+ iMeds.pl

Hydroxyzinum aflofarm 2 mg/mlUlotka Hydroxyzinum aflofarm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Hydroxyzinum Aflofarm, 2 mg/mł, syrop

Hydroxyzini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Hydroxyzinum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Hydroxyzinum Aflofarm

3.    Jak przyjmować lek Hydroxyzinum Aflofarm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hydroxyzinum Aflofarm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hydroxyzinum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

Hydroxyzinum Aflofarm jest lekiem o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym i przeciwświądowym. Ma również właściwości przeciwhistaminowe (przeciwałergiczne), przeciwwymiotne, spazmolityczne (zmniejsza napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego) oraz przeciwbólowe.

Wskazania do stosowania:

objawowe leczenie lęku u dorosłych; objawowe leczenie świądu;

premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi u osób dorosłych i dzieci (farmakologiczne przygotowanie pacjenta do operacji).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Hydroxyzinum Aflofarm Kiedy nie przyjmować leku Hydroxyzinum Aflofarm

Leku nie należy przyjmować:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzynę, inną pochodną piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę;

-    jeśli pacjent ma porfirię (chorobę polegającą na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu - składnika hemoglobiny);

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub kanni piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Hydroxyzinum Aflofarm należy poinformować lekarza:

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;

-    jeśli pacjent ma obniżony próg drgawkowy (skłonność do drgawek);

-    jeśli pacjent ma skłonności do zaburzeń pracy serca (arytmii) lub przyjmuje leki antyarytmiczne (stosowane w celu unormowania nieprawidłowej pracy serca);

-    jeśli pacjent ma jaskrę z zamkniętym kątem przesączania (pewien rodzaj jaskry - choroby oka); jeśli pacjent ma zaburzenia odpływu moczu z pęcherza moczowego;

-    jeśli pacjent ma porażenną niedrożność jelit (brak czynności jelit);

-    jeśli pacjent ma miastenię (chorobę objawiającą się nadmiernym osłabieniem mięśni).

U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) może wystąpić pogorszenie czynności poznawczych (np. zaburzenia: pamięci, myślenia, uwagi).

Lek może wpływać na wyniki testów alergicznych lub testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną dlatego nie należy przyjmować leku co najmniej 5 dni przed wykonaniem tych testów.

Dzieci

Tego leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 3 lat.

Inne leki i Hydroxyzinum Aflolarm

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, może być konieczna zmiana dawki lub przerwania leczenia. W szczególności należy zapytać lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny (leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi); opioidowe i nieopioidowe leki przeciwbólowe (silne leki przeciwbólowe, np. morfina); barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności i padaczki); leki uspokajające; leki nasenne;

-    meperydynę (lek stosowany w leczeniu przewlekłego bólu);

leki przeciwhistaminowe (leki stosowane m.in. w leczeniu alergii); neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych);

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (leki stosowane w leczeniu depresji); inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu depresji); fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki);

leki adrenergiczne (stosowane w celu podwyższenia ciśnienia krwi);

-    betahistynę (lek stosowany w leczeniu zawrotów głowy, zwłaszcza pochodzenia błędnikowego).

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien zapytać lekarza lub farmaceutę.

Hydroxyzinum Aflofarm z piciem

Podczas przyjmowania tego leku nie wolno pić alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Hydroksyzyny nie należy podawać w czasie porodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas stosowania leku Hydroxyzinum Aflofarm nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek zawiera sacharozę i benzoesan sodu

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

5 ml syropu zawiera 386 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę.

Benzoesan sodu może zwiększyć ryzyko wystąpienia żółtaczki u noworodków (stosowanie u dzieci w wieku poniżej 3 lat jest przeciwwskazane).

3. Jak przyjmować lek Hydroxyzinum Aflofarm

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Do dawkowania leku należy używać miarki dołączonej do opakowania. Umożliwia to dokładne odmierzanie dawki.

Zalecane dawkowanie

Porośli

*    W leczeniu lęku:

50 mg na dobę podzielone na 2 lub 3 dawki jednorazowe. W ciężkich przypadkach doustnie można stosować do 300 mg na dobę.

*    W objawowym leczeniu świądu:

leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg przed snem. W miarę potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę, podając do 25 mg 3 lub 4 razy na dobę.

*    W premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi:

50 do 100 mg w dawce jednorazowej.

Maksymalna jednorazowa dawka u dorosłych nie powinna przekraczać 100 mg. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 400 mg.

Dzieci

• W objawowym leczeniu świądu: w wieku od 3 do 6 lat:

5 do 15 mg na dobę, maksymalnie 50 mg na dobę w dawkach podzielonych.

w wieku powyżej 6 lat:

15 do 25 mg na dobę, maksymalnie 50 do 100 mg na dobę w dawkach podzielonych.

• W premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi:

0,6 mg na kg masy ciała w dawce jednorazowej.

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) zaleca się rozpocząć leczenie od połowy zalecanej dawki.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek leczenie należy rozpocząć od podania połowy zalecanej dawki i kontynuować podając dawki leku mniejsze niż zwykle.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Hydroxyzinum Aflofarm

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Może wystąpić nadmierne uspokojenie.

Pominięcie przyjęcia leku Hydroxyzinum Aflofarm

Należy kontynuować przyjmowanie leku, nie zwiększając następnej dawki Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

- wstrząs anafilaktyczny - pierwszymi objawami mogą być: wysypka na skórze, obrzęki twarzy, ust lub gardła, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, duszność, niewyczuwalne tętno, znacznie obniżone ciśnienie krwi, poty, utrata przytomności.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane

Bardzo często (u więcej niż ł na 10 pacjentów): senność.

Często (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów): suchość w jamie ustnej; ból głowy;

uspokojenie, uczucie zmęczenia i znużenia.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000, ale mniej niż u 1 na 100 pacjentów); nudności; zawroty głowy;

bezsenność; drżenie, pobudzenie;

stan splątania (zaburzenia świadomości, zaburzenia orientacji czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby);

złe samopoczucie; gorączka.

Rzadko (u więcej niż ł na 10 000, ale mniej niż u 1 na 1000 pacjentów): tachykardia (szybkie bicie serca); zaburzenia akomodacji oka (zaburzenie widzenia); nieostre widzenie; zaparcia, wymioty; nadwrażliwość; drgawki;

dyskineza (nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy kończyn lub całego ciała); dezorientacja (zaburzenia orientacji czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby); omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób);

zatrzymanie moczu (niemożność oddawania moczu powodująca silne parcie na pęcherz moczowy); zapalenie skóry, świąd;

wysypka rumieniowa (czerwone plamy na skórze); wysypka grudkowo-plamkowa; pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze); hipotensja (znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi).

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): wstrząs anafilaktyczny;

skurcz oskrzeli (świszczący oddech, duszność);

obrzęk naczynioworuchowy (nagły obrzęk twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu); zwiększona potliwość.

Częstość nieznana

niezborność mchów (trudność w utrzymaniu równowagi, chwiejny chód);

- zaburzenia wytwarzania krwinek w szpiku kostnym z małopłytkowością(znacznie zmniejszona liczba płytek krwi);

zaburzenia krzepnięcia (większa skłonność do krwawienia i siniaków);

pogorszenie czynności poznawczych u osób w podeszłym wieku (patrz w punkcie: Ostrzeżenia i środki ostrożności); uczucie pustki w głowie; rozdrażnienie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Hydroxyzinum Aflofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nieużywa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hydroxyzinum Afiofarm

- Substancją czynną leku jest hydroksyzyny chlorowodorek.

1 ml syropu zawiera 2 mg hydroksyzyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: sodu benzoesan, sacharoza, woda oczyszczona, substancja poprawiająca smak i zapach waniliowa, substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowa.

Jak wygląda lek Hydroxyzinum Afiofarm i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu.

Opakowanie to butelka ze szkła brunatnego zawierająca 200 ml lub 250 g syropu, zamknięta zakrętką aluminiową umieszczona w tekturowym pudełku wraz z miarką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Afiofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. uł. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel.{42) 22-53-100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego. Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Hydroxyzinum Aflofarm

Charakterystyka Hydroxyzinum aflofarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hydroxyzinum Ailofarm, 2 mg/mł, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml syropu zawiera 2 mg hydroksyzyny chlorowodorku {Hydroxyzini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza i sodu benzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6,1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe lęku u dorosłych

Objawowe leczenie świądu

Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dawkowanie należy ustalać indywidualnie zależnie od reakcji pacjenta.

W opakowaniu znajduje się miarka ułatwiająca dawkowanie.

Zalecane dawkowanie Dorośli

W leczeniu leku:

50 mg na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych. W ciężkich przypadkach doustnie można stosować dawki do 300 mg na dobę.

W objawowym leczeniu świądu:

leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg przed snem i kontynuować zwiększając w miarę potrzeby dawkę do 25 mg 3 lub 4 razy na dobę.

W premedykacii przed zabiegami chirurgicznymi:

50 do 100 mg w dawce jednorazowej.

Dzieci

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

W objawowym leczeniu świądu:

Dzieci od 3 do 6 lat: 5 do 15 mg/dobę, maksymalnie 50 mg/dobę, w dawkach podzielonych.

Dzieci powyżej 6 lat: 15 do 25 mg/dobę, maksymalnie 50 do 100 mg/dobę, w dawkach podzielonych. W premedykacii przed zabiegami chirurgicznymi:

0,6 mg/kg mc. w dawce jednorazowej.

Maksymalna jednorazowa dawka u dorosłych nie powinna przekraczać 100 mg, a maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 400 mg.

U osób w podeszłym wieku oraz chorych z zaburzeniami czynności wątroby i nerek zaleca się rozpocząć podawanie produktu leczniczego od połowy zalecanej dawki.

W przypadku zaburzeń czynności wątroby i nerek dawkę należy zmniejszyć ze względu na zwolniony metabolizm i wydalanie zarówno hydroksyzyny jak i jej metabolitów (m. in. cetyryzyny).

4.3.    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    Nadwrażliwość na cetyryzynę, inną pochodną piperazyny, amlnofilinę lub etylenodiaminę

-    Okres ciąży i karmienia piersią

-    Porfiria

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z uszkodzeniem nerek lub wątroby dawkę leku należy zmniejszyć (patrz pkt. 4.2). Hydroksyzynę należy stosować ostrożnie u chorych z obniżonym progiem drgawkowym. Małe dzieci są bardziej podatne na wystąpienie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN). U dzieci częściej niż u dorosłych zgłaszano wystąpienie drgawek po podaniu hydroksyzyny. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze skłonnością do arytmii lub przyjmujących leki antyarytmiczne.

U osób w podeszłym wieku zaleca się rozpocząć leczenie od dawki zmniejszonej o połowę w stosunku do zalecanej.

U osób w podeszłym wieku może wystąpić pogorszenie czynności poznawczych.

Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z jaskrąz zamkniętym kątem ze względu na potencjalne działanie chołinołityczne, oraz u pacjentów z utrudnionym odpływem moczu z pęcherza moczowego, w porażennej niedrożności jelit i miastenii.

Dawki mogą wymagać odpowiedniego dostosowania u osób otrzymujących jednocześnie inne leki wpływające depresyjnie na OUN lub działające antycholinergicznie (patrz pkt. 4.5).

Należy unikać jednoczesnego podawania produktu leczniczego i picia alkoholu (patrz pkt. 4.5).

Aby uniknąć wpływu hydroksyzyny na wyniki testów alergicznych lub testu prowokacji dooskrzelowej z metacholiną, należy zaprzestać przyjmowania hydroksyzyny co najmniej 5 dni przed ich wykonaniem.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera sacharozę (5 ml syropu zawiera 3,86 g sacharozy) i dlatego wymagana jest szczególna ostrożność przy stosowaniu go u chorych na cukrzycę. Obecność cukru może być szkodliwa dla zębów.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozo-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera benzoesan sodu, który może zwiększyć ryzyko wystąpienia żółtaczki u noworodków.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

-    Hydroksyzyna nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny, meperydyny, leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy (opioidowe i nieopioidowe leki przeciwbólowe, barbiturany, leki uspokajające i nasenne).

-    Hydroksyzyna może zawyżać oznaczenie 17-hydroksysteroidów w moczu. Może także nasilać przeciwcholinergiczne działanie leków przeciwhistaminowych, neuroleptyków i leków

przeci wdepresyj nych.

-    Hydroksyzyna stosowana z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi nasila ich działanie kardiotoksyczne, co może powodować uszkodzenia mięśnia sercowego i w następstwie kardiomi opatię.

-    Należy unikać jednoczesnego podawania hydroksyzyny i inhibitorów monoaminooksydazy oraz innych leków o właściwościach chołinolitycznych.

-    Hydroksyzyna osłabia działanie przeciwdrgawkowe fenytoiny oraz działanie podwyższające ciśnienie krwi leków adrenergicznych. Może osłabiać działanie betahistyny.

-    Podanie 600 mg cymetydyny powoduje zwiększenie stężenia hydroksyzyny w surowicy krwi o 36% i zmniejszenie stężenia cetyryzyny (metabolitu hydroksyzyny) o 20%.

-    Hydroksyzyna jest inhibitorem cytochromu P450 2D6 (Ki: 3.9 pM; 1.7 pg/ml), W dużych dawkach może powodować interakcje z substratami enzymu CYP2D6. Hydroksyzyna nie wykazuje efektu

hamowania przy stężeniu 100 pM na izoenzymy UDP-glukuronylotransferazy 1 Al i 1A6 w mikrosomach ludzkiej wątroby. Hamuje izoenzymy 2C9/C10, 2C19 i 3A4 cytochromu P450 przy stężeniach IC5o 19 - 140 pM (7 - 52 pg/ml).

-    Cetyryzyna (metabolit hydroksyzyny) w ilości 100 pM nie wykazuje efektu hamującego na cytochrom P450 (1A2,2A6,2C9/C10,2C19,2D6,2E1 i 3A4) oraz izoenzymy UDP-glukuronylotransferazy. Ponieważ hydroksyzyna jest metabolizowana w wątrobie, można spodziewać się zwiększenia jej stężenia we krwi podczas podawania wraz z lekami hamującymi czynność enzymów wątrobowych.

-    Alkohol nasila działanie hydroksyzyny.

4.6,    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania hydroksyzyny u kobiet w ciąży. Hydroksyzyny nie należy stosować w okresie ciąży. Hydroksyzyna przechodzi przez łożysko i osiąga większe stężenia u płodu niż u matki.

Produktu leczniczego nie należy podawać w czasie porodu.

W jednym z badań stwierdzono związek między przyjmowaniem hydroksyzyny przez kobiety w ciąży i zaburzeniami czynności poznawczych u dzieci w wieku 5 lat. U noworodków, których matki otrzymywały hydroksyzynę podczas ciąży lub porodu zgłaszano występowanie hipotonii, zmniejszenie napięcia mięśni, drgawki kloniczne, depresję OUN, zespół niedotlenienia, zatrzymanie oddawania moczu.

Nie należy stosować produktu leczniczego w okresie karmienia piersią gdyż hydroksyzyna prawdopodobnie przenika do mleka.

4.7,    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ponieważ hydroksyzyna może wywołać senność, zawroty głowy i ból głowy, podczas stosowania produktu leczniczego Hydroxyzinum Aflofarm nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8,    Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po przyjęciu hydroksyzyny związane są głównie z hamującym lub pobudzającym wpływem na OUN, z działaniem przeciwcholinergicznym lub reakcją nadwrażliwości.

Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z częstością występowania określoną następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100); rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia serca Rzadko: tachykardia

Zaburzenia oka

Rzadko: zaburzenia akomodacji, nieostre widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit Często: suchość w jamie ustnej Niezbyt często: nudności Rzadko: zaparcia, wymioty

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana: zaburzenia hemopoezy z małopłytkowością i zaburzenia krzepnięcia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: nadwrażliwość

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: senność

Często: ból głowy, uspokojenie

Niezbyt często: zawroty głowy, bezsenność, drżenie

Rzadko: drgawki, dyskineza

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: pobudzenie, stan splątania

Rzadko: dezorientacja, omamy

Częstość nieznana: uczucie pustki w głowie, rozdrażnienie

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Rzadko: zatrzymanie moczu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: zapalenie skóry, świąd, wysypka rumieniowa, wysypka grudkowo-plamkowa, pokrzywka Bardzo rzadko: obrzęk naczynioworuchowy, zwiększona potliwość

Zaburzenia naczyniowe Rzadko: hipotensja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: uczucie zmęczenia i znużenia Niezbyt często: złe samopoczucie, gorączka

Częstość nieznana: niezborność ruchów, nadmierne pocenie się, pogorszenie czynności poznawczych u osób w podeszłym wieku

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana: wyniki wskazujące na zaburzenia czynności wątroby

Po dawkach znacznie większych niż zwykle zalecane zgłaszano wystąpienie ruchów mimowolnych, w tym rzadkie przypadki drżenia i drgawek.

Po podaniu zalecanych dawek nie notowano przypadków zahamowania czynności ośrodka oddechowego.

4.9, Przedawkowanie

Objawy obserwowane po znacznym przedawkowaniu są związane głównie z nadmiernym działaniem przeciwchołinergicznym, działaniem depresyjnym na OUN lub nadmiernym pobudzeniem OUN. Obejmują one nudności, wymioty, tachykardię, gorączkę, senność, osłabienie odruchu źrenicznego, drżenie, stan splątania łub omamy. W następstwie może dojść do obniżenia poziomu przytomności, depresji układu oddechowego, drgawek, obniżenia ciśnienia lub arytmiL Może dojść do głębokiej śpiączki i zapaści.

Konieczne jest ścisłe kontrolowanie drożności dróg oddechowych, oddychania i krążenia i w razie konieczności podanie tlenu. Należy kontrolować czynność serca i ciśnienia krwi aż pacjent pozostanie bez objawów przez 24 h. Pacjenci z zaburzeniami świadomości nie powinni otrzymywać innych leków. W razie konieczności należy podać tlen, nalokson, glukozę i tiaminę. Jeżeli konieczny jest środek zwiększający ciśnienie krwi, należy zastosować noradrenalinę lub metaraminol. Nie należy używać adrenaliny.

Pacjentom z występującymi objawami przedawkowania, drgawkami, takim, którym zagraża utrata świadomości lub są w stanie śpiączki nie należy podawać środków wymiotnych, ponieważ może to prowadzić do aspiracyjnego zapalenia płuc. Jeśli wystąpią objawy kliniczne, można przeprowadzić płukanie żołądka po intubacji dotchawiczej. Można podać węgiel aktywny, jednakże brak jest wystarczających danych potwierdzających jego skuteczność. Wartość hemodializy lub hemoperfuzji jest wątpliwa.

Brak specyficznego antidotum dla hydroksyzyny.

Dane literaturowe wskazują, że w przypadku ciężkich, zagrażających życiu działań przeciwcholinergicznych niewrażliwych na inne leki, skuteczne może być zastosowanie fizostygminy. Fizostygmina nie powinna być używana do wybudzania pacjenta. Jeśli zastosowano trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, użycie fizostygminy może przyspieszyć wystąpienie drgawek, udaru mózgu i opornego na leczenie zatrzymania akcji serca. Stosowania fizostygminy należy także unikać u pacjentów z zaburzeniami w układzie bodźco-przewodzącym serca.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki psychołeptyczne, anksjolityki, pochodne difenyłometanu.

Kod ATC: N05BB01

Hydroksyzyna należy do anksjolityków o szybkim działaniu i szerokim marginesie bezpieczeństwa. Nie jest chemicznie podobna do fenotiazyn, rezerpiny, meprobamatu ani benzodiazepin. Jej aktywność anksjolityczna wynika prawdopodobnie z hamującego wpływu na ośrodki podkorowe w ośrodkowym układzie nerwowym.

Hydroksyzyna wykazuje również właściwości przeciwhistaminowe, przeciwwymiotne, spazmolityczne i przeciwbólowe. Działanie hydroksyzyny polega na kompetywnym antagonizmie z histaminą, poprzez wiązanie się z receptorami Hf.

Poza blokowaniem receptorów Hs hydroksyzyna w niewielkim stopniu może wpływać na receptory muskarynowe i dopaminergiczne.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Hydroksyzyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym działanie występuje w ciągu 15-30 minut. Po doustnym podaniu pojedynczych dawek 25 mg i 50 mg u dorosłych, stężenie maksymalne Cmax wynosi zwykle odpowiednio 30 i 70 mg/ral.

Dystrybucja

Hydroksyzyna i jej metabolity są rozprowadzane do tkanek. Hydroksyzyna przenika przez barierę krew-mózg oraz barierę łożyskową, osiągając wyższe stężenie w organizmie płodu niż matki. Okres półtrwania u dorosłych wynosi około 7-20 h. Okres półtrwania leku u dzieci jest krótszy niż u dorosłych i wynosi około 4 godzin w wieku 1 rok oraz 11 godzin w wieku 14 łat.

Metabolizm

Hydroksyzyna metabolizowana jest całkowicie w wątrobie.

Eliminacja

Hydroksyzyna wydalana jest z moczem w postaci głukuronidów.

5.3.    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych przedklinicznych związanych z odpowiednimi punktami Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Sodu benzoesan

Sacharoza

Woda oczyszczona

Substancja poprawiająca smak i zapach waniliowa

Substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowa

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła brunatnego z białą aluminiową zakrętką oraz miarką w tekturowym pudełku 200 ml - ł butelka po 200 ml 250 g -1 butelka po 250 g

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14416

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.02.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Hydroxyzinum Aflofarm