+ iMeds.pl

Hydrocortisonum jelfa 10 mg/gUlotka Hydrocortisonum jelfa

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

HYDROCORTISONUM JELFA

(Hydrocortisoni acetas)

10 mg/g, krem

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe działania niepożadane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Hydrocortisonum Jelfa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydrocortisonum Jelfa

3.    Jak stosować lek Hydrocortisonum Jelfa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hydrocortisonum Jelfa

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Hydrocortisonum Jelfa i w jakim celu się go stosuje

Lek Hydrocortisonum Jelfa zawiera substancję czynną hydrokortyzonu octan. Hydrokortyzon jest lekiem z grupy kortykosteroidów o słabym działaniu przeciwzapalnym. Stosowany miejscowo zmniej sza stan zapalny skóry.

Hydrocortisonum Jelfa stosuje się miejscowo w niezakażonych stanach zapalnych skóry o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy.

Lek Hydrocortisonum Jelfa wskazany jest:

-    w atopowym zapaleniu skóry,

-    w wyprysku kontaktowym alergicznym (wywołanym przez kontakt z alergenami),

-    w reakcjach występujących po użądleniu lub ukąszeniu przez owady (jak swędzenie i podrażnienie).

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydrocortisonum Jelfa Kiedy nie stosować leku Hydrocortisonum Jelfa:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na hydrokortyzonu octan lub inne glikokortykosteroidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    w bakteryjnych lub grzybiczych zakażeniach skóry (np. gruźlica skóry lub grzybica stóp);

-    w wirusowych zakażeniach    skóry, jak ospa wietrzna, opryszczka wargowa i inne;

-    w trądziku pospolitym;

-    w trądziku różowatym;

-    na skórę twarzy, okolice narządów moczowo-płciowych i odbytu;

-    w zapaleniu skóry dookoła ust (dermatitis perioralis);

-    po szczepieniach ochronnych;

-    u dzieci w wieku poniżej    10    lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek wchłania się przez skórę, dlatego podczas jego stosowania istnieje ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów, w tym zahamowania czynności kory nadnerczy. Z tego powodu nie należy stosować leku na dużą powierzchnię skóry, rany, uszkodzoną skórę czy w dużych dawkach.

W przypadku podejrzenia zakażenia skóry w leczonym miejscu, należy skontaktować się z lekarzem, gdyż może być konieczne leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze.

Nie należy stosować leku na powieki lub na skórę w okolicy powiek.

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Na skórę twarzy oraz na skórę pach i pachwin można stosować tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych, ze względu na zwiększone wchłanianie leku przez delikatną skórę i związane z tym ryzyko powierzchownego rozszerzenia naczyń krwionośnych, zapalenia skóry wokół ust, zaników skóry, nawet po krótkim stosowaniu.

Nie stosować leku pod opatrunkiem okluzyjnym (ceratka, pielucha), gdyż nasila on wchłanianie leku do organizmu, ponadto może powodować zanik naskórka, rozstępy i nadkażenia.

Ostrożnie stosować w stanach zanikowych tkanki podskórnej, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Ostrożnie stosować i unikać długotrwałego stosowania u dzieci (w wieku powyżej 10 lat), ze względu na większe niż u dorosłych ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych, w tym zaburzeń wzrostu i rozwoju.

Inne leki i lek Hydrocortisonum Jelfa

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas stosowania leku nie należy szczepić się przeciwko ospie wietrznej ani przeprowadzać innych szczepień.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w okresie ciąży tylko na zlecenie lekarza, krótkotrwale i na małą powierzchnię skóry.

W okresie karmienia piersią lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wywiera wpływu na ograniczenie sprawności ruchowej, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Hydrocortisonum Jelfa zawiera metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan i alkohol cetylowy.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu, propylu parahydroksybenzoesanu i alkoholu cetylowego lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) lub miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Hydrocortisonum Jelfa

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle nakłada się cienką warstwę leku na zmienioną chorobowo skórę 1 do 2 razy w ciągu doby. Nie należy stosować leku pod opatrunkiem uszczelniającym (np. z ceratką).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

U dzieci w wieku powyżej 10 lat stosować na małą powierzchnię skóry, wyłącznie na zlecenie lekarza i zgodnie z jego wskazówkami.

Czas trwania leczenia

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 7 dni.

W ciągu tygodnia można zużyć nie więcej niż 1 tubę kremu (15 g).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Długotrwałe stosowanie, użycie nadmiernej ilości leku lub nieprawidłowe stosowanie leku, może doprowadzić do wystąpienia obrzęków, zwiększenia ciśnienia krwi (nadciśnienia), zwiększonego stężenia glukozy we krwi (hiperglikemii), cukromoczu lub zmniejszenia odporności.

W przypadku przedawkowania leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku

Należy zastosować lek tak szybko, jak to możliwe.Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej aplikacji leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Hydrocortisonum Jelfa stosowany długotrwale może powodować ścieńczenie lub zanik skóry i tkanki podskórnej, plamicę posteroidową (punktowe krwawienia), trądzik posteroidowy, poszerzenie żyłek i tętniczek w skórze lub błonie śluzowej, zapalenia skóry wokół ust, rozstępy, podrażnienie skóry, nadmierną suchość skóry, wtórne zakażenia.

W przypadku stosowania leku na skórę powiek, może wystąpić jaskra lub zaćma.

W wyniku wchłaniania leku do krwi mogą również wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane, z objawami, jak między innymi: zmniejszenie stężenia hormonu adrenokortykotropowego - ACTH (hormonu pobudzający wydzielanie kortykosteroidów w organizmie), zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki, nieregularne cykle miesięczne, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, cukromocz (obecność glukozy w moczu), nadciśnienie, zmniejszenie odporności, zaburzenia wzrostu i rozwoju u dzieci. Występują one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania leku, czy stosowania leku na dużą powierzchnię skóry lub w miejscach takich jak fałdy skórne, pachwiny, czy też pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL- 02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Hydrocortisonum Jelfa

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Hydrocortisonum Jelfa

-    Substancją czynną leku jest hydrokortyzonu octan. 1 g kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu octanu.

-    Pozostałe składniki to alkohol cetylowy, cetylu palmitynian 15, kwas stearynowy, glicerol 86%, sodu laurylosiarczan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hydrocortisonum Jelfa i co zawiera opakowanie

Lek Hydrocortisonum Jelfa to biały lub prawie biały, jednolity krem.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 15 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Hydrocortisonum Jelfa

Charakterystyka Hydrocortisonum jelfa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

HYDROCORTISONUM JELFA, 10 mg/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetas).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetylowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt.6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Biały jednolity krem

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krem Hydrocortisonum Jelfa stosuje się miejscowo w niezakażonych, sączących stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy.

Krem Hydrocortisonum Jelfa wskazany jest w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku kontaktowym alergicznym, reakcjach po ukąszeniach lub użądleniach przez owady.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nałożyć cienką warstwę produktu leczniczego na zmienioną chorobowo skórę 1 do 2 razy w ciągu doby.

Nie należy stosować produktu pod opatrunkiem okluzyjnym.

Nie stosować produktu leczniczego dłużej niż 7 dni.

W ciągu tygodnia można zużyć nie więcej niż 1 tubę kremu (15 g).

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

U dzieci w wieku powyżej 10 lat stosować ostrożnie, na niewielką powierzchnię skóry.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować produktu leczniczego:

-    w nadwrażliwości na hydrokortyzonu octan, inne kortykosteroidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    w wirusowych (np. ospa wietrzna, opryszczka wargowa), grzybiczych (np. grzybica stóp) lub bakteryjnych zakażeniach skóry;

-    w trądziku pospolitym;

-    w trądziku różowatym;

-    na skórę twarzy, okolice narządów moczowo-płciowych i odbytu;

-    w zapaleniu skóry wokół ust;

-    po szczepieniach ochronnych;

-    u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować bez przerwy dłużej niż przez 7 dni.

Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią.

Kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę, dlatego podczas stosowania produktu leczniczego istnieje ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych kortykosteroidów, w tym zahamowania czynności kory nadnerczy, zespołu Cushinga. Z tego względu należy unikać podawania produktu leczniczego na dużą powierzchnię skóry, rany, uszkodzoną skórę, stosowania w dużych dawkach, a także długotrwałego leczenia produktem.

W przypadku zakażenia skóry w leczonym miej scu, należy zastosować dodatkowe leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Jeżeli objawy zakażenia nie ustąpią, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego do czasu wyleczenia zakażenia.

Unikać stosowania produktu leczniczego na powieki lub na skórę w okolicy powiek, ze względu na ryzyko jaskry lub zaćmy oraz u osób z jaskrą lub zaćmą, gdyż może wystąpić nasilenie objawów choroby.

Unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi.

Na skórę twarzy oraz na skórę pach i pachwin stosować tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych, ze względu na zwiększone wchłanianie kortykosteroidu przez delikatną skórę i związane z tym zwiększone ryzyko teleangiektazji, dermatitis perioralis, zaników skóry, nawet po krótkim stosowaniu.

Nie stosować produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym (ceratka, pielucha), ponieważ opatrunek nasila wchłanianie kortykosteroidu do organizmu, ponadto może wystąpić zanik naskórka, rozstępy i nadkażenia.

Ostrożnie stosować w stanach zanikowych tkanki podskórnej, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.

Ostrożnie stosować i unikać długotrwałego stosowania u dzieci w wieku powyżej 10 lat.

U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, łatwiej niż u dorosłych może dojść do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i wystąpienia objawów niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów, w tym zaburzeń wzrostu i rozwoju.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu, produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego, produkt leczniczy może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje związane z miejscowym stosowaniem glikokortykosteroidów.

Należy jednak mieć na uwadze, aby nie szczepić pacjentów przeciwko ospie wietrznej i nie podejmować innych immunizacji, szczególnie przy przewlekłym stosowaniu na dużą powierzchnię skóry, ze względu na ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi immunologicznej w postaci pojawienia się odpowiednich przeciwciał.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciążą

Hydrocortisonum Jelfa można stosować miejscowo u kobiet w ciąży tylko krótkotrwale, na małą powierzchnię skóry, jeżeli korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że glikokortykosteroidy wykazują działanie teratogenne nawet po stosowaniu małych dawek doustnie. Działanie teratogenne stwierdzono także u zwierząt po stosowaniu na skórę glikokortykosteroidów o silnym działaniu.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Hydrocortisonum Jelfa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Produkt leczniczy Hydrocortisonum Jelfa stosowany długotrwale może powodować zanikowe zapalenie skóry, plamicę posteroidową, trądzik posteroidowy, teleangiektazje, dermatitis perioralis, rozstępy, podrażnienie skóry, nadmierną suchość skóry, wtórne zakażenia.

W przypadku stosowania produktu leczniczego na skórę powiek, niekiedy może wystąpić jaskra lub zaćma.

W wyniku wchłaniania produktu leczniczego do krwi mogą również wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane hydrokortyzonu octanu.

Występują one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania produktu leczniczego, stosowania go na dużą powierzchnię skóry, w miejscach, takich jak fałdy skórne, pachwiny, pod opatrunkiem okluzyjnym lub w przypadku stosowania u dzieci.

Ogólnoustrojowe objawy niepożądane hydrokortyzonu octanu charakterystyczne dla kortykosteroidów, to m.in. zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, zespół Cushinga, hamowanie wzrostu i rozwoju u dzieci, hiperglikemia, cukromocz, obrzęki, nadciśnienie, zmniejszenie odporności.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL- 02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Długotrwałe lub nieprawidłowe miejscowe stosowanie produktu leczniczego lub stosowanie na duże powierzchnie skóry, może doprowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, hamowanie wzrostu i rozwoju u dzieci. Mogą wystąpić objawy przedawkowania w postaci m.in. obrzęków, nadciśnienia, hiperglikemii, cukromoczu, zmniejszenia odporności a w ciężkich przypadkach występowaniem choroby Cushinga.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy do stosowania miejscowego o słabym działaniu.

Kod ATC: D 07 AA 02

Hydrokortyzonu octan jest syntetycznym kortykosteroidem o słabym działaniu przeciwzapalnym. Stosowany miejscowo wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Hydrokortyzon w postaci octanu jest prawie nierozpuszczalny w wodzie. Stosowany miejscowo w niewielkim stopniu przenika do krwi.

Hydrokortyzon jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem. Przenika przez barierę łożyskową; przenika do mleka kobiecego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na zwierzętach wykazały, że glikokortykosteroidy wykazują działanie teratogenne.

Badania hydrokortyzonu i prednizolonu nie wykazały ich działania mutagennego.

Nie uzyskano jednak danych mogących wskazywać, że miejscowe stosowanie glikokortykosteroidów sprzyja występowaniu raka skóry u ludzi.

Nie badano wpływu na płodność hydrokortyzonu octanu, natomiast wykazano wpływ na płodność innych kortykosteroidów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol cetylowy Cetylu palmitynian 15 Kwas stearynowy Glicerol 86%

Sodu laurylosiarczan Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną zabezpieczającą i zakrętką (HDPE lub PP) w tekturowym pudełku. 15 g - 1 tuba 15 g.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0907

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15 kwietnia 1999 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Hydrocortisonum Jelfa