Imeds.pl

Ikapril 5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ikapril, 5 mg, tabletki Ikapril, 10 mg, tabletki Ikapril, 20 mg, tabletki

(Lisinoprilum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ikapril i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ikapril

3.    Jak stosować lek Ikapril

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ikapril

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ikapril i w jakim celu się go stosuje

Lek Ikapril należy do grupy leków określanych jako inhibitory ACE. ACE jest skrótem nazwy „enzym konwertujący angiotensynę”. Inhibitory ACE ograniczają wytwarzanie angiotensyny (hormonu powodującego zwężenie naczyń krwionośnych i podwyższenie ciśnienia krwi) przez organizm, powodując zmniejszenie ciśnienia wewnątrz naczyń krwionośnych i poprawę czynności serca.

Lek Ikapril jest stosowany:

1.    w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze),

2.    u pacjentów, których serce nie jest w stanie prawidłowo pompować krwi (niewydolność serca),

3.    po ostrym zawale serca,

4.    w leczeniu zaburzeń dotyczących nerek, spowodowanych cukrzycą u pacjentów z nadciśnieniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ikapril

Kiedy nie stosować leku Ikapril

•    jeśli pacjent ma uczulenie na lizynopryl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6), lub którykolwiek inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę (ACE).

•    w przypadku reakcji alergicznej podczas wcześniejszego leczenia inhibitorami ACE. Objawy reakcji alergicznej to: nagłe gromadzenie płynu w skórze i błonach śluzowych (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu i (lub) świąd oraz wysypka na skórze (obrzęk naczynioruchowy). Leku Ikapril nie należy także przyjmować, jeżeli podobna reakcja wystąpiła u któregoś z członków rodziny.

•    w przypadku wcześniejszego obrzęku naczynioruchowego z nieznanych przyczyn.

•    powyżej 3 miesiąca ciąży (lepiej jest również unikać stosowania leku Ikapril w okresie wczesnej ciąży - patrz punkt ciąża).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ikapril

•    w przypadku skłonności do omdleń i występowania zawrotów głowy (sporadyczne niskie ciśnienie krwi). Ryzyko niskiego ciśnienia jest większe w przypadku przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków), stosowania diety z ograniczeniem soli, dializoterapii lub wymiotów albo biegunki.

•    w przypadku zwężenia aorty, tętnicy nerkowej lub zastawki dwudzielnej w sercu, lub pogrubienia mięśnia sercowego.

•    w przypadku zaburzeń dotyczących nerek.

Pacjenci rasy czarnej są bardziej narażeni na ryzyko obrzęku naczynioruchowego niż inni pacjenci. W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego należy przerwać stosowanie leku Ikapril i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    w przypadku dializoterapii    z zastosowaniem    błon o    dużej    przepuszczalności (np. AN    69).

•    w przypadku wykonywania    aferezy LDL - zabiegu,    który powoduje usunięcie cholesterolu

LDL z krwi.

•    w przypadku konieczności leczenia odczulającego, zmniejszającego wrażliwość na użądlenia pszczół/os.

•    w przypadku pacjentów rasy czarnej, ponieważ lek Ikapril może być mniej skuteczny.

•    w przypadku uporczywego    suchego kaszlu.

•    w przypadku zwiększonego ryzyka nadmiernego stężenia potasu we krwi wywołanego zaburzeniami czynności nerek, cukrzycą lub stosowaniem leków oszczędzających potas, takich jak spironolakton lub leków zawierających potas. Nadmierne stężenie potasu we krwi może wywoływać objawy, takie jak kurcze mięśni, biegunka, nudności, zawroty głowy i ból głowy.

•    w przypadku planowanej operacji lub znieczulenia.

•    w przypadku cukrzycy.

•    należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie należy stosować leku Ikapril powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może to spowodować ciężkie uszkodzenia płodu (patrz punkt ciąża).

•    w okresie karmienia piersią lub w przypadku zamiaru karmienia piersią

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji występuje obecnie

lub wystąpiła w przeszłości.

Inne leki i Ikapril

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o

lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotyczy to w szczególności:

•    leków zawierających potas. Przyjmowanie tych leków jednocześnie z lekiem Ikapril może prowadzić do zwiększonego stężenia potasu we krwi.

   leków moczopędnych (diuretyków), w tym leków moczopędnych oszczędzających potas, takich jak spironolakton, triamteren lub amiloryd (stosowane w leczeniu nadciśnienia).

W przypadku stosowania jednocześnie z lekiem Ikapril działanie obniżające ciśnienie tętnicze może ulec nasileniu.

   litu (lek stosowany w leczeniu depresji maniakalnej). W przypadku stosowania jednocześnie z lekiem Ikapril może wystąpić zwiększenie stężenia litu we krwi.

   leków przeciwbólowych o działaniu przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ i kwas acetylosalicylowy w dawce większej niż 3 g na dobę).

W przypadku jednoczesnego stosowania, działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi leku Ikapril może ulec osłabieniu.

•    leków zawierających złoto. W przypadku jednoczesnego stosowania może wystąpić nagłe zaczerwienienie, nudności, zawroty głowy i obniżenie ciśnienia tętniczego.

•    innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (leki przeciwnadciśnieniowe).

W przypadku jednoczesnego stosowania, działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi leku Ikapril może ulec nasileniu.

•    leków stosowanych w leczeniu depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), psychoz (leki przeciwpsychotyczne) oraz opioidów (środki znieczulające). W przypadku stosowania jednocześnie z lekiem Ikapril, może wystąpić dodatkowe obniżenie ciśnienia krwi.

•    leków o działaniu stymulującym pewne części ośrodkowego układu nerwowego (sympatykomimetyki). W przypadku jednoczesnego stosowania, działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi leku Ikapril może ulec osłabieniu.

•    leków hamujących układ odpornościowy.

•    allopurynolu, leku stosowanego w leczeniu dny moczanowej.

•    leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (leki przeciwcukrzycowe). W przypadku jednoczesnego stosowania działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi leku przeciwcukrzycowego może ulec nasileniu.

Lek Ikapril może być stosowany jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym (w małych dawkach), środkami rozrzedzającymi krew (leki trombolityczne), lekami stosowanymi w nadciśnieniu (beta-adrenolityki) i (lub) lekami stosowanymi w leczeniu bólu i ucisku w klatce piersiowej (dusznicy bolesnej) (azotany).

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

W okresie ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj lekarz zaleca odstawienie leku Ikapril przed zajściem w ciążę lub natychmiast po jej stwierdzeniu i zastosuje inny lek. Zażywanie Ikaprilu we wczesnej ciąży nie jest zalecane a stosowanie po 3 miesiącu ciąży może powodować ciężkie uszkodzenia płodu.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ikapril nie jest zalecany matkom, które karmią i lekarz wybierze inny sposób leczenia jeśli matka wyraża zamiar karmienia piersią, szczególnie jeśli dziecko jest nowonarodzone lub jest wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ikapril może powodować zawroty głowy i zmęczenie. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia, nie należy prowadzić pojazdów i (lub) obsługiwać maszyn, które to czynności wymagają koncentracji uwagi.

3. Jak stosować lek Ikapril

Lek Ikapril należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka leku Ikapril, to:

1.    Podwyższone ciśnienie tętnicze (nadciśnienie)

Lek Ikapril można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi.

Dawka początkowa: 10 mg leku Ikapril raz na dobę.

Dawka podtrzymująca: 20 mg leku Ikapril raz na dobę.

*    Pacjenci stosujący leki moczopędne (diuretyki): przed rozpoczęciem stosowania leku Ikapril, należy skonsultować się z lekarzem.

*    Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: należy skonsultować się z lekarzem. Prawdopodobnie konieczne będzie dostosowanie dawki.

2.    Pacjenci, których serce nie jest w stanie prawidłowo pompować krwi (niewydolność serca)

Lek Ikapril jest zwykle stosowany w skojarzeniu z lekami moczopędnymi (diuretykami), preparatami naparstnicy lub beta-adrenolitykami.

Dawka początkowa: 2,5 mg lizynoprylu raz na dobę (pół tabletki leku Ikapril 5 mg).

Lekarz dostosuje dawkę w zależności od reakcji na leczenie.

3.    Stan po ostrym zawale serca

Leczenie lekiem Ikapril należy rozpocząć w ciągu 24 godzin od wystąpienia zawału serca.

Dawka początkowa (w ciągu pierwszych 3 dni po zawale serca): 5 mg lizynoprylu, następnie kolejne 5 mg lizynoprylu 24 godziny później, następnie 10 mg lizynoprylu po kolejnych 24 godzinach, a potem 10 mg lizynoprylu raz na dobę. Lekarz dostosuje dawkę w przypadku niskiego ciśnienia krwi lub zaburzeń czynności nerek.

Dawka podtrzymująca: 10 mg leku Ikapril raz na dobę.

W przypadku zbyt dużego obniżenia ciśnienia dawka zostanie zmniejszona lub leczenie zostanie przerwane. Po 6 tygodniach lekarz zbada pacjenta w celu stwierdzenia, czy można odstawić lek Ikapril, czy też należy kontynuować jego podawanie.

4.    Zaburzenia dotyczące nerek spowodowane cukrzycą (cukrzyca typu II) u pacjentów z nadciśnieniem

Dawka (początkowa): 10 mg leku Ikapril raz na dobę. W razie potrzeby lekarz zwiększy dawkę do 20 mg leku Ikapril raz na dobę.

•    Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: należy skonsultować się z lekarzem. Prawdopodobnie konieczne będzie dostosowanie dawki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (6 - 16 lat) z nadciśnieniem

•    Ikapril nie jest zalecany dla dzieci poniżej 6 lat i z ciężkimi problemami ze strony nerek.

•    Właściwa dawka dla dziecka zostanie ustalona przez lekarza. Dawka jest zależna od wagi ciała dziecka.

•    Dawką początkową dla dzieci ważących od 20 kg do 50 kg jest 2,5 mg raz na dobę.

•    Dawką początkową dla dzieci ważących 50 kg i więcej jest 5 mg raz na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku lek Ikapril można stosować jak opisano powyżej. Należy jednak pamiętać, że u osób w podeszłym wieku mogą występować zaburzenia czynności nerek.

Pacjenci po przeszczepieniu nerki

Nie zaleca się stosowania leku Ikapril u pacjentów po przeszczepieniu nerki, ze względu na brak doświadczenia w tej grupie pacjentów.

Wskazówki dotyczące stosowania

Lek Ikapril należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze. Należy wybrać porę łatwą do zapamiętania - na przykład przed posiłkiem.

Najprostszy sposób przełamania tabletki przedstawiono poniżej:

-    położyć tabletkę rowkiem dzielącym do góry,

-    położyć kciuk i palec wskazujący tej samej ręki po przeciwnych stronach rowka dzielącego i nacisnąć tak, jak pokazano na rysunku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ikapril jest zbyt mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ikapril Objawy

Dane dotyczące działania bardzo dużych dawek są ograniczone. Objawy, które mogą wystąpić to niskie ciśnienie krwi, zatrzymanie krążenia, zaburzenia równowagi sodowej (soli), zaburzenia czynności nerek, hiperwentylacja, szybka lub wolna czynność serca, kołatanie serca, zawroty głowy, lęk i kaszel.

Postępowanie

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku Ikapril należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy spróbować określić, jaka ilość leku Ikapril została przyjęta. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Ikapril.

Pominięcie zastosowania leku Ikapril

Można przyjąć lek Ikapril w ciągu 12 godzin od zwykłej pory. Po upływie ponad 12 godzin należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej leku Ikapril w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ikapril

Istnieje ryzyko nawrotu objawów, z powodu których lek Ikapril został zalecony.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ikapril może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Do oceny działań niepożądanych zastosowano następujące częstości ich występowania:

Bardzo często

występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często

występują u 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt często

występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000

Rzadko

występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000

Bardzo rzadko

występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000

Nie znana

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Po zastosowaniu pierwszej dawki lub dwóch dawek tego leku u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenie z powodu zmniejszenia ciśnienia krwi. Objawy te zwykle ustępują po przyjęciu pozycji leżącej.

Ciężkie działania niepożądane

Należy zaprzestać stosowania leku i zgłosić się do lekarza lub szpitala jeśli wystąpią następujące objawy:

-    swędzenie lub ciężka reakcja skórna

-    świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub połykaniu

-    obrzęk rąk, stóp lub kostek, twarzy, warg, języka lub gardła, lub

-    żółte zabarwienie skóry lub białek oczu.

Są to ciężkie działania niepożądane wymagające natychmiastowej pomocy medycznej.

Inne działania niepożądane, jakie mogą wystąpić podczas leczenia:

Działania niepożądane występujące często:

•    zawroty głowy

•    ból głowy

•    obniżenie ciśnienia krwi spowodowane np. zbyt szybkim podniesieniem się z pozycji siedzącej lub leżącej, czasami połączone z zawrotami głowy (objawy ortostatyczne/niedociśnienie)

•    kaszel

•    biegunka

•    wymioty

zaburzenia czynności nerek.

Działania niepożądane występujące niezbyt często:

•    zmiany nastroju

•    uczucie mrowienia/świąd bez określonej przyczyny (parestezje)

•    uczucie zawrotów głowy

•    zaburzenia smaku

•    zaburzenia snu

•    zawał serca lub udar

•    kołatanie serca

•    przyspieszona czynność serca

•    bladość palców u rąk lub stóp (objaw Raynauda)

•    zapalenie błony śluzowej nosa, objawiające się niedrożnością lub wyciekiem z nosa oraz kichaniem (nieżyt nosa)

•    nudności

•    ból brzucha

•    niestrawność

•    wysypka na skórze

•    świąd

•    impotencja

•    zmęczenie

•    osłabienie

•    zwiększenie stężenia mocznika we krwi

•    zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    nadmierne zwiększenie stężenia potasu we krwi co może powodować zaburzenia rytmu serca (hiperkaliemia).

Działania niepożądane występujące rzadko:

•    obrzęk twarzy, kończyn, warg, języka głośni i/lub krtani (gardła). Są to objawy obrzęku naczynioruchowego wywołanego nadwrażliwością (alergią).

•    zmniejszenie stężenia hemoglobiny (czerwone krwinki)

•    zmniejszenie wartości hematokrytu (stosunek czerwonych krwinek do objętości krwi)

•    splątanie

•    suchość błony śluzowej jamy ustnej

•    wysypka z silnym świądem oraz tworzeniem bąbli pokrzywkowych (pokrzywka)

•    wypadanie włosów (alopecja)

•    nawracająca choroba skóry z łuszczącą się, suchą wysypką (łuszczyca)

•    obecność toksyn we krwi spowodowana niewystarczającą czynnością nerek (uremia)

•    ostra niewydolność nerek

•    powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia)

•    zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy

•    nadmierne zmniejszenie stężenia sodu co może powodować osłabienie mięśni, drgania lub zaburzenia rytmu serca (hiponatremia)

•    zwiększenie ilości pewnego hormonu regulującego ilość wody we krwi i w związku z tym wpływającego na równowagę wodno-elektrolitową organizmu np. zmniejszenie stężenia sodu -zwane „zespołem nieodpowiedniego wydzielania hormonu antydiuretycznego” (ang. SIADH -objawami mogą być splątanie, osłabienie, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty i skurcze).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko:

•    zahamowanie czynności szpiku kostnego (szpik kostny nie może produkować wystarczającej ilości komórek krwi)

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek co może być przyczyną bladości skóry, osłabienia lub duszności (niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna)

•    zmniejszenie liczby płytek krwi co zwiększa ryzyko krwawienia i zasinień (małopłytkowość)

•    nadmierne zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia)

•    nadmierne zmniejszenie liczby pewnego typu białych krwinek nazywanych granulocytami obojętnochłonnymi (neutropenia)

•    znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji (agranulocytoza)

•    uogólnione powiększenie węzłów chłonnych (limfadenopatia)

•    choroba autoimmunologiczna

•    nadmierne zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia)

•    trudności w oddychaniu lub świszczący oddech (skurcz oskrzeli)

•    zapalenie zatok przynosowych

•    zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez alergię

•    nagromadzenie białych krwinek (eozynofilia) w płucach (eozynofilowe zapalenie płuc)

•    zapalenie trzustki połączone z silnym bólem w nadbrzuszu promieniującym do pleców oraz nudnościami i wymiotami

•    gromadzenie płynu w ścianie jelit (powodujące objawy, takie jak ból brzucha)

•    zapalenie wątroby z towarzyszącą żółtaczką - wewnątrzkomórkowe lub cholestatyczne

•    żółte zabarwienie skóry lub białek oczu spowodowane zaburzeniami czynności wątroby lub krwi (żółtaczka)

•    nadmierna potliwość

•    choroba autoimmunologiczna powodująca tworzenie skupisk pęcherzy na skórze (pęcherzyca)

•    ciężka, nagła reakcja nadwrażliwości, z gorączką oraz choroba z pęcherzami/łuszczeniem skóry (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

•    ciężka reakcja nadwrażliwości z (wysoką) gorączką, czerwonymi plamami na skórze, bólem stawów i (lub) choroba z łuszczeniem się skóry, ust, zapaleniem oczu i genitaliów (zespół Stevensa-Johnsona)

•    wysypka na skórze z czerwonymi (sączącymi) plamami o nieregularnym kształcie (rumień wielopostaciowy)

•    zmniejszone wydalanie moczu lub jego brak (oliguria/anuria)

•    zwiększenie liczby komórek limfoidalnych w skórze (chłoniak rzekomy skóry)

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

•    objawy depresji

•    omdlenie

Opisywano zespół objawów, które mogą obejmować jedno lub więcej następujących działań niepożądanych: gorączka, zapalenie naczyń krwionośnych często z towarzyszącą wysypką, bóle mięśni, bóle stawów, zapalenie stawów, pozytywny wynik testu na przeciwciała przeciwjądrowe (ang. ANA) (badanie krwi przeprowadzane w celu wykrycia chorób autoimmunologicznych), zwiększenie wskaźnika sedymentacji erytrocytów (ang. ESR) (objaw stanu zapalnego wykrywany za pomocą badania krwi), zwiększenie liczby pewnego typu białych krwinek (eozynofilia), nadmierna liczba białych krwinek (leukocytoza), wysypka, nadwrażliwość na światło słoneczne oraz inne reakcje skórne.

Działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Działania niepożądane u dzieci są porównywalne do działań niepożądanych obserwowanych u dorosłych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Ikapril

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ikapril

•    Substancją czynną leku jest lizynopryl dwuwodny.

Każda tabletka leku Ikapril 5 mg zawiera lizynopryl dwuwodny w ilości odpowiadającej 5 mg lizynoprylu.

Każda tabletka leku Ikapril 10 mg zawiera lizynopryl dwuwodny w ilości odpowiadającej 10 mg lizynoprylu.

Każda tabletka leku Ikapril 20 mg zawiera lizynopryl dwuwodny w ilości odpowiadającej 20 mg lizynoprylu.

•    Pozostałe składniki to: mannitol, wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Ikapril i co zawiera opakowanie

•    Tabletki są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe. Posiadają rowek dzielący po jednej stronie. Po drugiej stronie występuje oznaczenie:

-    „5”: tabletka zawiera 5 mg lizynoprylu,

-    „10”: tabletka zawiera 10 mg lizynoprylu,

-    „20”: tabletka zawiera 20 mg lizynoprylu.

Dostępne opakowania: 28 szt. - 4 blistry po 7 szt., 30 szt. - 3 blistry po 10 szt.

Podmiot odpowiedzialny

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Wytwórca

1.    PSI supply n.v.

Axxes Business Park Guldensporenpark 22 - Block C 9820 Merelbeke

Belgia

2.    Galex d.d.

Tisinska ulica 29g 9000 Murska Sobota Słowenia

3.    Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia: Lisinopril PSI Polska: Ikapril

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

tel. 42 22 50 555-559

e-mail: rej e stracj a.polfa@adamed. com.pl

9