+ iMeds.pl

Gynodian depot (4 mg + 200 mg)/mlUlotka Gynodian depot

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Gynodian Depot, (200 mg + 4 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań

Prasteroni enantas + Estradioli valeras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gynodian Depot i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynodian Depot

3.    Jak stosować lek Gynodian Depot

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gynodian Depot

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gynodian Depot i w jakim celu się go stosuje

Lek Gynodian Depot zawiera estradiolu walerianian - ester endogennego żeńskiego estrogenu, którego niedobór występuje w okresie menopauzy oraz prasteronu enantan. Oba te hormony nasilają wzajemnie swoje działanie. Podawanie leku Gynodian Depot znosi swoiste zaburzenia, które powstają w wyniku niedoboru hormonów oraz korzystnie wpływa na nastrój i samopoczucie.

Działanie leku zwykle rozpoczyna się już w kilka dni po wstrzyknięciu i utrzymuje się średnio przez 4 do 6 tygodni.

W jakim celu stosuje się lek Gynodian Depot Wskazania do stosowania:

Hormonalna terapia zastępcza u kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym, u których występują objawy niedoboru estrogenów.

Lek, bez regularnego podawania progestagenów, można stosować w okresie pomenopauzalnym wyłącznie u kobiet, którym usunięto macicę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynodian Depot Kiedy nie stosować leku Gynodian Depot

Nie należy stosować leku Gynodian Depot, jeśli występują lub wystąpiły podane niżej objawy. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy poinformować o nich lekarza.

• jeśli pacjentka ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,

•    jeśli pacjentka ma obecnie lub miała w przeszłości raka piersi,

•    jeśli pacjentka ma lub może mieć stany przednowotworowe lub nowotwory zależne od hormonów płciowych,

•    jeżeli pacjentka miała w przeszłości nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe),

•    jeżeli pacjentka krwawiła z dróg rodnych (krwawienie o nieznanej przyczynie),

•    jeśli pacjentka ma zakrzep w żyle (zakrzepica żył, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe), np. zakrzepica żył głębokich, zator tętnicy płucnej, występujący obecnie lub w przeszłości,

•    jeśli pacjentka ma lub miała w przeszłości zawał serca, dusznicę bolesną lub udar mózgu,

•    jeśli pacjentka ma zwiększone ryzyko zakrzepicy żył lub tętnic,

•    jeśli pacjentka ma lub miała w przeszłości ostrą chorobę wątroby lub chorobę wątroby w wywiadzie, o ile parametry czynności wątroby nie powróciły do normy,

•    jeśli pacjentka ma zbyt duże stężenie triglicerydów we krwi,

•    jeśli pacj entka ma porfirię (wada barwnika krwi).

Jeżeli jakikolwiek z wymienionych objawów wystąpi po raz pierwszy w czasie przyjmowania leku Gynodian Depot, lek należy natychmiast odstawić i zwrócić się do lekarza.

Zanim rozpocznie się stosowanie leku Gynodian Depot

Lekarz prowadzący przeprowadzi wywiad lekarski dotyczący pacjentki i jej rodziny. Wykona badanie ginekologiczne, badanie piersi, zmierzy ciśnienie tętnicze krwi oraz wszelkie inne badania, które uzna za konieczne. Lekarz prowadzący omówi korzyści i ryzyko stosowania leku Gynodian Depot. Podczas leczenia zaleca się przeprowadzanie okresowych kontroli, przynajmniej raz w roku. Należy regularnie badać piersi oraz robić cytologię (wymaz z szyjki macicy), zgodnie z zaleceniami lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gynodian Depot należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli u pacjentki wystąpił (np. w okresie ciąży lub w trakcie poprzedniego leczenia hormonalnego) lub występuje którykolwiek z niżej opisanych stanów klinicznych, pozostanie ona prawdopodobnie pod stałą kontrolą lekarza, gdyż stosowanie leku Gynodian Depot może prowadzić do nasilenia lub nawrotu niektórych z tych stanów:

•    Jeśli występują mięśniaki macicy lub choroba, w której fragmenty błony śluzowej trzonu macicy znajdują się w miejscach nietypowych dla tej tkanki (endometrioza)

•    Jeśli w przeszłości występowały zakrzepy lub obecne są czynniki ryzyka ich wystąpienia (patrz punkt poniżej: Gynodian Depot a zakrzepy)

•    Jeśli występują czynniki ryzyka rozwoju nowotworów, których rozrost zależy od hormonów płciowych np. rak piersi u matki, siostry lub babci

•    Jeżeli występują łagodne zmiany w piersiach

•    Jeśli występuje nadciśnienie tętnicze

•    Jeśli występują choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

•    Jeśli występuje cukrzyca z lub bez zmian naczyniowych

•    Jeśli występuje kamica żółciowa

•    Jeśli występuje migrena lub (silne) bóle głowy

•    Jeśli występuje toczeń rumieniowaty układowy (przewlekła choroba o podłożu zapalnym, która może dotyczyć wielu części ciała, nazywana w skrócie SLE)

•    Jeśli w przeszłości występował rozrost błony śluzowej trzonu macicy (rozrost endometrium)

•    Jeśli występuje padaczka

•    Jeśli występuje astma

•    Jeśli występuje otoskleroza (choroba ucha, która prowadzi do stopniowej utraty słuchu)

•    Jeśli występuje pląsawica mała lub porfiria.

Jeżeli w czasie stosowania leku wystąpi krwawienie z dróg rodnych, należy zgłosić się do lekarza w celu wyjaśnienia przyczyny krwawienia.

W trakcie leczenia nie należy dopuścić do zajścia w ciążę. W zależności od indywidualnej sytuacji, pacjentkom miesiączkującym zaleca się stosowanie niehormonalnych metod antykoncepcyjnych. Jeżeli pacjentka stosowała środki antykoncepcyjne, a mimo to krwawienie miesiączkowe nie wystąpiło w przewidzianym terminie, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Należy wówczas przerwać leczenie do czasu wyjaśnienia przyczyny zaburzeń miesiączkowania.

Z obserwacji wynika, że w okresie menopauzy może spontanicznie wystąpić nadmierne owłosienie na twarzy i kończynach lub zmiana barwy głosu. Pojawienie się tych objawów w okresie przyjmowania leku może nie być wynikiem działania leku. Niemniej jednak, śpiewaczki lub kobiety używające głosu zawodowo, u których wystąpi zmiana barwy głosu, powinny pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarza.

W razie pojawienia się pierwszych objawów zmiany barwy głosu (męczenie się głosu, chrypka) zaleca się przerwanie leczenia, ponieważ nie można stwierdzić, czy w indywidualnym przypadku obniżenie głosu jest skutkiem działania leku czy spontanicznej wirylizacji.

Jeśli wystąpi którykolwiek ze stanów wymienionych w punkcie „Kiedy nie stosować leku Gynodian Depot” lub którykolwiek z poniższych stanów, należy natychmiast przestać stosować lek Gynodian Depot i zgłosić się do lekarza:

•    żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby,

•    znaczny wzrost ciśnienia tętniczego,

•    wystąpienie bólu głowy typu migrenowego,

•    ciąża.

HTZ a rak

•    Rak trzonu macicy

Długotrwałe przyjmowanie wyłącznie estrogenów zwiększa ryzyko wystąpienia rozrostu błony śluzowej trzonu macicy, a tym samym zwiększa ryzyko wystąpienia raka trzonu macicy. Istotne jest, aby u pacjentek z zachowaną macicą w okresie stosowania terapii estrogenowej, jednocześnie podawać progestagen przez przynajmniej 12 dni cyklu, gdyż ograniczy to ryzyko zachorowania choć go nie wyeliminuje.

Pojawienie się krwawienia lub plamienia w środku cyklu nie powinno być powodem do niepokoju, zwłaszcza jeśli wystąpi w ciągu pierwszych kilku miesięcy stosowania leku Gynodian Depot.

- należy skontaktować się z lekarzem, jeśli krwawienia lub plamienia:

•    utrzymują się dłużej niż przez kilka pierwszych miesięcy,

•    pojawią się po pewnym czasie stosowania leku Gynodian Depot,

•    utrzymują się po zaprzestaniu stosowania leku Gynodian Depot.

Dla porównania

Ocenia się, że u kobiet z zachowaną macicą, które nie stosują HTZ, rak błony śluzowej trzonu macicy będzie przypuszczalnie rozpoznany średnio u około 5 na 1000 kobiet w wieku 50-65 lat.

U kobiet, które stosują HTZ tylko z estrogenem liczba ta wyniesie od 10 do 60 na 1000 kobiet, w zależności od zastosowanej dawki i czasu trwania leczenia.

Dodatkowe stosowanie progestagenu z estrogenową HTZ znacznie zmniejsza to zwiększone ryzyko wystąpienia raka endometrium.


Rak piersi

Kobiety, u których występuje, lub występował w przeszłości rak piersi nie powinny stosować HTZ. Stosowanie HTZ przez kilka lat wiąże się z nieznacznym zwiększeniem ryzyka rozwoju raka piersi, podobnie jak to ma miejsce w przypadku: późnej menopauzy, znacznej otyłości lub przypadków występowania raka piersi u bliskich krewnych (matki, siostry lub babci).

Wydaje się, że ryzyko rozwoju raka piersi jest większe, jeśli stosuje się produkty złożone (estrogen i progestagen w składzie), niż takie, które zawierają tylko estrogen. Bez względu na rodzaj HTZ, im dłużej się ją stosuje, tym większe jest ryzyko wystąpienia raka piersi, przy czym powraca ono do normalnego poziomu w ciągu kilku lat po zaprzestaniu leczenia (maksymalnie po 5 latach).

HTZ może zmieniać wygląd obrazów rejestrowanych podczas mammografii (zwiększa gęstość obrazów mammograficznych) co utrudnia radiologiczne wykrywanie raka piersi.

- Pacjentka powinna regularnie badać piersi. Jeśli wystąpi jakakolwiek z niżej wymienionych zmian należy skontaktować się z lekarzem:

• wgłębienie w skórze,

zmiany w brodawce sutkowej,

jakiekolwiek zauważalne lub wyczuwalne guzki.

Dla porównania, wyniki pochodzące z dwóch różnych badań

Badanie 1

Ocenia się, że u kobiet w wieku 50 lat, które nie stosują HTZ, rak piersi będzie przypuszczalnie rozpoznany średnio u około 32 na 1000 kobiet w wieku 65 lat.

U kobiet, które w wieku 50 lat rozpoczynają HTZ tylko estrogenem i kontynuują ją przez 5 lat, liczba ta wyniesie od 33 do 34 na 1000 kobiet (czyli 1 do 2 przypadków więcej).

Jeśli przyjmowanie estrogenu potrwa 10 lat, liczba ta wyniesie 37 na 1000 kobiet (czyli 5 przypadków więcej).

U kobiet, które w wieku 50 lat rozpoczynają złożoną HTZ estrogen + progestagen i kontynuują ją przez 5 lat, liczba ta wyniesie 38 na 1000 kobiet (czyli 6 przypadków więcej).

Jeśli przyjmowanie estrogenu z progestagenem potrwa 10 lat, liczba ta wyniesie 51 na 1000 kobiet (czyli 19 przypadków więcej).

Badanie 2

Ocenia się, że u kobiet w wieku od 50 do 79 lat, które nie stosują HTZ, rak piersi będzie przypuszczalnie rozpoznany średnio u 16 na 1000 kobiet w ciągu 5 lat.

U kobiet, które stosują złożoną HTZ estrogen + progestagen przez 5 lat, liczba ta wyniesie 20 na 1000 kobiet (czyli 4 przypadki więcej).


Rak jajnika

Rak jajnika jest bardzo rzadką, lecz ciężką chorobą. Może być trudny do rozpoznania ze względu na brak jednoznacznych objawów.

Niektóre badania wykazały, że przyjmowanie samego estrogenu w ramach HTZ przez kobiety, którym usunięto macicę, przez ponad 5 lat, może zwiększyć ryzyko wystąpienia raka jajnika. Nie wiadomo, czy do podobnego zwiększenia ryzyka może dojść również w związku z długoterminowym stosowaniem złożonej HTZ (estrogen + progestagen).


Nowotwory wątroby

W rzadkich przypadkach obserwowano łagodne, a w jeszcze rzadszych złośliwe nowotwory wątroby w przypadku stosowania hormonów takich, jak te w lekach stosowanych w HTZ. W pojedynczych przypadkach te nowotwory mogą prowadzić do wystąpienia zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej.

W przypadku wystąpienia poważnych dolegliwości w obrębie nadbrzusza, powiększenia wątroby lub objawów krwawienia należy skontaktować się z lekarzem.

Gynodian Depot a zakrzepy

Stosowanie HTZ może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów w żyłach (nazywanych także zakrzepicą żył głębokich), szczególnie w pierwszym roku stosowania.

Taki zakrzep nie musi być groźny, ale jeśli jeden z nich przemieści się do płuc może spowodować ból w klatce piersiowej, nagłą duszność, zapaść lub nawet śmierć. Stan ten nazywa się zatorowością płucną.

Ryzyko powstania zakrzepu zwiększa się:

-    gdy pacjentka lub jej bliscy krewni mieli w przeszłości problemy z zakrzepami

-    u pacjentek ze znaczną otyłością

-    u pacjentek z toczniem rumieniowatym układowym

-    u pacjentek z zaburzeniami zakrzepowymi, które wymagają podania leków, np. warfaryny

-    u pacjentek, które poroniły

-    u pacjentek, które nie mogą chodzić lub stać przez dłuższy czas w związku z przebytą operacją, poważnym urazem lub chorobą.

•    Jeśli pacjentka stwierdzi, że którykolwiek z wyżej wymienionych stanów jej dotyczy, przed zastosowaniem leku Gynodian Depot powinna skontaktować się z lekarzem.

•    Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakikolwiek z poniższych objawów, który może świadczyć o wystąpieniu zakrzepu:

-    bolesna opuchlizna (obrzęk) jednej z nóg,

-    nagły, silny ból w klatce piersiowej,

-    trudności z oddychaniem.

Dla porównania

Ocenia się, że u kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które nie stosują HTZ, zakrzep wystąpi przypuszczalnie średnio u 3 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które stosują HTZ, ta liczba byłaby na poziomie 7 na 1000 kobiet.

Ocenia się, że u kobiet w wieku od 60 do 69 lat, które nie stosują HTZ, zakrzep wystąpi przypuszczalnie średnio u 8 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.

U kobiet w wieku od 60 do 69 lat, które stosują HTZ, ta liczba byłaby na poziomie 17 na 1000 kobiet.


Gynodian Depot a choroba serca

Hormonalna Terapia Zastępcza nie chroni przed chorobą serca.

HTZ nie jest zalecana kobietom, u których wystąpiła choroba serca.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i przerwać stosowanie HTZ, jeśli wystąpi: • Ból w klatce piersiowej, który promieniuje w kierunku ramienia lub szyi.

- Taki ból może być oznaką choroby serca.

Badania przeprowadzone z zastosowaniem jednego z rodzajów HTZ (zawierającym skoniugowane estrogeny i progestagen - octan medroksyprogesteronu) wykazały nieznaczne zwiększenie ryzyka wystąpienia choroby serca u kobiet w pierwszym roku stosowania leku. Niewiadomo, czy podobnie dzieje się, jeśli zastosuje się inny rodzaj HTZ, taki jak lek Gynodian Depot.


Gynodian Depot a udar mózgu

HTZ nie jest zalecana kobietom, u których wystąpił udar mózgu.

Najnowsze badania sugerują, że HTZ nieznacznie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia udaru mózgu to:

•    starzenie się

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi

•    palenie tytoniu

•    spożywanie nadmiernej ilości alkoholu

•    nieregularny rytm pracy serca.

- Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i zaprzestać stosowania HTZ, jeśli u pacjentki wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

•    niewyraźne lub zaburzone widzenie w jednym lub obydwu oczach,

•    nagły, ostry ból głowy,

•    osłabienie, odrętwienie lub paraliż twarzy, ręki lub nogi,

•    zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji.

Mogą to być wczesne oznaki ostrzegawcze udaru mózgu.

Dla porównania

Ocenia się, że u kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które nie stosują HTZ, udar mózgu wystąpi przypuszczalnie średnio u 3 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat, które stosują HTZ liczba ta wyniesie 4 na 1000 kobiet.


Ocenia się, że u kobiet w wieku od 60 do 69 lat, które nie stosują HTZ, udar mózgu wystąpi przypuszczalnie średnio u 11 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.

U kobiet w wieku od 60 do 69 lat, które stosują HTZ liczba ta wyniesie 15 na 1000 kobiet.


Inne choroby

•    Pacjentki, u których występuje gruczolak płata przedniego przysadki wymagają ścisłej kontroli lekarza (wskazane jest okresowe oznaczanie stężenia prolaktyny).

•    Niezbyt nasilone zaburzenia czynności wątroby, w tym hiperbilirubinemia, na przykład

w przebiegu zespołu Dubin-Johnsona lub zespołu Rotora, wymagają uważnego monitorowania -w tych przypadkach należy okresowo wykonywać badania kontrolne wątroby. W przypadku pogorszenia markerów czynności wątroby należy przerwać stosowanie HTZ.

•    Jeśli pacjentka choruje na choroby nerek lub serca powinna pozostawać pod obserwacją, gdyż estrogeny mogą zatrzymywać płyny w organizmie. W ciężkiej niewydolności nerek stężenie substancji czynnych leku Gynodian Depot we krwi będzie zwiększone.

•    Jeśli u pacjentki stwierdzono zwiększone stężenie triglicerydów (rodzaj tłuszczu obecny we krwi) powinna ona pozostać pod obserwacją, gdyż stężenie to może się jeszcze zwiększyć

i w konsekwencji doprowadzić do zapalenia trzustki.

•    Estrogeny zwiększają stężenie całkowitej ilości krążących hormonów tarczycy, kortykosteroidów i hormonów płciowych. Ten fakt może mieć znaczenie przy ocenie wyników badań laboratoryjnych.

•    Włókniakomięśniaki (mięśniaki) macicy mogą powiększać się pod wpływem estrogenów.

W takim przypadku leczenie należy przerwać.

•    W przypadku nawrotu endometriozy podczas leczenia zaleca się jego przerwanie.

•    Jeśli u pacjentki występuje tendencja do rozwoju brązowych plam (ostuda) na twarzy, powinna ona unikać słońca lub promieni ultrafioletowych w trakcie stosowania leku Gynodian Depot. Dotyczy to zwłaszcza kobiet z ostudą w okresie ciąży, w wywiadzie.

•    U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywoływać albo nasilać jego objawy.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Gynodian Depot u dzieci i młodzieży jest przeciwwskazane.

Pacjentki w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania u pacjentek w podeszłym wieku. Poinformuj lekarza jeśli masz 65 lat lub więcej (patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Pacjentki z niewydolnością wątroby

Brak danych sugerujących konieczność dostosowania dawkowania u pacjentek z niewydolnością wątroby.

Pacjentki z niewydolnością nerek

Brak danych sugerujących konieczność dostosowania dawkowania u pacjentek z niewydolnością nerek.

Lek Gynodian Depot a inne leki

Metabolizm estrogenów i progestagenów może być nasilony poprzez jednoczesne zastosowanie leków, które pobudzają enzymy metabolizujące leki, szczególnie enzymy cytochromu P450. Do grupy tej należą leki przeciwpadaczkowe (fenobarbital, karbamazepina, fenytoina) oraz leki przeciwbakteryjne (ryfampicyna, rifabutyna) i przeciwwirusowe (newirapina, efawirenz).

Rytonawir i nelfinawir, mimo że są silnymi inhibitorami, dla kontrastu odznaczają się właściwościami pobudzającymi podczas jednoczesnego stosowania z hormonami steroidowymi. Preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą pobudzać metabolizm estrogenów i progestagenów.

Zwiększony metabolizm estrogenów i progestagenów może prowadzić do osłabienia działania i zmian w profilu krwawień macicznych.

Zapotrzebowanie na doustne leki przeciwcukrzycowe i insulinę może ulec zmianie w wyniku zmiany tolerancji glukozy.

Należy przerwać stosowanie hormonalnej antykoncepcji z chwilą włączenia HTZ i jeśli to konieczne, należy poinformować pacjentki o innych, niehormonalnych metodach antykoncepcyjnych.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie leku Gynodian Depot w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

W przypadku kiedy kobieta w trakcie kuracji HTZ zajdzie w ciążę, należy natychmiast przerwać terapię.

Niewielka ilość estradiolu i jego metabolitów przenika do mleka matki, natomiast dotychczas nie wiadomo, czy do mleka przenika również prasteronu enantan.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Gynodian Depot na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Gynodian Depot

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, podaje się domięśniowo 1 ml leku Gynodian Depot co 4 tygodnie.

W przypadku, gdy dolegliwości ustępują na czas dłuższy niż 4 tygodnie, można odpowiednio zmniejszyć częstość podawania leku.

Sposób podawania

Lek Gynodian Depot należy podawać domięśniowo, podobnie jak inne roztwory olejowe. Doświadczenie wskazuje, że podając lek bardzo wolno można zapobiec wystąpieniu krótkotrwałych objawów niepożądanych (skłonność do kaszlu, napady kaszlu, zaburzenia oddychania), które sporadycznie mogą pojawić się w czasie lub zaraz po wstrzyknięciu roztworu olejowego.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gynodian Depot

Przeprowadzone badania nie wykazały ryzyka wystąpienia działań niepożądanych nawet w przypadku niezamierzonego przyjęcia wielokrotności dawki leczniczej.

Pominięcie zastosowania leku Gynodian Depot

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gynodian Depot

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania HTZ opisano w rozdziale 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynodian Depot”.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

wysypka, nadwrażliwość, różne zaburzenia skórne (świąd, egzema, pokrzywka, reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia, utrata włosów, rumień guzowaty, trądzik), zwiększenie popędu płciowego, uczucie bólu, napięcia w piersiach oraz ich powiększenie, tkliwość, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, obrzęk, krwawienie lub plamienie z dróg rodnych, objawy wirylizacji.

U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym estrogeny pochodzenia zewnętrznego mogą wywołać lub nasilać jego objawy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gynodian Depot

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gynodian Depot

Substancjami czynnymi leku są prasteronu enantan i estradiolu walerianian.

Pozostałe składniki to: benzylu benzoesan, olej rycynowy.

Jak wygląda lek Gynodian Depot i co zawiera opakowanie

1 ampułkostrzykawka po 1 ml 3 ampułkostrzykawki po 1 ml

Ampułkostrzykawki z bezbarwnego szkła z tłoczkiem z szarego kauczuku bromobutylowego

i zatyczką z szarego kauczuku butadieno-styrenowego, w tekturowym pudełku. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

Wytwórca:

Bayer Pharma AG D-13353 Berlin Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Tel.: 0-22-572 35 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Gynodian Depot

Charakterystyka Gynodian depot

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gynodian Depot, (200 mg + 4 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 200 mg prasteronu enantanu (Prasteroni enantas) i 4 mg estradiolu walerianianu (Estradioli valeras).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hormonalna terapia zastępcza u kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym, u których występują objawy niedoboru estrogenów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosowanie tego produktu bez regularnego uzupełniania progestagenów, dozwolone jest wyłącznie u pacjentek po histerektomii.

Jak rozpocząć stosowanie produktu Gynodian Depot

Pacjentki po menopauzie lub po histerektomii mogą rozpocząć stosowanie produktu w dowolnym czasie.

Zmiana z innej Hormonalnej Terapii Zastępczej (cyklicznej, sekwencyjnej lub ciągłej złożonej) Kobiety zmieniające terapię z innej HTZ powinny zakończyć aktualny cykl leczenia przed rozpoczęciem stosowania produktu Gynodian Depot.

Dawkowanie

Produkt podaje się domięśniowo w dawce 1 ml co 4 tygodnie. W przypadku, gdy dolegliwości ustępują na czas dłuższy niż 4 tygodnie, produkt można podawać w odpowiednio dłuższych odstępach czasu.

Sposób podawania

Produkt Gynodian Depot należy podawać domięśniowo, podobnie jak inne roztwory olejowe. Doświadczenie wskazuje, że podając produkt bardzo wolno można zapobiec wystąpieniu krótkotrwałych objawów niepożądanych (skłonność do kaszlu, napady kaszlu, zaburzenia oddychania), które sporadycznie mogą pojawić się w czasie lub zaraz po wstrzyknięciu roztworu olejowego.

W celu leczenia objawów pomenopauzalnych należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

HTZ należy kontynuować tak długo, jak długo korzyści przeważają ryzyko związane ze stosowaniem

produktu.

Złożona HTZ

U kobiet z zachowaną macicą zazwyczaj dołącza się progestagen przez 12-14 dni każdego 28-dniowego cyklu, w sposób sekwencyjny.

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu Gynodian Depot jest przeciwwskazane u dzieci i młodzieży.

Pacjentki w podeszłym wieku

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu Gynodian Depot u osób w wieku podeszłym oraz u kobiet w wieku powyżej 65 lat.

Brak danych sugerujących konieczność dostosowania dawkowania u pacjentek w podeszłym wieku. W przypadku kobiet w wieku 65 lat i starszych - patrz punkt 4.4.

Pacjentki z niewydolnością wątroby

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu Gynodian Depot u pacjentek z niewydolnością wątroby. Brak danych sugerujących konieczność dostosowania dawkowania u pacjentek z niewydolnością wątroby.

Pacjentki z niewydolnością nerek

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu Gynodian Depot u pacjentek z niewydolnością nerek. Brak danych sugerujących konieczność dostosowania dawkowania u pacjentek z niewydolnością nerek.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy rozpoczynać hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), jeżeli występuje którykolwiek z czynników wymienionych poniżej. Jeżeli jakikolwiek czynnik wystąpi w okresie stosowania HTZ, produkt należy natychmiast odstawić.

•    nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    ciąża lub karmienie piersią,

•    rozpoznanie lub podejrzenie raka piersi, rak piersi w wywiadzie,

•    rozpoznanie lub podejrzenie stanu przednowotworowego lub nowotworów zależnych od wpływu hormonów płciowych,

•    nowotwory wątroby w wywiadzie (łagodne lub złośliwe),

•    krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii,

•    wcześniejsza samoistna lub obecnie występująca żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna),

•    czynne lub stwierdzone w wywiadzie zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (zawał serca, dusznica bolesna, udar mózgu),

•    zwiększone ryzyko zakrzepicy żył lub tętnic

•    ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie do czasu, gdy wyniki prób wątrobowych nie powrócą do normy,

•    zbyt duże stężenie triglicerydów we krwi,

•    porfiria.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Badania lekarskie i (lub) konsultacje

Przed zastosowaniem po raz pierwszy HTZ lub po przerwie w jej stosowaniu, należy przeprowadzić dokładny wywiad lekarski, wywiad rodzinny oraz uwzględnić przeciwwskazania do stosowania i ostrzeżenia związane ze stosowaniem HTZ (patrz punkt 4.3 i punkt 4.4.).

Lekarz prowadzący powinien wykonać badanie ogólne i ginekologiczne, z badaniem cytologicznym wymazu z szyjki macicy i badaniem piersi włącznie, pomiar ciśnienia krwi i inne potrzebne badania.

Podczas leczenia należy przeprowadzać okresowe kontrolne badania lekarskie, których częstotliwość oraz rodzaj powinny być indywidualnie ustalane dla każdej pacjentki. Pacjentki należy poinformować, o jakiego rodzaju zmianach w piersiach powinny zawiadamiać swojego lekarza lub pielęgniarkę.

Badania należy wykonywać zgodnie z obecnie uznanymi postępowaniami profilaktycznymi, modyfikując je indywidualnie dla każdej pacjentki, w zależności od potrzeb klinicznych - niemniej należy kontrolować narządy jamy brzusznej i miednicy mniejszej z badaniem cytologicznym włącznie, stan piersi (uwzględniając mammografię) i ciśnienie krwi.

U kobiet stosujących HTZ należy regularnie badać piersi i w razie potrzeby przeprowadzać mammografię. Należy również dokładnie monitorować stan piersi u pacjentek, u których obecnie lub w wywiadzie stwierdzono guzki lub włókniaki w piersiach.

Przez cały okres leczenia u kobiet, u których zastosowano HTZ należy brać pod uwagę staranną ocenę ryzyka i korzyści ze stosowania produktu.

Podczas stosowania produktu Gynodian Depot należy unikać jakichkolwiek dodatkowych iniekcji na wypadek wykrycia przeciwwskazania, jak również w następujących sytuacjach:

-    migrenowe lub częste bóle głowy o nietypowym nasileniu, pojawiające się po raz pierwszy, bądź inne objawy, które mogą stanowić objawy prodromalne zablokowania naczynia mózgowego;

-    nawracająca żółtaczka cholestatyczna i (lub) świąd związany z żółtaczką, które wystąpiły po raz pierwszy w okresie ciąży lub wcześniejszego stosowania steroidów płciowych;

-    objawy lub podejrzenie zakrzepu.

Czynniki wymagające szczególnego nadzoru

Bardzo dokładnego monitorowania wymagają pacjentki, u których występował lub występuje jakikolwiek z poniższych czynników i (lub) wcześniejszy wpływ tych czynników na pogorszenie przebiegu ciąży lub wcześniejszej terapii hormonalnej. Należy liczyć się z tym, że czynniki te mogą nawracać lub ulec nasileniu podczas leczenia produktem Gynodian Depot, w szczególności:

•    mięśniaki macicy lub endometrioza,

•    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie lub czynniki ryzyka takich zaburzeń,

•    czynniki ryzyka rozwoju nowotworów zależnych od hormonów płciowych, np. rak piersi u krewnej pierwszego stopnia,

•    nadciśnienie tętnicze,

•    choroby wątroby (np. gruczolak wątroby),

•    cukrzyca z lub bez zmian naczyniowych,

•    kamica żółciowa,

•    migrena lub (silny) ból głowy,

•    toczeń rumieniowaty układowy,

•    rozrost endometrium stwierdzony w wywiadzie (patrz poniżej),

•    padaczka,

•    astma,

•    otoskleroza,

•    porfiria,

•    pląsawica mała,

•    łagodne zmiany w piersiach.

Należy wyjaśnić przyczynę każdego krwawienia śródcyklicznego u kobiet przed menopauzą i każdego krwawienia u kobiet po menopauzie.

W trakcie leczenia nie należy dopuścić do zajścia w ciążę. W zależności od indywidualnej sytuacji, pacjentkom miesiączkującym zaleca się stosowanie niehormonalnych metod antykoncepcyjnych.

Jeżeli pacjentka stosowała środki antykoncepcyjne, a mimo to krwawienie miesiączkowe nie wystąpiło w przewidzianym terminie, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Należy wówczas przerwać leczenie do czasu wyjaśnienia przyczyny zaburzeń miesiączkowania.

Z obserwacji wynika, że w okresie klimakterium może spontanicznie wystąpić nadmierne owłosienie na twarzy i kończynach lub zmiana barwy głosu. Pojawienie się tych objawów w okresie przyjmowania produktu nie jest wynikiem działania produktu. Niemniej jednak, śpiewaczki lub kobiety używające głosu zawodowo, u których wystąpi zmiana barwy głosu, powinny pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarza.

W razie pojawienia się pierwszych objawów zmiany barwy głosu (męczenie się głosu, chrypka) zaleca się przerwanie leczenia, ponieważ nie można stwierdzić, czy w indywidualnym przypadku obniżenie głosu jest skutkiem działania produktu czy spontanicznej wirylizacji.

U kobiet z wieloma czynnikami ryzyka lub z większym nasileniem określonego czynnika ryzyka należy brać pod uwagę możliwość zwiększonego łącznego ryzyka wystąpienia zakrzepicy. Takie zwiększone ryzyko może być większe niż zwykła suma ryzyka wynikającego z poszczególnych czynników. W przypadku ujemnego wyniku oceny korzyści do ryzyka nie należy przepisywać HTZ.

Wskazania do natychmiastowego przerwania terapii

Leczenie powinno być przerwane w przypadku stwierdzenia przeciwwskazania oraz w sytuacji, gdy wystąpią:

•    żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby,

•    znaczny wzrost ciśnienia tętniczego,

•    wystąpienie bólu głowy typu migrenowego,

•    ciąża.

Ostrzeżenia

Jeżeli wystąpi którykolwiek z objawów lub czynników ryzyka wymienionych poniżej lub stan pacjentki ulegnie pogorszeniu, należy z każdą pacjentką indywidualnie omówić korzyści i ryzyko, związane z rozpoczęciem lub kontynuowaniem HTZ, zanim podejmie ona decyzję o przyjmowaniu tabletek.

•    Rak błony śluzowej trzonu macicy

Długotrwałe przyjmowanie wyłącznie estrogenów zwiększa ryzyko wystąpienia rozrostu błony śluzowej trzonu macicy, a tym samym zwiększa ryzyko wystąpienia raka trzonu macicy. Istotne jest, aby u pacjentek z zachowaną macicą w okresie stosowania terapii estrogenowej, jednocześnie podawać progestagen przez przynajmniej 12 dni cyklu, gdyż ograniczy to ryzyko zachorowania choć go nie wyeliminuje.

W pierwszych miesiącach leczenia może wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Jeżeli pojawią się po pewnym czasie od rozpoczęcia terapii, albo będą utrzymywać się pomimo jej zaprzestania, należy ustalić ich przyczynę, co może wymagać biopsji błony śluzowej trzonu macicy w celu wykluczenia zmian złośliwych w endometrium.

•    Rak piersi

W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym Women's Health Initiative Study (dalej nazywanym badaniem WHI) i w badaniach epidemiologicznych, w tym w Million Women Study (MWS), u kobiet, które w ramach hormonalnej terapii zastępczej przyjmowały przez szereg lat estrogeny, estrogen z progestagenem lub tybolon, stwierdzono zwiększone ryzyko raka piersi (patrz punkt 4.8). Obserwacja ta może wynikać z wcześniejszego rozpoznawania, wpływu stymulującego wzrost na istniejące wcześniej guzy, bądź z połączenia obu tych czynników.

W przypadku wszystkich wariantów hormonalnej terapii zastępczej stwierdza się zwiększone ryzyko po kilku latach stosowania, zwiększające się wraz z wydłużaniem się okresu leczenia, które jednak po kilku (najpóźniej po pięciu) latach od zaprzestania leczenia ponownie zmniejsza się do odpowiedniego ryzyka wyjściowego.

W badaniu MWS względne ryzyko raka piersi podczas stosowania hormonalnej terapii zastępczej skoniugowanymi estrogenami końskimi lub estradiolem było większe, gdy do leczenia został dodany progestagen, niezależnie od rodzaju progestagenu i schematu dawkowania hormonalnej terapii zastępczej (ciągłego lub sekwencyjnego podawania progestagenu). Nie stwierdzono różnic pomiędzy różnymi drogami podania pod względem ryzyka.

W badaniu WHI stosowanie ciągłej złożonej HTZ ze skoniugowanymi estrogenami końskimi i octanem medroksyprogesteronu wiązało się z nieco większymi rozmiarami raków piersi i częstszymi ich przerzutami do miejscowych węzłów chłonnych niż u kobiet stosujących placebo.

HTZ, zwłaszcza leczenie skojarzone estrogenem i progestagenem, zwiększa gęstość obrazów mammograficznych, co może utrudniać radiologiczne wykrywanie raka piersi.

•    Rak jajnika

Niektóre badania epidemiologiczne wskazują, że długoterminowe (5-10 lat) stosowanie wyłącznie estrogenów w HTZ u pacjentek z usuniętą macicą wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu jajnika. Nie dowiedziono, że długoterminowe stosowanie złożonej HTZ może przyczyniać się do wystąpienia innego ryzyka w porównaniu z produktami zawierającymi jedynie estrogeny.

•    Nowotwory wątroby

W rzadkich przypadkach obserwowano łagodne, a w jeszcze rzadszych złośliwe nowotwory wątroby w przypadku stosowania hormonów takich, jak te zawarte w produktach HTZ. W pojedynczych przypadkach te nowotwory mogą prowadzić do wystąpienia zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej.

W przypadku wystąpienia poważnych dolegliwości w obrębie nadbrzusza, powiększenia wątroby lub objawów krwawienia w obrębie jamy brzusznej, w różnicowaniu należy wziąć pod uwagę możliwość obecności nowotworu wątroby.

•    Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ)

Hormonalna terapia zastępcza jest związana ze zwiększonym ryzykiem względnym wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (tj. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej).

W randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym i w badaniach epidemiologicznych stwierdzono zwiększenie ryzyka tej choroby od dwóch do trzech razy u kobiet stosujących HTZ w porównaniu do kobiet, które jej nie stosują.

Szacuje się, że u 1000 kobiet niestosujących hormonalnej terapii zastępczej w okresie 5 lat występuje około 3 przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w grupie wiekowej od 50 do 59 lat i 8 przypadków w grupie wiekowej od 60 od 69 lat.

Według tych szacunków, wśród 1000 zdrowych kobiet stosujących HTZ w okresie 5 lat występuje dodatkowo od 2 do 6 (najlepsza wartość oszacowana = 4) przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w grupie wiekowej od 50 do 59 lat i od 5 do 15 przypadków (najlepsza wartość oszacowana = 9) w grupie wiekowej od 60 od 69 lat. Wystąpienie tego typu zaburzeń jest bardziej prawdopodobne w 1. roku stosowania hormonalnej terapii zastępczej niż w późniejszym okresie.

Do powszechnie uznanych czynników ryzyka wystąpienia ŻChZZ należą:

-    dodatni wywiad osobniczy lub rodzinny

-    otyłość znacznego stopnia (WMC >30 kg/m2)

-    toczeń rumieniowaty układowy (SLE).

Nie uzgodniono potencjalnej roli żylaków w rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Na zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej narażone są pacjentki z tego typu zaburzeniami w wywiadzie lub ze stwierdzoną trombofilią. Hormonalna terapia zastępcza może to ryzyko dodatkowo zwiększyć. U pacjentek z dodatnim wywiadem osobniczym lub rodzinnym w kierunku zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub nawracającymi poronieniami samoistnymi w wywiadzie należy wykluczyć predyspozycję do trombofilii. Do chwili takiego wykluczenia lub do chwili rozpoczęcia leczenia lekami przeciwzakrzepowymi hormonalna terapia zastępcza jest przeciwwskazana. U kobiet, które są już leczone lekami przeciwzakrzepowymi, należy starannie rozważyć stosunek korzyści z hormonalnej terapii zastępczej do związanego z nią ryzyka.

Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej może być w sposób przemijający zwiększone podczas długotrwałego unieruchomienia, po ciężkim urazie lub po rozległej operacji. Podobnie jak u wszystkich pacjentów po operacjach, u pacjentek poddawanych hormonalnej terapii zastępczej należy ściśle przestrzegać zaleceń profilaktycznych służących zapobieżeniu rozwojowi żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej po operacji. W przypadkach gdy po planowanej operacji, zwłaszcza brzusznej lub ortopedycznej dotyczącej kończyn dolnych, należy się liczyć z dłuższym unieruchomieniem, należy rozważyć, czy możliwe jest tymczasowe przerwanie hormonalnej terapii zastępczej 4 do 6 tygodni przed zabiegiem. Leczenie to można wznowić dopiero wówczas, gdy kobieta zostanie ponownie w pełni „uruchomiona”.

W przypadku gdyby żylna choroba zakrzepowo-zatorowa rozwinęła się po rozpoczęciu hormonalnej terapii zastępczej, lek należy odstawić. Pacjentki należy poinformować, że jeżeli stwierdzą u siebie objawy zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (w szczególności bolesny obrzęk nogi, nagły ból w klatce piersiowej, duszność), powinny natychmiast zgłosić się do lekarza.

•    Choroba wieńcowa

Randomizowane kontrolowane badania nie dowiodły, by stosowanie w terapii ciągłej złożonej skoniugowanych estrogenów i medroksyprogesteronu octanu wywierało korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.

Dwa badania kliniczne dotyczące tego skojarzenia wykazały możliwe zwiększone ryzyko choroby wieńcowej w pierwszym roku zastosowania i brak korzystnych wpływów w późniejszym czasie.

W przypadku innych produktów stosowanych w HTZ dotychczas brak jest długoterminowych randomizowanych kontrolowanych badań dotyczących zapadalności na choroby naczyniowo-sercowe lub śmiertelności. Dlatego nie jest wiadomo, czy spostrzeżenia tego rodzaju dotyczą innych produktów stosowanych w HTZ.

•    Udar mózgu

Randomizowane badanie kliniczne wykazało dodatkowo zwiększone ryzyko udaru mózgu u zdrowych pacjentek w czasie ciągłej złożonej HTZ skoniugowanymi estrogenami i octanem medroksyprogesteronu. Szacuje się , że u kobiet nie poddawanych HTZ liczba przypadków wystąpienia udaru mózgu w ciągu 5 lat wynosi 3 na 1000 kobiet w wieku 50-59 lat i 11 na 1000 w przypadku kobiet w wieku 60-69 lat. Ocenia się, że wśród kobiet stosujących skoniugowane estrogeny i octan medroksyprogesteronu przez 5 lat liczba dodatkowych przypadków będzie pomiędzy 0 a 3 (najlepsze oszacowanie 1) na 1000 osób w wieku 50-59 oraz 1 do 9 (najlepsze oszacowanie 4) na 1000 pacjentek w wieku 60-69 lat.

Nie wiadomo czy zwiększone ryzyko zapadalności dotyczy także innych produktów HTZ.

•    Choroby pęcherzyka żółciowego

Wiadomo, że estrogeny zwiększają ryzyko powstawania kamieni żółciowych. Niektóre kobiety posiadają predyspozycje do rozwoju chorób pęcherzyka żółciowego podczas terapii estrogenowej.

Inne stany

•    U pacjentek z nowotworem typu prolaktynoma konieczny jest ścisły nadzór lekarza (w tym okresowe oznaczanie stężenia prolaktyny).

•    Niezbyt nasilone zaburzenia czynności wątroby, w tym hiperbilirubinemia, na przykład

w przebiegu zespołu Dubin-Johnsona lub zespołu Rotora, wymagają uważnego monitorowania -w tych przypadkach należy okresowo wykonywać badania kontrolne wątroby. W przypadku pogorszenia markerów czynności wątroby należy przerwać stosowanie HTZ.

•    Kobiety z umiarkowanie zwiększonym stężeniem triglicerydów wymagają szczególnego nadzoru. Stosowanie HTZ u tych kobiet może być związane z dalszym zwiększeniem stężenia triglicerydów, co przekłada się na zwiększone ryzyko ostrego zapalenia trzustki.

•    Włókniakomięśniaki (mięśniaki) macicy mogą powiększać się pod wpływem estrogenów.

W takim przypadku leczenie należy przerwać.

•    W przypadku nawrotu endometriozy podczas leczenia zaleca się jego przerwanie.

•    Sporadycznie może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą w okresie ciąży, w wywiadzie. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania HTZ.

•    Estrogeny mogą powodować retencję płynów zatem pacjentki z zaburzeniami pracy serca i nerek powinny być starannie monitorowane. Pacjentki z krańcową niewydolnością nerek powinny być starannie monitorowane, gdyż należy się spodziewać zwiększenia stężenia krążących substancji czynnych produktu.

•    Estrogeny zwiększają stężenie globuliny wiążącej hormony tarczycy (ang. Thyroid Binding Globulin, TBG) prowadząc do zwiększenia stężenia całkowitej ilości krążących hormonów tarczycy (mierzonego jako stężenie jodu związanego z białkiem PBI), stężenia tyroksyny (oznaczane metodą kolumnową lub radioimmunologiczną) oraz stężenia trójjodotyroniny (metodą radioimmunologiczną). Wychwyt T3 na żywicach jest zmniejszony, co odzwierciedla zwiększone stężenie globuliny wiążącej hormony tarczycy. Stężenia wolnych frakcji T4 i T3 pozostają niezmienione. W niektórych przypadkach dochodzi do zwiększenia stężenia innych białek wiążących w surowicy, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy (ang. Cortycoid Binding Globulin, CBG), globuliny wiążącej hormony płciowe (ang. Sex Hormones Binding Globulin, SHGB), prowadząc do zwiększenia stężenia krążących kortykosteroidów i hormonów płciowych. Stężenia wolnych i biologicznie czynnych hormonów pozostają niezmienione. Stężenia innych białek osocza mogą się zwiększać (substratu angiotensynogenu/reniny, a-1-antytrypsyny, ceruloplazminy).

•    U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywoływać albo nasilać jego objawy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje z produktami leczniczymi

Metabolizm estrogenów i progestagenów może być nasilony poprzez jednoczesne zastosowanie leków, które pobudzają enzymy metabolizujące leki, szczególnie enzymy cytochromu P450. Do grupy tej należą leki przeciwpadaczkowe (fenobarbital, karbamazepina, fenytoina) oraz leki przeciwbakteryjne (ryfampicyna, ryfabutyna) i przeciwwirusowe (newirapina, efawirenz).

Rytonawir i nelfinawir, mimo że są silnymi inhibitorami, dla kontrastu odznaczają się właściwościami pobudzającymi podczas jednoczesnego stosowania z hormonami steroidowymi. Preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą pobudzać metabolizm estrogenów i progestagenów.

Zwiększony metabolizm estrogenów i progestagenów może prowadzić do osłabienia działania i zmian w profilu krwawień macicznych.

Zapotrzebowanie na doustne leki przeciwcukrzycowe i insulinę może ulec zmianie w wyniku zmiany tolerancji glukozy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie produktu Gynodian Depot w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

W przypadku kiedy kobieta w trakcie kuracji HTZ zajdzie w ciążę, należy natychmiast przerwać terapię.

Tylko niewielka ilość estradiolu i jego metabolitów przenika do mleka matki.

Dotychczas nie wiadomo, czy do mleka matki przenika również prasteronu enantan.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono wpływu produktu Gynodian Depot na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Ciężkie działania niepożądane, które mogą towarzyszyć HTZ zostały wymienione w punkcie 4.4.

Obserwowano następujące działania niepożądane, których częstość występowania określona jest jako rzadko (<1/1000): wysypka, nadwrażliwość, różne zaburzenia skórne (świąd, egzema, pokrzywka, reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia, utrata włosów, rumień guzowaty, trądzik).

Rzadko mogą również wystąpić: zwiększenie popędu płciowego, uczucie napięcia w piersiach, ból w piersiach lub ich powiększenie, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, obrzęk, krwawienie lub plamienie z macicy oraz objawy wirylizacji.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywoływać albo nasilać jego objawy (patrz punkt 4.4).

Rak piersi

Wyniki licznych badań epidemiologicznych i jednego badania randomizowanego, kontrolowanego placebo (WHI) wskazują, że u kobiet, które stosują lub niedawno stosowały HTZ całkowite ryzyko raka piersi zwiększa się proporcjonalnie do długości okresu jej stosowania.

Dla estrogenowej HTZ, względne ryzyko (RR) oszacowane na podstawie ponownej analizy pierwotnych danych pochodzących z 51 badań epidemiologicznych (w których więcej niż 80% stanowiła estrogenowa terapia zastępcza) oraz badania epidemiologicznego Million Women Study (MWS) jest podobne i wynosi odpowiednio 1,35 (95%, CI 1,21 - 1,49) oraz 1,3 (95%, CI 1,21 - 1,4).

Dla złożonej HTZ (estrogen + progestagen), w kilku badaniach epidemiologicznych stwierdzono większe ryzyko wystąpienia raka piersi w porównaniu do leczenia z zastosowaniem wyłącznie estrogenu.

Z badania MWS wynika, że HTZ różnymi rodzajami produktów estrogenowo-progestagenowych wiązało się z większym ryzykiem wystąpienia raka piersi (RR = 2, 95%, CI: 1,88 - 2,12) niż w przypadku stosowania jedynie estrogenów (RR = 1,3, 95%, CI: 1,21 - 1,4) albo podania tybolonu (RR=1,45; 95%, CI 1,25-1,68), w porównaniu do kobiet, które nigdy nie stosowały takich produktów.

W badaniu WHI ryzyko dla wszystkich użytkowników oszacowano na poziomie 1,24 (95%, CI 1.01 -1.54) po 5,6 roku stosowania estrogenu i progestagenu w HTZ (CEE + MPA) w porównaniu do grupy otrzymującej placebo.

Bezwzględne ryzyko zachorowalności, obliczone na podstawie badania MWS i WHI jest przedstawione poniżej:

Według MWS ryzyko oszacowano, na podstawie znanej średniej częstości występowania raka piersi w krajach rozwiniętych:

-    dla kobiet niestosujących HTZ, rak piersi może wystąpić u około 32 na 1000 kobiet, w wieku 50 - 64 lat.

-    na 1000 kobiet aktualnie lub ostatnio stosujących HTZ, liczba dodatkowych zdarzeń w odpowiednim okresie wynosi

-    dla kobiet stosujących tylko estrogen

-    między 0 a 3 (najlepsza wartość oszacowana = 1,5) w przypadku 5 letniego okresu stosowania.

-    między 3 a 7 (najlepsza wartość oszacowana = 5) w przypadku 10 letniego okresu stosowania.

-    dla kobiet stosujących estrogen w skojarzeniu z progestagenem

-    między 5 a 7 (najlepsza wartość oszacowana = 6) w przypadku 5 letniego okresu stosowania.

-    między 18 a 20 (najlepsza wartość oszacowana = 19) w przypadku 10 letniego okresu stosowania.

Według badania WHI szacuje się, że po 5,6 roku trwania terapii, w grupie kobiet między 50 a 79 rokiem życia, w związku ze stosowaniem złożonej HTZ (CEE + MPA) doszłoby do wystąpienia 8 dodatkowych przypadków inwazyjnego raka piersi na 10 000 kobietolat.

Zgodnie z danymi liczbowymi uzyskanymi w toku badań, szacuje się, że:

-    dla 1000 kobiet w grupie placebo

-    doszłoby do rozpoznania około 16 przypadków inwazyjnego raka piersi w okresie 5 lat.

-    dla 1000 kobiet, które przyjmowały estrogen i progestagen podczas HTZ (CEE + MPA), liczbę dodatkowych zdarzeń szacuje się

-    między 0 a 9 (najlepsza wartość oszacowana = 4) na 5 lat okresu terapii.

Liczba dodatkowych przypadków zachorowalności na raka piersi u kobiet, które stosują HTZ jest zasadniczo podobna do tej u kobiet, które rozpoczynają HTZ, niezależnie od wieku, w którym się ją zaczyna (w przedziale wiekowym 45-65 lat) (patrz punkt 4.4).

Rak endometrium

U kobiet z zachowaną macicą, ryzyko rozrostu błony śluzowej trzonu macicy i raka endometrium zwiększa się wraz z długością trwania leczenia, jeśli stosuje się wyłącznie estrogen. Na podstawie badań epidemiologicznych najmniejszy wskaźnik ryzyka występuje w grupie kobiet, które nie stosują HTZ, gdzie w przedziale wieku 50 do 65 lat rak endometrium może wystąpić u około 5 na 1000 kobiet. W zależności od czasu trwania terapii i dawki estrogenu, ryzyko wystąpienia raka endometrium wśród kobiet stosujących tylko estrogen zwiększa się od 2 do 12 razy w porównaniu do kobiet nie stosujących takiego leczenia. Dołączenie progestagenu do terapii opartej wyłącznie o estrogen znacząco zmniejsza to zwiększone ryzyko.

Inne działania niepożądane, związane z zastosowaniem estrogenów/progestagenów:

-    estrogenozależny nowotwór łagodny i złośliwy, np. rak trzonu macicy.

-    żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, t. j. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych lub miednicy, zatorowość płucna, występuje częściej u kobiet stosujących HTZ, niż u tych, które jej nie stosują. Więcej informacji w punkcie 4.3 i 4.4.

-    zawał mięśnia sercowego i udar mózgu

-    choroby pęcherzyka żółciowego

-    choroby skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa

-    prawdopodobna demencja.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Badania toksyczności ostrej przeprowadzone dla poszczególnych składników produktu tj. estradiolu walerianianu i prasteronu enantanu oraz dla ich skojarzenia, nie wykazały ryzyka wystąpienia działań niepożądanych nawet w przypadku niezamierzonego przyjęcia wielokrotności dawki leczniczej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormony płciowe i modulatory układu płciowego; połączenia androgenów z żeńskimi hormonami płciowymi; połączenia androgenów i estrogenów; prasteron i estrogen, kod ATC: G03EA03.

Produkt Gynodian Depot usuwa typowe objawy spowodowane niedoborem hormonów żeńskich w okresie menopauzy, jak np. uderzenia gorąca i wzmożona potliwość, nastroje depresyjne. Działanie produktu rozpoczyna się już w kilka dni po wstrzyknięciu i utrzymuje się średnio przez 4 do 6 tygodni.

Działanie antygonadotropowe produktu (znacznie zwiększone wydalanie estrogenów i zmniejszone wydalanie gonadotropin do wartości występujących zwykle w fazie dojrzałości płciowej) utrzymuje się średnio przez 28 dni.

Układowe stosowanie estrogenów może zahamować rozwój zmian zanikowych skóry, związany z fizjologicznym procesem starzenia się. Zmiany zanikowe skóry i błon śluzowych, zwłaszcza w obrębie narządów płciowych, są częstym objawem występującym u kobiet w starszym wieku.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

• Estradiolu walerianian Wchłanianie

Po domięśniowym podaniu olejowego roztworu produktu typu depot, estradiolu walerianian wchłania się całkowicie lecz z opóźnieniem i maksymalne stężenie w osoczu osiąga pomiędzy 3-im a 5-tym dniem od podania.

Biodostępność estradiolu walerianianu po podaniu produktu Gynodian Depot jest całkowita. Ulega on również całkowitemu przekształceniu do substancji czynnej, jaką jest estradiol.

Dystrybucja

Badania z użyciem znakowanego estradiolu walerianianu wykazały, że w osoczu około 20% radioaktywnego związku znajduje się w postaci wolnej, 17% występuje jako glukuroniany, a 33% jest sprzęgnięte z kwasem siarkowym. Około 30% tych związków nie mogłoby ulec wydaleniu z fazą wodną, dlatego są prawdopodobnie metabolitami o dużej polarności. W osoczu, estradiol występuje głównie w postaci związanej z białkami osocza. Około 37% estradiolu związane jest z białkiem wiążącym hormony płciowe, a 61% z albuminami.

Metabolizm

Estradiolu walerianian jest szybko rozkładany przez esterazy obecne w wątrobie i krwi do estradiolu i kwasu walerianowego. W dalszej kolejności kwas walerianowy podlega b-oksydacji prowadzącej do powstania łańcuchów dwuwęglowych, które następnie są metabolizowane do dwutlenku węgla i wody.

Sam estradiol ulega wielostopniowej hydroksylacji. Metabolity estradiolu, jak również jego forma nie zmieniona ulegają sprzęganiu. Produktami pośrednimi metabolizmu estradiolu są estron i estriol.

Mają one własną słabą aktywność estrogenną, jakkolwiek nie jest ona tak wyraźna, jak aktywność estradiolu.

Proporcje ilościowe tych trzech steroidów są podobne jak w warunkach fizjologicznych.

Eliminacja.

Estradiol i jego metabolity wydalane są głównie z moczem (90% z moczem, 10% z żółcią).

• Prasteronu enantan Wchłanianie

Całkowite wchłanianie prasteronu enantanu z postaci depot następuje po 30 dniach po podaniu produktu Gynodian Depot.

Po wstrzyknięciu domięśniowym prasteronu enantanu w dawce 200 mg, maksymalne stężenie związku we krwi występuje po 1 do 4 dobach i wynosi 9 ng/ml. Stężenie to zmniejsza się w zależności od szybkości uwalniania z porcji depot i szybkości hydrolizy estru; okres półtrwania wynosi około 9 dób. Po około 18 dobach prasteron osiąga ponownie stężenie fizjologiczne. Efekt depot, rozumiany jako wykrywalne stężenie we krwi, występuje po około 18 dobach.

Biodostępność prasteronu enantanu z postaci depot po podaniu domięśniowym olejowego roztworu produktu jest całkowita. Prasteronu enantan ulega również całkowitej przemianie do prasteronu (dehydroepiandrosteronu).

Metabolizm

Prasteronu enantan jest całkowicie hydrolizowany do prasteronu i kwasu enantowego. Prasteron posiada takie same właściwości jak endogenny dehydroepiandrosteron. Działa obwodowo i jest pośrednim produktem metabolizmu; ulega szybkim przemianom do innych związków. Po podaniu dożylnym okres półtrwania prasteronu w fazie eliminacji z osocza wynosi około 44 minuty.

Eliminacja.

Tylko niewielka ilość niezmetabolizowanego prasteronu ulega sprzęganiu i w tej postaci jest wydalana z moczem. Większość prasteronu jest metabolizowana, a powstałe metabolity po koniugacji wydalane są głównie z moczem. 99% wszystkich metabolitów wydalanych z moczem stanowią formy sprzężone, rozpuszczalne w wodzie.

Około 91% podanej dawki wydala się z moczem (94%) i kałem (6%) w ciągu 30 dni. Okres półtrwania metabolitów w fazie eliminacji wynosi 3,6 doby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przy toksykologicznej ocenie ryzyka wiążącego się z przyjmowaniem produktu Gynodian Depot, oprócz wyników badań prowadzonych dla poszczególnych substancji czynnych - estradiolu walerianianu i prasteronu enantanu, wzięto również pod uwagę wyniki badań 17b-estradiolu, istotnego, farmakologicznie czynnego metabolitu estradiolu walerianianu.

Badania tolerancji układowej, prowadzone po wielokrotnym podaniu produktu u zwierząt, nie wykazały reakcji nietolerancji, które mogłyby być przeciwwskazaniem do stosowania produktu w dawce leczniczej u ludzi. Badania dotyczące oceny działania nowotworowego przeprowadzono na zwierzętach tylko dla estradiolu walerianianu. Uzyskane wyniki nie wskazują, że związek podawany pacjentom w dawkach leczniczych może wykazywać działanie nowotworowe. Nie prowadzono osobnych badań dla produktu Gynodian Depot, ponieważ obie substancje czynne są estrami endogennych steroidów i stają się aktywne dopiero po hydrolizie estrów. Stosowanie produktu Gynodian Depot u zdrowych kobiet prowadzi do zwiększenia stężenia endogennego hormonu w surowicy. Jakkolwiek celem leczenia jest uzupełnienie występującego w małej ilości hormonu, jego stężenie nie przekroczy wartości fizjologicznej. Mimo to należy brać pod uwagę fakt, że steroidy płciowe mogą przyczyniać się do wzrostu pewnych hormonalnie zależnych tkanek i nowotworów.

Nie prowadzono badań toksykologicznych, oceniających wpływ produktu Gynodian Depot na przebieg procesu reprodukcji. Lek, przyjmowany według zaleceń lekarza, nie powoduje nie fizjologicznego zwiększenia stężenia endogennego hormonu. Nie należy spodziewać się teratogennego działania produktu nawet po niezamierzonym podaniu go pacjentkom w ciąży. Jednak przed podjęciem leczenia produktem Gynodian Depot należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Badania in vitro wykonane z użyciem 17^-estradiolu nie wykazały mutagennego działania tego metabolitu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzylu benzoesan Olej rycynowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 ampułkostrzykawka po 1 ml 3 ampułkostrzykawki po 1 ml

Ampułkostrzykawki z bezbarwnego szkła z tłoczkiem z szarego kauczuku bromobutylowego i zatyczką z szarego kauczuku butadieno-styrenowego, w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie dotyczy.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3718

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.08.1996 r. 10.08.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Gynodian Depot