+ iMeds.pl

Ibuprofen lysine innfarm 200 mgUlotka Ibuprofen lysine innfarm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ibuprofen Lysine InnFarm, 200 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem (dotyczy młodzieży).

-    Jeśli po upływie 3 dni w przypadku gorączki i 4 dni w przypadku leczenia bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem (dotyczy dorosłych).

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Ibuprofen Lysine InnFarm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Lysine InnFarm

3.    Jak przyjmować Ibuprofen Lysine InnFarm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ibuprofen Lysine InnFarm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ibuprofen Lysine InnFarm i w jakim celu się go stosuje

Lek ten zawiera lizynian ibuprofenu, czyli sól lizynową ibuprofenu. Ibuprofen należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), które łagodzą dolegliwości bólowe i zmniejszają temperaturę w przypadku gorączki.

Ibuprofen Lysine InnFarm jest stosowany w leczeniu objawowym:

-    bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu, np. bólu głowy, bólów miesiączkowych i bólu

zębów,

-    gorączki i dolegliwości bólowych w przebiegu przeziębienia.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem (dotyczy młodzieży).

Jeśli po upływie 3 dni w przypadku gorączki i 4 dni w przypadku leczenia bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem (dotyczy dorosłych).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Lysine InnFarm

Kiedy nie przyjmować leku Ibuprofen Lysine InnFarm:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ).

-    Jeśli u pacjenta występuje obecnie (lub wystąpiło więcej niż dwukrotnie w przeszłości) owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy bądź krwawienie z żołądka.

-    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w związku z zastosowaniem NLPZ.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca.

-    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi.

-    Jeśli u pacjenta stwierdza się jakiekolwiek czynne krwawienie (w tym krwawienie w obrębie mózgu).

-    Jeśli u pacjenta występują niezdiagnozowane zaburzenia procesów krwiotworzenia.

-    Jeśli pacjent jest bardzo odwodniony (wskutek wymiotów, biegunki lub niedostatecznej podaży płynów).

-    Jeśli pacjentka jest w 3 końcowych miesiącach ciąży.

-    Jeśli pacjent jest nastolatkiem o masie ciała poniżej 40 kg lub jest w wieku poniżej 12 lat. Ibuprofen Lysine InnFarm zawiera lecytynę sojową:

Jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję, nie powinien stosować tego leku.

W przypadku wątpliwości co do tego, czy którekolwiek z powyższych zastrzeżeń dotyczy pacjenta, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuprofen Lysine InnFarm należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    Jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek w przeszłości występowała astma lub inna choroba alergiczna, ponieważ może wystąpić duszność.

-    Jeśli pacjent cierpi na katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe choroby układu oddechowego typu obturacyjnego, gdyż u tych pacjentów występuje zwiększone ryzyko reakcji alergicznych. Reakcje te mogą mieć postać napadów astmy (tzw. astma analgetyczna), obrzęku naczynioruchowego (Quinck'ego) lub pokrzywki.

-    Jeśli pacjent ma problemy z nerkami lub wątrobą.

-    Jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek w przeszłości występowało nadciśnienie tętnicze lub niewydolność serca.

-    Jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek w przeszłości występowały choroby żołądka lub jelit (w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna).

-    Jeśli u pacjenta występuje pewne wrodzone zaburzenie krwiotworzenia (np. ostra porfiria przerywana).

-    Jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej (są to choroby układu odpornościowego, które objawiają się bólami stawów, zmianami skórnymi

i zaburzeniami innych narządów).

-    Jeśli pacjent przechodzi ospę wietrzną - zaleca się unikać stosowania leku Ibuprofen Lysine InnFarm.

-    Jeśli pacjent przechodził ostatnio duży zabieg operacyjny.

-    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki z grupy NLPZ. Stosowanie omawianego leku łącznie z innymi NLPZ, w tym z wybiórczymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, prowadzi do zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych i powinno się go unikać (patrz punkt zatytułowany „Ibuprofen Lysine InnFarm a inne leki” poniżej).

Stosowanie takich leków, jak ibuprofen w tabletkach, może się wiązać z nieznacznie zwiększonym ryzykiem zawału serca (zawału mięśnia sercowego) lub udaru mózgu. Ryzyko to jest większe w przypadku stosowania dużych dawek przez długi czas. Nie przekraczać zalecanej dawki ani nie stosować leku dłużej niż jest to zalecane (3 dni u młodzieży oraz 3 dni u dorosłych w leczeniu gorączki i 4 dni u dorosłych w leczeniu bólu).

Jeśli pacjent ma problemy z sercem, przebył udar mózgu lub sądzi, że może być narażony na zwiększone ryzyko tego rodzaju schorzeń (np. jeśli choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, ma zwiększone stężenie cholesterolu lub jest palaczem), powinien omówić stosowanie leku z lekarzem lub farmaceutą.

W związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ opisywano bardzo rzadkie przypadki potencjalnie zagrażających życiu reakcji skórnych (złuszczającego zapalenia skóry, zespołu Stevensa-Johnsona, toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka). Zwiększone ryzyko wystąpienia tych reakcji ma miejsce w pierwszym miesiącu stosowania tych leków. W przypadku pojawienia się wysypki skórnej, zmian w błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów reakcji alergicznych należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen Lysine InnFarm i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Działania niepożądane można zmniejszyć poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy czas. Osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych.

Nawykowe stosowanie kilku różnych rodzajów leków przeciwbólowych może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek i zwiększać ryzyko niewydolności nerek. Ryzyko to może być nasilane przez wysiłek fizyczny związany z utratą elektrolitów i odwodnieniem. Należy zatem unikać nawykowego stosowania leków przeciwbólowych.

Długotrwałe stosowanie dowolnych leków przeciwbólowych z powodu bólu głowy może paradoksalnie zwiększyć jego nasilenie. Jeśli podejrzewa się lub posiada pewność, że taka właśnie sytuacja ma miejsce, należy zasięgnąć porady lekarskiej, a leczenie przerwać. Ból głowy spowodowany nadużywaniem leków (polekowy ból głowy) należy podejrzewać u pacjentów, u których często lub codziennie pojawiają się bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków na ból głowy.

W przypadku długotrwałego stosowania leku Ibuprofen Lysine InnFarm konieczne jest regularne kontrolowanie parametrów czynnościowych wątroby i nerek oraz morfologii krwi obwodowej.

NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączkę.

Dzieci i młodzież

U odwodnionych nastolatków istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

Nie stosować u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg ani u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ibuprofen Lysine InnFarm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowania jakich leków należy unikać w trakcie przyjmowania leku Ibuprofen Lysine InnFarm?

Ibuprofen może wpływać na działanie niektórych leków zapobiegających tworzeniu się zakrzepów krwi, czyli leków przeciwzakrzepowych (np. kwasu acetylosalicylowego, warfaryny, tyklopidyny), niektórych leków na nadciśnienie tętnicze [inhibitorów ACE (np. kaptoprylu), beta-blokerów, blokerów receptora angiotensyny II] oraz niektórych innych leków. Leki te mogą również wpływać na działanie ibuprofenu. W związku z tym, przed zastosowaniem ibuprofenu łącznie z innymi lekami należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

W szczególności zaś należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje:

-    kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ, gdyż mogą one zwiększać ryzyko owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego;

-    digoksynę (na niewydolność serca), gdyż może dojść do nasilenia efektu działania digoksyny;

-    glikokortykosteroidy (leki zawierające kortyzon lub podobne do kortyzonu substancje), gdyż mogą one zwiększać ryzyko owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego;

-    leki przeciwpłytkowe, gdyż mogą one zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego;

-    kwas acetylosalicylowy (w małej dawce), gdyż może dojść do osłabienia działania przeciwzakrzepowego;

-    leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), gdyż ibuprofen może nasilać działanie tych leków;

-    fenytoinę (na padaczkę), gdyż może dojść do nasilenia działania fenytoiny;

-    wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki na depresję), gdyż mogą one zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego;

-    sole litu (leki stosowane w chorobie maniakalno-depresyjnej i depresji), gdyż może dojść do nasilenia działania soli litu;

-    probenecyd i pochodne sulfinpirazonu (na dnę), gdyż mogą one spowalniać wydalanie ibuprofenu;

-    leki na nadciśnienie tętnicze i leki moczopędne (diuretyki), gdyż ibuprofen może osłabiać działanie tych leków, co może wiązać się z potencjalnym zwiększeniem ryzyka uszkodzenia nerek;

-    leki moczopędne oszczędzające potas, gdyż może dojść do zwiększenia stężenia potasu we krwi

-    metotreksat (lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych i chorób reumatycznych), gdyż może dojść do nasilenia działania metotreksatu;

-    takrolimus i cyklosporynę (leki immunosupresyjne), gdyż może dojść do uszkodzenia nerek;

-    mifepryston (środek do wywoływania aborcji), gdyż może dojść do zmniejszenia działania mifeprystonu;

-    zydowudynę (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV i AIDS), gdyż stosowanie ibuprofenu może prowadzić do zwiększenia ryzyka krwawienia do stawu lub krwawienia prowadzącego do obrzęku u zakażonych wirusem HIV chorych na hemofilię;

-    pochodne sulfonylomocznika (grupa leków przeciwcukrzycowych), gdyż możliwe jest wystąpienie interakcji;

-    chinolonów (grupa leków na zakażenia), gdyż może dojść do zwiększenia ryzyka drgawek;

-    leków hamujących enzym CYP2C9, takich jak należące do leków przeciwgrzybiczych worykonazol czy flukonazol, gdyż może dojść do zwiększenia narażenia na ibuprofen;

-    lek ziołowy o nazwie miłorząb dwuklapowy (czyli miłorząb dwulistny), gdyż istnieje ryzyko większej skłonności do krwawień w przypadku jednoczesnego stosowania ibuprofenu i miłorząbu dwuklapowego.

Ibuprofen Lysine InnFarm z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pacjentom z wrażliwym żołądkiem zaleca się przyjmowanie leku Ibuprofen Lysine InnFarm z pokarmem.

Niektóre działania niepożądane, np. działania niepożądane dotyczące układu pokarmowego, występują z większym prawdopodobieństwem, kiedy łącznie z lekiem Ibuprofen Lysine InnFarm spożywany jest alkohol.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Omawianego leku nie należy przyjmować w 3 końcowych miesiącach ciąży. Należy unikać przyjmowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Jedynie niewielka ilość ibuprofenu i produktów jego rozkładu przenika do mleka kobiecego. Lek ten może być przyjmowany w okresie karmienia piersią, jeśli jest stosowany w zalecanej dawce przez możliwie najkrótszy czas.

Ibuprofen Lysine InnFarm należy do grupy leków, które mogą upośledzać płodność kobiet. Efekt ten ustępuje po odstawieniu leku. Choć jest mało prawdopodobne, aby Ibuprofen Lysine InnFarm stosowany sporadycznie wpływał na szanse zajścia w ciążę, to jeśli pacjentka ma problemy z zajściem w ciążę, powinna przed przyjęciem tego leku skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten, o ile stosowany jest krótkotrwale i w zalecanych dawkach, nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli pojawią się takie objawy, jak zmęczenie, zawroty głowy, senność czy zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia tych działań niepożądanych.

Ibuprofen Lysine InnFarm zawiera lak aluminiowy z żółcienią pomarańczową (E 110) i lak aluminiowy z czerwienią koszenilową (E 124)

Lek ten zawiera barwniki (E 110 i E 124), które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

Ibuprofen Lysine InnFarm zawiera glukozę

Jeśli lekarz stwierdził u pacjenta nietolerancję pewnych cukrów, pacjent przed przyjęciem tego leku powinien skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak przyjmować Ibuprofen Lysine InnFarm

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas konieczny dla złagodzenia objawów.

Dorośli i młodzież o masie ciała od 40 kg (w wieku od 12 lat):

Należy przyjmować 1 lub 2 tabletki (200 mg lub 400 mg ibupofenu) popijając wodą, maksymalnie trzy razy na dobę, w zależności od potrzeb. Należy zachować co najmniej 6 godzin odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami. W ciągu pojedynczego okresu 24 godzin nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek.

Jeśli u osoby dorosłej stosowanie leku Ibuprofen Lysine InnFarm okaże się konieczne przez dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki lub przez dłużej niż 4 dni w leczeniu bólu, bądź jeśli pomimo zastosowania niniejszego produktu objawy będą się nasilać, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg oraz u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Jeśli u młodzieży stosowanie niniejszego produktu leczniczego okaże się konieczne przez dłużej niż 3 dni, lub jeśli pomimo zastosowania niniejszego produktu objawy będą się nasilać, należy skonsultować się z lekarzem.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia.

Pacjentom z wrażliwym żołądkiem zaleca się przyjmowanie leku Ibuprofen Lysine InnFarm z pokarmem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen Lysine InnFarm

Mogą pojawić się nudności, ból brzucha lub głowy, wymioty, biegunka, szumy uszne, zawroty głowy, krwiste wymioty i krew w stolcu. Poważniejsze przypadki zatrucia mogą objawiać się sennością, pobudzeniem, dezorientacją, spadkiem ciśnienia tętniczego, niewydolnością nerek, uszkodzeniem wątroby, spowolnieniem akcji oddechowej (depresja oddechowa), zasinieniem skóry i błon śluzowych (sinica), utratą przytomności, śpiączką, drgawkami, miokloniami u dzieci, kwasicą metaboliczną i wzmożoną skłonnością do krwawień. U osób chorujących na astmę możliwe jest zaostrzenie astmy. W przypadku przedawkowania należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską, nawet jeśli pacjent dobrze się czuje.

Pominięcie przyjęcia leku Ibuprofen Lysine InnFarm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów. Osoby w podeszłym wieku stosujące ten lek narażone są na zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych.

Stosowanie takich leków, jak Ibuprofen Lysine InnFarm, może się wiązać z nieznacznie zwiększonym ryzykiem zawału serca (zawału mięśnia sercowego) lub udaru mózgu.

Jeśli w okresie przyjmowania omawianego leku wystąpi u pacjenta którykolwiek z wymienionych niżej objawów, pacjent powinien przerwać przyjmowanie leku i natychmiast uzyskać pomoc lekarską:

-    Stwierdzenie obecności krwi w stolcu.

-    Oddanie czarnego lub smolistego stolca.

-    Zwymiotowanie krwi lub czarnej treści przypominającej fusy od kawy.

Należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia:

-    Niestrawności lub zgagi.

-    Bólu brzucha lub innych nieprawidłowych objawów ze strony brzucha.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala:

-    objawy bardzo rzadko występującej (nie częściej niż u 1 na 10 000 osób), lecz poważnej reakcji alergicznej, takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, przyspieszona praca serca, spadek ciśnienia tętniczego prowadzący do wstrząsu. Objawy te mogą pojawić się nawet po pierwszej dawce tego leku.

-    objawy niezbyt często występującej (nie częściej niż u 1 na 100 osób), lecz poważnej reakcji alergicznej, takie jak napady astmy (mogące przebiegać ze spadkiem ciśnienia tętniczego), nasilenie objawów astmy, świszczący oddech lub duszność z niewyjaśnionych przyczyn.

-    ciężkie, bardzo rzadko występujące reakcje skórne (nie częściej niż u 1 na 10 000 osób), takie jak wysypka skórna na całym ciele, łuszczenie się skóry, powstawanie pęcherzy

lub drobnopłatowe łuszczenie się skóry (np. zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

-    zapalenie trzustki objawiające się silnym bólem w nadbrzuszu, często nudnościami i wymiotami, które występuje bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 osób).

-    zaburzenia wytwarzania komórek krwi (pierwszymi objawami są gorączka, zapalenie gardła, powierzchowne owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, nasilone uczucie wyczerpania, krwawienia z nosa i wylewy podskórne), które występują bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 osób).

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia oraz nieznaczna utrata krwi z przewodu pokarmowego mogąca wywołać niedokrwistość w wyjątkowych przypadkach.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    owrzodzenia żołądka lub jelit, w przebiegu których może dojść do krwawienia i perforacji.

-    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniami, zapalenie błony śluzowej żołądka, nasilenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna.

-    zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość lub zmęczenie.

-    zaburzenia widzenia.

-    reakcje alergiczne, np. wysypki skórne i swędzenie.

-    różnorodne zmiany skórne.

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

-    szumy uszne.

-    uszkodzenie nerek (martwica brodawek nerkowych) i podwyższenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

-    zapalenie przełyku, zwężenie jelit.

-    poważne zakażenia skóry i powikłania związane z tkanką podskórną u pacjentów chorujących na ospę wietrzną.

-    nagromadzenie się nadmiaru płynu w tkankach, zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub problemami z nerkami, obrzęki i pieniący się mocz (zespół nerczycowy), śródmiąższowe zapalenie nerek mogące prowadzić do ostrej niewydolności nerek.

-    reakcje psychotyczne, depresja.

-    w związku ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) opisywano przypadki zaostrzenia stanu zapalnego spowodowanego przez zakażenia (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi). Jeśli w trakcie stosowania ibuprofenu pojawią się lub nasilą objawy zakażenia, pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Należy wówczas ustalić, czy istnieją wskazania do leczenia przeciwzakaźnego / do antybiotykoterapii.

-    nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca.

-    zaburzenie czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (szczególnie przy długotrwałym stosowaniu), niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.

-    aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zapalenie błon otaczających mózg objawiające się sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką

lub zaburzeniami świadomości). Szczególnie predysponowani mogą być pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej).

-    wypadanie włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych będzie można zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Ibuprofen Lysine InnFarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ibuprofen Lysine InnFarm

Substancją czynną leku jest ibuprofen. Jedna tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu (w postaci 342 mg soli ibuprofenu z lizyną).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (zawierająca: celulozę mikrokrystaliczną i krzemionkę koloidalną bezwodną), kopowidon, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk.

Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), polidekstroza, talk, maltodekstryna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, czerwień koszenilowa, lak (E 124), żółcień pomarańczowa, lak (E 110), indygotyna, lak (E 132), karmeloza sodowa, glukoza jednowodna, Mica-based pearlescent pigment, lecytyna sojowa.

Jak wygląda Ibuprofen Lysine InnFarm i co zawiera opakowanie

Ibuprofen Lysine InnFarm ma postać podłużnych, obustronnie wypukłych, pasteloworóżowych tabletek powlekanych, błyszczących i ze znacznikiem podziału na jednej stronie. Średnica tabletki wynosi około 20,0 mm x 8,0 mm.

Tabletki powlekane pakowane są w twarde przezroczyste opakowania blistrowe z folii PVC/Aluminium, lub uniemożliwiające otwarcie przez dzieci, białe nieprzezroczyste opakowania blistrowe z folii PVC/Aluminium, wzmocnione warstwą poliestrową. Jedno opakowanie blistrowe zawiera 10 tabletek.

Litografowane pudełko tekturowe zawierające 1 (10 tabletek) lub 2 (20 tabletek) opakowania blistrowe i ulotkę.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i importer

Podmiot odpowiedzialny

INN-FARM d.o.o.

Maleseva ulica 014 1000 Ljubljana Słowenia

Tel.: +386 70 390 711 Fax: +386 5191 116 e-mail: info@innfarm.si

Importer

ALKALOID-INT d.o.o.

Slandrova ulica 4

1231 Ljubljana - Crnuce

Słowenia

Tel.: +386 1 300 42 90 Fax:+386 1 300 42 91 email: info@alkaloid.si

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania Republika Czeska Niemcy Hiszpania

Węgry

Włochy

Polska

Rumunia

Słowenia

Republika Słowacka Holandia


IBUPROFEN LYSINE 342 mg film-coated tablets IBUPROFEN InnFarm 200 mg, potahované tablety Ibuprofen INN-FARM 200 mg Filmtabletten Ibuprofeno (lisina) InnFarm 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Ibuprofen Lysine InnFarm 342 mg filmtabletta

IBUPROFENE Inn-Farm, 200mg compresse rivestite con film

Ibuprofen Lysine InnFarm

PADUDEN Rapid 200 mg comprimate filmate

Ibuprofen INN-FARM 200 mg filmsko oblozene tablete

IBUPROFEN InnFarm 200 mg

IBUPROFEN InnFarm 200 mg filmomhulde tabletten

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9/9

Ibuprofen Lysine InnFarm

Charakterystyka Ibuprofen lysine innfarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Lysine InnFarm, 200 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu (w postaci 342 mg soli ibuprofenu z lizyną).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: lak aluminiowy z żółcienią pomarańczową (E 110), lak aluminiowy z czerwienią koszenilową (E 124), lecytyna sojowa (E 322) oraz 1,140 mg glukozy w każdej tabletce powlekanej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Podłużne, obustronnie wypukłe, pasteloworóżowe tabletki, błyszczące i ze znacznikiem podziału na jednej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Wymiary tabletki to w przybliżeniu 20,0 mm * 8,0 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu, np. bólu głowy, bólów miesiączkowych, bólu zębów, a także gorączki i dolegliwości bólowych w przebiegu przeziębienia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież o masie ciała od 40 kg (w wieku od 12 lat):

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas konieczny dla złagodzenia objawów.

Jeśli u osoby dorosłej stosowanie niniejszego produktu okaże się konieczne przez dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki lub przez dłużej niż 4 dni w leczeniu bólu, bądź jeśli pomimo zastosowania niniejszego produktu objawy będą się nasilać, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Należy przyjmować 1 lub 2 tabletki popijając wodą, maksymalnie trzy razy na dobę, w zależności od potrzeb.

Należy zachować co najmniej 6 godzin odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami.

Nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek w ciągu pojedynczego okresu 24 godzin.

Szczególne populacje pacjentów

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu Ibuprofen Lysine InnFarm jest przeciwwskazane u młodzieży o masie ciała mniejszej niż 40 kg oraz u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz punkt 4.3).

Jeśli u młodzieży stosowanie niniejszego produktu leczniczego jest konieczne przez więcej niż 3 dni, lub objawy nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki. Ze względu na możliwe działania niepożądane (patrz punkt 4.4) zaleca się szczególnie uważne monitorowanie pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenie czynności nerek

Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, patrz punkt 4.3).

Zaburzenie czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, patrz punkt 4.3).

Sposób podawania

Produkt przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego i krótkotrwałego stosowania.

Tabletki powlekane należy połykać w całości, popijając wodą.

Pacjentom z wrażliwym żołądkiem zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm z pokarmem.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Pacjenci u których w przeszłości występowały reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwawienie (czyli co najmniej dwa oddzielone w czasie udokumentowane epizody owrzodzenia lub krwawienia).

Stwierdzone w wywiadzie krwawienie lub perforacja z przewodu pokarmowego związane ze stosowaniem NLPZ.

Ciężka niewydolność serca, niewydolność nerek lub niewydolność wątroby (patrz punkt 4.4).

Pacjenci ze skazą krwotoczną lub zaburzeniami krzepnięcia krwi.

Pacjenci z czynnym krwawieniem z naczyń mózgowych lub innym czynnym krwawieniem.

Pacjenci z zaburzeniami krwiotworzenia o niewyjaśnionej etiologii.

Pacjenci z ciężkim odwodnieniem (na skutek wymiotów, biegunki lub niedostatecznej podaży płynów).

Młodzież o masie ciała poniżej 40 kg oraz dzieci.

Ostatni trymestr ciąży (patrz punkt 4.6).

Alergia na orzeszki ziemne lub soję.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działania niepożądane można zmniejszyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas konieczny do opanowania objawów (patrz informacje o ryzyku powikłań ze strony układu pokarmowego i układu krążenia poniżej).

U osób w podeszłym wieku stwierdza się większą częstość występowania działań niepożądanych po zastosowaniu NLPZ szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu.

Układ oddechowy

U pacjentów obecnie lub w przeszłości chorujących na astmą oskrzelową lub choroby alergiczne może zostać wywołany skurcz oskrzeli.

Inne NLPZ

Stosowanie ibuprofenu łącznie z innymi NLPZ, w tym z wybiórczymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, prowadzi do zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych i należy go unikać (patrz punkt 4.5).

Toczeń układowy rumieniowaty i mieszana choroba tkanki łącznej

W przebiegu tocznia układowego rumieniowatego i mieszanej choroby tkanki łącznej stwierdza się zwiększone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8).

Nerki

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek może dojść do dalszego pogorszenia się wydolności nerek (patrz punkty 4.3 i 4.8).

Wątroba

Zaburzenia wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.8).

Wpływ na układ krążenia i krążenie mózgowe

Zaleca się zachowanie ostrożności (skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą) przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością serca w wywiadzie, gdyż w związku ze stosowaniem NLPZ zgłaszano przypadki zatrzymania płynów w organizmie, nadciśnienia tętniczego i obrzęków.

Z danych uzyskanych w badaniach klinicznych i z danych epidemiologicznych wynika, iż stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg/dobę) i długotrwale, może się wiązać z niewielkim wzrostem ryzyka powikłań zakrzepowych w krążeniu tętniczym (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu). Ogólnie z badań epidemiologicznych nie wynika, aby stosowanie ibuprofenu w małych dawkach (np. nieprzekraczających 1200 mg/dobę) było związane ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia sercowego.

Układ pokarmowy

NLPZ należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobami układu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), gdyż może dojść do zaostrzenia tych schorzeń (patrz punkt 4.8).

Przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego, w tym zakończone zgonem, opisywano w przypadku wszystkich NLPZ, w dowolnym momencie ich stosowania, i to zarówno z poprzedzającymi objawami ostrzegawczymi, jak i bez nich, oraz z występowaniem powikłań ze strony przewodu pokarmowego w przeszłości, jak i bez tego rodzaju powikłań.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego jest większe im większa jest dawka NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniami trawiennymi w wywiadzie, szczególnie jeśli były powikłane krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3), a także u osób w podeszłym wieku. Chorzy ci powinni rozpoczynać stosowanie od najmniejszej dostępnej dawki.

U tych pacjentów, a także u pacjentów, u których występuje konieczność jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach lub innych substancji czynnych stwarzających zagrożenie dla przewodu pokarmowego (patrz poniżej oraz punkt 4.5) należy rozważyć jednoczesne zastosowanie substancji chroniących śluzówkę przewodu pokarmowego (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej).

Pacjenci ze stwierdzonymi w wywiadzie działaniami toksycznymi w obrębie przewodu pokarmowego, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki mogące zwiększać ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego, np. doustne glikokortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, np. warfarynę, wybiórcze inhibitory wychwytu serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, np. kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

W razie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia przewodu pokarmowego należy przerwać stosowanie ibuprofenu.

Skóra

W związku ze stosowaniem NLPZ opisywano bardzo rzadko przypadki ciężkich reakcji skórnych, w części przypadków zakończonych zgonem, w tym przypadki złuszczającego zapalenia skóry, zespołu Stevensa-Johnsona, toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (patrz punkt 4.8). Największe ryzyko pojawienia się tych reakcji wydaje się występować na początku stosowania: w większości przypadków reakcje te pojawiają się w pierwszym miesiącu stosowania. Należy przerwać stosowanie ibuprofenu gdy pojawią się pierwsze zmiany skórne, zmiany w obrębie błon śluzowych lub jakiekolwiek inne objawy nadwrażliwości.

W wyjątkowych przypadkach powodem ciężkich powikłań zakaźnych w obrębie skóry i tkanki podskórnej może być ospa wietrzna. Na chwilę obecną nie można wykluczyć, że pewną rolę w nasilaniu tych zakażeń mogą odgrywać NLPZ. W związku z tym zaleca się unikać stosowania produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm w przypadku ospy wietrznej.

Pozostałe uwagi

Zaleca się zachowanie ostrożności:

•    u pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu porfiryny (np. ostra porfiria przerywana),

•    bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym,

•    u pacjentów, u których wystąpiły w przeszłości reakcje nadwrażliwości lub reakcje alergiczne na inne substancje, gdyż chorzy ci mogą być narażeni na zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości na Ibuprofen Lysine InnFarm,

•    u pacjentów cierpiących na gorączkę sienną, polipy nosa lub przewlekłe choroby układu oddechowego typu obturacyjnego, gdyż u tych pacjentów występuje zwiększone ryzyko reakcji alergicznych. Reakcje te mogą mieć postać napadów astmy (tzw. astma analgetyczna), obrzęku naczynioruchowego (Quincke'go) lub pokrzywki.

Ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny) występują bardzo rzadko. Stosowanie produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm należy przerwać natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości. Fachowy personel powinien wdrożyć odpowiednie postępowanie medyczne, stosownie do występujących objawów.

Ibuprofen, substancja czynna produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm może w sposób przemijający hamować czynność płytek krwi (hamować ich agregację). W związku z tym zaleca się uważnie monitować pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.

W przypadku długotrwałego stosowania produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm konieczne jest regularne kontrolowanie parametrów czynności wątroby i nerek oraz morfologii krwi obwodowej.

Długotrwałe stosowanie dowolnych leków przeciwbólowych z powodu bólu głowy może paradoksalnie zwiększyć jego nasilenie. Jeśli podejrzewa się lub posiada pewność, że taka właśnie sytuacja ma miejsce, należy zasięgnąć porady lekarskiej, a leczenie przerwać. Ból głowy spowodowany nadużywaniem leków (polekowy ból głowy) należy podejrzewać u pacjentów, u których często lub wręcz codziennie pojawiają się bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków na ból głowy.

Ogólnie, nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie produktów zwierających kilka substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z towarzyszącym ryzykiem rozwoju niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna). Ryzyko to może być nasilane przez wysiłek fizyczny związany z utratą elektrolitów i odwodnieniem.

Należy zatem unikać nawykowego stosowania tych leków.

Jednoczesne stosowanie NLPZ z alkoholem może prowadzić do częstszego występowania działań niepożądanych tej grupy produktów leczniczych, szczególnie działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.

NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączkę.

Dzieci i młodzież

U odwodnionych nastolatków istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

Ibuprofen Lysine InnFarm zawiera glukozę. Pacjenci z rzadko występującym zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Ibuprofen Lysine InnFarm zawiera żółcień pomarańczową (E 110) i czerwień koszenilową (E 124), które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W przypadku ibuprofenu w postaci wolnego kwasu stwierdzono występowanie opisanych poniżej interakcji z innymi lekami:

Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu (tak jak innych NLPZ) z:

Kwas acetylosalicylowy: chyba że lekarz zalecił stosowanie kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach (nieprzekraczających 75 mg/dobę), gdyż może on zwiększać ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Z danych doświadczalnych wynika, że w przypadku jednoczesnego stosowania ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi. Jednakże ograniczona ilość tych danych oraz wątpliwości co do zasadności ekstrapolowania danych uzyskanych ex vivo na konkretne sytuacje kliniczne powodują niemożność wyciągnięcia jakichkolwiek wiążących wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu; jednocześnie nie uważa się za prawdopodobne, aby sporadyczne stosowanie ibuprofenu wywierało jakikolwiek istotny klinicznie wpływ w tym zakresie (patrz punkt 5.1).

Inne NLPZ, w tym wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy-2: Należy unikać jednoczesnego stosowania dwóch lub większej liczby NLPZ, gdyż może to prowadzić do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Ibuprofen należy stosować ostrożnie w skojarzeniu z:

Glikokortykosteroidy: gdyż mogą one zwiększać ryzyko owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawień z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Diuretyki, inhibitory ACE, beta-blokery i blokery receptora angiotensyny II: NLPZ mogą osłabiać działanie diuretyków i innych hipotensyjnych produktów leczniczych. U niektórych pacjentów z upośledzoną czynnością nerek (np. pacjentów odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku z upośledzoną czynnością nerek) jednoczesne podawanie inhibitora ACE, blokerów receptora beta lub blokera receptora angiotensyny II razem z inhibitorem cyklooksygenazy może prowadzić do jeszcze większego pogorszenia czynności nerek, w tym do ostrej niewydolności nerek, która zwykle jest odwracalna. Dlatego tego rodzaju połączenia należy stosować z zachowaniem ostrożności, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Pacjenci powinni utrzymywać odpowiedni poziom nawodnienia i powinno się rozważyć okresowe monitorowania czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm i diuretyków oszczędzających potas może prowadzić do hiperkaliemii.

Leki przeciwzakrzepowe: NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, np. warfaryny (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwpłytkowe i wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI): zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Digoksyna, fenytoina, sole litu: Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm z digoksyną, fenytoiną lub solami litu może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w surowicy. Przy prawidłowym stosowaniu omawianego produktu leczniczego (czyli przez maksymalnie 4 doby) kontrolowanie stężenia litu, digoksyny i fenytoiny w surowicy nie jest generalnie konieczne.

Metotreksat: Podanie produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm w okresie 24 godzin przed podaniem metotreksatu lub w okresie 24 godzin po jego podaniu może prowadzić do podwyższenia stężenia metotreksatu i nasilenia jego działań toksycznych.

Probenecyd i sulfnpirazon: Produkty lecznicze zawierające probenecyd lub sulfinpirazon mogą spowalniać wydalanie ibuprofenu z organizmu.

Pochodne sulfonylomocznika: Badania kliniczne wykazały interakcje między NLPZ a lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnymi sulfonylomocznika). Choć dotychczas nie opisano żadnych interakcji między ibuprofenem a pochodnymi sulfonylomocznika, to jako środek ostrożności przy jednoczesnym przyjmowaniu tych leków zaleca się kontrolowanie stężenia glukozy we krwi.

Cyklosporyna: Zwiększone ryzyko nefrotoksyczności.

Mifepryston: NLPZ nie należy stosować w okresie 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, gdyż mogą one osłabiać jego działanie.

Takrolimus: Możliwe zwiększenie ryzyka nefrotoksyczności w przypadku podawania NLPZ łącznie z takrolimusem.

Zydowudyna: Zwiększenie ryzyka toksycznego wpływu na układ krwiotwórczy w przypadku podawania NLPZ łącznie z zydowudyną. Istnieją dane wskazujące na zwiększone ryzyko wylewów krwi do stawów i powstawania krwiaków u zakażonych wirusem HIV chorych na hemofilię otrzymujących jednocześnie zydowudynę i ibuprofen.

Chinolony: Z danych uzyskanych w badaniach na zwierzętach wynika, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem chinolonów. Pacjenci przyjmujący NLPZ z chinolonami mogą być narażeni na zwiększone ryzyko drgawek.

Wyciągi roślinne: Miłorząb dwuklapowy może zwiększać ryzyko krwawień związanych ze stosowaniem NLPZ.

Inhibitory CYP2C9: Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z inhibitorami CYP2C9 może prowadzić do zwiększenia ekspozycji na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniu z worykonazolem i flukonazolem (inhibitorów CYP2C9) wykazano zwiększoną ekspozycję o około 80-100% na S(+)-ibuprofen.

W razie jednoczesnego stosowania silnie działających inhibitorów CYP2C9 należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu, szczególnie w przypadku stosowania dużych dawek ibuprofenu z worykonazolem albo flukonazolem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodkowo-płodowy. Dane uzyskane w badaniach epidemiologicznych dają podstawy do obaw o zwiększone ryzyko poronień i rozwoju wad wrodzonych serca i wytrzewienia po stosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Odnotowano zwiększenie bezwzględnego ryzyka rozwoju wad wrodzonych układu krążenia z poniżej 1% do około 1,5%. Ryzyko to, jak się uważa, zwiększa się z dawką i długością okresu terapii.

U zwierząt wykazano, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn prowadzi do zwiększenia strat przed- i poimplantacyjnych oraz obumarć zarodka lub płodu. Dodatkowo u zwierząt otrzymujących inhibitory syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy zgłaszano zwiększoną częstość występowania różnych wad wrodzonych, w tym dotyczących układu krążenia.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży ibuprofenu nie powinno się podawać, chyba że jest to zdecydowanie konieczne. W przypadku stosowania ibuprofenu u kobiety próbującej zajść w ciążę bądź w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę i podawać lek możliwie najkrócej.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować:

•    w organizmie płodu:

-    działania toksyczne w obrębie układu krążenia i układu oddechowego (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i rozwojem nadciśnienia płucnego);

- dysfunkcję nerek, która może ulegać progresji do niewydolności nerek i małowodzia;

•    w organizmie matki i noworodka, pod koniec ciąży:

-    ewentualne wydłużenie czasu krwawienia, efektu antyagregacyjnego, który może wystąpić nawet przy bardzo niskich dawkach;

-    zahamowanie czynności skurczowej macicy prowadząc do opóźnienia lub wydłużenia akcji porodowej.

W związku z powyższym stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży. Karmienie piersią

Ibuprofen i jego metabolity mogą przenikać w małych stężeniach do mleka kobiecego. Do chwili obecnej nie zidentyfikowano żadnych przejawów szkodliwego działania na niemowlęta, w związku z czym przerywanie karmienia piersią na czas krótkotrwałego stosowania omawianego produktu leczniczego w zalecanych dawkach z powodu bólu lub gorączki nie jest generalnie konieczne.

Płodność

Istnieją pewne dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn mogą upośledzać płodność kobiet poprzez wpływ na owulację. Efekt ten cofa się po odstawieniu leku.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ibuprofen nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ze względu jednak na to, że w przypadku stosowania wyższych dawek produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm mogą pojawiać się takie działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, jak zmęczenie i zawroty głowy, w pojedynczych przypadkach może dochodzić do upośledzenia zdolności reagowania, aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym i obsługiwania maszyn. Dotyczy to w szczególności przypadków jednoczesnego stosowania alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Przedstawiony poniżej wykaz działań niepożądanych obejmuje wszystkie działania niepożądane, które stwierdzono podczas stosowania ibuprofenu, w tym działania niepożądane stwierdzone podczas długotrwałego stosowania w wysokich dawkach u pacjentów reumatologicznych. Podane częstości, wykraczające poza bardzo rzadkie doniesienia, odnoszą się do krótkotrwałego stosowania dawek dobowych ibuprofenu nieprzekraczających 1200 mg doustnie i nieprzekraczających 1800 mg w przypadku czopków.

Należy pamiętać o tym, że wymienione działania niepożądane w większości przypadków zależą od podanej dawki i wykazuj ą różnice międzyosobnicze.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane dotyczą układu pokarmowego. Mogą wystąpić owrzodzenia trawienne, perforacja przewodu pokarmowego lub krwawienie z przewodu pokarmowego, które w części przypadków mogą prowadzić do zgonu, szczególnie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu omawianego produktu leczniczego opisywano przypadki nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparcia, dyspepsji, bólu brzucha, smolistych stolców, wymiotów krwią, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej stwierdzano przypadki zapalenia błony śluzowej żołądka. W szczególności ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego jest zależne od zakresu stosowanych dawek i okresu podawania leku.

W związku ze stosowaniem NLPZ opisywano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Z danych uzyskanych w badaniach klinicznych i z danych epidemiologicznych wynika, iż stosowanie ibuprofenu, szczególnie w wysokich dawkach (2400 mg/dobę) i długotrwale, może się wiązać z niewielkim zwiększeniem ryzyka powikłań zakrzepowych w krążeniu tętniczym (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu) (patrz punkt 4.4).

W obrębie każdej kategorii częstości, działania niepożądane wymieniono w kolejności od najpoważniejszych do mniej poważnych.

Bardzo często (>1/10)

Często (od >1/100 do <1/10)

Niezbyt często (od >1/1000 do <1/100)

Rzadko (od >1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze


Jeśli w trakcie stosowania produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm pojawią się lub nasilą objawy zakażenia, pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Należy wówczas ustalić, czy istnieją wskazania do leczenia przeciwzakaźnego/antybiotykoterapii.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo

rzadko

Zaburzenia krwiotworzenia (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami może być gorączka, zapalenie gardła, powierzchowne owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, nasilone zmęczenie, krwawienia z nosa i podskórne wylewy krwi. W tych przypadkach pacjentowi należy polecić zaprzestanie stosowania tego produktu leczniczego, unikanie przyjmowania jakichkolwiek leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych bez konsultacji z lekarzem i skonsultowanie się z lekarzem.

W przypadku długotrwałego stosowania należy regularnie kontrolować morfologię krwi obwodowej.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt

często

Reakcje nadwrażliwości ze zmianami skórnymi i świądem, a także napady astmy (którym może towarzyszyć zmniejszenie ciśnienia tętniczego), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność. Pacjentowi należy polecić, aby w takim przypadku natychmiast poinformował lekarza i przerwał przyjmowanie produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm.

Bardzo

rzadko

Mogą wystąpić ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości. Mogą się one objawiać obrzękiem twarzy, obrzękiem języka, obrzękiem wewnętrznej części krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, niewydolnością oddechową, częstoskurczem, zmniejszeniem ciśnienia tętniczego, a nawet zagrażającym życiu wstrząsem.

W razie wystąpienia opisanych powyżej objawów, które mogą pojawić się nawet po pierwszej dawce, konieczne jest natychmiastowe uzyskanie pomocy lekarskiej.

W przypadku ibuprofenu opisywano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych obejmujące sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączkę i zaburzenia świadomości. Szczególnie predysponowani wydają się pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej).

Zaburzenia psychiczne

Bardzo

rzadko

Reakcje psychotyczne, depresja.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt

często

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość lub zmęczenie.

Zaburzenia oka

Niezbyt

często

Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

Szumy uszne.

Zaburzenia serca

Bardzo

rzadko

Kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo

rzadko

Nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia oraz nieznaczna utrata krwi z przewodu pokarmowego mogąca w wyj ątkowych przypadkach wywołać niedokrwistość.

Niezbyt

często

Owrzodzenia przewodu pokarmowego, w przebiegu których może dojść do krwawienia i perforacji. Wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4), zapalenie błony śluzowej żołądka.

Bardzo

rzadko

Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, powstawanie przeponowatych zwężeń światła jelita.

Pacjenta należy pouczyć o konieczności zaprzestania stosowania produktu leczniczego i natychmiastowego skonsultowania się z lekarzem w przypadku wystąpienia nasilonego bólu w nadbrzuszu, smolistych stolców lub krwawych wymiotów.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo

rzadko

Zaburzenie czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt

często

Różnorodne zmiany skórne.

Bardzo

rzadko

Reakcje skórne z powstawaniem pęcherzy, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, łysienie. W wyjątkowych przypadkach w trakcie ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania w obrębie tkanki podskórnej (por. „Zakażenia i zarażenia pasożytnicze”).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

W rzadkich przypadkach może dochodzić do uszkodzenia nerek (martwica brodawek nerkowych) i zwiększenia stężenia kwasu moczowego.

Bardzo

rzadko

Powstanie obrzęków, szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespołem nerczycowym, śródmiąższowym zapaleniem nerek, któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek. Należy w związku z tym regularnie kontrolować czynność nerek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C , 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

U dzieci przyjęcie dawki większej niż 400 mg/kg mc. może powodować objawy. U dorosłych zależność efektu od dawki jest mniej wyraźna. Okres półtrwania w przypadku przedawkowania wynosi 1,5-3,0 godzin.

Objawy

U większości pacjentów, którzy przyjęli klinicznie istotną dawkę NLPZ, nie pojawiają się inne objawy niż nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub, rzadziej, biegunka. Możliwe jest też pojawienie się szumów usznych, bólu głowy, zawrotów głowy i krwawienia z przewodu pokarmowego. W cięższych przypadkach zatrucia mogą wystąpić objawy toksycznego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak senność, sporadycznie pobudzenie, a także dezorientacja i śpiączka. Sporadycznie mogą pojawiać się drgawki. U dzieci mogą pojawiać się mioklonie. W poważnych przypadkach zatrucia może rozwinąć się kwasica metaboliczna i może dojść do wydłużenia się czasu protrombinowego/zwiększenia INR, co jest najprawdopodobniej konsekwencją wpływu na działanie krążących czynników krzepnięcia krwi. Może dojść do ostrej niewydolności nerek, uszkodzenia wątroby, niedociśnienia tętniczego, depresji oddechowej i sinicy. U osób chorujących na astmę możliwe jest też zaostrzenie astmy.

Postępowanie

Nie jest znana swoista odtrutka. Postępowanie powinno mieć charakter objawowy i wspomagający podstawowe czynności życiowe i powinno obejmować utrzymywanie drożności dróg oddechowych i monitorowanie serca i parametrów życiowych do osiągnięcia stabilizacji stanu chorego. Należy rozważyć zastosowanie węgla aktywowanego, jeśli od przyjęcia potencjalnie toksycznej ilości leku nie minęła godzina. W przypadku często występujących lub przedłużających się napadów drgawek należy zastosować dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku astmy podać leki rozszerzające oskrzela.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe, pochodne kwasu propionowego Kod ATC: M01AE01

Lizynian ibuprofenu to sól lizynowa ibuprofenu.

Mechanizm działania

Ibuprofen to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), który w konwencjonalnych zwierzęcych doświadczalnych modelach zapalenia okazał się być skuteczny przez hamowanie syntezy prostaglandyn. U ludzi ibuprofen zmniejsza nasilenie związanych z odczynem zapalnym dolegliwości bólowych, obrzęków i gorączki. Ponadto ibuprofen w sposób odwracalny hamuje agregację płytek krwi indukowaną przez ADP i kolagen. Po podaniu doustnym lizynian ibuprofenu ulega dysocjacji do ibuprofenu w postaci wolnego kwasu oraz lizyny. Lizyna nie posiada żadnego znanego działania farmakologicznego. Właściwości farmakologiczne lizynianu ibuprofenu są zatem takie same jak ibuprofenu w postaci wolnego kwasu.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Z danych doświadczalnych wynika, że w przypadku jednoczesnego stosowania ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi. W jednym z przeprowadzonych badań, w którym dawkę pojedynczą ibuprofenu w wysokości 400 mg podano w okresie 8 godzin przed lub w okresie 30 minut po podaniu kwasu acetylosalicylowego (81 mg), stwierdzono osłabienie wpływu kwasu acetylosalicylowego na powstawanie tromboksanu lub na agregację płytek krwi. Ograniczenia tych danych oraz wątpliwości co do zasadności ekstrapolowania danych uzyskanych ex vivo na konkretne sytuacje kliniczne powodują niemożność wyciągnięcia jakichkolwiek wiążących wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu; jednocześnie nie uważa się za prawdopodobne, aby sporadyczne stosowanie ibuprofenu wywierało jakikolwiek istotny wpływ w tym zakresie.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Większość danych farmakokinetycznych uzyskanych po podaniu ibuprofenu w postaci wolnego kwasu ma zastosowanie również do lizynianu ibuprofenu.

Wchłanianie

Po podaniu doustnym ibuprofen ulega częściowemu wchłonięciu w żołądku, a następnie całkowitemu wchłonięciu w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie w osoczu stwierdzane jest w ciągu 1-2 godzin po podaniu ibuprofenu w postaci wolnego kwasu zawartego w doustnych produktach stałych

0    natychmiastowym uwalnianiu. Ibuprofen ulega jednak szybszemu wchłanianiu z przewodu pokarmowego po podaniu w postaci lizynianu ibuprofenu, maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest wówczas po upływie około 35 minut od podania na czczo (badanie BE UBI-1760-12 przeprowadzone w roku 2012).

Dystrybucja

Stopień wiązania z białkami osocza wynosi około 99%.

Metabolizm

Ibuprofen metabolizowany jest w wątrobie (hydroksylacja, karboksylacja).

Eliminacja

Okres półtrwania w fazie eliminacji u zdrowych ochotników oraz u osób z chorobami wątroby i nerek wynosi 1,8-3,5 godziny. Farmakologicznie nieczynne metabolity ulegają całkowitej eliminacji, głównie drogą nerkową (90%), ale również z żółcią.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Obserwowane przejawy toksyczności podostrej i przewlekłej ibuprofenu w doświadczeniach na zwierzętach miały głównie postać zmian i owrzodzeń przewodu pokarmowego. W badaniach in vitro

1    in vivo nie stwierdzono żadnych istotnych klinicznie dowodów świadczących o działaniu mutagennym ibuprofenu. W badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzono żadnych cech wskazujących na działanie rakotwórcze ibuprofenu. Ibuprofen prowadził do zahamowania owulacji

u królików oraz do zaburzeń implantacji u różnych gatunków zwierząt (u królików, szczurów, myszy). W badaniach doświadczalnych wykazano, że ibuprofen przenika przez łożysko. Przy stosowaniu dawek toksycznych dla organizmu matki obserwowano zwiększoną częstość występowania wad wrodzonych (przypadki ubytku przegrody międzykomorowej).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna krzemowana: Celulozę mikrokrystaliczną i krzemionkę koloidalną

bezwodną

Kopowidon

Kroskarmeloza sodowa

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Talk

Otoczka tabletki:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Polidekstroza

Talk

Maltodekstryna

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Czerwień koszenilowa, lak (E 124)

Żółcień pomarańczowa, lak (E 110)

Indygotyna, lak (E 132)

Karmeloza sodowa Glukoza j ednowodna Mica-based pearlescent pigment Lecytyna sojowa

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki powlekane pakowane są w twarde przezroczyste opakowania blistrowe z folii PVC/Aluminium lub uniemożliwiające otwarcie przez dzieci białe nieprzezroczyste opakowania blistrowe z folii PVC/Aluminium wzmocnione warstwą poliestrową. Jedno opakowanie blistrowe zawiera 10 tabletek.

Litografowane pudełko tekturowe zawierające 1 (10 tabletek) lub 2 (20 tabletek) opakowania blistrowe i ulotkę.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

INN-FARM d.o.o.

Maleseva ulica 14 1000 Ljubljana Słowenia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14/14

Ibuprofen Lysine InnFarm