Imeds.pl

Injectio Glucosi 5 % + Natrii Chlorati 0,9 % 2:1 Viaflo (3 Mg + 33 Mg)/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo Roztwór do infuzji

Substancje czynne: sodu chlorek, glukoza.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed podaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed podaniem leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

3.    Jak będzie podawany lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo i w jakim celu się go stosuje

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo jest roztworem następujących substancji w wodzie:

-    cukier (glukoza);

-    chlorek sodu.

Glukoza jest jednym ze źródeł energii dla organizmu. Ten roztwór do infuzji dostarcza 130 kilokalorii na litr.

Sód i chlorki są substancjami chemicznymi znajdującymi się we krwi.

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo jest stosowany:

-    jako źródło węglowodanów (cukier);

-    do leczenia utraty z organizmu wody (odwodnienie) i związków chemicznych (np. w efekcie obfitego pocenia się, chorób nerek);

-    do leczenia zbyt małej objętości krwi w naczyniach krwionośnych (hipowolemia).

2.    Informacje ważne przed podaniem leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

NIE stosować leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo jeśli u pacjenta występuje którykolwiek ze stanów:

-    zbyt dużo płynu w przestrzeniach wokół komórek organizmu (przewodnienie zewnątrzkomórkowe);

-    obj ętość krwi w naczyniach krwionośnych j est większa niż powinna (hiperwolemia);

-    w organizmie znajduje się więcej płynów i sodu niż normalnie (zatrzymanie płynów i sodu);

-    ciężka niewydolność nerek (stan, kiedy nerki nie pracują właściwie i pacjent wymaga dializy);

-    niewyrównana niewydolność serca. Jest to niewydolność serca, która nie jest odpowiednio leczona i wywołuje objawy, takie jak:

-    duszność;

-    obrzęk okolicy kostek.

-    stężenie sodu we krwi mniejsze niż prawidłowe (hiponatremia);

-    stężenie chlorków we krwi mniejsze niż prawidłowe (hipochloremia);

-    nagromadzenie płynu pod skórą we wszystkich okolicach ciała (obrzęki ogólne);

-    choroba wątroby powodująca nagromadzenie płynu w jamie brzusznej (marskość wątroby z wodobrzuszem);

-    cukrzyca nieodpowiednio leczona, ze stężeniem cukru we krwi powyżej normy (cukrzyca niewyrównana);

-    stany nietolerancji glukozy, na przykład:

-    stres metaboliczny (kiedy przemiana materii w organizmie nie przebiega prawidłowo, np. z powodu ciężkiej choroby);

-    śpiączka hiperosmolarna (stan nieświadomości). Jest to rodzaj śpiączki, który może wystąpić u pacjentów z cukrzycą, nieotrzymujących odpowiedniej ilości leków;

-    większe niż prawidłowe stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);

-    większe niż prawidłowe stężenie mleczanów we krwi (hiperlaktatemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta występuje lub występował któryś z poniższych stanów:

-    niewydolność serca;

-    niewydolność oddechowa (choroba płuc);

(powyższe stany mogą wymagać szczególnego monitorowania);

-    zaburzona czynność nerek;

-    zwiększone ciśnienie krwi (nadciśnienie);

-    nagromadzenie płynu pod skórą szczególnie wokół kostek (obrzęki obwodowe);

-    nagromadzenie płynu w płucach (obrzęk płuc);

-    zwiększone ciśnienie krwi w okresie ciąży (stan przedrzucawkowy);

-    jakiekolwiek inne stany związane z zatrzymaniem sodu (kiedy w organizmie pozostaje za dużo sodu), takie jak: leczenie steroidami (patrz także poniżej „Inne leki i Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo”);

-    cukrzyca (należy starannie obserwować stężenie cukru we krwi, a leczenie insuliną może wymagać modyfikacji);

-    uraz głowy w ciągu ostatnich 24 godzin;

-    zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (nadciśnienie wewnątrzczaszkowe);

-    udar spowodowany zakrzepem w naczyniu krwionośnym w mózgu (udar niedokrwienny);

-    uczulenie na kukurydzę (Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo zawiera cukier pochodzacy z kukurydzy).

Podczas podawania tej infuzji, lekarz będzie pobierał próbki krwi i moczu, aby badać:

-    ilość substancji chemicznych, takich jak sód i chlorki we krwi (elektrolity w osoczu);

-    ilość cukru (glukozy).

W przypadkach, w których prawidłowa regulacja zawartości wody we krwi jest zaburzona w wyniku zwiększenia wydzielania hormonu ADH (nieosmotycznego wydzielania hormonu antydiuretycznego ADH), infuzja płynów ze stosunkowo małym stężeniem soli (roztworów hipotonicznych) może prowadzić do małego stężenia sodu we krwi (hiponatremii). Może to prowadzić do wystąpienia bólu głowy, nudności, drgawek, letargu, śpiączki, obrzęku mózgu i zgonu; dlatego wystąpienie tych objawów (ciężka objawowa encefalopatia z hiponatremią) są uważane za stan zagrożenia klinicznego.

Nie wolno podawać leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo przez tę samą igłę, co przetoczenia krwi. Może to powodować uszkodzenie czerwonych krwinek lub ich zlepianie.

Ponieważ lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo zawiera cukier (glukozę), może powodować zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemię). W takiej sytuacji lekarz może:

-    dostosować szybkość infuzji;

-    podać insulinę w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi.

Jest to szczególnie ważne:

-    w przypadku chorych na cukrzycę;

-    jeśli pacjent ostatnio przebył udar (ostry udar niedokrwienny). Duże stężenie cukru we krwi może pogorszyć skutki udaru i zaburzyć proces zdrowienia;

-    jeśli pacjent jest leczony z powodu małej objętość krwi (hipowolemia). Lekarz powinien dostosować szybkość infuzji, aby uniknąć zwiększenia stężenia cukru we krwi.

W przypadku, gdy pacjent ma cukrzycę lub chorobę nerek (niewydolność nerek), lekarz powinien starannie badać stężenie glukozy we krwi. Zapotrzebowanie pacjenta na insulinę lub potas może się zmienić w czasie podawania leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo.

Lekarz uwzględni stosowanie odżywiania pozajelitowego (odżywianie podawane w formie wlewu dożylnego). Podczas długotrwałej terapii lekiem Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo może być konieczne zastosowanie dodatkowego odżywiania. Lekarz powinien także monitorować stężenie potasu we krwi, aby zapobiec jego zmniejszeniu poniżej normy (hipokaliemia).

Dzieci

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u wcześniaków i niemowląt w wieku poniżej 3 miesięcy.

Noworodki, szczególnie urodzone przed terminem oraz z małą masą urodzeniową - są bardziej narażone na wystąpienie zbyt małego lub zbyt dużego stężenia cukru we krwi (hipo- lub hiperglikemia) i dlatego należy je szczególnie monitorować w trakcie leczenia roztworami dożylnymi glukozy celem zapewnienia odpowiedniej kontroli stężenia cukru oraz uniknięcia możliwych długotrwałych działań niepożądanych. Małe stężenie cukru u noworodków może powodować przedłużone napady padaczkowe, śpiączkę i uszkodzenie mózgu. Duże stężenie cukru we krwi wiąże się z krwawieniami do mózgu, wystąpieniem zakażenia bakteryjnego i grzybiczego, uszkodzeniem wzroku (retinopatia wcześniacza), zakażeniami przewodu pokarmowego (martwicze zapalenie jelit), zaburzeniami płuc (dysplazja oskrzelowo-płucna), przedłużonym pobytem w szpitalu oraz śmiercią.

Inne leki i Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu:

-    kortykosteroidów (leki przeciwzapalne);

-    karbenoksolonu (lek przeciwzapalny stosowany do leczenia wrzodów żołądka).

Te leki mogą powodować nagromadzenie w organizmie sodu i wody, prowadzące:

-    do opuchnięcia tkanki z powodu nagromadzenia płynu pod skórą (obrzęk);

-    do zwiększonego ciśnienia krwi (nadciśnienia).

Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo z jedzeniem i piciem

Należy zapytać lekarza, co pacjent może jeść lub pić.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza o ciąży lub karmieniu piersią.

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo może być bezpiecznie stosowany w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Jednakże, przed dodaniem jakiegokolwiek leku do roztworu do infuzji stosowanego w czasie ciąży lub karmienia piersią, należy:

-    skonsultować się z lekarzem;

-    przeczytać Ulotkę dołączoną do opakowania leku, który ma być dodany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak będzie podawany lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Lekarz zdecyduje, jaką dawkę leku zastosować i kiedy podać lek. Zależy to od wieku, masy ciała, stanu klinicznego pacjenta oraz przyczyny leczenia. Ilość podanego leku może również zależeć od innych leków stosowanych przez pacjenta.

NIE WOLNO podawać leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo, jeśli zawiera on widoczne cząstki lub jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Roztwór do infuzji Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo zwykle podaje się przez plastikową rurkę podłączoną do igły umieszczonej w żyle. Zazwyczaj roztwór ten podaje się do żyły w ramieniu. Lekarz może jednak zastosować inną metodę podania leku pacjentowi.

Pozostały niewykorzystany roztwór należy wyrzucić. NIE WOLNO podawać leku Injectio Glucosi 5% +Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo z częściowo zużytego worka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

Jeśli zdolność nerek do usuwania sodu z krwi jest mniejsza niż normalnie, lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo może powodować zwiększenie stężenia sodu we krwi (hipernatremia). Może to prowadzić:

-    do nagromadzenia płynu pod skórą, szczególnie wokół kostek (obrzęki obwodowe);

-    do nagromadzenia płynu w płucach (obrzęk płuc).

Duże stężenia sodu we krwi rzadko występują przy normalnym stosowaniu leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo. Jeśli wystąpią, najpoważniejszą konsekwencją jest zmniejszenie zawartości wody w mózgu (odwodnienie mózgu). Może to powodować senność i splątanie oraz prowadzić do ataków drgawek, utraty świadomości (śpiączka), zatrzymania oddychania (niewydolność oddechowa), a nawet śmierci. Inne objawy obejmują:

-    pragnienie;

-    suchość ust i oczu;

-    gorączkę;

-    szybką pracę serca (tachykardia);

-    zwiększone ciśnienie krwi (nadciśnienie);

-    ból głowy;

-    zawroty głowy;

-    niepokój;

-    rozdrażnienie;

-    osłabienie.

W przypadku podania za dużej ilości leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo może dojść do zakwaszenia krwi. Może to prowadzić do zmęczenia, splątania, letargu i zwiększenia szybkości oddychania.

W przypadku podania zbyt dużej ilości leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo (przedawkowanie) lub zbyt szybkiego podania, może dojść do wystąpienia następujących objawów:

-    zwiększenie stężenia soli we krwi (hiperosmolarność);

-    brak wody w tkankach organizmu (odwodnienie);

-    zwiększone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);

-    zwiększone stężenie cukru w moczu (hiperglikozuria);

-    zwiększenie ilości wytwarzanego moczu (diureza osmotyczna).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego. Infuzja leku zostanie przerwana a lekarz zastosuje leczenie w zależności od objawów.

Jeżeli przed wystąpieniem objawów przedawkowania do leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9%

2:1 Viaflo został dodany inny lek, również on może być powodem tych objawów. Należy przeczytać Ulotkę dołączoną do opakowania dodawanego leku w celu zapoznania się z listą możliwych objawów.

Przerwanie otrzymywania leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

Lekarz zdecyduje, kiedy przerwać infuzję.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą być związane z samym lekiem Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo. Należą do nich:

-    zmiany stężenia substancji chemicznych we krwi (zaburzenia równowagi elektrolitowej);

-    reakcje nadwrażliwości, obejmujące ciężkie reakcje alergiczne zwane anafilaksją (potencjalne objawy u pacjentów z alergią na kukurydzę).

Jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub płyn w płucach (obrzęk płuc):

-    za dużo płynu w organizmie (hiperwolemia), które może powodować częstsze oddawanie moczu (poliuria);

-    niewydolność serca;

-    zmniejszone stężenie sodu we krwi (hiponatremia) - bardzo często (występuje u więcej niż 1 na 10 pacjentów).

Działania niepożądane mogą być związane z techniką podawania. Należą do nich:

-    gorączka (reakcja gorączkowa);

-    dreszcze;

-    zakażenie w miejscu infuzji;

-    miejscowy ból lub reakcja (zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu infuzji);

-    podrażnienie i zapalenie żyły, do której jest podawany roztwór. Może to powodować zaczerwienienie, ból lub pieczenie oraz obrzęk wzdłuż przebiegu żyły, do której podawany jest roztwór;

-    powstanie zakrzepu (zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych) w miejscu infuzji, co powoduje ból, obrzęk lub zaczerwienienie w obszarze zakrzepu;

-    wyciek roztworu do infuzji do przestrzeni okołonaczyniowej (wynaczynienie). Może to uszkodzić tkanki i spowodować tworzenie się blizn;

-    nadmiar płynu w naczyniach krwionośnych (hiperwolemia).

W przypadku, gdy do roztworu do infuzji dodany został lek, on także może powodować wystąpienie działań niepożądanych. Te działania niepożądane będą zależały od dodanego leku. Należy przeczytać Ulotkę dołączoną do opakowania dodawanego leku w celu zapoznania się z listą możliwych objawów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego infuzja musi zostać przerwana.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Ul. Ząbkowska 41

PL 03-736 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

NIE stosować leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo po upływie terminu ważności zamieszczonego na worku, po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie należy stosować leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo, jeśli zawiera on widoczne cząstki lub jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

Substancjami czynnymi leku są:

-    cukier (glukoza): 33 g na litr

-    sodu chlorek: 3 g na litr

Jedyną substancją pomocniczą jest woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo i co zawiera opakowanie

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo jest przezroczystym roztworem, wolnym od widocznych cząstek. Dostępny jest w plastikowych workach poliolefinowo/poliamidowych (Viaflo). Każdy worek jest umieszczony w zamkniętym, ochronnym, plastikowym opakowaniu zewnętrznym.

Wielkości worków:

-    250 ml

-    500 ml

-    1000 ml

Worki dostarczane są w opakowaniach tekturowych. Tekturowe pudełko zawiera jedną z następujących ilości:

-    30 worków po 250 ml

-    20 worków po 500 ml

-    10 worków po 1000 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórcy:

Baxter SA

Boulevard Rene Branquart, 80

7860 Lessines

Belgia

Baxter Healthcare Ltd.

Caxton Way,

Thetford Norfolk IP24 3SE Wielka Brytania

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas, Senegue 22666 Sabinanigo (Huesca)

Hiszpania

Baxter Manufacturing Sp. z o.o. ul. Wojciechowska 42B 20-704 Lublin Polska

Data zatwierdzenia ulotki: 25.07.2013

Baxter i Viaflo są znakami towarowymi Baxter International Inc.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Sposób postępowania i przygotowanie

Stosować tylko, jeśli roztwór jest przezroczysty, bez widocznych cząstek i pojemnik nie jest uszkodzony. Podawać natychmiast po podłączeniu zestawu do infuzji.

Do momentu użycia nie wyjmować worka z zewnętrznego opakowania ochronnego.

Worek wewnętrzny zapewnia jałowość produktu.

Nie należy podłączać plastikowych pojemników seryjnie. Takie stosowanie mogłoby spowodować zator powietrzny, wywołany resztkowym powietrzem zaciągniętym z pierwszego pojemnika, zanim zostanie zakończone podawanie płynu z drugiego pojemnika.

Wywieranie dodatkowego ciśnienia na dożylne roztwory zawarte w elastycznych pojemnikach z tworzywa sztucznego w celu zwiększenia szybkości przepływu może spowodować zator powietrzny, jeśli przed podaniem z pojemnika nie usunięto całkowicie resztek powietrza.

Zastosowanie zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej, może spowodować zator powietrzny. Nie należy stosować zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej wraz z elastycznymi pojemnikami z tworzyw sztucznych.

Roztwór należy podawać za pomocą jałowego sprzętu z zastosowaniem zasad aseptyki. Zestaw do infuzji należy wstępnie wypełnić roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do układu.

Dodatkowe leki można wprowadzać do roztworu przed infuzją lub w trakcie infuzji, przez samouszczelniający port do dodawania leku.

Gdy stosuje się inny lek, należy potwierdzić izotoniczność przed podaniem pozajelitowym.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór zawierający dodatkowe leki należy zużyć natychmiast. Jeżeli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik i zazwyczaj czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, chyba, że dodanie leków miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Dzieci i młodzież

Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób podawania, aby uniknąć wlewu nadmiernej ilości płynów dożylnych u noworodka, co może być śmiertelne. Podczas stosowania pompy strzykawkowej do podawania płynów dożylnych lub leków u noworodka, nie należy pozostawiać worka z płynem połączonego ze strzykawką. Podczas stosowania pompy do infuzji wszystkie zaciski zestawu do podawania dożylnego muszą być zamknięte przed odłączeniem zestawu do podawania od pompy lub przed wyłączeniem pompy. Jest to wymagane niezależnie od tego, czy zestaw do podawania ma zabezpieczenie przed swobodnym wypływem.

Sprzęt do infuzji dożylnej oraz przyrządy do podawania muszą być często sprawdzane.

Wyrzucić po jednorazowym użyciu.

Wyrzucić niewykorzystaną pozostałość roztworu.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.

1.    Otwieranie

a.    Wyjąć worek Viaflo z opakowania ochronnego bezpośrednio przed użyciem.

b.    Ściskając mocno wewnętrzny worek sprawdzić przez minutę czy nie przecieka. Jeśli stwierdzono przeciekanie, roztwór należy wyrzucić gdyż może być niejałowy.

c.    Sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty i nie zawiera nierozpuszczalnych cząstek. Jeżeli roztwór nie jest przezroczysty i zawiera nierozpuszczalne cząstki, należy go wyrzucić.

2.    Przygotowanie do podania

Podczas przygotowywania oraz podawania należy używać jałowych materiałów.

a.    Zawiesić worek za zaczep.

b.    Usunąć plastikową osłonkę z portu do przetaczania, znajdującego się na spodzie worka:

- chwycić mniejsze skrzydełko na szyjce portu jedną ręką

-    chwycić większe skrzydełko na zatyczce drugą ręką i przekręcić

-    zatyczka odskoczy

c.    Przygotować wlew zgodnie z zasadami aseptyki.

d.    Podłączyć zestaw do podawania. Należy zapoznać się ze wszystkimi załączonymi do zestawu wskazówkami dotyczącymi podłączania, wypełniania zestawu oraz podawania roztworu.

3.    Sposoby wprowadzania dodatkowych leków

Uwaga: Dodawane leki mogą wykazywać niezgodność (patrz poniżej punkt 5 „Niezgodności z dodawanymi lekami ”).

Dodawanie leków przed podaniem

a.    Odkazić miejsce przewidziane na dodanie leku.

b.    Używając strzykawki z igłą 19G (1,10 mm) do 22G (0,70 mm) wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania leku i wstrzyknąć lek.

c.    Zmieszać dokładnie roztwór z lekiem. Przy lekach o dużej gęstości, takich jak chlorek potasu, delikatnie opukać porty w pozycji worka portami do góry i wymieszać.

Uwaga: Nie przechowywać worków zawierających dodane leki.

Dodawanie leków w trakcie podawania

a.    Zamknąć zacisk zestawu.

b.    Odkazić miejsce przewidziane na dodanie leku.

c.    Używając strzykawki z igłą 19G (1,10 mm) do 22G (0,70 mm) wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania leku i wstrzyknąć lek.

d.    Zdjąć worek ze stojaka i (lub) odwrócić go portami do góry.

e.    Opróżnić oba porty poprzez delikatne opukiwanie w pozycji worka portami do góry.

f.    Zmieszać dokładnie roztwór z lekiem.

g.    Zawiesić worek w poprzedniej pozycji, otworzyć ponownie zacisk i kontynuować podawanie.

4.    Trwałość w trakcie stosowania: Dodawane leki

Przed zastosowaniem należy ustalić chemiczną i fizyczną stabilność każdego dodawanego leku w pH roztworu Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo w pojemniku Viaflo.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik i zazwyczaj czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, chyba że roztwór został sporządzony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

5.    Niezgodności z dodawanymi lekami

Tak jak w przypadku wszystkich roztworów do podawania pozajelitowego, przed wprowadzeniem dodatkowych leków należy zawsze sprawdzić ich zgodność z roztworem w worku typu Viaflo.

Lekarz jest odpowiedzialny za ocenę niezgodności dodawanych leków z lekiem Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo po sprawdzeniu ewentualnej zmiany koloru i (lub) ewentualnego pojawienia się osadu, nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów. Należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą stosowania dodawanego leku.

Przed dodaniem leku należy sprawdzić jego rozpuszczalność i stabilność w wodzie w pH roztworu Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo (pH 3,5-6,5).

Po dodaniu zgodnego leku do leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo roztwór należy podać natychmiast.

Przykładowo, następujące leki są niezgodne z Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo (lista nie jest pełna):

   ampicylina sodowa

•    mitomycyna

•    erytromycyny laktobionian.

Z powodu obecności glukozy, lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo nie powinien być podawany przez ten sam zestaw do infuzji co krew pełna, ponieważ może dojść do hemolizy i aglutynacji.

Nie należy stosować leków, o których wiadomo, że są niezgodne.

Baxter i Viaflo są znakami towarowymi Baxter International Inc.

10