Imeds.pl

Ibuprofen Dr. Max 200 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ibuprofen Dr. Max 200 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ibuprofen Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Dr. Max

3.    Jak stosować lek Ibuprofen Dr. Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibuprofen Dr. Max

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ibuprofen Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen Dr. Max należy do grupy leków nazywanych NLPZ (niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi), które działają poprzez zmniejszenie bólu, stanu zapalnego i gorączki.

Tabletki Ibuprofen Dr. Max 200 mg są stosowane w leczeniu bólu o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, takich jak ból głowy, w tym również migrenowy ból głowy, bólów miesiączkowych i gorączki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Dr. Max

Kiedy nie stosować leku Ibuprofen Dr. Max

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne, takie jak astma, katar, swędząca wysypka lub obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła po zastosowaniu leków przeciwbólowych zawierających kwas acetylosalicylowy lub niektóre inne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (NLPZ);

-    jeśli pacjent choruje na chorobę wrzodową lub krwawienia z żołądka lub jelita cienkiego (dwunastnicy) związaną z uprzednim stosowaniem leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych (NLPZ);

-    jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie lub krwawienie z żołądka lub jelita cienkiego (dwunastnicy) lub jeśli pacjent miał dwa lub więcej z tych epizodów w przeszłości;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie problemy z czynnością wątroby, nerek lub serca (w tym choroba wieńcowa);

-    jeśli pacjentka jest w okresie ostatnich 3 miesięcy ciąży;

-    jeśli u pacjenta doszło do znaczącego odwodnienia (spowodowanego wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów);

-    jeśli u pacjenta występuje aktywne krwawienie (w tym z mózgu);

-    jeśli pacjent choruje na chorobę nieznanego pochodzenia, w wyniku której dochodzi do tworzenia się nieprawidłowych komórek krwi;

-    nie należy podawać leku Ibuprofen Dr. Max dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zażyciem leku Ibuprofen Dr. Max:

-    jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub inne choroby autoimmunologiczne;

-    jeśli u pacjenta występują dziedziczne zaburzenia czerwonego pigmentu krwi - hemoglobiny (porfiria);

-    jeśli pacjent ma przewlekłe choroby zapalne jelit, takie jak: zapalenie okrężnicy z owrzodzeniem (wrzodziejące zapalenie jelita grubego), zapalenie przewodu pokarmowego, (choroba Crohna) lub inne choroby żołądka i jelit;

-    jeśli    u pacjenta występują zaburzenia w powstawaniu krwinek;

-    jeśli    pacjent ma problemy z normalnym mechanizmem krzepnięcia krwi;

-    jeśli    u pacjenta występuje alergia, katar sienny, astma, przewlekły obrzęk błony    śluzowej nosa,

zatok, migdałków lub przewlekłe obturacyjne schorzenia dróg oddechowych, ponieważ ryzyko rozwoju zwężenia dróg oddechowych wraz z trudnościami w oddychaniu (skurcz oskrzeli) jest większe;

-    jeśli    u pacjenta występują problemy z krążeniem w tętnicach rąk i nóg;

-    jeśli    u pacjenta występują problemy z wątrobą, nerkami, problemy z sercem lub    wysokie

ciśnienie krwi;

-    jeśli pacjent niedawno przeszedł ciężką operację;

-    jeśli pacjentka jest w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ciąży;

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej podatni na skutki uboczne, szczególnie krwawienia i perforacje w przewodzie pokarmowym, które mogą powodować zgon.

Owrzodzenia, perforacje i krwawienia z żołądka lub jelit

Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej wrzód żołądka lub jelit, zwłaszcza dodatkowo skomplikowany przez perforację lub towarzyszące mu krwawienie, należy zwrócić uwagę na wszelkie występujące nietypowe objawy w jamie brzusznej i zgłosić je natychmiast do lekarza, zwłaszcza jeśli objawy te występują na początku leczenia. Ryzyko wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia w przewodzie pokarmowym jest w tym przypadku większe, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego, leczenie musi zostać przerwane.

Krwawienia, owrzodzenia lub perforacja żołądka lub jelit mogą wystąpić bez żadnych sygnałów ostrzegawczych nawet u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie mieli takich problemów. Mogą one również powodować zgon.

Ryzyko wystąpienia wrzodów, perforacji lub krwawienia z żołądka lub jelit, zwykle wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki ibuprofenu. Ryzyko zwiększa także stosowanie niektórych innych leków, jeśli są przyjmowane w tym samym czasie co ibuprofen (patrz Ibuprofen Dr. Max, a inne leki, poniżej).

Reakcje skórne

Należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen Dr. Max po wystąpieniu pierwszych oznak wysypki skórnej, zmian w błonach śluzowych lub innych objawów alergii, ponieważ mogą być one pierwszym objawem ciężkich reakcji skórnych (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa- Johnsona, zespół Lyella), czasami prowadząc do zgonu. Największe ryzyko pojawienia się tych reakcji występuje w pierwszym miesiącu leczenia.

Wpływ na serce i mózg

Stosowanie leków takich jak Ibuprofen Dr. Max może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko jest większe po podaniu dużych dawek i w trakcie długotrwałego leczenia. Nie należy podawać dawki większej niż zalecana lub wydłużać czasu leczenia (7 dni z rzędu).

Jeśli u pacjenta występują problemy z sercem, wystąpił udar mózgu w przeszłości lub występują inne czynniki ryzyka (np. wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, duże stężenie cholesterolu lub pacjent pali papierosy) należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą.

Wpływ na nerki

Ibuprofen może powodować problemy z prawidłowym funkcjonowaniem nerek, nawet u pacjentów, którzy dotąd nie mieli problemów z nerkami. Problemy te mogą prowadzić do wystąpienia obrzęków kończyn dolnych, a nawet mogą prowadzić do niewydolności serca lub wzrostu ciśnienia krwi u osób predysponowanych.

Ibuprofen może powodować uszkodzenie nerek zwłaszcza u pacjentów, którzy mieli już wcześniej problemy z nerkami, sercem lub wątrobą, albo stosują leki moczopędne lub inhibitory ACE, jak również u osób w podeszłym wieku. Zaprzestanie stosowania leku Ibuprofen Dr. Max zazwyczaj prowadzi do ustąpienia objawów.

Dzieci i młodzież

Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek, u odwodnionych pacjentów - dzieci i młodzieży.

Inne środki ostrożności

Podczas leczenia długotrwałego, dużymi dawkami leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami leków. Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych może powodować trwałe uszkodzenie nerek i ryzyko niewydolności nerek.

Ibuprofen może maskować objawy lub oznaki zakażenia (gorączka, ból i obrzęk) i tymczasowo przedłużyć czas krwawienia.

Ibuprofen może zmniejszyć szanse na zajście w ciążę. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę lub jeśli ma problemy z zajściem w ciążę.

Inne leki i Ibuprofen Dr. Max

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane leku Ibuprofen Dr. Max mogą nasilić się poprzez równoczesne stosowanie innych leków. Z drugiej strony, Ibuprofen Dr. Max może nasilać lub obniżać działanie innych leków lub nasilać występowanie działań niepożądanych innych leków stosowanych jednocześnie z ibuprofenem.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Ibuprofen Dr. Max, jeśli pacjent przyjmuje:

-    inne leki z grupy NLPZ

-    kwas acetylosalicylowy

-    leki przeciwzakrzepowe (przeciwko krzepnięciu), takie jak warfaryna i heparyna

-    inhibitory agregacji płytek krwi (przeciwko krzepnięciu), takie jak tiklopidyna lub klopidogrel

-    metotreksat (stosowany w leczeniu nowotworów i chorób autoimmunologicznych)

-    digoksynę (stosowaną w leczeniu różnych chorób serca)

-    fenytoinę (stosowaną w zapobieganiu występowania napadów padaczkowych)

-    lit (stosowany w leczeniu chorób maniakalno-depresyjnych)

-    leki moczopędne, w tym leki moczopędne oszczędzające potas

-    leki przeciwnadciśnieniowe (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego), takie jak:

•    inhibitory ACE , np. kaptopryl

•    leki blokujące receptory adrenergiczne

•    antagoniści angiotensyny II

-    cholestyraminę (lek stosowany w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu)

-    aminoglikozydy (leki przeciwbakteryjne)

-    SSRI (stosowane w leczeniu depresji ), takie jak paroksetyna, sertralina, citalopram

-    moklobemid (RIMA - lek stosowany w leczeniu chorób depresyjnych lub fobii społecznych)

-    cyklosporynę, takrolimus (stosowane w immunosupresji po przeszczepieniu narządów)

-    zydowudynę lub rytanovir (stosowany w leczeniu pacjentów z HIV)

-    mifepristonu

-    probenecydu lub sulfinpirazonu (stosowanych w leczeniu dny moczanowej)

-    antybiotyków z grupy chinolonów

-    pochodnych sulfonylomocznika (stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2)

-    kortykosteroidów (leków przeciwzapalnych)

-    bisfosfonianów (stosowanych w leczeniu osteoporozy, choroby Pageta, zmniejszających stężenie wapnia we krwi)

-    oksypentyfiliny (pentoksyfiliny) stosowanej w leczeniu chorób układu krążenia w tętnicach nóg lub rąk)

-    baklofen (lek zwiotczający mięśnie).

Ibuprofen Dr. Max z jedzeniem, piciem i alkoholem

Ibuprofen Dr. Max należy przyjmować popijając szklanką wody, w trakcie posiłku lub po posiłku.

Należy unikać spożywania alkoholu, gdyż może on nasilać działania niepożądane leku Ibuprofen Dr. Max zwłaszcza te ze strony żołądka, jelit oraz mózgu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ibuprofen nie może być stosowany u kobiet będących w ostatnich trzech miesiącach ciąży, ponieważ może to powodować zaburzenia głównie serca, płuc i nerek u nienarodzonego dziecka. Jeśli lek jest stosowany pod koniec ciąży, może spowodować wystąpienie skłonności do krwawień, zarówno u matki, jak i dziecka i osłabiać siłę skurczów macicy, doprowadzając w ten sposób do opóźnienia wystąpienia porodu.

Ibuprofen Dr. Max można stosować tylko w pierwszych 6 miesiącach ciąży, po konsultacji z lekarzem i tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Ibuprofen Dr. Max należy do grupy leków (NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające po odstawieniu leku.

Ibuprofen przenika do mleka kobiecego w bardzo małej ilości i zwykle, podczas krótkotrwałego stosowania, karmienie piersią zwykle nie musi być przerwane. Jeżeli jednak przewidziane jest dłuższe leczenie, należy wziąć pod uwagę wcześniejsze przerwanie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ibuprofen w zasadzie nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Jednakże występujące działania niepożądane, spowodowane dużymi dawkami produktu, takie jak: zmęczenie, senność, zawroty głowy (o których donoszono często) i zaburzenia widzenia (o których donoszono niezbyt często), mogą, w pojedynczych przypadkach, zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Działanie to może być nasilone w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

3. Jak stosować lek Ibuprofen Dr. Max

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszych, skutecznych dawek przez możliwie krótki okres potrzebny do kontroli objawów.

Jeśli pacjent musi stosować produkt dłużej niż 7 dni lub więcej niż 3 dni u dzieci i młodzieży lub objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

Dawka ibuprofenu zależy od wieku i masy ciała pacjenta. Zalecana dawka to:

Bóle o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i gorączka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (>40 kg):

1 do 2 tabletek podawane w pojedynczej dawce lub 3 do 4 razy na dobę w odstępach co 4 do 6 godzin. Dawkowanie w migrenie powinno być następujące: 2 tabletki podawane w pojedynczej dawce, jeżeli to konieczne 2 tabletki podawane w odstępach co 4 do 6 godzin.

Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 tabletek (1200 mg).

Dzieci w wieku 6-12 lat (>20 kg):

Dzieci w wieku 6-9 lat (20-29 kg): 1 tabletka 1 do 3 razy na dobę w razie potrzeby w odstępach co 4 do 6 godzin.

Maksymalna ilość tabletek nie powinna być większa niż 3 tabletki na dobę.

Dzieci w wieku 10-12 lat (30-40 kg): 1 tabletka 1 do 4 razy na dobę w razie potrzeby w odstępach co 4 do 6 godzin.

Maksymalna ilość tabletek nie powinna być większa niż 4 tabletki na dobę.

Bolesne miesiączkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

W razie potrzeby 1 do 2 tabletek 1 do 3 razy na dobę, w odstępach co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 tabletek (1200 mg).

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody w trakcie lub po posiłku. W celu ułatwienia połknięcia lub dostosowania dawki, tabletki mogą zostać podzielone na połowy.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Ibuprofen Dr. Max, gdyż mogą oni być bardziej podatni na wystąpienie działań niepożądanych, zwłaszcza krwawień oraz perforacji w obrębie przewodu pokarmowego, które mogą powodować zgon. Lekarz udzieli odpowiedniej porady.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Ibuprofen Dr. Max. Lekarz udzieli odpowiedniej porady.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen Dr. Max

W przypadku przyjęcia za dużej dawki leku Ibuprofen Dr. Max należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala lub apteki w celu uzyskania odpowiedniej porady.

Objawami przedawkowania mogą być: nudności, wymioty, ból brzucha i biegunka. Może również wystąpić szum w uszach, ból głowy, zawroty głowy i krwawienie z żołądka lub jelit. W cięższych przypadkach przedawkowania mogą wystąpić również: senność, pobudzenie, dezorientacja, śpiączka, drgawki, skurcze (zwłaszcza u dzieci), zaburzenia widzenia i problemy z oczami, niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby, niskie ciśnienie krwi, zapaść oddechowa, sinica warg, języka i palców oraz tendencja do nadmiernego krwawienia. U pacjentów chorujących na astmę może nastąpić zaostrzenie choroby.

Pominięcie przyjęcia leku Ibuprofen Dr. Max

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjać tak szybko jak to tylko możliwe, za wyjątkiem sytuacji, w której od przyjęcia ostatniej dawki minęło mniej niż 4 godziny.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ibuprofen Dr. Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Występowanie działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne przy wysokich dawkach i długim okresie leczenia.

Stosowanie leków takich jak Ibuprofen Dr. Max może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru. W związku ze stosowaniem NLPZ zgłaszano występowanie: zatrzymania wody (obrzęków), wysokiego ciśnienia krwi i niewydolności serca.

Działania niepożądane podane zostały zgodnie z częstością występowania. Do oszacowania częstości występowania działań niepożądanych zastosowano poniższą terminologię:

Bardzo często:    występują u    więcej    niż    1 na 10 pacjentów

Często:    występują u    1    do    10    na 100 pacjentów

Niezbyt często:    występują u    1    do    10    na 1 000 pacjentów

Rzadko:    występują u    1    do    10    na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana:    częstość występowania nie może zostać określona na podstawie dostępnych

danych

Następujące działania niepożądane są ważne i wymagają natychmiastowego działania, jeżeli wystąpią u pacjenta. Należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen Dr. Max i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy:

Często:

- czarne smoliste stolce lub krwawe wymioty (wrzód przewodu pokarmowego z krwawieniem)

Bardzo rzadko:

-    obrzęk twarzy, języka lub gardła (krtani), który może powodować duże trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), szybkie bicie serca, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego lub wstrząs zagrażający życiu

-    nagła reakcja alergiczna występująca ze spłyceniem oddechu, świszczącym oddechem i zmniejszeniem ciśnienia krwi

-    ciężka postać wysypki z pęcherzami na skórze, zwłaszcza na nogach, ramionach, rękach i stopach, które mogą również obejmować twarz i usta (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona). Może ona wystąpić w postaci bardziej dotkliwej, z wystąpieniem większych pęcherzy, które mogą ulegać pęknięciu oraz oddzielaniem się naskórka (zespół Lyella). Mogą również wystąpić ciężkie zakażenia skóry przebiegające ze zniszczeniem (martwicą) skóry, tkanki podskórnej i mięśni.

Należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem tak szybko jak to możliwe, jeśli wystąpią następujące objawy niepożądane:

Bardzo często:

-    zgaga, ból brzucha, niestrawność

Niezbyt często :

-    niewyraźne widzenie lub inne problemy z oczami, takie jak wrażliwość na światło

-    reakcje nadwrażliwości, takie jak: wysypka, swędzenie skóry, napady astmy (czasami z niskim ciśnieniem krwi)

Rzadko:

-    utrata wzroku Bardzo rzadko:

-    nagłe napełnienie płuc wodą powodujące trudności w oddychaniu, wysokie ciśnienie krwi, zatrzymanie wody i przyrost masy ciała

Inne możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Ibuprofen Dr. Max to:

Bardzo często:

-    zaburzenia układu pokarmowego, takie jak biegunka, nudności, wymioty, wiatry, zaparcia Często:

-    wrzód przewodu pokarmowego z perforacją lub bez

-    zapalenie jelita i nasilenie zapalenia okrężnicy (zapalenie jelita grubego) i przewodu pokarmowego (choroba Crohna) i powikłania związane z uchyłkami jelita grubego (perforacja lub przetoka)

-    mikroskopowe krwawienie z przewodu pokarmowego, co może skutkować niedokrwistością

-    zapalenie i owrzodzenie jamy ustnej

-    ból głowy, senność, zawroty głowy, zmęczenie, pobudzenie, bezsenność i rozdrażnienie

Niezbyt często:

-    zapalenie błony śluzowej żołądka

-    problemy z nerkami, w tym rozwój obrzęku, zapalenie nerek i niewydolność nerek

-    wyciek z nosa

-    trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli)

Rzadko:

-    depresja, dezorientacja, omamy

-    toczeń rumieniowaty układowy

-    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i innych enzymów wątrobowych, zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu we krwi, hamowanie agregacji płytek krwi i przedłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy krwi oraz wzrost zawartości kwasu moczowego w surowicy krwi

Bardzo rzadko:

-    nieprzyjemne uczucie bicia serca, niewydolność serca, zawał serca lub wysokie ciśnienie krwi

-    zaburzenia tworzenia komórek krwi (z objawami takimi jak: gorączka, ból gardła, powierzchniowe owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienia z nosa i skórne)

-    dzwonienie i szum w uszach

-    zapalenie przełyku lub trzustki

-    zwężenie jelita

-    ostre zapalenie wątroby, żółtawe przebarwienia skóry lub białek oczu, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie lub zniszczenie wątroby

-    zapalenie opon mózgowych (bez infekcji bakteryjnej)

-    uszkodzenie tkanki nerek

-    wypadanie włosów.

Ibuprofen może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek, a odporność na zakażenia może być zmniejszona. Jeśli wystąpi zakażenie z objawami takimi jak gorączka wraz ze znacznym pogorszeniem stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia takimi jak: ból gardła / jamy ustnej / ust lub problemy z drogami moczowymi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zostanie wykonane u pacjenta badanie krwi w celu sprawdzenia ewentualnego zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Ważne jest, aby poinformować lekarza o stosowanym leku.

Podczas leczenia ibuprofenem, odnotowano przypadki zapalenia opon mózgowych (objawiające się sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub dezorientacją) u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami autoimmunologicznymi, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy lub różne choroby tkanki łącznej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301 faks: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ibuprofen Dr. Max

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Ibuprofen Dr. Max

-    Substancją czynną jest ibuprofen. Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu.

-    Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, bezwodna, hydroksypropoyloceluloza, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, talk. otoczka tabletki (Opadry (white) 06B28499): hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Ibuprofen Dr. Max i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

200 mg: biała, owalna, wypukła, tabletka powlekana z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Tabletkę można dzielić na połowy.

Wielkości opakowań:

Blister: 6, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60 i 100 tabletek powlekanych.

Pojemnik: 10, 20, 30, 36, 40, 50, 60 i 100 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

Dr. Max Pharma Ltd.

First Floor Roxburghe House 273-287 Regent Street W1B 2HA London Wielka Brytania

Wytwórca

Actavis UK Limited Whiddon Valley Barnstaple North Devon

EX32 8NS, Wielka Brytania

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3, Samokovsko Shose Str.

2600 Dupnitsa Bułgaria

Medis International a.s.

Prumyslova 961/16 747 23 Bolatice Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Malta:    Ibuprofen Dr. Max 200 mg / 400 mg film-coated tablet

Polska:    Ibuprofen Dr. Max

Republika Czeska:    Ibunex 200 mg / 400 mg potahovane tablety

Słowacja:    Ibuprofen Dr. Max 200 mg / 400 mg filmom obalene tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2015

10