Imeds.pl

Hastina Forte 21+7 0,03 Mg + 3 Mg

Document: dokument 0 change

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko_


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Hastina Forte 21+7, 0,03 mg + 3 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Drospirenonum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


Każda żółta tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu. Każda biała tabletka powlekana nie zawiera substancji czynnych.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje - patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane.

28 tabletek powlekanych (21 aktywnych tabletek + 7 tabletek placebo) Kod EAN:

3 x 28 tabletek powlekanych (21 aktywnych tabletek + 7 tabletek placebo) Kod EAN:


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


[logo]

<Podmiot odpowiedzialny:> AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr:


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Hastina Forte 21+7


Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Hastina Forte 21+7, 0,03 mg + 3 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Drospirenonum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


[logo]

AXXON Sp. z o.o.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


Blister:

Start

Umieść etykietę tutaj Pasek samoprzylepny:

Wybierz etykietę z dniem tygodnia, w którym rozpoczyna się stosowanie tabletek.

Umieść pasek na blistrze nad słowami "Umieść etykietę tutaj".

Każdy dzień będzie w jednej linii z rzędem tabletek. Ważne jest, aby stosować tabletki każdego dnia. W przypadku pominięcia tabletki - patrz ulotka dla pacjenta.


pn. wt. śr. czw. pt. sob. ndz wt. śr. czw. pt. sob. ndz. pn śr. czw. pt. sob. ndz. pn. wt czw. pt. sob. ndz. pn. wt. śr pt. sob. ndz. pn. wt. śr. czw sob. ndz. pn. wt. śr. czw. pt ndz. pn. wt. śr. czw. pt. sob


1