+ iMeds.pl

Ikapril 10 mgUlotka Ikapril

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ikapril, 5 mg, tabletki Ikapril, 10 mg, tabletki Ikapril, 20 mg, tabletki

(Lisinoprilum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ikapril i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ikapril

3.    Jak stosować lek Ikapril

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ikapril

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ikapril i w jakim celu się go stosuje

Lek Ikapril należy do grupy leków określanych jako inhibitory ACE. ACE jest skrótem nazwy „enzym konwertujący angiotensynę”. Inhibitory ACE ograniczają wytwarzanie angiotensyny (hormonu powodującego zwężenie naczyń krwionośnych i podwyższenie ciśnienia krwi) przez organizm, powodując zmniejszenie ciśnienia wewnątrz naczyń krwionośnych i poprawę czynności serca.

Lek Ikapril jest stosowany:

1.    w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze),

2.    u pacjentów, których serce nie jest w stanie prawidłowo pompować krwi (niewydolność serca),

3.    po ostrym zawale serca,

4.    w leczeniu zaburzeń dotyczących nerek, spowodowanych cukrzycą u pacjentów z nadciśnieniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ikapril

Kiedy nie stosować leku Ikapril

•    jeśli pacjent ma uczulenie na lizynopryl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6), lub którykolwiek inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę (ACE).

•    w przypadku reakcji alergicznej podczas wcześniejszego leczenia inhibitorami ACE. Objawy reakcji alergicznej to: nagłe gromadzenie płynu w skórze i błonach śluzowych (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu i (lub) świąd oraz wysypka na skórze (obrzęk naczynioruchowy). Leku Ikapril nie należy także przyjmować, jeżeli podobna reakcja wystąpiła u któregoś z członków rodziny.

•    w przypadku wcześniejszego obrzęku naczynioruchowego z nieznanych przyczyn.

•    powyżej 3 miesiąca ciąży (lepiej jest również unikać stosowania leku Ikapril w okresie wczesnej ciąży - patrz punkt ciąża).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ikapril

•    w przypadku skłonności do omdleń i występowania zawrotów głowy (sporadyczne niskie ciśnienie krwi). Ryzyko niskiego ciśnienia jest większe w przypadku przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków), stosowania diety z ograniczeniem soli, dializoterapii lub wymiotów albo biegunki.

•    w przypadku zwężenia aorty, tętnicy nerkowej lub zastawki dwudzielnej w sercu, lub pogrubienia mięśnia sercowego.

•    w przypadku zaburzeń dotyczących nerek.

Pacjenci rasy czarnej są bardziej narażeni na ryzyko obrzęku naczynioruchowego niż inni pacjenci. W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego należy przerwać stosowanie leku Ikapril i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    w przypadku dializoterapii    z zastosowaniem    błon o    dużej    przepuszczalności (np. AN    69).

•    w przypadku wykonywania    aferezy LDL - zabiegu,    który powoduje usunięcie cholesterolu

LDL z krwi.

•    w przypadku konieczności leczenia odczulającego, zmniejszającego wrażliwość na użądlenia pszczół/os.

•    w przypadku pacjentów rasy czarnej, ponieważ lek Ikapril może być mniej skuteczny.

•    w przypadku uporczywego    suchego kaszlu.

•    w przypadku zwiększonego ryzyka nadmiernego stężenia potasu we krwi wywołanego zaburzeniami czynności nerek, cukrzycą lub stosowaniem leków oszczędzających potas, takich jak spironolakton lub leków zawierających potas. Nadmierne stężenie potasu we krwi może wywoływać objawy, takie jak kurcze mięśni, biegunka, nudności, zawroty głowy i ból głowy.

•    w przypadku planowanej operacji lub znieczulenia.

•    w przypadku cukrzycy.

•    należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie należy stosować leku Ikapril powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może to spowodować ciężkie uszkodzenia płodu (patrz punkt ciąża).

•    w okresie karmienia piersią lub w przypadku zamiaru karmienia piersią

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji występuje obecnie

lub wystąpiła w przeszłości.

Inne leki i Ikapril

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o

lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotyczy to w szczególności:

•    leków zawierających potas. Przyjmowanie tych leków jednocześnie z lekiem Ikapril może prowadzić do zwiększonego stężenia potasu we krwi.

   leków moczopędnych (diuretyków), w tym leków moczopędnych oszczędzających potas, takich jak spironolakton, triamteren lub amiloryd (stosowane w leczeniu nadciśnienia).

W przypadku stosowania jednocześnie z lekiem Ikapril działanie obniżające ciśnienie tętnicze może ulec nasileniu.

   litu (lek stosowany w leczeniu depresji maniakalnej). W przypadku stosowania jednocześnie z lekiem Ikapril może wystąpić zwiększenie stężenia litu we krwi.

   leków przeciwbólowych o działaniu przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ i kwas acetylosalicylowy w dawce większej niż 3 g na dobę).

W przypadku jednoczesnego stosowania, działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi leku Ikapril może ulec osłabieniu.

•    leków zawierających złoto. W przypadku jednoczesnego stosowania może wystąpić nagłe zaczerwienienie, nudności, zawroty głowy i obniżenie ciśnienia tętniczego.

•    innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (leki przeciwnadciśnieniowe).

W przypadku jednoczesnego stosowania, działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi leku Ikapril może ulec nasileniu.

•    leków stosowanych w leczeniu depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), psychoz (leki przeciwpsychotyczne) oraz opioidów (środki znieczulające). W przypadku stosowania jednocześnie z lekiem Ikapril, może wystąpić dodatkowe obniżenie ciśnienia krwi.

•    leków o działaniu stymulującym pewne części ośrodkowego układu nerwowego (sympatykomimetyki). W przypadku jednoczesnego stosowania, działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi leku Ikapril może ulec osłabieniu.

•    leków hamujących układ odpornościowy.

•    allopurynolu, leku stosowanego w leczeniu dny moczanowej.

•    leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (leki przeciwcukrzycowe). W przypadku jednoczesnego stosowania działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi leku przeciwcukrzycowego może ulec nasileniu.

Lek Ikapril może być stosowany jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym (w małych dawkach), środkami rozrzedzającymi krew (leki trombolityczne), lekami stosowanymi w nadciśnieniu (beta-adrenolityki) i (lub) lekami stosowanymi w leczeniu bólu i ucisku w klatce piersiowej (dusznicy bolesnej) (azotany).

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

W okresie ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj lekarz zaleca odstawienie leku Ikapril przed zajściem w ciążę lub natychmiast po jej stwierdzeniu i zastosuje inny lek. Zażywanie Ikaprilu we wczesnej ciąży nie jest zalecane a stosowanie po 3 miesiącu ciąży może powodować ciężkie uszkodzenia płodu.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ikapril nie jest zalecany matkom, które karmią i lekarz wybierze inny sposób leczenia jeśli matka wyraża zamiar karmienia piersią, szczególnie jeśli dziecko jest nowonarodzone lub jest wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ikapril może powodować zawroty głowy i zmęczenie. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia, nie należy prowadzić pojazdów i (lub) obsługiwać maszyn, które to czynności wymagają koncentracji uwagi.

3. Jak stosować lek Ikapril

Lek Ikapril należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka leku Ikapril, to:

1.    Podwyższone ciśnienie tętnicze (nadciśnienie)

Lek Ikapril można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi.

Dawka początkowa: 10 mg leku Ikapril raz na dobę.

Dawka podtrzymująca: 20 mg leku Ikapril raz na dobę.

*    Pacjenci stosujący leki moczopędne (diuretyki): przed rozpoczęciem stosowania leku Ikapril, należy skonsultować się z lekarzem.

*    Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: należy skonsultować się z lekarzem. Prawdopodobnie konieczne będzie dostosowanie dawki.

2.    Pacjenci, których serce nie jest w stanie prawidłowo pompować krwi (niewydolność serca)

Lek Ikapril jest zwykle stosowany w skojarzeniu z lekami moczopędnymi (diuretykami), preparatami naparstnicy lub beta-adrenolitykami.

Dawka początkowa: 2,5 mg lizynoprylu raz na dobę (pół tabletki leku Ikapril 5 mg).

Lekarz dostosuje dawkę w zależności od reakcji na leczenie.

3.    Stan po ostrym zawale serca

Leczenie lekiem Ikapril należy rozpocząć w ciągu 24 godzin od wystąpienia zawału serca.

Dawka początkowa (w ciągu pierwszych 3 dni po zawale serca): 5 mg lizynoprylu, następnie kolejne 5 mg lizynoprylu 24 godziny później, następnie 10 mg lizynoprylu po kolejnych 24 godzinach, a potem 10 mg lizynoprylu raz na dobę. Lekarz dostosuje dawkę w przypadku niskiego ciśnienia krwi lub zaburzeń czynności nerek.

Dawka podtrzymująca: 10 mg leku Ikapril raz na dobę.

W przypadku zbyt dużego obniżenia ciśnienia dawka zostanie zmniejszona lub leczenie zostanie przerwane. Po 6 tygodniach lekarz zbada pacjenta w celu stwierdzenia, czy można odstawić lek Ikapril, czy też należy kontynuować jego podawanie.

4.    Zaburzenia dotyczące nerek spowodowane cukrzycą (cukrzyca typu II) u pacjentów z nadciśnieniem

Dawka (początkowa): 10 mg leku Ikapril raz na dobę. W razie potrzeby lekarz zwiększy dawkę do 20 mg leku Ikapril raz na dobę.

•    Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: należy skonsultować się z lekarzem. Prawdopodobnie konieczne będzie dostosowanie dawki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (6 - 16 lat) z nadciśnieniem

•    Ikapril nie jest zalecany dla dzieci poniżej 6 lat i z ciężkimi problemami ze strony nerek.

•    Właściwa dawka dla dziecka zostanie ustalona przez lekarza. Dawka jest zależna od wagi ciała dziecka.

•    Dawką początkową dla dzieci ważących od 20 kg do 50 kg jest 2,5 mg raz na dobę.

•    Dawką początkową dla dzieci ważących 50 kg i więcej jest 5 mg raz na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku lek Ikapril można stosować jak opisano powyżej. Należy jednak pamiętać, że u osób w podeszłym wieku mogą występować zaburzenia czynności nerek.

Pacjenci po przeszczepieniu nerki

Nie zaleca się stosowania leku Ikapril u pacjentów po przeszczepieniu nerki, ze względu na brak doświadczenia w tej grupie pacjentów.

Wskazówki dotyczące stosowania

Lek Ikapril należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze. Należy wybrać porę łatwą do zapamiętania - na przykład przed posiłkiem.

Najprostszy sposób przełamania tabletki przedstawiono poniżej:

-    położyć tabletkę rowkiem dzielącym do góry,

-    położyć kciuk i palec wskazujący tej samej ręki po przeciwnych stronach rowka dzielącego i nacisnąć tak, jak pokazano na rysunku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ikapril jest zbyt mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ikapril Objawy

Dane dotyczące działania bardzo dużych dawek są ograniczone. Objawy, które mogą wystąpić to niskie ciśnienie krwi, zatrzymanie krążenia, zaburzenia równowagi sodowej (soli), zaburzenia czynności nerek, hiperwentylacja, szybka lub wolna czynność serca, kołatanie serca, zawroty głowy, lęk i kaszel.

Postępowanie

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku Ikapril należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy spróbować określić, jaka ilość leku Ikapril została przyjęta. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Ikapril.

Pominięcie zastosowania leku Ikapril

Można przyjąć lek Ikapril w ciągu 12 godzin od zwykłej pory. Po upływie ponad 12 godzin należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej leku Ikapril w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ikapril

Istnieje ryzyko nawrotu objawów, z powodu których lek Ikapril został zalecony.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ikapril może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Do oceny działań niepożądanych zastosowano następujące częstości ich występowania:

Bardzo często

występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często

występują u 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt często

występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000

Rzadko

występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000

Bardzo rzadko

występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000

Nie znana

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Po zastosowaniu pierwszej dawki lub dwóch dawek tego leku u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenie z powodu zmniejszenia ciśnienia krwi. Objawy te zwykle ustępują po przyjęciu pozycji leżącej.

Ciężkie działania niepożądane

Należy zaprzestać stosowania leku i zgłosić się do lekarza lub szpitala jeśli wystąpią następujące objawy:

-    swędzenie lub ciężka reakcja skórna

-    świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub połykaniu

-    obrzęk rąk, stóp lub kostek, twarzy, warg, języka lub gardła, lub

-    żółte zabarwienie skóry lub białek oczu.

Są to ciężkie działania niepożądane wymagające natychmiastowej pomocy medycznej.

Inne działania niepożądane, jakie mogą wystąpić podczas leczenia:

Działania niepożądane występujące często:

•    zawroty głowy

•    ból głowy

•    obniżenie ciśnienia krwi spowodowane np. zbyt szybkim podniesieniem się z pozycji siedzącej lub leżącej, czasami połączone z zawrotami głowy (objawy ortostatyczne/niedociśnienie)

•    kaszel

•    biegunka

•    wymioty

zaburzenia czynności nerek.

Działania niepożądane występujące niezbyt często:

•    zmiany nastroju

•    uczucie mrowienia/świąd bez określonej przyczyny (parestezje)

•    uczucie zawrotów głowy

•    zaburzenia smaku

•    zaburzenia snu

•    zawał serca lub udar

•    kołatanie serca

•    przyspieszona czynność serca

•    bladość palców u rąk lub stóp (objaw Raynauda)

•    zapalenie błony śluzowej nosa, objawiające się niedrożnością lub wyciekiem z nosa oraz kichaniem (nieżyt nosa)

•    nudności

•    ból brzucha

•    niestrawność

•    wysypka na skórze

•    świąd

•    impotencja

•    zmęczenie

•    osłabienie

•    zwiększenie stężenia mocznika we krwi

•    zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    nadmierne zwiększenie stężenia potasu we krwi co może powodować zaburzenia rytmu serca (hiperkaliemia).

Działania niepożądane występujące rzadko:

•    obrzęk twarzy, kończyn, warg, języka głośni i/lub krtani (gardła). Są to objawy obrzęku naczynioruchowego wywołanego nadwrażliwością (alergią).

•    zmniejszenie stężenia hemoglobiny (czerwone krwinki)

•    zmniejszenie wartości hematokrytu (stosunek czerwonych krwinek do objętości krwi)

•    splątanie

•    suchość błony śluzowej jamy ustnej

•    wysypka z silnym świądem oraz tworzeniem bąbli pokrzywkowych (pokrzywka)

•    wypadanie włosów (alopecja)

•    nawracająca choroba skóry z łuszczącą się, suchą wysypką (łuszczyca)

•    obecność toksyn we krwi spowodowana niewystarczającą czynnością nerek (uremia)

•    ostra niewydolność nerek

•    powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia)

•    zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy

•    nadmierne zmniejszenie stężenia sodu co może powodować osłabienie mięśni, drgania lub zaburzenia rytmu serca (hiponatremia)

•    zwiększenie ilości pewnego hormonu regulującego ilość wody we krwi i w związku z tym wpływającego na równowagę wodno-elektrolitową organizmu np. zmniejszenie stężenia sodu -zwane „zespołem nieodpowiedniego wydzielania hormonu antydiuretycznego” (ang. SIADH -objawami mogą być splątanie, osłabienie, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty i skurcze).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko:

•    zahamowanie czynności szpiku kostnego (szpik kostny nie może produkować wystarczającej ilości komórek krwi)

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek co może być przyczyną bladości skóry, osłabienia lub duszności (niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna)

•    zmniejszenie liczby płytek krwi co zwiększa ryzyko krwawienia i zasinień (małopłytkowość)

•    nadmierne zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia)

•    nadmierne zmniejszenie liczby pewnego typu białych krwinek nazywanych granulocytami obojętnochłonnymi (neutropenia)

•    znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji (agranulocytoza)

•    uogólnione powiększenie węzłów chłonnych (limfadenopatia)

•    choroba autoimmunologiczna

•    nadmierne zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia)

•    trudności w oddychaniu lub świszczący oddech (skurcz oskrzeli)

•    zapalenie zatok przynosowych

•    zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez alergię

•    nagromadzenie białych krwinek (eozynofilia) w płucach (eozynofilowe zapalenie płuc)

•    zapalenie trzustki połączone z silnym bólem w nadbrzuszu promieniującym do pleców oraz nudnościami i wymiotami

•    gromadzenie płynu w ścianie jelit (powodujące objawy, takie jak ból brzucha)

•    zapalenie wątroby z towarzyszącą żółtaczką - wewnątrzkomórkowe lub cholestatyczne

•    żółte zabarwienie skóry lub białek oczu spowodowane zaburzeniami czynności wątroby lub krwi (żółtaczka)

•    nadmierna potliwość

•    choroba autoimmunologiczna powodująca tworzenie skupisk pęcherzy na skórze (pęcherzyca)

•    ciężka, nagła reakcja nadwrażliwości, z gorączką oraz choroba z pęcherzami/łuszczeniem skóry (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

•    ciężka reakcja nadwrażliwości z (wysoką) gorączką, czerwonymi plamami na skórze, bólem stawów i (lub) choroba z łuszczeniem się skóry, ust, zapaleniem oczu i genitaliów (zespół Stevensa-Johnsona)

•    wysypka na skórze z czerwonymi (sączącymi) plamami o nieregularnym kształcie (rumień wielopostaciowy)

•    zmniejszone wydalanie moczu lub jego brak (oliguria/anuria)

•    zwiększenie liczby komórek limfoidalnych w skórze (chłoniak rzekomy skóry)

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

•    objawy depresji

•    omdlenie

Opisywano zespół objawów, które mogą obejmować jedno lub więcej następujących działań niepożądanych: gorączka, zapalenie naczyń krwionośnych często z towarzyszącą wysypką, bóle mięśni, bóle stawów, zapalenie stawów, pozytywny wynik testu na przeciwciała przeciwjądrowe (ang. ANA) (badanie krwi przeprowadzane w celu wykrycia chorób autoimmunologicznych), zwiększenie wskaźnika sedymentacji erytrocytów (ang. ESR) (objaw stanu zapalnego wykrywany za pomocą badania krwi), zwiększenie liczby pewnego typu białych krwinek (eozynofilia), nadmierna liczba białych krwinek (leukocytoza), wysypka, nadwrażliwość na światło słoneczne oraz inne reakcje skórne.

Działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Działania niepożądane u dzieci są porównywalne do działań niepożądanych obserwowanych u dorosłych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Ikapril

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ikapril

•    Substancją czynną leku jest lizynopryl dwuwodny.

Każda tabletka leku Ikapril 5 mg zawiera lizynopryl dwuwodny w ilości odpowiadającej 5 mg lizynoprylu.

Każda tabletka leku Ikapril 10 mg zawiera lizynopryl dwuwodny w ilości odpowiadającej 10 mg lizynoprylu.

Każda tabletka leku Ikapril 20 mg zawiera lizynopryl dwuwodny w ilości odpowiadającej 20 mg lizynoprylu.

•    Pozostałe składniki to: mannitol, wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Ikapril i co zawiera opakowanie

•    Tabletki są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe. Posiadają rowek dzielący po jednej stronie. Po drugiej stronie występuje oznaczenie:

-    „5”: tabletka zawiera 5 mg lizynoprylu,

-    „10”: tabletka zawiera 10 mg lizynoprylu,

-    „20”: tabletka zawiera 20 mg lizynoprylu.

Dostępne opakowania: 28 szt. - 4 blistry po 7 szt., 30 szt. - 3 blistry po 10 szt.

Podmiot odpowiedzialny

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Wytwórca

1.    PSI supply n.v.

Axxes Business Park Guldensporenpark 22 - Block C 9820 Merelbeke

Belgia

2.    Galex d.d.

Tišinska ulica 29g 9000 Murska Sobota Słowenia

3.    Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia: Lisinopril PSI Polska: Ikapril

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

tel. 42 22 50 555-559

e-mail: rej e stracj a.polfa@adamed. com.pl

9

Ikapril

Charakterystyka Ikapril

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ikapril, 10 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera lizynopryl dwuwodny w ilości odpowiadającej 10 mg lizynoprylu bezwodnego. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Tabletki o mocy 10 mg są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, z wyżłobioną liczbą „10” w sercu po jednej stronie i rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Tabletki mogą być dzielone na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Niewydolność serca

Leczenie objawowej niewydolności serca.

Ostry zawał mięśnia sercowego

Krótkoterminowe (6 tygodni) leczenie stabilnych hemodynamicznie pacjentów w ciągu 24 godzin od wystąpienia ostrego zawału mięśnia serca.

Nerkowe powikłania cukrzycy

Leczenie choroby nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II z rozpoczynającą się nefropatią (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkę należy określić indywidualnie w zależności od stanu pacjenta i zmian wartości ciśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4).

Nadciśnienie tętnicze

Lizynopryl może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Dawka początkowa

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zazwyczaj zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg.

U pacjentów z silnie pobudzonym układem układu renina-angiotensyna-aldosteron (w szczególności

z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, niedoborem soli i (lub) zmniejszeniem objętości wewnątrznaczyniowej, niewyrównaną niewydolnością serca lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym) może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. U tych pacjentów zalecana jest dawka początkowa 2,5 - 5 mg, a leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską. W przypadku zaburzeń czynności nerek wymagana jest mniejsza dawka początkowa (patrz Tabela 1 poniżej).

Dawka podtrzymująca

Zazwyczaj stosowana skuteczna dawka podtrzymująca wynosi 20 mg raz na dobę. Jeśli pożądany skutek nie został osiągnięty w ciągu 2 do 4 tygodni, dawka może być zwiększona. Maksymalna dawka stosowana w długotrwałych, kontrolowanych badaniach klinicznych to 80 mg na dobę.

Pacjenci otrzymujący leki moczopędne

Po rozpoczęciu leczenia lizynoprylem może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów leczonych lekami moczopędnymi. Należy zachować ostrożność, ponieważ u tych pacjentów może występować niedobór soli i (lub) zmniejszona objętość wewnątrznaczyniowa. Jeżeli jest to możliwe, należy odstawić lek moczopędny 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia lizynoprylem.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie można przerwać podawania leku moczopędnego, leczenie lizynoprylem należy rozpocząć od dawki 5 mg. Należy monitorować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy krwi. Kolejne dawki lizynoprylu należy określić na podstawie zmian wartości ciśnienia tętniczego. W razie potrzeby można wznowić podawanie leku moczopędnego (patrz punkt 4.4 i punkt 4.5).

Dostosowanie dawki w zaburzeniach czynności nerek

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy określić na podstawie klirensu kreatyniny, tak jak przedstawiono w Tabeli 1, poniżej.

Tabela 1 Dostosowanie dawki w zaburzeniach czynności nerek

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka początkowa (mg/dobę)

Mniej niż 10 ml/min (w tym pacjenci dializowani)

2,5 mg*

10-30 ml/min

2,5-5 mg

31-80 ml/min

5-10 mg

* Dawkowanie i (lub) częstość podawania należy dostosować w zależności od zmian wartości ciśnienia

tętniczego.

Dawkę można stopniowo zwiększać, aż do osiągnięcia pożądanego skutku lub do maksymalnej dawki wynoszącej 40 mg na dobę.

Zastosowanie lizynoprylu u pacjentów pediatrycznych z nadciśnieniem tętniczym w wieku 6-16 lat Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę dla pacjentów ważących od 20 do 50 kg i 5 mg dla pacjentów o wadze 50 kg i powyżej. Dawka powinna być dostosowana indywidualnie do pacjenta maksymalnie 20 mg na dobę dla pacjentów ważących od 20 do 50 kg i 40 mg dla pacjentów ważących 50 kg i więcej. Dawki powyżej 0,61 mg/kg nie były badane u pacjentów pediatrycznych (patrz punkt 5.1).

U dzieci z upośledzoną czynnością nerek zalecane jest obniżenie dawki początkowej i zwiększanie odstępów czasowych między dawkami

Niewydolność serca

U pacjentów z objawową niewydolnością serca produkt leczniczy Ikapril należy stosować w skojarzeniu z lekami moczopędnymi oraz, jeżeli to konieczne, z preparatami naparstnicy lub beta-adrenolitykami. Leczenie lizynoprylem należy rozpoczynać od dawki początkowej wynoszącej 2,5 mg raz na dobę, którą należy podawać pod ścisłą kontrolą lekarską w celu ustalenia początkowego wpływu na wartość ciśnienia tętniczego. Dawkę produktu leczniczego Ikapril należy zwiększać:

•    nie więcej niż o 10 mg,

•    nie częściej niż co 2 tygodnie,

•    do największej dawki tolerowanej przez pacjenta, maksymalnie do 35 mg raz na dobę.

Dawkę należy dostosować na podstawie indywidualnej reakcji klinicznej pacjenta.

U pacjentów z grupy dużego ryzyka wystąpienia niedociśnienia objawowego, np. pacjentów z niedoborem soli z hiponatremią lub bez, pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej lub pacjentów przyjmujących duże dawki leków moczopędnych, należy wyrównać istniejące zaburzenia, jeżeli to możliwe, przed rozpoczęciem stosowania preparatu Ikapril. Należy monitorować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy krwi (patrz punkt 4.4).

Ostry zawał mięśnia sercowego

Pacjenci powinni otrzymywać standardowe leczenie, czyli leki trombolityczne, aspirynę i beta-adrenolityki. Można podać dożylnie lub przezskórnie triazotan glicerolu, jednocześnie z lizynoprylem.

Dawka początkowa (w ciągu pierwszych 3 dni od wystąpienia zawału)

Leczenie lizynoprylem można rozpocząć w ciągu 24 godzin od wystąpienia objawów zawału.

Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli ciśnienie skurczowe jest mniejsze niż 100 mmHg.

Dawka początkowa produktu leczniczego Ikapril wynosi 5 mg, podana doustnie, kolejne dawki to 5 mg po 24 godzinach, 10 mg po 48 godzinach, a następnie 10 mg raz na dobę. U pacjentów z niskim ciśnieniem skurczowym krwi (120 mmHg lub niższym) na początku leczenia w okresie pierwszych 3 dni po zawale, należy stosować mniejszą dawkę - 2,5 mg doustnie (patrz punkt 4.4).

W przypadku zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny < 80 ml/min), dawkę początkową produktu leczniczego Ikapril należy dostosować na podstawie klirensu kreatyniny u pacjenta (patrz Tabela 1).

Dawka podtrzymująca

Dawka podtrzymująca wynosi 10 mg raz na dobę. Jeśli wystąpi niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe mniejsze bądź równe 100 mmHg), podtrzymującą dawkę dobową można zmniejszyć do 5 mg, a czasowo do 2,5 mg, w razie potrzeby. W przypadku utrzymywania się niedociśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe krwi poniżej 90 mmHg utrzymujące się dłużej niż godzinę) należy odstawić produkt leczniczy Ikapril.

Leczenie należy kontynuować przez 6 tygodni, a następnie ponownie ocenić stan pacjenta. U pacjentów, u których wystąpią objawy niewydolności serca należy kontynuować leczenie produktem leczniczym Ikapril (patrz punkt 4.2).

Nerkowe powikłania cukrzycy

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II z rozpoczynającą się nefropatią, zalecana dawka lizynoprylu wynosi 10 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do 20 mg raz na dobę, jeżeli jest to konieczne, w celu osiągnięcia ciśnienia rozkurczowego poniżej 90 mmHg.

W przypadku zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny < 80 ml/min), dawkę początkową produktu leczniczego Ikapril należy dostosować na podstawie klirensu kreatyniny u pacjenta (patrz Tabela 1).

Stosowanie u dzieci

U dzieci z nadciśnieniem tętniczym powyżej 6 lat jest określona skuteczność i bezpieczeństwo leczenia lizynoprylem ale brak doświadczenia w innych wskazaniach (patrz punkt 5.1). Lizynopryl nie jest zalecany u dzieci w innych wskazaniach niż nadciśnienie tętnicze.

Lizynopryl nie jest zalecany u dzieci poniżej 6 r.ż. i u dzieci z ciężką niewydolnością nerek (GFR<30 ml/min/1.73m2 ) (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

W badaniach klinicznych nie zaobserwowano zmian dotyczących skuteczności lub profilu bezpieczeństwa leku, związanych z wiekiem pacjenta. Jednakże, jeżeli u pacjentów w podeszłym wieku występuje pogorszenie czynności nerek, należy zastosować schemat dawkowania podany w Tabeli 1 w celu ustalenia dawki początkowej lizynoprylu. Później dawkę modyfikuje się w zależności od wpływu na ciśnienie krwi.

Stosowanie u pacjentów po przeszczepieniu nerki

Brak doświadczeń dotyczących stosowania lizynoprylu u pacjentów po niedawnym przeszczepieniu nerki. Dlatego nie zaleca się leczenia produktem leczniczym Ikapril.

Sposób podania

Produkt leczniczy Ikapril należy stosować doustnie raz na dobę. Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych raz na dobę, produkt leczniczy Ikapril należy przyjmować każdego dnia o tej samej poże. Pożywienie nie wpływa na wchłanianie leku.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na lizynopryl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, lub inne inhibitory ACE.

•    Występowanie w przeszłości obrzęku naczynioruchowego w związku ze stosowaniem inhibitora ACE.

•    Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Niedociśnienie tętnicze objawowe

U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, objawowe niedociśnienie tętnicze występuje rzadko. U pacjentów z nadciśnieniem, otrzymujących lizynopryl, prawdopodobieństwo wystąpienia niedociśnienia tętniczego jest większe w przypadku zmniejszonej objętości wewnątrznaczyniowej, np. w wyniku leczenia moczopędnego, diety z ograniczeniem soli, dializoterapii, biegunki lub wymiotów lub w przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego reninozależnego (patrz punkt 4.5 i punkt 4.8). Obserwowano objawowe niedociśnienie tętnicze u pacjentów z niewydolnością serca, z współistniejącą niewydolnością nerek lub bez. Największe prawdopodobieństwo dotyczy pacjentów z bardziej nasiloną niewydolnością serca, co odzwierciedla stosowanie dużych dawek diuretyków pętlowych, hiponatremia lub zaburzenia czynności nerek. U pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia niedociśnienia tętniczego leczenie należy rozpoczynać i dostosowywać dawkę pod ścisłym nadzorem lekarskim. Podobne zalecenia odnoszą się także do pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyniowo-mózgowymi, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał serca lub incydent naczyniowo-mózgowy.

W razie wystąpienia niedociśnienia tętniczego, pacjenta należy położyć na plecach i, w razie potrzeby, podać 0,9% roztwór chlorku sodu we wlewie dożylnym. Przemijające niedociśnienie tętnicze nie stanowi przeciwwskazania do stosowania kolejnych dawek, które zazwyczaj można podawać bez problemu po zwiększeniu ciśnienia tętniczego na skutek uzupełnienia objętości wewnątrznaczyniowej.

U niektórych pacjentów z niewydolnością serca, z prawidłowym lub niskim ciśnieniem tętniczym, może wystąpić dodatkowe obniżenie ciśnienia tętniczego po podaniu lizynoprylu. Działanie to jest spodziewane i zazwyczaj nie stanowi powodu przerwania leczenia. Jeżeli niedociśnienie stanie się objawowe może być konieczne zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia lizynoprylem.

Niedociśnienie tętnicze w przebiegu ostrego zawału mięśnia sercowego

Nie wolno rozpoczynać leczenia lizynoprylem u pacjentów z ostrym zawałem serca, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo dalszego, ciężkiego pogorszenia stanu hemodynamicznego po zastosowaniu leku rozszerzającego naczynia. Dotyczy to pacjentów z ciśnieniem skurczowym < 100 mmHg lub we wstrząsie kardiogennym. W czasie pierwszych 3 dób od wystąpienia zawału dawkę należy zmniejszyć, jeśli ciśnienie skurczowe wynosi 120 mmHg lub mniej. Jeżeli ciśnienie skurczowe wynosi 100 mmHg lub mniej dawkę podtrzymującą należy zmniejszyć do 5 mg lub czasowo do 2,5 mg. Leczenie lizynoprylem pacjentów z ostrym zawałem serca może wywołać ciężkie niedociśnienie tętnicze. Jeżeli niedociśnienie tętnicze się utrzymuje (ciśnienie skurczowe krwi poniżej 90 mmHg utrzymujące się dłużej niż godzinę) należy odstawić lizynopryl.

Zwężenie zastawki aortalnej i dwudzielnej/ kardiomiopatia przerostowa

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów ACE, należy zachować ostrożność podczas podawania lizynoprylu pacjentom ze zwężeniem zastawki mitralnej i zwężeniem drogi odpływu krwi z lewej komory serca, tak jak ma to miejsce w przypadku zwężenia zastawki aorty lub kardiomiopatii przerostowej.

Zaburzenia czynności nerek

W przypadku zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny < 80 ml/min), dawkę początkową lizynoprylu należy dostosować na podstawie klirensu kreatyniny (patrz Tabela 1 w punkcie 4.2), a następnie w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Należy monitorować stężenie potasu i kreatyniny u tych pacjentów.

U pacjentów z niewydolnością serca, niedociśnienie tętnicze występujące po rozpoczęciu leczenia inhibitorami ACE może powodować dalsze pogorszenie czynności nerek. W takich przypadkach opisywano występowanie ostrej niewydolności nerek, zazwyczaj odwracalnej.

U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki, którzy byli leczeni inhibitorami ACE, odnotowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi, zazwyczaj ustępujące po przerwaniu leczenia. Jest to najbardziej prawdopodobne u pacjentów z niewydolnością nerek. W przypadku współistnienia nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, występuje zwiększone ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarza od małej dawki i ostrożnie zwiększać dawkę. Ponieważ leki moczopędne mogą być czynnikiem ryzyka powyższych zaburzeń, należy je odstawić i kontrolować czynność nerek przez kilka pierwszych tygodni leczenia lizynoprylem.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez istniejącej wcześniej choroby naczyniowej nerek występowało zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi, zazwyczaj nieznaczne i przemijające, zwłaszcza jeżeli lizynopryl był stosowany jednocześnie z lekiem moczopędnym. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek. Konieczne może być zmniejszenie dawki i (lub) odstawienie leku moczopędnego i (lub) lizynoprylu.

W ostrym zawale mięśnia sercowego nie należy rozpoczynać leczenia lizynoprylem u pacjentów z objawami zaburzeń czynności nerek, określonymi jako stężenie kreatyniny w surowicy większe niż 177 mikromoli/l i (lub) białkomocz powyżej 500 mg/24 h. Jeżeli zaburzenia czynności nerek rozwiną się w trakcie leczenia lizynoprylem (stężenie kreatyniny w surowicy większe niż 265 mikromoli/l lub podwojenie wartości sprzed leczenia) należy rozważyć odstawienie lizynoprylu.

Nadwrażliwość/Obrzęk naczynioruchowy

W rzadkich przypadkach obserwowano obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani, u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym lizynoprylem. Obrzęk może wystąpić w dowolnym momencie leczenia. W takich przypadkach lizynopryl należy natychmiast odstawić, wdrożyć odpowiednie leczenie i monitorować pacjenta, aż do całkowitego ustąpienia objawów. Nawet w przypadkach, kiedy występuje tylko obrzęk języka, bez zaburzeń oddychania, pacjenci mogą wymagać przedłużonej obserwacji, ponieważ leczenie lekami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidami może nie być wystarczające.

Bardzo rzadko opisywano przypadki śmiertelne spowodowane obrzękiem naczynioruchowym krtani lub języka. U pacjentów z obrzękiem języka, głośni lub krtani istnieje prawdopodobieństwo niedrożności dróg oddechowych, szczególnie u osób po przebytym zabiegu na drogach oddechowych. W takich przypadkach należy natychmiast zastosować leczenie doraźne, które może obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjent powinien pozostać pod ścisłą kontrolą lekarza do całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

Inhibitory ACE częściej wywołują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej w porównaniu z pacjentami innych ras.

U pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, nie związanym ze stosowaniem inhibitorów ACE, występuje zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego podczas leczenia inhibitorem ACE (patrz punkt 4.3).

Reakcje rzekomoanafilaktyczne u pacjentów dializowanych

U pacjentów dializowanych z użyciem błon dializacyjnych o dużej przepuszczalności (np. AN 69) i jednocześnie stosujących inhibitor ACE opisywano reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych pacjentów należy rozważyć zastosowanie błon dializacyjnych innego rodzaju lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL)

U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas aferezy LDL z siarczanem dekstranu rzadko występowały zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. Reakcjom tym można zapobiec odstawiając czasowo inhibitor ACE przed każdą aferezą.

Leczenie odczulające

U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych pacjentów reakcje te nie wystąpiły, gdy tymczasowo odstawiono inhibitory ACE, ale nawracały, gdy przypadkowo ponownie zastosowano preparat.

Niewydolność wątroby

Bardzo rzadko przyjmowanie inhibitorów ACE było związane z zespołem rozpoczynającym się żółtaczką zastoinową lub zapaleniem wątroby przechodzącym w piorunującą martwicę wątroby i prowadzącym (czasem) do zgonu. Mechanizm powstawania tego zespołu nie został poznany.

U pacjentów, u których wystąpiła żółtaczka lub odnotowano znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać stosowanie lizynoprylu i zastosować odpowiednie postępowanie.

Neutropenia /Agranulocytoza

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE obserwowano przypadki neutropenii/agranulocytozy, trombocytopenii i niedokrwistości. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników ryzyka, neutropenia występuje rzadko. Neutropenia i agranulocytoza ustępują po przerwaniu stosowania inhibitora ACE. Lizynopryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozą naczyń, stosujących leki immunosupresyjne, przyjmujących allopurynol lub prokainamid oraz u pacjentów, u których współistnieją te czynniki, zwłaszcza w przypadku istniejących wcześniej zaburzeń czynności nerek. U niektórych pacjentów rozwinęły się ciężkie infekcje, w kilku przypadkach nie odpowiadające na intensywną antybiotykoterapię. Jeśli lizynopryl jest stosowany u takich pacjentów zaleca się regularne kontrolowanie ilości krwinek białych, a pacjentów należy poinformować, aby zgłaszali wszelkie objawy infekcji.

Rasa

Częstość występowania obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitorów ACE jest większa u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów ACE, lizynopryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie wskutek większej częstości występowania stanów niskoreninowych u pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel

W trakcie leczenia inhibitorami ACE obserwowano występowanie kaszlu. Charakterystyczny jest suchy, uporczywy kaszel, który ustępuje po przerwaniu leczenia. Kaszel związany z przyjmowaniem inhibitorów ACE powinien być brany pod uwagę w diagnostyce różnicowej kaszlu.

Zabiegi chirurgiczne/Znieczulenie

U pacjentów poddanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w trakcie znieczulenia środkami o właściwościach hipotensyjnych, lizynopryl może hamować powstawanie angiotensyny II, wtórne do kompensacyjnego uwalniania reniny. Jeżeli wystąpi niedociśnienie, które jest przypuszczalnie wynikiem takiego działania, można je wyrównać zwiększając objętość wewnątrznaczyniową.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym lizynoprylem, obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi. Do pacjentów zagrożonych wystąpieniem hiperkaliemii należą pacjenci z niewydolnością nerek, cukrzycą, stosujący jednocześnie leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas, jak również pacjenci, którzy przyjmują inne leki zwiększające stężenie potasu w surowicy (np. heparynę). Jeśli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych leków jest konieczne, zaleca się regularną kontrolę stężenia potasu (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z cukrzycą

U pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy ściśle monitorować stężenie glukozy we krwi podczas pierwszego miesiąca stosowania inhibitora ACE (patrz punkt 4.5).

Lit

Zazwyczaj nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu i lizynoprylu (patrz punkt 4.5).

Ciąża i laktacja

Nie należy rozpoczynać podawania inhibiorów ACE w okresie ciąży. Jeżeli nie jest konieczna kontynuacja leczenia inhibitorami ACE, u pacjentek planujących ciążę należy rozpocząć alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, podając preparaty, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE oraz, w razie potrzeby, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Nie zaleca się stosowania lizynoprylu w okresie karmienia piersią.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki moczopędne

Jeżeli u pacjentów przyjmujących lizynopryl zastosuje się dodatkowo lek moczopędny, działanie przeciwnadciśnieniowe jest zazwyczaj addytywne.

Pacjenci otrzymujący wcześniej leki moczopędne, szczególnie ci, którym niedawno zalecono stosowanie leków moczopędnych, mogą doświadczyć nadmiernego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi w trakcie rozpoczynania leczenia lizynoprylem. Prawdopodobieństwo wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego spowodowanego lizynoprylem można zmniejszyć odstawiając lek moczopędny przed rozpoczęciem leczenia lizynoprylem (patrz punkt 4.2 i punkt 4.4).

Suplementy potasu, leki moczopędne oszczędzające potas lub substytuty soli zawierające potas

Chociaż w badaniach klinicznych stężenie potasu w surowicy zazwyczaj pozostawało w zakresie wartości prawidłowych, u niektórych pacjentów wystąpiła hiperkaliemia. Czynnikami ryzyka wystąpienia hiperkaliemii są: niewydolność nerek, cukrzyca i jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, triamteren lub amiloryd), suplementów potasu lub substytutów soli zawierających potas. Stosowanie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub substytutów soli zawierających potas, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi.

Jeżeli lizynopryl jest stosowany jednocześnie z lekami moczopędnymi powodującymi utratę potasu, hipokaliemia spowodowana lekami moczopędnymi może ulec złagodzeniu.

Lit

Opisywano przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy krwi i objawy jego toksyczności podczas jednoczesnego stosowania z inhibitorami ACE. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może zwiększać ryzyko toksyczności litu oraz nasilać już zwiększoną toksyczność litu spowodowaną przez inhibitory ACE. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania lizynoprylu z litem, ale jeżeli jest to konieczne należy starannie monitorować stężenie litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy > 3 g/dobę

Przewlekłe stosowanie NLPZ może osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE.

NLPZ i inhibitory ACE wykazują działanie addytywne, zwiększające stężenie potasu w surowicy i mogą powodować pogorszenie czynności nerek. To działanie jest zazwyczaj odwracalne. Rzadko może wystąpić ostra niewydolność nerek, głównie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, takich jak osoby w podeszłym wieku lub odwodnione.

Złoto

Reakcje przypominające objawy jak po podaniu azotanów (objawy rozszerzenia naczyń, w tym nagłe zaczerwienienie, nudności, zawroty głowy i niedociśnienie, które mogą być bardzo ciężkie) występujące po wstrzyknięciu złota (na przykład aurotiojabłczan sodu) były obserwowane częściej u pacjentów leczonych inhibitorami ACE.

Inne preparaty przeciwnadciśnieniowe

Jednoczesne stosowanie tych preparatów może nasilać hipotensyjne działanie lizynoprylu.

Jednoczesne stosowanie z triazotanem glicerolu i innymi azotanami lub innymi lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne, może powodować dodatkowe zmniejszenie ciśnienia krwi.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne/Leki przeciwpsychotyczne/ Leki znieczulające

Jednoczesne stosowanie niektórych preparatów znieczulających, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i leków przeciwpsychotycznych z inhibitorami ACE może powodować dalsze obniżenie ciśnienia krwi (patrz punkt 4.4).

Sympatykomimetyki

Sympatykomimetyki mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE.

Leki przeciwcukrzycowe

Badania epidemiologiczne wykazały, że jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i leków przeciwcukrzycowych (insulina, doustne leki hipoglikemizujące) może nasilać działanie zmniejszające stężenie glukozy w surowicy krwi i zwiększać ryzyko hipoglikemii. Wydaje się to bardziej prawdopodobne podczas pierwszych tygodni leczenia skojarzonego oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Kwas acetylosalicylowy, leki trombolityczne, beta-adrenolityki, azotany

Lizynopryl może być stosowany w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (w dawkach kardiologicznych), lekami trombolitycznymi, beta-adrenolitykami i (lub) azotanami.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża_

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w 2. i 3. trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Jeżeli nie jest konieczna kontynuacja leczenia inhibitorami ACE, u pacjentek planujących ciążę należy rozpocząć alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, podając preparaty, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE oraz, w razie potrzeby, rozpocząć alternatywne leczenie.

Stwierdzono, że narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży u ludzi powoduje toksyczne działanie na płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3). Jeżeli narażenie na inhibitory ACE miało miejsce od drugiego trymestru ciąży, zaleca się ultrasonograficzną kontrolę czynności nerek i czaszki. Należy uważnie obserwować noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE, ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Z uwagi na to, że nie ma żadnych dostępnych informacji dotyczących stosowania lizynoprylu w czasie karmienia piersią lizynopryl nie jest zalecany. Zaleca się leczenie lekami o lepiej poznanym profilu bezpieczeństwa, w szczególności podczas karmienia noworodków i wcześniaków.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, iż czasami mogą wystąpić zawroty głowy lub zmęczenie.

4.8    Działania niepożądane

Podczas leczenia lizynoprylem i innymi inhibitorami ACE obserwowano i zgłoszono następujące działania niepożądane, z podaną częstością: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/ 10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:    zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu

Bardzo rzadko: zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza (patrz punkt 4.4), niedokrwistość hemolityczna, limfadenopatia, choroby autoimmunologiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo rzadko:    hipoglikemia

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne Często:    zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy

Niezbyt często:    zmiany nastroju, parestezje, zawroty głowy pochodzenia obwodowego,

zaburzenia smaku, zaburzenia snu Rzadko:    splątanie

Częstość nieznana:    objawy depresji, omdlenie

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe

Często:    objawy ortostatyczne (w tym niedociśnienie)

Niezbyt często:    zawał mięśnia sercowego lub incydent naczyniowo-mózgowy, prawdopodobne

wtórne do nasilonego niedociśnienie u pacjentów z grupy dużego ryzyka (patrz punkt 4.4), kołatanie serca, tachykardia, objaw Raynauda

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:    kaszel

Niezbyt często:    nieżyt błony śluzowej nosa

Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli, zapalenie zatok, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych/eozynofilowe zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    biegunka, wymioty

Niezbyt często:    nudności, ból brzucha i    niestrawność

Rzadko:    suchość błony śluzowej    jamy ustnej

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki, obrzęk naczynioruchowy jelit, zapalenie wątroby

wątrobowokomórkowe lub cholestatyczne, żółtaczka i niewydolność wątroby (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często:    wysypka, świąd

Rzadko:    pokrzywka, łysienie, łuszczyca, nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy: obrzęk

naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko: obfite pocenie się, pęcherzyca, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, chłoniak rzekomy skóry

Opisywano zespół, który może obejmować jeden lub więcej z następujących objawów: gorączka, zapalenie naczyń, bóle mięśni, bóle stawów/zapalenie stawów, dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), przyspieszone OB, eozynofilia i leukocytoza, wysypka, nadwrażliwość na światło i inne objawy dermatologiczne.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Często:    zaburzenia czynności nerek

Rzadko:    mocznica, ostra niewydolność nerek

Bardzo rzadko:    skąpomocz/bezmocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często:    impotencja

Rzadko:    ginekomastia

Zaburzenia endokrynologiczne

Rzadko:    zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang. SIADH)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często:    zmęczenie, osłabienie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często:    zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w

surowicy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, hiperkaliemia Rzadko:    zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy, hiponatremia

Dzieci i młodzież

Dane o bezpieczeństwie wynikające z badań klinicznych sugerują, że lizynopryl jest ogólnie dobrze tolerowany u pacjentów pediatrycznych z nadciśnieniem. Profil bezpieczeństwa w tej grupie wiekowej jest porównywalny z obserwowanym u dorosłych.

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania lizynoprylu u ludzi są nieliczne. Objawy spowodowane przedawkowaniem inhibitorów ACE to: niedociśnienie tętnicze, wstrząs krążeniowy, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylacja, tachykardia, kołatanie serca, bradykardia, zawroty głowy, niepokój i kaszel.

Zalecanym postępowaniem w przypadku przedawkowania jest podanie 0,9% roztworu NaCl we wlewie dożylnym. Jeżeli wystąpi niedociśnienie tętnicze, pacjenta należy położyć w pozycji jak we wstrząsie. Można również rozważyć podanie angiotensyny II we wlewie i (lub) dożylne podanie katecholamin, jeżeli preparaty te są dostępne. Jeżeli przyjęcie leku nastąpiło niedawno, należy dążyć do usunięcia lizynoprylu (np. wywołanie wymiotów, płukanie żołądka, podanie środków absorbujących i siarczanu sodu). Lizynopryl można usunąć z krążenia za pomocą hemodializy (patrz punkt 4.4). W przypadku bradykardii opornej na leczenie wskazane jest zastosowanie rozrusznika serca. Należy monitorować parametry życiowe oraz stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory konwertazy angiotensyny, kod ATC: C09A A03

Lizynopryl jest inhibitorem peptydylo-dipeptydazy. Hamuje aktywność enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), który katalizuje przekształcenie angiotensyny I do peptydu zwężającego naczynia krwionośne - angiotensyny II. Angiotensyna II pobudza także wydzielanie aldosteronu przez korę nadnerczy. Hamowanie ACE skutkuje zmniejszeniem stężenia angiotensyny II, co powoduje osłabienie czynności naczyniozwężającej i zmniejszenie wydzielania aldosteronu. To ostatnie działanie może wywoływać zwiększenie stężenia potasu w surowicy.

Uważa się, że mechanizm, za pomocą którego lizynopryl obniża ciśnienie krwi polega głównie na hamowaniu układu renina-angiotensyna-aldosteron, jednak lizynopryl ma działanie przeciwnadciśnieniowe, nawet u pacjentów z nadciśnieniem niskoreninowym. ACE jest identyczny z kininazą II, enzymem powodującym rozpad bradykininy. Kwestią do wyjaśnienia pozostaje, czy zwiększenie stężenia bradykininy, silnie działającego peptydu rozszerzającego naczynia, ma wpływ na działanie lecznicze lizynoprylu.

Badano wpływ lizynoprylu na śmiertelność i zachorowalność w przypadku niewydolności serca, poprzez porównywanie dużej dawki (32,5 mg lub 35 mg raz na dobę) z małą dawką (2,5 mg lub 5 mg raz na dobę). W badaniu z udziałem 3164 pacjentów, ze średnim okresem obserwacji wynoszącym 46 miesięcy dla pacjentów, którzy przeżyli, duża dawka lizynoprylu powodowała 12% zmniejszenie ryzyka osiągnięcia złożonego punktu końcowego, na który składała się śmiertelność ze wszystkich przyczyn i hospitalizacja ze wszystkich przyczyn (p=0,002) i 8% zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do śmiertelności ze wszystkich przyczyn i hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (p=0,036) w porównaniu z małą dawką. Zaobserwowano zmniejszenie ryzyka śmiertelności ze wszystkich przyczyn (8%; p=0,128) i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych (10%; p=0,073).

W analizie wielokrotnych porównań ilość przypadków hospitalizacji z powodu niewydolności serca uległa zmniejszeniu o 24% (p=0,002) u pacjentów leczonych dużą dawką lizynoprylu w porównaniu z małą dawką. Zarówno dla dużej, jak i małej dawki stwierdzono zbliżone korzyści objawowe.

Badanie wykazało, że ogólny profil działań niepożądanych był podobny dla pacjentów leczonych dużą jak i małą dawką lizynoprylu, zarówno pod względem charakteru, jak i liczby. Możliwe do przewidzenia objawy wynikające z hamowania ACE, takie jak niedociśnienie tętnicze czy zmieniona czynność nerek, były możliwe do opanowania i rzadko prowadziły do odstawienia leku. Kaszel występował rzadziej u pacjentów leczonych dużą dawką lizynoprylu w porównaniu z małą dawką.

W badaniu GISSI-3, z wykorzystaniem układu czynnikowego 2x2, mającym na celu porównanie działania lizynoprylu oraz triazotanu glicerolu podawanego w monoterapii lub w skojarzeniu przez 6 tygodni z grupą kontrolną, u 19 394 pacjentów, którzy otrzymywali lek w ciągu 24 godzin od ostrego zawału mięśnia sercowego, lizynopryl powodował statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka śmiertelności, wynoszące 11% względem grupy kontrolnej (2p=0,03). W przypadku triazotanu glicerolu zmniejszenie ryzyka nie było znaczące, ale leczenie skojarzone lizynoprylem i triazotanem glicerolu powodowało znaczne zmniejszenie ryzyka śmiertelności, wynoszące 17% względem grupy kontrolnej (2p=0,02). W podgrupach osób w podeszłym wieku (wiek > 70 lat) oraz kobiet, zdefiniowanych uprzednio jako pacjenci narażeni na duże ryzyko śmiertelności, obserwowano znaczną korzyść w odniesieniu do złożonego punktu końcowego, który stanowiły śmiertelność i czynność serca. Po 6 miesiącach także obserwowano znaczne korzyści w odniesieniu do złożonego punktu końcowego dla wszystkich pacjentów, jak również podgrup dużego ryzyka u osób leczonych lizynoprylem lub lizynoprylem i triazotanem glicerolu przez 6 tygodni, co wskazuje na profilaktyczne działanie lizynoprylu. Jak w przypadku każdego leku rozszerzającego naczynia, leczenie lizynoprylem powodowało zwiększenie częstości występowania niedociśnienia tętniczego i zaburzeń czynności nerek, jednak nie wiązało się to z proporcjonalnym zwiększeniem śmiertelności.

W randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu z podwójnie ślepą próbą, w którym porównywano lizynopryl z antagonistą wapnia, u 335 pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą typu 2 z początkową nefropatią charakteryzowaną przez mikroalbuminurię, lizynopryl w dawce 10 mg do 20 mg, podawany raz na dobę przez 12 miesięcy powodował zmniejszenie skurczowego/rozkurczowego ciśnienia tętniczego o 13/10 mm Hg oraz wydalania albumin z moczem o 40%. W porównaniu z antagonistą wapnia, który wywoływał podobne obniżenie ciśnienia tętniczego, u osób leczonych lizynoprylem stwierdzono znaczne zmniejszenie wydalania albumin z moczem, co dowodzi, że hamowanie ACE przez lizynopryl powoduje zmniejszenie mikroalbuminurii w wyniku bezpośredniego działania na tkankę nerek, oprócz działania obniżającego ciśnienie tętnicze.

Leczenie lizynoprylem nie wpływa na kontrolę glikemii, co udowodniono poprzez brak znaczącego wpływu na stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAJc).

Dzieci i młodzież

W badaniach klinicznych przeprowadzonych na 115 pacjentach pediatrycznych z nadciśnieniem, w wieku 6-16 lat, ważących mniej niż 50 kg otrzymujących lizynopryl w dawkach 0,625 mg, 2,5 mg lub 20 mg raz na dobę oraz ważących 50 kg i więcej otrzymujących 1,25 mg, 5 mg lub 40 mg lizynoprylu raz na dobę stwierdzono, że w końcu 2 tygodnia lizynopryl obniżył ciśnienie krwi w sposób zależny od dawki ze skutecznością wykazaną przy dawkach większych niż 1,25mg.

Efekt ten został potwierdzony w fazie odstawiania leku gdzie ciśnienie rozkurczowe wzrastało ok. 9 mm Hg bardziej u losowo wybranych pacjentów z grup randomizowanych z placebo niż u losowo wybranych pacjentów pozostających na średnich i wysokich dawkach lizynoprylu. Zależne od dawki działanie obniżające ciśnienie było potwierdzone w kilku różnych demograficznie podgrupach: wiek, skala Tannera, płeć i rasa.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Lizynopryl jest inhibitorem ACE nie zawierającym grupy sulfhydrylowej, czynnym po podaniu doustnym.

Wchłanianie

Po podaniu doustnym lizynoprylu, maksymalne stężenie w surowicy jest osiągane w ciągu około 7 godzin, chociaż obserwowano tendencję do niewielkiego wydłużenia czasu do uzyskania maksymalnego stężenia w surowicy u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego. Na podstawie zawartości w moczu, średnie wchłanianie lizynoprylu wynosi około 25%, przy zmienności dla poszczególnych pacjentów wynoszącej 6-60% dla badanego zakresu dawek (5-80 mg). U pacjentów z niewydolnością serca całkowita dostępność biologiczna ulega zmniejszeniu o około 16%. Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie lizynoprylu.

Dystrybucja

Lizynopryl nie wykazuje wiązania z białkami surowicy innymi niż krążący enzym konwertujący angiotensynę (ACE). W badaniach na szczurach wykazano, że lizynopryl słabo przenika przez barierę krew-mózg.

Wydalanie

Lizynopryl nie ulega metabolizmowi i jest wydalany całkowicie w postaci niezmienionej z moczem.

W przypadku wielokrotnego dawkowania efektywny okres półtrwania w fazie kumulacji wynosi 12,6 godziny. Klirens lizynoprylu u osób zdrowych wynosi około 50 ml/min. Zmniejszające się stężenie w surowicy wykazuje przedłużoną fazę końcową, która nie przyczynia się do kumulacji leku. Faza końcowa prawdopodobnie odzwierciedla ulegające wysyceniu wiązanie z ACE i nie jest proporcjonalna do dawki.

Zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia czynności wątroby u pacjentów z marskością wątroby powodują zmniejszenie wchłaniania lizynoprylu (około 30% na podstawie zawartości w moczu), ale zwiększenie narażenia (około 50%) w porównaniu z osobami zdrowymi, na skutek zmniejszenia klirensu.

Zaburzenia, czynności nerek

Zaburzenia czynności nerek powodują zmniejszenie wydalania lizynoprylu, który jest usuwany przez nerki, ale zmniejszenie to jest istotne klinicznie tylko w przypadku, gdy współczynnik przesączania kłębuszkowego jest mniejszy niż 30 ml/min. W łagodnych lub umiarkowanych zaburzeniach czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min) średnia wartość AUC była zwiększona tylko

0    13%, natomiast w ciężkich zaburzeniach czynności nerek (klirens kreatyniny 5-30 ml/min) obserwowano 4,5-krotne zwiększenie średniej wartości AUC.

Lizynopryl może być usuwany w wyniku dializy. Podczas 4-godzinnej hemodializy stężenie lizynoprylu w osoczu zmniejszało się średnio o 60%, a klirens dializacyjny wynosił 40 - 55 ml/min.

Niewydolność serca

Pacjenci z niewydolnością serca są bardziej narażeni na lizynopryl niż osoby zdrowe (zwiększenie AUC średnio o 125%), ale na podstawie zawartości lizynoprylu w moczu stwierdzono, że wchłanianie ulega zmniejszeniu o około 16% w porównaniu z osobami zdrowymi.

Dzieci i młodzież

Profil farmakokinetyczny lizynoprylu badano na 29 pediatrycznych pacjentach z nadciśnieniem tętniczym, w wieku od 6 do 16 lat, z GFR powyżej 30 ml/min/1,73 m2. Po dawkach od 0,1 do 0,2 mg/ kg ustalone stężenie lizynoprylu w stanie stacjonarnym wystąpiło w ciągu 6 godzin, a stopień absorpcji na podstawie zawartości lizynoprylu w moczu wynosił około 28%.

Wartości te są podobne do uzyskanych wcześniej u dorosłych.

Wartości AUC i Cmax u dzieci w tym badaniu były zgodne z wartościami obserwowanymi u dorosłych. Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mają zwiększone stężenie leku we krwi oraz większe wartości pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (zwiększenie o około 60%) w porównaniu z osobami młodszymi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie wykazują szczególnego zagrożenia dla ludzi.

Wykazano, że inhibitory konwertazy angiotensyny, jako grupa, wywierają szkodliwy wpływ na późną fazę rozwoju płodu, powodując obumarcie płodu oraz wady wrodzone, w szczególności dotyczące czaszki. Obserwowano także toksyczny wpływ na płód, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu

1    przetrwały przewód tętniczy. Uznaje się, że zaburzenia rozwojowe są częściowo spowodowane bezpośrednim wpływem inhibitorów konwertazy angiotensyny na układ renina-angiotensyna płodu, a częściowo niedokrwieniem na skutek niedociśnienia tętniczego u matki i zmniejszeniem przepływu krwi pomiędzy łożyskiem a płodem oraz zmniejszeniem zaopatrzenia płodu w tlen / składniki odżywcze.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

mannitol,

wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Okres ważności

6.3


3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 28, 30 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Najprostszy sposób przełamania tabletki przedstawiono poniżej:

-    położyć tabletkę rowkiem dzielącym do góry,

-    położyć kciuk i palec wskazujący tej samej ręki po przeciwnych stronach rowka dzielącego i nacisnąć tak, jak pokazano na rysunku.


7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14826

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.03.2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.06.2012

14

Ikapril