+ iMeds.pl

Iberogast -Ulotka Iberogast

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Iberogast, płyn doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Iberogast i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Iberogast

3.    Jak stosować lek Iberogast

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Iberogast

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Iberogast i w jakim    celu się go stosuje

Iberogast jest lekiem roślinnym do stosowania w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych.

Zmniejsza uczucie pełności, wzdęcia, osłabia skurcze żołądka i jelit. Iberogast wykazuje właściwości przeciwzapalne, wiatropędne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne. Iberogast zwiększa stężenie chroniących błonę śluzową prostaglandyn i mucyny, obniża stężenie niszczących błonę śluzową leukotrienów. Hamuje wydzielanie soku żołądkowego przez komórki okładzinowe żołądka.

Iberogast stosuje się w chorobach żołądka i jelit związanych z zaburzeniami w ich ruchach perystaltycznych i w wydzielaniu soków trawiennych.

Preparat wskazany jest w:

-    skurczach żołądka i jelit

-    zespole jelita drażliwego

-    podrażnieniu żołądka

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Iberogast Kiedy nie stosować leku Iberogast

Jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku.

Nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli po 2 tygodniach stosowania leku dolegliwości nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny.

Pacjenci ze stwierdzoną chorobą wątroby powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Iberogast.

Lek Iberogast a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje nie są znane.

Lek Iberogast z alkoholem

Ze względu na zawartość alkoholu Iberogast nie jest przeznaczony i nie powinien być stosowany u osób z chorobą alkoholową.

Lek Iberogast zawiera etanol (alkohol) w stężeniu objętościowym wynoszącym ok. 31%. Jednorazowa dawka leku dla dorosłych (20 kropli) zawiera do 240 mg etanolu, co odpowiada ok. 6,2 ml piwa lub 2,6 ml wina na dawkę.

Dzieci oraz osoby z grup wysokiego ryzyka, do których zalicza się np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iberogast.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży albo planuje dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pojedyncza dawka dla dorosłych zawiera do 240 mg alkoholu (etanolu). Jeśli lek Iberogast stosowany jest zgodnie z zaleceniami nie powinien mieć istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Iberogast

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, Iberogast przyjmuje się w małej ilości płynu przed lub w czasie posiłków.

Zalecana dawka leku Iberogast to:

-    dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 20 kropli,

-    dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 15 kropli,

-    dzieci poniżej 6 lat: nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania:

Jeśli po 2 tygodniach stosowania leku dolegliwości nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Obecność osadu czy zmętnienia nie wpływa na skuteczność płynu Iberogast.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Iberogast

Nie ma żadnych doniesień o ostrym przedawkowaniu. Zasadniczo jednak należy uwzględnić zawartość alkoholu.

Przypadkowe przyjęcie o jedną lub dwie dawki leku Iberogast za dużo, tzn. łącznie od 40 do 60 kropli, zwykle nie prowadzi do negatywnych konsekwencji. W przypadku przyjęcia znacznie większych dawek, należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Iberogast

W przypadku pominięcia przyjęcia leku Iberogast, należy odczekać do nadejścia pory przyjęcia następnej dawki i przyjąć wówczas dawkę przepisaną przez lekarza lub podaną w niniejszej ulotce w punkcie dotyczącym dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach (rzadziej niż 1 na 10 000) mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości takie jak np. wysypka, świąd, duszność.

W przypadku preparatów jednoskładnikowych zawierających ziele glistnika (Chelidonium majus) występowały bardzo rzadkie przypadki odwracalnego uszkodzenia wątroby. Takich niepożądanych reakcji na lek nie zaobserwowano w przypadku produktu Iberogast.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Iberogast

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Iberogast

100 ml płynu zawiera:

Iberis amara herbae extractum (wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego)

(1: 1,5 - 2,5)

15,0 ml

ekstrahent - etanol 50% (v/v)

Angelicae radicis extractum (wyciąg z korzenia arcydzięgla)

(1: 2,5 - 3,5)

10,0 ml

ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Matricariae flos extractum (wyciąg z kwiatu rumianku)

(1: 2 - 4)

20,0 ml

ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Carvi fructus extractum (wyciąg z owocu kminku)

(1: 2,5 - 3,5)

10,0 ml

ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Silybi mariani fructus extractum (wyciąg z owocu ostropestu)

(1: 2,5 - 3,5)

10,0 ml

ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Melissae folii extractum (wyciąg z liści melisy)

(1:2,5 - 3,5)

10,0 ml

ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Menthae piperitae folii extractum (wyciąg z liści mięty pieprzowej)

(1: 2,5 - 3,5)

5,0 ml

ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Chelidonii herbae extractum    (wyciąg z ziela glistnika)    (1:2,5 - 3,5)    10,0 ml

ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Liquiritiae radicis extractum    (wyciąg z korzenia lukrecji)    (1:2,5 - 3,5)    10,0 ml

ekstrahent - etanol 30% (v/v)

Iberogast zawiera 29,5 - 32,6 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Iberogast i co zawiera opakowanie

Butelka z brunatnego szkła z zakrętką polietylenową z zakraplaczem w kartonowym pudełku. Opakowanie zawiera 20 ml, 50 ml lub 100 ml płynu Iberogast.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH Havelstrasse 5 64295 Darmstadt Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Tel.: +48 22 572 35 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Iberogast

Charakterystyka Iberogast

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Iberogast, płyn doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 ml płynu zawiera:

Iberis amara herbae extractum ekstrahent - etanol 50% (v/v)

(1:

1,5-2,5)

15,0 ml

Angelicae radicis extractum ekstrahent - etanol 30% (v/v)

(1:

2.5 - 3,5)

10,0 ml

Matricariae flos extractum ekstrahent - etanol 30% (v/v)

(1:

2 - 4)

20,0 ml

Carvi fructus extractum ekstrahent - etanol 30% (v/v)

(1:

2,5 - 3,5)

10,0 ml

Silybi mariani fructus extractum ekstrahent - etanol 30% (v/v)

(1:

2,5 - 3,5)

10,0 ml

Melissae folii extractum ekstrahent - etanol 30% (v/v)

(1

:2,5 - 3,5)

10,0 ml

Menthae piperitae folii extractum ekstrahent - etanol 30% (v/v)

(1

: 2,5 - 3,5)

5,0 ml

Chelidonii herbae extractum ekstrahent - etanol 30% (v/v)

(1

:2,5 - 3,5)

10,0 ml

Liquiritiae radicis extractum ekstrahent - etanol 30% (v/v)

(1

:2,5 - 3,5)

10,0 ml

Iberogast zawiera 29,5-32,6 % (v/v) etanolu.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn doustny

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Przeznaczony do leczenia zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak podrażnienia żołądka czy zespół jelita drażliwego (włączając w to dolegliwości skurczowe jamy brzusznej i jelit).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, Iberogast przyjmuje się 3 razy dziennie w małej ilości płynu przed lub w czasie posiłków.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli,

Dzieci od 6 do 12 lat: 15 kropli,

Dzieci poniżej 6 lat: nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania

Nie ma ograniczeń dotyczących czasu stosowania.

W przypadku nie ustępowania dolegliwości po 2 tygodniach stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny.

Sposób podawania

Wstrząsnąć przed użyciem.

Obecność osadu czy zmętnienia nie wpływa na skuteczność płynu Iberogast.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu leczniczego Iberogast.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Iberogast zawiera etanol w stężeniu objętościowym wynoszącym ok. 31%. Dawka jednorazowa dla dorosłych (20 kropli) zawiera do 240 mg etanolu, co odpowiada 6,2 ml piwa lub 2,6 ml wina na dawkę.

Ze względu na zawartość alkoholu Iberogast nie jest przeznaczony i nie powinien być stosowany przez pacjentów z chorobą alkoholową.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci oraz osoby z grup wysokiego ryzyka, do których zalicza się np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Iberogast.

Dzieci: Nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 6 lat.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie są znane. Badania interakcji produktu Iberogast nie były prowadzone.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dostępne badania nie wskazują by produkt Iberogast wykazywał wpływ na reprodukcj ę (embriotoksyczność, teratogenność, toksyczność okołoporodowa i pourodzeniowa) lub powodował konieczność ograniczenia stosowania w okresie karmienia piersią. Badania systematyczne produktu Iberogast nie były prowadzone.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie jest znany.

4.8 Działania niepożądane

W bardzo rzadkich przypadkach (rzadziej niż 1 na 10 000) mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości takie jak np. wysypka, świąd, duszność.

W przypadku preparatów jednoskładnikowych zawierających ziele glistnika (Chelidonium majus) występowały bardzo rzadkie przypadki odwracalnego uszkodzenia wątroby. Takich niepożądanych reakcji na lek nie zaobserwowano w przypadku produktu Iberogast.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas nie stwierdzono objawów przedawkowania w badaniach toksyczności po podaniu jednorazowym lub po podawaniu wielokrotnym u różnych gatunków zwierząt ani tez nie zaobserwowano ich u ludzi w ciągu wielu lat dotychczasowego stosowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Iberogast jest lekiem roślinnym do stosowania w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych.

Produkt złożony Iberogast wykazuje dwukierunkowe działanie zarówno w testach in vitro jak i w badaniach prowadzonych na różnych odcinkach przewodu pokarmowego (żołądek i jelita) u zwierząt. Iberogast zwiększa napięcie podstawowe, szczególnie z powodu zawartości składnika Iberis amara, w odcinkach niepobudzonych lub słabo pobudzonych i wówczas ulegają złagodzeniu objawy uczucia pełności i wzdęcia.

Składniki o właściwościach rozkurczających z innych wyciągów roślinnych zawartych w leku Iberogast wywieraj ą działanie w zbyt silnie pobudzonych częściach żołądka i jelit, co prowadzi do osłabienia skurczu.

Ponadto, Iberogast zmniejsza in vivo wrażliwość aferentną jelita na bodźce indukowane przez rozciągnięcie jelit i serotoninę.

Działanie takie może być tłumaczone wiązaniem różnych składników produktu leczniczego Iberogast z receptorami serotoninowymi i częściowo muskarynowymi i opioidowymi.

Iberogast zwiększa również stężenie chroniących błonę śluzową prostaglandyn i mucyny, obniża stężenie niszczących błonę śluzową leukotrienów i hamuje wydzielanie soku żołądkowego przez komórki okładzinowe żołądka.

Ponadto Iberogast posiada właściwości przeciwzapalne przypisywane hamowaniu enzymu 5-lipoksygenazy , a także działanie wiatropędne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dla kilku składników wykazano szybkie wchłanianie w obrębie żołądka i jelit. Z badań toksykologicznych po wielokrotnym podaniu przez okres do 6 miesięcy można wywnioskować, że składniki czynne produktu leczniczego Iberogast nie kumulują się.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przeprowadzono szerokie badania toksyczności ostrej, podostrej i przewlekłej (3 i 6 miesięcy) na dwóch gatunkach zwierząt. Badano również wpływ na reprodukcj ę, rozwój embrionalny, przedurodzeniowy i pourodzeniowy, a także właściwości mutagenne w dawkach przekraczających zalecane do 1200 razy. Wyniki badań nie wskazują na występowanie żadnego z wymienionych potencjałów ryzyka u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.3    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z brunatnego szkła z zakrętką polietylenową z zakraplaczem w kartonowym pudełku. Opakowanie zawiera 20 ml, 50 ml lub 100 ml płynu Iberogast.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania.

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH Havelstrasse 5 64295 Darmstadt Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10487

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDLUŻENIA POZWOLENIA

27.04.2004 r./16.12.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Iberogast