+ iMeds.pl

Infanrix-ipv 1 dawka (0,5 ml)Ulotka Infanrix-ipv

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Infanrix-IPV, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis

(inaktywowana), adsorbowana.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka Infanrix-IPV i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Infanrix-IPV

3.    Jak stosować szczepionkę Infanrix-IPV

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Infanrix-IPV

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST SZCZEPIONKA INFANRIX-IPV I W JAKIM CELU SIĘ JĄ STOSUJE

Infanrix-IPV jest stosowany do szczepienia uzupełniającego i przypominającego u dzieci w celu

zapobiegania czterem chorobom:

   Błonica - ciężka choroba bakteryjna, która najczęściej atakuje drogi oddechowe i czasami skórę. W drogach oddechowych dochodzi do obrzęku, co powoduje poważne trudności w oddychaniu, a czasami duszenie się. Bakterie błonicy wytwarzają także toksyny, które mogą powodować uszkodzenie nerwów, choroby serca, a nawet zgon.

   Tężec - bakterie tężca dostają się do organizmu człowieka w miejscu przecięcia, zadrapania lub rany skóry. Obrażenia, które stwarzają największe ryzyko zakażenia tężcem, to: oparzenia, złamania, rany głębokie lub rany, zanieczyszczone ziemią, kurzem, odchodami końskimi, drzazgami. Bakterie te produkują toksyny, które mogą wywoływać sztywność mięśni, bolesne skurcze mięśni, drgawki, a nawet zgon. Skurcze mięśni mogą być tak silne, że prowadzą do złamania kości kręgosłupa.

   Krztusiec (koklusz): choroba o bardzo dużej zakaźności, która atakuje drogi oddechowe. Powoduje ciężkie napady kaszlu, które mogą powodować problemy z oddychaniem. Kaszel występujący w tej chorobie jest bardzo charakterystyczny - mówi się, że osoby chore na krztusiec „zanoszą się kaszlem”. Kaszel może utrzymywać się przez 1-2 miesiące lub dłużej. Bakterie krztuśca mogą też powodować zapalenie ucha, zapalenie oskrzeli, które może trwać bardzo długo, zapalenie płuc, drgawki, uszkodzenie mózgu, a nawet zgon.

   Poliomyelitis (Polio): jest zakażeniem wirusowym. Polio często przebiega łagodnie. Jednak u niektórych osób może mieć ciężki przebieg i powodować trwałe uszkodzenia, a nawet zgon. Może spowodować paraliż mięśni (mięśnie nie mogą spełniać swoich funkcji). Może on obejmować mięśnie oddechowe lub zapewniające możliwość poruszania się o własnych siłach. Kończyny dotknięte tym schorzeniem mogą być zniekształcone i bolesne.

Infanrix-IPV jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 16. miesięcy do 13. lat włącznie. Nie jest

przeznaczony dla osób powyżej 14 lat.

Jak działa szczepionka:

•    Szczepionka powoduje powstawanie w organizmie własnej odporności (przeciwciał). Będą one chronić zaszczepioną osobę przed wymienionymi chorobami.

•    Szczepionka nie powoduje chorób przed którymi chroni.

Kiedy nie stosować szczepionki Infanrix-IPV

• jeśli wystąpiła reakcja alergiczna (nadwrażliwości) na:

-    którykolwiek składnik wchodzący w skład szczepionki Infanrix-IPV (składniki wymienione są

w punkcie 6)

-    neomycynę lub polimyksynę (antybiotyki)

-    formaldehyd.

Objawy uczulenia mogą obejmować swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka.

• jeśli wystąpiła reakcja alergiczna na którąkolwiek szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi lub polio

•    jeśli wystąpiło jakichkolwiek zaburzenie układu nerwowego w ciągu 7 dni od uprzedniego podania szczepionki przeciwko krztuścowi

• jeśli występuje wysoka gorączka (powyżej 38,0°C). Łagodna infekcja, taka jak np. przeziębienie, nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, ale najpierw należy o tym powiedzieć lekarzowi.

W powyższych przypadkach, szczepionki Infanrix-IPV nie należy podawać. W razie wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem przez dziecko szczepionki Infanrix-IPV.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę Infanrix-IPV

Przed przyjęciem przez dziecko szczepionki Infanrix-IPV, należy poinformować lekarza i (lub) farmaceutę:

•    jeśli kiedykolwiek po szczepieniu szczepionką Infanrix-IPV lub inną szczepionką przeciw krztuścowi wystąpiły problemy zdrowotne, a w szczególności:

- wysoka gorączka (powyżej 40 °C) w ciągu 48 godzin od podania szczepionki

-    zapaść lub stan podobny do wstrząsu w ciągu 48 godzin od podania szczepionki

- nieustający płacz trwający co najmniej trzy godziny w ciągu 48 godzin od podania szczepionki

- drgawki lub napady drgawek z towarzyszącą gorączką lub bez w ciągu 3 dni od podania szczepionki

•    jeśli dziecko choruje na niezdiagnozowaną lub postępującą chorobę mózgu albo na niepoddającą się leczeniu padaczkę. Szczepionka powinna być podana po opanowaniu choroby

•    jeśli występują krwawienia lub łatwo dochodzi do powstawania siniaków

•    jeśli występują skłonności do drgawek związanych z gorączką lub takie przypadki miały miejsce w rodzinie

•    jeśli z różnych przyczyn, występują zaburzenia odporności (w tym zakażenie wirusem HIV). W takich przypadkach szczepionka Infanrix-IPV może zostać podana, jednak zaszczepieni pacjenci mogą nie uzyskać tak dobrej ochrony przeciw zakażeniom.

Po lub nawet przed podaniem każdej szczepionki w postaci zastrzyku może dojść do omdlenia (szczególnie u nastolatków). W związku z tym należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli u pacjenta kiedyś wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyku.

W powyższych przypadkach lub w przypadku wątpliwości, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem przez dziecko szczepionki Infanrix-IPV.

Stosowanie szczepionki Infanrix-IPV z innymi lekami lub szczepionkami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio przez dziecko lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz otrzymanych ostatnio szczepionkach.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli dziecko:

•    przyjmowało leki wpływające na układ immunologiczny lub było poddane radioterapii. W takim przypadku szczepionka może zostać podana, jednak może nie zadziałać tak dobrze. Jeśli to możliwe należy podać szczepionkę po zakończeniu leczenia.

•    Inne szczepionki: Infanrix-IPV może być podawany jednocześnie z innymi szczepionkami. Należy jednak podawać je w różne miejsca ciała.

Ciąża i karmienie piersią

Podanie szczepionki Infanrix-IPV kobietom, które są w ciąży lub karmią piersią jest bardzo mało prawdopodobne. Wynika to z tego, że szczepionka ta przeznaczona jest do stosowania u dzieci w wieku od 16. miesięcy do 13. lat (włącznie).

Nie zaleca się podawania szczepionki podczas ciąży lub karmienia piersią.

Należy poradzić się lekarza przed przyjmowaniem jakichkolwiek leków.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podanie szczepionki Infanrix-IPV osobom, które będą prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny jest bardzo mało prawdopodobne. Wynika to z tego, że szczepionka ta przeznaczona jest do stosowania u dzieci wieku od 16. miesięcy do 13. lat (włącznie). Po szczepieniu dziecko może czuć się śpiące. To wpłynie przejściowo na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach szczepionki Infanrix-IPV

Szczepionka zawiera neomycynę, polimyksynę (antybiotyki) i formaldehyd. Nie należy przyjmować szczepionki w przypadku uczulenia na którykolwiek z tych składników.

3.    JAK STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ INFANRIX-IPV Kiedy zostanie podana szczepionka Infanrix-IPV

•    Lekarz lub pielęgniarka poinformują o tym, kiedy dziecko powinno otrzymać szczepionkę. Zależy to od oficjalnych zaleceń.

W jaki sposób jest podawana szczepionka Infanrix-IPV

•    Dziecko otrzyma jedną dawkę szczepionki.

•    Szczepionka Infanrix-IPV jest zawsze podawana domięśniowo

•    Szczepionka jest zwykle podawana w mięsień ramienia. Jednak, u małych dzieci może być podana w udo.

•    Szczepionka nigdy nie może być podawana donaczyniowo.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, szczepionka Infanrix-IPV może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Szczepionka może spowodować następujące działania niepożądane:

Reakcje alergiczne

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Objawy mogą obejmować:

•    wysypkę skórną, która może być swędząca lub pęcherzowa

•    obrzęk okolicy oczu i twarzy

•    trudność w oddychaniu i połykaniu

•    nagły spadek ciśnienia krwi

•    utratę przytomności

Reakcje takie występują zazwyczaj wkrótce po podaniu szczepionki. Należy natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli objawy wystąpią po opuszczeniu gabinetu lekarskiego. Reakcje alergiczne występują bardzo rzadko (rzadziej niż 1 na 10 000 dawek szczepionki).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów:

•    zapaść

•    utrata przytomności

•    brak świadomości

•    drgawki

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia powyższych objawów. Te działania niepożądane wystąpiły po podaniu innych szczepionek przeciw krztuścowi. Zwykle występują w ciągu 2 do 3 dni po szczepieniu.

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    senność

•    ból głowy

•    utrata apetytu

•    wysoka gorączka 38°C i wyższa

•    ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania

•    nietypowy płacz

•    drażliwość, niepokój

Często (rzadziej niż 1 na 10 dawek szczepionki):

•    biegunka

•    nudności, wymioty

•    wysoka gorączka 39,5°C i wyższa

•    złe samopoczucie

•    twardy guzek w miejscu podania

•    osłabienie

Niezbyt często (rzadziej niż 1 na 100 dawek szczepionki):

•    alergie skórne lub wysypka

Rzadko (rzadziej niż 1 na 1000 dawek szczepionki):

•    obrzęk węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub pachwinowych (limfadenopatia)

•    kaszel lub zapalenie oskrzeli

•    świąd

•    guzkowata wysypka (pokrzywka)

Bardzo rzadko (rzadziej niż 1 na 10 000 dawek szczepionki):

•    krwawienie lub łatwiejsze powstawanie siniaków (trombocytopenia)

•    dłuższe niż normalnie odstępy pomiędzy oddechami (bezdech)

•    obrzęk twarzy, warg, języka, lub gardła mogący spowodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)

•    pęcherzyki w miejscu podania.

Dawki przypominające szczepionki Infanrix-IPV mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia reakcji w miejscu podania. Niektóre z nich mogą dotyczyć całej kończyny, w którą podano szczepionkę.

Reakcje te zwykle zaczynają się w ciągu 48 godzin po podaniu szczepionki i ustępują w ciągu 4 dni.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C).

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

•    Nie zamrażać. Zamrożenie niszczy szczepionkę.

•    Nie stosować szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu kartonowym po (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera szczepionka Infanrix-IPV

nie mniej niż 30 j.m. nie mniej niż 40 j.m.

25 mikrogramów 25 mikrogramów 8 mikrogramów

40 jednostek antygenu D 8 jednostek antygenu D 32 jednostki antygenu D

0,5 miligrama Al3+


Toksoid błoniczy1 Toksoid tężcowyAntygeny Bordetella pertussis Toksoid krztuścowyHemaglutynina włókienkowaPertaktyna1

Poliowirus (inaktywowany)2 typ 1 (szczep Mahoney) typ 2 (szczep MEF-1) typ 3 (szczep Saukett)

1    adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym

2    namnażane w hodowli komórkowej VERO

Wodorotlenek glinu pełni w tej szczepionce rolę adiuwantu. Adiuwanty to substancje wchodzące w skład niektórych szczepionek, mające za zadanie przyspieszenie, wzmocnienie i (lub) przedłużenie ochronnego działania szczepionki.

- Inne składniki szczepionki to: chlorek sodu, medium 199 (zawierające głównie aminokwasy, sole mineralne witaminy), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda szczepionka Infanrix-IPV i co zawiera opakowanie

•    Infanrix-IPV jest zawiesiną do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce (0,5 ml).

•    Zawiesina jest białym, lekko mlecznym płynem.

•    Opakowania zawierają 1, 10 lub 20 ampułkostrzykawek z igłami lub bez igieł

•    Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. rue de l’Institut 89 1330 Rixensart, Belgia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

InfanrixTetra: Danmark, EkkaSa, France

Infanrix Polio: Česká republika, Eesti, Kńnpoę, Latvija, Lietuva, Magyarország, Norge, Slovenská republika, Suomi/Finland, Sverige

Infanrix-IPV: España, Polska, Portugal, United Kingdom IPV Infanrix: Ireland PolioInfanrix: Italia

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2011

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej: Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

W trakcie przechowywania może powstać biały osad i przezroczysty płyn powyżej. Jest to zjawisko prawidłowe i nie zmniejsza działania szczepionki.

Przed wstrzyknięciem, ampułkostrzykawką należy mocno wstrząsnąć w celu uzyskania jednorodnej mętnej, białej zawiesiny.

Zawiesinę należy ocenić wzrokowo pod kątem występowania jakichkolwiek obcych cząstek i (lub) zmiany wyglądu fizycznego szczepionki. W przypadku ich stwierdzenia, szczepionkę należy zniszczyć.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

6

Infanrix-IPV

Charakterystyka Infanrix-ipv

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Infanrix-IPV, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

nie mniej niż 30 j.m. nie mniej niż 40 j.m.

25 mikrogramów 25 mikrogramów 8 mikrogramów

40 jednostek antygenu D 8 jednostek antygenu D 32 jednostki antygenu D

0,5 miligrama Al3+


Toksoid błoniczy1

Toksoid tężcowy1

Antygeny Bordetella pertussis Toksoid krztuścowyHemaglutynina włókienkowaPertaktyna1

Poliowirus (inaktywowany)2 typ 1 (szczep Mahoney) typ 2 (szczep MEF-1) typ 3 (szczep Saukett)

1    adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym

2    namnażane w hodowli komórkowej VERO

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce. Infanrix-IPV jest mętną, białą zawiesiną.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczepionka jest wskazana do szczepienia uzupełniającego i przypominającego przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis u dzieci w wieku od 16. miesięcy do 13. lat włącznie, które otrzymały uprzednio szczepienie pierwotne przeciw tym chorobom.

Stosowanie szczepionki Infanrix-IPV powinno być zgodne z oficjalnie obowiązującymi zaleceniami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Należy podać pojedynczą dawkę (0,5 ml) szczepionki.

Infanrix-IPV może być stosowany u dzieci, które wcześniej otrzymały szczepionki zawierające pełnokomórkową lub acelularną składową krztuśca oraz szczepionki przeciwko poliomyelitis doustne zawierające żywe, atenuowane wirusy lub w postaci wstrzyknięć zawierające inaktywowane wirusy (patrz również punkty 4.8 i 5.1).

Sposób podawania

Infanrix-IPV powinien być podawany domięśniowo w mięsień naramienny, ale u bardzo małych dzieci szczepionkę można podawać w przednio-boczną część uda.

Nie podawać donaczyniowo.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na neomycynę, polimyksynę B i formaldehyd.

Nadwrażliwość po uprzednim podaniu szczepionek przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi lub polio.

Stosowanie szczepionki Infanrix-IPV jest przeciwwskazane u dzieci ze stwierdzoną encefalopatią o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca. W takim przypadku należy zrezygnować ze szczepienia przeciw krztuścowi i stosować szczepionki przeciw błonicy i tężcowi oraz polio.

Tak jak w przypadku innych szczepionek, podanie szczepionki Infanrix-IPV powinno być odroczone u osób w okresie ostrych i ciężkich chorób przebiegających z gorączką. Łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, pacjentom należy zapewnić możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej po szczepieniu.

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i występujących działań niepożądanych). Zgłaszane w wywiadzie rodzinnym drgawki lub zespół nagłej śmierci niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome - SIDS) nie stanowią przeciwwskazania.

Jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w związku czasowym ze szczepieniem szczepionką zawierającą składnik krztuścowy, należy dokładnie rozważyć decyzję o podaniu następnej dawki szczepionki, zawierającej składnik krztuścowy:

-    gorączka > 40,0°C w ciągu 48 godzin po podaniu szczepionki, niewywołana przez jakikolwiek, możliwy do zidentyfikowania czynnik;

-    zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotensyjno- hiporeaktywny) w ciągu 48 godzin po szczepieniu;

- długotrwały, nieustanny płacz trwający > 3 godzin, pojawiający się w ciągu 48 godzin po szczepieniu;

-    drgawki przebiegające z gorączką lub bez gorączki, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu.

W pewnych okolicznościach, takich jak wysokie narażenie na zachorowanie na krztusiec, potencjalne korzyści mogą przeważyć ryzyko.

Tak jak w przypadku każdego szczepienia, należy dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyść z podania szczepionki Infanrix-IPV lub odroczenie tego szczepienia u niemowląt i dzieci z obecnie rozpoznanym lub postępującym ciężkim zaburzeniem neurologicznym.

Szczepionkę Infanrix-IPV należy ostrożnie stosować u dzieci z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ po podaniu domięśniowym szczepionki może u nich wystąpić krwawienie.

Zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania. Jednakże u pacjentów z zaburzeniami odporności może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

U dzieci otrzymujących leki immunosupresyjne (kortykosteroidy, chemioterapię itp.) zaleca się odłożenie szczepienia do czasu zakończenia leczenia.

Szczepionki Infanrix-IPV w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo.

Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych szczepionka Infanrix-IPV była podawana równocześnie ze skojarzoną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce oraz szczepionką przeciwko zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typ b. Dostępne dane nie wskazują na występowanie klinicznie istotnej interferencji w wytwarzaniu przeciwciał na każdy z poszczególnych antygenów.

Nie badano interakcji z innymi szczepionkami, produktami biologicznymi lub innymi produktami leczniczymi. Jednakże, zgodnie z powszechnie przyjętymi wytycznymi dotyczącymi szczepień, teoretycznie nie ma powodów, aby Infanrix-IPV, jako szczepionka inaktywowana, nie mógł być podany jednocześnie z innymi szczepionkami lub immunoglobulinami, ale w różne miejsca ciała.

Tak jak w przypadku innych szczepionek, u pacjentów z zaburzeniami odporności lub otrzymujących leki immunosupresyjne może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna na jeden lub więcej antygenów zawartych w szczepionce.

4.6    Ciąża i laktacja

Przewiduje się, że stosowanie szczepionki Infanrix-IPV jedynie w rzadkich przypadkach będzie dotyczyło osób w wieku rozrodczym.

Nie są dostępne odpowiednie dane kliniczne na temat stosowania szczepionki u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią ani nie przeprowadzono odpowiednich badań na zwierzętach dotyczących toksycznego wpływu na czynności rozrodcze. Z tego powodu nie zaleca się stosowania szczepionki w czasie ciąży. Należy unikać podawania szczepionki w okresie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Przewiduje się, że stosowanie szczepionki Infanrix-IPV jedynie w rzadkich przypadkach będzie dotyczyło osób prowadzących pojazdy mechaniczne lub obsługujących urządzenia mechaniczne w ruchu. Jednakże, senność, objaw często zgłaszany po szczepieniach, może czasowo wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Badania kliniczne:

Poniżej opisany profil bezpieczeństwa oparty jest nad danych pochodzących od ponad 2 200 pacjentów.

Tak jak dla innych szczepionek DTPa i zawierających składową DTPa, zaobserwowano wzrost częstości występowania reakcji w miejscu podania i gorączki po szczepieniu uzupełniającym szczepionką Infanrix-IPV w stosunku do szczepienia pierwotnego.

Częstość występowania na dawkę określano jako:

Bardzo często: (>1/10)

Często: (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często: (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko: (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko: (<1/10 000)

Kolejność działań niepożądanych w każdej grupie częstości uwzględnia zmniejszający się stopień ciężkości działań niepożądanych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: senność, ból głowy (w wieku 6-13 lat)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: zapalenie oskrzeli1, kaszel1

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: biegunka, wymioty, nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: alergiczne zapalenie skóry, wysypka1

Rzadko: świąd, pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo często: utrata apetytu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: gorączka > 38°C, ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia1

Często: gorączka > 39,5°C, złe samopoczucie, reakcje w miejscu podania, w tym stwardnienie, osłabienie

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często: nietypowy płacz, drażliwość, niepokój

przypadkach obejmował sąsiadujący staw. Te reakcje pojawiały się w ciągu 48 godzin po szczepieniu i ustępowały samoistnie bez żadnych następstw średnio po 4 dniach.

•    Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Trombocytopenia2

Zaburzenia układu nerwowego

Zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotoniczno- hiporeaktywny), drgawki (z gorączką lub bez) w ciągu 2 do 3 dni od szczepienia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Bezdech1

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Obrzęk naczynioruchowy1

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Pęcherzyki w miejscu podania

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne w tym reakcje anafilaktyczne1 i anafilaktoidalne

1    odnotowano po podaniu szczepionek GSK ze składnikiem DTPa

2    odnotowano po podaniu szczepionek ze składnikami D i T

4.9 Przedawkowanie

Zgłaszano przypadki podania większej dawki szczepionki niż zalecana podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu. Zgłaszane działania niepożądane nie były specyficzne i były podobne do zgłaszanych po podaniu prawidłowej dawki szczepionki.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Skojarzona szczepionka bakteryjno-wirusowa, kod ATC: J07CA02.

Odpowiedź immunologiczna po szczepieniu uzupełniającym i przypominającym szczepionką Infanrix-IPV była oceniana u 917 zaszczepionych osób. Stwierdzono, że odpowiedź immunologiczna była niezależna od liczby dawek i rodzaju szczepionek podanych wcześniej (DTPw lub DTPa, OPV lub IPV). Dane przedstawiono w poniższych tabelach.

Odpowiedź immunologiczna po jednym miesiącu od szczepienia u dzieci w wieku od 15. do 26. miesięcy:

Antygen

Poprzednie szczepienie

3 dawki DTPw + IPV

3 dawki DTPa + IPV

historia/schemat

2-3-4 miesiąc życia

2-3-4 / 2-4-6 / 3-4-5 lub 3-4,5-6 miesiąc życia

(N = liczba pacjentów)

(N = 37)

(N=252)

Błonica


Odsetek zaszczepionych, którzy osiągnęli miana > 0,1 j.m./ml


w teście ELISA*


100


99,6


Tężec


Odsetek zaszczepionych, którzy osiągnęli miana > 0,1 j.m./ml


w teście ELISA*


100


100


Krztusiec:

Toksoid krztuścowy Hemaglutynina włókienkowa Pertaktyna


Odsetek zaszczepionych, którzy osiągnęli miana > 5 j. ELISA/ml w teście ELISA


100

100

100


100

100

100


Polio Typ 1

Typ 2 Typ 3


Odsetek zaszczepionych, którzy osiągnęli miana > 8 w teście neutralizacji*


100

100

100


100

100

100


*Miana te uznawane są za ochronne


Odpowiedź immunologiczna po jednym miesiącu od szczepienia u dzieci w wieku od 4. do 7. lat:

Antygen

Poprzednie

szczepienie

historia/schemat

(N = liczba pacjentów)

3 dawki DTPw + IPV

3-5-11 miesiąc życia (N = 128)

3 dawki DTPa + IPV lub OPV

3-5-(11-12) miesiąc życia

(N=208)

4 dawki DTPw + IPV

2-3-4+(16-18) miesiąc życia

(N=73)

4 dawki DTPa + IPV lub OPV

2-4-6+18 miesiąc życia

(N=166)

Błonica

Odsetek zaszczepionych, którzy osiągnęli miana

> 0,1 j.m./ml w teście ELISA*

100

99,0

100

100

Tężec

Odsetek zaszczepionych, którzy osiągnęli miana

> 0,1 j.m./ml w teście ELISA*

100

100

100

100


Krztusiec:

Toksoid

krztuścowy

Hemaglutynina

włókienkowa

Pertaktyna

Odsetek zaszczepionych, którzy osiągnęli

miana

> 5 j. ELISA/ml w teście ELISA

98,3

100

100

100

100

100

95,5

100

100

99,4

100

100

Polio

Odsetek

Typ 1

zaszczepionych,

100

100

100

100

Typ 2

którzy osiągnęli

100

100

100

100

Typ 3

miana > 8 w teście neutralizacji*

100

99,5

100

100

*Miana te uznawane są za ochronne

Odpowiedź immunologiczna po jednym miesiącu od szczepienia u dzieci i młodzieży w wieku od 10. do 13. lat:

Antygen

Poprzednie szczepienie historia/schemat

(N = liczba pacjentów)

4 dawki DTPw + IPV w 2-3-4 + (16-18) miesiącu życia oraz 1 dawka DT-IPV w (5-6) roku życia

(N = 53)

Błonica

Odsetek zaszczepionych, którzy osiągnęli miana > 0,1 j.m./ml w teście ELISA*

100

Tężec

Odsetek zaszczepionych, którzy osiągnęli miana > 0,1 j.m./ml w teście ELISA*

100

Krztusiec:

Toksoid krztuścowy Hemaglutynina włókienkowa Pertaktyna

Odsetek zaszczepionych, którzy osiągnęli miana > 5 j. ELISA/ml w teście ELISA

100

100

100

Polio Typ 1

Typ 2 Typ 3

Odsetek zaszczepionych, którzy osiągnęli miana > 8 w teście neutralizacji*

100

100

100

*Miana te uznawane są za ochronne

Po szczepieniu, u > 99% wszystkich pacjentów stwierdzono ochronne miana przeciwciał przeciwko błonicy, krztuścowi, tężcowi i trzem typom poliowirusa.

Nie określono korelacji pomiędzy mianem przeciwciał, a właściwościami ochronnymi w przypadku krztuśca. Miana przeciwciał dla trzech antygenów krztuśca były we wszystkich przypadkach wyższe niż te obserwowane po szczepieniu podstawowym z zastosowaniem skojarzonej szczepionki

zawierającej bezkomórkowy składnik krztuśca (DTPa, Infanrix), której skuteczność została wykazana w badaniu wykonanym wśród osób z kontaktów domowych. Na podstawie tego porównania można oczekiwać, że Infanrix-IPV będzie zapewniał ochronę przeciwko krztuścowi, jednak stopień i czas trwania ochrony wywołanej tą szczepionką nie zostały określone.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ocena właściwości farmakokinetycznych nie jest wymagana dla szczepionek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, swoistej toksyczności oraz zgodności składników nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Medium 199 (zawierające głównie aminokwasy, sole mineralne, witaminy)

Woda do wstrzykiwań.

Adiuwanty, patrz punkt 2.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Z powodu braku badań zgodności szczepionki tej nie wolno mieszać w tej samej strzykawce z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce (ze szkła typu I) z zatyczką (butylową) -wielkość opakowania: 1, 10 lub 20 sztuk z igłami lub bez igieł.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

W trakcie przechowywania może powstać biały osad i przezroczysty płyn powyżej. Jest to zjawisko prawidłowe i nie zmniejsza działania szczepionki.

Ampułkostrzykawką należy wstrząsnąć w celu uzyskania jednorodnej mętnej, białej zawiesiny.

Przed podaniem zawiesinę należy obejrzeć, czy nie występują cząsteczki stałe i (lub) zmiany fizyczne. W przypadku jakichkolwiek zmian koloru i (lub) postaci szczepionki nie należy jej podawać.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. rue de l’Institut 89 1330 Rixensart, Belgia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11884

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02.11.2005/ 28.06.2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1

Informacje o rozległym obrzęku kończyny, w którą wykonano szczepienie szczepionką Infanrix-IPV (zdefiniowanym jako obrzęk o średnicy > 50 mm, widoczny rozlany obrzęk lub widoczne powiększenie obwodu kończyny) były uzyskane w dwóch badaniach klinicznych. Gdy Infanrix-IPV był podany jako czwarta lub piąta dawka DTPa dzieciom w wieku od 4. do 6. roku życia, rozległy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia odnotowano odpowiednio u 13% i 25% pacjentów. Najczęściej był to duży, ograniczony obrzęk (o średnicy > 50 mm) występujący wokół miejsca wstrzyknięcia. U mniejszego odsetka dzieci (odpowiednio 3% i 6%) wystąpił rozlany obrzęk kończyny, w niektórych

Infanrix-IPV