+ iMeds.pl

Ibuprofen dr. max 400 mgUlotka Ibuprofen dr. max

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ibuprofen Dr. Max 400 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ibuprofen Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Dr. Max

3.    Jak stosować lek Ibuprofen Dr. Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibuprofen Dr. Max

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ibuprofen Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen Dr. Max należy do grupy leków nazywanych NLPZ (niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi), które działają poprzez zmniejszenie bólu, stanu zapalnego i gorączki.

Tabletki Ibuprofen Dr. Max 400 mg są stosowane w leczeniu bólu o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, takich jak ból głowy, w tym również migrenowy ból głowy, bólów miesiączkowych i gorączki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Dr. Max

Kiedy nie stosować leku Ibuprofen Dr. Max

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne, takie jak: astma, katar, swędząca wysypka lub obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła po zastosowaniu leków przeciwbólowych zawierających kwas acetylosalicylowy lub niektóre inne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (NLPZ);

-    jeśli pacjent choruje na chorobę wrzodową lub krwawienia z żołądka lub jelita cienkiego (dwunastnicy) związaną z uprzednim stosowaniem leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych (NLPZ);

-    jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie lub krwawienie z żołądka lub jelita cienkiego (dwunastnicy) lub jeśli pacjent miał dwa lub więcej z tych epizodów w przeszłości;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie problemy z czynnością wątroby, nerek lub serca (w tym choroba wieńcowa);

-    jeśli pacjentka jest w okresie ostatnich 3 miesięcy ciąży;

-    jeśli u pacjenta doszło do znaczącego odwodnienia (spowodowanego wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów);

-    jeśli u pacjenta występuje aktywne krwawienie (w tym z mózgu);

-    jeśli pacjent choruje na chorobę nieznanego pochodzenia, w wyniku której dochodzi do tworzenia się nieprawidłowych komórek krwi;

-    nie należy podawać leku Ibuprofen Dr. Max dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zażyciem leku Ibuprofen Dr. Max:

-    jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub inne choroby autoimmunologiczne;

-    jeśli u pacjenta występują dziedziczne zaburzenia czerwonego pigmentu krwi - hemoglobiny (porfiria);

-    jeśli pacjent ma przewlekłe choroby zapalne jelit, takie jak: zapalenie okrężnicy z owrzodzeniem (wrzodziejące zapalenie jelita grubego), zapalenie przewodu pokarmowego, (choroba Crohna) lub inne choroby żołądka i jelit;

-    jeśli    u pacjenta występują zaburzenia w powstawaniu krwinek;

-    jeśli    pacjent ma problemy z normalnym mechanizmem krzepnięcia krwi;

-    jeśli    u pacjenta występuje alergia, katar sienny, astma, przewlekły obrzęk błony śluzowej    nosa,

zatok, migdałków lub przewlekłe obturacyjne schorzenia dróg oddechowych, ponieważ ryzyko rozwoju zwężenia dróg oddechowych wraz z trudnościami w oddychaniu (skurcz oskrzeli) jest większe;

-    jeśli u pacjenta występują problemy z krążeniem w tętnicach rąk i nóg;

-    jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą, nerkami, problemy z sercem lub wysokie ciśnienie krwi;

-    jeśli pacjent niedawno przeszedł ciężką operację;

-    jeśli pacjentka jest w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ciąży;

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej podatni na skutki uboczne, szczególnie krwawienia i perforacje w przewodzie pokarmowym, które mogą powodować zgon.

Owrzodzenia, perforacje i krwawienia z żołądka lub jelit

Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej wrzód żołądka lub jelit, zwłaszcza dodatkowo skomplikowany przez perforację lub towarzyszące mu krwawienie, należy zwrócić uwagę na wszelkie występujące nietypowe objawy w jamie brzusznej i zgłosić je natychmiast do lekarza, zwłaszcza jeśli objawy te występują na początku leczenia. Ryzyko wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia w przewodzie pokarmowym jest w tym przypadku większe, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego, leczenie musi zostać przerwane.

Krwawienia, owrzodzenia lub perforacja żołądka lub jelit mogą wystąpić bez żadnych sygnałów ostrzegawczych, nawet u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie mieli takich problemów. Mogą one również powodować zgon.

Ryzyko wystąpienia wrzodów, perforacji lub krwawienia z żołądka lub jelit, zwykle wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki ibuprofenu. Ryzyko zwiększa także stosowanie niektórych innych leków, jeśli są przyjmowane w tym samym czasie co ibuprofen (patrz Ibuprofen Dr. Max, a inne leki, poniżej) .

Reakcje skórne

Należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen Dr. Max po wystąpieniu pierwszych oznak wysypki skórnej, zmian w błonach śluzowych lub innych objawów alergii, ponieważ mogą być one pierwszym objawem ciężkich reakcji skórnych (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa- Johnsona, zespół Lyella), czasami prowadzących do zgonu. Największe ryzyko pojawienia się tych reakcji występuje w pierwszym miesiącu leczenia.

Wpływ na serce i mózg

Stosowanie leków takich jak Ibuprofen Dr. Max może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko jest większe po podaniu dużych dawek i w trakcie długotrwałego leczenia. Nie należy podawać dawki większej niż zalecana lub wydłużać czasu leczenia (7 dni z rzędu).

Jeśli u pacjenta występują problemy z sercem, wystąpił udar mózgu w przeszłości lub występują inne czynniki ryzyka (np.: wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, duże stężenie cholesterolu lub pacjent pali papierosy), należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą.

Wpływ na nerki

Ibuprofen może powodować problemy z prawidłowym funkcjonowaniem nerek, nawet u pacjentów, którzy dotąd nie mieli problemów z nerkami. Problemy te mogą prowadzić do wystąpienia obrzęków kończyn dolnych, a nawet mogą prowadzić do niewydolności serca lub wzrostu ciśnienia krwi u osób predysponowanych.

Ibuprofen może powodować uszkodzenie nerek, zwłaszcza u pacjentów, którzy mieli już wcześniej problemy z nerkami, sercem lub wątrobą albo stosują leki moczopędne lub inhibitory ACE, jak również u osób w podeszłym wieku. Zaprzestanie stosowania leku Ibuprofen Dr. Max zazwyczaj prowadzi do ustąpienia objawów.

Dzieci i młodzież

Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek, u odwodnionych pacjentów - dzieci i młodzieży.

Inne środki ostrożności

Podczas leczenia długotrwałego, dużymi dawkami leków przeciwbólowych, mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami leków. Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych może powodować trwałe uszkodzenie nerek i ryzyko niewydolności nerek.

Ibuprofen może maskować objawy lub oznaki zakażenia (gorączka, ból i obrzęk) i tymczasowo przedłużyć czas krwawienia.

Ibuprofen może zmniejszyć szanse na zajście w ciążę. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę lub jeśli ma problemy z zajściem w ciążę.

Inne leki i Ibuprofen Dr. Max

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane leku Ibuprofen Dr. Max mogą nasilić się poprzez równoczesne stosowanie innych leków. Z drugiej strony, Ibuprofen Dr. Max może nasilać lub obniżać działanie innych leków lub nasilać występowanie działań niepożądanych innych leków stosowanych jednocześnie z ibuprofenem.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Ibuprofen Dr. Max, jeśli pacjent przyjmuje:

-    inne leki z grupy NLPZ

-    kwas acetylosalicylowy

-    leki przeciwzakrzepowe (przeciwko krzepnięciu), takie jak warfaryna i heparyna

-    inhibitory agregacji płytek krwi (przeciwko krzepnięciu), takie jak tiklopidyna lub klopidogrel

-    metotreksat (stosowany w leczeniu nowotworów i chorób autoimmunologicznych)

-    digoksynę (stosowaną w leczeniu różnych chorób serca)

-    fenytoinę (stosowaną w zapobieganiu występowania napadów padaczkowych)

-    lit (stosowany w leczeniu chorób maniakalno-depresyjnych)

-    leki moczopędne, w tym leki moczopędne oszczędzające potas

-    leki przeciwnadciśnieniowe ( stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego), takie jak:

•    inhibitory ACE , np. kaptopryl

•    leki blokujące receptory adrenergiczne

•    antagoniści angiotensyny II

-    cholestyraminę (lek stosowany w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu)

-    aminoglikozydy (leki przeciwbakteryjne)

-    SSRI (stosowane w leczeniu depresji ), takie jak paroksetyna, sertralina, citalopram

-    moklobemid (RIMA - lek stosowany w leczeniu chorób depresyjnych lub fobii społecznych)

-    cyklosporynę, takrolimus (stosowane w immunosupresji po przeszczepieniu narządów)

-    zydowudynę lub rytanovir (stosowany w leczeniu pacjentów z HIV)

-    mifepristonu

-    probenecydu lub sulfinpirazonu (stosowanych w leczeniu dny moczanowej)

-    antybiotyków z grupy chinolonów

-    pochodnych sulfonylomocznika (stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2)

-    kortykosteroidów (leków przeciwzapalnych)

-    bisfosfonianów (stosowanych w leczeniu osteoporozy, choroby Pageta, zmniejszających stężenie wapnia we krwi)

-    oksypentyfiliny ((pentoksyfiliny) stosowanej w leczeniu chorób układu krążenia w tętnicach nóg lub rąk)

-    baklofen (lek zwiotczający mięśnie).

Ibuprofen Dr. Max z jedzeniem, piciem i alkoholem

Ibuprofen Dr. Max należy przyjmować popijając szklanką wody, w trakcie posiłku lub po posiłku.

Należy unikać spożywania alkoholu, gdyż może on nasilać działania niepożądane leku Ibuprofen Dr. Max, zwłaszcza te, ze strony żołądka, jelit oraz mózgu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ibuprofen nie może być stosowany u kobiet będących w ostatnich trzech miesiącach ciąży, ponieważ może to powodować zaburzenia głównie serca, płuc i nerek u nienarodzonego dziecka. Jeśli lek jest stosowany pod koniec ciąży, może spowodować wystąpienie skłonności do krwawień, zarówno u matki, jak i dziecka i osłabiać siłę skurczów macicy, doprowadzając w ten sposób do opóźnienia wystąpienia porodu.

Ibuprofen Dr. Max można stosować tylko w pierwszych 6 miesiącach ciąży, po konsultacji z lekarzem i tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Ibuprofen Dr. Max należy do grupy leków (NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające po odstawieniu leku.

Ibuprofen przenika do mleka kobiecego w bardzo małej ilości i zwykle, podczas krótkotrwałego stosowania, karmienie piersią nie musi być przerwane. Jeżeli jednak przewidziane jest dłuższe leczenie, należy wziąć pod uwagę wcześniejsze przerwanie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ibuprofen w zasadzie nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Jednakże występujące działania niepożądane, spowodowane dużymi dawkami produktu, takie jak: zmęczenie, senność, zawroty głowy (o których donoszono często) i zaburzenia widzenia (o których donoszono niezbyt często) mogą, w pojedynczych przypadkach, zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Działanie to może być nasilone w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

3. Jak stosować lek Ibuprofen Dr. Max

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszych, skutecznych dawek przez możliwie krótki okres potrzebny do kontroli objawów.

Jeśli pacjent musi stosować produkt dłużej niż 7 dni, lub więcej niż 3 dni u dzieci i młodzieży lub objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

Dawka ibuprofenu zależy od wieku i masy ciała pacjenta. Zalecana dawka to:

Bóle o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i gorączka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (>40 kg):

/ do 1 tabletki podawane w pojedynczej dawce lub 3 do 4 razy na dobę w odstępach co 4 do 6 godzin. Dawkowanie w migrenie powinno być następujące: 1 tabletka podawana w pojedynczej dawce, jeżeli to konieczne 1 tabletka podawana w odstępach co 4 do 6 godzin.

Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 3 tabletki (1200 mg).

Bolesne miesiączkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

W razie potrzeby, / do 1 tabletki, 1 do 3 razy na dobę, w odstępach co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 3 tabletki (1200 mg).

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody w trakcie lub po posiłku. W celu ułatwienia połknięcia lub dostosowania dawki, tabletki mogą zostać podzielone na połowy.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Ibuprofen Dr. Max, gdyż mogą oni być bardziej podatni na wystąpienie działań niepożądanych, zwłaszcza krwawień oraz perforacji w obrębie przewodu pokarmowego, które mogą powodować zgon. Lekarz udzieli odpowiedniej porady.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Ibuprofen Dr. Max. Lekarz udzieli odpowiedniej porady.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen Dr. Max

W przypadku przyjęcia za dużej dawki leku Ibuprofen Dr. Max należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala lub apteki w celu uzyskania odpowiedniej porady.

Objawami przedawkowania mogą być: nudności, wymioty, ból brzucha i biegunka. Może również wystąpić szum w uszach, ból głowy, zawroty głowy i krwawienie z żołądka lub jelit. W cięższych przypadkach przedawkowania mogą wystąpić również: senność, pobudzenie, dezorientacja, śpiączka, drgawki, skurcze (zwłaszcza u dzieci), zaburzenia widzenia i problemy z oczami, niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby, niskie ciśnienie krwi, zapaść oddechowa, sinica warg, języka i palców oraz tendencja do nadmiernego krwawienia. U pacjentów chorujących na astmę może nastąpić zaostrzenie choroby.

Pominięcie przyjęcia leku Ibuprofen Dr. Max

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjać tak szybko, jak to tylko możliwe, za wyjątkiem sytuacji, w której od przyjęcia ostatniej dawki minęło mniej niż 4 godziny.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ibuprofen Dr. Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Występowanie działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne przy wysokich dawkach i długim okresie leczenia.

Stosowanie leków takich jak Ibuprofen Dr. Max może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru. W związku ze stosowaniem NLPZ zgłaszano występowanie: zatrzymania wody (obrzęków), wysokiego ciśnienia krwi i niewydolności serca.

Działania niepożądane podane zostały zgodnie z częstością występowania. Do oszacowania częstości występowania działań niepożądanych zastosowano poniższą terminologię:

Bardzo często:    występują u    więcej    niż    1 na 10 pacjentów

Często:    występują u    1    do    10    na 100 pacjentów

Niezbyt często:    występują u    1    do    10    na 1 000 pacjentów

Rzadko:    występują u    1    do    10    na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko:    występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana:    częstość występowania nie może zostać określona na podstawie dostępnych

danych

Następujące działania niepożądane są ważne i wymagają natychmiastowego działania, jeżeli wystąpią u pacjenta. Należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen Dr. Max i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy:

Często:

- czarne smoliste stolce lub krwawe wymioty (wrzód przewodu pokarmowego z krwawieniem)

Bardzo rzadko:

-    obrzęk twarzy, języka lub gardła (krtani), który może powodować duże trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), szybkie bicie serca, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego lub wstrząs zagrażający życiu

-    nagła reakcja alergiczna występująca ze spłyceniem oddechu, świszczącym oddechem i zmniejszeniem ciśnienia krwi

-    ciężka postać wysypki z pęcherzami na skórze, zwłaszcza na nogach, ramionach, rękach i stopach, które mogą również obejmować twarz i usta (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona).

Może ona wystąpić w postaci bardziej dotkliwej, z wystąpieniem większych pęcherzy, które mogą ulegać pęknięciu oraz oddzielaniem się naskórka (zespół Lyella). Może również wystąpić ciężkie zakażenie skóry przebiegające ze zniszczeniem (martwicą) skóry, tkanki podskórnej i mięśni.

Należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe, jeśli wystąpią następujące objawy niepożądane:

Bardzo często:

-    zgaga, ból brzucha, niestrawność

Niezbyt często :

-    niewyraźne widzenie lub inne problemy z oczami takie jak: wrażliwość na światło

-    reakcje nadwrażliwości, takie jak: wysypka, swędzenie skóry, napady astmy (czasami z niskim ciśnieniem krwi)

Rzadko:

-    utrata wzroku Bardzo rzadko:

-    nagłe napełnienie płuc wodą powodujące trudności w oddychaniu, wysokie ciśnienie krwi, zatrzymanie wody i przyrost masy ciała

Inne możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Ibuprofen Dr. Max to:

Bardzo często:

-    zaburzenia układu pokarmowego, takie jak: biegunka, nudności, wymioty, wiatry, zaparcia Często:

-    wrzód przewodu pokarmowego z perforacją lub bez

-    zapalenie jelita i nasilenie zapalenia okrężnicy (zapalenie jelita grubego) i przewodu pokarmowego (choroba Crohna) i powikłania związane z uchyłkami jelita grubego (perforacja lub przetoka)

-    mikroskopowe krwawienie z przewodu pokarmowego, co może skutkować niedokrwistością

-    zapalenie i owrzodzenie jamy ustnej

-    ból głowy, senność, zawroty głowy, zmęczenie, pobudzenie, bezsenność i rozdrażnienie

Niezbyt często:

-    zapalenie błony śluzowej żołądka

-    problemy z nerkami, w tym rozwój obrzęku, zapalenie nerek i niewydolność nerek

-    wyciek z nosa

-    trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli)

Rzadko:

-    depresja, dezorientacja, omamy

-    toczeń rumieniowaty układowy

-    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i innych enzymów wątrobowych, zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu we krwi, hamowanie agregacji płytek krwi i przedłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy krwi oraz wzrost zawartości kwasu moczowego w surowicy krwi

Bardzo rzadko:

-    nieprzyjemne uczucie bicia serca, niewydolność serca, zawał serca lub wysokie ciśnienie krwi

-    zaburzenia tworzenia komórek krwi (z objawami takimi jak: gorączka, ból gardła, powierzchniowe owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienia z nosa i skórne)

-    dzwonienie i szum w uszach

-    zapalenie przełyku lub trzustki

-    zwężenie jelita

-    ostre zapalenie wątroby, żółtawe przebarwienia skóry lub białek oczu, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie lub zniszczenie wątroby

-    zapalenie opon mózgowych (bez infekcji bakteryjnej)

-    uszkodzenie tkanki nerek

-    wypadanie włosów.

Ibuprofen może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek, a odporność na zakażenia może być zmniejszona. Jeśli wystąpi zakażenie z objawami takimi jak: gorączka wraz ze znacznym pogorszeniem stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak: ból gardła / jamy ustnej / ust lub problemy z drogami moczowymi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zostanie wykonane u pacjenta badanie krwi w celu sprawdzenia ewentualnego zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Ważne jest, aby poinformować lekarza o stosowanym leku.

Podczas leczenia ibuprofenem, odnotowano przypadki zapalenia opon mózgowych (objawiające się sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub dezorientacją) u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami autoimmunologicznymi, takimi jak: toczeń rumieniowaty układowy lub różne choroby tkanki łącznej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301 faks: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ibuprofen Dr. Max

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibuprofen Dr. Max

-    Substancją czynną jest ibuprofen. Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.

-    Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, bezwodna, hydroksypropoyloceluloza, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, talk.

otoczka tabletki (Opadry (white) 06B28499): hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Ibuprofen Dr. Max i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

400 mg: biała, owalna, wypukła tabletka powlekana z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Tabletkę można dzielić na połowy.

Wielkości opakowań:

Blister: 6, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60 i 100 tabletek powlekanych.

Pojemnik: 10, 20, 30, 36, 40, 50, 60 i 100 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

Dr. Max Pharma Ltd.

First Floor Roxburghe House,

273-287 Regent Street W1B 2HA London Wielka Brytania

Wytwórca

Actavis UK Limited Whiddon Valley Barnstaple North Devon

EX32 8NS, Wielka Brytania

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3, Samokovsko Shose Str.

2600 Dupnitsa Bułgaria

Medis International a.s.

Prumyslova 961/16 747 23 Bolatice Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Malta:    Ibuprofen Dr. Max 200 mg / 400 mg film-coated tablet

Polska:    Ibuprofen Dr. Max

Republika Czeska:    Ibunex 200 mg / 400 mg potahované tablety

Słowacja:    Ibuprofen Dr. Max 200 mg / 400 mg filmom obalené tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2015

9

Ibuprofen Dr. Max

Charakterystyka Ibuprofen dr. max

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Dr. Max, 400 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.

Tabletka 400 mg:

Biała, owalna, obustronnie wypukła tabletka powlekana, z rowkiem dzielącym po jednej stronie. Tabletkę można dzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ból o łagodnym do umiarkowanego nasileniu taki jak: ból głowy, w tym ból głowy migrenowy, ból zębów.

Pierwotne bolesne miesiączkowanie.

Gorączka.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Działania niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszych skutecznych dawek przez możliwie krótki okres potrzebny do kontroli objawów (patrz punkt 4.4). Produkt jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania, nie dłużej niż przez 7 dni. Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli podczas stosowania produktu u dzieci i młodzieży wystąpi konieczność podawania przez dłużej niż 3 dni lub jeśli objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

Dawka ibuprofenu zależy od wieku i masy ciała pacjenta.

Bóle o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i gorączka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (>40 kg m.c.):

200 do 400 mg podawane w pojedynczej dawce lub 3-4 razy na dobę, w odstępach co 4 do 6 godzin. Dawkowanie w migrenie powinno być następujące: 400 mg podawane w pojedynczej dawce, jeżeli to konieczne, 400 mg, podawane w odstępach co 4 do 6 godzin.

Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 1200 mg.

Pierwotne bolesne miesiączkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

200 do 400 mg, w razie potrzeby, 1 do 3 razy na dobę, w odstępach co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 1200 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) należy stosować z ostrożnością, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej podatni na występowanie u nich działań niepożądanych i narażeni na ryzyko, mogących powodować zgon krwawień z przewodu pokarmowego, owrzodzeń i perforacji (patrz punkt 4.4). Jeśli leczenie okaże się konieczne, należy produkt leczniczy stosować w najmniejszych dawkach przez najkrótszy okres potrzebny do kontroli objawów. Leczenie należy oceniać w regularnych odstępach czasu i przerwać, jeżeli nie obserwuje się już korzyści z leczenia lub wystąpią objawy nietolerancji.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek dawka powinna być jak najmniejsza i stosowana przez możliwie najkrótszy czas potrzebny do kontrolowania objawów, z jednoczesnym monitorowaniem czynności nerek (pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby dawka powinna być jak najmniejsza i stosowana przez możliwie najkrótszy czas potrzebny do kontrolowania objawów z jednoczesnym monitorowaniem czynności wątroby (pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, patrz punkt 4.3).

Sposób podawania

Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody podczas lub po posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Ibuprofen Dr. Max jest przeciwwskazany u pacjentów:

-    z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, katar, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy) po stosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ

-    z krwawieniami z przewodu pokarmowego lub perforacją w wywiadzie, związanymi z uprzednim leczeniem NLPZ

-    z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej silne, potwierdzone epizody owrzodzeń lub krwawień)

-    z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek

-    z ciężką niewydolnością serca lub chorobą naczyń wieńcowych

-    w ostatnim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6)

-    ze znacznym odwodnieniem (spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem)

-    z krwawieniem mózgowo-naczyniowym lub innym czynnym krwawieniem

-    z dyshemopoezą nieznanego pochodzenia

-    u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu Ibuprofen Dr.Max z NLPZ, włączając w to selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2.

Pacjenci, u których występuje astma, powinni zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem ibuprofenu (patrz poniżej).

Działania niepożądane mogą zostać zminimalizowane poprzez stosowanie najmniejszych skutecznych dawek przez możliwie krótki okres konieczny do kontroli objawów (patrz punkt 4.2 oraz poniżej,

wpływ na układ pokarmowy i sercowo-naczyniowy). Pacjentów stosujących długotrwale leki z grupy NLPZ należy poddawać regularnej kontroli medycznej w celu monitorowania działań niepożądanych.

Produkt leczniczy Ibuprofen Dr.Max należy podawać tylko po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka w następujących przypadkach:

-    Toczeń rumieniowaty układowy (SLE, ang. Systemic Lupus Erythematosus) i inne choroby autoimmunologiczne

-    Wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryn (np. ostra przerywana porfiria)

-    Pierwszy i drugi trymestr ciąży

-    Laktacja.

Szczególną ostrożność należy zachować w następujących przypadkach:

-    Choroby przewodu pokarmowego, włączając przewlekłe stany zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie jelita, choroba Crohna)

-    Niewydolność serca i nadciśnienie tętnicze krwi

-    Zaburzenia czynności nerek

-    Zaburzenia czynności wątroby

-    Zaburzona hematopoeza

-    Zaburzenia krzepnięcia krwi

-    Choroby alergiczne, katar sienny, przewlekła opuchlizna błon śluzowych i migdałków lub przewlekła obturacyjna choroba płuc lub astma oskrzelowa

-    Bezpośrednio po rozległym zabiegu chirurgicznym.

Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacja

Obserwowano krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacje, które mogą być powodować zgon, podczas stosowania wszystkich NLPZ, w każdym okresie leczenia, z lub bez pojawienia się wcześniejszych objawów ostrzegawczych lub występowania zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego, owrzodzeń lub perforacji jest większe wraz ze zwiększeniem dawki NPLZ oraz u pacjentów z owrzodzeniami w wywiadzie, zwłaszcza jeśli powikłane jest krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) i u pacjentów w podeszłym wieku. Tacy pacjenci powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszych możliwych dawek.

Jednoczesne podawanie leków osłonowych (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) należy rozważyć u pacjentów, którzy wymagają jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków, które zwiększają ryzyko zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego (patrz poniżej i punkt 4.5).

Pacjenci, u których występuje działanie toksyczne na przewód pokarmowy w wywiadzie, a zwłaszcza pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszystkie niepokojące objawy w jamie brzusznej (zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego), a szczególnie jeśli takie objawy wystąpią na początku leczenia.

Ostrożność jest zalecana u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki zwiększające ryzyko owrzodzeń lub krwawień, takie jak: kortykosteroidy, antykoagulanty, tj. warfaryna lub heparyna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub inhibitory agregacji płytek krwi takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie u pacjentów otrzymujących Ibuprofen Dr.Max, leczenie należy przerwać.

Leki z grupy NLPZ należy podawać z ostrożnością pacjentom z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita, choroba Crohna), ponieważ ich stan może się pogorszyć (patrz punkt 4.8).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych wywołanych stosowaniem NLPZ, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą powodować zgon (patrz punkt 4.2).

Wpływ na układ krążenia i naczyniowo-mózgowy

Właściwe monitorowanie i kontrolowanie jest zalecane u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) zastoinową niewydolnością serca o nasileniu lekkim do umiarkowanego, ponieważ obserwowano zatrzymywanie płynów, nadciśnienie tętnicze i obrzęk podczas leczenia NLPZ.

Dane z badań klinicznych i epidemiologicznych wskazują, że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i długotrwale może być związane z niewielkim zwiększonym ryzykiem zatorów tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu). Generalnie badania epidemiologiczne nie wskazują, aby podawanie małych dawek ibuprofenu (tj. < 1200 mg na dobę) było związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

Pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobami naczyń mózgowych należy leczyć ibuprofenem po dokładnej ocenie. Podobną ocenę należy przeprowadzić przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca i palenie tytoniu)

Reakcje skórne

Doniesienia o ciężkich reakcjach skórnych, czasami powodujących zgon, włączając złuszczające zapalenie skóry, syndrom Stevensa-Johnsona i martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, były bardzo rzadko obserwowane podczas stosowania NLPZ (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że największe ryzyko takich reakcji występuje na początku leczenia, ponieważ większość z tych reakcji ujawnia się w pierwszym miesiącu leczenia. Należy przerwać leczenie produktem Ibuprofen Dr.Max w przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian patologicznych błony śluzowej lub innych symptomów nadwrażliwości.

Wpływ na nerki

Ibuprofen może być przyczyną zatrzymywania sodu, potasu i płynów w organizmie pacjentów, którzy wcześniej nie chorowali na choroby nerek, z powodu jego wpływu na perfuzję nerek. To może z kolei powodować obrzęk lub prowadzić nawet do niewydolności serca lub nadciśnienia tętniczego u pacjentów z predyspozycjami do takich zaburzeń.

Tak jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ, długotrwałe stosowanie ibuprofenu u zwierząt powodowało martwicę brodawek nerkowych i inne patologiczne zmiany w nerkach. U ludzi obserwowano ostre śródmiąższowe zapalenie nerek z hematurią, proteinurią i czasami zespołem nerczycowym. Przypadki toksycznego działania na nerki obserwowano także u pacjentów, u których prostaglandyny pełnią rolę wyrównawczą w utrzymaniu perfuzji nerek. U tych pacjentów podawanie leków z grupy NLPZ może powodować, zależne od dawki, zahamowanie tworzenia się prostaglandyn i po drugie zmiany w przepływie krwi przez nerki, który może przyśpieszać jawną dekompensację nerek. Pacjenci z największym ryzykiem wystąpienia takich reakcji to pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, niewydolnością serca, zaburzeniami czynności wątroby, przyjmujący leki moczopędne i inhibitory ACE oraz pacjenci w podeszłym wieku. Pacjenci, u których zostanie przerwane leczenie lekami z grupy NLPZ, generalnie, wracają do stanu z okresu przed leczeniem.

Dzieci i młodzież

Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek, u odwodnionych pacjentów - dzieci i młodzieży.

Inne środki ostrożności

Skurcz oskrzeli, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy mogą nagle wystąpić u pacjentów, którzy chorują lub w przeszłości chorowali na astmę oskrzelową, przewlekły katar, zapalenie zatok, polipy nosa, migdałki podniebienne lub choroby alergiczne.

Ibuprofen może maskować oznaki lub objawy zakażenia (gorączka, ból i obrzęk).

Podczas leczenia długotrwałego, dużymi dawkami leków przeciwbólowych, mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami leków. Ogólnie, nałogowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza razem z innymi lekami przeciwbólowymi, może spowodować trwałe uszkodzenie nerek i ryzyko niewydolności nerek (nefropatia wywołana przez środki przeciwbólowe).

Podczas leczenia ibuprofenem, w pojedynczych przypadkach, obserwowano objawy jałowego zapalenia opon mózgowych, takie jak: sztywność szyi, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub dezorientacja, u pacjentów ze współistniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (tj. toczeń układowy rumieniowaty, choroby tkanki łącznej).

Ibuprofen może czasowo hamować agregację płytek krwi i przedłużać czas krwawienia. Dlatego też należy uważnie obserwować pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub poddawanych leczeniu lekami przeciwzakrzepowymi.

W przypadku długotrwałego leczenia ibuprofenem, konieczna jest okresowa kontrola czynności wątroby i nerek, jak również liczby krwinek, zwłaszcza u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.

Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może to spowodować nasilenie działań niepożądanych leków NLPZ, zwłaszcza jeżeli wpływają one na przewód pokarmowy lub ośrodkowy układ nerwowy.

Pacjenci przyjmujący ibuprofen powinni zgłaszać do lekarza oznaki lub objawy owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego, nieostre widzenie lub inne objawy dotyczące oczu, wysypkę skórną, zwiększenie masy ciała lub obrzęk.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu i następujących leków:

Małych dawek kwasu acetylosalicylowego: dane z badań sugerują, że ibuprofen może zmniejszać działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek, jeśli leki podawane są jednocześnie. Jednakże ze względu na ograniczone dane, jak również na trudności w interpretacji danych pochodzących z badań ex vivo, nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, natomiast w przypadku stosowania ibuprofenu krótkotrwale, nie przewiduje się istotnych klinicznie interakcji (patrz punkt 5.1).

Innych leków z grupy NLPZ: ze względu na działanie synergistyczne, jednoczesne stosowanie kilku leków z grupy NLPZ może zwiększyć ryzyko wystąpienia owrzodzeń przewodu pokarmowego i krwawień. Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi lekami z grupy NLPZ (patrz punkt 4.4).

Leków przeciwzakrzepowych: NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna lub heparyna (patrz punkt 4.4). W przypadku jednoczesnego stosowania, zaleca się monitorowanie parametrów krzepnięcia.

Tyklopidyny: leków z grupy NLPZ nie należy podawać jednocześnie z tyklopidyną w związku z ryzykiem wystąpienia dodatkowego działania na hamowanie agregacji płytek krwi.

Metotreksatu: leki z grupy NLPZ hamują wydzielanie nerkowe metotreksatu i niektóre interakcje metaboliczne mogą wystąpić w rezultacie zmniejszonego klirensu metotreksatu. Podawanie produktu

Ibuprofen Dr.Max w ciągu 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i tym samym zwiększenia jego działania toksycznego. Dlatego też należy unikać jednoczesnego stosowania leków z grupy NLPZ i dużych dawek metotreksatu. Także należy uwzględnić potencjalne ryzyko interakcji w leczeniu małymi dawkami metotreksatu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Podczas leczenia skojarzonego, czynność nerek powinna być monitorowana.

Ibuprofen (tak jak inne leki z grupy NLPZ) należy przyjmować z ostrożnością z następującymi lekami:

Moklobemidem: nasila działanie ibuprofenu.

Fenytoiną, litem: jednoczesne stosowanie produktu Ibuprofen Dr.Max z fenytoiną lub lekami zawierającymi lit może powodować zwiększenie stężenia tych substancji w surowicy. Kontrola stężenia litu w surowicy jest konieczna i zalecana w celu sprawdzenia stężenia fenytoiny w surowicy.

Glikozydami nasercowymi (np. digoksyna): NLPZ mogą pogarszać niewydolność serca, zmniejszać GFR i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych. Zaleca się monitorowanie digoksyny w surowicy.

Lekami moczopędnymi i przeciwnadciśnieniowymi: leki moczopędne i inhibitory ACE mogą zwiększać działanie toksyczne na nerki leków z grupy NLPZ. Leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać skuteczność działania leków moczopędnych i przeciwnadciśnieniowych, w tym inhibitorów ACE i leków beta-adrenolitycznych. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. u pacjentów odwodnionych lub u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek), jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i antagonistów angiotensyny II z odwracalnym inhibitorem cyklooksygenazy może prowadzić do późniejszego zaburzenia czynności nerek i w konsekwencji do ostrej niewydolności nerek. Jest to zwykle przemijające. Takie połączenia powinny być stosowane z ostrożnością, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjentów należy poinformować o konieczności picia wystarczającej ilości płynów i należy uwzględnić prowadzenie okresowej kontroli parametrów czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego.

Jednoczesne stosowanie produktu Ibuprofen Dr.Max i leków moczopędnych oszczędzających potas lub inhibitorów ACE może spowodować hiperkalemię. Należy uważnie monitorować stężenie potasu.

Kaptoprylem: badania doświadczalne wskazują, iż ibuprofen przeciwdziała zwiększonemu wydalaniu sodu powodowanemu przez kaptopryl.

Aminoglikozydami: NLPZ mogą powodować spowolnienie wydalania aminoglikozydów i przez to zwiększać ich działanie toksyczne.

Inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI): zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Cyklosporyną: ryzyko wystąpienia uszkodzenia nerek przez cyklosporynę zwiększa się w przypadku jednoczesnego stosowania niektórych NLPZ. Działanie to nie jest wykluczone także w przypadku jednoczesnego stosowania cyklosporyny i ibuprofenu.

Cholestyraminą: jednoczesne stosowanie cholestyraminy i ibuprofenu powoduje przedłużoną i zmniejszoną (25%) absorpcję ibuprofenu. Produkt leczniczy należy podawać z co najmniej godzinną przerwą.

Takrolimusem: zwiększa ryzyko działania nefrotoksycznego.

Zydowudyną: udowodniono, że jednoczesne podanie ibuprofenu i zydowudyny u pacjentów z hemofilią będących nosicielami wirusa HIV zwiększa ryzyko wystąpienia krwiaków i wylewów krwi do stawów. Może wystąpić zwiększone ryzyko działania hematoksycznego podczas jednoczesnego stosowania zydowudyny i NLPZ. Zalecana jest kontrola liczby krwinek 1-2 tygodni po rozpoczęciu jednoczesnego stosowania.

Rytonawirem: może zwiększać stężenie NLPZ w osoczu.

Mifeprystonem: jeżeli leki z grupy NLPZ są stosowane w ciągu 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, mogą zmniejszać działanie mifeprystonu.

Probenecydem lub sulfinpyrazonem: może spowodować opóźnienie eliminacji ibuprofenu. Wpływ tych leków na wydalanie kwasu moczowego jest zmniejszony.

Antybiotykami chinolowymi: zwiększone ryzyko rozwoju padaczki występuje u pacjentów przyjmujących leki z grupy NLPZ i chinoliny.

Sulfonylomocznikem: leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie hipoglikemiczne sulfonyloureazy. W przypadku jednoczesnego stosowania zaleca się kontrolowanie poziomów glukozy we krwi.

Kortykosteroidami: zwiększają ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Inhibitorami agregacji płytek (np. klopidogrel i tyklopidyna): zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Alkoholem, bisfosfonianami i oksypentyfiliną (pentoksyfilina):zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego i owrzodzenia.

Baklofenem: zwiększa działanie toksyczne baklofenu.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może wpływać niekorzystnie na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują zwiększone ryzyko poronienia, wystąpienia wad rozwojowych serca i przewodu pokarmowego u płodu, podczas stosowania terapii inhibitorami syntezy prostaglandyn, we wczesnym okresie ciąży. Ryzyko bezwzględne wystąpienia wad układu sercowo-naczyniowego zwiększyło się z mniej niż 1% do około 1,5%. Wydaje się, że ryzyko to zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. U zwierząt, podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn powoduje utratę ciąży w trakcie fazy przedimplantacyjnej oraz poimplantacyjnej zarodka oraz śmiertelność zarodkowo-płodową. W dodatku podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy płodu wiązało się ze zwiększoną częstością występowania różnych wad rozwojowych, z wadami układu krążenia włącznie.

Produkt Ibuprofen Dr.Max nie powinien być podawany podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli produkt Ibuprofen Dr.Max ma być podany kobiecie planującej ciążę lub kobiecie w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, należy zastosować najmniejszą możliwą skuteczną dawkę oraz najkrótszy możliwy okres stosowania leku.

Podczas trzeciego trymestru ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narażać płód na wystąpienie:

-    działania toksycznego na układ krążenia i płuca (wraz z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

-    zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek i małowodzia. matkę i płód w końcowym okresie ciąży na wystąpienie:

-    wydłużonego czasu krwawienia, działania antyagregacyjnego, które może wystąpić już po zastosowaniu nawet bardzo małych dawek;

- opóźnienia lub wydłużenia akcji porodowej spowodowane hamowaniem skurczów macicy.

W związku z tym produkt Ibuprofen Dr.Max jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Laktacja

Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią, ale w dawkach terapeutycznych podczas krótko trwającego leczenia mało prawdopodobny wydaje się wpływ na niemowlę. Jeśli jednakże zalecane jest dłuższe przyjmowanie produktu leczniczego, należy rozważyć wcześniejsze zakończenie karmienia piersią.

Płodność

Istnieją dowody na to, że produkty lecznicze, które hamują syntezę cyklooksygenazy i prostaglandyny mogą powodować zaburzenie płodności kobiet poprzez wpływ na owulację. Jest to przemijające po odstawieniu leku.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ibuprofen w zasadzie nie wywiera działania niepożądanego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Jednakże występujące działania niepożądane, spowodowane dużymi dawkami produktu, takie jak zmęczenie, senność, zawroty głowy (o których donoszono często) i zaburzenia widzenia (o których donoszono niezbyt często), mogą, w pojedynczych przypadkach, zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Działanie to może być nasilone w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Większość najczęściej obserwowanych działań niepożądanych dotyczy przewodu pokarmowego. Owrzodzenia, perforacje lub krwawienia z przewodu pokarmowego, czasami prowadzące do śmierci, mogą wystąpić zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4.) . Donoszono o występowaniu nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólu brzucha, smołowatych stolców, wymiotów z krwią, wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej, pogorszenia zapalenia jelita lub choroby Crohna po podaniu ibuprofenu (patrz punkt 4.4). Niezbyt często obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Działania niepożądane są w większości przypadków uzależnione od stosowanej dawki. W szczególności ryzyko pojawienia się krwawień z przewodu pokarmowego zależy od wielkości stosowanej dawki i czasu trwania leczenia. Pozostałe znane czynniki ryzyka wymieniono w punkcie 4.4.

Badania kliniczne i epidemiologiczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i podczas długotrwałego leczenia, może mieć związek z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu) (patrz punkt 4.4).

Obrzęk, nadciśnienie tętnicze krwi i niewydolność serca obserwowano przy jednoczesnym stosowaniu leków z grupy NLPZ.

Działania niepożądane występują z mniejszą częstością, gdy maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg.

Ocena działań niepożądanych jest zazwyczaj oparta na następujących częstościach występowania: Bardzo często (>1/10),

Często (>1/100, <1/10),

Niezbyt często (>1/1000, <1/100),

Rzadko (>1/10 000, <1/1000),

Bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Badania diagnostyczne

Rzadko:    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego, aktywności aminotransferaz lub fosfatazy

alkalicznej w surowicy, zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu, hamowanie agregacji płytek, przedłużony czas krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, ostry obrzęk płuc, obrzęk

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: zaburzenia hematopoezy (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi symptomami i objawami są: gorączka, bóle gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, wyczerpanie, krwawienia z nosa i skórne

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    ból głowy, senność, zawroty głowy, zmęczenie, niepokój, bezsenność i rozdrażnienie

Bardzo rzadko: jałowe zapalenie opon mózgowych

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia widzenia Rzadko:    niedowidzenie toksyczne

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo rzadko: szumy uszne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: nieżyt nosa, skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: dolegliwości żołądka i jelit takie jak: pieczenie w okolicy serca, niestrawność, ból brzucha i nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcie Często:    owrzodzenie przewodu pokarmowego, czasami z krwawieniem i perforacją (patrz

punkt 4.4), utrata krwi utajonej, która może prowadzić do anemii, smoliste stolce, wymioty z krwią, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okrężnicy, zaostrzenie choroby zapalnej jelita grubego, powikłania uchyłkowatości jelita grubego (perforacja, przetoka)

Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej żołądka

Bardzo rzadko: zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, zwężenie jelita

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: wystąpienie obrzęku, zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, który może być związany z niewydolnością nerek

Bardzo rzadko: martwica brodawek nerkowych, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko: ciężkie postaci reakcji skórnych różnego typu (tj. rumień wielopostaciowy,

złuszczające zapalenie skóry, reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, łysienie, martwicze zapalenie powięzi)

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, takie jak pokrzywka, świąd, rumień i wysypka jak również napady astmy (czasami z niedociśnieniem)

Rzadko:    toczeń rumieniowaty układowy

Bardzo rzadko: ciężkie reakcje nadwrażliwości. Objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk wewnętrzny krtani z zamknięciem dróg oddechowych, duszność, tachykardię, spadek ciśnienia krwi, aż do zagrażającego życiu wstrząsu

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, żółtaczka

Zaburzenia psychiczne

Rzadko:    depresja, dezorientacja, omamy

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301 faks: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

U większości pacjentów, którzy przyjęli klinicznie istotne ilości leku z grupy NLPZ, wystąpią co najwyżej objawy nudności, wymioty, bóle brzucha lub rzadziej biegunka. Mogą też wystąpić szumy uszne, ból głowy, zawroty głowy i krwawienie z przewodu pokarmowego. W przypadku cięższego zatrucia, działanie toksyczne jest obserwowane w ośrodkowym układzie nerwowym i objawia się jako senność, okresowe pobudzenia i dezorientacja lub śpiączka. Czasami u pacjentów mogą rozwinąć się drgawki. U dzieci mogą się również rozwinąć skurcze miokloniczne. W ciężkich przypadkach zatrucia może wystąpić kwasica metaboliczna i wydłużenie czasu protrombinowego (ang. PT lub INR), co jest prawdopodobnie związane z działaniem czynnika krzepliwości krwi. Może wystąpić ostra niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby, niedociśnienie tętnicze, zapaść oddechowa i sinica. U pacjentów chorujących na astmę może nastąpić zaostrzenie choroby.

Leczenie w przypadku przedawkowania

Leczenie powinno być objawowe i wspomagające oraz powinno obejmować postępowanie związane z oczyszczeniem dróg oddechowych oraz monitorowaniem czynności serca i czynności życiowych, aż do ustabilizowania stanu klinicznego. Płukanie żołądka lub podanie doustne węgla aktywowanego jest wskazane u pacjentów w ciągu jednej godziny od przyjęcia więcej niż 400 mg na kg masy ciała. Jeśli Ibuprofen Dr.Max został wchłonięty, należy podać substancje alkaliczne w celu poprawy wydalania ibuprofenu w moczu. W przypadku częstych lub przedłużających się drgawek należy podać dożylnie diazepam lub lorazepam. Leki rozszerzające oskrzela należy podać w przypadku astmy. Brak dostępnego specyficznego antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; pochodne kwasu propionowego. Kod ATC: M 01 AE 01

Ibuprofen to niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

Modele zwierzęce bólu i stanu zapalnego wskazują, że ibuprofen efektywnie hamuje syntezę prostaglandyn. U ludzi ibuprofen zmniejsza ból prawdopodobnie spowodowany przez stan zapalny lub powiązany z nim obrzęk i gorączkę. Ibuprofen wywiera działanie hamujące na syntezę prostaglandyn przez hamowanie aktywności cyklooksygenazy. Ponadto ibuprofen powoduje działanie hamujące na adezynodifosforan (ADP) lub stymulowaną przez kolagen agregację płytek krwi.

Dane z badań sugerują, że ibuprofen może hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek, jeśli leki podawane są równocześnie. W jednym badaniu po podaniu dawki pojedynczej 400 mg ibuprofenu, który był przyjmowany w ciągu 8 godzin przed lub 30 minut po bezpośrednim uwolnieniu dawki kwasu acetylosalicylowego (81 mg), wystąpiło zmniejszone działanie ASA na tworzenie się tromboksanu lub agregację płytek. Jednakże ograniczenie tych danych i wątpliwości dotyczące ekstrapolacji danych ex vivo do warunków klinicznych sugerują, że nie zostały wyciągnięte żadne konkretne wnioski co do systematycznego stosowania ibuprofenu oraz nie jest prawdopodobne działanie o znaczeniu klinicznym podczas sporadycznego stosowania tego produktu.

Ibuprofen hamuje syntezę prostaglandyn w macicy, skutkiem czego zmniejsza spoczynkowe i wysiłkowe ciśnienie wewnątrzmaciczne, okresowy skurcz macicy i ilość prostaglandyn uwalnianych do krążenia. Przypuszcza się, że te zmiany powodują łagodzenie bólu miesiączkowego. Ibuprofen hamuje syntezę prostaglandyn w nerkach, co prowadzi do niewydolności nerek, zatrzymania płynów i niewydolności serca u pacjentów z grup ryzyka (patrz punkt 4.3).

Prostaglandyny związane są z owulacją, dlatego stosowanie leków hamujących syntezę prostaglandyn może wpływać na płodność u kobiet (patrz punkt 4.4, 4.6 i 5.3).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ibuprofen wchłania się szybko i prawie całkowicie z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie ibuprofenu w osoczu występuje po 1 do 2 godzin od podania.

Dystrybucja

Ibuprofen jest szybko dystrybuowany po całym organizmie. Ibuprofen wiąże się z białkami osocza w około 99%.

Metabolizm

Ibuprofen jest metabolizowany w wątrobie (hydroksylacja, karboksylacja).

Wydalanie

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2,5 godziny u zdrowych ochotników. Farmakologicznie nieaktywne metabolity są głównie wydalane przez nerki (90%), ale także z żółcią.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne bezpieczeństwo ibuprofenu, substancji dobrze poznanej i szeroko stosowanej, jest dobrze udokumentowane.

Kilkudniowe lub długotrwałe toksyczne działanie ibuprofenu u zwierząt objawiało się w postaci nadżerek i owrzodzeń przewodu pokarmowego.

Nie zaobserwowano klinicznie znaczącego działania mutagennego in vitro i in vivo. Ponadto nie zaobserwowano działania rakotwórczego u myszy i szczurów.

Ibuprofen hamuje owulację u królików, zaburza proces implantacji zarodka u różnych gatunków zwierząt (króliki, szczury i myszy). Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzane na szczurach i królikach wykazały, że ibuprofen przenika przez łożysko. W dawkach toksycznych dla matki powodował zwiększenie częstotliwości występowania wad rozwojowych płodu (np. wady przegrody międzykomorowej serca).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Hydroksypropyloceluloza Sodu laurylosiarczan Kroskarmeloza sodowa Talk

Otoczka tabletki (Opadry (white) 06B28499):

Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Nieprzezroczysty blister PVC/Aluminium

Przezroczysty blister PVC/Aluminium

Pojemnik polietylenowy (HDPE)z zakrętką polipropylenową

Wielkości opakowań:

Blistry: 6, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60 i 100 tabletek powlekanych.

Pojemniki: 10, 20, 30, 36, 40, 50, 60 i 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Każdy niewykorzystany produkt lub zużyty materiał medyczny należy usunąć zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Max Pharma Ltd.

First Floor Roxburghe House,

273-287 Regent Street W1B 2HA London Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21971

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2014-07-03

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-07-03

2014-07-10

13

Ibuprofen Dr. Max