+ iMeds.pl

Ibandronic acid polpharma 3 mgUlotka Ibandronic acid polpharma

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ibandronic acid Polpharma, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań

(Acidum ibandronicum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ibandronic acid Polpharma i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibandronic acid Polpharma

3.    Jak stosować Ibandronic acid Polpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ibandronic acid Polpharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ibandronic acid Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Ibandronic acid Polpharma należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Ibandronic acid Polpharma zawiera jako substancję czynną kwas ibandronowy. Ibandronic acid Polpharma nie zawiera hormonów.

Kwas ibandonowy może cofnąć utratę tkanki kostnej poprzez zahamowanie utraty kości i zwiększenie masy kostnej u większości kobiet, które przyjmują ten lek, nawet jeśli one same nie są w stanie zauważyć lub wyczuć tej różnicy. Kwas ibandronowy może być pomocny w zmniejszeniu prawdopodobieństwa złamań (pęknięć) kości. Wykazano zmniejszenie ryzyka złamań kręgów, ale nie złamań szyjki kości udowej.

Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Ibandronic acid Polpharma jest roztworem przeznaczonym do podawania dożylnego przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Kwasu ibandronowego nie wstrzykiwać sobie samemu.

Ibandronic acid Polpharma został przepisany w celu leczenia osteoporozy ze względu na zwiększone ryzyko złamań.

Osteoporoza to choroba polegająca na zmniejszeniu gęstości i osłabieniu kości, co występuje często u kobiet po menopauzie. W okresie menopauzy kobiece jajniki przestają wytwarzać żeński hormon -estrogen, który pomaga w utrzymaniu prawidłowej struktury kośćca.

Im wcześniej wystąpi menopauza, tym większe jest ryzyko złamań związanych z osteoporozą.

Do innych czynników mogących zwiększyć ryzyko złamań należą:

-    niewystarczająca ilość wapnia i witaminy D w diecie,

-    palenie tytoniu lub nadmierne spożywanie alkoholu,

-    niedostateczna ilość ruchu (spacerów) lub innych intensywnych ćwiczeń,

-    osteoporoza występująca u krewnych.

U wielu osób osteoporoza przebiega bezobjawowo. Bez objawów można nie wiedzieć o istnieniu choroby. Jednak osteoporoza zwiększa prawdopodobieństwo złamań kości w przypadku upadku lub urazu. Złamanie kości u osoby po przekroczeniu 50 lat może być oznaką osteoporozy. Osteoporoza może również powodować bóle pleców, zmniejszenie wzrostu i zgarbienie pleców.

Ibandronic acid Polpharma zapobiega utracie kości, spowodowanej osteoporozą, wspomagając w ten sposób odbudowę kości. Dlatego lek Ibandronic acid Polpharma zmniejsza prawdopodobieństwo złamań kości.

Zdrowy styl życia również pomoże w osiągnięciu największych korzyści z leczenia. Oznacza to, między innymi, spożywanie zrównoważonych posiłków bogatych w wapń i witaminę D, ruch lub inne intensywne ćwiczenia, niepalenie tytoniu i ograniczenie nadmiernego spożycia alkoholu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibandronic acid Polpharma

Kiedy nie stosować leku Ibandronic acid Polpharma

   jeśli u pacjentki występuje lub wystąpiło w przeszłości małe stężenie wapnia we krwi.

Należy w tej sprawie skonsultować się z lekarzem.

•    jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas ibandronowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibandronic acid Polpharma należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U niektórych osób konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania leku Ibandronic acid Polpharma. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

-    pacjentka ma obecnie lub miała kiedykolwiek w przeszłości zaburzenia czynności nerekniewydolność nerek lub musiała poddać się dializie, a także jeśli u pacjentki stwierdzono inne schorzenie, które może wpływać na czynność nerek;

-    u pacjentki stwierdzono jakiekolwiek zaburzenia metabolizmu związków mineralnych (np. niedobór witaminy D).

W trakcie stosowania leku Ibandronic acid Polpharma należy przyjmować suplementy wapnia i witaminy D. Jeśli nie jest to możliwe, należy poinformować lekarza.

Jeśli pacjentka jest leczona stomatologicznie lub ma się poddać chirurgicznemu zabiegowi

stomatologicznemu, powinna poinformować dentystę o stosowaniu kwasu ibandronowego.

Inne leki i Ibandronic acid Polpharma

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować. Należy powiedzieć również lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o przyjmowaniu leków, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ibandronic acid Polpharma, jeśli pacjentka jest w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży. Należy przerwać karmienie piersią, aby móc stosować lek Ibandronic acid Polpharma.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny, gdyż wpływ leku Ibandronic acid Polpharma na wykonywanie tych czynności jest mało prawdopodobny.

Lek Ibandronic acid Polpharma zawiera sód

Jedna dawka leku (3 ml) zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg), co oznacza, że praktycznie jest „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Ibandronic acid Polpharma

Zalecana dawka leku Ibandronic acid Polpharma podawanego we wstrzyknięciu dożylnym wynosi 3 mg (1 ampułko-strzykawka) raz na 3 miesiące.

Lek powinien być podawany we wstrzyknięciu do żyły przez lekarza lub wykwalifikowaną/przeszkoloną osobę z personelu medycznego. Nie wolno samodzielnie wstrzykiwać leku.

Roztwór do wstrzykiwań trzeba podawać wyłącznie do żyły, a nie w dowolne miej sce ciała. Kontynuacja stosowania leku Ibandronic acid Polpharma

W celu osiągnięcia największej korzyści z leczenia ważne jest otrzymywanie leku co 3 miesiące przez tak długi okres, jaki ustali lekarz. Ibandronic acid Polpharma leczy osteoporozę tylko tak długo, jak długo kontynuowane jest leczenie, nawet jeśli pacjentka nie może zobaczyć lub poczuć różnicy. Podczas leczenia należy również przyjmować suplementy wapnia i witaminy D, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibandronic acid Polpharma

Możliwe jest zmniejszenie stężenia wapnia, fosforu lub magnezu we krwi. Lekarz może podjąć odpowiednie działania mające na celu wyrównanie tych zaburzeń i podać pacjentce zastrzyki zawierające wymienione substancje mineralne.

Pominięcie zastosowania leku Ibandronic acid Polpharma

W takim przypadku należy ustalić najbliższy możliwy termin wstrzyknięcia leku, a nastepnie powrócić do ustalonego schematu podawania leku co 3 miesiące, licząc od daty ostatniego wstrzyknięcia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy skontaktować się z pielęgniarką lub lekarzem w przypadku pojawienia się któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych - może wystąpić konieczność natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej:

•    wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, języka i gardła oraz trudności z oddychaniem - może to oznaczać reakcję alergiczną na lek;

•    silny ból w klatce piersiowej, silny ból po połknięciu pokarmu lub napoju, silne nudności lub wymioty;

•    objawy grypopodobne (jeśli stają się uciążliwe lub utrzymują się dłużej niż przez kilka dni);

•    ból lub owrzodzenie jamy ustnej lub szczęki lub żuchwy;

•    ból i zapalenie oka (jeśli występują długotrwale).

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Bóle głowy • Zgaga, ból żołądka (np. „zapalenie żołądka i jelit” lub „zapalenie żołądka”), niestrawność, nudności, biegunka lub zaparcie • Wysypka • Ból i sztywność mięśni, stawów lub pleców • Objawy grypopodobne (w tym gorączka, dreszcze i drżenie, uczucie dyskomfortu, zmęczenie, bóle kości, stawów i ścięgien) • Zmęczenie.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Ból kości • Uczucie osłabienia • Zawroty głowy • Wzdęcia • Zapalenie żyły i ból lub uraz w miejscu wstrzyknięcia.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 osób)

Reakcje nadwrażliwości, obrzęk i świąd twarzy, warg i jamy ustnej (patrz alergia) • Świąd • Ból lub zapalenie oka • Nietypowe złamania kości udowej, szczególnie u pacjentek leczonych przez dłuższy czas w związku z osteoporozą. Jeśli wystąpi ból, osłabienie lub dyskomfort w obrębie uda, biodra lub pachwiny, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być wczesne objawy prawdopodobnego złamania kości udowej.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

Stan polegający na odsłonięciu kości w jamie ustnej, określany jako martwica kości szczęki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Ibandronic acid Polpharma

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na ampułko-strzykawce po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Osoba podająca lek powinna wyrzucić pozostałość roztworu i zużytą ampułko-strzykawkę wraz z igłą do odpowiedniego pojemnika na odpady.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ibandronic acid Polpharma

Substancją czynną leku jest kwas ibandronowy. Jedna ampułko-strzykawka zawiera 3 mg kwasu ibandronowego w 3 ml roztworu (w postaci 3,375 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu wodorotlenek (w celu dostosowania pH), kwas octowy lodowaty, sodu octan trójwodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ibandronic acid Polpharma i co zawiera opakowanie

Lek Ibandronic acid Polpharma jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem w ampułko-strzykawce. Każda ampułko-strzykawka zawiera 3 ml roztworu.

Lek Ibandronic acid Polpharma dostępny jest w opakowaniu zawierającym 1 ampułko-strzykawkę z 1 igłą do wstrzykiwań.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Holandia

Synthon Hispania SL

c/ Castelló 1, Pohgono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat, Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpow iedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel.: 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia: INFORMACJA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO Wiecej informacji znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Podawanie leku Ibandronic acid Polpharma 3 mg roztwór do wstrzykiwań:

Ibandronic acid Polpharma 3 mg roztwór do wstrzykiwań należy podawać we wstrzyknięciu dożylnym trwającym 15 do 30 sekund.

Roztwór ma właściwości drażniące, dlatego ważne jest ścisłe przestrzeganie dożylnego podawania leku. Nieumyślne podanie leku do tkanki otaczającej żyłę może wywołać u pacjentki miejscowe podrażnienie, ból i zapalenie w miejscu wstrzyknięcia.

Leku Ibandronic acid Polpharma 3 mg roztwór do wstrzykiwań nie wolno mieszać z roztworami zawierającymi wapń (takimi jak mleczanowy roztwór Ringera, heparyna wapniowa) lub innymi produktami leczniczymi podawanymi dożylnie. Jeśli produkt Ibandronic acid Polpharma podawany jest do istniejącej dożylnej linii infuzyjnej, wlew należy ograniczyć do izotonicznego roztworu soli lub 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy.

Pominięcie podania leku:

W razie pominięcia dawki, produkt leczniczy należy podać tak szybko, jak to możliwe. Następne wstrzyknięcia należy zaplanować w odstępach trzymiesięcznych od daty ostatniego podania.

Przedawkowanie:

Brak szczegółowych informacji dotyczących przedawkowania produktu Ibandronic acid Polpharma.

Znajomość tej klasy substancji wskazuje, że przedawkowanie podanego dożylnie kwasu ibandronowego może powodować hipokalcemię, hipofosfatemię i hipomagnezemię, co może być przyczyną parestezji. W ciężkich przypadkach należy podać w infuzji dożylnej odpowiednie dawki wapnia glukonianu, potasu lub sodu fosforanu i magnezu siarczanu.

Uwagi ogólne:

Roztwór do wstrzykiwań Ibandronic acid Polpharma, podobnie jak inne bisfosfoniany podawane dożylnie, może powodować przemijające zmniejszenie stężenie wapnia w surowicy.

Przed rozpoczęciem leczenia podawanym dożylnie produktem Ibandronic acid Polpharma należy ocenić i skutecznie leczyć hipokalcemię i inne zaburzenia metabolizmu kostnego i mineralnego. Ważne, aby wszystkie pacjentki przyjmowały odpowiednią ilość wapnia i witaminy D. Wszystkie pacjentki muszą otrzymywać suplementację wapnia i witaminy D.

Pacjentki ze współistniejącymi chorobami lub przyjmujące produkty lecznicze, które mogą mieć niepożądany wpływ na czynność nerek, należy regularnie kontrolować podczas leczenia, zgodnie z zasadami dobrej praktyki medycznej.

Pozostałość roztworu i zużytą ampułko-strzykawkę wraz z igłą należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ibandronic Acid Polpharma

Charakterystyka Ibandronic acid polpharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibandronic acid Polpharma, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna ampułko-strzykawka z 3 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 3 mg kwasu ibandronowego (Acidum ibandronicum) w postaci 3,375 mg sodu ibandronianu jednowodnego.

Stężenie kwasu ibandronowego w roztworze do wstrzykiwań wynosi 1 mg/ml.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu biologicznym: sód (mniej niż 1 mmol na dawkę). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań Przezroczysty, bezbarwny roztwór

pH roztworu wynosi od 4,9 do 5,5.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie, ze zwiększonym ryzykiem złamań (patrz punkt 5.1). Wykazano zmniejszenie ryzyka złamań kręgów; nie ustalono skuteczności w zapobieganiu złamaniom szyjki kości udowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka wynosi 3 mg kwasu ibandronowego podawana co trzy miesiące we wstrzyknięciu dożylnym trwającym 15 do 30 sekund.

Nie określono optymalnego czasu leczenia osteoporozy bisfosfonianami. Okresowo należy dokonywać oceny potrzeby kontynuacji leczenia na podstawie korzyści i potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem kwasu ibandronowego indywidualnie dla każdego pacjenta, szczególnie po 5-letnim lub dłuższym stosowaniu.

Pacjentki muszą otrzymywać suplementy wapnia i witaminy D (patrz punkty 4.4 i 4.5).

W razie pominięcia dawki, wstrzyknięcie należy wykonać tak szybko, jak to możliwe. Następne wstrzyknięcia należy planować w odstępach trzymiesięcznych od daty ostatniego podania.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek

Dostosowanie dawki nie jest konieczne u pacjentek z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, u których stężenie kreatyniny w surowicy jest równe lub mniejsze niż 200 pmol/l (2,3 mg/dl) lub gdy klirens kreatyniny (oznaczony lub szacowany) jest równy lub większy niż 30 ml/min.

Ze względu na ograniczoną ilość danych klinicznych stosowanie kwasu ibandronowego nie jest zalecane u pacjentek ze stężeniem kreatyniny w surowicy większym niż 200 ąmol/l (2,3 mg/dl) lub z klirensem kreatyniny (oznaczonym lub szacowanym) mniejszym niż 30 ml/min (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby Dostosowanie dawki nie jest konieczne (patrz punkt 5.2).

Pacjentki w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest konieczne (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy nie ma zastosowania u dzieci, nie badano stosowania kwasu ibandronowego u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania Podanie dożylne

Wymagane jest ścisłe przestrzeganie dożylnej drogi podania (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Hipokalcemia (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nieprawidłowe podawanie

Konieczna jest ostrożność, aby uniknąć podania produktu dotętniczo lub obok żyły, ze względu na możliwość uszkodzenia tkanki.

Hipokalcemia

Kwas ibandronowy, podobnie jak inne podawane dożylnie bisfosfoniany, może powodować przemijające zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy.

Przed rozpoczęciem leczenia podawanym dożylnie kwasem ibandronowym należy wyrównać istniejący niedobór wapnia we krwi. Inne zaburzenia metabolizmu kostnego i mineralnego należy skutecznie leczyć przed rozpoczęciem leczenia kwasem ibandronowym w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Wszystkie pacjentki muszą otrzymywać odpowiednią ilość suplementów wapnia i witaminy D.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie, skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miej sca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniej szym, aż do okolicy nadkłykciowej. Złamania te występowały po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwali ból uda lub pachwiny, którym często towarzyszyły objawy złamania z przeciążenia w badaniach obrazowych na wiele tygodni lub miesięcy przed ujawnieniem się pełnego złamania kości udowej. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny. Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub w pachwinie, występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

Zaburzenia czynności nerek

Pacjentki ze współistniejącymi chorobami lub przyjmujące produkty lecznicze, które mogą mieć niepożądany wpływ na czynność nerek, należy regularnie kontrolować podczas leczenia, zgodnie z zasadami dobrej praktyki medycznej.

Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne nie zaleca się podawania produktu Ibandronic acid Polpharma pacjentkom ze stężeniem kreatyniny w surowicy większym niż 200 ąmol/l (2,3 mg/dl) lub z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Martwica kości żuchwy

Donoszono o przypadkach martwicy kości żuchwy, na ogół związanych z ekstrakcją zęba i (lub) z miejscowym zakażeniem (z zapaleniem kości i szpiku kostnego włącznie) u pacjentów z rakiem, poddawanych leczeniu schematami z pierwotnym zastosowaniem podawanych dożylnie bisfosfonianów. U wielu z tych pacjentów stosowano również chemioterapię i kortykosteroidy. Martwica kości żuchwy występowała również u pacjentów z osteoporozą, otrzymujących bisfosfoniany doustnie.

U pacjentek z występującymi jednocześnie czynnikami ryzyka (takimi jak rak, chemioterapia, radioterapia, leczenie kortykosteroidami, nieprawidłowa higiena jamy ustnej), przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami należy rozważyć wykonanie badania stomatologicznego, uwzględniającego zasady prawidłowej profilaktyki stomatologicznej.

Jeśli to możliwe, w trakcie leczenia należy unikać u tych pacjentek inwazyjnego leczenia stomatologicznego. U pacjentek, u których stwierdzono martwicę kości żuchwy w trakcie leczenia bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą zaostrzyć przebieg choroby. Brak dostępnych badań, które wskazywałyby, czy przerwanie leczenia bisfosfonianami w razie konieczności wykonania zabiegu stomatologicznego zmniejsza ryzyko martwicy kości żuchwy.

Lekarz powinien ustalić indywidualny plan leczenia każdej pacjentki w oparciu o ocenę stosunku potencjalnych korzyści do ryzyka terapii.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje metaboliczne uznaje się za mało prawdopodobne, gdyż kwas ibandronowy nie hamuje głównych izoenzymów wątrobowych układu cytochromu P450 u ludzi i nie pobudza układu P450 w wątrobie szczurów. Ponadto wiązanie z białkami osocza (ustalone w badaniach in vitro dla stężeń terapeutycznych kwasu ibandronowego) wynosi około 85-87%, dlatego interakcje z innymi produktami leczniczymi na skutek wypierania ich z połączeń z białkami są mało prawdopodobne. Kwas ibandronowy wydalany jest wyłącznie przez sekrecję nerkową i nie jest metabolizowany. Wydaje się, że w wydalaniu produktu leczniczego nie biorą udziału znane kwasowe lub zasadowe systemy transportowe, uczestniczące w wydalaniu innych substancji czynnych.

Badania dotyczące interakcji farmakokinetycznych u kobiet po menopauzie wykazały brak jakichkolwiek interakcji z tamoksyfenem lub z hormonalną terapią zastępczą (estrogenami).

Nie obserwowano interakcji podczas jednoczesnego stosowania z melfalanem/prednizolonem u pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u kobiet w ciąży. Badania na szczurach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Kwasu ibandronowego nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy przenika do mleka kobiecego. Badania na szczurach w okresie laktacji wykazały obecność niewielkich ilości kwasu ibandronowego w mleku po podaniu dożylnym. Kwasu ibandronowego nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Brak odpowiednich danych dotyczących wpływu kwasu ibandronowego na płodność u ludzi.

W badaniach na szczurach, którym kwas ibandronowy podawano doustnie, obserwowano zmniejszenie płodności. W badaniach na szczurach, którym podawano kwas ibandronowy dożylnie, obserwowano zmniejszenie płodności po dużych dawkach dobowych (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu kwasu ibandronowego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo doustnej terapii kwasem ibandronowym w dawce 2,5 mg na dobę oceniano w 4 kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem 1251 pacjentek, z których znaczna część uczestniczyła w podstawowym, trzyletnim badaniu dotyczącym złamań (MF 4411). We wszystkich tych badaniach ogólny profil bezpieczeństwa kwasu ibandronowego w dawce dobowej

2,5 mg był zbliżony do profilu bezpieczeństwa placebo.

W trwającym dwa lata pilotażowym badaniu u kobiet po menopauzie z osteoporozą (BM 16550) wykazano, że ogólne bezpieczeństwo stosowania kwasu ibandronowego w dawce 3 mg co 3 miesiące we wstrzyknięciu dożylnym oraz kwasu ibandronowego w doustnej dawce 2,5 mg na dobę jest podobne. Ogólnie odsetek pacjentek, u których wystąpiło działanie niepożądane po podaniu we wstrzyknięciu kwasu ibandronowego w dawce 3 mg co 3 miesiące, wynosił po jednym roku 26,0%, a po dwóch latach 28,6%. Większość działań niepożądanych miała nasilenie łagodne do umiarkowanego i najczęściej nie była przyczyną przerwania leczenia.

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym były objawy grypopodobne.

Działania niepożądane, które badacze rozważali jako przyczynowo związane z kwasem ibandronowym, przedstawiono niżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Ich częstość określono następująco: często (>1/100 do < 1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100) i rzadko (>1/10 000 do <1/1 000). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1: Działania niepożądane, które występowały u kobiet po menopauzie otrzymujących kwas ibandronowy we wstrzyknięciu w dawce 3 mg co 3 miesiące lub doustnie w dawce dobowej 2,5 mg w ramach badań III fazy BM 16550 i MF 4411 oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja

nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zaburzenia oka

Zapalenie gałki ocznej*!

Zaburzenia

naczyniowe

Zapalenie żył/zakrzepowe zapalenie żył

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie błony

śluzowej

żołądka,

niestrawność,

biegunka, ból

brzucha,

nudności,

zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Obrzęk

naczynioruchowy,

obrzęk

twarzy/obrzęki,

pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów, ból mięśni, bóle mięśniowo-szkieletowe, ból pleców

Ból kości

Nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej f (działanie niepożądane klasy bisfosfonianów)

Martwica

kości

szczęki*!

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Objawy

grypopodobne*,

uczucie

zmęczenia

Reakcje w miej scu wstrzyknięcia, astenia

* Patrz dalsze informacje poniżej

f Stwierdzone po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

* Objawy grypopodobne

Przemijające objawy grypopodobne notowano u pacjentek otrzymujących kwas ibandronowy we wstrzyknięciach dożylnych w dawce 3 mg co 3 miesiące, zazwyczaj po podaniu pierwszej dawki.

Do objawów grypopodobnych zalicza się zdarzenia niepożądane opisywane jako reakcje ostrej fazy lub objawy obejmujące ból mięśni, ból stawów, gorączkę, dreszcze, uczucie zmęczenia, nudności, utratę łaknienia i bóle kostne. Objawy te były zwykle krótkotrwałe, o małym lub umiarkowanym nasileniu i ustępowały samoistnie w trakcie dalszego leczenia.

Martwica kości żuchwy

Istnieją doniesienia o przypadkach martwicy kości żuchwy u pacjentów leczonych bisfosfonianami. Większość doniesień dotyczy pacjentów z rakiem, lecz takie przypadki opisywano również u pacjentów leczonych z powodu osteoporozy. Martwica kości żuchwy wiąże się na ogół z ekstrakcją zęba i (lub) z miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem szpiku kostnego). Za czynniki ryzyka uważa się również rozpoznanie raka, chemioterapię, radioterapię, stosowanie kortykosteroidów i nieprawidłową higienę jamy ustnej (patrz punkt 4.4).

Zapalenie gałki ocznej

W okresie podawania kwasu ibandronowego stwierdzano przypadki zapalenia gałki ocznej, na przykład zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie nadtwardówki i zapalenie twardówki.

W niektórych przypadkach zdarzenia ustępowały dopiero po odstawieniu kwasu ibandronowego.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma szczegółowych informacji dotyczących przedawkowania kwasu ibandronowego.

Znajomość tej klasy substancji wskazuje, że przedawkowanie podanego dożylnie kwasu ibandronowego może powodować hipokalcemię, hipofosfatemię i hipomagnezemię. Istotne klinicznie zmniejszenie stężenia w surowicy wapnia, fosforu i magnezu należy wyrównać, podając dożylnie odpowiednio wapnia glukonian, potasu lub sodu fosforan i magnezu siarczan.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w leczeniu chorób kości, bisfosfoniany,

Kod ATC: M05BA06

Mechanizm działania

Kwas ibandronowy jest silnie działającym bisfosfonianem, należącym do grupy bisfosfonianów zawierających azot, które działają wybiórczo na tkankę kostną i hamują zwłaszcza aktywność osteoklastów bez bezpośredniego wpływu na tworzenie kości. Proces ten nie zakłóca napływu osteoblastów. U kobiet po menopauzie kwas ibandronowy powoduje postępujące zwiększenie masy kostnej i zmniejsza częstość złamań przez zmniejszenie przyspieszonego obrotu kostnego do wartości sprzed menopauzy.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Farmakodynamiczne działanie kwasu ibandronowego polega na hamowaniu resorpcji kości.

W warunkach in vivo kwas ibandronowy zapobiega niszczeniu kości wywołanemu doświadczalnie przez zahamowanie czynności gonad, retynoidy, nowotwory lub wyciągi z tkanek nowotworowych.

U młodych szczurów (w okresie szybkiego wzrostu) hamowana jest również endogenna resorpcja kości, co prowadzi do zwiększenia prawidłowej masy kostnej w porównaniu ze zwierzętami, którym nie podawano produktu.

Badania na modelach zwierzęcych potwierdzają, że kwas ibandronowy jest bardzo silnym inhibitorem aktywności osteoklastów. U szczurów w okresie wzrostu nie stwierdzono zmniejszenia mineralizacji kości, nawet po podaniu dawek 5000 razy większych niż wymagane w leczeniu osteoporozy.

Długotrwałe podawanie kwasu ibandronowego szczurom, psom i małpom (zarówno codzienne, jak i okresowe, z wydłużonymi przerwami między kolejnymi dawkami) wiązało się z tworzeniem nowej, prawidłowej jakościowo kości i utrzymywało lub zwiększało jej wytrzymałość mechaniczną nawet po zastosowaniu dawek z zakresu dawek toksycznych. U ludzi skuteczność kwasu ibandronowego podawanego zarówno codziennie, jak i okresowo (z 9-10-tygodniowymi przerwami między kolejnymi dawkami) w zapobieganiu złamaniom kości potwierdzono w badaniu klinicznym (MF 4411).

W badaniach na modelach zwierzęcych kwas ibandronowy powodował zmiany biochemiczne, wskazujące na zależne od dawki hamowanie resorpcji kości, w tym zahamowanie wydalania w moczu biochemicznych wskaźników degradacji kolagenu kostnego (takich jak dezoksypirydynolina i N-końcowy usieciowany telopeptyd kolagenu typu I (ang. NTX - cross-linked N-telopeptide of type I collagen).

Kwas ibandronowy podawany doustnie zarówno codziennie, jak i okresowo (z zachowaniem odstępów 9-10 tygodni na kwartał), a także podawany dożylnie kobietom po menopauzie, powodował zmiany biochemiczne, wskazujące na zależne od dawki zahamowanie resorpcji kości.

Kwas ibandronowy we wstrzyknięciu dożylnym zmniejszał w ciągu 3 do 7 dni od rozpoczęcia leczenia stężenie w surowicy C-końcowego telopeptydu łańcucha alfa kolagenu typu I (ang. CTX -cross-linked C-telopeptide of type I collagen), a w ciągu 3 miesięcy stężenie osteokalcyny.

Przerwanie leczenia powoduje powrót do patologicznie nasilonej resorpcji kości sprzed leczenia, związanej z osteoporozą po menopauzie.

Histologiczna analiza bioptatów kostnych pobranych od kobiet po menopauzie po dwóch i po trzech latach leczenia kwasem ibandronowym w dobowej dawce doustnej 2,5 mg oraz okresowo podawanymi dawkami dożylnymi do 1 mg co 3 miesiące wykazała prawidłową jakość kości i brak zaburzeń mineralizacji. Podobnie, spodziewane zmniejszenie obrotu kostnego, prawidłową ich jakość i brak zaburzeń mineralizacji obserwowano również po dwóch latach leczenia kwasem ibandronowym podawanym we wstrzyknięciu w dawce 3 mg.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Należy uwzględnić niezależne czynniki ryzyka, takie jak: mała wartość BMD, wiek, występowanie złamań w przeszłości, występowanie złamań w wywiadzie rodzinnym, wysoki obrót kostny i niski wskaźnik masy ciała, w celu identyfikacji kobiet, u których zwiększone jest ryzyko wystąpienia złamań związanych z osteoporozą.

Kwas ibandronowy 3 mg we wstrzyknięciu co 3 miesiące

Gęstość mineralna kości (BMD)

W trwającym 2 lata, randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu dotyczącym równoważności leczenia (ang. non-inferiority study) z podwójnie ślepą próbą (BM 16550), przeprowadzonym u 1386 kobiet po menopauzie (w wieku od 55 do 80 lat) z osteoporozą (z początkową wartością T-score w badaniu BMD kręgosłupa lędźwiowego poniżej -2,5 odchylenia standardowego) wykazano, że kwas ibandronowy podawany we wstrzyknięciu dożylnym w dawce 3 mg co 3 miesiące jest co najmniej tak skuteczny, jak podawany doustnie w dawce dobowej 2,5 mg. Wyniki te potwierdziła zarówno pierwotna analiza skuteczności po roku leczenia, jak i analiza weryfikacyjna końcowego punktu badania po dwóch latach leczenia (tabela 2).

Pierwotna analiza danych z badania BM 16550 po jednym roku oraz analiza weryfikująca po 2 latach wykazały równoważność schematu leczenia w postaci 3 mg kwasu ibandronowego podawanego we wstrzyknięciu co 3 miesiące ze schematem, w którym kwas ibandronowy podawano doustnie w dawce

2,5 mg/dobę) w odniesieniu do średniego zwiększenia wartości BMD dla kręgosłupa lędźwiowego, całego bliższego odcinka kości udowej (ang. total hip), szyjki kości udowej i krętarza (tabela 2).

Tabela 2: Średnie względne odchylenie od początkowej wartości BMD dla kręgosłupa

lędźwiowego, całego bliższego odcinka kości udowej, szyjki kości udowej i krętarza po jednym roku (pierwotna analiza) i po dwóch latach leczenia (populacja spełniająca warunki protokołu) w badaniu BM 16550.

Dane po 1 roku (badanie BM 16550)

Dane po 2 latach (bac

lanie BM 16550)

Średnie względne odchylenie od wartości początkowej % [95% CII

Kwas ibandronowy 2,5 mg/dobę (N=377)

Kwas ibandronowy we wstrzyknięciu co 3 miesiące (N=365)

Kwas ibandronowy 2,5 mg/dobę (N=334)

Kwas ibandronowy 3 mg

we wstrzyknięciu co 3 miesiące (N=334)

BMD kręgosłupa lędźwiowego (poziom L2-L4)

3,8 [3,4-4,2]

4,8 [4,5-5,2]

4,8 [4,3-5,4]

6,3 [5,7-6,8]

BMD w całym bliższym odcinku kości udowej

1,8 [1,5-2,1]

2,4 [2,0-2,7]

2,2 [1,8-2,6]

23,1 [2,6-3,6]

BMD szyjki kości udowej

1,6 [1,2-2,0]

2,3 [1,9-2,7]

2,2 [1,8-2,7]

2,8 [2,3-3,3]

BMD krętarza

3,0 [2,6-3,4]

3,8 [3,2-4,4]

3,5 [3,0-4,0]

4,9 [4,1-5,7]

Ponadto w analizie prospektywnej po jednym roku (p<0,001) i po dwóch latach (p<0,001) dowiedziono większej skuteczności kwasu ibandronowego w dawce 3 mg we wstrzyknięciu co 3 miesiące niż podawanego doustnie w dawce 2,5 mg/dobę w zwiększaniu wartości BMD kręgosłupa lędźwiowego.

U 92,1% pacjentek otrzymujących we wstrzyknięciu kwas ibandronowy w dawce 3 mg co 3 miesiące wartość BMD kręgosłupa lędźwiowego zwiększyła się lub utrzymała na tym samym poziomie po 1 roku leczenia (tzn. u pacjentek reagujących na leczenie) w porównaniu z 84,9% pacjentek otrzymujących doustnie kwas ibandronowy w dawce dobowej 2,5 mg (p=0,002). Po 2 latach terapii zwiększenie lub utrzymanie dotychczasowego wskaźnika BMD kręgosłupa lędźwiowego stwierdzono u 92,8 % pacjentek otrzymujących iniekcje 3 mg i 84,7 % pacjentek otrzymujących produkt w dawce

2,5 mg doustnie (p=0,001).

Po upływie 1 roku 82,3% pacjentek otrzymujących we wstrzyknięciu kwas ibandronowy w dawce 3 mg co 3 miesiące reagowało na produkt leczniczy w porównaniu z 75,1% pacjentek otrzymujących kwas ibandronowy doustnie w dawce dobowej 2,5 mg (p=0,02). Po 2 latach leczenia u 85,6% pacjentek otrzymujących 3 mg kwas ibandronowy we wstrzyknięciu i u 77,0% kobiet otrzymujących doustnie 2,5 mg kwasu ibandronowego wartość BMD całego pola kości udowej zwiększyła się lub pozostała bez zmian (p=0,004).

Odsetek pacjentek, u których wartość BMD zwiększyła się lub utrzymała po jednym roku leczenia zarówno dla kręgosłupa lędźwiowego, jak i całego bliższego odcinka kości udowej, wynosił 76,2% w ramieniu 3 mg we wstrzyknięciu co 3 miesiące oraz 67,2% w ramieniu 2,5 mg doustnie na dobę (p=0,007). Po dwóch latach kryteria te spełniło odpowiednio 80,1% i 68,8% (p=0,001).

Biochemiczne markery obrotu kostnego

We wszystkich pomiarach w trakcie badania obserwowano istotne klinicznie zmniejszenie stężenia CTX w surowicy. Po 12 miesiącach mediana względnych odchyleń od wartości początkowych wynosiła -58,6% dla produktu podawanego co 3 miesiące we wstrzyknięciu dożylnym w dawce 3 mg oraz -62,6% dla produktu podawanego doustnie w dawce dobowej 2,5 mg. Ponadto u 64,8% pacjentek otrzymujących produkt leczniczy dożylnie uzyskano odpowiedź na leczenie (definiowaną jako zmniejszenie o >50% w stosunku do wartości wyjściowej) w porównaniu z 64,9% pacjentek otrzymujących produkt leczniczy doustnie. Zmniejszenie stężenia CTX w surowicy utrzymywało się przez 2 lata, a ponad połowę pacjentek uznano za reagujące na leczenie w obu grupach terapeutycznych.

W oparciu o wyniki badania BM 16550 należy oczekiwać, że kwas ibandronowy podawany co 3 miesiące we wstrzyknięciu dożylnym w dawce 3 mg będzie co najmniej tak skutecznie zapobiegał złamaniom kości, jak kwas ibandronowy podawany doustnie w dawce 2,5 mg na dobę.

Kwas ibandronowy w postaci tabletek, w dawce 2,5 mg na dobę

We wstępnym trzyletnim, randomizowanym, kontrolowanym placebo, z podwójnie ślepą próbą badaniu dotyczącym złamań (MF 4411) wykazano istotne statystycznie i klinicznie zmniejszenie częstości nowych złamań kręgów, potwierdzanych radiometrycznie, morfometrycznie i klinicznie (tabela 3). W badaniu tym oceniano kwas ibandronowy w doustnej dawce 2,5 mg raz na dobę oraz w nowym schemacie dawkowania 20 mg w sposób przerywany. Kwas ibandronowy był przyjmowany na 60 minut przed pierwszym posiłkiem lub napojem w danym dniu (z zachowaniem przerwy między przyjęciem leku a posiłkiem). Do badania włączono kobiety w wieku od 55 do 80 lat, będące co najmniej 5 lat po menopauzie, u których BMD odcinka lędźwiowo-krzyżowego w co najmniej jednym kręgu lędźwiowym [L1-L4] była o 2 do 5 SD mniejsza od średniej przed menopauzą (T-score) i u których stwierdzano od jednego do czterech złamań kręgów. Wszystkie pacjentki otrzymywały 500 mg wapnia i 400 j.m. witaminy D na dobę. Skuteczność leczenia oceniano u 2928 pacjentek. Wykazano, że kwas ibandronowy w dawce 2,5 mg raz na dobę znacząco statystycznie i klinicznie zmniejsza częstość nowych złamań kręgów. W czasie trzech lat trwania badania leczenie to zmniejszyło o 62% występowanie nowych złamań rozpoznawanych radiograficznie (p=0,0001).

Po dwóch latach obserwowano zmniejszenie ryzyka względnego o 61% (p=0,0006). Po roku leczenia nie wykazano statystycznie istotnej różnicy (p=0,056). Działanie zapobiegające złamaniom utrzymywało się w czasie trwania badania; nie stwierdzono żadnych oznak osłabienia działania z upływem czasu.

Po 3 latach częstość jawnych klinicznie złamań kręgów zmniejszyła się również istotnie o 49% (p=0,011). Silny wpływ leczenia na powstawanie złamań kręgów odzwierciedlało również istotne statystycznie zmniejszenie utraty wzrostu, w porównaniu z placebo (p<0,0001).

Tabela 3: Wyniki 3-letniego badania dotyczącego złamań MF 4411 (%, 95% CI)

Placebo

(N=974)

Kwas ibandronowy 2,5 mg/dobę (N=977)

Zmniejszenie ryzyka względnego

Nowe złamania kręgów stwierdzane morfometrycznie

62%

(40,9-75,1)

Występowanie nowych złamań kręgów stwierdzanych morfometrycznie

9,56%

(7,5-11,7)

4,68%

(3,2-6,2)

Zmniejszenie ryzyka względnego jawnych klinicznie złamań kręgów

49%

(14,03-69,49)

Występowanie jawnych klinicznie złamań kręgów

5,33%

(3,73-6,92)

2,75%

(1,61-3,89)

BMD - średnia zmiana wobec wartości początkowych

1,26%

6,54%

w kręgosłupie lędźwiowym w 3. roku

(0,8-1,7)

(6,1-7,0)

BMD - średnia zmiana wobec wartości początkowych

-0,69%

3,36%

w całym bliższym odcinku kości udowej w 3. roku

(-1,0- -0,4)

(3,0-3,7)

Działanie lecznicze kwasu ibandronowego oceniano także poddając analizie podgrupy pacjentek, u których początkowa wartość BMD (ang. BMD T-score) wynosiła mniej niż -2,5 (tabela 4). Zmniejszenie ryzyka złamań kręgów było zgodne ze zmniejszeniem ryzyka w całej populacji.

Tabela 4: Wyniki 3-letniego badania dotyczącego złamań MF 4411 (%, 95% CI) u pacjentów z początkową wartością wskaźnika T-score gęstości tkanki kostnej kręgosłupa lędźwiowego poniżej -2,5

Placebo

(N=587)

Kwas ibandronowy 2,5 mg/dobę (N=575)

Zmniejszenie ryzyka względnego

Nowe złamania kręgów stwierdzane morfometrycznie

59%

(34,5-74,3)

Występowanie nowych złamań kręgów stwierdzanych morfometrycznie

12,54%

(9,53-15,55)

5,36%

(3,31-7,41)

Zmniejszenie ryzyka względnego jawnych klinicznie złamań kręgów

50%

(9,49-71,91)

Występowanie jawnych klinicznie złamań kręgów

6,97% (4,67- 9,27)

3,57%

(1,89-5,24)

BMD - średnia zmiana wobec wartości początkowych w kręgosłupie lędźwiowym w 3. roku

1,13%

(0,6-1,7)

7,01%

(6,5-7,6)

BMD - średnia zmiana wobec wartości początkowych w całym bliższym odcinku kości udowej w 3. roku

-0,70% (-1,1- -0,2)

3,59% (3,1-4,1)

W ogólnej populacji pacjentek uczestniczących w badaniu MF 4411 nie obserwowano zmniejszenia ilości złamań pozakręgowych, jednak ibandronian podawany codziennie okazał się skuteczny w podgrupie wysokiego ryzyka (wartość BMD szyjki kości udowej T-score <-3,0), gdzie obserwowano redukcję ryzyka złamań pozakręgowych o 69%.

Codzienne podawanie dawki 2,5 mg na dobę spowodowało postępujące zwiększanie wartości BMD w kręgach i innych częściach układu kostnego.

Po trzech latach leczenia wartość BMD w kręgosłupie lędźwiowym zwiększyła się o 5,3% w porównaniu z grupą placebo i o 6,5% w stosunku do wartości początkowych. W porównaniu

z wartościami początkowymi BMD zwiększyła się o 2,8% w szyjce kości udowej, o 3,4% w całym bliższym odcinku kości udowej i o 5,5% w krętarzu.

Biochemiczne wskaźniki obrotu metabolicznego kości (takie jak CTX w moczu czy osteokalcyna w surowicy) zmniejszyły się zgodnie z oczekiwaniem do wartości sprzed menopauzy z osiągnięciem maksimum hamowania w ciągu 3-6 miesięcy stosowania kwasu ibandronowego w dawce dobowej

2,5 mg.

Już po miesiącu od rozpoczęcia stosowania kwasu ibandronowego w dawce 2,5 mg, stwierdzono znamienne klinicznie zmniejszenie aktywności biochemicznych wskaźników resorpcji kości o 50%.

Dzieci i młodzież

Nie prowadzono badań dotyczących stosowania kwasu ibandronowego w populacji dzieci i młodzieży. Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej populacji.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W różnych badaniach przeprowadzonych na zwierzętach i u ludzi wykazano, że podstawowe farmakologiczne działanie kwasu ibandronowego na kości nie jest bezpośrednio związane z rzeczywistym stężeniem leku w osoczu.

Stężenie kwasu ibandronowego w osoczu po dożylnym podaniu od 0,5 mg do 6 mg zwiększa się w sposób proporcjonalny do dawki.

Wchłanianie Nie dotyczy.

Dystrybucja

Po początkowej ekspozycji ogólnoustrojowej kwas ibandronowy ulega szybkiemu wiązaniu przez kości lub jest wydalany z moczem. Pozorna końcowa objętość dystrybucji u ludzi wynosi co najmniej 90 l, a wielkość dawki docierającej do kości szacuje się na 40-50% dawki krążącej. Wiązanie z białkami osocza wynosi u ludzi około 85-87% (ocena dla stężeń terapeutycznych kwasu ibandronowego w badaniach in vitro), dlatego mało prawdopodobne są interakcje z innymi produktami leczniczymi, spowodowane wypieraniem z miejsc wiążących.

Metabolizm

Nie dowiedziono metabolizmu kwasu ibandronowego u zwierząt lub u ludzi.

Eliminacja

Kwas ibandronowy jest usuwany z krążenia przez wbudowanie do tkanki kostnej (które szacuje się u kobiet po menopauzie na 40-50%), a pozostała część jest wydalana przez nerki w postaci niezmienionej.

Zakres obserwowanych pozornych okresów półtrwania jest szeroki, a pozorny końcowy okres półtrwania mieści się na ogół w zakresie od 10 do 72 godzin. Ponieważ obliczone wartości są w dużej mierze funkcją czasu trwania badania, zastosowanej dawki i czułości badania, faktyczny okres półtrwania jest prawdopodobnie znacząco dłuższy, podobnie jak w przypadku innych bisfosfonianów. Stężenia w osoczu uzyskiwane wcześnie po podaniu szybko zmniejszają się, osiągając 10% maksymalnej wartości w ciągu 3 godzin po podaniu dożylnym i w ciągu 8 godzin po podaniu doustnym.

Całkowity klirens kwasu ibandronowego jest mały i wynosi średnio od 84 do 160 ml/min. Klirens nerkowy (około 60 ml/min u zdrowych kobiet po menopauzie) stanowi 50 do 60% klirensu całkowitego i jest związany z klirensem kreatyniny. Uważa się, że różnica pomiędzy klirensem całkowitym a klirensem nerkowym odzwierciedla wychwyt przez kości.

Farmakokinetyka w szczególnych sytuacjach klinicznych

Płeć

Farmakokinetyka kwasu ibandronowego jest zbliżona u kobiet i mężczyzn.

Rasa

Nie ma dowodów na istnienie istotnych klinicznie różnic dotyczących działania kwasu ibandronowego u osób rasy azjatyckiej i kaukaskiej. Dostępne są ograniczone dane dotyczące pacjentów pochodzenia afrykańskiego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Klirens nerkowy kwasu ibandronowego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek różnego stopnia zależy liniowo od wartości klirensu kreatyniny (Clkr).

U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny równy lub większy niż 30 ml/min) dostosowanie dawki nie jest konieczne.

U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), które przez 21 dni otrzymywały doustnie 10 mg kwasu ibandronowego, stężenie leku w osoczu było 2 do 3 razy większe niż u osób z prawidłową czynnością nerek, a całkowity klirens kwasu ibandronowego wynosił 44 ml/min. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek klirens całkowity, nerkowy i pozanerkowy po dożylnym podaniu 0,5 mg kwasu ibandronowego zmniejszał się odpowiednio o 67%, 77% i 50%, jednak nie stwierdzono zmniejszenia tolerancji leku związanej ze zwiększeniem ekspozycji. Ze względu na ograniczone doświadczenie nie zaleca się stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkty 4.2 i 4.4). Farmakokinetykę kwasu ibandronowego u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek oceniano jedynie u niewielkiej liczby pacjentów leczonych hemodializą, dlatego farmakokinetyka kwasu ibandronowego u pacjentów niepoddawanych hemodializie pozostaje nieznana. Ze względu na ograniczoną ilość dostępnych danych, kwas ibandronowy nie powinien być stosowany u każdego pacjenta ze schyłkową niewydolnością nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak danych farmakokinetycznych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Wątroba nie odgrywa istotnej roli w klirensie kwasu ibandronowego, który nie jest metabolizowany, ale usuwany przez wydzielanie nerkowe i wychwyt do kości. Z tego względu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Osoby w podeszłym wieku

W analizie wielowariantowej nie wykazano, aby wiek był niezależnym czynnikiem wpływającym na którykolwiek z badanych parametrów farmakokinetycznych. Czynność nerek zmniejsza się z wiekiem, dlatego jest to jedyny czynnik, który należy brać pod uwagę (patrz punkt dotyczący zaburzeń czynności nerek).

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów w tych grupach wiekowych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działanie toksyczne, np. cechy uszkodzenia nerek, obserwowano u psów jedynie po dawkach uważanych za większe niż maksymalne dawki podawane ludziom i powinno mieć to niewielkie znaczenie w praktyce klinicznej.

Działanie mutagenne/działanie rakotwórcze:

Nie obserwowano oznak potencjalnego działania rakotwórczego. Badania genotoksyczności nie dowiodły wpływu kwasu ibandronowego na aktywność genetyczną.

Toksyczny wpływ na reprodukcję:

Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących leczenia ze schematem dawkowania co 3 miesiące. U szczurów i królików, które codziennie otrzymywały dożylnie kwas ibandronowy, nie obserwowano bezpośredniego działania toksycznego na płody ani działania teratogennego.

W badaniach wpływu na reprodukcję szczurów (wpływu na płodność po doustnym podaniu produktu) dawki na poziomie 1 mg/kg mc./dobę powodowały zmniejszenie częstości implantacji zarodków.

W badaniach dotyczących wpływu na reprodukcję szczurów, którym podano kwas ibandronowy dożylnie, obserwowano zmniejszenie ilości plemników po podaniu dawek wynoszących 0,3 i 1 mg/kg mc./dobę, zmniejszoną płodność po dawce 1 mg/kg mc./dobę u samców i 1,2 mg/kg mc./dobę u samic. U szczurów stwierdzono zmniejszenie przyrostu masy ciała potomstwa w pokoleniu F1. Inne działania niepożądane obserwowane w badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów były zgodne z oczekiwanymi dla bisfosfonianów jako klasy leków. Obejmowały one zmniejszoną liczbę miejsc zagnieżdżenia, zaburzenia przebiegu porodu (dystocja), zwiększenie liczby zaburzeń rozwojowych narządów trzewnych (zespół miedniczkowo-moczowodowy).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Sodu wodorotlenek (w celu ustalenia pH)

Kwas octowy lodowaty Sodu octan trójwodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi podawanymi dożylnie, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułko-strzykawka (3 ml) z bezbarwnego szkła (typu I) zawierająca 3 ml roztworu do wstrzykiwań. Opakowanie zawiera 1 ampułko-strzykawkę oraz 1 igłę do wstrzykiwań, w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Jeśli produkt podawany jest do istniejącej dożylnej linii infuzyjnej, infuzję należy ograniczyć do izotonicznego roztworu soli lub 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy. Dotyczy to również roztworów stosowanych do przepłukiwania zaworów motylkowych i innych urządzeń.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy zminimalizować przedostawanie się produktów leczniczych do środowiska.

Należy bezwzględnie przestrzegać następujących uwag w razie korzystania i usuwania ampułko -strzykawek oraz innych ostrych przedmiotów:

•    Igły oraz ampułko-strzykawki nigdy nie należy używać ponownie.

•    Wszystkie zużyte igły i strzykawki należy wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na ostre narzędzia (pojemnika jednorazowego użytku odpornego na przebicie).

•    Pojemniki te należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

•    Należy unikać wyrzucania ostrych narzędzi do pojemników z odpadami komunalnymi.

•    Pełny pojemnik należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami lub zgodnie z zaleceniami służby zdrowia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Ibandronic Acid Polpharma