Imeds.pl

Hascosept 1,5 Mg/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

HASCOSEPT

{Benzydamini hydrochloridum)

1,5 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Hascosept ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Hascosept i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascosept

3.    Jak stosować lek Hascosept

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hascosept

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK HASCOSEPT IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Hascosept zawiera substancję czynną chlorowodorek benzydaminy. Jest to substancja o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Stosowana miejscowo działa znieczulająco i odkażająco.

Lek Hascosept stosuje się w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii.

2,    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HASCOSEPT Kiedy nie stosować leku Hascosept

- jeżeli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Hascosept

Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję alergiczną. W takim przypadku lek Hascosept należy odstawić i zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku Hascosept z innymi lekami

Nie są znane oddziaływania leku Hascosept z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować ostrożnie w czasie ciąży i karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Hascosept

Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu) - mniej niż 100 mg na dawkę.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.    JAK STOSOWAĆ LEK HASCOSEPT

W razie wątpliwości związanych za stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Do stosowania w jamie ustnej.

Należy nałożyć aplikator, skierować jego wylot w stronę ogniska zapalnego w jamie ustnej i mocno nacisnąć przycisk.

Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg masy ciała (każda dawka zawiera 0,14 ml roztworu), od 2 do 6 razy na dobę.

Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.

Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki leku, od 2 do 6 razy na dobę.

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki w celu uzyskania prawidłowego rozpylania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hascosept

Lek po zastosowaniu miejscowym praktycznie nie działa ogólnie, tak więc ryzyko przedawkowania jest minimalne.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Hascosept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia.

Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Rozcieńczenie leku zwykle usuwa te objawy.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek; częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej

-    zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty

-    zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości

-    zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy

-    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HASCOSEPT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Hascosept po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Hascosept

100 g roztworu zawiera:

substancję czynną

Benzydaminy chlorowodorek 0,15 g

substancje pomocnicze

Błękit patentowy E 131, żółcień chinolinowa E 104, aromat miętowy, glicerol, etanol 96%, sacharyna, sodu wodorowęglan, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascosept i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie leku (butelka z polietylenu z atomizerem i aplikatorem doustnym) zawiera 30 g roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E tel. (071)352 95 22 fax. (071) 352 76 36

Dział Informacji o Leku tel. (022) 742 00 22

Data zatwierdzenia ulotki:

3/3