Imeds.pl

Ibandronic Acid Alvogen 3 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ibandronic acid Alvogen

3 mg, roztwór do wstrzykiwań (Acidum ibandronicum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ibandronic acid Alvogen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibandronic acid Alvogen

3.    Jak stosować lek Ibandronic acid Alvogen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibandronic acid Alvogen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK IBANDRONIC ACID ALVOGEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ibandronic acid Alvogen należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Substancją czynną leku jest kwas ibandronowy. Lek nie zawiera hormonów.

Lek Ibandronic acid Alvogen może hamować proces utraty kości i zwiększyć masę kostną u leczonych kobiet, chociaż nie są one w stanie zobaczyć lub odczuć różnicy. Lek Ibandronic acid Alvogen może być pomocny w zmniejszeniu prawdopodobieństwa złamań (pęknięć) kości. Wykazano zmniejszenie ryzyka złamań kręgów, ale nie złamań szyjki kości udowej.

Roztwór do wstrzykiwań Ibandronic acid Alvogen jest roztworem przeznaczonym do podawania dożylnego przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Leku Ibandronic acid Alvogen nie wolno wstrzykiwać sobie samemu.

Lek Ibandronic acid Alvogen został przepisany w celu leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie ze względu na zwiększone ryzyko złamań. Osteoporoza to choroba polegająca na zmniejszeniu gęstości i osłabieniu kości, co występuje często u kobiet po menopauzie. W okresie menopauzy jajniki przestają wytwarzać żeński hormon - estrogen, który pomaga w utrzymaniu prawidłowej struktury kośćca.

Im wcześniej wystąpi menopauza, tym większe jest ryzyko złamań związanych z osteoporozą. Do innych czynników mogących zwiększyć ryzyko złamań należą:

-    niewystarczająca ilość wapnia i witaminy D w diecie,

-    palenie tytoniu lub nadmierne spożycie alkoholu,

-    niedostateczna ilość ruchu (spacerów) lub innych intensywnych ćwiczeń,

-    osteoporoza występująca u krewnych.

U wielu osób osteoporoza przebiega bezobjawowo. Bez objawów można nie wiedzieć o istnieniu choroby. Tym niemniej osteoporoza zwiększa prawdopodobieństwo złamań kości w przypadku upadku lub urazu. Złamanie kości u osoby po 50. roku życia może być oznaką osteoporozy. Osteoporoza może również powodować bóle pleców, zmniejszenie wzrostu i zgarbienie pleców.

Lek Ibandronic acid Alvogen zapobiega utracie kości, spowodowanej osteoporozą, wspomagając w ten sposób odbudowę kości. Dlatego lek Ibandronic acid Alvogen zmniejsza prawdopodobieństwo złamań kości.

Zdrowy styl życia również pomoże w osiągnięciu największych korzyści z leczenia. Oznacza to, między innymi, spożywanie zrównoważonych posiłków bogatych w wapń i witaminę D, ruch lub inne intensywne ćwiczenia, niepalenie tytoniu i ograniczenie nadmiernego spożycia alkoholu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IBANDRONIC ACID ALVOGEN

Kiedy nie stosować leku Ibandronic acid Alvogen

   Jeśli u pacjentki występuje lub wystąpiło małe stężenie wapnia we krwi. Należy skonsultować się z lekarzem.

■    Jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas ibandronowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Ibandronic acid Alvogen w zastrzykach.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibandronic acid Alvogen należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U niektórych osób konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania leku Ibandronic acid Alvogen. Należy poinformować lekarza, jeśli:

-    jeśli pacjentka ma lub miała zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek lub musiała poddać się dializie, a także jeśli u pacjentki stwierdzono inne schorzenie, które może wpływać na czynność nerek

-    u pacjentki stwierdzono jakiekolwiek zaburzenia metabolizmu związków mineralnych (np. niedobór witaminy D).

-    w trakcie stosowania leku Ibandronic acid Alvogen należy przyjmować suplementy wapnia i witaminy D. Jeżeli jest to niemożliwe, należy poinformować lekarza.

-    jeśli pacjentka jest leczona stomatologicznie lub ma się poddać chirurgicznemu zabiegowi stomatologicznemu, powinna poinformować dentystę o leczeniu lekiem Ibandronic acid Alvogen.

Inne leki i Ibandronic acid Alvogen

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio. Należy również wspomnieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o lekach, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ibandronic acid Alvogen, jeśli pacjentka jest w ciąży lub istnieje prawdopodobieństwo, że może zajść w ciążę. W przypadku karmienia piersią należy przerwać karmienie piersią, aby móc stosować lek Ibandronic acid Alvogen.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny, gdyż wpływ leku Ibandronic acid Alvogen na wykonywanie tych czynności jest mało prawdopodobny.

Lek Ibandronic acid Alvogen zawiera sód.

Jedna dawka leku (3 ml) zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg), co oznacza, że praktycznie nie zawiera sodu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK IBANDRONIC ACID ALVOGEN

Zalecana dawka leku Ibandronic acid Alvogen podawanego we wstrzyknięciu dożylnym wynosi 3 mg (1 ampułko-strzykawka) raz na 3 miesiące.

Lek powinien być podawany we wstrzyknięciu do żyły przez lekarza lub wykwalifikowaną osobę z personelu medycznego. Nie wolno samodzielnie wstrzykiwać leku.

Roztwór do wstrzykiwań trzeba podawać wyłącznie do żyły, a nie w dowolne miejsce ciała.

Kontynuacja stosowania leku Ibandronic acid Alvogen

W celu osiągnięcia największej korzyści z leczenia ważne jest otrzymywanie leku co 3 miesiące przez tak długi okres, jaki ustali lekarz. Ibandronic acid Alvogen leczy osteoporozę tylko tak długo, jak długo trwa leczenie, nawet jeżeli pacjentka nie może zobaczyć lub poczuć różnicy.

Podczas leczenia należy również przyjmować preparaty wapnia i witaminy D, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibandronic acid Alvogen

Możliwe jest zmniejszenie stężenia wapnia, fosforu lub magnezu we krwi. Lekarz może podjąć odpowiednie kroki w celu wyrównania tych zaburzeń i podać pacjentowi zastrzyki zawierające wymienione substancje mineralne.

Pominięcie zastosowania leku Ibandronic acid Alvogen

W takim przypadku należy ustalić najbliższy możliwy termin wstrzyknięcia leku, a nastepnie powrócić do ustalonego schematu podawania leku co 3 miesiące, licząc od daty ostatniego wstrzyknięcia.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ibandronic acid Alvogen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce w razie wystąpienia któregoś z poniższych ciężkich działań niepożądanych - może być konieczna natychmiastowa pomoc lekarska:

•    wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, języka i szyi z utrudnionym oddychaniem. Mogą one świadczyć o reakcji alergicznej na lek.

•    ostry ból w klatce piersiowej, ostry ból podczas przełykania jedzenia lub picia, silne wymioty lub nudności

•    objawy grypopodobne (jeśli którykolwiek z objawów stanie się uciążliwy lub trwa dłużej niż kilka dni)

•    ból lub owrzodzenia jamy ustnej lub żuchwy

•    ból i zapalenie oczu (jeśli występują długotrwale).

Inne możliwe działania niepożądane Często (mniej niż u 1 na 10 osób

ból głowy • zgaga, ból żołądka (zapalenie żołądka i jelit lub zapalenie żołądka), niestrawność, nudności, biegunka lub zaparcie • wysypka • ból lub sztywność mięśni, stawów lub pleców • objawy grypopodobne (w tym podwyższenie ciepłoty ciała, drżenia i dreszcze, złe samopoczucie, zmęczenie, ból kości i bolesność mięśni i stawów) • zmęczenie

Niezbyt często (mniej niż u 1 na 100 osób):

ból kości • uczucie osłabienia • zawroty głowy • wzdęcie • zapalenie żył oraz ból w miejscu wstrzyknięcia

Rzadko (mniej niż u 1 na 1000 osób):

Reakcje nadwrażliwości takie jak: obrzęk twarzy, warg i jamy ustnej (patrz alergia) • świąd • ból lub zapalenie oczu • Nietypowe złamania kości udowej szczególnie u osób poddawanych długotrwałemu leczeniu osteoporozy. Należy skontaktować się z lekarzem w razie bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w obrębie uda, stawu biodrowego lub pachwiny, które mogą świadczyć o złamaniu szyjki kości udowej.

Bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 osób):

Stan obejmujący zmiany w kości w jamie ustnej zwany "martwicą kości żuchwy”.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IBANDRONIC ACID ALVOGEN

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować leku Ibandronic acid Alvogen po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na ampułkostrzykawce po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Osoba podająca lek powinna wyrzucić pozostałość roztworu i zużytą strzykawkę wraz z igłą do odpowiedniego pojemnika na odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ibandronic acid Alvogen 3 mg roztwór do wstrzykiwań

■ Substancją czynną jest kwas ibandronowy. Jedna ampułko-strzykawka zawiera 3 mg kwasu ibandronowego w 3 ml roztworu (w postaci 3,375 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

Ponadto lek zawiera sodu chlorek, sodu wodorotlenek (E524) (w celu ustalenia pH), kwas octowy lodowaty (E260), sodu octan trójwodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ibandronic acid Alvogen i co zawiera opakowanie

Lek Ibandronic acid Alvogen jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem.

Każda ampułko-strzykawka zawiera 3 ml roztworu.

Opakowania zawierają 1 ampułko-strzykawkę oraz 1 igłę do wstrzykiwań w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Alvogen IPCo S.ar.l.

5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg Luksemburg

Wytwórca

Synthon BV

Microweg 22, 6545CM Nijmegen Holandia

Synthon Hispania SL

Castelló 1, PoHgono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Alvogen Poland Sp. z o.o. ul. Kniaźnina 4a 01-607 Warszawa tel. 22 460 92 00

Data zatwierdzenia ulotki: 20/12/2012

Logo Alvogen

INFORMACJA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy zapoznać się z treścia charakterystyki produktu leczniczego.

Sposób podawania leku Ibandronic acid Alvogen, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach:

Lek Ibandronic acid Alvogen, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach, należy wstrzykiwać dożylnie w ciągu 15-30 sekund.

Roztwór ma działanie drażniące, w związku z czym należy go podawać wyłącznie drogą dożylną. W przypadku przypadkowego wstrzyknięcia go do tkanek wokół żyły u pacjenta może wystąpić miejscowe podrażnienie, ból i zapalenie w miejscu wstrzyknięcia.

Leku Ibandronic acid Alvogen, 3 mg, roztwór do wstrzykiwan w ampułko-strzykawkach, nie wolno mieszać z roztworami zawierającymi wapń (takimi jak: roztwór Ringera z dodatkiem mleczanów, sól wapniowa heparyny) ani z innymi produktami leczniczymi podawanymi dożylnie. Kiedy lek Ibandronic acid Alvogen podaje się przez założony wcześniej zestaw do wlewów dożylnych, podawanymi wcześniej płynami mogą być wyłącznie albo roztwór soli fizjologicznej, albo 50 mg/ml (5%) roztwór glukozy.

Pominięcie dawki:

W razie pominięcia dawki następną iniekcję leku należy wykonać tak szybko, jak to jest możliwe. Kolejne wstrzykniecia leku należy planować co 3 miesiące od daty ostatniej iniekcji.

Przedawkowanie:

Brak szczegółowych informacji na temat leczenia przedawkowania kwasu ibandronowego.

Na podstawie wiedzy o związkach z tej grupy możemy oczekiwać, że przedawkowanie dożylnej postaci leku może spowodować hipokalcemię, hipofosfatemię i hipomagnezemię, co może wywołać parestezje. W ciężkich przypadkach, może być konieczne podanie we wlewie dożylnym odpowiednich dawek glukonianu wapnia, potasu lub fosforanu sodu, jak również siarczanu magnezu.

Informacje ogólne:

Stosowanie leku Ibandronic acid Alvogen 3 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach, podobnie jak stosowanie innych bisfosfonianów podawanych dożylnie, może powodować przemijające zwiększenie stężenia wapnia w surowicy.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ibandronic acid Alvogen należy ocenić i wyrównać niedobór wapnia i inne zaburzenia metabolizmu kostnego i mineralnego. U wszystkich pacjentów ważne jest zapewnianie odpowiedniej podaży wapnia i witaminy D. Wszyscy pacjenci muszą otrzymywać uzupełniające produkty wapnia i witaminy D.

Pacjenci ze współwystępującymi schorzeniami lub stosujący inne produkty lecznicze, które mogą wywierać niekorzystne działania na nerki, powinni być poddawani regularnym kontrolom zgodnym z najlepszymi zasadami sztuki lekarskiej w trakcie leczenia.

Wszelkie niewykorzystane pozostałości roztworu do wstrzykiwań, jak również zużytą strzykawkę i igłę do wstrzykiwań, należy usunąć zgodnie z miejscowymi wymaganiami.

6