+ iMeds.pl

Ibalgin rapid forte 400 mgUlotka Ibalgin rapid forte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

IBALGIN RAPID FORTE, 400 mg, kapsułki, miękkie

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni u dzieci i młodzieży lub 4 dni u dorosłych w przypadku bólu lub 3 dni w przypadku bólu migrenowego lub gorączki, nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej , należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest IBALGIN RAPID FORTE i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku IBALGIN RAPID FORTE

3.    Jak stosować IBALGIN RAPID FORTE

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek IBALGIN RAPID FORTE

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest IBALGIN RAPID i w jakim celu się go stosuje

Nazwa tego leku to IBALGIN RAPID FORTE, 400 mg (zwany ibuprofenem w całej tej ulotce). Substancją czynną leku (która sprawia, że lek działa) jest ibuprofen. Należy on do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). NLPZ przynoszą ulgę poprzez zmianę reakcji organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę.

IBALGIN RAPID FORTE w postaci płynnych kapsułek, ulega szybkiemu rozpadowi w organizmie, substancja czynna szybciej absorbuje się do układu krążenia i tym samym szybciej dociera do źródła bólu.

IBALGIN RAPID FORTE stosowany jest w celu łagodzenia bólu głowy, migreny, bólu zębów, bólu pleców, bólu menstruacyjnego, bólu mięśni, gorączki w przebiegu grypy i przeziębienia.

Dodatkowo, pod kontrolą lekarza, ibuprofen jest stosowany w celu uśmierzenia bólu odczuwanego wzdłuż długości nerwu (neuralgia), obrzęku i bólu stawów (ból reumatyczny) oraz łagodnych stanów zapalnych stawów (łagodne zapalenie stawów).

IBALGIN RAPID FORTE, 400 mg jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat (od 40 kg masy ciała).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku IBALGIN RAPID FORTE Kiedy nie stosować leku IBALGIN RAPID FORTE

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen (substancja czynna leku IBALGIN RAPID FORTE) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na NLPZ, co objawiało się skróconym oddechem, astmą oskrzelową, katarem, obrzękiem lub pokrzywką

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowało nawracające owrzodzenie lub krwawienie z żołądka lub dwunastnicy, lub jeśli zdarzało się to wielokrotnie w przeszłości (tj. co najmniej dwukrotnie)

-    jeśli pacjent kiedykolwiek miał krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację związaną z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi lub zaburzenia krzepnięcia krwi

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca, wątroby lub nerek

-    jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku IBALGIN RAPID FORTE (lub jakiegokolwiek innego zawierającego ibuprofen) należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby

-    jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa

-    jeśli u pacjenta występuje katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia oddychania, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko reakcji alergicznych

-    jeśli pacjent jednocześnie zażywa leki, które mogą zwiększać ryzyko toksycznego wpływu na przewód pokarmowy lub ryzyko krwawienia (patrz poniżej)

-    jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy (zaburzenie układu immunologicznego) lub mieszana chorobę tkanki łącznej (ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)

-    jeśli u pacjenta występuje zapalna choroba wrzodowa przewodu pokarmowego, tj. choroba Leśniowskiego i Crohna lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy

-    jeśli pacjent ma problemy z sercem, przebyty udar lub podejrzewa, że może być zagrożony tego typu chorobami (na przykład jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca lub duże stężenie cholesterolu lub jeśli pacjent pali tytoń) powinien skonsultować leczenie z lekarzem lub farmaceutą

Ryzyko wzrasta wraz z wysokością dawek i przedłużonym leczeniem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani wydłużać czasu trwania leczenia.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja mogą wystąpić w każdym momencie podczas leczenia, mogą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub wystąpić u pacjentów z poważnymi reakcjami dotyczącymi przewodu pokarmowego w przeszłości. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest wyższe po zwiększaniu dawek u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Jednoczesne stosowanie niektórych leków może zwiększyć ryzyko toksycznego działania na przewód pokarmowy lub krwawienia (inne leki NLPZ, kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub leki przeciwpłytkowe jak kwas acetylosalicylowy).

U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem toksycznego wpływu na przewód pokarmowy należy rozważyć równoczesne podawanie leków ochronnych (tj. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej).

Długotrwałe stosowanie wszelkiego rodzaju leków przeciwbólowych w przypadku bólu głowy może spowodować pogorszenie objawów. Jeśli pacjent doświadcza częstych lub codziennych bólów głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnego leku przeciwbólowego. Należy przerwać leczenie w przypadku rozpoznania bólu głowy związanego z nadużywaniem leków.

Ibuprofen może maskować objawy infekcji (gorączka, ból oraz obrzęk).

Dzieci i młodzież

Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży.

IBALGIN RAPID FORTE a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, szczególnie o takich, jak:

-    kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ (przeciwzapalne i przeciwbólowe) i glikokortykoidy (leki zwierające kortyzon lub substancje o działaniu podobnym do kortyzonu), ponieważ mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawień

-    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) (leki stosowane w depresji), ponieważ mogą zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego

-    leki przeciwpłytkowe, ponieważ mogą zwiększać ryzyko krwawień

-    kwas acetylosalicylowy (w małej dawce), gdyż działanie rozrzedzające krew może być zaburzone,

-    leki przeciwnadciśnieniowe i moczopędne, ponieważ ibuprofen może zmniejszać działanie tych leków i może zwiększyć się ryzyko dotyczące nerek

-    leki moczopędne oszczędzające potas, gdyż może to prowadzić do hiperkaliemii

-    antybiotyki chinolonowe, gdyż może być zwiększone ryzyko drgawek

-    aminoglikozydy (antybiotyki), gdyż ibuprofen może obniżyć klirens aminoglikozydów, a jednoczesne stosowanie może zwiększyć ryzyko toksycznego wpływu na nerki i ucho wewnętrzne

-    sulfonylomocznik (lek przeciwcukrzycowy), z powodu możliwej interakcji z ibuprofenem

-    leki zawierające lit (lek stosowany w chorobie maniakalno-depresyjnej i depresji), digoksynę (w niewydolności serca), leki przeciwzakrzepowe (jak warfaryna) i metotreksat (lek stosowany w leczeniu nowotworów lub reumatyzmu), gdyż ibuprofen może nasilać działanie tych leków

-    sulfinpirazon, probenecyd (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej), gdyż wydalanie ibuprofenu może być opóźnione

-    istnieją dane kliniczne wskazujące, że NLPZ mogą podnieść poziom baklofenu w osoczu

-    mifepryston (lek stosowany w przerywaniu ciąży), gdyż ibuprofen może obniżać działanie tego leku

-    cyklosporyna, takrolimus (leki immunosupresyjne), gdyż może pojawić się uszkodzenie nerek

-    pemetreksed (lek przeciwnowotworowy), gdyż ibuprofen może nasilać toksyczne działanie tego leku

-    zydowudyna (w leczeniu HIV/AIDS), gdyż stosowanie ibuprofenu może powodować wzrost ryzyka wystąpienia krwawień do stawów lub krwawień prowadzących do obrzęków u pacjentów seropozytywnych z hemofilią.

Stosowanie leku IBALGIN RAPID FORTE z jedzeniem, piciem i alkoholem

Kapsułki należy połknąć w całości i popić odpowiednią ilością płynu.

Jeśli w trakcie leczenia pojawią się objawy ze strony przewodu pokarmowego, zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku.

W trakcie leczenia nie jest wskazane spożywanie napojów alkoholowych i palenie papierosów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku w 3 ostatnich miesiącach ciąży lub w trakcie karmienia piersią.

Pacjentka powinna skonsultować się z lekarzem, jeśli jest w pierwszych 6 miesiącach ciąży.

Płodność

Produkt leczniczy należy do grupy leków (NLPZ), które mogą zaburzać płodność kobiet. Działanie to jest przemijające po odstawieniu leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ibuprofen nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

IBALGIN RAPID FORTE zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powienien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek IBALGIN RAPID FORTE

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ten lek jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Aby złagodzić objawy należy przyjmować jak najmniejszą dawkę w jak najkrótszym czasie.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsi (powyżej 40 kg masy ciała)

Należy przyjmować jedną kapsułkę leku IBALGIN RAPID FORTE, 400 mg popijając wodą, do trzech razy na dobę zgodnie z wymaganiami.

Należy zachować co najmniej 4 godziny odstępu pomiędzy dawkami.

Aby uśmierzyć ból odczuwany wzdłuż długości nerwu (neuralgia), obrzęk i ból stawów (ból reumatyczny) oraz łagodne stany zapalne stawów (łagodne zapalenie stawów), lek powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza, który ustali również dawkowanie.

Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułek leku IBALGIN RAPID FORTE, 400 mg w czasie 24 godzin.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku dawkowanie jest podobne jak u dorosłych, ale konieczna jest zwiększona ostrożność.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek lub wątroby, należy zawsze skonsultować się z lekarzem przed zażyciem leku IBALGIN RAPID FORTE. Lekarz udzieli odpowiedniej porady.

Należy skonsultować się z lekarzem jeśli konieczne jest stosowanie leku u dorosłych dłużej niż 3 dni w przypadku migrenowych bólów głowy lub gorączki lub dłużej niż 4 dni w leczeniu bólu lub jeśli nastąpi pogorszenie objawów.

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 10 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku IBALGIN RAPID FORTE

W przypadku przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia kapsułek przez dziecko, należy niezwłocznie szukać pomocy lekarskiej.

Pominięcie przyjęcia leku IBALGIN RAPID FORTE

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać leczenie tym lekiem i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli tylko pojawi się pierwszy objaw reakcji nadwrażliwości jak wysypka skórna, zmiany na błonach śluzowych, pokrzywka, nagłe wystąpienie obrzęków wokół oczu, uczucie ucisku w klatce piersiowej z utrudnionym oddychaniem lub połykaniem, postępujący ból w nadbrzuszu lub krwawienie z przewodu pokarmowego (wymiotowanie krwią lub stolec w kolorze czarnym).


Działania niepożądane, które mogą się pojawić wymieniono poniżej w grupach zgodnie z częstością występowania:

Niezbyt często (mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 100 osób):_

ból głowy, ból brzucha, mdłości (nudności), niestrawność, różne wysypki skórne, reakcje nadwrażliwości (jak porzywka, świąd)


Rzadko (mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 1000 osób):_

wymioty, biegunka, zaparcia, wzdęcia, zaburzenia postrzegania kolorów, niewyraźne widzenie, szumy uszne (zazwyczaj odwracalne)


Bardzo rzadko (mogą dotyczyć 1 na 10 000 osób):_

problemy w wytwarzaniu krwinek (pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, wyczerpanie, krwawienie z nosa i skórne), aseptyczne zapalenie opon mózgowych (szczególnie u pacjentów z chorobami tkanki łącznej lub toczniem rumieniowatym układowym), trudności w oddychaniu (szczególnie u pacjentów z astmą oskrzelową), zaostrzenie astmy, zapalenie, owrzodzenie lub perforacja błony śluzowej przewodu pokarmowego (czarne stolce i krwawe wymioty), stany zapalne jamy ustnej, pogorszenie istniejącej choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), utrata funkcji wydalniczych nerek (ostra niewydolność nerek), krew w moczu oraz gorączka mogą świadczyć o uszkodzeniu nerek (martwica brodawek nerkowych), zaburzenia czynności wątroby, ciężkie postaci reakcji skórnych, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherzami, ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, niedociśnienie tętnicze, ostry wstrząs).


Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) upośledzenie słuchu


Leki zawierajace ibuprofen (lub niektóre inne NLPZ) jak IBALGIN RAPID FORTE mogą być związane z niewielkim wzrostem ryzyka ataku serca („zawał serca”) lub udaru.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02 - 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

E-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek IBALGIN RAPID FORTE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek IBALGIN RAPID FORTE

-    Substancją czynną jest ibuprofen. Każda kapsułka, miękka zawiera 400 mg ibuprofenu.

-    Pozostałe składniki to: makrogol 600, Potasu wodorotlenek 85%, woda oczyszczona, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony (E 420), Koszenila (E 120).

Jak wygląda lek IBALGIN RAPID FORTE i co zawiera opakowanie

IBALGIN RAPID FORTE, 400 mg jest przezroczystą, różową/czerwoną (czerwień karminowa), owalną kapsułką (około 15 x 10 mm).

Wielkości opakowań to 10, 12, 20 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37, Praga, 10, , Republika Czeska Wytwórca

Saneca Pharmaceuticals a.s, Nitrianská 100, Hlohovec, 920 27, Republika Słowacka Sanofi-aventis S.p.a, Strada Statale 17, Km 22, 67019 Scoppito (AQ), Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Ibalgin Rapid Forte

Charakterystyka Ibalgin rapid forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IBALGIN RAPID FORTE, 400 mg, kapsułki, miękkie

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka, miękka zawiera 400 mg ibuprofenu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (E 420). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, miękka Opis produktu:

IBALGIN RAPID FORTE 400 mg: przezroczysta, różowa/czerwona (czerwień karminowa), owalna kapsułka, (około 15 x 10 mm).

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

IBALGIN RAPID FORTE jest wskazany w objawowym leczeniu bólu głowy, migreny, bólu zębów, bólu pleców, bolesnym miesiączkowaniu, bólu mięśni, nerwobólach, łagodnych stanach zapalnych stawów, bólu reumatycznym, gorączce w przebiegu przeziębienia i grypy.

IBALGIN RAPID FORTE 400 mg jest wskazany do stosowania u dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 lat (powyżej 40 kg masy ciała).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Wyłącznie do stosowania doustnego i krótkotrwałego leczenia.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40 kg masy ciała):

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, przez możliwie najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów.

Dorośli powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy się utrzymują bądź nasilają lub konieczne jest stosowanie produktu leczniczego powyżej 10 dni.

Jeśli u młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej) istnieje potrzeba przyjmowania tego produktu leczniczego dłużej niż 3 dni, lub gdy objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

Zalecana dawka wynosi od 200 mg do 400 mg ibuprofenu, do trzech razy na dobę, w zależności od od potrzeby.

Należy zachować 4-godzinną przerwę pomiędzy dwoma pojedynczymi dawkami.

W ciągu 24 godzin nie należy przekraczać dawki 1200 mg.

Dzieci powyżej 6 lat (< 39 kg masy ciała)

Dzieciom w wieku od 6 do 12 lat zalecany jest produkt, zawierający 200 mg ibuprofenu.

Dzieci poniżej 6 lat (< 20 kg masy ciała)

IBALGIN RAPID FORTE 400 mg nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 6 lat (< 20 kg masy ciała), ze względu na zawartość substancji czynnej w jednej kapsułce.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku jest takie samo jak u dorosłych, lecz konieczna jest zwiększona ostrożność (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek lub wątroby nie ma konieczności zmniejszania dawki, lecz konieczna jest zwiększona ostrożność (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Kapsułki należy połknąć w całości i popić odpowiednią ilością płynu.

Kapsułkę można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od niego. W przypadku przyjęcia podczas posiłku lub krótko po nim, początek działania produktu może być opóźniony. Jednakże przyjmowanie produktu leczniczego jednocześnie z pokarmem zwiększa jego tolerancję i zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów ze strony układu pokarmowego.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1;

•    Pacjenci z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ występowały objawy w postaci nieżytu błony nosa, pokrzywki, skurczu oskrzeli oraz innych reakcji alergicznych,

•    Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa / krwawienie (dwa lub więcej udokumentowanych przypadków owrzodzenia lub krwawienia);

•    Krwawienie lub perforacja z przewodu pokarmowego, związane ze stosowaniem NLPZ, w wywiadzie;

•    Zaburzenia hemokoagulacji i hemopoezy;

•    Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub cieżką niewydolnością serca. Patrz także punkt 4.4;

•    W trakcie ostatniego trymestru ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botalla i wywołania nadciśnienia płucnego. Początek akcji porodowej może być opóźniony, a czas jej trwania wydłużony ze względu na zwiększoną tendencję do krwawień, zarówno u matki jak i dziecka (patrz punkt 4.6).

IBALGIN RAPID FORTE 400 mg nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 12 lat (< 40 kg masy ciała), ze względu na zawartość substancji czynnej w jednej kapsułce.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów, zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej).

Dzieci i młodzież:

Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe ryzyko działań niepożądanych po zastosowaniu leków z grupy NLPZ szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą być śmiertelne (patrz punkt 4.8).

Układ oddechowy:

U pacjentów z czynną bądź w wywiadzie astmą oskrzelową lub chorobą alergiczną, może wystąpić skurcz oskrzeli. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z katarem siennym, polipami nosa lub przewlekłymi obturacyjnymi chorobami dróg oddechowych ze względu na zwiększone ryzyko reakcji alergicznych w tej grupie.

Inne NLPZ:

Należy unikać stosowania ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cykolooksygenazy COX-2 (patrz punkt 4.5).

Toczeń rumieniowaty układowy i choroby tkanki łącznej:

Toczeń rumieniowaty układowy i choroby tkanki łącznej - zwiększone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8).

Ostrzeżenia dotyczące nerek:

Zaburzenie czynności nerek może ulec pogorszeniu (patrz punkty 4.3 i 4.8). Monitorowanie czynności nerek jest zalecane u pacjentów z grupy ryzyka, np. u pacjentów z zaburzeniami czynności serca i nerek, leczonych diuretykami lub odwodnionych niezależnie od przyczyny.

W ogólnym ujęciu, nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, w szczególności połączeń kilku substancji czynnych o działaniu przeciwbólowym, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem ich niewydolności (nefropatia analgetyczna). Należy unikać wysiłku fizycznego związanego z utratą soli oraz odwodnieniem, gdyż może to zwiększyć ryzyko niewydolności.

Ostrzeżenia dotyczące wątroby:

Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.8).

W przypadku długotrwałego stosowania, zaleca się kontrolę morfologii krwi oraz monitorowanie czynności nerek oraz wątroby. Leczenie ibuprofenem należy przerwać, jeśli w związku z jego podawaniem dojdzie do pogorszenia czynności wątroby. Zwykle po przerwaniu leczenia stan zdrowia normalizuje się. Wskazane jest również sporadyczne monitorowanie stężenia glukozy we krwi.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe:

Należy zachować ostrożność (zalecana konsultacja z lekarzem lub farmaceutą) przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca, ponieważ retencja płynów, nadciśnienie tętnicze oraz obrzęk były zgłaszane w związku z terapią lekami NLPZ.

Badanie kliniczne i dane epidemiologiczne sugerują, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (na przykład zawał serca lub udar). Rozpatrując ogólnie, badania epidemiologiczne nie wskazują by przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. <1200 mg na dobę), było związane ze zwiększeniem ryzyka zawału mięśnia sercowego.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem, zastoinową niewydolnością serca, zdiagnozowaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni ibuprofenem tylko po wnikliwej analizie. Podobna analiza powinna poprzedzać zastosowanie terapii długoterminowej u pacjentów z ryzykiem chorób układu krwionośnego (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Zaburzenia płodności kobiet:

Istnieją dowody, że leki hamujące cyklooksygenazę/ syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet poprzez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające po zakończeniu leczenia. U kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub są diagnozowane pod kątem niepłodności, należy rozważyć odstawienie ibuprofenu.

Przewód pokarmowy:

Leki z grupy NLPZ powinny być stosowane z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna), gdyż ich stan może ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

W każdym momencie leczenia lekami NLPZ zgłaszano wystąpienie krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być śmiertelne i które występowały z objawami ostrzegawczymi lub bez nich lub poważnymi zdarzeniami ze strony przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest większe wraz ze wzrostem dawek NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie powikłanym krwotokiem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u pacjentów w podeszłym wieku. U tych pacjentów należy rozpocząć leczenie od najmniejszej możliwej dawki. U tych pacjentów jak również u pacjentów wymagających jednocześnie małej dawki aspiryny lub innych leków mogących zwiększać ryzyko ze strony układu pokarmowego, należy rozważać zastosowanie terapii skojarzonej z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej) (patrz poniżej oraz punkt 4.5).

Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinni zgłaszać każde nietypowe objawy (zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowych etapach leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

W przypadku pojawienia się u pacjentów przyjmujących ibuprofen krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia, produkt leczniczy należy odstawić.

Ostrzeżenia dotyczące skóry:

W związku ze stosowaniem NLPZ bardzo rzadko były zgłaszane ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8).

Wydaje się, że największe ryzyko dla tych reakcji istnieje na wczesnym etapie leczenia: wystąpienie reakcji w większości wypadków miało miejsce w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów jak wysypka skórna, zmiany na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości, należy przerwać leczenie ibuprofenem.

Inne uwagi:

Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek typu leków przeciwbólowych w przypadku bólu głowy może pogorszyć objawy. Jeśli stwierdzono lub podejrzewa się taką sytuację, należy zasięgnąć porady lekarskiej a leczenie należy przerwać. Zdiagnozowany ból głowy związany z odstawieniem leków (MOH, ang. medication overdose headache) może być podejrzewany u pacjentów, którzy skarżą się na częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych.

Podczas jednoczesnego spożywania alkoholu i stosowania NLPZ, działania niepożądane związane z substancją czynną, szczególnie te ze strony przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego, mogą ulec zaostrzeniu.

Ibuprofen może maskować objawy infekcji (gorączkę, ból oraz obrzęk).

Substancje pomocnicze

IBALGIN RAPID FORTE zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami,

związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego leku.

IBALGIN RAPID FORTE 400 mg zawiera 32 mg potasu w kapsułce.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie z NLPZ, włączając selektywne inhibitory cyklooksygenazy COX 2 - wzrost

ryzyka działań niepożądanych.

Ibuprofenu (podobnie jak innych leków z grupy NLPZ) nie należy stosować jednocześnie z lekami,

wymienionymi poniżej :

•    Aspiryna: chyba że lekarz zalecił małe dawki kwasu acetylosalicylowego (nie więcej niż 75 mg na dobę), ze względu na zwiększenie ryzyka działań niepożądanych (patrz punkt 4.4). Dane doświadczalne sugerują, że ibuprofen może hamować działanie niskich dawek aspiryny na agregację płytek krwi przy jednoczesnym stosowaniu obu leków. Jakkolwiek dane te są ograniczone, a niejasności dotyczące ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznej nie pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, nie stwierdzono również istotnego klinicznie działania, które mogło być wynikiem doraźnego stosowania ibuprofenu (patrz punkt 5.1).

•    Inne NLPZ, w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy COX-2: Należy unikać stosowania dwóch lub więcej NLPZ ze względu na zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Ibuprofen należy ostrożnie stosować w połączeniu z:

•    Kortykosteroidami: zwiększają ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia (patrz punkt 4.4).

•    Lekami przeciwnadciśnieniowymi oraz lekami moczopędnymi: ponieważ leki z grupy NLPZ mogą obniżać skuteczność tych leków.

Leki moczopędne mogą zwiększać ryzyko nefrotoksyczności NLPZ.

U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. pacjentów odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek) jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, leków blokujących receptory beta i antagonistów receptora angiotensyny II oraz środków hamujących cyklooksygenazę może prowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym ostrej niewydolności nerek, która zazwyczaj jest odwracalna. Dlatego leczenie skojarzone należy stosować ostrożnie, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni i należy zwrócić uwagę na kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego, a następnie badać ją okresowo.

•    Lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas: Jednoczesne stosowanie ibuprofenu oraz leków moczopędnych oszczędzających potas może prowadzić do hiperkaliemii (zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy).

•    Lekamiprzeciwzakrzepowymi: NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4).

•    Lekami przeciwpłytkowymi i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI): zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

•    Glikozydami nasercowymi: NLPZ mogą nasilić niewydolność serca, obniżać GFR i zwiększać poziom glikozydów w surowicy.

•    Litem. Istnieją dowody, że może dojść do wzrostu stężenia litu w osoczu krwi.

•    Metotreksatem: Dowiedziono, że może dojść do wzrostu stężenia metotreksatu w osoczu krwi i zwiększenia jego toksycznego działania, szczególnie toksycznego wpływu na układ krwiotwórczy.

•    Baklofenem: Dane kliniczne wskazują, że NLPZ mogą zwiększyć stężenia tego leku w osoczu krwi.

•    Cyklosporyną: Zwiększone ryzyko nefrotoksyczności.

•    Mifeprystonem: NLPZ nie powinny być stosowane przez 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, ponieważ NLPZ mogą obniżać działanie mifeprystonu.

•    Takrolimusem: Jednoczesne podawanie NLPZ z takrolimusem może zwiększać ryzyko nefrotoksyczności.

•    Zydowudyną: Jednoczesne podawanie NLPZ z zydowudyną może zwiększać ryzyko toksyczności hemotologicznej. Istnieje dowód na zwiększone ryzyko krwawień do stawów oraz krwiaków u pacjentów z HIV (+) chorujących na hemofilię, którzy jednocześnie są leczeni zydowudyną i ibuprofenem.

•    Antybiotykami chinolonowymi: dane z badań na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek, związanych z antybiotykami chinolonowymi. Pacjenci, zażywający jednocześnie NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek.

•    Pochodnymi sulfonylomocznika: Badania kliniczne wykazały interakcje pomiędzy niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i lekami przeciwcukrzycowymi (sulfonylomocznik). Pomimo, iż interakcje pomiędzy ibuprofenem a pochodnymi sulfonylomocznika nie zostały dotąd opisane, w przypadku jednoczesnego stosowania, jako środek ostrożności, zalecana jest kontrola stężenia glukozy we krwi.

•    Sulfmpyrazonem, probenecydem: Produkty lecznicze zawierające probenecyd lub sulfinpyrazon mogą opóźnić wydalanie ibuprofenu.

•    Aminoglikozydami: W związku z tym, że ibuprofen może zmniejszyć klirens aminoglikozydów, ich jednoczesne stosowanie może zwiększyć ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego

•    Pemetreksedem: jednoczesne stosowanie może nasilić działanie toksyczne pemetreksedu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpłynąć na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka/płodu.

Dane z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia oraz wad wrodzonych serca i wytrzewienia po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Bezwzględne ryzyko wrodzonych wad rozwojowych układu sercowo-naczyniowego wzrosło od poniżej 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko wzrasta wraz z wielkością dawki oraz czasem trwania leczenia.

U zwierząt wykazano, że podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn spowodowało zwiększenie ilości utraty ciąży na etapie przed i poimplantacyjnym oraz śmiertelności zarodków i płodów. Dodatkowo, zanotowano u zwierząt zwiększoną częstość występowania różnych wad wrodzonych, w tym wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego, w wyniku podawania inhibitora syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy.

Podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży nie należy stosować ibuprofenu, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli ibuprofen stosują kobiety, starające się zajść w ciążę lub będące w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, dawka produktu leczniczego powinna być możliwie najmniejsza, a czas terapii możliwie najkrótszy.

W trzecim trymestrze ciąży, wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować:

•    U płodu:

o działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym); o zaburzenia czynności nerek, mogące prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem

•    u matki i noworodka, na końcowym etapie ciąży:

o możliwe wydłużenie krwawienia, działanie antyagregacyjne może wystąpić nawet przy bardzo niskich dawkach.

o zahamowanie skurczy macicy, co skutkuje opóźnionym lub przedłużonym porodem.

W związku z powyższym stosowanie ibuprofen jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

W ograniczonej ilości badań, wykazano, że ibuprofen przenika do mleka matki w bardzo niewielkim stężeniu i nie wywiera niekorzystnego działania na dziecko karmione piersią.

Płodność:

Dostępne dane wskazują, że leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn, mogą powodować zaburzenie płodności kobiet poprzez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii (patrz punkt 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Stosowanie produktu leczniczego w zalecanej dawce i w określonym czasie leczenia nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn .

4.8    Działania niepożądane

Zgłaszano reakcje nadwrażliwości, takie jak:

a)    niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne

b)    reaktywność dróg oddechowych, np. astma, nasilenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność

c)    różne reakcje skórne, np. świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i rzadziej: złuszczające i pęcherzowe reakcje skórne (w tym martwica naskórka i rumień wielopostaciowy)

Wykaz następujących działań niepożądanych, odnosi się do tych zgłoszonych po przyjmowaniu ibuprofenu w dawkach dostępnych bez recepty, do krótkotrwałego stosowania. W leczeniu przewlekłych stanów, w ramach długotrwałego leczenia mogą pojawić się dodatkowe działania niepożądane.

Klasyfikacja układów i narządów wg. MedDRA

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo

rzadko

Zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie wyczerpanie, niewyjaśnione krwawienia i siniaki.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo

rzadko

U pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub dezorientacja (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt

często

Ból głowy

Bardzo

rzadko

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych-zgłaszano pojedyncze przypadki.

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość

nieznana

Upośledzenie słuchu

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt

często

Ból brzucha, niestrawność i nudności.

Rzadko

Biegunka, wzdęcia, zaparcia i wymioty.

Bardzo

rzadko

Wrzód żołądka, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce, krwawe wymioty, czasami ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka.

Zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Cohna (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo

rzadko

Zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt

często

Różnego typu wysypki skórne.

Bardzo

rzadko

Ciężkie postaci reakcji skórnych takich jak reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, może pojawić się rumień wielopostaciowy oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo

rzadko

Ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu, związana ze zwiększonym stężeniem mocznika w surowicy krwi i obrzękami.

Reakcje nadwrażliwości

Niezbyt

często

Reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem.

Bardzo

rzadko

Ciężkie reakcje nadwrażliwości. Objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, niedociśnienie, (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs).

Zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli.

Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego oraz krążenia mózgowego

W związku stosowaniem leczenia NLPZ zgłaszano takie działania niepożądane jak: obrzęk, nadciśnienie tętnicze oraz niewydolność serca.

Badanie kliniczne oraz dane epidemiologiczne sugerują, że przyjmowanie ibuprofenu (szczególnie w wysokich dawkach 2400 mg na dobę) oraz długotrwałe leczenie może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar mózgu) (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dzieci i młodzież

U dzieci przyjęcie powyżej 400 mg/kg mc może wywołać objawy. U dorosłych odpowiedź na dawkę jest dużo mniejsza. Okres półtrwania podczas przedawkowania wynosi 1,5 - 3 godziny.

Objawy

U większości pacjentów, którzy spożyli klinicznie znaczące ilości NLPZ, mogą wystąpić co najwyżej: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Możliwe są także szumy uszne, ból głowy i krwawienie z przewodu pokarmowego. W cięższych przypadkach zatrucia zaobserwowano toksyczność wobec ośrodkowego układu nerwowego, objawiającą się sennością, sporadycznie pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Sporadycznie mogą wystąpić napady drgawkowe. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy/INR może być wydłużony, prawdopodobnie na skutek wzajemnego oddziaływania krążących czynników krzepnięcia. Mogą wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą możliwe jest zaostrzenie astmy.

Postępowanie

Leczenie powinno być objawowe i podtrzymujące i powinno obejmować utrzymanie drożności dróg oddechowych i monitorowanie czynności serca i parametrów życiowych aż do osiągnięcia stanu stabilnego. Należy rozważyć podanie doustnie węgla aktywowanego w ciągu 1 godziny od spożycia potencjalnie toksycznej dawki. W przypadku wystąpienia częstych lub przedłużających się napadów drgawkowych należy podać dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku pacjentów z astmą należy podać leki rozszerzające oskrzela.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Pochodne kwasu propionowego.

Kod ATC: M01AE01

Ibuprofen jest pochodną kwasu propionowego z grupy NLPZ, który działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn. U ludzi ibuprofen łagodzi ból, hamuje stan zapalny i obniża gorączkę. Ponadto, ibuprofen odwracalnie hamuje agregację płytek krwi.

Dane kliniczne wskazują, że przyjęcie 400 mg ibuprofenu łagodzi ból na okres do 8 godzin.

Dane doświadczalne sugerują, że ibuprofen może hamować działanie małych dawek aspiryny na agregację płytek krwi, jeśli oba leki podawane są jednocześnie. W jednym badaniu wykazano, że przyjęcie pojedynczej dawki 400 mg ibuprofenu w ciągu 8 godzin przed lub 30 min po natychmiastowo uwolnionej dawce aspiryny (81 mg), obniża wpływ kwasu acetylosalicylowego na powstawanie tromboksanu lub agregację płytek. Jakkolwiek dane te są ograniczone, a niejasności dotyczące ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznej nie pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, nie stwierdzono również istotnego klinicznie działania, które mogło być wynikiem doraźnego stosowania ibuprofenu (patrz punkt 5.1).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ibuoprofen dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Ibuprofen w znacznym stopniu wiąże z białkami osocza.

IBALGIN RAPID FORTE zawiera ibuprofen, rozpuszczony w hydrofilowym rozpuszczalniku znajdującym się wewnątrz żelatynowej kapsułki. Po połknięciu, żelatynowa kapsułka rozpada się w soku żołądkowym, uwalniając rozpuszczony ibuprofen, który od razu może się wchłonąć. Średnie maksymalne stężenie w osoczu uzyskuje się w ciągu około 30 minut po podaniu na czczo. Medianę maksymalnego stężenia w osoczu dla tabletek ibuprofenu jest osiągana po około 1-2 godzinach po podaniu. Bezpośrednie porównanie ibuprofenu w postaci płynnej kapsułki z ibuprofenem w postaci tabletki pokazuje, że medianę maksymalnego stężenia w osoczu we krwi uzyskano ponad dwa razy szybciej dla płynnej kapsułki (32,5 minuty) w porównaniu z tabletkami (90 minut). W przypadku przyjmowania z posiłkiem, poziomy maksymalnych stężeń w osoczu mogą być opóźnione.

Ibuprofen jest metabolizowany w wątrobie do dwóch głównych metabolitów, z pierwotnym wydalaniem przez nerki zarówno w postaci wolnej lub w głównym wydalaniu w postaci głównych koniugatów, razem ze znikomymi ilościami niezmienionego ibuprofenu. Wydalanie przez nerki jest zarówno szybkie jak i całkowite.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin.

U osób w podeszłym wieku nie obserwowano istotnych różnic w profilu farmakokinetycznym.

W ograniczonych badaniach w mleku matek karmiących wykazano obecność ibuprofenu w bardzo niskich stężeniach.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych informacji innych niż zawarte w CHPL.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 600

Potasu wodorotlenek 85%

Woda oczyszczona*

Otoczka:

Żelatyna

Sorbitol ciekły, częściowo odwodniony (E 420)

Koszenila (E 120)

Woda oczyszczona*

* Częściowo usunięta podczas suszenia.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

10, 12, 20 kapsułek, miękkich.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37, Praga, 10, Republika Czeska

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

22282

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15.02.2015 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04/2015

11

Ibalgin Rapid Forte