Imeds.pl

Gynalgin 250 Mg +100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Gynalgin

250 mg + 100 mg, tabletki dopochwowe

Metronidazolum + Chlorąuinaldolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjentki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Gynalgin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynalgin

3.    Jak stosować Gynalgin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Gynalgin

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1. Co to jest Gynalgin i w jakim celu się go stosuje

Gynalgin jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: metronidazol i chlorochinaldol. Metronidazol, należy do grupy leków działających przeciwbakteryjnie (głównie na bakterie beztlenowe) i przeciwpierwotniakowo, przy czym nie wywiera działania na fizjologiczną florę bakteryjną pochwy. Chlorochinaldol charakteryzuje się natomiast działaniem przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwpierwotniakowym. Dzięki połączeniu tych dwóch substancji uzyskuje się lek o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego, przeciwgrzybiczego i przeciwpierwotniakowego.

Lek Gynalgin stosuje się w leczeniu zakażeń pochwy wywołanych przez wrażliwe bakterie oraz pierwotniaka rzęsistka pochwowego.

Gynalgin jest skuteczny w leczeniu stanów zapalnych pochwy wywołanych jednoczesnym występowaniem bakterii, rzęsistka pochwowego oraz grzybów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynalgin

Kiedy nie stosować leku Gynalgin

-    Jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na metronidazol, chlorochinaldol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Gynalgin (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Jeśli pacjentka ma ciężką niewydolność wątroby lub zmiany w składzie morfotycznym krwi występujące aktualnie lub w przeszłości, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku.

-    Nie należy stosować leku długotrwale, w trakcie takiego stosowania dużych dawek chlorowcopochodnych chinoliny (do których należy chlorochinaldol) mogą wystąpić zaburzenia czucia, osłabienie mięśni, bóle oraz zaburzenia widzenia (objawy tak zwanej podostrej neuropatii rdzeniowo-wzrokowej).

-    Lek przeznaczony jest do stosowania dopochwowego. Nie należy stosować go doustnie.

-    Należy unikać stosowania leku w trakcie miesiączki.

-    Zarówno w trakcie zakażenia, jak i w czasie leczenia należy powstrzymać się od odbywania stosunków seksualnych.

-    Podczas leczenia zakażenia pochwy u pacjentki zaleca się również przeprowadzenie odpowiedniego leczenia partnera.

Inne leki i Gynalgin

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjentka planuje stosować.

-    Jeśli pacjentka stosuje którykolwiek z następujących leków, powinna powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż może być konieczne zachowanie szczególnej ostrożności:

-    disulfiram (stosowany w uzależnieniu od alkoholu) - podczas stosowania z metronidazolem może powodować wystąpienie reakcji psychotycznych oraz stanu splątania;

-    warfaryna (stosowana w leczeniu zakrzepów);

-    lit (stosowany w leczeniu depresji);

-    cyklosporyna (stosowana po przeszczepieniu narządów);

-    5-fluorouracyl (stosowany w leczeniu nowotworów);

-    związki metali i jodu - osłabiają działanie chlorchinaldolu;

-    Jeśli pacjentka ma mieć wykonywania badania laboratoryjne krwi, powinna powiedzieć

o stosowaniu leku Gynalgin, gdyż może on wpływać na wyniki niektórych badań (oznaczanie AlAT, AspAT, kwasu mlekowego, trójglicerydów, heksokinazy glukozowej).

-    Spożywanie alkoholu może spowodować wystąpienie reakcji nietolerancji alkoholu (tak zwanej reakcji disulfiramowej).

Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych działań podczas stosowania leku Gynalgin jest niewielkie, ponieważ podczas dopochwowego stosowania metronidazolu stężenia jakie osiąga w surowicy są małe.

Gynalgin z alkoholem

Podczas stosowania leku Gynalgin nie należy pić alkoholu, gdyż może wystąpić reakcja nietolerancji alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Gynalgin w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Należy zachować ostrożność stosując lek w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Gynalgin nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Gynalgin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek przeznaczony jest do stosowania dopochwowego. Nie należy stosować go doustnie.

Poniżej opisano zalecane dawkowanie.

Dorośli

Głęboko dopochwowo 1 tabletkę 1 raz na dobę, najlepiej na noc.

Leczenie należy rozpocząć od 2 do 4 dni po zakończeniu miesiączki i kontynuować przez 10 dni.

W razie konieczności lekarz zaleci powtórzenie cyklu leczenia.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat Nie zaleca się stosowania leku.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Osoby z zaburzeniami czynności wątroby i nerek Nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gynalgin

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

W razie przypadkowego lub omyłkowego doustnego zażycia leku należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Leczenie polega na usunięciu leku z organizmu (wywoływanie wymiotów, płukanie żołądka). Metronidazol można usunąć z surowicy krwi za pomocą hemodializy lub dializy otrzewnowej.

Pominięcie zastosowania leku Gynalgin

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gynalgin

W przypadku przerwania stosowania leku Gynalgin może dojść do nasilenia objawów zapalenia pochwy.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócic się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

-    Bóle i zawroty głowy, nieprawidłowe doznania czuciowe w obrębie kończyn.

-    Depresja, zaburzenia snu.

-    Kurczowe bóle brzucha, uczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej, nudności, wymioty, uczucie nieprzyjemnego smaku w ustach, biegunka, zaparcie, wzdęcia, uczucie suchości w jamie ustnej.

-    Ciemne zabarwienie moczu.

-    Świąd, podrażnienie i pieczenie w obrębie pochwy, uczucie dyskomfortu w obrębie miednicy, upławy, obrzmienie sromu, zaburzenia miesiączkowania, krwawienie z pochwy, plamienia.

-    Świąd skóry.

-    Kurcze mięśni.

-    Uczucie nadmiernego zmęczenia, nadmierna drażliwość;

-    Wyciekanie preparatu z pochwy.

-    Zmniejszenie apetytu.

- Objawy podostrej neuropatii rdzeniowo-wzrokowej (zaburza czucia, osłabienie mięśni, bóle, zaburzenia widzenia).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Gynalgin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gynalgin

-    Substancjami czynnymi leku są metronidazol i chlorochinaldol. Jedna tabletka dopochwowa zawiera 250 mg metronidazolu i 100 mg chlorochinaldolu.

-    Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy bezwodny, laktoza jednowodna, skrobia ryżowa, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), makrogol 6000, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Gynalgin i co zawiera opakowanie

Lek Gynalgin ma postać tabletek dopochwowych.

W tekturowym pudełku znajduje się 10 tabletek dopochwowych w 2 blistrach po 5 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Tel. (48 17) 865 51 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4