Imeds.pl

Ibuprofen Banner 400 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ibuprofen Banner, 400 mg, kapsułki, miękkie

Do stosowania u dorosłych i młodzieży o masie ciała 40 kg i powyżej (w wieku 12 lat i powyżej)

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 4 dni w przypadku bólu lub 3 dni w przypadku gorączki i migrenowych bólów głowy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ibuprofen Banner i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Banner

3.    Jak stosować lek Ibuprofen Banner

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibuprofen Banner

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ibuprofen Banner i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen Banner zawiera substancję leczniczą o nazwie ibuprofen. Należy on do grupy leków określanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które działają przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Ibuprofen Banner jest wskazany u dorosłych i młodzieży o masie ciała 40 kg i powyżej (w wieku 12 lat i powyżej) w celu łagodzeniu bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, takim jak ból głowy, ostre migrenowe bóle głowy z aurą lub bez aury, bóle mięśniowe, bóle miesiączkowe, stan podgorączkowy i bóle związane z przeziębieniem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Banner

Należy przeczytać poniższe informacje.

Kiedy nie stosować leku Ibuprofen Banner:

o jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

o jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały duszność, astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk lub (swędząca) pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ) o u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ

o jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie żołądka lub krwawienie z żołądka (lub występowały dwa lub więcej epizodów)

o jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi lub inne zaburzenia związane z krwawieniami

o jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby, nerek lub niewydolność serca o jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie

o jeśli u pacjenta występuj ą niewyj aśnione zaburzenia układu krwiotwórczego o jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów) o jeśli pacjentka jest w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży

o w trakcie leczenia innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (w tym lekami z grupy inhibitorów cyklooksygenazy-2 (COX 2)) lub aspiryną w dawkach większych niż 75 mg na dobę

Nie stosować leku Ibuprofen Banner u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg oraz u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

o jeśli u pacjenta stwierdzono toczeń rumieniowaty układowy (ang. Systemie Lupus Erythematosus - SLE) - stan chorobowy układu immunologicznego wpływający na tkankę łączną i powodujący bóle stawów, zmiany skórne i zaburzenia innych narządów -lub mieszaną chorobę tkanki łącznej

o jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Stosowanie leku Ibuprofen Banner należy przerwać natychmiast po pierwszym wystąpieniu wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych bądź jakichkolwiek innych objawów reakcji alergicznych

o jeśli stwierdzono dziedziczne zaburzenia układu krwiotwórczego (ostra przemijająca porfiria)

o gdy występuje lub kiedykolwiek występowała choroba jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna)

o jeśli występuje lub występowała astma lub choroba alergiczna, gdyż może wystąpić duszność

o jeśli występuje katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia

oddechowe, gdyż istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą wystąpić w postaci ataków duszności (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki

o jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, ponieważ takie osoby są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych o jeśli występuje choroba nerek lub wątroby o bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym

o jeśli u pacjenta stwierdzono obrzęk, wysokie ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie tętnicze) lub chorobę serca

o jeśli pacjentka usiłuje zajść w ciążę (ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu stosowania leku) o jeśli pacjentka jest w okresie pierwszych 6 miesięcy ciąży o podczas stosowania małych dawek aspiryny (do 75 mg/dobę)

Działania niepożądane można zminimalizować stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.

Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Banner może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Jakiekolwiek ryzyko zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu leczenia (4 dni w przypadku bólu i 3 dni w przypadku gorączki lub bólów migrenowych). Jeśli pacjent ma problemy z sercem, przebyty udar lub podejrzewa, że występuje ryzyko takich zaburzeń (np. jeśli ma zwiększone ciśnienie krwi, cukrzycę, wysokie stężenie cholesterolu lub pali tytoń), należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas ospy wietrznej (varicella) zaleca się unikanie stosowania leku Ibuprofen Banner.

Podczas długotrwałego stosowania leku Ibuprofen Banner wymagana jest regularna kontrola parametrów czynności wątroby i nerek, jak również badania morfologii krwi.

Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek rodzaju leków przeciwbólowych w bólach głowy może powodować nasilenie tych bólów. Jeśli taka sytuacja ma miejsce lub jest spodziewana, należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Ogólnie, częste stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do trwałych ciężkich problemów z nerkami. Ryzyko to może być zwiększone podczas wysiłku fizycznego związanego z odwodnieniem. Nie należy przyjmować tego leku, jeśli pacjent czuje się odwodniony.

Stosowanie NLPZ może maskować objawy zakażenia.

Inne leki i lek Ibuprofen Banner

Czego należy unikać podczas stosowania tego leku?

Niektóre leki, które są lekami przeciwzakrzepowymi (przeciw krzepliwości krwi) (np. kwas acetylosalicylowy (aspiryna), warfaryna, tyklopidyna), niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE np. kaptopryl, leki blokujące receptory beta, antagoniści angiotensyny II), a nawet niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na działanie ibuprofenu. Dlatego zawsze przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami należy zasięgnąć porady lekarza.

Nie stosować tego leku jeśli pacjent przyjmuje:

o inne przeciwbólowe leki NLPZ (w tym inhibitory cyklooksygenazy-2 (COX-2)). o aspirynę w dawce powyżej 75 mg na dobę.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności dotyczy następujących leków:

o Aspiryna w małych dawkach (do 75 mg na dobę) o Leki moczopędne (leki wspomagające diurezę)

o Leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna i heparyna oraz leki hamujące działanie płytek (przeciwpłytkowe) takie jak klopidogrel i tyklopidyna (leki rozrzedzające krew) o Leki hipotensyjne (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi np. kaptopryl lub propranolol)

o Lit, digoksyna, fenytoina lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI np. fluoksetyna - stosowane w leczeniu zaburzeń nastroju) o Metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i niektórych nowotworów) o Zydowudyna (stosowana w leczeniu HIV) o Kortykosteroidy (leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon) o Cyklosporyna lub takrolimus (leki osłabiające czynność układu odpornościowego) o Antybiotyki z grupy chinolonów (stosowane w leczeniu szerokiego zakresu zakażeń np. cyprofloksacyna)

o Probenecyd i sulfinpyrazon (stosowane w leczeniu dny moczanowej) o Moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) o Aminoglikozydy (i antybiotyki)

o Cholestyramina (stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu) o Pochodne sulfonylomocznika (stosowane w leczeniu cukrzycy) o Wszystkie inne preparaty z ibuprofenem lub leki przeciwbólowe z grupy NLPZ,

w tym leki, które można zakupić bez recepty.

Dlatego zawsze przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami należy zasięgnąć porady lekarza.

Ibuprofen Banner z jedzeniem i piciem

Lek Ibuprofen Banner może być przyjmowany na pusty żołądek. Jednakże u małej liczby osób może wystąpić łagodna niestrawność po przyjęciu tego produktu leczniczego. Jeśli pacjent odczuwa łagodną niestrawność, zaleca się stosowanie tego leku z jedzeniem lub mlekiem, aby uniknąć problemów żołądkowo-jelitowych.

Wystąpienie niektórych działań niepożądanych, takich jak te dotyczące układu pokarmowego, może być bardziej prawdopodobne w przypadku, gdy alkohol spożywany jest w tym samym czasie co lek Ibuprofen Banner.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania leku Ibuprofen Banner.

Jeśli pacjentka jest w pierwszych sześciu miesiącach ciąży, przed zastosowaniem leku Ibuprofen Banner powinna porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Ibuprofen Banner przenika do mleka kobiet karmiących piersią, jednak może być stosowany podczas karmienia piersią w zalecanych dawkach i możliwie krótkotrwale.

Nie wolno stosować tego leku, jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży, ponieważ może to spowodować problemy u nienarodzonego dziecka lub komplikacje podczas porodu.

Lek należy do grupy leków NLPZ mogących wpływać niekorzystnie na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia. Jest mało prawdopodobne, że lek ten stosowany sporadycznie wpływał na szanse zajścia w ciążę, jednak należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, jeżeli pacjentka ma problemy z zajściem w ciążę.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli pacjent zaczyna odczuwać zawroty głowy, senność lub zaburzenia widzenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ibuprofen Banner

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tych kapsułek.

3.    Jak stosować lek Ibuprofen Banner

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania doustnego.

Wyłącznie do leczenia krótkotrwałego.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent nie czuje się lepiej lub jeśli poczuje się gorzej po 4 dniach w przypadku bólu lub 3 dniach w przypadku gorączki i migreny.

Kapsułki leku Ibuprofen Banner należy połykać bez rozgryzania, z dużą ilością płynu.

Kapsułki leku Ibuprofen Banner są przeciwwskazane do stosowania u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg oraz u dzieci.

Zalecana dawka dla dorosłych i młodzieży o masie ciała 40 kg i powyżej (w wieku 12 lat i starszych) to:

Jedna kapsułka (400 mg ibuprofenu) do 3 razy na dobę, w miarę potrzeb. Należy przyjmować tylko tyle leku, ile potrzeba by złagodzić objawy oraz należy zachować co najmniej 6 godzinną przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami.

Nie stosować więcej niż trzy kapsułki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen Banner

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt dużej ilości kapsułek należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Należy zabrać ze sobą pozostałe kapsułki, aby pokazać lek lekarzowi. Objawy przyjęcia zbyt dużej ilości kapsułek obejmują: nudności, ból brzucha, wymioty z zawartością krwi lub brązowych cząstek (jak fusy od kawy), biegunkę, dzwonienie w uszach, ból głowy, zawroty głowy, senność, splątanie, dezorientację i rzadko utratę przytomności.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Działania niepożądane

Jak każdy lek, Ibuprofen Banner może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta w dowolnym momencie podczas leczenia wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy ZAPRZESTAĆ PRZYJMOWANIA leku i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską:

o Obecność krwi w kale o Czarne smoliste stolce

o Wymiotowanie krwią lub ciemnymi cząstkami, które wyglądają jak fusy od kawy o Niewyjaśnione sapanie, duszność, wysypka skórna (która może być ciężka i obejmować pęcherze lub łuszczenie skóry), świąd lub siniaki, uczucie pustki w głowie (zamroczenie), przyspieszona akcja serca lub zatrzymanie płynów, np. obrzęk kostek, niewydalanie wystarczającej ilości wody o Sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka i dezorientacja o Obrzęk twarzy

ZAPRZESTAĆ PRZYJMOWANIA leku i powiedzieć lekarzowi jeśli u pacjenta występuje: o Niestrawność lub zgaga

o Ból brzucha lub inne nieprawidłowe objawy dotyczące żołądka o Zażółcenie oczu i (lub) skóry

o Silny ból gardła z wysoką gorączką lub krwawieniem o nieznanej przyczynie, siniakami i zmęczeniem

Oceniając działania niepożądane, jako podstawę przyjmuje się poniższe częstości ich występowania:

bardzo często

dotyczy więcej niż 1 pacjenta na 10

często

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 100

niezbyt często

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 1 000

rzadko

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 10 000

bardzo rzadko

dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000

Działania niepożądane mogą obejmować:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko: Zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi), jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) wydają się być bardziej narażeni na to powikłanie.

Zaburzenia krwi

Bardzo rzadko: Problemy z produkcją komórek krwi - pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, nadżerki w błonie śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie wyczerpanie, krwawienia z nosa i skóry. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: Reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i świądem, jak również napady duszności. Należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen Banner i natychmiast powiadomić lekarza.

Bardzo rzadko: Ciężkie reakcje nadwrażliwości - objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka i gardła, duszność, kołatanie serca, ciężki wstrząs. W przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów, co może zdarzyć się już po pierwszym zastosowaniu leku, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarza.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: Reakcje psychotyczne, depresja, nerwowość.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: Ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie. Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko: szumy uszne (dzwonienie w uszach)

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: Astma, płytki oddech i sapanie

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Objawy dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak niestrawność, zgaga, ból brzucha oraz nudności, biegunka, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia oraz niewielkie krwawienie z żołądka i (lub) jelit, które mogą prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.

Niezbyt często: Perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce i krwawe wymioty, zaostrzenie istniejącej choroby jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), zapalenie błony śluzowej żołądka.

Bardzo rzadko: Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita.

Zaburzenia wątroby

Bardzo rzadko: Uszkodzenie wątroby (pierwszymi objawami mogą być zaburzenia zabarwienia skóry), ostre zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry

Niezbyt często: Różne wysypki skórne

Bardzo rzadko: Ostre postaci reakcji skórnych, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherzami, zespół Stevens-Johnsona oraz martwica tkanki. Wyjątkowo, ciężkie zakażenia skóry i powikłania tkanki miękkiej podczas ospy wietrznej (yaricella).

Zaburzenia nerek

Rzadko: Bóle boków pleców i (lub) brzucha, krew w moczu oraz gorączka mogą być objawami uszkodzenia nerek (martwica brodawek nerkowych). Zwiększenie stężenia mocznika we krwi. Bardzo rzadko: Zmniejszenie ilości wydalanego moczu, opuchlizna (obrzęk) oraz mętny mocz (zespół nerczycowy); stany zapalne nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), które mogą prowadzić do ostrej niewydolności nerek.

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko: Małe stężenia hemoglobiny we krwi (anemia).

Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Banner może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić i do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ibuprofen Banner

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Ibuprofen Banner po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lak Ibuprofen Banner

Substancją czynną jest ibuprofen.

Jedna kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu

Pozostałe składniki to:

Makrogol 600 Potasu wodorotlenek Woda oczyszczona

Skład kapsułki Żelatyna

Sorbitol ciekły, częściowo odwodniony Woda oczyszczona

Tusz:

Opacode WB black NS-78-17821 o składzie

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Hypromeloza 6cP

Jak wygląda lek Ibuprofen Banner i co zawiera opakowanie

Lek Ibuprofen Banner ma postać jasnych, owalnych, przezroczystych, miękkich, żelatynowych kapsułek.

Ibuprofen Banner dostępny jest w blistrach z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowych pudełkach.

Opakowanie zawiera 10 lub 20 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Banner Pharmacaps Europe B.V.

De Posthoornstraat 7 5048 AS Tilburg Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Ibuprofen 400 mg capsule, soft Czechy: Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules Niemcy: Ibuprofen Banner 400 mg Weichkapsel Francja: Ibuprofene Banner 400 mg, capsule molle Holandia: Ibuprofen Banner 400 mg capsules, zacht Polska: Ibuprofen Banner, 400 mg, kapsułki, miękkie Szwecja: Ibuprofen Banner 400 mg kapsel, mjuk

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9