+ iMeds.pl

Ibuprofen banner 400 mgUlotka Ibuprofen banner

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ibuprofen Banner, 400 mg, kapsułki, miękkie

Do stosowania u dorosłych i młodzieży o masie ciała 40 kg i powyżej (w wieku 12 lat i powyżej)

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 4 dni w przypadku bólu lub 3 dni w przypadku gorączki i migrenowych bólów głowy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ibuprofen Banner i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Banner

3.    Jak stosować lek Ibuprofen Banner

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibuprofen Banner

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ibuprofen Banner i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen Banner zawiera substancję leczniczą o nazwie ibuprofen. Należy on do grupy leków określanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które działają przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Ibuprofen Banner jest wskazany u dorosłych i młodzieży o masie ciała 40 kg i powyżej (w wieku 12 lat i powyżej) w celu łagodzeniu bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, takim jak ból głowy, ostre migrenowe bóle głowy z aurą lub bez aury, bóle mięśniowe, bóle miesiączkowe, stan podgorączkowy i bóle związane z przeziębieniem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Banner

Należy przeczytać poniższe informacje.

Kiedy nie stosować leku Ibuprofen Banner:

o jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

o jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały duszność, astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk lub (swędząca) pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ) o u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ

o jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie żołądka lub krwawienie z żołądka (lub występowały dwa lub więcej epizodów)

o jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi lub inne zaburzenia związane z krwawieniami

o jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby, nerek lub niewydolność serca o jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie

o jeśli u pacjenta występuj ą niewyj aśnione zaburzenia układu krwiotwórczego o jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów) o jeśli pacjentka jest w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży

o w trakcie leczenia innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (w tym lekami z grupy inhibitorów cyklooksygenazy-2 (COX 2)) lub aspiryną w dawkach większych niż 75 mg na dobę

Nie stosować leku Ibuprofen Banner u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg oraz u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

o jeśli u pacjenta stwierdzono toczeń rumieniowaty układowy (ang. Systemic Lupus Erythematosus - SLE) - stan chorobowy układu immunologicznego wpływający na tkankę łączną i powodujący bóle stawów, zmiany skórne i zaburzenia innych narządów -lub mieszaną chorobę tkanki łącznej

o jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Stosowanie leku Ibuprofen Banner należy przerwać natychmiast po pierwszym wystąpieniu wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych bądź jakichkolwiek innych objawów reakcji alergicznych

o jeśli stwierdzono dziedziczne zaburzenia układu krwiotwórczego (ostra przemijająca porfiria)

o gdy występuje lub kiedykolwiek występowała choroba jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna)

o jeśli występuje lub występowała astma lub choroba alergiczna, gdyż może wystąpić duszność

o jeśli występuje katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia

oddechowe, gdyż istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą wystąpić w postaci ataków duszności (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki

o jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, ponieważ takie osoby są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych o jeśli występuje choroba nerek lub wątroby o bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym

o jeśli u pacjenta stwierdzono obrzęk, wysokie ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie tętnicze) lub chorobę serca

o jeśli pacjentka usiłuje zajść w ciążę (ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu stosowania leku) o jeśli pacjentka jest w okresie pierwszych 6 miesięcy ciąży o podczas stosowania małych dawek aspiryny (do 75 mg/dobę)

Działania niepożądane można zminimalizować stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.

Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Banner może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Jakiekolwiek ryzyko zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu leczenia (4 dni w przypadku bólu i 3 dni w przypadku gorączki lub bólów migrenowych). Jeśli pacjent ma problemy z sercem, przebyty udar lub podejrzewa, że występuje ryzyko takich zaburzeń (np. jeśli ma zwiększone ciśnienie krwi, cukrzycę, wysokie stężenie cholesterolu lub pali tytoń), należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas ospy wietrznej (varicella) zaleca się unikanie stosowania leku Ibuprofen Banner.

Podczas długotrwałego stosowania leku Ibuprofen Banner wymagana jest regularna kontrola parametrów czynności wątroby i nerek, jak również badania morfologii krwi.

Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek rodzaju leków przeciwbólowych w bólach głowy może powodować nasilenie tych bólów. Jeśli taka sytuacja ma miejsce lub jest spodziewana, należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Ogólnie, częste stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do trwałych ciężkich problemów z nerkami. Ryzyko to może być zwiększone podczas wysiłku fizycznego związanego z odwodnieniem. Nie należy przyjmować tego leku, jeśli pacjent czuje się odwodniony.

Stosowanie NLPZ może maskować objawy zakażenia.

Inne leki i lek Ibuprofen Banner

Czego należy unikać podczas stosowania tego leku?

Niektóre leki, które są lekami przeciwzakrzepowymi (przeciw krzepliwości krwi) (np. kwas acetylosalicylowy (aspiryna), warfaryna, tyklopidyna), niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE np. kaptopryl, leki blokujące receptory beta, antagoniści angiotensyny II), a nawet niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na działanie ibuprofenu. Dlatego zawsze przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami należy zasięgnąć porady lekarza.

Nie stosować tego leku jeśli pacjent przyjmuje:

o inne przeciwbólowe leki NLPZ (w tym inhibitory cyklooksygenazy-2 (COX-2)). o aspirynę w dawce powyżej 75 mg na dobę.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności dotyczy następujących leków:

o Aspiryna w małych dawkach (do 75 mg na dobę) o Leki moczopędne (leki wspomagające diurezę)

o Leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna i heparyna oraz leki hamujące działanie płytek (przeciwpłytkowe) takie jak klopidogrel i tyklopidyna (leki rozrzedzające krew) o Leki hipotensyjne (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi np. kaptopryl lub propranolol)

o Lit, digoksyna, fenytoina lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI np. fluoksetyna - stosowane w leczeniu zaburzeń nastroju) o Metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i niektórych nowotworów) o Zydowudyna (stosowana w leczeniu HIV) o Kortykosteroidy (leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon) o Cyklosporyna lub takrolimus (leki osłabiające czynność układu odpornościowego) o Antybiotyki z grupy chinolonów (stosowane w leczeniu szerokiego zakresu zakażeń np. cyprofloksacyna)

o Probenecyd i sulfinpyrazon (stosowane w leczeniu dny moczanowej) o Moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) o Aminoglikozydy (i antybiotyki)

o Cholestyramina (stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu) o Pochodne sulfonylomocznika (stosowane w leczeniu cukrzycy) o Wszystkie inne preparaty z ibuprofenem lub leki przeciwbólowe z grupy NLPZ,

w tym leki, które można zakupić bez recepty.

Dlatego zawsze przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami należy zasięgnąć porady lekarza.

Ibuprofen Banner z jedzeniem i piciem

Lek Ibuprofen Banner może być przyjmowany na pusty żołądek. Jednakże u małej liczby osób może wystąpić łagodna niestrawność po przyjęciu tego produktu leczniczego. Jeśli pacjent odczuwa łagodną niestrawność, zaleca się stosowanie tego leku z jedzeniem lub mlekiem, aby uniknąć problemów żołądkowo-jelitowych.

Wystąpienie niektórych działań niepożądanych, takich jak te dotyczące układu pokarmowego, może być bardziej prawdopodobne w przypadku, gdy alkohol spożywany jest w tym samym czasie co lek Ibuprofen Banner.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania leku Ibuprofen Banner.

Jeśli pacjentka jest w pierwszych sześciu miesiącach ciąży, przed zastosowaniem leku Ibuprofen Banner powinna porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Ibuprofen Banner przenika do mleka kobiet karmiących piersią, jednak może być stosowany podczas karmienia piersią w zalecanych dawkach i możliwie krótkotrwale.

Nie wolno stosować tego leku, jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży, ponieważ może to spowodować problemy u nienarodzonego dziecka lub komplikacje podczas porodu.

Lek należy do grupy leków NLPZ mogących wpływać niekorzystnie na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia. Jest mało prawdopodobne, że lek ten stosowany sporadycznie wpływał na szanse zajścia w ciążę, jednak należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, jeżeli pacjentka ma problemy z zajściem w ciążę.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli pacjent zaczyna odczuwać zawroty głowy, senność lub zaburzenia widzenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ibuprofen Banner

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tych kapsułek.

3.    Jak stosować lek Ibuprofen Banner

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania doustnego.

Wyłącznie do leczenia krótkotrwałego.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent nie czuje się lepiej lub jeśli poczuje się gorzej po 4 dniach w przypadku bólu lub 3 dniach w przypadku gorączki i migreny.

Kapsułki leku Ibuprofen Banner należy połykać bez rozgryzania, z dużą ilością płynu.

Kapsułki leku Ibuprofen Banner są przeciwwskazane do stosowania u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg oraz u dzieci.

Zalecana dawka dla dorosłych i młodzieży o masie ciała 40 kg i powyżej (w wieku 12 lat i starszych) to:

Jedna kapsułka (400 mg ibuprofenu) do 3 razy na dobę, w miarę potrzeb. Należy przyjmować tylko tyle leku, ile potrzeba by złagodzić objawy oraz należy zachować co najmniej 6 godzinną przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami.

Nie stosować więcej niż trzy kapsułki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen Banner

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt dużej ilości kapsułek należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Należy zabrać ze sobą pozostałe kapsułki, aby pokazać lek lekarzowi. Objawy przyjęcia zbyt dużej ilości kapsułek obejmują: nudności, ból brzucha, wymioty z zawartością krwi lub brązowych cząstek (jak fusy od kawy), biegunkę, dzwonienie w uszach, ból głowy, zawroty głowy, senność, splątanie, dezorientację i rzadko utratę przytomności.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Działania niepożądane

Jak każdy lek, Ibuprofen Banner może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta w dowolnym momencie podczas leczenia wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy ZAPRZESTAĆ PRZYJMOWANIA leku i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską:

o Obecność krwi w kale o Czarne smoliste stolce

o Wymiotowanie krwią lub ciemnymi cząstkami, które wyglądają jak fusy od kawy o Niewyjaśnione sapanie, duszność, wysypka skórna (która może być ciężka i obejmować pęcherze lub łuszczenie skóry), świąd lub siniaki, uczucie pustki w głowie (zamroczenie), przyspieszona akcja serca lub zatrzymanie płynów, np. obrzęk kostek, niewydalanie wystarczającej ilości wody o Sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka i dezorientacja o Obrzęk twarzy

ZAPRZESTAĆ PRZYJMOWANIA leku i powiedzieć lekarzowi jeśli u pacjenta występuje: o Niestrawność lub zgaga

o Ból brzucha lub inne nieprawidłowe objawy dotyczące żołądka o Zażółcenie oczu i (lub) skóry

o Silny ból gardła z wysoką gorączką lub krwawieniem o nieznanej przyczynie, siniakami i zmęczeniem

Oceniając działania niepożądane, jako podstawę przyjmuje się poniższe częstości ich występowania:

bardzo często

dotyczy więcej niż 1 pacjenta na 10

często

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 100

niezbyt często

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 1 000

rzadko

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 10 000

bardzo rzadko

dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000

Działania niepożądane mogą obejmować:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko: Zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi), jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) wydają się być bardziej narażeni na to powikłanie.

Zaburzenia krwi

Bardzo rzadko: Problemy z produkcją komórek krwi - pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, nadżerki w błonie śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie wyczerpanie, krwawienia z nosa i skóry. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: Reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i świądem, jak również napady duszności. Należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen Banner i natychmiast powiadomić lekarza.

Bardzo rzadko: Ciężkie reakcje nadwrażliwości - objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka i gardła, duszność, kołatanie serca, ciężki wstrząs. W przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów, co może zdarzyć się już po pierwszym zastosowaniu leku, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarza.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: Reakcje psychotyczne, depresja, nerwowość.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: Ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie. Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko: szumy uszne (dzwonienie w uszach)

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: Astma, płytki oddech i sapanie

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Objawy dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak niestrawność, zgaga, ból brzucha oraz nudności, biegunka, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia oraz niewielkie krwawienie z żołądka i (lub) jelit, które mogą prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.

Niezbyt często: Perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce i krwawe wymioty, zaostrzenie istniejącej choroby jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), zapalenie błony śluzowej żołądka.

Bardzo rzadko: Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita.

Zaburzenia wątroby

Bardzo rzadko: Uszkodzenie wątroby (pierwszymi objawami mogą być zaburzenia zabarwienia skóry), ostre zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry

Niezbyt często: Różne wysypki skórne

Bardzo rzadko: Ostre postaci reakcji skórnych, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherzami, zespół Stevens-Johnsona oraz martwica tkanki. Wyjątkowo, ciężkie zakażenia skóry i powikłania tkanki miękkiej podczas ospy wietrznej (varicella).

Zaburzenia nerek

Rzadko: Bóle boków pleców i (lub) brzucha, krew w moczu oraz gorączka mogą być objawami uszkodzenia nerek (martwica brodawek nerkowych). Zwiększenie stężenia mocznika we krwi. Bardzo rzadko: Zmniejszenie ilości wydalanego moczu, opuchlizna (obrzęk) oraz mętny mocz (zespół nerczycowy); stany zapalne nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), które mogą prowadzić do ostrej niewydolności nerek.

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko: Małe stężenia hemoglobiny we krwi (anemia).

Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Banner może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić i do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ibuprofen Banner

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Ibuprofen Banner po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lak Ibuprofen Banner

Substancją czynną jest ibuprofen.

Jedna kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu

Pozostałe składniki to:

Makrogol 600 Potasu wodorotlenek Woda oczyszczona

Skład kapsułki Żelatyna

Sorbitol ciekły, częściowo odwodniony Woda oczyszczona

Tusz:

Opacode WB black NS-78-17821 o składzie

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Hypromeloza 6cP

Jak wygląda lek Ibuprofen Banner i co zawiera opakowanie

Lek Ibuprofen Banner ma postać jasnych, owalnych, przezroczystych, miękkich, żelatynowych kapsułek.

Ibuprofen Banner dostępny jest w blistrach z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowych pudełkach.

Opakowanie zawiera 10 lub 20 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Banner Pharmacaps Europe B.V.

De Posthoornstraat 7 5048 AS Tilburg Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Ibuprofen 400 mg capsule, soft Czechy: Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules Niemcy: Ibuprofen Banner 400 mg Weichkapsel Francja: Ibuprofene Banner 400 mg, capsule molle Holandia: Ibuprofen Banner 400 mg capsules, zacht Polska: Ibuprofen Banner, 400 mg, kapsułki, miękkie Szwecja: Ibuprofen Banner 400 mg kapsel, mjuk

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Ibuprofen Banner

Charakterystyka Ibuprofen banner

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Banner, 400 mg, kapsułki, miękkie

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna miękka kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu (w kapsułce):

96 mg sorbitolu (E 420).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, miękka.

Jasna, owalna, przezroczysta, miękka żelatynowa kapsułka.

4 SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ibuprofen Banner wskazany jest u dorosłych i młodzieży o masie ciała >40 kg (12 lat i starsi) w objawowym leczeniu bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, takiego jak ból głowy, ostre bóle migrenowe z aurą lub bez, ból mięśni, bolesne miesiączkowanie, stan podgorączkowy i ból związany z przeziębieniem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Wyłącznie do stosowania krótkotrwałego.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli przyjmowanie produktu leczniczego jest konieczne przez więcej niż 4 dni w przypadku bólu lub 3 dni w przypadku gorączki i migrenowych bólów głowy lub gdy objawy pogorszą się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Jeśli pacjenci mają łagodną niestrawność, zaleca się stosowanie tego produktu leczniczego z jedzeniem lub mlekiem, aby uniknąć problemów żołądkowo-jelitowych.

Dorośli i młodzież o masie ciała >40 kg (w wieku 12 lat i starsi): 400 mg (jedna kapsułka) popijana wodą.

Dawka 400 mg (jedna kapsułka) powinna być powtórzona, jeśli to konieczne, w odstępach co najmniej 6 godzin. Nie stosować więcej niż 1200 mg ibuprofenu (trzy kapsułki) w ciągu 24 godzin.

Szczególne grupy pacjentów

U osób w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i wątroby należy zawsze rozpocząć leczenie od najmniejszej skutecznej dawki.

Dzieci i młodzież:

Ibuprofen Banner jest przeciwwskazany do stosowania u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg oraz u dzieci, patrz punkt 4.3.

Osoby w podeszłym wieku:

Nie jest wymagane specjalne dostosowanie dawki. Ze względu na profil potencjalnych działań niepożądanych (patrz punkt 4.4) zaleca się szczególnie uważne monitorowanie osób w podeszłym wieku.

Niewydolność nerek:

U pacjentów zaburzeniem czynności nerek o nasileniu małym do umiarkowanego nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3).

Niewydolność wątroby (patrz punkt 5.2):

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby o nasileniu małym do umiarkowanego nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, patrz punkt 4.3).

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Pacjenci, którzy wcześniej wykazali reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ.

Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub krwawienie w wywiadzie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).

Skaza krwotoczna lub zaburzenia krzepnięcia.

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem.

Stosowanie równocześnie z innymi NLPZ, w tym lekami z grupy specyficznych inhibitorów cyklooksygenazy-2 (COX 2) (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego.

Pacjenci z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).

Stosowanie w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6).

Młodzież o masie ciała poniżej 40 kg oraz dzieci.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niektórymi stanami chorobowymi:

-    toczeń rumieniowaty układowy jak również mieszana choroba tkanki łącznej, ze względu na zwiększone ryzyko jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8).

-    wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryn (np. ostra przemijająca porfiria).

-    zaburzenia żołądka i jelit i przewlekłe choroby zapalne jelit, ponieważ stany te mogą się nasilić (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna) (patrz punkt 4.8).

-    obrzęk, nadciśnienie tętnicze i (lub) niewydolność serca, ponieważ pogorszeniu może ulec czynność nerek i (lub) zatrzymanie płynów (patrz punkt 4.5)

-    zaburzenie czynności nerek, ponieważ czynność nerek może ulec pogorszeniu (patrz punkty 4.3 i 4.8)

-    zaburzenie czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.8)

-    bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym

-    u pacjentów reagujących alergicznie na inne substancje, gdyż występuje u nich zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości, również w przypadku zastosowania produktu leczniczego Ibuprofen Banner (patrz punkt 4.3).

-    u pacjentów, u których występuje katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia oddechowe, gdyż istnieje u nich zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje te mogą wystąpić w postaci napadów duszności (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki (patrz punkt 4.3)

-    astma oskrzelowa (patrz punkty 4.3 i 4.8).

U osób z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi może wystąpić skurcz oskrzeli.

-    Istnieją dowody na to, że leki zawierające inhibitory cyklooksygenazy/syntezy prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności kobiet poprzez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.6).

Działania niepożądane można zminimalizować przez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów (patrz punkt 4.2 i poniżej -wpływ na przewód pokarmowy oraz układ krążenia i naczynia mózgowe).

Wpływ na przewód pokarmowy

Należy unikać jednoczesnego stosowania kapsułek Ibuprofen Banner z NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (patrz punkt 4.5).

Osoby w podeszłym wieku: u osób w podeszłym wieku występuje zwiększona częstość działań niepożądanych po podaniu NLPZ, w szczególności w postaci krwawienia z przewodu pokarmowego i jego perforacji, które mogą prowadzić do zgonu (patrz punkt 4.2).

Krwawienie, owrzodzenie i perforacja przewodu pokarmowego:

Krwawienie, owrzodzenie lub perforację przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się zgonem, opisywano po zastosowaniu wszystkich NLPZ w każdym momencie leczenia, z objawami ostrzegawczymi lub bez nich oraz zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego wzrasta wraz ze zwiększaniem dawek NLPZ u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie jeśli było ono powikłane krwotokiem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku.

U takich pacjentów leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki. U tych pacjentów, jak również u pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami aspiryny lub innymi lekami, które mogą zwiększać ryzyko w obrębie przewodu pokarmowego (patrz niżej oraz punkt 4.5), należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłaniającymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).

Pacjentom, u których występuje działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osobom w podeszłym wieku, zaleca się zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów brzusznych (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), w szczególności w początkowych etapach leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących leki mogące zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Jeśli u pacjenta stosującego produkt Ibuprofen Banner wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego, leczenie należy przerwać.

NLPZ należy podawać ostrożnie osobom z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), gdyż stany te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

Działania niepożądane zależne od substancji czynnej, szczególnie te, które dotyczą przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego, mogą być nasilone podczas stosowania NLPZ i jednoczesnego spożywania alkoholu (patrz też punkt 4.7).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Wymagane jest zachowanie ostrożności (omówienie z lekarzem lub farmaceutą) przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca, ponieważ opisywano zatrzymywanie płynów, nadciśnienie tętnicze oraz obrzęki związane z leczeniem NLPZ.

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne sugerują, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i długotrwale, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Generalnie, badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. <1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca.

Skutki dermatologiczne

Bardzo rzadko opisywano ciężkie, niekiedy zakończone zgonem reakcje skórne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, związane ze stosowaniem NLPZ (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że pacjenci są bardziej narażeni na tego typu reakcje we wczesnym etapie leczenia: ujawnienie reakcji w większości przypadków następuje w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Należy zaprzestać przyjmowania kapsułek Ibuprofen Banner w chwili wystąpienia pierwszej wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych bądź innych objawów nadwrażliwości.

W wyjątkowych przypadkach przyczyną ciężkich powikłań zakażeniowych skóry i tkanek miękkich może być ospa wietrzna. Obecnie nie jest możliwe wykluczenie roli NLPZ w nasileniu tych zakażeń. Dlatego zaleca się unikanie stosowania produktu Ibuprofen Banner w przypadku ospy wietrznej.

Inne uwagi

Bardzo rzadko obserwowane są ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości (na przykład wstrząs anafilaktyczny). Leczenie należy przerwać po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po przyjęciu lub podaniu produktu Ibuprofen Banner. Muszą zostać wdrożone niezbędne procedury medyczne odpowiadające występującym objawom przez specjalistyczny personel.

W przypadku długotrwałego stosowania produktu Ibuprofen Banner wymagane jest regularne kontrolowanie wartości wskaźników czynności wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi.

Długotrwałe stosowanie wszelkiego rodzaju leków przeciwbólowych w przypadku bólu głowy może powodować nasilenie tych bólów. Jeśli taka sytuacja ma miejsce lub jest spodziewana, należy przerwać przyjmowanie produktu i skontaktować się z lekarzem. Rozpoznania bólu głowy spowodowanego nadużywaniem leków należy spodziewać się u pacjentów, którzy mają częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw bólom głowy.

Ogólnie, regularne przyjmowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza skojarzenie kilku przeciwbólowych substancji czynnych, może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna). Ryzyko to może wzrosnąć w przypadku obciążenia fizycznego z utratą soli i odwodnieniem. Z tego względu należy tego unikać.

Stosowanie NLPZ może maskować objawy zakażenia.

Ten produkt leczniczy zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadką, dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Ibuprofenu nie należy stosować w połączeniu z:

-    Kwasem acetylosalicylowym: (powyżej 75 mg na dobę): ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.3).

-    Innymi lekami z grupy NLPZ, w tym inhibitorami cyklooksygenazy-2: ponieważ mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Ibuprofen należy stosować ostrożnie w połączeniach z:

-    Kwasem acetylosalicylowym stosowanym jako lek przeciwpłytkowy, ponieważ może to zwiększyć ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszać korzyść przyjmowania kwasu acetylosalicylowego.

-    Lekami przeciwpłytkowymi i selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI): zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

-    Kortykosteroidami: zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

-    Lekami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), lekami beta-adrenolitycznymi lub antagonistami angiotensyny II: NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych oraz innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów

z zaburzeniem czynności nerek (np. pacjenci odwodnieni lub pacjenci w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek) jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), leków beta-adrenolitycznych lub antagonistów angiotensyny II oraz leków hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która jednak jest zazwyczaj przemijająca. Z tego względu leki w takich połączeniach należy podawać ostrożnie, w szczególności u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić i rozważyć kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego, a następnie okresowo.

W szczególności jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas może zwiększyć ryzyko wystąpienia hiperkaliemii.

-    Lekami przeciwzakrzepowymi: NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna i tyklopidyna (patrz punkt 4.4).

-    Litem, digoksyną i fenytoiną: istnieje dowód na możliwe zwiększanie stężenia tych leków

w osoczu podczas jednoczesnego podawania z ibuprofenem. Podczas prawidłowego stosowania (maksymalnie przez 4 dni) kontrolowanie stężeń litu, digoksyny czy fenytoiny w osoczu nie jest zazwyczaj konieczne.

-    Probenecydem i sulfinpyrazonem: produkty lecznicze zawierające probenecyd lub sulfinpyrazon mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu.

-    Metotreksatem: podanie produktu Ibuprofen Banner w ciągu 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i nasilenia jego działania toksycznego.

- Cyklosporyną: hamowanie aktywności prostaglandyny nerkowej przez leki z grupy NLPZ może zwiększać stężenie cyklosporyny w osoczu oraz ryzyko działania nefrotoksycznego wywołanego podaniem cyklosporyny.

-    Takrolimusem: ryzyko działania nefrotoksycznego jest zwiększone w przypadku jednoczesnego podawania ibuprofenu z takrolimusem.

-    Zydowudyną: istnieją dowody na zwiększone ryzyko krwawienia do stawu oraz powstawania krwiaków u HIV-dodatnich hemofilików otrzymujących jednoczesne leczenie zydowudyną

i ibuprofenem.

-    Pochodnymi sulfonylomocznika: istnieje dowód na interakcję pomiędzy NLPZ a lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnymi sulfonylomocznika). Chociaż dotychczas nie opisano interakcji pomiędzy ibuprofenem a pochodnymi sulfonylomocznika, należy monitorować stężenia glukozy we krwi w przypadku jednoczesnego stosowania ibuprofenu i pochodnych sulfonylomocznika.

-    Antybiotykami z grupy chinolonów: dane uzyskane w badaniach u zwierząt wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. Pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek.

-    Cholestyraminą: Leczenie skojarzone cholestyraminą i ibuprofenem powoduje przedłużone i zmniejszone (25%) wchłanianie ibuprofenu. Produkty lecznicze należy stosować

z zachowaniem co najmniej jednej godziny odstępu.

-    Aminoglikozydami: NLPZ mogą spowolnić wydalanie aminoglikozydów i zwiększać ich działanie toksyczne.

Dane doświadczalne sugerują, że ibuprofen może hamować działanie małych dawek aspiryny na agregację płytek krwi, jeśli obydwa produkty podawane są jednocześnie. Jednak dane te są ograniczone, a niejasności dotyczące ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznej sprawiają, iż nie można wyciągnąć żadnych jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, natomiast uważa się, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne (patrz punkt 5.1).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność (patrz punkt 4.4):

Istnieją dowody na to, że produkty lecznicze, które hamują syntezę

cyklooksygenazy/prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności kobiet poprzez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Ciąża:

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpłynąć na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Całkowite ryzyko wad wrodzonych serca i naczyń wzrosło z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia. Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn prowadzi do zwiększenia częstości przed- i poimplantacyjnych strat ciąż oraz obumarcia zarodka i płodu.

Ponadto u zwierząt otrzymujących inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania różnorodnych wad rozwojowych, w tym wad układu sercowo-naczyniowego. W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować ibuprofenu, chyba że jest to wyraźnie konieczne. Jeśli ibuprofen stosowany jest u kobiety planującej zajść w ciążę lub będącej w pierwszym bądź drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę, a czas leczenia powinien być jak najkrótszy.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narażać płód na:

-    działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

- zaburzenia czynności nerek, które mogą przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem;

natomiast matkę i noworodka pod koniec ciąży na:

- możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne, które może wystąpić nawet po bardzo małych dawkach;

-    zahamowanie skurczów macicy, skutkujące opóźnionym lub wydłużonym porodem.

W związku z tym ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią:

W nielicznych badaniach ibuprofen i jego metabolity przenikają do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małych dawkach. Dotychczas nie są znane szkodliwe skutki działania u niemowląt, więc zazwyczaj nie jest konieczne przerywanie karmienia piersią podczas krótkotrwałego stosowania produktu Ibuprofen Banner w zalecanych dawkach.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci, u których występują zawroty głowy, senność lub zaburzenia widzenia podczas stosowania ibuprofenu, powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ta uwaga dotyczy w większym stopniu sytuacji, gdy ibuprofen stosowany jest w połączeniu z alkoholem (patrz punkt 4.4). Podanie pojedynczej dawki lub krótkotrwałe stosowanie ibuprofenu z reguły nie uzasadniają podjęcia specjalnych środków ostrożności.

4.8    Działania niepożądane

Wykaz poniższych działań niepożądanych obejmuje wszystkie działania niepożądane, które wynikły podczas leczenia ibuprofenem, również te występujące po długotrwałym leczeniu dużymi dawkami u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Podane częstości występowania, które wykraczają poza bardzo rzadkie doniesienia, odnoszą się do krótkotrwałego stosowania dawek dobowych do maksymalnie 1200 mg ibuprofenu dla postaci doustnych oraz maksymalnie 1800 mg w postaci czopków.

W kwestii poniższych działań niepożądanych należy wziąć pod uwagę, że są one przede wszystkim zależne od dawki i różnią się dla każdego indywidualnego przypadku.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są zaburzenia żołądka i jelit. Mogą wystąpić owrzodzenia, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasami śmiertelne w skutkach, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu zgłaszano

występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólów brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego i choroby Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Zgłaszano reakcje nadwrażliwości, które mogą obejmować:

a)    Anafilaksję i nieswoiste reakcje alergiczne,

b)    Reaktywność dróg oddechowych, w tym skurcz oskrzeli, astmę, zaostrzenie astmy lub duszność,

c)    Różne reakcje skórne, np. rzadko złuszczające i pęcherzowe choroby skóry (w tym toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka oraz rumień wielopostaciowy), obrzęk naczynioruchowy, świąd i pokrzywkę

Działania niepożądane uszeregowano wg częstości występowania stosując następujące określenia:

Bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000).

W każdej grupie częstości występowania działania niepożądane przedstawione są w kolejności ich malejącej ciężkości.

Zakażenia i zarażenia    Bardzo rzadko    Opisywano zaostrzenie stanów zapalnych

pasożytnicze    związanych z zakażeniem (np. wystąpienie

martwiczego zapalenia powięzi) powiązane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest to być może związane z mechanizmem działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Jeśli podczas stosowania produktu Ibuprofen Banner wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, pacjentowi należy zalecić niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza. Należy ocenić, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwinfekcyjnego/antybiotykoterapii.

Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości. Wydaje się, iż predyspozycję do tego wykazują pacjenci z zaburzeniami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki łącznej).

Zaburzenia krwi    Bardzo rzadko

i układu chłonnego

Zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego


Zaburzenia psychiczne


Zaburzenia układu nerwowego


Zaburzenia oka

Zaburzenia ucha i błędnika


aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna). Pierwszymi objawami mogą być gorączka, ból gardła, powierzchowne rany w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, ciężkie osłabienie, krwawienia z nosa oraz krwawienia skórne. Pacjenta należy poinformować, by w takich przypadkach natychmiast odstawił produkt, aby unikał samoleczenia lekami przeciwbólowymi lub przeciwgorączkowymi i skonsultował się z lekarzem.

Podczas długotrwałej terapii należy regularnie sprawdzać wskaźniki morfologii krwi.


Niezbyt często    Reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną

i świądem, jak również napady duszności (możliwe wystąpienie w połączeniu ze spadkiem ciśnienia tętniczego).

Pacjenta należy poinformować, by w takim przypadku natychmiast powiadomił lekarza i nie przyjmował więcej produktu Ibuprofen Banner.

Bardzo rzadko    Ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości.

Mogą one wystąpić jako obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk wewnętrzny krtani z zaburzeniem drożności dróg oddechowych, niewydolności oddechowej, przyspieszenia czynności serca, spadku ciśnienia krwi, do zagrażającego życiu wstrząsu włącznie.

Jeśli wystąpi jeden z powyższych objawów, co może się zdarzyć nawet po pierwszym zastosowaniu produktu, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarza.


Bardzo rzadko    Reakcje psychotyczne, depresja,

nerwowość


Niezbyt często    Zaburzenia ośrodkowego układu

nerwowego takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie lub zmęczenie


Niezbyt często    Zaburzenia widzenia

Rzadko    Szumy uszne


Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

Kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia

naczyniowe

Bardzo rzadko

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

Astma, skurcz oskrzeli, duszność i świszczący oddech.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Dolegliwości żołądka i jelit, takie jak niestrawność, zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia i niewielkie krwawienie z przewodu pokarmowego, które może prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.

Niezbyt często

Owrzodzenia przewodu pokarmowego, potencjalnie z krwawieniem i perforacją. Wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego oraz choroby Crohna (patrz punkt 4.4), zapalenie błony śluzowej żołądka

Bardzo rzadko

Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita.

Pacjenta należy poinformować, by w przypadku wystąpienia ostrego bólu nadbrzusza, smolistych stolców lub krwawych wymiotów odstawił produkt leczniczy i natychmiast zgłosił się do lekarza.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, w szczególności po długotrwałym leczeniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Różne wysypki skórne

Bardzo rzadko

Reakcje pęcherzowe, w tym zespół

Stevens-Johnsona i toksyczne martwicze

oddzielanie się naskórka. W wyjątkowych przypadkach podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich (patrz również “Zakażenia i zarażenia pasożytnicze”).

Zaburzenia nerek    Rzadko

i dróg moczowych


Bardzo rzadko


Badania diagnostyczne Bardzo rzadko


Rzadko mogą także wystąpić uszkodzenia tkanki nerki (martwica brodawek) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Tworzenie się obrzęków, w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek. Z tego względu należy regularnie sprawdzać czynność nerek.

Zmniejszenie wartości stężeń hematokrytu i hemoglobiny.


Badania kliniczne i dane epidemiologiczne sugerują, że przyjmowanie ibuprofenu (szczególnie w dużych dawkach 2400 mg na dobę) przez długi czas może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4.).

4.9 Przedawkowanie

U młodzieży i dorosłych skutek odpowiedzi na dawkę nie jest wyraźnie określony. Okres półtrwania w przypadku przedawkowania wynosi 1,5 - 3 godzin.

Objawy przedawkowania

U większości pacjentów, którzy przyjęli klinicznie istotne ilości NLPZ, rozwijają się nie więcej niż nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Możliwe są również: szumy uszne, bóle głowy i krwawienia z przewodu pokarmowego. W przypadku bardziej poważnego zatrucia, działanie toksyczne jest obserwowane w ośrodkowym układzie nerwowym, co objawia się zawrotami głowy, sennością, niekiedy pobudzeniem i dezorientacja lub śpiączką. Czasami u pacjentów występują drgawki. W ciężkich zatruciach może wystąpić kwasica metaboliczna i może być wydłużony czas protrombinowy/INR, prawdopodobnie z powodu ingerencji w działanie krążących czynników krzepnięcia. Mogą wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenia wątroby. Zaostrzenie astmy jest możliwe u chorych na astmę.

Leczenie przedawkowania

Leczenie powinno być objawowe oraz wspomagające i obejmować utrzymanie drożności dróg oddechowych, a także monitorowanie czynności serca i czynności życiowych, aż do osiągnięcia stanu stabilizacji. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego, jeśli pacjent wykazuje w ciągu 1 godziny od przyjęcia objawy wskazujące na ilość potencjalnie toksyczną. Jeśli występują częste

lub długotrwałe drgawki, powinny być leczone przez dożylne podanie diazepamu lub lorazepamu. Należy podać leki rozszerzające oskrzela stosowane w leczeniu astmy.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego, kod ATC: M01A E01

Ibuprofen jest pochodną kwasu propionowego z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), który wykazał skuteczność w hamowaniu syntezy prostaglandyn. U ludzi ibuprofen zmniejsza ból związany ze stanem zapalnym, obrzęki oraz gorączkę.

Ponadto, ibuprofen w przemijający sposób hamuje agregację płytek krwi.

Dane doświadczalne wskazują, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek aspiryny na agregacj ę płytek krwi, jeśli oba leki podawane są jednocześnie. W jednym badaniu kiedy pojedyncza dawka 400 mg ibuprofenu była przyjęta w ciągu 8 godzin przed lub w ciągu 30 minut po podaniu dawki aspiryny (81 mg) o natychmiastowym uwalnianiu, wystąpiło zmniejszenie działania ASA na tworzenie tromboksanu lub agregację płytek. Jednakże ograniczenia tych danych oraz niepewność odnośnie ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznej sprawiają, iż nie można wyciągnąć żadnych jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu; ponadto uważa się, że po doraźnym stosowaniu ibuprofenu nie występuje prawdopodobieństwo działania o znaczeniu klinicznym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ibuprofen jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenia w osoczu występują 1-2 godziny po podaniu konwencjonalnych tabletek powlekanych ibuprofenu. Jednak ibuprofen jest szybciej wchłaniany z przewodu pokarmowego po podaniu Ibuprofen Banner, osiągając maksymalne stężenie w osoczu około 46 minut po podaniu produktu na czczo.

W przypadku przyjmowania konwencjonalnych tabletek powlekanych podczas posiłku maksymalne stężenie obserwuje się po 1-2 godzinach.

Około 99% ibuprofenu wiąże się z białkami. Po podaniu doustnym 75-85% ibuprofenu wydalane jest przez nerki w ciągu pierwszych 24 godzin (głównie w postaci dwóch metabolitów), reszta jest eliminowana z kałem po wydzieleniu do żółci. Wydalanie jest zakończone w ciągu 24 godzin.

Okres półtrwania ibuprofenu wynosi około 2 godzin.

W nielicznych badaniach ibuprofen występował w mleku kobiet karmiących piersią w bardzo małych stężeniach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność subchroniczna i przewlekła ibuprofenu w doświadczeniach na zwierzętach ujawniała się głównie w postaci zmian i owrzodzeń przewodu pokarmowego.

Badania in vitro i in vivo nie dostarczyły klinicznie znaczących dowodów na działanie mutagenne ibuprofenu. W badaniach na szczurach i myszach nie znaleziono dowodów na działanie rakotwórcze ibuprofenu.

Ibuprofen wywoływał zahamowanie owulacji u królików, jak również zaburzenia implantacji u różnych gatunków zwierząt (królik, szczur, mysz). Badania eksperymentalne wykazały, że ibuprofen przenika przez łożysko. Po podaniu dawek toksycznych dla matki obserwowano zwiększoną częstość występowania wad rozwojowych płodu (np. wady przegrody międzykomorowej serca) u szczurów.

W badaniach na zwierzętach zaobserwowano, że stosowanie NLPZ o znanym działaniu hamowania syntezy prostaglandyn może zwiększyć częstość występowania dystocji i opóźnionego porodu.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 600 Potasu wodorotlenek Woda oczyszczona

Skład kapsułki Żelatyna

Sorbitol ciekły, częściowo odwodniony Woda oczyszczona

Tusz:

Opacode WB black NS-78-17821 O składzie:

Żelaza tlenek czarny Hypromeloza 6 cP

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowych pudełkach.

Jedno pudełko może zawierać 4, 10, 12, 15, 16 lub 20 kapsułek w blistrach. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Banner Pharmacaps Europe B.V.

De Posthoornstraat 7 5048 AS Tilburg Holandia

8 NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Ibuprofen Banner