Imeds.pl

Iluvien 190 Mcg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ILUVIEN, 190 mikrogramów, implant do ciałka szklistego w aplikatorze

(Fluocynolonu acetonid)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed otrzymaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest implant ILUVIEN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed otrzymaniem implantu ILUVIEN

3.    Jak podaje się implant ILUVIEN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać implant ILUVIEN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST IMPLANT ILUVIEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

ILUVIEN to malutka rurka, która jest wprowadzana do oka i uwalnia bardzo małe ilości substancji czynnej, fluocynolonu acetonidu, przez okres do 3 lat. Fluocynolonu acetonid należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami.

ILUVIEN jest stosowany w leczeniu utraty wzroku związanej z cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej, gdy inne dostępne metody leczenia nie są skuteczne. Cukrzycowy obrzęk plamki żółtej jest zaburzeniem występującym u niektórych ludzi z cukrzycą i powoduje uszkodzenie wrażliwej na światło warstwy w tylnej części oka, odpowiedzialnej za widzenie centralne - plamki żółtej. Substancja czynna (lek fluocynolonu acetonid) pomaga zmniejszyć stan zapalny i obrzęk, który powstaje w plamce żółtej w tym schorzeniu. Dlatego ILUVIEN może pomóc w leczeniu zaburzeń widzenia lub zatrzymać jego pogorszenie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED OTRZYMANIEM IMPLANTU ILUVIEN Kiedy nie stosować implantu ILUVIEN:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na fluocynolonu acetonid lub którykolwiek

z pozostałych składników implantu ILUVIEN wymienionych na końcu tej ulotki (patrz punkt 6).

-    Jeśli występuje zakażenie jakiegokolwiek rodzaju w oku lub wokół oka.

-    Jeśli występuje jaskra (wysokie ciśnienie wewnątrz oka).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Przed rozpoczęciem stosowania implantu ILUVIEN należy omówić to z lekarzem, jeżeli:

•    Są stosowane leki przeciw krzepnięciu krwi;

•    Występowało w przeszłości zakażenie wirusem opryszczki pospolitej (Herpex simplex) w oku (wrzód na oku od długiego czasu).

-    Implant ILUVIEN jest podawany we wstrzyknięciu do oka. Czasami wstrzyknięcie może spowodować zakażenie wewnątrz oka, ból i zaczerwienienie oka lub odklejenie albo przedarcie siatkówki. Ważne jest, aby je zdiagnozować i leczyć tak szybko, jak to możliwe. Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeżeli wystąpi nasilony ból lub dyskomfort w oku,

pogarszające się zaczerwienienie oka, błyski i nagłe zwiększenie mętów ciałka szklistego, częściowa utrata widzenia, pogorszone widzenie i zwiększenie wrażliwości na światło po wstrzyknięciu.

-    U niektórych pacjentów może zwiększyć się ciśnienie w oku z możliwym rozwojem jaskry. Można tego nie zauważyć, dlatego pacjent musi być monitorowany przez lekarza prowadzącego w czasie wizyt w lecznicy.

-    U większości pacjentów, którzy jeszcze nie mieli operacji zaćmy, może wystąpić zmętnienie naturalnej soczewki oka (zaćma) wskutek leczenia implantem ILUVIEN. Jeżeli to wystąpi, pogorszy się widzenie i prawdopodobnie będzie konieczna operacja usunięcia zaćmy. Lekarz prowadzący pomoże podjąć decyzję, kiedy jest najlepszy czas na wykonanie tego zabiegu, lecz należy mieć świadomość, że do czasu operacji widzenie może być złe lub gorsze niż było przed wstrzyknięciem implantu ILUVIEN.

-    Nie badano przypadków wstrzyknięcia implantu ILUVIEN do obu oczu w tym samym czasie i nie jest to zalecane. Lekarz prowadzący nie powinien wstrzykiwać implantów ILUVIEN do obu oczu w tym samym czasie.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie badano stosowania implantu ILUVIEN u dzieci i młodzieży i dlatego nie jest ono zalecane.

Implant ILUVIEN a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również

tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

-    Brak danych dotyczących stosowania implantu ILUVIEN u kobiet w ciąży, dlatego ewentualne ryzyko jest nieznane. W przypadku ciąży lub planowanej ciąży należy poradzić się lekarza przed leczeniem implantem ILUVIEN.

-    Stosowanie implantu ILUVIEN nie jest zalecane w czasie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy ILUVIEN przenika do mleka kobiecego. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leczenia implantem ILUVIEN.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu implantu ILUVIEN może wystąpić przejściowo nieostre widzenie. Jeżeli tak się

stanie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia zaburzenia.

3. JAK PODAJE SIĘ IMPLANT ILUVIEN

Wstrzyknięcie implantu ILUVIEN będzie wykonywane przez lekarza okulistę.

Implant ILUVIEN jest podawany w pojedynczym wstrzyknięciu do oka. Następnie lekarz prowadzący będzie regularnie monitorował pacjenta.

Przed wstrzyknięciem lekarz prowadzący zastosuje krople do oczu z antybiotykiem i przemyje dokładnie oko, aby zapobiec zakażeniu. Lekarz prowadzący zastosuje również miejscowy lek znieczulający, aby zapobiec bólowi, który może być spowodowany wstrzyknięciem.

Przed wstrzyknięciem i po jego wykonaniu lekarz prowadzący może poprosić pacjenta o stosowanie kropli do oczu z antybiotykiem, w celu zapobieżenia jakiemukolwiek możliwemu zakażeniu oka. Należy ściśle stosować się do tych zaleceń.

Jeżeli implant przestanie działać i zostanie to zalecone przez lekarza, do oka może być wstrzyknięty kolejny implant.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Jak każdy lek, ILUVIEN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przy stosowaniu implantu ILUVIEN mogą wystąpić pewne działania niepożądane, najczęściej dotyczące oka. Czasami wstrzyknięcie może spowodować zakażenie wewnątrz oka, ból lub zaczerwienienie oka, albo odklejenie czy przedarcie siatkówki. Ważne jest, aby je zdiagnozować i leczyć tak szybko, jak to możliwe. Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeżeli wystąpi nasilony ból lub dyskomfort oka, nasilające się zaczerwienienie oka, błyski i nagłe zwiększenie ilości mętów ciałka szklistego, częściowa utrata widzenia, pogorszenie wzroku i zwiększenie wrażliwości na światło po wstrzyknięciu implantu. Inne działania niepożądane to zwiększenie ciśnienia w oku i zmętnienie naturalnej soczewki oka. Zwiększenie ciśnienia w oku, które uszkadza nerw wzrokowy (jaskra), jest bardziej prawdopodobne, jeżeli ciśnienie w oku jest wyższe od przeciętnego przed leczeniem. Lekarz prowadzący omówi zagrożenia z tym związane przed leczeniem. Objawy, które mogą wystąpić, i to, co należy zrobić jeżeli wystąpią, opisane są w punkcie 2 tej ulotki (Ostrzeżenia i środki ostrożności).

W badaniach klinicznych implantu ILUVIEN obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (występuje u więcej niż 1 na 10pacjentów)

Zwiększenie ciśnienia w oku, małe cząstki lub plamki w polu widzenia (męty ciałka szklistego), zmętnienie naturalnej soczewki oka (zaćma) lub operacja usunięcia zaćmy.

Często (występuje u od 1 do 10 na 100 pacjentów)

Krwawienie w białej części oka lub wewnątrz oka, zwiększenie ciśnienia w oku, które uszkadza nerw wzrokowy (jaskra), ból lub podrażnienie oka, pogorszenie widzenia lub okulistyczna operacja czy zabieg w celu zmniejszenia zwiększonego ciśnienia lub usunięcia materiału żelowego, który wypełnia tylną część oka.

Niezbyt często (występuje u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

Zamknięcie naczyń krwionośnych w tylnej części oka, wzrost nowych naczyń krwionośnych wewnątrz oka, wrzód w białej części oka, zmiany żelowej substancji, która wypełnia tylną część oka, zmętnienie torebki soczewki oka, zaczerwienienie oka, świąd lub zakażenie oka, ścieńczenie białej zewnętrznej części oka, uraz oka z powodu wstrzyknięcia leku, nieplanowane przemieszczenie implantu poprzez białą część oka i (lub) inne powikłania wskutek wstrzyknięcia.

Najczęstszym zgłaszanym nieokulistycznym działaniem niepożądanym, prawdopodobnie spowodowanym przez lek lub zabieg wstrzyknięcia, jest ból głowy.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ IMPLANT ILUVIEN

-    Implant ILUVIEN należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie stosować implantu ILUVIEN po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub opakowaniu bezpośrednim po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

-    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

-    Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

-    Nie otwierać plastikowej tacy pokrytej folią do momentu zastosowania aplikatora. Po otwarciu tacy należy niezwłocznie zastosować aplikator.

Co zawiera implant ILUVIEN

-    Substancją czynną jest fluocynolonu acetonid.

-    Każdy implant do ciałka szklistego zawiera 190 mikrogramów fluocynolonu acetonidu.

-    Pozostałe składniki to:

Substancje pomocnicze: alkohol poliwinylowy.

Substancje pomocnicze wchodzące w skład implantu: tuba z poliimidu, warstwa silikonowa, alkohol poliwinylowy.

Jak wygląda implant ILUVIEN i co zawiera opakowanie

ILUVIEN składa się z malutkiej jasnobrązowej rurki (około 3,5 mm x 0,37 mm) umieszczonej w systemie aplikatora. Napełniony aplikator jest umieszczony w pojemniku z poliwęglanu i zapieczętowany odrywanym wieczkiem. Każdy zapieczętowany pojemnik znajduje się w pudełku, które zawiera ulotkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Alimera Sciences Limited

Centaur House, Ancells Road, Fleet, Hampshire

GU51 2UJ

Wielka Brytania

Wytwórca/Importer:

AndersonBrecon (UK) Limited Forest Road, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5EH Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Implant ILUVIEN jest przeznaczony do leczenia zaburzeń widzenia związanych z przewlekłym cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej, nie reagującym wystarczająco na inne dostępne terapie.

PRZECIWWSKAZANIA

Implant do ciałka szklistego ILUVIEN jest przeciwwskazany w przypadku współistniejącej jaskry lub czynnego czy podejrzewanego zakażenia oczu lub wokół oczu, w tym z większością chorób wirusowych rogówki i spojówek, włącznie z czynnym nabłonkowym zapaleniem rogówki wywołanym przez Herpes simplex (dendrytowym zapaleniem rogówki), ospą krowią, ospą wietrzną, zakażeniami Mycobacterium i chorobami grzybiczymi.

Implant ILUVIEN jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

SPOSÓB PODAWANIA

WYŁĄCZNIE PODANIE DO CIAŁKA SZKLISTEGO.

Implant ILUVIEN jest przeznaczony wyłącznie do podawania do ciałka szklistego i powinien być podawany przez okulistę doświadczonego w wykonywaniu wstrzyknięć do ciałka szklistego. Podawanie implantu do ciałka szklistego powinno być wykonywane w kontrolowanych warunkach aseptycznych, co obejmuje jałowe rękawiczki, jałową serwetę i jałowy wziernik powiekowy (lub równorzędny). Należy zastosować właściwe znieczulenie i lek bakteriobójczy o szerokim spektrum działania przed zabiegiem.

1.    Krople z antybiotykiem mogą być podane przed zabiegiem według uznania prowadzącego okulisty.

2.    Tuż przed zabiegiem należy zastosować znieczulenie miejscowe w miejscu podania (zaleca się niższy kwadrant skroniowy) w postaci podania jednej kropli, a następnie użycia owiniętego gazą aplikatora nasączonego lekiem znieczulającym lub w postaci podspojówkowego podania odpowiedniego znieczulenia.

3.    Należy podać 2-3 krople właściwego miejscowego środka o działaniu odkażającym do worka spojówkowego. Powieki mogą zostać przetarte aplikatorami z końcówką nasączoną właściwym miejscowym środkiem odkażającym. Należy założyć jałowy wziernik powiekowy. Należy polecić pacjentowi spojrzenie w górę i zastosować na miejsce wstrzyknięcia aplikator z końcówką owiniętą gazą nasączoną właściwym środkiem odkażającym. Przed wstrzyknięciem implantu ILUVIEN należy odczekać 30-60 sekund, aż miejscowy środek odkażający wyschnie.

4.    Zewnętrznej strony pojemnika nie należy uważać za jałową. Asystent (nie sterylny) powinien wyjąć pojemnik z kartonika i oderwać wieczko bez dotykania wewnętrznej powierzchni. Należy wizualnie upewnić się przez okienko aplikatora, że implant z lekiem jest w środku.

5.    Należy wyj ąć aplikator z poj emnika przy użyciu j ałowych rękawiczek, dotykaj ąc tylko jałowej powierzchni i aplikatora.

6.    Aby zmniejszyć ilość powietrza wstrzykiwanego z implantem, podawanie wymaga zastosowania dwóch etapów. Przed umieszczeniem igły w oku należy nacisnąć przycisk i przesunąć do pierwszej przerwy (faliste czarne znaki). Przy pierwszej przerwie zwolnić przycisk, a przesunie się on do pozycji „UP”.

7.    Optymalna pozycja implantu znajduje się poniżej tarczy nerwu wzrokowego i z tyłu równika. Można to uzyskać kierując igłę w kierunku poniżej tarczy nerwu wzrokowego. Odmierzyć

4 milimetry w kierunku dolnym skroniowym od rąbka przy pomocy miarki.

8.    Zdjąć ochronny kapturek z igły.

9.    Łagodnie odsunąć spojówkę tak, aby miejsca wprowadzenia igły do spojówki i twardówki nie były w jednej linii. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu pomiędzy igłą oraz brzegiem powiek i rzęsami. Należy wprowadzić igłę do oka. Aby wprowadzić implant, podczas gdy przycisk jest w pozycji „up”, należy wcisnąć przycisk do końca i wyjąć igłę.

10.    Należy wyjąć wziernik powiekowy i przeprowadzić niebezpośrednią oftalmoskopię, aby zweryfikować umiejscowienie implantu, właściwą perfuzję centralnej tętnicy siatkówki i brak jakichkolwiek innych powikłań.

Po podaniu do ciałka szklistego należy przeprowadzić niebezpośrednią oftalmoskopię w kwadrancie wstrzyknięcia, aby upewnić się, że zabieg zakończył się powodzeniem. Wgłabianie twardówki może pomóc w uwidocznieniu implantu. Badanie powinno obejmować sprawdzenie perfuzji głowy nerwu wzrokowego bezpośrednio po podaniu. Według uznania okulisty może być przeprowadzone bezpośrednie badanie ciśnienia wewnątrz oka.

Po zabiegu pacjenci powinni być monitorowani pod kątem możliwych powikłań, takich jak wewnętrzne zapalenie oka, zwiększenie ciśnienia w oku, odklejenie siatkówki i krwawienia do ciałka szklistego lub jego oddzielenie. Od dwóch do siedmiu dni po wstrzyknięciu implantu powinny być przeprowadzone biomikroskopia z tonometrią.

Następnie zaleca się, aby pacjenci byli monitorowani co najmniej raz na kwartał pod kątem możliwych powikłań, z uwagi na przedłużony okres uwalniania fluocynolonu acetonidu, wynoszący około 36 miesięcy.

6