+ iMeds.pl

Ibandronian actavis 2 mgUlotka Ibandronian actavis

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

Ibandronian Actavis, 2 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Ibandronian Actavis, 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Acidum ibandronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ibandronian Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibandronian Actavis

3.    Jak stosować lek Ibandronian Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibandronian Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ibandronian Actavis i w jakim celu się go stosuje

Lek Ibandronian Actavis zawiera substancję czynną kwas ibandronowy. Należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami.

Kwas ibandronowy jest stosowany u dorosłych w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono raka piersi, który przeniósł się do kości (tak zwane „przerzuty do kości”).

-    Pomaga zapobiegać złamaniom kostnym.

-    Pomaga zapobiegać powikłaniom kostnym wymagającym leczenia chirurgicznego lub napromieniania.

Kwas ibandronowy może być również przepisany w przypadku podwyższonego stężenia wapnia we krwi spowodowanego nowotworami.

Działanie kwasu ibandronowego polega na hamowaniu zwiększonej utraty wapnia z kości. To zapobiega osłabieniu kości.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibandronian Actavis Kiedy nie stosować leku Ibandronian Actavis

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas ibandronowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje lub wystąpiło zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy.

Nie należy przyjmować leku w przypadku, jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej objawów dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem kwasu ibandronowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ibandronian Actavis należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą

lub pielęgniarką

-    jeśli pacjent ma uczulenie na jakiekolwiek inne bisfosfoniany,

-    jeśli u pacjenta występuje nadmiar lub niedobór witaminy D, wapnia lub jakiekolwiek zaburzenia metabolizmu związków mineralnych,

-    jeśli u pacjenta występują choroby nerek,

-    jeśli u pacjenta występują choroby serca a lekarz zalecił ograniczanie dziennej ilości spożywanych płynów,

-    jeśli pacjent leczy się stomatologicznie lub ma zaplanowany chirurgiczny zabieg stomatologiczny, powinien poinformować lekarza stomatologa o stosowaniu leku Ibandronian Actavis w leczeniu raka.

U pacjentów leczonych kwasem ibandronowym podawanym dożylnie zgłaszano przypadki wystąpienia poważnych, a niekiedy również śmiertelnych reakcji alergicznych.

Jeśli wystąpi którykolwiek następujących objawów: skrócenie oddechu/ trudności w oddychaniu, uczucie ścisku w gardle, opuchnięcie języka, zawroty głowy, poczucie utraty świadomości, zaczerwienienie lub opuchnięcie twarzy, wysypka skórna, nudności lub wymioty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką (patrz punkt 4).

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Ibandronian Actavis u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Ibandronian Actavis

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach oraz o lekach które pacjent zamierza przyjmować.

Kwas ibandronowy może wpływać na sposób działania innych leków. Tak samo inne leki mogą wpływać na sposób działania kwasu ibandronowego.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje antybiotyk z grupy „aminoglikozydów”, taki jak gentamycyna, ponieważ zarówno aminoglikozydy, jak i kwas ibandronowy mogą powodować obniżenie stężenia wapnia we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować kwasu ibandronowego u kobiet w ciąży, planujących zajść w ciążę oraz u kobiet karmiących piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ibandronian Actavis można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny. Ocenia się, że lek Ibandronian Actavis nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn należy skonsultować się z lekarzem.

Ibandronian Actavis zawiera sód

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na fiolkę, tzn. zasadniczo jest „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Ibandronian Actavis Stosowanie leku

-    Lek Ibandronian Actavis jest podawany przez lekarza lub personel medyczny mający doświadczenie w leczeniu raka.

-    Lek podawany jest w postaci wlewu dożylnego.

Lekarz może zlecać regularne badania krwi podczas leczenia kwasem ibandronowym. Badania są wykonywane, aby upewnić się, że dawka leku jest właściwa.

Ile leku należy przyjąć

Dawka kwasu ibandronowego określana jest przez lekarza w zależności od choroby.

Jeśli u pacjenta stwierdzono raka piersi z przerzutami do kości, zalecana dawka to 6 mg - 3 fiolki leku Ibandronian Actavis, 2 mg lub 1 fiolka leku Ibandronian Actavis, 6 mg, podawane, co 3-4 tygodnie, w postaci wlewu dożylnego trwającego co najmniej 15 minut.

Jeśli z powodu nowotworu występuje zwiększone stężenie wapnia we krwi, zalecana dawka to 2 mg lub 4 mg - odpowiednio fiolka (2mg) lub 2 fiolki (4 mg) leku Ibandronian Actavis, 2 mg zależnie od nasilenia choroby. Lek należy podać w postaci wlewu dożylnego trwającego ponad dwie godziny. Powtórzenie dawki może być rozważane w przypadku niedostatecznej skuteczności leczenia lub nawrotu choroby.

Lekarz może modyfikować dawkę leku w przypadku zaburzenia czynności nerek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli wystąpi u pacjenta którykolwiek z poważnych objawów niepożądanych - może wystąpić konieczność natychmiastowego podania leków:

Rzadko (może wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek)

•    uporczywy ból oka lub zapalenie oka

•    nowy ból, uczucie osłabienia lub dyskomfortu w udach, biodrach lub pachwinach. Mogą być to

wczesne objawy mogącego wystąpić nietypowego złamania kości udowej.

Bardzo rzadko (może wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek)

•    ból lub owrzodzenie w obrębie jamy ustnej lub szczęki. Mogą być to wczesne objawy wystąpienia poważnych problemów ze szczęką (martwica (obumieranie tkanek) kości żuchwy).

•    swędzenie lub opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła oraz trudności w oddychaniu. Mogą to być oznaki potencjalnie zagrażającej życiu reakcji alergicznej (patrz punkt 2).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

•    napad astmy

Inne możliwe działania niepożądane

Często (może wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    objawy grypopodobne, w tym gorączka, dreszcze, uczucie dyskomfortu, zmęczenie, bóle kości, mięśni i stawów. Objawy te zazwyczaj ustępują w ciągu kilku godzin lub dni. Jeśli objawy staną się dokuczliwe lub będą trwały więcej niż kilka dni należy skontaktować się z lekarzem

lub pielęgniarką

•    wzrost temperatury ciała

•    bóle żołądka i brzucha, niestrawność, nudności, wymioty lub biegunka (luźne stolce),

•    niskie stężenie wapnia i fosforanów we krwi,

•    zmiany w wynikach badań krwi, takich jak gamma glutamylotransferazy lub kreatyniny,

•    zaburzenia serca: blok odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego,

•    ból kości lub mięśni

•    bóle głowy, zawroty głowy lub uczucie osłabienia,

•    uczucie pragnienia, ból    gardła, zaburzenia smaku,

•    obrzęki nóg lub stóp,

•    bóle stawowe, zapalenie stawów lub inne problemy dotyczące stawów,

•    zaburzenia przytarczyc,

•    siniaki,

•    zakażenia,

•    zaburzenie wzroku zwane zaćmą,

•    problemy skórne,

•    problemy dotyczące zębów.

Niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    drżenia lub dreszcze,

•    niska temperatura ciała (hipotermia),

•    zaburzenia w naczyniach krwionośnych mózgu „zaburzenia mózgowo-naczyniowe”,

•    zaburzenia sercowo-naczyniowe (w tym kołatanie serca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, żylaki),

•    zmiany w wynikach badań krwi („niedokrwistość”),

•    zwiększenie stężenia fosfatazy alkalicznej we krwi,

•    zatrzymanie płynu i obrzęk („obrzęk limfatyczny”),

•    obecność płynu w płucach,

•    problemy dotyczące żołądka, takie jak    zapalenie żołądka i jelit lub zapalenie żołądka,

•    kamienie żółciowe,

•    niemożność oddania moczu, zapalenie    pęcherza,

•    migrena,

•    nerwobóle, zaburzenia korzonków nerwowych,

•    głuchota,

•    zwiększona wrażliwość na dźwięk, smak lub dotyk lub zmiany węchu,

•    trudności w przełykaniu,

•    owrzodzenie jamy ustnej, obrzęk warg, („zapalenie warg"), pleśniawki jamy ustnej,

•    świąd lub drętwienie skóry wokół ust,

•    ból w okolicy miednicy, upławy, świąd lub ból w pochwie,

•    łagodny rozrost skóry,

•    utrata pamięci,

•    zaburzenia snu, lęk, chwiejność uczuciowa, zmiany nastroju,

•    wysypka skórna

•    wypadanie włosów,

•    ból lub rana w miej scu podania,

•    utrata masy ciała,

•    torbiel nerkowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego lub do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ibandronian Actavis

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Po rozcieńczeniu roztwór do infuzji zachowuje stabilność przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C (w lodówce).

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że roztwór nie jest przejrzysty lub zawiera cząstki stałe. Niezużyty roztwór należy usunąć.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ibandronian Actavis

-    Substancją czynną leku jest kwas ibandronowy.

Jedna fiolka z 2 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 2 mg kwasu ibandronowego (w postaci 2,25 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

Jedna fiolka z 6 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg kwasu ibandronowego (w postaci 6,75 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

Jeden mililitr koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg kwasu ibandronowego (w postaci 1,13 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu wodorotlenek (E524) (do ustalenia pH), kwas octowy, lodowaty (E260), sodu octan, trójwodny oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ibandronian Actavis i co zawiera opakowanie.

Lek Ibandronian Actavis jest przejrzystym i bezbarwnym roztworem.

Lek jest dostępny w opakowaniach:

1, 3, 5 lub 10 przezroczystych, bezbarwnych fiolek szklanych.

Fiolki są zamknięte gumowym korkiem.

Fiolki o pojemności 2 ml mają pomarańczowe zamknięcie.

Fiolki o pojemności 6 ml mają turkusowe (zielonkawo-niebieskie) zamknięcie typu flip-off.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca/Importer

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, Holandia

Synthon Hispania SL, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz o jego nazwach w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2014

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Dawkowanie: Zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości

Zalecaną dawką w zapobieganiu powikłaniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości jest 6 mg podawane dożylnie co 3-4 tygodnie. Dawkę należy podać we wlewie w czasie nie krótszym niż 15 minut.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczne korygowanie dawki. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr <30 ml/min) leczenie skierowane na prewencję zdarzeń kostnych w przebiegu raka piersi z przerzutami do kości powinno być prowadzone zgodnie z zaleconym poniżej dawkowaniem:

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawkowanie / Czas wlewu1

Objętość wlewu2

50< CLcr <80

6 mg / 15 minut

100 ml

30< CLcr <50

4 mg / 1 godzinę

500 ml

<30

2 mg / 1 godzinę

500 ml

Podawanie co 3 do 4 tygodni

0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy

Nie badano stosowania 15-minutowego wlewu u pacjentów z rakiem z CLcr <50 ml/min.

Dawkowanie: Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową

Lek Ibandronian Actavis podawany jest zazwyczaj w warunkach szpitalnych. Dawka leku określana jest przez lekarza, który bierze pod uwagę poniższe czynniki.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ibandronian Actavis pacjent powinien zostać odpowiednio

nawodniony roztworem chlorku sodowego o stężeniu 9 mg/ml (0,9%). Należy wziąć pod uwagę

zarówno stopień nasilenia hiperkalcemii, jak i rodzaj nowotworu. U większości pacjentów z nasiloną

hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin * >3 mmol/l

lub >12 mg/dl) wystarczającą dawką pojedynczą jest dawka 4 mg. U pacjentów z umiarkowaną

hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin <3 mmol/l

lub <12 mg/dl) dawka skuteczna wynosi 2 mg. Największą stosowaną w badaniach klinicznych dawką

było 6 mg, lecz zastosowanie takiej dawki nie zwiększa skuteczności leczenia.

*Należy zauważyć, że stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin obliczane jest w następujący sposób:

stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin (mmol/l)


= stężenie wapnia w surowicy (mmol/l) - [0,02 x stężenie albumin (g/l)] + 0,8

lub

stężenie wapnia w surowicy    = stężenie wapnia w surowicy (mg/dl) + 0,8 x [4 - stężenie

skorygowane o stężenie albumin    albumin (g/dl)]

(mg/dl)

Aby stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin wyrażone w mmol/l przeliczyć na mg/dl, należy wartość w mmol/l pomnożyć przez 4.

W większości przypadków podwyższone stężenie wapnia w surowicy może ulec obniżeniu do wartości prawidłowych w ciągu 7 dni. Mediana czasu do nawrotu hiperkalcemii (ponowne zwiększenie stężenia wapnia w surowicy skorygowanego o stężenie albumin do wartości powyżej 3 mmol/l) po podaniu dawek 2 mg i 4 mg wynosiła 18-19 dni. Po podaniu dawki 6 mg mediana czasu do nawrotu wynosiła 26 dni.

Sposób i droga podania

Lek Ibandronian Actavis w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy podawać we wlewie dożylnym.

W tym celu należy przygotować zawartość fiolki w następujący sposób:

-    Leczenie hiperkalcemii wywołanej przez guza - dodać do 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 500 ml 5% roztworu glukozy; sporządzony w ten sposób roztwór należy podawać przez 2 godziny.

-    Zapobieganie incydentom w obrębie układu kostnego u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości - dodać do 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 100 ml 5% roztworu glukozy; sporządzony w ten sposób roztwór podawać przez co najmniej 15 minut. Patrz również powyżej dawkowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Uwaga:

W celu uniknięcia potencjalnych niezgodności farmaceutycznych, lek Ibandronian Actavis w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy mieszać wyłącznie z izotonicznym roztworem chlorku sodowego lub z 5% roztworem glukozy. Roztworów zawierających wapń nie należy mieszać z lekiem Ibandronian Actavis w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Rozcieńczone roztwory przeznaczone są do jednorazowego użycia. Należy używać wyłącznie przejrzystych roztworów, bez obecności cząstek stałych.

Zaleca się, aby po rozcieńczeniu produkt został natychmiast użyty (patrz punkt 5 tej ulotki „Jak przechowywać lek Ibandronian Actavis”).

Lek Ibandronian Actavis w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy podawać w postaci wlewu dożylnego. Należy zachować ostrożność i nie stosować kwasu ibandronowego w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji jako podania dotętniczego lub pozanaczyniowego, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia tkanek.

Częstość podawania

W celu leczenia hiperkalcemii spowodowanej nowotworem, kwasu ibandronowego w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji podaje się zazwyczaj w pojedynczym wlewie.

W celu zapobiegania powikłaniom kostnym u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości, infuzje leku Ibandronian Actavis powtarzane są w odstępach 3-4 tygodniowych.

Czas trwania leczenia

U ograniczonej liczby pacjentów (50 pacjentów) podano drugi wlew leku z powodu hiperkalcemii. Powtórne leczenie może być rozważane w przypadku nawracającej hiperkalcemii lub w razie niedostatecznej skuteczności dotychczasowego leczenia.

U pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości wlewy kwas ibandronowy powinny być podawane co 3-4 tygodnie. W badaniach klinicznych leczenie kontynuowano do 96 tygodni.

Przedawkowanie

Jak dotąd brak jest doświadczeń związanych z ostrym zatruciem kwasem ibandronowym w postaci koncentratu do sporządzania roztworów do infuzji. Ponieważ w badaniach nieklinicznych

z zastosowaniem dużych dawek wykazano, że nerki i wątroba są narządami szczególnie narażonymi na działanie toksyczne leku, należy monitorować czynność nerek i wątroby.

W przypadku wystąpienia istotnej klinicznie hipokalcemii (bardzo małe stężenia wapnia w surowicy), należy ją skorygować przez dożylne podanie glukonianu wapnia.

9

Ibandronian Actavis

Charakterystyka Ibandronian actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibandronian Actavis, 2 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Ibandronian Actavis, 6 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka z 2 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 2 mg kwasu ibandronowego (w postaci 2,25 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

Każda fiolka z 6 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg kwasu ibandronowego (w postaci 6,75 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg kwasu ibandronowego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Sód (mniej niż 1 mmol na dawkę).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Klarowny, bezbarwny roztwór.

pH nierozcieńczonego produktu: 4,9 - 5,5.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Kwas ibandronowy jest wskazany u dorosłych w:

-    zapobieganiu zdarzeniom kostnym (złamania patologiczne, powikłania kostne wymagające napromieniania lub leczenia chirurgicznego) u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami

do kości.

-    leczeniu hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową z przerzutami lub bez.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Kwas ibandronowy powinien być stosowany wyłącznie przez lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu raka.

Dawkowanie

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u _pacjentów z rakiem _piersi z_przerzutami do kości

Zalecaną dawką w zapobieganiu zdarzeniom kostnym u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości jest 6 mg podawane dożylnie co 3-4 tygodnie. Dawkę należy podać we wlewie w czasie nie krótszym niż 15 minut.

Infuzja wykonana w krótszym czasie (tzn. 15 min) powinna być stosowana wyłącznie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Nie ma danych opisujących krótkotrwałą infuzję u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min. Lekarz przepisujący lek powinien sprawdzić informacje dotyczące dawkowania i sposobu podawania w tej grupie pacjentów w punkcie Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową

Przed rozpoczęciem leczenia kwasem ibandronowym pacjent powinien zostać odpowiednio nawodniony roztworem chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%). Należy wziąć pod uwagę zarówno stopień nasilenia hiperkalcemii, jak i rodzaj nowotworu. U pacjentów z osteolitycznymi przerzutami do kości konieczne jest zazwyczaj stosowanie mniejszych dawek niż u pacjentów z humoralną postacią hiperkalcemii. U większości pacjentów z ciężką hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin* >3 mmol/l lub >12 mg/dl) odpowiednią dawką pojedynczą jest dawka 4 mg. U pacjentów z umiarkowaną hiperkalcemią (skorygowane o stężenie albumin stężenie wapnia w surowicy <3 mmol/l lub <12 mg/dl) dawka skuteczna wynosi 2 mg. Największą stosowaną w badaniach klinicznych dawką było 6 mg, lecz zastosowanie takiej dawki nie zwiększa skuteczności leczenia.

*Należy zauważyć, że stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin obliczane jest w następujący sposób:

stężenie wapnia w surowicy    = stężenie wapnia w surowicy (mmol/l) - [0,02 x stężenie

skorygowane o stężenie albumin    albumin(g/l)] + 0,8

(mmol/l)


lub

stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin (mg/dl)


stężenie wapnia w surowicy (mg/dl) + 0,8 x [4 - stężenie albumin (g/dl)]

Aby stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin wyrażone w mmol/l przeliczyć na mg/dl, należy wartość w mmol/l pomnożyć przez 4.

W większości przypadków podwyższone stężenie wapnia w surowicy może ulec obniżeniu do wartości prawidłowych w ciągu 7 dni. Mediana czasu do nawrotu hiperkalcemii (ponowne podwyższenie stężenia wapnia w surowicy skorygowanego o stężenie albumin do wartości powyżej 3 mmol/l) po podaniu dawek 2 mg i 4 mg wynosiła 18-19 dni. Po podaniu dawki 6 mg mediana czasu do nawrotu wynosiła 26 dni.

U ograniczonej liczby pacjentów (50 pacjentów) podano drugi wlew produktu leczniczego z powodu hiperkalcemii. Powtórne leczenie może być rozważane w przypadku nawracającej hiperkalcemii lub w razie niedostatecznej skuteczności dotychczasowego leczenia.

Kwas ibandronowy koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji powinien być podany w postaci wlewu dożylnego trwającego 2 godziny.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Dostosowanie dawki nie jest wymagane (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr <30 ml/min) leczenie skierowane na prewencję zdarzeń kostnych w przebiegu raka piersi z przerzutami do kości powinno być prowadzone zgodnie z zaleconym poniżej dawkowaniem (patrz punkt 5.2):

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawkowanie / Czas wlewu1

Objętość wlewu2

>50 CLcr <80

6 mg / 15 minut

100 ml

>30 CLcr <50

4 mg / 1 godzinę

500 ml

<30

2 mg / 1 godzinę

500 ml

1    Podawanie co 3 do 4 tygodni

2    0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy

Nie badano stosowania 15-minutowego wlewu u pacjentów z rakiem z CLcr <50 ml/min.

Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat)

Nie jest wymagana modyfikacja dawkowania (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność kwasu ibandronowego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej

18 lat nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych (patrz punkt 5.1 i 5.2).

Sposób podania

Do podawania dożylnego.

Zawartość fiolki należy użyć w następujący sposób:

•    Zapobieganie zdarzeniom kostnym - dodać do 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 100 ml 5% roztworu dekstrozy i prowadzić wlew w ciągu co najmniej 15 minut. Patrz także punkt dotyczący dawkowania leku u osób z zaburzeniami czynność nerek.

•    Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową - dodać do 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 500 ml 5% roztworu dekstrozy i podawać we wlewie trwającym 2 godziny

Do jednorazowego użycia. Należy używać wyłącznie przejrzystego roztworu, bez obecności cząstek. Kwas ibandronowy w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy podawać we wlewie dożylnym.

Należy zawsze upewnić się, że kwas ibandronowy w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji nie jest podawany dotętniczo lub pozanaczyniowo, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia tkanek.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na kwas ibandronowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na inne bisfosfoniany.

-    Hipokalcemia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci z zaburzeniami metabolizmu kostnego i mineralnego

Należy podjąć skuteczne leczenie hipokalcemii oraz innych zaburzeń metabolizmu kostnego i mineralnego przed rozpoczęciem leczenia kwasem ibandronowym u pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości.

U wszystkich pacjentów ważne jest przyjmowanie odpowiednich ilości wapnia i witaminy D.

W przypadku niedostatecznego dostarczenia z pożywieniem zaleca się stosowanie suplementacji wapnia i (lub) witaminy D.

Reakcja anafilaktyczna/wstrzas anafilaktyczny

Zgłaszano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej/wstrząsu anafilaktycznego w tym przypadki zakończone zgonem u pacjentów stosujących kwas ibandronowy podawany dożylnie.

W czasie podawania wlewu dożylnego kwasu ibandronowego należy zapewnić odpowiednie środki obserwacji pacjenta oraz dostęp do pomocy medycznej. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej lub innej ostrej reakcji nadwrażliwości/ alergicznej, należy niezwłocznie przerwać podawanie leku i udzielić pacjentowi niezbędnej pomocy.

Martwica kości żuchwy

Donoszono o przypadkach martwicy kości żuchwy, na ogół związanych z ekstrakcją zęba i (lub) z miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem szpiku kostnego) u pacjentów z rakiem poddawanych leczeniu schematami z pierwotnym zastosowaniem podawanych dożylnie bisfosfonianów. Wielu z tych pacjentów otrzymywało także chemioterapię oraz kortykosteroidy. Donoszono także o przypadkach martwicy żuchwy u pacjentów z osteoporozą otrzymujących doustne bisfosfoniany.

Przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami u pacjentów, u których występują równocześnie czynniki ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, nieprawidłowa higiena jamy ustnej), należy rozważyć wykonanie badania stomatologicznego oraz zastosowanie właściwej profilaktyki stomatologicznej.

W tej grupie pacjentów, jeśli to możliwe, należy unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych w trakcie leczenia. U pacjentów, u których wystąpi martwica kości żuchwy w trakcie leczenia bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą nasilić to powikłanie. W przypadku pacjentów wymagających zabiegów dentystycznych, brak jest danych sugerujących, czy zakończenie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko wystąpienia martwicy żuchwy. Postępowanie z każdym pacjentem powinno być oparte na podstawie klinicznej oceny przeprowadzonej przez lekarza prowadzącego, w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

Nietypowe złamania kości udowej

Podczas leczenia bisfosfonianami zgłaszano nietypowe podkrętarzowe lub trzonowe złamania kości udowej, głównie u pacjentów leczonych długotrwale z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub skośne krótkie złamania mogą wystąpić w dowolnym miejscu wzdłuż kości udowej od miejsca poniżej krętarza mniejszego do okolicy nadkłykciowej. Złamania te występowały po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwali ból uda lub ból w pachwinie, którym często towarzyszyły objawy złamania z przeciążenia w badaniach obrazowych na wiele tygodni lub miesięcy przed ujawnieniem się pełnego złamania kości udowej. Złamania często występują obustronnie; dlatego należy ocenić kość w drugiej kończynie u leczonych bisfosfonianami pacjentów, którzy doznali złamania trzonu kości udowej. Zgłaszano również przypadki słabego gojenia się tych złamań. Zaleca się odstawienie bisfosfonianów u pacjentów z nietypowymi złamaniami kości udowej do czasu przeprowadzenia oceny stanu pacjenta, w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

Podczas leczenia bisfosfonianami pacjentom należy zalecić, aby zgłaszali jakikolwiek ból uda, biodra i w pachwinie, a każdy pacjent z takimi objawami powinien zostać zbadany pod względem niepełnego złamania kości udowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W badaniach klinicznych nie wykazano pogorszenia czynności nerek po długotrwałym stosowaniu kwasu ibandronowego. Niemniej jednak, w zależności od indywidualnej oceny klinicznej pacjenta, u pacjentów leczonych kwasem ibandronowym zaleca się monitorowanie czynności nerek, stężenia wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy krwi.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Ze względu na brak danych klinicznych nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania produktu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności serca

Należy unikać nadmiernego nawadniania pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności serca.

Pacjenci u których występuje nadwrażliwość na inne bisfosfoniany

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na inne bisfosfoniany.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu

Kwas ibandronowy w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji jest zasadniczo „wolny” od sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Kwas ibandronowy nie hamuje głównych izoenzymów wątrobowych P-450 u ludzi oraz nie indukuje wątrobowego układu cytochromu P-450 u szczurów (patrz punkt 5.2) , w związku z czym wystąpienie interakcji metabolicznych uznaje się za mało prawdopodobne. Kwas ibandronowy eliminowany jest wyłącznie w drodze sekrecji nerkowej i nie podlega biotransformacji.

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas równoczesnego stosowania bisfosfonianów i aminoglikozydów, jako że obie grupy substancji mogą powodować przedłużone obniżenie stężenia wapnia w surowicy. Należy także zwrócić uwagę na możliwość równoczesnego występowania hipomagnezemii.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma odpowiednich danych, dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na szczurach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane. Dlatego, kwasu ibandronowego nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy jest wydzielany z ludzkim mlekiem. Podczas badań na szczurach w okresie laktacji wykazano obecność małych stężeń kwasu ibandronowego w mleku po dożylnym podaniu produktu.

Nie należy stosować kwasu ibandronowego u kobiet karmiących piersią.

Wpływ na płodność

Nie ma danych dotyczących wpływu kwasu ibandronowego na ludzi. W badaniach wpływu kwasu ibandronowego podawanego doustnie na reprodukcję u szczurów, kwas ibandronowy obniżał płodność. W badaniach na szczurach po podaniu kwasu ibandronowego dożylnie, wykazano obniżenie płodności po zastosowaniu dużych dawek dobowych (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Na podstawie profilu farmakodynamicznego i farmakokinetycznego oraz zgłoszonych działań niepożądanych ocenia się, że kwas ibandronowy nie wywiera wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najpoważniejsze zgłaszane działania niepożądane to reakcja anafilaktyczna/wstrząs anafilaktyczny, atypowe złamania kości udowej, martwica kości żuchwy i zapalenie oka (patrz punkt „opis wybranych działań niepożądanych” i punkt 4.4).

Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową jest najczęściej związane z podwyższeniem temperatury ciała. Rzadziej obserwowano obniżenie poziomu wapnia w surowicy poniżej właściwego poziomu (hipokalcemia). W większości przypadków nie ma potrzeby zastosowania specyficznego leczenia, a objawy ustępują po kilku godzinach lub dniach.

Podczas stosowania kwasu ibandronowego w zapobieganiu zdarzeniom kostnym u pacjentów z rakiem piersi i przerzutami do kości najczęściej zgłaszano astenię, następnie zwiększenie temperatury ciała i ból głowy.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane odnotowane podczas głównych badań III fazy (leczenie hiperkalcemii wywołanej przez guz: 311 pacjentów otrzymujących kwas ibandronowy w dawce 2 mg lub 4 mg; zapobieganie zdarzeniom kostnym u pacjentów z rakiem piersi i przerzutami do kości: 152 pacjentów otrzymujących kwas ibandronowy w dawce 6 mg) oraz w okresie po wprowadzeniu kwasu ibandronowego do obrotu.

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA i częstością: Częstości określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1:    Zdarzenia niepożądane zgłaszane po dożylnym podaniu kwasu ibandronowego.

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zakażenia

zapalenie

pęcherza

moczowego,

zapalenie

pochwy,

kandydoza

jamy ustnej

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone

łagodny

nowotwór

skóry

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

anemia, nieprawidło wy skład krwi

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliw

ośćf, skurcz

oskrzelif,

obrzęk

naczynioruc

howyf,

reakcja

anafilaktycz

na/ wstrząs

anafilaktycz

nyf **

zaostrzenie

astmy

Zaburzenia

endokrynologiczne

zaburzenia

przytarczyc

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hipokalcemia**

hipofosfate

mia

Zaburzenia

psychiczne

zaburzenia

snu,

niepokój,

zmiany

nastroju

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia smaku

zaburzenia

krążenia

mózgowego,

uszkodzenia

korzeni

nerwów,

amnezja,

migrena,

neuralgia,

hipertonia,

przeczulica,

parestezja

okołoustna,

omamy

węchowe.

Zaburzenia oka

zaćma

zapalenie

okaf**

Zaburzenia ucha i błędnika

głuchota

Zaburzenia serca

blok odnogi pęczka Hisa

choroba

niedokrwien

na serca,

zaburzenia

sercowo-

naczyniowe,

kołatanie

serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie gardła

obrzęk płuc, świst

krtaniowy

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka,

wymioty,

niestrawność,

ból brzucha,

zaburzenia

zębów

zapalenie

błony

śluzowej

żołądka

i jelit, nieżyt

żołądka,

owrzodzenie

jamy ustnej,

dysfagia,

zapalenie

warg

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

kamica

żółciowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

zaburzenia

skóry,

wybroczyny

wysypka,

łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

zapalenie kości i stawów, ból mięśni, ból stawów, zaburzenia stawów, ból kości

Nietypowe złamania podkrętarzo we i trzonu kości udowej f

martwica

kości

żuchwyf**

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zatrzymanie moczu, torbiel nerki

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból

w okolicy miednicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

gorączka,

objawy

grypopodobne** , obrzęki obwodowe, zmęczenie, pragnienie

hipotermia

Badania

diagnostyczne

zwiększona aktywność Gamma-GT, wzrost stężenia kreatyniny

zwiększona

aktywność

fosfatazy

alkalicznej

we krwi,

zmniejszeni

e masy ciała

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

uraz, ból w miej scu wstrzyknięci a

** patrz dalsze informacje poniżej

f Zidentyfikowano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Opis wybranych działań niepożądanych

Hipokalcemia

Zmniejszonemu wydalaniu wapnia przez nerki może towarzyszyć zmniejszenie stężenia fosforanów w surowicy, które nie wymaga leczenia. Stężenie wapnia w surowicy może obniżyć się do wartości wskazujących na hipokalcemię.

Objawy grypopodobne

Występowały objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, dreszcze, bóle kości i (lub) stawów.

W większości przypadków nie było konieczne zastosowanie swoistego leczenia i objawy ustępowały po kilku godzinach/dniach.

Martwica kości żuchwy

Donoszono o przypadkach martwicy żuchwy u pacjentów leczonych bisfosfonianami. Większość z tych doniesień dotyczy pacjentów z rakiem, lecz o takich przypadkach donoszono także u pacjentów leczonych z powodu osteoporozy. Wystąpienie martwicy żuchwy jest na ogół związane z ekstrakcją zęba i (lub) z miejscowym zakażeniem (z zapaleniem kości i szpiku kostnego włącznie). Zdiagnozowany rak, stosowanie chemioterapii, radioterapii, kortykosteroidów, nieprawidłowa higienajamy ustnej są także wymieniane jako czynniki ryzyka (patrz: punkt 4.4).

Zapalenie oka

Zdarzenia takie jak zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie nadtwardówki i twardówki zgłaszane były po stosowaniu kwasu ibandronowego. W niektórych przypadkach zdarzenia te nie ustępowały do czasu zakończenia leczenia kwasem ibandronowym.

Reakcja anafilaktyczna/ wstrząs amfilcktyczny

U pacjentów którym podawano dożylnie kwas ibandronowy zgłaszano wystąpienie reakcji anafilaktycznej/ wstrząsu anafilaktycznego, w tym przypadki śmiertelne.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Jak dotąd brak doświadczeń związanych z ostrym zatruciem kwasem ibandronowym w postaci koncentratu do sporządzania roztworów do infuzji. Ponieważ w badaniach przedklinicznych z zastosowaniem dużych dawek wykazano, że nerki i wątroba są narządami szczególnie narażonymi na działanie toksyczne leku, należy monitorować czynność nerek i wątroby. Jeśli wystąpi istotna klinicznie hipokalcemia, należy ją skorygować podając dożylnie glukonian wapnia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty lecznicze stosowane w leczeniu chorób kości, bisfosfoniany, Kod ATC: M05BA06

Kwas ibandronowy należy do bisfosfonianów, grupy związków, które swoiście oddziałują na kość.

Wybiórcze działanie bisfosfonianów na tkankę kostną wynika z ich dużego powinowactwa do składników mineralnych kości. Działanie bisfosfonianów polega na hamowaniu aktywności osteoklastów; chociaż dokładny mechanizm ich działania jest nadal nie wyjaśniony.

W warunkach in vivo kwas ibandronowy przeciwdziała niszczeniu kości wywołanemu doświadczalnie przez zahamowanie czynności gonad, retinoidy, guzy lub wyciągi z guza. Hamowanie endogennej resorpcji kości zostało także udokumentowane w badaniach kinetycznych, w których zastosowano 45Ca oraz w badaniach dotyczących uwalniania znakowanej radioaktywnie tetracykliny wbudowanej uprzednio do kośćca.

W dawkach znacznie większych niż farmakologicznie skuteczne, kwas ibandronowy nie miał wpływu na mineralizację kości.

Resorpcja kości spowodowana chorobą nowotworową charakteryzuje się nasiloną resorpcją kości, która nie jest zrównoważona odpowiednim kościotworzeniem. Kwas ibandronowy selektywnie hamuje aktywność osteoklastów, zmniejszając resorpcję kości i tym samym zmniejszając powikłania kostne choroby nowotworowej.

Badania kliniczne dotyczące leczenia hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową W badaniach klinicznych dotyczących hiperkalcemii towarzyszącej chorobie nowotworowej wykazano, że hamujące działanie kwasu ibandronowego na osteolizę spowodowaną chorobą nowotworową, a szczególnie na wywołaną przez nowotwór hiperkalcemię, charakteryzuje się zmniejszeniem stężenia wapnia w surowicy oraz wydalania wapnia w moczu.

W zakresie zalecanych dawek terapeutycznych, w badaniach klinicznych dotyczących chorych, u których wyjściowe skorygowane o albuminy stężenie wapnia w surowicy wynosiło >3,0 mmol/l, po odpowiednim nawodnieniu, obserwowano następujące odsetki odpowiedzi z odnośnymi przedziałami ufności.

ufności    odpowiedzi    niski 90%

przedział

ufności


Dawka kwasu ibandronowego

% pacjentów u których uzyskano odpowiedź

90% przedział ufności

2 mg

54

44-63

4 mg

76

62-86

6 mg

78

64-88

W tej grupie pacjentów po zastosowaniu powyższych dawek, mediana czasu do uzyskania normalizacji stężenia wapnia w surowicy wynosiła 4 do 7 dni. Mediana czasu do wystąpienia nawrotu (ponowne zwiększenie skorygowanego o albuminy stężenia wapnia w surowicy powyżej 3,0 mmol/l) wynosiła od 18 do 26 dni.

Badania kliniczne dotyczące zapobiegania zdarzeniom kostnym u _pacjentów z rakiem _piersi z _przerzutami do kości

W badaniach klinicznych dotyczących pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości wykazano, że istnieje zależny od dawki hamujący wpływ na osteolizę kości, wyrażony przez markery resorpcji kości, i zależny od dawki wpływ na występowanie zdarzeń kostnych.

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości, przez podawanie kwasu ibandronowego w dawce 6 mg dożylnie, oceniane było w jednym randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym III fazy, trwającym 96 tygodni. Pacjentki z rakiem piersi z potwierdzonymi radiologiczne przerzutami do kości randomizowano do grupy otrzymującej placebo (158 pacjentek) lub do grupy otrzymującej kwas ibandronowy w dawce 6 mg (154 pacjentki). Wyniki tego badania przedstawiono poniżej.

Pierwszorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności

Pierwszorzędowym punktem końcowym w tym badaniu był wskaźnik chorobowości kostnej w okresie czasu (ang. Skeletal Morbidity Period Rate - SMPR). Był to złożony punkt końcowy, na który składały się następujące zdarzenia związane z kośćcem (ang. Skeletal Related Events - SRE):

-    napromienianie kości w celu leczenia złamań/złamań zagrażających;

-    leczenie chirurgiczne złamań kości;

-    złamania kręgów;

-    złamania kości innych niż kręgi.

W analizie SMPR uwzględniano czynnik czasu i brano pod uwagę, że jedno lub więcej zdarzeń występujących w pojedynczym 12 tygodniowym okresie czasu, mogło być związane ze sobą. Dlatego też, incydenty mnogie były liczone do celów tej analizy tylko raz. Dane z tego badania wykazały znamienną korzyść ze stosowania kwasu ibandronowego w dawce 6 mg dożylnie, w porównaniu do placebo, w zmniejszaniu częstości występowania zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) mierzonych jako wskaźnik chorobowości kostnej w okresie czasu (SMPR) z uwzględnieniem czynnika czasu (p=0,004). Liczba zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) była także znamiennie zmniejszona w grupie otrzymującej kwas ibandronowy w dawce 6 mg, i obserwowano 40% redukcję ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (ryzyko względne 0,6; p = 0,003). Wyniki badania skuteczności leczenia przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2:    Wyniki skuteczności (pacjentki z rakiem piersi z przerzutami do kości)

Wszystkie zdarzenia związane z kośćcem (SREs)

Placebo

n=158

Kwas ibandronowy 6 mg n=154

Wartość p

SMPR (na pacjenta rocznie)

1,48

1,19

p=0,004

Liczba zdarzeń (na pacjenta)

3,64

2,65

p=0,025

Ryzyko względne SRE

-

0,60

p=0,003

Drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności

Wykazano znamienną statystycznie poprawę w punktacji skali bólów kostnych w przypadku stosowania kwasu ibandronowego w dawce 6 mg dożylnie w porównaniu z placebo. Zmniejszenie bólu do mniejszego niż obserwowano przed leczeniem stwierdzano stale, przez cały okres badania i towarzyszyło mu znamienne zmniejszenie stosowania leków przeciwbólowych. Do pogorszenia jakości życia dochodziło znamiennie rzadziej w grupie otrzymującej kwas ibandronowy niż w grupie otrzymującej placebo. Tabelaryczne zestawienie wyników oceny drugorzędowych punktów końcowych skuteczności przedstawiono w Tabeli 4.

Tabela 3:    Drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności (pacjenci z rakiem piersi

z przerzutami do kości)____

Placebo

n=158

Kwas ibandronowy 6 mg n=154

Wartość p

Bóle kostne *

0,21

-0,28

p<0,001

Zużycie leków przeciwbólowych *

0,90

0,51

p=0,083

Jakość życia *

-45,4

-10,3

p=0,004

* Średnia zmiana między oceną przeć

leczeniem, a ostatnią oceną.

U pacjentów leczonych kwasem ibandronowym obserwowano znaczące obniżenie stężenia markerów resorpcji kostnej w moczu (pirydynolina i deoksypirydynolina), które było znamienne statystycznie w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo.

W badaniu obejmującym 130 pacjentek rakiem piersi z przerzutami, porównywano bezpieczeństwo stosowania kwasu ibandronowego podawanego we wlewie w ciągu 1 godziny z bezpieczeństwem jego stosowania po podaniu we wlewie w ciągu 15 minut. Nie stwierdzono różnic wartości wskaźników czynności nerek. Ogólna charakterystyka zdarzeń niepożądanych po podaniu kwasu ibandronowego w 15-minutowym wlewie była zgodna ze znaną charakterystyką bezpieczeństwa po stosowaniu dłuższych czasów wlewu. Nie stwierdzono także żadnych nowych zagrożeń związanych ze stosowaniem 15-minutowego czasu wlewu.

Nie badano 15-minutowego czasu wlewu u pacjentów z chorobą nowotworową i z klirensem kreatyniny <50 ml/min.

Dzieci i młodzież (patrz punkt 4.2 i 5.2)

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność kwasu ibandronowego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu w dwugodzinnych wlewach kwasu ibandronowego w dawkach 2 mg, 4 mg i 6 mg, parametry farmakokinetyczne są proporcjonalne do podanej dawki.

Dystrybucja

Po początkowej ekspozycji ogólnoustrojowej kwas ibandronowy jest szybko wiązany przez kości lub wydzielany do moczu. U ludzi względna końcowa objętość dystrybucji wynosi co najmniej 90 l, a ilość dawki docierającej do kości oszacowano na 40-50% dawki krążącej. Wiązanie z białkami w ludzkim osoczu wynosi około 87% przy stężeniach terapeutycznych i z tego względu interakcje między lekami z powodu wzajemnego wypierania są mało prawdopodobne.

Biotransformacja

Brak dowodów na to, że kwas ibandronowy jest metabolizowany u zwierząt lub ludzi.

Eliminacja

Zakres obserwowanych pozornych okresów półtrwania jest szeroki i zależny od dawki oraz od czułości metody oznaczania, lecz pozorny okres półtrwania w fazie eliminacji zawiera się na ogół w zakresie 10-60 godzin. Jednakże, stężenia w osoczu we wczesnym okresie po podaniu obniżają się szybko, osiągając 10% wartości szczytowej w ciągu 3 i 8 godzin, odpowiednio, po podaniu dożylnym lub doustnym. Nie obserwowano gromadzenia leku w organizmie, podczas podawania kwasu ibandronowego dożylnie, raz na 4 tygodnie przez 48 tygodni pacjentom z przerzutami nowotworowymi do kości.

Całkowity klirens kwasu ibandronowego jest niski, o średnich wartościach w zakresie 84-160 ml/min. Klirens nerkowy (około 60 ml/min u zdrowych kobiet po menopauzie) wynosi 50-60% klirensu całkowitego i jest zależny od klirensu kreatyniny. Uważa się, że różnica pomiędzy klirensem całkowitym a klirensem nerkowym odzwierciedla wychwyt przez kości.

Wydaje się, że w sposobie wydalania kwasu ibandronowego nie uczestniczy żaden ze znanych kwasowych lub zasadowych systemów transportowych, biorących udział w wydalaniu innych substancji czynnych. Ponadto kwas ibandronowy nie hamuje głównych wątrobowych izoenzymów układu P450 u ludzi ani nie indukuje wątrobowego układu cytochromu P450 u szczurów.

Farmakokinetyka w specjalnych populacjach pacjentów

Płeć

Dostępność biologiczna oraz farmakokinetyka kwasu ibandronowego są podobne u mężczyzn i kobiet. Rasa

Brak dowodów na istnienie istotnych klinicznie różnic w działaniu kwasu ibandronowego u rasy azjatyckiej i rasy kaukaskiej. Dostępne są jedynie nieliczne dane dotyczące chorych pochodzenia afrykańskiego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Całkowity wpływ kwasu ibandronowego na organizm u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek różnego stopnia zależy od wartości klirensu kreatyniny (CLcr). U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (średni szacowany CLcr = 21,2 ml/min ) skorygowana względem dawki średnia wartość AUC 0-24h była zwiększona o 110% w porównaniu do zdrowych ochotników. W klinicznym badaniu farmakologicznym WP18551 po jednorazowej dożylnej dawce 6 mg (15-minutowy wlew), średnia wartość AUC0-24 wzrosła o 14% i 86% odpowiednio u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek w stopniu łagodnym (średni szacunkowy CLcr=68,1 ml/min) i umiarkowanym (średni szacunkowy CLcr=41,2 ml/min) w porównaniu do zdrowych ochotników (średni szacunkowy CLcr=120 ml/min). Nie zaobserwowano wzrostu średniej wartości Cmax u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek, natomiast zaobserwowano jej zwiększenie o 12% u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr <30 ml/min), leczonych w celu prewencji zdarzeń kostnych w przebiegu rozsianego raka piersi zalecane jest dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2)

Brak danych farmakokinetycznych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Wątroba nie odgrywa istotnej roli w klirensie kwasu ibandronowego, który nie jest metabolizowany, ale usuwany przez wydzielanie nerkowe i wychwyt do kości. Z tego względu nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Co więcej, jako że wiązanie kwasu ibandronowego z białkami wynosi 87% przy stężeniach terapeutycznych, jest mało prawdopodobne, aby hipoproteinemia w ciężkich chorobach wątroby prowadziła do znamiennego klinicznie zwiększenia stężenia wolnego leku w osoczu.

Pacjenci w podeszłym wieku (patrz punkt 4.2)

W analizie wielowariantowej nie wykazano, aby wiek był niezależnym czynnikiem wpływającym na którykolwiek z badanych parametrów farmakokinetycznych. Jako że czynność nerek pogarsza się wraz z wiekiem, jest to jedyny czynnik, który powinien być brany pod uwagę (patrz punkt dotyczący zaburzeń czynności nerek).

Populacja dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.2 i 5.1)

Brak danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania toksyczne w badaniach nieklinicznych obserwowano jedynie po dawkach większych niż maksymalne dawki stosowane u ludzi w stopniu wystarczającym, by uznać, że powinno mieć to niewielkie znaczenie w zastosowaniach klinicznych. Tak jak w przypadku innych bisfosfonianów wykazano, że nerki są podstawowym narządem narażonym na ogólnoustrojowe toksyczne działanie leku.

Mutagenność/potencjalne działanie rakotwórcze:

Nie obserwowano oznak potencjalnego działania rakotwórczego. Badania genotoksyczności nie dostarczyły dowodów na wpływ kwasu ibandronowego na aktywność genetyczną.

Toksyczny wpływ na reprodukcję:

Nie obserwowano dowodów na bezpośrednie działanie toksyczne na płód lub działanie teratogenne kwasu ibandronowego u szczurów i królików, którym podawano lek dożylnie. Działania niepożądane kwasu ibandronowego w badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów były zgodne z oczekiwanymi dla tej klasy leków (bisfosfonianów). Należały do nich zmniejszona liczba miejsc zagnieżdżenia, zaburzenia w przebiegu naturalnego porodu (dystocja), zwiększenie liczby zaburzeń rozwojowych narządów trzewnych (zespół miedniczkowo-moczowodowy) oraz nieprawidłowości dotyczące zębów u potomstwa F1 u szczurów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Sodu wodorotlenek (E524) (do dostosowania pH)

Kwas octowy, lodowaty (E260)

Sodu octan trójwodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po rozcieńczeniu: przechowywać w temperaturze 2 °C - 8 °C (w lodówce).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy należy użyć natychmiast. Jeżeli produkt leczniczy nie zostanie użyty natychmiast, za ustalenie czasu i warunków przechowywania przed użyciem odpowiedzialna jest osoba podająca lek, i nie powinny być one dłuższe niż 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C, chyba że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Ten produkt nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania przed rozcieńczeniem. Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego, przezroczystego szkła (typu I) z korkiem z gumy bromobutylowej z zamknięciem typu flip-off koloru pomarańczowego (dla mocy 2 mg) oraz turkusowego (zielonkawo-niebieskiego) (dla mocy 6 mg), w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 1, 3, 5 lub 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

W zależności od wskazań, kwas ibandronowy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy rozcieńczyć następująco:

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u pacjentów chorych na raka piersi z przerzutami do kości. Zawartość fiolki(-ek) należy dodać do 100 ml izotonicznego chlorku sodu lub 100 ml 5% roztworu glukozy.

Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową.

Zawartość fiolek należy dodać do 500 ml izotonicznego chlorku sodu lub 500 ml 5% roztworu dekstrozy.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Należy ograniczać przedostawanie się produktów leczniczych do środowiska.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ibandronian Actavis, 2 mg - 19996 Ibandronian Actavis, 6 mg - 19997

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13.04.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15 wrzesień 2014

15

Ibandronian Actavis