+ iMeds.pl

Ibandronic acid noridem 6 mg/6 mlUlotka Ibandronic acid noridem

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ibandronic Acid Noridem; 6mg/6 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Acidum ibandronicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ibandronic Acid Noridem i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Noridem

3.    Jak stosować lek Ibandronic Acid Noridem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibandronic Acid Noridem

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ibandronic Acid Noridem i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną jest kwas ibandronowy. Należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami.

Kwas ibandronowy jest wskazany u dorosłych w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono raka piersi, który rozprzestrzenił się do kości (przerzuty do kości).

•    Pomaga zapobiegać złamaniom kości.

•    Pomaga zapobiegać powikłaniom kostnym, wymagającym leczenia chirurgicznego lub napromieniania.

Kwas ibandronowy może być również przepisany w przypadku zwiększonego stężenia wapnia w surowicy spowodowanego nowotworami.

Działanie kwasu ibandronowego polega na hamowaniu zwiększonej utraty wapnia z kości. Zapobiega to osłabieniu kości.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Noridem

Nie stosować leku Ihandronic Acid Noridem:

•    jeśli u pacjenta występuje uczulenie na kwas ibandronowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowało małe stężenie wapnia w surowicy.

Jeżeli pacjent/ pacjentka nie jest pewny/-a, czy powyższe sytuacje dotyczą jego/jej, należy skonsultować się ze swoim lekarzem luh pielęgniarką przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Noridem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Noridem.

Należy skonsultować się z lekarzem zwłaszcza:

•    jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na inne bisfosfoniany;

•    w przypadku dużego lub małego stężenia witaminy D we krwi lub innego zaburzenia przemiany mineralnej;

•    w przypadku występowania choroby nerek;

•    jeśli pacjent poddawany jest leczeniu stomatologicznemu lub zaplanowano u niego przeprowadzenie chirurgicznego zabiegu stomatologicznego. Należy poinformować lekarza stomatologa o stosowaniu kwasu ibandronowego.

Jeżeli pacjent/ pacjnetka nie jest pewny/-a, czy powyższe sytuacje dotyczą jego/jej, należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub pielęgniarką przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Noridem.

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku Ibandronic Acid Noridem u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i lek Ibandronic Acid Noridem

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Kwas ibandronowy może wpływać na działanie innych leków. Tak samo, inne leki mogą modyfikować działanie kwasu ibandronowego.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje we wstrzyknięciach antybiotyk z grupy aminoglikozydów, np. gentamycynę. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas równoczesnego stosowania aminoglikozydów i kwasu ibandronowego, gdyż mogą powodować zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować kwasu ibandronowego u kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę oraz u kobiet karmiących piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn i urządzeń w ruchu. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent chce prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny lub urządzenia w ruchu.

Jedna fiolka leku Ibandronic Acid Noridem zawiera poniżej 1 mmol sodu (23 mg), co oznacza, że lek zasadniczo nie zawiera sodu.

3. Jak stosować lek Ihandronic Acid Noridem


Stosowanie leku

•    LekIbandronic Acid Noridem podawany jest przez lekarza lub personel medyczny.

•    Lek podawany jest w postaci wlewu dożylnego.

Lekarz może zlecać regularnie badania krwi podczas leczenia kwasem ibandronowym. Badania są wykonywane, aby upewnić się, że dawka leku jest właściwa.

Dawkowanie

Lekarz określi ilość kwasu ibandronowego, jaką pacjent będzie otrzymywał, w zależności od choroby.

Jeśli u pacjenta stwierdzono raka piersi z przerzutami do kości, zalecana dawka to 1 fiolka (6 mg) co 3-4 tygodnie, w postaci wlewu dożylnego trwającego nie krócej niż 15 minut.

Jeśli z powodu nowotworu występuje zwiększone stężenie wapnia we krwi, zalecana dawka to pojedyncze podanie 2 mg lub 4 mg, zależnie od ciężkości choroby. Lek powinien być podany w postaci wlewu dożylnego trwającego 2 (dwie) godziny. Powtórzenie dawki może być rozważane w przypadku niedostatecznej skuteczności leczenia lub nawrotu choroby.

Lekarz może dostosować dawkę i czas trwania wlewu, jeśli pacjent ma chore nerki. Poufne    2

Ulotka dla pacjenta 1.3.1.3

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli nasili się którekolwiek z ciężkich działań niepożądanych - może wystąpić konieczność natychmiastowego podania leków:

•    wysypka, świąd, opuchnięcie twarzy, warg, języka, gardła z trudnościami w oddychaniu. Może to być oznaką reakcji alergicznej na lek;

•    trudności w oddychaniu;

•    ból w obrębie jamy ustnej lub ból szczęki;

•    ból oka lub zapalenie oka (jeśli występują długotrwale).

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    zwiększenie temperatury ciała.

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    bóle brzucha, niestrawność, wymioty lub biegunka

•    małe stężenie wapnia lub fosforanów we krwi

•    zmiany w wynikach badań krwi, takich jak gamma glutamylotransferazy lub kreatyniny

•    zaburzenie serca o nazwie „blok odnogi pęczka Hisa” (zaburzenie czynności układu przewodzącego impulsy elektryczne w sercu)

•    objawy grypopodobne (takie jak gorączka, dreszcze, bóle kostne i bóle mięśniowe). Objawy te zazwyczaj ustępują w ciągu kilku godzin lub dni.

•    ból lub napięcie mięśni

•    bóle głowy, zawroty głowy, uczucie osłabienia

•    uczucie pragnienia, ból gardła, zaburzenia smaku

•    obrzęki nóg lub stóp

•    bóle stawowe, zapalenie stawów lub inne problemy dotyczące stawów

•    zaburzenia czynności przytarczyc (małych gruczołów wewnątrzwydzielniczych znajdujących się w obrębie szyi)

•    siniaki

•    zakażenia

•    zaburzenia wzroku zwane zaćmą

•    problemy skórne

•    problemy dotyczące zębów.

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    drżenia, dreszcze

•    niska temperatura ciała (hipotermia)

•    zaburzenia w naczyniach krwionośnych mózgu (zaburzenia mózgowo-naczyniowe)

•    zaburzenia sercowo-naczyniowe (w tym kołatanie serca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, żylaki)

•    zmiany w wynikach badań krwi (niedokrwistość)

•    zwiększenie stężenia fosfatazy alkalicznej we krwi

•    zatrzymanie płynu i obrzęk („obrzęk limfatyczny”)

•    obrzęk płuc

•    problemy dotyczące żołądka, takie jak zapalenie żołądka i jelit lub zapalenie żołądka

•    kamica żółciowa

•    niemożność oddania moczu, zapalenie pęcherza

•    migrena

•    nerwobóle, zaburzenia korzonków nerwowych

•    głuchota

•    zwiększona wrażliwość na dźwięk, smak lub dotyk albo zmiany dotyczące węchu

•    trudności w przełykaniu

•    owrzodzenie jamy ustnej, obrzęk warg („zapalenie warg”) , pleśniawki

•    świąd lub drętwienie wokół ust

•    ból w okolicy miednicy, upławy, świąd lub ból pochwy

•    rozrost skóry zwany łagodnym nowotworem skóry

•    utrata pamięci, zaburzenia snu, lęk, chwiejność uczuciowa, zmiany nastroju

•    wypadanie włosów

•    ból lub uraz w miejscu podania

•    utrata masy ciała

•    torbiel nerki.

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 1000)

•    ból oka lub zapalenie oka

•    w rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może być to wczesną oznaką prawdopodobieństwa wystąpienia złamania kości udowej.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

•    stan obejmujący zmiany szczęk , tak zwana martwica kości szczęk.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ibandronic Acid Noridem

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na fiolce i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibandronic Acid Noridem

Substancją czynną jest kwas ibandronowy.

Wykaz substancji pomocniczych : Sodu chlorek, Kwas octowy lodowaty, Sodu octan trójwodny, Woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ibandronic Acid Noridem i co zawiera opakowanie

Kwas ibandronowy jest dostępny w postaci płynnego koncentratu w fiolce. Jedna fiolka zawiera 6 mg kwasu ibandronowego.

Każde opakowanie zawiera fiolki z koncentratem. Kwas ibandronowy dostarczany jest w opakowaniach zawierających 1, 5 i 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Noridem Enterprises Ltd Evagorou & Makariou,

Mitsi Building 3

Suite 115, CY-1065 Nikozja, Cypr

Wytwórca:

DEMO S.A.,

21st km National Road Athens-Lamia,

GR-14568 Krioneri,

Ateny, Grecja

Ten produkt leczniczy jest zatwierdzony w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

UK: Ibandronic Acid 6 mg Concentrate for Solution for Infusion

IE: Ibandronic Acid Noridem 6 mg Concentrate for Solution for Infusion

AT: Ibandronsäure Noridem 6 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

DE: Ibandronic Acid Noridem 6 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

ES:Ácido Ibandrónico KERN PHARMA 6 mg concentrado para solución para perfusión EFG

PL: Ibandronic Acid Noridem

EL: IBONDEM 6 mg nuKvó Sráku^a yra napaoKeuń Sraku^aroę npoę śy^oon

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

INFORMACJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA FACHOWEGO PERSONELU

MEDYCZNEGO

Zalecaną dawką w zapobieganiu powikłaniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości jest 6 mg podawane dożylnie co 3-4 tygodnie. Dawkę należy podać we wlewie w czasie nie krótszym niż 15 minut.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z łagodną niewydolnością nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczne korygowanie dawki. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub ciężką niewydolnością nerek (CLcr <30 ml/min) leczenie skierowane na prewencję powikłań kostnych w przebiegu raka piersi z przerzutami do kości powinno być prowadzone zgodnie z zaleconym poniżej dawkowaniem:


1    Podawanie co 3-4 tygodnie

2    0,9 %. roztwór chlorku sodu lub 5 % roztwór glukozy

Nie badano stosowania 15-minutowego wlewu u pacjentów z rakiem z CLCr < 50 ml/min.

Dawkowanie: Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową

Lek Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji podawany jest zazwyczaj w warunkach szpitalnych. Dawka leku określana jest przez lekarza, który bierze pod uwagę poniższe czynniki.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ibandronic Acid Noridem pacjent powinien zostać odpowiednio nawodniony roztworem chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%). Należy wziąć pod uwagę zarówno stopień nasilenia hiperkalcemii, jak i rodzaj nowotworu. U większości pacjentów z nasiloną hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin* > 3 mmol/l lub > 12 mg/dl) wystarczającą dawką pojedynczą jest dawka 4 mg. U pacjentów z umiarkowaną hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin < 3 mmol/l lub < 12 mg/dl) dawka skuteczna wynosi 2 mg. Największą stosowaną w badaniach klinicznych dawką było 6 mg, lecz zastosowanie takiej dawki nie zwiększa skuteczności leczenia.

• Należy zauważyć, że stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin obliczane jest w następujący sposób:


Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawkowanie / Czas wlewu 1

Objętość wlewu 2

>50 CLcr < 80

6 mg / 15 minut

100 ml

>30 CLcr < 50

4 mg / 1 godzinę

500 ml

< 30

2 mg / 1 godzinę

500 ml

Stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin (mmol/l)

Stężenie wapnia w surowicy (mmol/l) - [0,02 x stężenie albumin (g/l)] + 0,8

Lub

Stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin (mg/dl)

Stężenie wapnia w surowicy (mg/dl) + 0,8 x [4 - stężenie albumin (g/dl)]

Aby stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin wyrażone w mmol/l przeliczyć na mg/dl, należy wartość w mmol/l pomnożyć przez 4.

W większości przypadków zwiększone stężenie wapnia w surowicy może ulec zmniejszeniu do wartości prawidłowych w ciągu 7 dni. Mediana czasu do nawrotu hiperkalcemii (ponowne zwiększenie stężenia wapnia w surowicy skorygowanego o stężenie albumin do wartości powyżej 3 mmol/l) po podaniu dawek 2 mg i 4 mg wynosiła 18-19 dni. Po podaniu dawki 6 mg mediana czasu do nawrotu wynosiła 26 dni.

Sposób i droga podania

Lek Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy podawać we wlewie dożylnym.

W tym celu należy przygotować zawartość fiolki w następujący sposób:

•    hiperkalcemia - dodać do 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 500 ml 5 % roztworu glukozy; sporządzony w ten sposób roztwór należy podawać przez 1-2 godziny.

•    zapobieganie powikłaniom kostnym - dodać do 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 100 ml 5 % roztworu glukozy; sporządzony w ten sposób roztwór podawać przez co najmniej 15 minut. Patrz również powyżej dawkowanie leku u pacjentów z niewydolnością nerek.

Do jednorazowego użycia.

Produkt należy rozcieńczyć przed zastosowaniem.

Po odtworzeniu: Przechowywać w temperaturze 2-8°C (w lodówce).

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność produktu gotowego do użycia przez 24 godziny podczas przechowywania w lodówce oraz w temperaturze 25°C, po rozcieńczeniu produktu w 0,9 % roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy do uzyskania stężenia wynoszącego 0,012 mg/ml.

Uwaga:

W celu uniknięcia potencjalnych niezgodności lek Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji można mieszać wyłącznie z izotonicznym roztworem chlorku sodu lub z 5 % roztworem glukozy. Roztworów zawierających wapń nie należy mieszać z lekiem Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Rozcieńczone roztwory przeznaczone są do jednorazowego użycia. Należy używać wyłącznie przejrzystych roztworów, bez obecności cząstek. Zaleca się, aby po rozcieńczeniu produkt został natychmiast użyty (patrz punkt 5 tej ulotki „Jak przechowywać lek Ibandronic Acid Noridem”).

Ponieważ nieumyślne dotętnicze podanie produktów nieprzeznaczonych do tego celu, jak również podanie poza żyłę, może prowadzić do uszkodzenia tkanek, należy zawsze upewnić się, że lek Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji jest podawany dożylnie.

Częstość podawania

W celu leczenia hiperkalcemii spowodowanej nowotworem lek Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji podaje się zazwyczaj w pojedynczym wlewie.

W celu zapobiegania powikłaniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości infuzje leku Ibandronic Acid Noridem powtarzane są w odstępach 3-4 tygodniowych.

Czas trwania leczenia

U ograniczonej liczby chorych (50 pacjentów) podano drugi wlew leku z powodu hiperkalcemii. Powtórne leczenie może być rozważane w przypadku nawracającej hiperkalcemii lub w razie niedostatecznej skuteczności dotychczasowego leczenia.

U chorych na raka piersi z przerzutami do kości wlewy leku Ibandronic Acid Noridem powinny być_

podawane co 3-4 tygodnie. W badaniach klinicznych leczenie kontynuowano do 96 tygodni.


Przedawkowanie

Jak dotąd brak jest doświadczeń związanych z ostrym zatruciem lekiem Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Ponieważ w badaniach nieklinicznych z zastosowaniem dużych dawek wykazano, że nerki i wątroba są narządami szczególnie narażonymi na działanie toksyczne leku, należy monitorować czynność nerek i wątroby.

W przypadku wystąpienia istotnej klinicznie hipokalcemii (bardzo małe stężenie wapnia w surowicy) należy ją skorygować przez dożylne podanie glukonianu wapnia.


Poufne 7

Ibandronic Acid Noridem

Charakterystyka Ibandronic acid noridem

Ibandronic Acid Noridem Ulotka dla pacj enta 1.3.1.1

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibandronic Acid Noridem: 6mg/6 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka z 6 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg kwasu ibandronowego (Acidum ibandronicum) w postaci 6,75 mg sodu ibandronianu jednowodnego.

Substancje pomocnicze: Sód (mniej niż jeden mmol na dawkę).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Klarowny, bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ibandronic Acid Noridem jest wskazany u dorosłych w:

-    zapobieganiu powikłaniom kostnym (złamania patologiczne, powikłania kostne wymagające napromieniania lub leczenia chirurgicznego) u chorych na raka piersi z przerzutami do kości.

-    leczeniu hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową z przerzutami lub bez.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie kwasem ibandronowym powinno być stosowane wyłącznie przez lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu raka.

Dawkowanie

Zapobieganie powikłaniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości

Zalecaną dawką w zapobieganiu powikłaniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości jest 6 mg podawane dożylnie co 3-4 tygodnie. Dawkę należy podać we wlewie w czasie nie krótszym niż 15 minut. Do infuzji zawartość fiolki(-ek) należy dodać wyłącznie do 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub do 100 ml 5 % roztworu glukozy.

Infuzja wykonana w krótszym czasie (tzn. 15 min) powinna być stosowana u pacjentów z prawidłową czynnością nerek lub umiarkowaną niewydolnością nerek. Nie ma danych opisujących krótkotrwałą

infuzję u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min. Lekarz przepisujący lek powinien sprawdzić informacje dotyczące dawki i sposobu podania w tej grupie pacjentów w punkcie Pacjenci z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.2).

Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową

Przed rozpoczęciem leczenia kwasem ibandronowym pacjent powinien zostać odpowiednio nawodniony roztworem chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%). Należy wziąć pod uwagę zarówno stopień nasilenia hiperkalcemii, jak i rodzaj nowotworu. U pacjentów z osteolitycznymi przerzutami do kości konieczne jest zazwyczaj stosowanie mniejszych dawek niż u chorych z humoralną postacią hiperkalcemii. U większości pacjentów z nasiloną hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin* > 3 mmol/l lub > 12 mg/dl) wystarczającą dawką pojedynczą jest dawka 4 mg. U pacjentów z umiarkowaną hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin < 3 mmol/l lub < 12 mg/dl) dawka skuteczna wynosi 2 mg. Największą stosowaną w badaniach klinicznych dawką było 6 mg, lecz zastosowanie takiej dawki nie zwiększa skuteczności leczenia.

*Należy zauważyć, że stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin obliczane jest w następujący sposób:

Stężenie wapnia w surowicy = Stężenie wapnia w surowicy (mmol/l) - [0,02 x stężenie albumin (g/l)] + skorygowane o stężenie    0,8

albumin (mmol/l)

Lub

Stężenie wapnia w surowicy = Stężenie wapnia w surowicy (mg/dl) + 0,8 x [4 - stężenie albumin (g/dl)] skorygowane o stężenie albumin (mg/dl)

Aby stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin wyrażone w mmol/l przeliczyć na mg/dl, należy wartość w mmol/l pomnożyć przez 4.

W większości przypadków zwiększone stężenie wapnia w surowicy może ulec zmniejszeniu do wartości prawidłowych w ciągu 7 dni. Mediana czasu do nawrotu hiperkalcemii (ponowne zwiększenie stężenia wapnia w surowicy skorygowanego o stężenie albumin do wartości powyżej 3 mmol/l) po podaniu dawek 2 mg i 4 mg wynosiła 18-19 dni. Po podaniu dawki 6 mg mediana czasu do nawrotu wynosiła 26 dni.

U ograniczonej liczby pacjentów (50) podano drugi wlew leku z powodu hiperkalcemii. Powtórne leczenie może być rozważane w przypadku nawracającej hiperkalcemii lub w razie niedostatecznej skuteczności dotychczasowego leczenia.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie jest wymagane dostosowywanie dawek leku (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z łagodną niewydolnością nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczne korygowanie dawki. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub ciężką niewydolnością nerek (CLcr <30 ml/min) leczenie skierowane na prewencję zdarzeń kostnych w przebiegu raka piersi z przerzutami do kości powinno być prowadzone zgodnie z zaleconym poniżej dawkowaniem (patrz punkt 5.2):

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawkowanie / Czas wlewu 1

Objętość wlewu2

>50 CLcr< 80

6 mg / 15 minut

100 ml

>30 CLcr < 50

4 mg / 1 godzinę

500 ml

< 30

2 mg / 1 godzinę

500 ml

1    Podawanie co 3-4 tygodnie

2    0,9 % roztwór chlorku sodu lub 5 % roztwór glukozy

Nie badano stosowania 15-minutowego wlewu u pacjentów z rakiem z CLCr < 50 ml/min.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest wymagana modyfikacja dawki.

Populacja dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność kwasu ibandronowego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych.

Sposób podania Do podawania dożylnego.

Do jednorazowego użycia. Należy używać wyłącznie przejrzystego roztworu, bez obecności cząstek.

Lek Ibandronic Acid Noridem należy podawać we wlewie dożylnym. W tym celu zawartość fiolek należy dodać do 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu (lub 500 ml 5-proc. roztworu glukozy) i podawać we wlewie trwającym 2 godziny.

Ponieważ nieumyślne dotętnicze podanie produktów nieprzeznaczonych do tego celu, jak również podanie poza żyłę, może prowadzić do uszkodzenia tkanek, należy zawsze upewnić się, że produkt Ibandronic Acid Noridem jest podawany dożylnie.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na inne bisfosfoniany.

-    Hipokalcemia

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci z zaburzeniami metabolizmu kostnego i mineralnego

Należy podjąć skuteczne leczenie hipokalcemii oraz innych zaburzeń metabolizmu kostnego i mineralnego przed rozpoczęciem leczenia kwasem ibandronowym u pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości.

U wszystkich pacjentów ważne jest przyjmowanie odpowiednich ilości wapnia i witaminy D. W przypadku niedoborów w diecie zaleca się stosowanie suplementacji wapnia i(lub) witaminy D.

Martwica kości szczęki

Donoszono o przypadkach martwicy kości szczęki, na ogół związanych z ekstrakcją zęba i(lub) z miejscowym zakażeniem (łącznie z zapaleniem szpiku kostnego) u pacjentów z rakiem poddawanych leczeniu schematami z początkowym stosowaniem dożylnie bisfosfonianów. Wielu z tych pacjentów otrzymywało także chemioterapię oraz kortykosteroidy. Donoszono także o przypadkach martwicy żuchwy u pacjentów z osteoporozą otrzymujących doustne bisfosfoniany.

Przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami u chorych, u których występują równocześnie czynniki ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, nieprawidłowa higiena jamy ustnej), należy rozważyć wykonanie badania stomatologicznego oraz zastosowanie właściwej profilaktyki stomatologicznej.

W tej grupie chorych, jeśli to możliwe, należy unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych w trakcie leczenia. U chorych, u których dojdzie do martwicy żuchwy w trakcie leczenia bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą nasilić to powikłanie. W przypadku chorych wymagających zabiegów dentystycznych brak jest danych sugerujących, czy zakończenie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko wystąpienia martwicy żuchwy. Postępowanie z każdym pacjentem powinno być oparte na klinicznej ocenie przeprowadzonej przez lekarza prowadzącego na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u pacjentów leczonych bisfosfonianami, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem niecałkowitego złamania kości udowej.

Pacjenci z niewydolnością nerek

W badaniach klinicznych nie wykazano pogorszenia czynności nerek po długotrwałym stosowaniu kwasu ibandronowego. Niemniej w zależności od indywidualnej oceny klinicznej pacjenta, u chorych leczonych kwasem ibandronowym zaleca się monitorowanie czynności nerek, stężenia wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy krwi.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Ze względu na brak danych klinicznych nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Pacjenci z niewydolnością serca

Należy unikać nadmiernego nawadniania pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności serca.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Nie obserwowano interakcji w trakcie równoczesnego stosowania z melfalanem/prednizolonem u chorych na szpiczaka mnogiego.

W innych badaniach dotyczących interakcji u kobiet po menopauzie wykazano brak jakichkolwiek interakcji z tamoksyfenem lub z hormonalną terapią zastępczą (estrogen).

W związku z właściwościami leku, nie jest prawdopodobne wystąpienie interakcji z lekami o znaczeniu klinicznym. Kwas ibandronowy eliminowany jest wyłącznie w drodze sekrecji nerkowej i nie podlega biotransformacji. Nie wydaje się, aby w szlak wydzielniczy zaangażowane były znane kwasowe lub zasadowe systemy transportowe biorące udział w wydzielaniu innych substancji czynnych. Ponadto kwas ibandronowy nie hamuje głównych izoenzymów wątrobowych P-450 u ludzi i nie indukuje systemu cytochromów wątrobowych P-450 u szczurów. W przypadku stężeń terapeutycznych leku wiązanie przez białka osocza jest niewielkie i z tego względu jest mało prawdopodobne, aby kwas ibandronowy wypierał z połączeń z białkami inne substancje czynne.

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas równoczesnego stosowania bisfosfonianów i aminoglikozydów, jako że obie grupy substancji mogą powodować przedłużenie zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy. Należy także zwrócić uwagę na możliwość równoczesnego występowania hipomagnezemii.

W badaniach klinicznych kwas ibandronowy podawany był równocześnie z powszechnie stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi, diuretykami, antybiotykami i lekami przeciwbólowymi i nie obserwowano występowania jawnych klinicznie interakcji.

4.6 Wpływ na ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u kobiet w ciąży. W badaniach na szczurach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane. Z tego względu kwasu ibandronowego nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy jest wydzielany z ludzkim mlekiem. W badaniach na szczurach w okresie laktacji wykazano obecność małych stężeń kwasu ibandronowego w mleku po podaniu dożylnym. Nie należy stosować kwasu ibandronowego u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu kwasu ibandronowego na płodność u ludzi. W badaniach kwasu ibandronowego podawanego doustnie dotyczących rozrodczości szczurów wykazano zmniej szenie

płodności. Badania dotyczące płodności szczurów z kwasem ibandronowym podawanym dożylnie wykazały zmniejszenie płodności po stosowaniu dużych dawek dobowych produktu (patrz punkt 5.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały zaszeregowane, biorąc pod uwagę częstość występowania, stosując następującą konwencję: bardzo często ( >1/10), często (>1/100 i <1/10), niezbyt często (>1/1000 i <1/100), rzadko (>1/10 000 i <1/1000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000).

Leczenie hiperkalcemii spowodowanej choroba nowotworowa

Profil tolerancji kwasu ibandronowego w hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową uzyskano na podstawie kontrolowanych badań klinicznych w tym wskazaniu i po dożylnym podaniu kwasu ibandronowego w zalecanych dawkach. Leczenie było najczęściej związane z podwyższeniem temperatury ciała. Sporadycznie obserwowano objawy grypopodobne, takie jak gorączka, dreszcze, bóle kostne i(lub) mięśniowe. W większości przypadków nie wymagały one swoistego leczenia i ustępowały po kilku godzinach/dobach.

Tabela 1 Zdarzenia niepożądane w kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących

hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową po leczeniu kwasem ibandronowym ____

Rodzaj układu lub narząd

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia

układu

immunologiczneg

o

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipokalcemia**

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk

naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle kości

Bóle

mięśniowe

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka

Objawy grypopodobne **, dreszcze

Uwaga: Zarówno dane dotyczące dawki 2 mg, jak i 4 mg kwasu ibandronowego zostały podane zbiorczo.

** Więcej informacji patrz poniżej Hipokalcemia

Zmniejszonemu wydalaniu wapnia przez nerki często towarzyszy zmniejszenie stężenia fosforanów w surowicy niewymagające postępowania leczniczego. Stężenie wapnia w surowicy może zmniejszyć się do wartości poniżej dolnej granicy zakresu wartości prawidłowych.

Objawy grypopodobne

Obserwowano objawy grypopodobne takie jak gorączka, dreszcze, bóle kości i(lub) bóle mięśni. W większości przypadków nie wymagały one swoistego leczenia i ustępowały po kilku godzinach/dobach.

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości Profil tolerancji podawanego dożylnie kwasu ibandronowego u chorych na raka piersi z przerzutami do kości uzyskano na podstawie kontrolowanego badania klinicznego w tym wskazaniu, po dożylnym podawaniu kwasu ibandronowego w zalecanej dawce.

W tabeli 2 wymieniono reakcje niepożądane produktu leczniczego obserwowane w trakcie badania rejestracyjnego III fazy (152 chorych leczonych kwasem ibandronowym w dawce 6 mg), tj. zdarzenia niepożądane o mało prawdopodobnym, możliwym lub prawdopodobnym związku z badanym lekiem oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Tabela 2 Reakcje niepożądane produktu leczniczego związane z leczeniem występujące u chorych z przerzutami do kości z powodu raka piersi, leczonych kwasem ibandronowym w dawce 6 mg podawanym dożylnie

Rodzaj układu lub narząd

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Zakażenia i

zakażenia

pasożytnicze

Zakażenia

Zapalenie

pęcherza,

zapalenie

pochwy,

zakażenia

drożdżakowe

jamy ustnej

Nowotwory łagodne i złośliwe oraz niespecyficzne

Łagodny

nowotwór

skóry

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość , nieprawidłowy skład krwi

Zaburzenia

endokrynologi

czne

Zaburzenia

przytarczyc

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipofosfatemia

Rodzaj układu lub narząd

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Zaburzenia

psychiczne

Zaburzenie snu, lęk, chwiejność uczuciowa

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle głowy,

zawroty

głowy,

zaburzenia

smaku

Zaburzenia

naczyń

mózgowych,

uszkodzenie

korzenia

nerwowego,

niepamięć,

migrena,

neuralgia,

wzmożone

napięcie mięśni,

przeczulica,

parestezja

okołoustna,

omamy

węchowe

Zaburzenia

oka

Zaćma

Zapalenie

okaf**

Zaburzenia ucha i błędnika

Głuchota

Zaburzenia

serca

Blok odnogi pęczka przedsionko wo-

komoroweg

o

Niedokrwienie

mięśnia

sercowego,

zaburzenia

sercowo-

naczyniowe,

kołatanie serca

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie

gardła

Obrzęk płuc, świst

oddechowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka,

wymioty,

dyspepsja,

bóle

żołądkowo-

jelitowe,

zaburzenia

dotyczące

zębów

Zapalenie żołądka i jelit, zapalenie żołądka, owrzodzenie jamy ustnej, dysfagia, zapalenie czerwieni warg

Rodzaj układu lub narząd

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Kamica

żółciowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaburzenia

skóry,

wybroczyny

Wysypka,

łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zapalenie

kostno-

stawowe,

bóle

mięśniowe,

bóle

stawów,

zaburzenia

stawów

Nietypow

e

złamania

podkrętar

zowe i

trzonu

kości

udowej t

(działanie

niepożąda

ne leków

należącyc

h do klasy

bisfosfoni

anów)

Martwic a kości

szczękit

**

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczu, torbiel nerki

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ból w miednicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Objawy

grypopodob

ne, obrzęki

obwodowe,

osłabienie,

pragnienie

Obniżona

temperatura

ciała

Badania

Zwiększona

aktywność

gamma-

glutamylotra

nspeptydazy

5

zwiększone

stężenie

kreatyniny

Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi,

zmniejszenie masy ciała

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Uraz, ból w miej scu podania

**Patrz informacje poniżej

jZdiagnozowano po wprowadzeniu leku do obrotu Martwica kości szczęk

Donoszono o przypadkach martwicy kości szczęki u pacjentów leczonych bisfosfonianami. Większość z tych doniesień dotyczy pacjentów z rakiem, lecz o takich przypadkach donoszono także u chorych leczonych z powodu osteoporozy. Wystąpienie martwicy szczęki jest na ogół związane z ekstrakcją zęba i(lub) z miejscowym zakażeniem (łącznie z zapaleniem szpiku kostnego). Zdiagnozowany rak, stosowanie chemioterapii, radioterapii, kortykosteroidów, nieprawidłowa higiena jamy ustnej są także wymieniane jako czynniki ryzyka (patrz punkt 4.4).

Zapalenie oka

Donoszono o zdarzeniach takich jak zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie nadtwardówki i twardówki po stosowaniu kwasu ibandronowego. W niektórych przypadkach zdarzenia te nie ustępowały do czasu zakończenia leczenia kwasem ibandronowym

4.9 Przedawkowanie

Jak dotąd brak jest doświadczeń związanych z ostrym zatruciem kwasem ibandronowym w postaci koncentratu do sporządzania roztworów do infuzji. Ponieważ w badaniach nieklinicznych z zastosowaniem dużych dawek wykazano, że nerki i wątroba są narządami szczególnie narażonymi na działanie toksyczne leku, należy monitorować czynność nerek i wątroby. Jeśli wystąpi istotna klinicznie hipokalcemia, należy ją skorygować, podając dożylnie glukonian wapnia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w leczeniu chorób kości, bisfosfoniany, kod ATC: M05BA06

Kwas ibandronowy należy do bisfosfonianów, grupy związków, które swoiście oddziałują na kość. Ich wybiórcze działanie na tkankę kostną wynika z dużego powinowactwa bisfosfonianów do składników mineralnych kości. Działanie bisfosfonianów polega na hamowaniu aktywności osteoklastów; chociaż dokładny mechanizm ich działania jest nadal niewyjaśniony.

W warunkach in vivo kwas ibandronowy przeciwdziała niszczeniu kości wywołanemu doświadczalnie przez zahamowanie czynności gonad, retinoidy, guzy lub wyciągi z guza. Hamowanie endogennej resorpcji kości zostało także udokumentowane w badaniach kinetycznych, w których zastosowano 45Ca oraz w badaniach nad uwalnianiem znakowanej radioaktywnie tetracykliny wbudowanej uprzednio do kośćca.

W dawkach znacznie większych niż farmakologicznie skuteczne kwas ibandronowy nie miał wpływu na mineralizację kości.

Resorpcja kości spowodowana chorobą nowotworową charakteryzuje się nasiloną resorpcją kości, która nie jest zrównoważona odpowiednim kościotworzeniem. Kwas ibandronowy selektywnie hamuje aktywność osteoklastów, zmniejszając resorpcję kości i tym samym zmniejszając powikłania kostne choroby nowotworowej.

Badania kliniczne dotyczące leczenia hiperkalcemii spowodowanej choroba nowotworowa W badaniach klinicznych dotyczących hiperkalcemii towarzyszącej chorobie nowotworowej wykazano, że hamujące działanie kwasu ibandronowego na osteolizę spowodowaną chorobą nowotworową, a szczególnie na wywołaną przez nowotwór hiperkalcemię, charakteryzuje się zmniejszeniem stężenia wapnia w surowicy oraz wydalania wapnia w moczu.

W zakresie zalecanych dawek terapeutycznych, w badaniach klinicznych dotyczących chorych, u których wyjściowe stężenie wapnia w surowicy skorygowane o albuminy wynosiło > 3,0 mmol/l, po odpowiednim nawodnieniu, obserwowano następujące odsetki odpowiedzi z odnośnymi przedziałami ufności.

W tej grupie pacjentów po zastosowaniu powyższych dawek mediana czasu do uzyskania normalizacji stężenia wapnia w surowicy wynosiła od 4 do 7 dni. Mediana czasu do wystąpienia nawrotu (ponowne zwiększenie skorygowanego o albuminy stężenia wapnia w surowicy powyżej 3,0 mmol/l) wynosiła od 18 do 26 dni.

Badania kliniczne dotyczące zapobiegania zaburzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości

W badaniach klinicznych dotyczących chorych na raka piersi z przerzutami do kości wykazano, że istnieje zależny od dawki hamujący wpływ na osteolizę kości, wyrażony przez markery resorpcji kości, i zależny od dawki wpływ na występowanie zdarzeń kostnych.

Zapobieganie zaburzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości przez podawanie kwasu ibandronowego w dawce 6 mg dożylnie oceniane było w jednym randomizowanym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym III fazy, trwającym 96 tygodni. Pacjentki chore na raka piersi z potwierdzonymi radiologiczne przerzutami do kości randomizowano do grupy otrzymującej placebo (158 chorych) lub do grupy otrzymującej kwas ibandronowy w dawce 6 mg (154 chorych). Wyniki tego badania przedstawiono poniżej.

Pierwszorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności

Pierwszorzędowym punktem końcowym w tym badaniu był wskaźnik chorobowości kostnej w czasie (ang. Skeletal Morbidity Period Rate - SMPR). Był to złożony punkt końcowy, na który składały się następujące zdarzenia związane z kośćcem (ang. Skeletal Related Events - SRE):

-    napromienianie kości w celu leczenia złamań/złamań zagrażających

-    leczenie chirurgiczne złamań kości

-    złamania kręgów

-    złamania kości innych niż kręgi.

W analizie SMPR uwzględniano czynnik czasu i brano pod uwagę, że jedno lub więcej zdarzeń występujących w pojedynczym 12-tygodniowym okresie mogło być związane ze sobą. Dlatego też incydenty mnogie były liczone do celów tej analizy tylko raz. Dane z tego badania wykazały znamienną korzyść ze stosowania kwasu ibandronowego w dawce 6 mg dożylnie, w porównaniu z placebo, w zmniejszaniu częstości występowania zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) mierzonych jako wskaźnik chorobowości kostnej w czasie (SMPR) z uwzględnieniem czynnika czasu (p=0,004). Liczba zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) była także znamiennie zmniejszona w grupie otrzymującej kwas ibandronowy w dawce 6 mg i obserwowano 40-proc. redukcję ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (ryzyko względne 0,6; p = 0,003). Wyniki badania skuteczności leczenia przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3 Skuteczność (chorzy na raka piersi z przerzutami do kości)

Wszystkie zdarzenia związane z kośćcem (SRE)

Placebo

Kwas ibandronowy 6 mg

Wartość p

n=158

n=154

SMPR (na 1 pacjenta rocznie)

1,48

1,19

p=0,004

Liczba zdarzeń (na pacjenta)

3,64

2,65

p=0,025

Ryzyko względne SRE

-

0,60

p=0,003

Drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności

Wykazano znamienną statystycznie poprawę w punktacji skali bólów kostnych w przypadku stosowania kwasu ibandronowego w dawce 6 mg dożylnie w porównaniu z placebo. Zmniejszenie bólu do mniejszego niż obserwowano przed leczeniem stwierdzano stale, przez cały okres badania i towarzyszyło mu znamienne zmniejszenie stosowania leków przeciwbólowych. Do pogorszenia jakości życia dochodziło znamiennie rzadziej w grupie otrzymującej kwas ibandronowy niż w grupie otrzymującej placebo. Tabelaryczne zestawienie wyników oceny drugorzędowych punktów końcowych skuteczności przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4 Drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności (chorzy na raka piersi z przerzutami do kości)

Placebo

n=158

Kwas ibandronowy 6 mg

n=154

Wartość p

Bóle kostne*

0,21

-0,28

p< 0,001

Zużycie leków przeciwbólowych*

0,90

0,51

p=0,083

Jakość życia*

-45,4

-10,3

p=0,004

* Średnia zmiana między oceną przed leczeniem a ostatnią oceną.

U chorych leczonych kwasem ibandronowym obserwowano znaczące zmniejszenie stężenia markerów resorpcji kostnej w moczu (pirydynolina i deoksypirydynolina), które było znamienne statystycznie w porównaniu z chorymi otrzymującymi placebo.

W badaniu obejmującym 130 pacjentek z rozsianym rakiem piersi porównywano bezpieczeństwo stosowania kwasu ibandronowego podawanego we wlewie w ciągu 1 godziny z bezpieczeństwem jego stosowania po podaniu we wlewie w ciągu 15 minut. Nie stwierdzono różnic wartości wskaźników czynności nerek. Ogólna charakterystyka zdarzeń niepożądanych po podaniu kwasu ibandronowego w 15-minutowym wlewie była zgodna ze znaną charakterystyką bezpieczeństwa po stosowaniu dłuższych czasów wlewu. Nie stwierdzono także żadnych zagrożeń związanych ze stosowaniem 15-minutowego czasu wlewu.

Nie badano 15-minutowego czasu wlewu u pacjentów z chorobą nowotworową i z klirensem kreatyniny < 50 ml/min.

Populacja dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność kwasu ibandronowego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu w 2-godzinnych wlewach kwasu ibandronowego w dawkach 2 mg, 4 mg i 6 mg, parametry farmakokinetyczne są proporcjonalne do podanej dawki.

Dystrybucja

Po początkowej ekspozycji ogólnoustrojowej kwas ibandronowy jest szybko wiązany przez kości lub wydzielany do moczu. U ludzi pozorna końcowa objętość dystrybucji wynosi co najmniej 90 l, a ilość dawki docierającej do kości oszacowano na 40-50% dawki krążącej. Wiązanie z białkami w ludzkim osoczu wynosi około 87% przy stężeniach terapeutycznych i z tego względu interakcje między lekami z powodu wzajemnego wypierania są mało prawdopodobne.

Biotransformacja

Brak dowodów na to, że kwas ibandronowy jest metabolizowany u zwierząt lub ludzi.

Eliminacja

Zakres obserwowanych wyznaczonych okresów półtrwania jest szeroki i zależny od dawki oraz czułości metody oznaczania, lecz wyznaczony końcowy okres półtrwania zawiera się na ogół w zakresie 10-60 godzin. Jednakże stężenia w osoczu we wczesnym okresie po podaniu zmniejszają się szybko, osiągając 10% wartości szczytowej w ciągu 3 i 8 godzin, odpowiednio, po podaniu dożylnym lub doustnym. Nie obserwowano gromadzenia leku w organizmie podczas podawania kwasu ibandronowego dożylnie, raz na 4 tygodnie przez 48 tygodni chorym z przerzutami nowotworowymi do kości.

Całkowity klirens kwasu ibandronowego jest niski o średnich wartościach w zakresie 84-160 ml/min. Klirens nerkowy (około 60 ml/min u zdrowych kobiet po menopauzie) stanowi 50-60% klirensu całkowitego i jest związany z klirensem kreatyniny. Uważa się, że różnica pomiędzy klirensem całkowitym a klirensem nerkowym odzwierciedla wychwyt przez kości.

Farmakokinetyka w specjalnych populacjach chorych

Płeć

Dostępność biologiczna oraz farmakokinetyka kwasu ibandronowego są podobne u mężczyzn i kobiet. Rasa

Brak dowodów na istnienie istotnych klinicznie różnic w działaniu kwasu ibandronowego u rasy azjatyckiej i rasy kaukaskiej. Dostępne są jedynie nieliczne dane dotyczące chorych pochodzenia afrykańskiego.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Całkowity wpływ kwasu ibandronowego na organizm u pacjentów z niewydolnością nerek różnego stopnia zależy od wartości klirensu kreatyniny (CLcr). U osób z ciężką niewydolnością nerek (średni szacowany CLcr = 21,2 ml/min ) skorygowana względem dawki średnia wartość AUC0-24h była zwiększona o 110% w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. W badaniu klinicznym WP18551 po jednorazowej dożylnej dawce 6 mg (15-minutowy wlew) średnia wartość AUC0-24 wzrosła o 14% i 86% odpowiednio u pacjentów z łagodną (średni szacunkowy CLcr=68,1 ml/min) i umiarkowaną (średni szacunkowy CLcr=41,2 ml/min) niewydolnością nerek w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami (średni szacunkowy CLcr=120 ml/min). Nie zaobserwowano zwiększenia średniej wartości Cmax u pacjentów z łagodną niewydolnością nerek, natomiast zaobserwowano jej zwiększenie o 12% u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek. U pacjentów z łagodną niewydolnością nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczne korygowanie dawki. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub ciężką niewydolnością nerek (CLcr <30 ml/min) leczonych w celu prewencji zaburzeń kostnych w przebiegu rozsianego raka piersi zalecane jest dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Brak danych farmakokinetycznych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u chorych z niewydolnością wątroby. Wątroba nie odgrywa istotnej roli w klirensie kwasu ibandronowego, ponieważ nie jest on metabolizowany, lecz jest usuwany w wyniku wydzielania przez nerki i wychwytu do kości. Z tego względu nie jest konieczne dostosowywanie dawek u chorych z niewydolnością wątroby. Co więcej, jako że wiązanie kwasu ibandronowego z białkami wynosi ok. 87% przy stężeniach terapeutycznych, jest mało prawdopodobne, aby hipoproteinemia w ciężkich chorobach wątroby prowadziła do znamiennego klinicznie zwiększenia stężenia wolnego leku w osoczu.

Pacjenci w podeszłym wieku

W analizie wielowariantowej nie wykazano, aby wiek był niezależnym czynnikiem wpływającym na którykolwiek z badanych parametrów farmakokinetycznych. Jako że czynność nerek pogarsza się wraz z wiekiem, jest to jedyny czynnik, który powinien być brany pod uwagę (patrz punkt dotyczący niewydolności nerek).

Populacja dzieci i młodzieży

Brak danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u chorych w wieku poniżej 18 lat.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania w badaniach nieklinicznych obserwowano jedynie po dawkach większych niż maksymalne dawki stosowane u ludzi w stopniu wystarczającym, by uznać, że powinno mieć to niewielkie znaczenie w zastosowaniach klinicznych. Tak jak w przypadku innych bisfosfonianów ustalono, że nerki są podstawowym narządem narażonym na ogólnoustrojowe toksyczne działanie leku.

Mutagenność/potencjalne działanie rakotwórcze:

Nie obserwowano oznak potencjalnego działania rakotwórczego. Badania genotoksyczności nie dostarczyły dowodów na wpływ kwasu ibandronowego na aktywność genetyczną.

Toksyczny wpływ na reprodukcję:

Brak dowodów na bezpośrednią toksyczność u płodu lub efekty teratogenne kwasu ibandronowego u szczurów i królików, którym podawano lek dożylnie. W badaniach dotyczących reprodukcji szczurów z zastosowaniem podawanego doustnie kwasu ibandronowego w dawce 1 mg/kg/dobę i większej, stwierdzono wpływ na płodność w postaci zwiększonej liczby utrat zarodka przed zagnieżdżeniem w macicy. W badaniach dotyczących reprodukcji szczurów z zastosowaniem kwasu ibandronowego podawanego dożylnie stwierdzono zmniejszoną liczbę plemników przy stosowaniu dawki 0,3 i 1 mg/kg/dobę oraz zmniejszoną płodność po dawce 1 mg/kg/dobę u samców i 1,2 mg/kg/dobę u samic. Działania niepożądane kwasu ibandronowego w badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów były zgodne z oczekiwanymi dla tej klasy leków (bisfosfonianów). Należały do nich zmniejszona liczba miejsc zagnieżdżenia, zaburzenia w przebiegu naturalnego porodu (dystocja), zwiększenie liczby zaburzeń rozwojowych narządów trzewnych (zespół miedniczkowo-moczowodowy) oraz nieprawidłowości dotyczące zębów u potomstwa F1 szczurów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Kwas octowy lodowaty Sodu octan trójwodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

W celu uniknięcia potencjalnych niezgodności preparat leczniczy Ibandronic Acid Noridem należy rozcieńczać wyłącznie izotonicznym roztworem chlorku sodu lub 5 % roztworem glukozy.

Nie należy mieszać kwasu ibandronowego z roztworami zawierającymi wapń.

6.3 Okres ważności

2 lata

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność produktu gotowego do użycia przez 24 godziny podczas przechowywania w lodówce oraz w temperaturze 25°C, po rozcieńczeniu produktu w 0,9 % roztworze chlorku sodu lub 5 % roztworze glukozy do uzyskania stężenia wynoszącego 0,012 mg/ml.

Po rozcieńczeniu: Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie użyty natychmiast, za ustalenie czasu i warunków przechowywania przed użyciem odpowiedzialna jest osoba podająca lek, i nie powinny być one dłuższe niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego przed sporządzeniem roztworu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Kwas ibandronowy 6 mg dostarczany jest w opakowaniach zawierających 1, 5 i 10 fiolek (fiolka 6 ml z bezbarwnego szkła typu I). Fiolka jest zamknięta korkiem z gumy kauczukowej.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Należy zminimalizować wprowadzanie produktu leczniczego do środowiska.

Do jednorazowego użycia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Noridem Enterprises Ltd Evagorou & Makariou,

Mitsi Building 3

Suite 115, CY-1065 Nikozja, Cypr

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


TEKSTU


Poufne 17

Ibandronic Acid Noridem