+ iMeds.pl

Iluvien 190 mcgUlotka Iluvien

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ILUVIEN, 190 mikrogramów, implant do ciałka szklistego w aplikatorze

(Fluocynolonu acetonid)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed otrzymaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest implant ILUVIEN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed otrzymaniem implantu ILUVIEN

3.    Jak podaje się implant ILUVIEN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać implant ILUVIEN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST IMPLANT ILUVIEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

ILUVIEN to malutka rurka, która jest wprowadzana do oka i uwalnia bardzo małe ilości substancji czynnej, fluocynolonu acetonidu, przez okres do 3 lat. Fluocynolonu acetonid należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami.

ILUVIEN jest stosowany w leczeniu utraty wzroku związanej z cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej, gdy inne dostępne metody leczenia nie są skuteczne. Cukrzycowy obrzęk plamki żółtej jest zaburzeniem występującym u niektórych ludzi z cukrzycą i powoduje uszkodzenie wrażliwej na światło warstwy w tylnej części oka, odpowiedzialnej za widzenie centralne - plamki żółtej. Substancja czynna (lek fluocynolonu acetonid) pomaga zmniejszyć stan zapalny i obrzęk, który powstaje w plamce żółtej w tym schorzeniu. Dlatego ILUVIEN może pomóc w leczeniu zaburzeń widzenia lub zatrzymać jego pogorszenie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED OTRZYMANIEM IMPLANTU ILUVIEN Kiedy nie stosować implantu ILUVIEN:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na fluocynolonu acetonid lub którykolwiek

z pozostałych składników implantu ILUVIEN wymienionych na końcu tej ulotki (patrz punkt 6).

-    Jeśli występuje zakażenie jakiegokolwiek rodzaju w oku lub wokół oka.

-    Jeśli występuje jaskra (wysokie ciśnienie wewnątrz oka).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Przed rozpoczęciem stosowania implantu ILUVIEN należy omówić to z lekarzem, jeżeli:

•    Są stosowane leki przeciw krzepnięciu krwi;

•    Występowało w przeszłości zakażenie wirusem opryszczki pospolitej (Herpex simplex) w oku (wrzód na oku od długiego czasu).

-    Implant ILUVIEN jest podawany we wstrzyknięciu do oka. Czasami wstrzyknięcie może spowodować zakażenie wewnątrz oka, ból i zaczerwienienie oka lub odklejenie albo przedarcie siatkówki. Ważne jest, aby je zdiagnozować i leczyć tak szybko, jak to możliwe. Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeżeli wystąpi nasilony ból lub dyskomfort w oku,

pogarszające się zaczerwienienie oka, błyski i nagłe zwiększenie mętów ciałka szklistego, częściowa utrata widzenia, pogorszone widzenie i zwiększenie wrażliwości na światło po wstrzyknięciu.

-    U niektórych pacjentów może zwiększyć się ciśnienie w oku z możliwym rozwojem jaskry. Można tego nie zauważyć, dlatego pacjent musi być monitorowany przez lekarza prowadzącego w czasie wizyt w lecznicy.

-    U większości pacjentów, którzy jeszcze nie mieli operacji zaćmy, może wystąpić zmętnienie naturalnej soczewki oka (zaćma) wskutek leczenia implantem ILUVIEN. Jeżeli to wystąpi, pogorszy się widzenie i prawdopodobnie będzie konieczna operacja usunięcia zaćmy. Lekarz prowadzący pomoże podjąć decyzję, kiedy jest najlepszy czas na wykonanie tego zabiegu, lecz należy mieć świadomość, że do czasu operacji widzenie może być złe lub gorsze niż było przed wstrzyknięciem implantu ILUVIEN.

-    Nie badano przypadków wstrzyknięcia implantu ILUVIEN do obu oczu w tym samym czasie i nie jest to zalecane. Lekarz prowadzący nie powinien wstrzykiwać implantów ILUVIEN do obu oczu w tym samym czasie.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie badano stosowania implantu ILUVIEN u dzieci i młodzieży i dlatego nie jest ono zalecane.

Implant ILUVIEN a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również

tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

-    Brak danych dotyczących stosowania implantu ILUVIEN u kobiet w ciąży, dlatego ewentualne ryzyko jest nieznane. W przypadku ciąży lub planowanej ciąży należy poradzić się lekarza przed leczeniem implantem ILUVIEN.

-    Stosowanie implantu ILUVIEN nie jest zalecane w czasie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy ILUVIEN przenika do mleka kobiecego. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leczenia implantem ILUVIEN.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu implantu ILUVIEN może wystąpić przejściowo nieostre widzenie. Jeżeli tak się

stanie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia zaburzenia.

3. JAK PODAJE SIĘ IMPLANT ILUVIEN

Wstrzyknięcie implantu ILUVIEN będzie wykonywane przez lekarza okulistę.

Implant ILUVIEN jest podawany w pojedynczym wstrzyknięciu do oka. Następnie lekarz prowadzący będzie regularnie monitorował pacjenta.

Przed wstrzyknięciem lekarz prowadzący zastosuje krople do oczu z antybiotykiem i przemyje dokładnie oko, aby zapobiec zakażeniu. Lekarz prowadzący zastosuje również miejscowy lek znieczulający, aby zapobiec bólowi, który może być spowodowany wstrzyknięciem.

Przed wstrzyknięciem i po jego wykonaniu lekarz prowadzący może poprosić pacjenta o stosowanie kropli do oczu z antybiotykiem, w celu zapobieżenia jakiemukolwiek możliwemu zakażeniu oka. Należy ściśle stosować się do tych zaleceń.

Jeżeli implant przestanie działać i zostanie to zalecone przez lekarza, do oka może być wstrzyknięty kolejny implant.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Jak każdy lek, ILUVIEN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przy stosowaniu implantu ILUVIEN mogą wystąpić pewne działania niepożądane, najczęściej dotyczące oka. Czasami wstrzyknięcie może spowodować zakażenie wewnątrz oka, ból lub zaczerwienienie oka, albo odklejenie czy przedarcie siatkówki. Ważne jest, aby je zdiagnozować i leczyć tak szybko, jak to możliwe. Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeżeli wystąpi nasilony ból lub dyskomfort oka, nasilające się zaczerwienienie oka, błyski i nagłe zwiększenie ilości mętów ciałka szklistego, częściowa utrata widzenia, pogorszenie wzroku i zwiększenie wrażliwości na światło po wstrzyknięciu implantu. Inne działania niepożądane to zwiększenie ciśnienia w oku i zmętnienie naturalnej soczewki oka. Zwiększenie ciśnienia w oku, które uszkadza nerw wzrokowy (jaskra), jest bardziej prawdopodobne, jeżeli ciśnienie w oku jest wyższe od przeciętnego przed leczeniem. Lekarz prowadzący omówi zagrożenia z tym związane przed leczeniem. Objawy, które mogą wystąpić, i to, co należy zrobić jeżeli wystąpią, opisane są w punkcie 2 tej ulotki (Ostrzeżenia i środki ostrożności).

W badaniach klinicznych implantu ILUVIEN obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (występuje u więcej niż 1 na 10pacjentów)

Zwiększenie ciśnienia w oku, małe cząstki lub plamki w polu widzenia (męty ciałka szklistego), zmętnienie naturalnej soczewki oka (zaćma) lub operacja usunięcia zaćmy.

Często (występuje u od 1 do 10 na 100 pacjentów)

Krwawienie w białej części oka lub wewnątrz oka, zwiększenie ciśnienia w oku, które uszkadza nerw wzrokowy (jaskra), ból lub podrażnienie oka, pogorszenie widzenia lub okulistyczna operacja czy zabieg w celu zmniejszenia zwiększonego ciśnienia lub usunięcia materiału żelowego, który wypełnia tylną część oka.

Niezbyt często (występuje u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

Zamknięcie naczyń krwionośnych w tylnej części oka, wzrost nowych naczyń krwionośnych wewnątrz oka, wrzód w białej części oka, zmiany żelowej substancji, która wypełnia tylną część oka, zmętnienie torebki soczewki oka, zaczerwienienie oka, świąd lub zakażenie oka, ścieńczenie białej zewnętrznej części oka, uraz oka z powodu wstrzyknięcia leku, nieplanowane przemieszczenie implantu poprzez białą część oka i (lub) inne powikłania wskutek wstrzyknięcia.

Najczęstszym zgłaszanym nieokulistycznym działaniem niepożądanym, prawdopodobnie spowodowanym przez lek lub zabieg wstrzyknięcia, jest ból głowy.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ IMPLANT ILUVIEN

-    Implant ILUVIEN należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie stosować implantu ILUVIEN po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub opakowaniu bezpośrednim po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

-    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

-    Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

-    Nie otwierać plastikowej tacy pokrytej folią do momentu zastosowania aplikatora. Po otwarciu tacy należy niezwłocznie zastosować aplikator.

Co zawiera implant ILUVIEN

-    Substancją czynną jest fluocynolonu acetonid.

-    Każdy implant do ciałka szklistego zawiera 190 mikrogramów fluocynolonu acetonidu.

-    Pozostałe składniki to:

Substancje pomocnicze: alkohol poliwinylowy.

Substancje pomocnicze wchodzące w skład implantu: tuba z poliimidu, warstwa silikonowa, alkohol poliwinylowy.

Jak wygląda implant ILUVIEN i co zawiera opakowanie

ILUVIEN składa się z malutkiej jasnobrązowej rurki (około 3,5 mm x 0,37 mm) umieszczonej w systemie aplikatora. Napełniony aplikator jest umieszczony w pojemniku z poliwęglanu i zapieczętowany odrywanym wieczkiem. Każdy zapieczętowany pojemnik znajduje się w pudełku, które zawiera ulotkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Alimera Sciences Limited

Centaur House, Ancells Road, Fleet, Hampshire

GU51 2UJ

Wielka Brytania

Wytwórca/Importer:

AndersonBrecon (UK) Limited Forest Road, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5EH Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Implant ILUVIEN jest przeznaczony do leczenia zaburzeń widzenia związanych z przewlekłym cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej, nie reagującym wystarczająco na inne dostępne terapie.

PRZECIWWSKAZANIA

Implant do ciałka szklistego ILUVIEN jest przeciwwskazany w przypadku współistniejącej jaskry lub czynnego czy podejrzewanego zakażenia oczu lub wokół oczu, w tym z większością chorób wirusowych rogówki i spojówek, włącznie z czynnym nabłonkowym zapaleniem rogówki wywołanym przez Herpes simplex (dendrytowym zapaleniem rogówki), ospą krowią, ospą wietrzną, zakażeniami Mycobacterium i chorobami grzybiczymi.

Implant ILUVIEN jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

SPOSÓB PODAWANIA

WYŁĄCZNIE PODANIE DO CIAŁKA SZKLISTEGO.

Implant ILUVIEN jest przeznaczony wyłącznie do podawania do ciałka szklistego i powinien być podawany przez okulistę doświadczonego w wykonywaniu wstrzyknięć do ciałka szklistego. Podawanie implantu do ciałka szklistego powinno być wykonywane w kontrolowanych warunkach aseptycznych, co obejmuje jałowe rękawiczki, jałową serwetę i jałowy wziernik powiekowy (lub równorzędny). Należy zastosować właściwe znieczulenie i lek bakteriobójczy o szerokim spektrum działania przed zabiegiem.

1.    Krople z antybiotykiem mogą być podane przed zabiegiem według uznania prowadzącego okulisty.

2.    Tuż przed zabiegiem należy zastosować znieczulenie miejscowe w miejscu podania (zaleca się niższy kwadrant skroniowy) w postaci podania jednej kropli, a następnie użycia owiniętego gazą aplikatora nasączonego lekiem znieczulającym lub w postaci podspojówkowego podania odpowiedniego znieczulenia.

3.    Należy podać 2-3 krople właściwego miejscowego środka o działaniu odkażającym do worka spojówkowego. Powieki mogą zostać przetarte aplikatorami z końcówką nasączoną właściwym miejscowym środkiem odkażającym. Należy założyć jałowy wziernik powiekowy. Należy polecić pacjentowi spojrzenie w górę i zastosować na miejsce wstrzyknięcia aplikator z końcówką owiniętą gazą nasączoną właściwym środkiem odkażającym. Przed wstrzyknięciem implantu ILUVIEN należy odczekać 30-60 sekund, aż miejscowy środek odkażający wyschnie.

4.    Zewnętrznej strony pojemnika nie należy uważać za jałową. Asystent (nie sterylny) powinien wyjąć pojemnik z kartonika i oderwać wieczko bez dotykania wewnętrznej powierzchni. Należy wizualnie upewnić się przez okienko aplikatora, że implant z lekiem jest w środku.

5.    Należy wyj ąć aplikator z poj emnika przy użyciu j ałowych rękawiczek, dotykaj ąc tylko jałowej powierzchni i aplikatora.

6.    Aby zmniejszyć ilość powietrza wstrzykiwanego z implantem, podawanie wymaga zastosowania dwóch etapów. Przed umieszczeniem igły w oku należy nacisnąć przycisk i przesunąć do pierwszej przerwy (faliste czarne znaki). Przy pierwszej przerwie zwolnić przycisk, a przesunie się on do pozycji „UP”.

7.    Optymalna pozycja implantu znajduje się poniżej tarczy nerwu wzrokowego i z tyłu równika. Można to uzyskać kierując igłę w kierunku poniżej tarczy nerwu wzrokowego. Odmierzyć

4 milimetry w kierunku dolnym skroniowym od rąbka przy pomocy miarki.

8.    Zdjąć ochronny kapturek z igły.

9.    Łagodnie odsunąć spojówkę tak, aby miejsca wprowadzenia igły do spojówki i twardówki nie były w jednej linii. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu pomiędzy igłą oraz brzegiem powiek i rzęsami. Należy wprowadzić igłę do oka. Aby wprowadzić implant, podczas gdy przycisk jest w pozycji „up”, należy wcisnąć przycisk do końca i wyjąć igłę.

10.    Należy wyjąć wziernik powiekowy i przeprowadzić niebezpośrednią oftalmoskopię, aby zweryfikować umiejscowienie implantu, właściwą perfuzję centralnej tętnicy siatkówki i brak jakichkolwiek innych powikłań.

Po podaniu do ciałka szklistego należy przeprowadzić niebezpośrednią oftalmoskopię w kwadrancie wstrzyknięcia, aby upewnić się, że zabieg zakończył się powodzeniem. Wgłabianie twardówki może pomóc w uwidocznieniu implantu. Badanie powinno obejmować sprawdzenie perfuzji głowy nerwu wzrokowego bezpośrednio po podaniu. Według uznania okulisty może być przeprowadzone bezpośrednie badanie ciśnienia wewnątrz oka.

Po zabiegu pacjenci powinni być monitorowani pod kątem możliwych powikłań, takich jak wewnętrzne zapalenie oka, zwiększenie ciśnienia w oku, odklejenie siatkówki i krwawienia do ciałka szklistego lub jego oddzielenie. Od dwóch do siedmiu dni po wstrzyknięciu implantu powinny być przeprowadzone biomikroskopia z tonometrią.

Następnie zaleca się, aby pacjenci byli monitorowani co najmniej raz na kwartał pod kątem możliwych powikłań, z uwagi na przedłużony okres uwalniania fluocynolonu acetonidu, wynoszący około 36 miesięcy.

6

Iluvien

Charakterystyka Iluvien

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ILUYIEN, 190 mikrogramów, implant do ciałka szklistego w aplikatorze.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy implant zawiera 190 mikrogramów fluocynolonu acetonidu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Implant do ciałka szklistego w aplikatorze.

Jasnobrązowy cylinder wielkości około 3,5 mm x 0,37 mm. Aplikator implantu z igłą o rozmiarze 25 G.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

ILUYIEN jest wskazany do leczenia zaburzeń widzenia związanych z przewlekłym cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej, uznanym za niewystarczająco reagujący na dostępne terapie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecaną dawką jest jeden implant ILUYIEN do chorego oka. Podawanie do obu oczu jednocześnie nie jest zalecane. (patrz punkt 4.4).

Kolejny implant może być podany po 12 miesiącach, jeżeli u pacjenta występuje pogorszenie widzenia lub zwiększenie grubości siatkówki wtórne do nawrotu lub pogorszenie cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (patrz punkt 5.1).

Nie należy stosować ponownego leczenia, o ile potencjalne korzyści nie przewyższają ryzyka.

Implantem ILUVIEN powinni być leczeni wyłącznie pacjenci, którzy niedostatecznie reagowali na wcześniejsze leczenie fotokoagulacją laserową lub innymi dostępnymi sposobami leczenia cukrzycowego obrzęku plamki żółtej.

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu leczniczego ILUYIEN u dzieci i młodzieży we wskazaniu cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (ang. DMO) nie jest właściwe.

Specjalne grupy pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Sposób podawania

WYŁĄCZNIE PODANIE DO CIAŁKA SZKLISTEGO.

Implant ILUVIEN jest przeznaczony wyłącznie do podawania do ciałka szklistego i powinien być podawany przez okulistę doświadczonego w wykonywaniu wstrzyknięć do ciałka szklistego. Podawanie implantu do ciałka szklistego powinno być wykonywane w kontrolowanych warunkach aseptycznych, co obejmuje jałowe rękawiczki, jałową serwetę i jałowy wziernik powiekowy (lub równorzędny). Przed zabiegiem należy zastosować właściwe znieczulenie oraz lek bakteriobójczy o szerokim spektrum działania.

1.    Krople z antybiotykiem mogą być podane przed zabiegiem według uznania prowadzącego okulisty.

2.    Tuż przed zabiegiem należy zastosować znieczulenie miejscowe w miejscu podania (zaleca się niższy kwadrant skroniowy) w postaci podania jednej kropli, a następnie użycia owiniętego gazą aplikatora nasączonego lekiem znieczulającym lub w postaci podspojówkowego podania odpowiedniego znieczulenia.

3.    Należy podać 2-3 krople właściwego miejscowego środka o działaniu odkażającym do worka spojówkowego. Powieki mogą zostać przetarte aplikatorami z końcówką nasączoną właściwym miejscowym środkiem odkażającym. Należy założyć jałowy wziernik powiekowy. Należy polecić pacjentowi, by spojrzał w górę, i zastosować na miejsce wstrzyknięcia aplikator z końcówką owiniętą gazą nasączoną właściwym środkiem odkażającym. Przed wstrzyknięciem implantu ILUVIEN należy odczekać 30-60 sekund, aż miejscowy środek odkażający wyschnie.

4.    Zewnętrznej strony pojemnika nie należy uważać za jałową. Asystent (nie sterylny) powinien wyjąć pojemnik z kartonika i oderwać wieczko bez dotykania wewnętrznej powierzchni. Należy wizualnie upewnić się przez okienko aplikatora, że implant z lekiem jest w środku.

5.    Należy wyj ąć aplikator z poj emnika przy użyciu j ałowych rękawiczek, dotykaj ąc tylko jałowej powierzchni i aplikatora.

6.    Aby zmniejszyć ilość powietrza wstrzykiwanego z implantem, podawanie wymaga zastosowania dwóch etapów. Przed umieszczeniem igły w oku należy nacisnąć przycisk i przesunąć do pierwszej przerwy (faliste czarne znaki). Przy pierwszej przerwie zwolnić przycisk, a przesunie się on do pozycji „UP”.

7.    Optymalna pozycja implantu znajduje się poniżej tarczy nerwu wzrokowego i z tyłu równika. Można to uzyskać kierując igłę w kierunku poniżej tarczy nerwu wzrokowego. Przy pomocy miarki odmierzyć 4 milimetry w kierunku dolnym skroniowym od rąbka.

8.    Zdj ąć ochronny kapturek z igły.

9.    Łagodnie odsunąć spojówkę tak, aby miejsca wprowadzenia igły do spojówki i twardówki nie były w jednej linii. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu pomiędzy igłą oraz brzegiem powiek i rzęsami. Należy wprowadzić igłę do oka. Aby wprowadzić implant, podczas gdy przycisk jest w pozycji „UP”, należy wcisnąć przycisk do końca i wyjąć igłę.

10.    Należy wyjąć wziernik powiekowy i przeprowadzić niebezpośrednią oftalmoskopię, aby zweryfikować umiejscowienie implantu, właściwą perfuzję centralnej tętnicy siatkówki i brak jakichkolwiek innych powikłań.

Po podaniu do ciałka szklistego należy przeprowadzić niebezpośrednią oftalmoskopię w kwadrancie wstrzyknięcia, aby upewnić się, że zabieg zakończył się powodzeniem. Wgłabianie twardówki może pomóc w uwidocznieniu implantu. Badanie powinno obejmować sprawdzenie perfuzji głowy nerwu wzrokowego bezpośrednio po podaniu. Według uznania okulisty może być przeprowadzone bezpośrednie badanie ciśnienia wewnątrz oka.

Po zabiegu pacjenci powinni być monitorowani pod kątem możliwych powikłań, takich jak wewnętrzne zapalenie oka, zwiększenie ciśnienia w oku, odklejenie siatkówki i krwawienia do ciałka szklistego lub jego oddzielenie. Od dwóch do siedmiu dni po wstrzyknięciu implantu powinny być przeprowadzone biomikroskopia z tonometrią.

Następnie zaleca się, aby pacjenci byli monitorowani co najmniej raz na kwartał pod kątem możliwych powikłań, z uwagi na przedłużony okres uwalniania fluocynolonu acetonidu, wynoszący około 36 miesięcy (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie implantu do ciałka szklistego ILUVIEN jest przeciwwskazane przy współistniejącej jaskrze lub czynnym czy podejrzewanym zakażeniu oczu lub okolic oczu, w tym z chorobami wirusowymi rogówki i spojówek, włącznie z czynnym nabłonkowym opryszczkowym zapaleniem rogówki (dendrytowe zapalenie rogówki), krowianką, ospą wietrzną, zakażeniami Mycobacterium i chorobami grzybiczymi.

ILUVIEN jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wstrzyknięcia do ciałka szklistego były związane z wewnętrznym zapaleniem oka, zwiększeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego, odklejeniem siatkówki i krwawieniem lub odklejeniem ciałka szklistego. Pacjenci powinni być poinformowani o konieczności zgłaszania wszelkich objawów sugerujących wewnętrzne zapalenie oka. Monitorowanie pacjenta w ciągu dwóch do siedmiu dni może pozwolić na wczesną identyfikację i leczenie zakażenia oka, zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego lub innych powikłań. Następnie zaleca się monitorowanie ciśnienia wewnątrzgałkowego co najmniej raz na kwartał.

Stosowanie kortykosteroidów do ciałka szklistego może spowodować zaćmę, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, jaskrę i może zwiększyć ryzyko wtórnych zakażeń.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność implantu ILUVIEN podawanego do obu oczu równocześnie nie zostały zbadane. Leczenie obu oczu nie jest wskazane do czasu poznania reakcji układowej i ocznej pacjenta na pierwszy implant.

W badaniach FAME częstość usunięcia zaćmy u wszystkich pacjentów z naturalną soczewką oka była około 3 razy większa w grupie leczonej implantem ILUVIEN (80,0%) niż w grupie rzekomo leczonej (27,3%). Średni czas do wystąpienia zaćmy jako działania niepożądanego wynosił około 14 miesięcy, a osoby z naturalną soczewką oka doświadczały zaburzeń widzenia z powodu wystąpienia zaćmy od około miesiąca 9. do miesiąca 18. po wszczepieniu, przed usunięciem zaćmy (patrz punkt 4.8).

W ogólnej populacji w badaniach klinicznych, które wykluczały pacjentów z początkowym ciśnieniem wewnątrzgałkowym > 21 mmHg, odsetek pacjentów leczonych implantem ILUVIEN wymagających leczenia lekiem obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe wynosił 38% w porównaniu z 14% w grupie rzekomo leczonej. Ta liczba wzrastała do 47% u osób z większym od mediany ciśnieniem wewnątrzgałkowym na początku (> 15 mmHg). Interwencje chirurgiczne w celu leczenia nadciśnienia ocznego były wymagane u 4,8% osób leczonych implantem ILUVIEN w porównaniu z 0,5% osób rzekomo leczonych (patrz punkt 4.8). Dlatego ILUVIEN powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym przed leczeniem, a ciśnienie wewnątrzgałkowe musi być ściśle monitorowane.

W przypadku, gdy ciśnienie wewnątrzgałkowe wzrasta i nie reaguje na leki lub zabiegi obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe, implant ILUVIEN może być usunięty przez witrektomię.

W badaniach FAME wzięła udział ograniczona liczba pacjentów z cukrzycą typu 1, lecz reakcja na implant ILUVIEN u tych pacjentów nie różniła się znacząco od reakcji osób z cukrzycą typu 2.

Istnieje ograniczone doświadczenie działania implantu ILUVIEN w oczach po witrektomii. Możliwe jest, że klirens leku będzie przyspieszony po witrektomii, chociaż nie oczekuje się wpływu na stężenia w stanie stacjonarnym. Może to skrócić czas działania implantu.

W badaniach FAME było 24% osób w grupie rzekomo leczonej, którym podawano w dowolnym czasie antykoagulant lub lek przeciwpłytkowy, w porównaniu z 27% w grupie leczonej implantem ILUVIEN. U osób leczonych implantem ILUVIEN jednocześnie lub w ciągu 30 dni od zakończenia leczenia przeciwzakrzepowego lub przeciwpłytkowego krwawienie spojówkowe występowało nieco częściej w porównaniu z osobami rzekomo leczonymi (0,5% rzekomo leczonych i 2,7% leczonych implantem ILUVIEN). Jedynym innym działaniem zgłaszanym częściej w grupie leczonej implantem ILUVIEN były powikłania operacji oka (0% rzekomo leczonych i 0,3% leczonych implantem ILUVIEN).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest odpowiednich danych na temat stosowania fluocynolonu acetonidu do ciałka szklistego u kobiet w ciąży. Długotrwałe leczenie ogólnoustrojowe glukortykosteroidami w czasie ciąży zwiększa ryzyko wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu płodu i niewydolności nadnerczy u noworodka. Badania na zwierzętach wykazały teratogenne działanie po podaniu ogólnym (patrz punkt 5.3). Dlatego, mimo że oczekuje się bardzo małego ogólnego działania fluocynolonu acetonidu po podaniu miejscowym do oka, implant ILUVIEN nie jest zalecany w czasie ciąży, o ile potencjalne korzyści nie przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Fluocynolonu acetonid przenika do mleka ludzkiego. Nie oczekuje się wpływu na dziecko z powodu drogi podania i związanego z tym stężenia ogólnego. Jednakże stosowanie implantu ILUVIEN nie jest zalecane w czasie karmienia piersią, o ile nie ma zdecydowanej konieczności.

Płodność

Brak danych na temat wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Po podaniu implantu ILUVIEN pacjenci mogą przejściowo doświadczać zaburzeń widzenia i powinni unikać prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu ich ustąpienia.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Implant ILUVIEN oceniano u 768 osób z cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej w badaniach klinicznych FAME. Najczęściej zgłaszane reakcje niepożądane obejmowały operację zaćmy, zaćmę i zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

W badaniach 3 fazy 38,4% osób leczonych implantem ILUVIEN wymagało zastosowania leku obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe, a 4,8% wymagało zabiegów chirurgicznych obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. Zastosowanie leku obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe było podobne u osób, które otrzymały dwa lub więcej cykli leczenia implantem ILUVIEN.

Zgłoszono dwa przypadki zapalenia wewnętrznego oka u osób leczonych implantem ILUVIEN w czasie badań fazy 3. Odpowiada to częstości występowania 0,2% (2 przypadki podzielone na 1022 wstrzyknięć).

Chociaż większość osób w badaniach klinicznych FAME otrzymała tylko jeden implant (patrz punkt 5.1), długoterminowe bezpieczeństwo obecności niebiodegradowalnego implantu wewnątrz oka jest nieznane. W badaniach klinicznych FAME dane 3-letnie wykazują, że zdarzenia takie jak zaćma, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i męty ciałka szklistego występują tylko nieznacznie częściej u osób otrzymujących 2 lub więcej implantów. Uznaje się to raczej za skutek zwiększonej ekspozycji na lek niż efekt samego implantu. Badania niekliniczne nie wskazywały na zwiększenie częstości zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania innych niż zmiany soczewek w oczach królika z 2-4 implantami w czasie 24 miesięcy. Implant jest wykonany z poliimidu i jest zasadniczo podobny dotykowo do soczewek ocznych; dlatego oczekuje się, że pozostanie nieczynny wewnątrz oka.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Uznano, że następujące działania niepożądane były związane z leczeniem i zostały sklasyfikowane według następującej konwencji: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); i bardzo rzadko (<1/10 000). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: wewnętrzne zapalenie oka

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: ból głowy

Zaburzenia oka

Bardzo często: operacja zaćmy, zaćma1, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego2, męty ciałka szklistego (myodesopsia)

Często: jaskra3, trabekulektomia, ból oka4, krwawienie do ciałka szklistego, krwawienie spojówkowe, zamazane widzenie5, operacja jaskry, zmniejszona ostrość widzenia, witrektomia, trabekuloplastyka

Niezbyt często: zamknięcie naczyń siatkówki6, zaburzenia nerwu wzrokowego, makulopatia, atrofia nerwu wzrokowego, wrzód spojówki, neowaskularyzacja tęczówki, wysięki siatkówki, degeneracja ciałka szklistego, odklejenie ciałka szklistego, utrata przezierności torebki tylnej , zrost tęczówki, przekrwienie, ścieńczenie twardówki, usunięcie wypchniętego implantu z twardówki, wydzielina z oka, świąd oka

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Niezbyt często: wypchnięcie implantu, implant w linii wzroku, powikłania po zabiegach, ból po zabiegu


1    obejmuje terminy MedDRA dotyczące zaćmy (NOS), zaćmy podtorebkowej, zaćmy korowej, zaćmy jądrowej i zaćmy cukrzycowej.

2    obejmuje terminy MedDRA dotyczące zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego i nadciśnienia ocznego.

3    obejmuje terminy MedDRA dotyczące jaskry, jaskry z otwartym kątem przesączania, jaskry granicznej, wytwarzania zagłębienia nerwu wzrokowego i zwiększonego stosunku zagłębienie/tarczy.

4    obejmuje terminy MedDRA dotyczące bólu oka, podrażnienia oka i dyskomfortu oka.

5    obejmuje terminy MedDRA dotyczące zamazanego widzenia i zaburzeń widzenia.

6    obejmuje terminy MedDRA dotyczące zamknięcia żyły siatkówki, zamknięcia tętnicy siatkówki i zamknięcia naczyń siatkówki.


Opis wybranych działań niepożądanych

Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może spowodować zaćmę i zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Częstości podane poniżej odzwierciedlają zdarzenia obserwowane u wszystkich pacjentów w badaniach FAME. Obserwowane częstości u pacjentów z przewlekłym DMO nie były znacząco różne od obserwowanych w ogólnej populacji.

Częstość występowania zaćmy u pacjentów z naturalną soczewką oka wynosiła około 82% u osób leczonych implantem ILUVIEN i 50% u osób rzekomo leczonych w badaniach klinicznych fazy 3.

U 80% pacjentów z naturalną soczewką oka leczonych implantem ILUVIEN istniała konieczność operacji zaćmy do Roku 3 w porównaniu z 27% osób rzekomo leczonych. Większość pacjentów wymagała operacji przed upływem 21 miesięcy. Tylna podtorebkowa zaćma jest najczęstszym typem zaćmy związanej ze stosowaniem kortykosteroidów. Operacja tego typu zaćmy jest trudniejsza i może być związana z większym ryzykiem powikłań chirurgicznych.

W badaniach FAME osoby z ciśnieniem wewnątrzgałkowym > 21 mmHg przed leczeniem zostały wyłączone. Częstość występowania zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosiła 37%, a 38% osób wymagało zastosowania leku obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe, z czego połowa wymagała co najmniej dwóch leków do kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego. Stosowanie leku obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe było podobne u osób, które były leczone dodatkowym implantem w czasie badania. Dodatkowo 5,6% (21/375) osób, które otrzymało implant, wymagało zabiegu chirurgicznego lub laserowego do kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego (trabekuloplastyka

5    (1,3%), trabekulektomia 10 (2,7%), endocykloablacja 2 (0,5%) i innych zabiegów chirurgicznych

6    (1,6%)).

W podgrupie osób z większym od mediany ciśnieniem wewnątrzgałkowym przed leczeniem (>15 mmHg) 47% wymagało zastosowania leku obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe, a liczba zabiegów chirurgicznych lub laserowych zwiększyła się do 7,1%. W tej podgrupie było 5 (2,2%) osób leczonych trabekuloplastyką, 7 (3,1%) trabekulektomią, 2 (0,9%) endocykloablacją i 4 (1,8%) za pomocą innych zabiegów chirurgicznych stosowanych w leczeniu jaskry.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: LEKI PRZECIWZAPALNE, kortykosteroidy, zwykłe Kod ATC: S01BA15

Kortykosteroidy hamują reakcję zapalną na różnorodne czynniki pobudzające. Hamują obrzęk, odkładanie fibryny, rozszerzenie naczyń włosowatych, migrację leukocytów, proliferację naczyń włosowatych, proliferację fibroblastów, odkładanie kolagenu i tworzenie blizn związane z procesem zapalnym.

Uważa się, że kortykosteroidy działają poprzez indukcję białek hamujących fosfolipazę A, wspólnie nazywanych lipokortynami. Postuluje się, że te białka kontrolują biosyntezę silnych mediatorów zapalenia, takich jak prostaglandyny i leukotrieny, przez hamowanie uwalniania wspólnego prekursora, kwasu arachidonowego. Kwas arachidonowy jest uwalniany z fosfolipidów błonowych komórkowych przez fosfolipazę A2. Wykazano również, że kortykosteroidy zmniejszają stężenie naczyniowego śródbłonkowego czynnika wzrostu, białka, które zwiększa przepuszczalność naczyń i wywołuje obrzęk.

Skuteczność implantu ILUVIEN oceniano w dwóch randomizowanych, wieloośrodkowych, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, równoległych badaniach, rekrutujących pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej, którzy wcześniej byli leczeni za pomocą fotokoagulacji laserowej co najmniej raz. W obu badaniach obserwacja trwała 3 lata. U 74,4% osób zastosowano 1 implant, u 21,6% osób 2 implanty, u 3,5% osób 3 implanty, a u 0,5% osób 4 implanty i u 0% osób > 4 implanty). Pierwotnym punktem końcowym w obu badaniach była liczba osób, u których wzrok poprawił się o 15 lub więcej liter w ciągu 24 miesięcy. W każdym z tych badań osiągnięto pierwotny punkt końcowy skuteczności dla implantu ILUVIEN (zintegrowane wyniki pierwotnego punktu końcowego skuteczności, patrz Wykres 1).

Wykres 1:


Odsetek osób z poprawą > 15 liter w stosunku do okresu przed leczeniem, zintegrowane badania FAME


Gdy oceniano skuteczność jako funkcję czasu trwania choroby, osoby z czasem trwania DMO większym od mediany (> 3 lat) wykazywały znacząco korzystną reakcję na implant ILUVIEN, podczas gdy osoby z krótszym czasem trwania DMO nie wykazywały dodatkowej korzyści w stosunku do leczenia kontrolnego w odniesieniu do poprawy wzroku (Wykresy 2 i 3). Dane tych podgrup wspomagają wskazanie z punktu 4.1 o stosowaniu u pacjentów z przewlekłym DMO (tj. z czasem trwania co najmniej 3 lata).

Wykres 2:    Porównanie odsetka osób z poprawą w stosunku do okresu przed leczeniem > 15 liter

według badania najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (BCVA) i średnią zmianą w stosunku do okresu przed leczeniem nadmiernej grubości punktu centralnego poprzez Podgrupę czasu trwania DMO > 3 lat

Odsetek pacjentów z odpowiedzią > 15 liter


Pierwotny odczyt

"I -*■ Kontrola (N = 112)

p <0.001

0.2 ^g/dzień FAc (N = 209)

34.4%

---•---^

[ >

„♦---♦

s

■/ ,+-r

13.4% w

1

V'"

-1-1-1-1

p <0.001

34.0%

13.4%

0    3    6    9    12 15 18 21    24 27 30 33 36

Miesiące

400


o 3501


- 300


250


ta 200


Ł 150


100


\D 50


Grubość punktu centralnego


Kontrola (> = 111)


0.2 ug dzień FAc (N = 207)


3U2


28 y


Miesiące


Wykres 3:    Porównanie średniej zmiany w porównaniu z okresem przed leczeniem nadmiernej

grubości punktu centralnego i procent osób z poprawą > 15 liter w porównaniu z okresem przed leczeniem według BCVA poprzez Podgrupę czasu trwania DMO < 3 lat

35-


30-


£ 25-


= 20-


£ 15-


-f 400


e 350


— 300


250


Ti 200


ł150


100


w 50


Odsetek pacjentów z odpowiedzią > 1^ liter


Pierwotny odczyt


Kontrola (> = 72)


0.2 ug dzień FAc (> = loó>


Miesiace


p = 0.984


p = 0.275


27.8°/!


22.3 A


20.8 %


Grubość punktu centralnego


Kontrola (p. = 71)


0,2 jig tlzieu FAc (X = 161)


---.319


294


Miesiące


Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego ILUVIEN we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki żółtej. Stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu farmakokinetycznym u ludzi (C-01-06-002, badanie FAMOUS) stężenie fluocynolonu acetonidu w osoczu było poniżej dolnej granicy oznaczalności testu (100 pg/ml) we wszystkich punktach czasowych od Dnia 1 do Miesiąca 36, co wskazuje na nieistotną ekspozycję układową.

U większości osób maksymalne stężenia w cieczy wodnistej fluocynolonu acetonidu obserwowano w Dniu 7. Stężenia fluocynolonu acetonidu w cieczy wodnistej zmniejszały się w czasie pierwszych 3-6 miesięcy, i pozostawały zasadniczo takie same w Miesiącu 36 u osób, których nie leczono ponownie. U osób, które leczono ponownie, obserwowano drugie maksymalne stężenie fluocynolonu acetonidu podobne do stężenia po podaniu wstępnej dawki. Po ponownym leczeniu stężenie fluocynolonu acetonidu w cieczy wodnistej wracało do poziomu podobnego do obserwowanego w czasie pierwszego leczenia.

Wykres 4:    Poziom fluocynolonu acetonidu (FA) w ludzkiej cieczy wodnistej u osób

otrzymujących 1 implant (badanie FAMOUS)


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie w przypadku narażenia przekraczającego maksymalną ekspozycję u człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

Nie ma danych na temat mutagenności implantu ILUVIEN, jego rakotwórczości czy szkodliwego wpływu na reprodukcję lub rozwój. Wykazano, że fluocynolonu acetonid działa teratogennie u myszy i królików po podaniu ogólnym.

Ocena ryzyka dla środowiska

Zagrożenie dla środowiska jako skutek przepisanego stosowania implantu ILUVIEN jest nieistotne w świetle bardzo małej dawki fluocynolonu acetonidu w implancie.

Specjalnie zaprojektowany aplikator implantu ILUVIEN nie stanowi zagrożenia dla środowiska, ponieważ jest umieszczany w pojemniku do usuwania ostrych materiałów medycznych/chirurgicznych natychmiast po jednorazowym użyciu.

W celu uzyskania informacji na temat usuwania i przygotowania produktu leczniczego, patrz punkt 6.6.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze:

Alkohol poliwinylowy

Substancje pomocnicze wchodzące w skład implantu:

Tuba z poliimidu Warstwa silikonowa Alkohol poliwinylowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Nie otwierać plastikowej tacy pokrytej folią do momentu zastosowania aplikatora.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 opakowanie zawiera:

1 implant umieszczony w jałowym aplikatorze do jednorazowego użycia z igłą ze stali nierdzewnej. Aplikator jest umieszczony na plastikowej tacy pokrytej folią.

Opakowanie zewnętrzne: tekturowe pudełko

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Usuwać aplikator w pojemniku do usuwania ostrych, niebezpiecznych biologicznie materiałów. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Alimera Sciences Limited

Centaur House, Ancells Road, Fleet, Hampshire

GU51 2UJ

Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Iluvien