+ iMeds.pl

Injectio glucosi 5 % + natrii chlorati 0,9 % 2:1 viaflo (3 mg + 33 mg)/mlUlotka Injectio glucosi 5 % + natrii chlorati 0,9 % 2:1 viaflo

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo Roztwór do infuzji

Substancje czynne: sodu chlorek, glukoza.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed podaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed podaniem leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

3.    Jak będzie podawany lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo i w jakim celu się go stosuje

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo jest roztworem następujących substancji w wodzie:

-    cukier (glukoza);

-    chlorek sodu.

Glukoza jest jednym ze źródeł energii dla organizmu. Ten roztwór do infuzji dostarcza 130 kilokalorii na litr.

Sód i chlorki są substancjami chemicznymi znajdującymi się we krwi.

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo jest stosowany:

-    jako źródło węglowodanów (cukier);

-    do leczenia utraty z organizmu wody (odwodnienie) i związków chemicznych (np. w efekcie obfitego pocenia się, chorób nerek);

-    do leczenia zbyt małej objętości krwi w naczyniach krwionośnych (hipowolemia).

2.    Informacje ważne przed podaniem leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

NIE stosować leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo jeśli u pacjenta występuje którykolwiek ze stanów:

-    zbyt dużo płynu w przestrzeniach wokół komórek organizmu (przewodnienie zewnątrzkomórkowe);

-    obj ętość krwi w naczyniach krwionośnych j est większa niż powinna (hiperwolemia);

-    w organizmie znajduje się więcej płynów i sodu niż normalnie (zatrzymanie płynów i sodu);

-    ciężka niewydolność nerek (stan, kiedy nerki nie pracują właściwie i pacjent wymaga dializy);

-    niewyrównana niewydolność serca. Jest to niewydolność serca, która nie jest odpowiednio leczona i wywołuje objawy, takie jak:

-    duszność;

-    obrzęk okolicy kostek.

-    stężenie sodu we krwi mniejsze niż prawidłowe (hiponatremia);

-    stężenie chlorków we krwi mniejsze niż prawidłowe (hipochloremia);

-    nagromadzenie płynu pod skórą we wszystkich okolicach ciała (obrzęki ogólne);

-    choroba wątroby powodująca nagromadzenie płynu w jamie brzusznej (marskość wątroby z wodobrzuszem);

-    cukrzyca nieodpowiednio leczona, ze stężeniem cukru we krwi powyżej normy (cukrzyca niewyrównana);

-    stany nietolerancji glukozy, na przykład:

-    stres metaboliczny (kiedy przemiana materii w organizmie nie przebiega prawidłowo, np. z powodu ciężkiej choroby);

-    śpiączka hiperosmolarna (stan nieświadomości). Jest to rodzaj śpiączki, który może wystąpić u pacjentów z cukrzycą, nieotrzymujących odpowiedniej ilości leków;

-    większe niż prawidłowe stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);

-    większe niż prawidłowe stężenie mleczanów we krwi (hiperlaktatemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta występuje lub występował któryś z poniższych stanów:

-    niewydolność serca;

-    niewydolność oddechowa (choroba płuc);

(powyższe stany mogą wymagać szczególnego monitorowania);

-    zaburzona czynność nerek;

-    zwiększone ciśnienie krwi (nadciśnienie);

-    nagromadzenie płynu pod skórą szczególnie wokół kostek (obrzęki obwodowe);

-    nagromadzenie płynu w płucach (obrzęk płuc);

-    zwiększone ciśnienie krwi w okresie ciąży (stan przedrzucawkowy);

-    jakiekolwiek inne stany związane z zatrzymaniem sodu (kiedy w organizmie pozostaje za dużo sodu), takie jak: leczenie steroidami (patrz także poniżej „Inne leki i Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo”);

-    cukrzyca (należy starannie obserwować stężenie cukru we krwi, a leczenie insuliną może wymagać modyfikacji);

-    uraz głowy w ciągu ostatnich 24 godzin;

-    zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (nadciśnienie wewnątrzczaszkowe);

-    udar spowodowany zakrzepem w naczyniu krwionośnym w mózgu (udar niedokrwienny);

-    uczulenie na kukurydzę (Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo zawiera cukier pochodzacy z kukurydzy).

Podczas podawania tej infuzji, lekarz będzie pobierał próbki krwi i moczu, aby badać:

-    ilość substancji chemicznych, takich jak sód i chlorki we krwi (elektrolity w osoczu);

-    ilość cukru (glukozy).

W przypadkach, w których prawidłowa regulacja zawartości wody we krwi jest zaburzona w wyniku zwiększenia wydzielania hormonu ADH (nieosmotycznego wydzielania hormonu antydiuretycznego ADH), infuzja płynów ze stosunkowo małym stężeniem soli (roztworów hipotonicznych) może prowadzić do małego stężenia sodu we krwi (hiponatremii). Może to prowadzić do wystąpienia bólu głowy, nudności, drgawek, letargu, śpiączki, obrzęku mózgu i zgonu; dlatego wystąpienie tych objawów (ciężka objawowa encefalopatia z hiponatremią) są uważane za stan zagrożenia klinicznego.

Nie wolno podawać leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo przez tę samą igłę, co przetoczenia krwi. Może to powodować uszkodzenie czerwonych krwinek lub ich zlepianie.

Ponieważ lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo zawiera cukier (glukozę), może powodować zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemię). W takiej sytuacji lekarz może:

-    dostosować szybkość infuzji;

-    podać insulinę w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi.

Jest to szczególnie ważne:

-    w przypadku chorych na cukrzycę;

-    jeśli pacjent ostatnio przebył udar (ostry udar niedokrwienny). Duże stężenie cukru we krwi może pogorszyć skutki udaru i zaburzyć proces zdrowienia;

-    jeśli pacjent jest leczony z powodu małej objętość krwi (hipowolemia). Lekarz powinien dostosować szybkość infuzji, aby uniknąć zwiększenia stężenia cukru we krwi.

W przypadku, gdy pacjent ma cukrzycę lub chorobę nerek (niewydolność nerek), lekarz powinien starannie badać stężenie glukozy we krwi. Zapotrzebowanie pacjenta na insulinę lub potas może się zmienić w czasie podawania leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo.

Lekarz uwzględni stosowanie odżywiania pozajelitowego (odżywianie podawane w formie wlewu dożylnego). Podczas długotrwałej terapii lekiem Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo może być konieczne zastosowanie dodatkowego odżywiania. Lekarz powinien także monitorować stężenie potasu we krwi, aby zapobiec jego zmniejszeniu poniżej normy (hipokaliemia).

Dzieci

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u wcześniaków i niemowląt w wieku poniżej 3 miesięcy.

Noworodki, szczególnie urodzone przed terminem oraz z małą masą urodzeniową - są bardziej narażone na wystąpienie zbyt małego lub zbyt dużego stężenia cukru we krwi (hipo- lub hiperglikemia) i dlatego należy je szczególnie monitorować w trakcie leczenia roztworami dożylnymi glukozy celem zapewnienia odpowiedniej kontroli stężenia cukru oraz uniknięcia możliwych długotrwałych działań niepożądanych. Małe stężenie cukru u noworodków może powodować przedłużone napady padaczkowe, śpiączkę i uszkodzenie mózgu. Duże stężenie cukru we krwi wiąże się z krwawieniami do mózgu, wystąpieniem zakażenia bakteryjnego i grzybiczego, uszkodzeniem wzroku (retinopatia wcześniacza), zakażeniami przewodu pokarmowego (martwicze zapalenie jelit), zaburzeniami płuc (dysplazja oskrzelowo-płucna), przedłużonym pobytem w szpitalu oraz śmiercią.

Inne leki i Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu:

-    kortykosteroidów (leki przeciwzapalne);

-    karbenoksolonu (lek przeciwzapalny stosowany do leczenia wrzodów żołądka).

Te leki mogą powodować nagromadzenie w organizmie sodu i wody, prowadzące:

-    do opuchnięcia tkanki z powodu nagromadzenia płynu pod skórą (obrzęk);

-    do zwiększonego ciśnienia krwi (nadciśnienia).

Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo z jedzeniem i piciem

Należy zapytać lekarza, co pacjent może jeść lub pić.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza o ciąży lub karmieniu piersią.

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo może być bezpiecznie stosowany w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Jednakże, przed dodaniem jakiegokolwiek leku do roztworu do infuzji stosowanego w czasie ciąży lub karmienia piersią, należy:

-    skonsultować się z lekarzem;

-    przeczytać Ulotkę dołączoną do opakowania leku, który ma być dodany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak będzie podawany lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Lekarz zdecyduje, jaką dawkę leku zastosować i kiedy podać lek. Zależy to od wieku, masy ciała, stanu klinicznego pacjenta oraz przyczyny leczenia. Ilość podanego leku może również zależeć od innych leków stosowanych przez pacjenta.

NIE WOLNO podawać leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo, jeśli zawiera on widoczne cząstki lub jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Roztwór do infuzji Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo zwykle podaje się przez plastikową rurkę podłączoną do igły umieszczonej w żyle. Zazwyczaj roztwór ten podaje się do żyły w ramieniu. Lekarz może jednak zastosować inną metodę podania leku pacjentowi.

Pozostały niewykorzystany roztwór należy wyrzucić. NIE WOLNO podawać leku Injectio Glucosi 5% +Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo z częściowo zużytego worka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

Jeśli zdolność nerek do usuwania sodu z krwi jest mniejsza niż normalnie, lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo może powodować zwiększenie stężenia sodu we krwi (hipernatremia). Może to prowadzić:

-    do nagromadzenia płynu pod skórą, szczególnie wokół kostek (obrzęki obwodowe);

-    do nagromadzenia płynu w płucach (obrzęk płuc).

Duże stężenia sodu we krwi rzadko występują przy normalnym stosowaniu leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo. Jeśli wystąpią, najpoważniejszą konsekwencją jest zmniejszenie zawartości wody w mózgu (odwodnienie mózgu). Może to powodować senność i splątanie oraz prowadzić do ataków drgawek, utraty świadomości (śpiączka), zatrzymania oddychania (niewydolność oddechowa), a nawet śmierci. Inne objawy obejmują:

-    pragnienie;

-    suchość ust i oczu;

-    gorączkę;

-    szybką pracę serca (tachykardia);

-    zwiększone ciśnienie krwi (nadciśnienie);

-    ból głowy;

-    zawroty głowy;

-    niepokój;

-    rozdrażnienie;

-    osłabienie.

W przypadku podania za dużej ilości leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo może dojść do zakwaszenia krwi. Może to prowadzić do zmęczenia, splątania, letargu i zwiększenia szybkości oddychania.

W przypadku podania zbyt dużej ilości leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo (przedawkowanie) lub zbyt szybkiego podania, może dojść do wystąpienia następujących objawów:

-    zwiększenie stężenia soli we krwi (hiperosmolarność);

-    brak wody w tkankach organizmu (odwodnienie);

-    zwiększone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);

-    zwiększone stężenie cukru w moczu (hiperglikozuria);

-    zwiększenie ilości wytwarzanego moczu (diureza osmotyczna).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego. Infuzja leku zostanie przerwana a lekarz zastosuje leczenie w zależności od objawów.

Jeżeli przed wystąpieniem objawów przedawkowania do leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9%

2:1 Viaflo został dodany inny lek, również on może być powodem tych objawów. Należy przeczytać Ulotkę dołączoną do opakowania dodawanego leku w celu zapoznania się z listą możliwych objawów.

Przerwanie otrzymywania leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

Lekarz zdecyduje, kiedy przerwać infuzję.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą być związane z samym lekiem Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo. Należą do nich:

-    zmiany stężenia substancji chemicznych we krwi (zaburzenia równowagi elektrolitowej);

-    reakcje nadwrażliwości, obejmujące ciężkie reakcje alergiczne zwane anafilaksją (potencjalne objawy u pacjentów z alergią na kukurydzę).

Jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub płyn w płucach (obrzęk płuc):

-    za dużo płynu w organizmie (hiperwolemia), które może powodować częstsze oddawanie moczu (poliuria);

-    niewydolność serca;

-    zmniejszone stężenie sodu we krwi (hiponatremia) - bardzo często (występuje u więcej niż 1 na 10 pacjentów).

Działania niepożądane mogą być związane z techniką podawania. Należą do nich:

-    gorączka (reakcja gorączkowa);

-    dreszcze;

-    zakażenie w miejscu infuzji;

-    miejscowy ból lub reakcja (zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu infuzji);

-    podrażnienie i zapalenie żyły, do której jest podawany roztwór. Może to powodować zaczerwienienie, ból lub pieczenie oraz obrzęk wzdłuż przebiegu żyły, do której podawany jest roztwór;

-    powstanie zakrzepu (zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych) w miejscu infuzji, co powoduje ból, obrzęk lub zaczerwienienie w obszarze zakrzepu;

-    wyciek roztworu do infuzji do przestrzeni okołonaczyniowej (wynaczynienie). Może to uszkodzić tkanki i spowodować tworzenie się blizn;

-    nadmiar płynu w naczyniach krwionośnych (hiperwolemia).

W przypadku, gdy do roztworu do infuzji dodany został lek, on także może powodować wystąpienie działań niepożądanych. Te działania niepożądane będą zależały od dodanego leku. Należy przeczytać Ulotkę dołączoną do opakowania dodawanego leku w celu zapoznania się z listą możliwych objawów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego infuzja musi zostać przerwana.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Ul. Ząbkowska 41

PL 03-736 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

NIE stosować leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo po upływie terminu ważności zamieszczonego na worku, po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie należy stosować leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo, jeśli zawiera on widoczne cząstki lub jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

Substancjami czynnymi leku są:

-    cukier (glukoza): 33 g na litr

-    sodu chlorek: 3 g na litr

Jedyną substancją pomocniczą jest woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo i co zawiera opakowanie

Lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo jest przezroczystym roztworem, wolnym od widocznych cząstek. Dostępny jest w plastikowych workach poliolefinowo/poliamidowych (Viaflo). Każdy worek jest umieszczony w zamkniętym, ochronnym, plastikowym opakowaniu zewnętrznym.

Wielkości worków:

-    250 ml

-    500 ml

-    1000 ml

Worki dostarczane są w opakowaniach tekturowych. Tekturowe pudełko zawiera jedną z następujących ilości:

-    30 worków po 250 ml

-    20 worków po 500 ml

-    10 worków po 1000 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórcy:

Baxter SA

Boulevard René Branquart, 80

7860 Lessines

Belgia

Baxter Healthcare Ltd.

Caxton Way,

Thetford Norfolk IP24 3SE Wielka Brytania

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas, Senegüé 22666 Sabinanigo (Huesca)

Hiszpania

Baxter Manufacturing Sp. z o.o. ul. Wojciechowska 42B 20-704 Lublin Polska

Data zatwierdzenia ulotki: 25.07.2013

Baxter i Viaflo są znakami towarowymi Baxter International Inc.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Sposób postępowania i przygotowanie

Stosować tylko, jeśli roztwór jest przezroczysty, bez widocznych cząstek i pojemnik nie jest uszkodzony. Podawać natychmiast po podłączeniu zestawu do infuzji.

Do momentu użycia nie wyjmować worka z zewnętrznego opakowania ochronnego.

Worek wewnętrzny zapewnia jałowość produktu.

Nie należy podłączać plastikowych pojemników seryjnie. Takie stosowanie mogłoby spowodować zator powietrzny, wywołany resztkowym powietrzem zaciągniętym z pierwszego pojemnika, zanim zostanie zakończone podawanie płynu z drugiego pojemnika.

Wywieranie dodatkowego ciśnienia na dożylne roztwory zawarte w elastycznych pojemnikach z tworzywa sztucznego w celu zwiększenia szybkości przepływu może spowodować zator powietrzny, jeśli przed podaniem z pojemnika nie usunięto całkowicie resztek powietrza.

Zastosowanie zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej, może spowodować zator powietrzny. Nie należy stosować zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej wraz z elastycznymi pojemnikami z tworzyw sztucznych.

Roztwór należy podawać za pomocą jałowego sprzętu z zastosowaniem zasad aseptyki. Zestaw do infuzji należy wstępnie wypełnić roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do układu.

Dodatkowe leki można wprowadzać do roztworu przed infuzją lub w trakcie infuzji, przez samouszczelniający port do dodawania leku.

Gdy stosuje się inny lek, należy potwierdzić izotoniczność przed podaniem pozajelitowym.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór zawierający dodatkowe leki należy zużyć natychmiast. Jeżeli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik i zazwyczaj czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, chyba, że dodanie leków miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Dzieci i młodzież

Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób podawania, aby uniknąć wlewu nadmiernej ilości płynów dożylnych u noworodka, co może być śmiertelne. Podczas stosowania pompy strzykawkowej do podawania płynów dożylnych lub leków u noworodka, nie należy pozostawiać worka z płynem połączonego ze strzykawką. Podczas stosowania pompy do infuzji wszystkie zaciski zestawu do podawania dożylnego muszą być zamknięte przed odłączeniem zestawu do podawania od pompy lub przed wyłączeniem pompy. Jest to wymagane niezależnie od tego, czy zestaw do podawania ma zabezpieczenie przed swobodnym wypływem.

Sprzęt do infuzji dożylnej oraz przyrządy do podawania muszą być często sprawdzane.

Wyrzucić po jednorazowym użyciu.

Wyrzucić niewykorzystaną pozostałość roztworu.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.

1.    Otwieranie

a.    Wyjąć worek Viaflo z opakowania ochronnego bezpośrednio przed użyciem.

b.    Ściskając mocno wewnętrzny worek sprawdzić przez minutę czy nie przecieka. Jeśli stwierdzono przeciekanie, roztwór należy wyrzucić gdyż może być niejałowy.

c.    Sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty i nie zawiera nierozpuszczalnych cząstek. Jeżeli roztwór nie jest przezroczysty i zawiera nierozpuszczalne cząstki, należy go wyrzucić.

2.    Przygotowanie do podania

Podczas przygotowywania oraz podawania należy używać jałowych materiałów.

a.    Zawiesić worek za zaczep.

b.    Usunąć plastikową osłonkę z portu do przetaczania, znajdującego się na spodzie worka:

- chwycić mniejsze skrzydełko na szyjce portu jedną ręką

-    chwycić większe skrzydełko na zatyczce drugą ręką i przekręcić

-    zatyczka odskoczy

c.    Przygotować wlew zgodnie z zasadami aseptyki.

d.    Podłączyć zestaw do podawania. Należy zapoznać się ze wszystkimi załączonymi do zestawu wskazówkami dotyczącymi podłączania, wypełniania zestawu oraz podawania roztworu.

3.    Sposoby wprowadzania dodatkowych leków

Uwaga: Dodawane leki mogą wykazywać niezgodność (patrz poniżej punkt 5 „Niezgodności z dodawanymi lekami ”).

Dodawanie leków przed podaniem

a.    Odkazić miejsce przewidziane na dodanie leku.

b.    Używając strzykawki z igłą 19G (1,10 mm) do 22G (0,70 mm) wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania leku i wstrzyknąć lek.

c.    Zmieszać dokładnie roztwór z lekiem. Przy lekach o dużej gęstości, takich jak chlorek potasu, delikatnie opukać porty w pozycji worka portami do góry i wymieszać.

Uwaga: Nie przechowywać worków zawierających dodane leki.

Dodawanie leków w trakcie podawania

a.    Zamknąć zacisk zestawu.

b.    Odkazić miejsce przewidziane na dodanie leku.

c.    Używając strzykawki z igłą 19G (1,10 mm) do 22G (0,70 mm) wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania leku i wstrzyknąć lek.

d.    Zdjąć worek ze stojaka i (lub) odwrócić go portami do góry.

e.    Opróżnić oba porty poprzez delikatne opukiwanie w pozycji worka portami do góry.

f.    Zmieszać dokładnie roztwór z lekiem.

g.    Zawiesić worek w poprzedniej pozycji, otworzyć ponownie zacisk i kontynuować podawanie.

4.    Trwałość w trakcie stosowania: Dodawane leki

Przed zastosowaniem należy ustalić chemiczną i fizyczną stabilność każdego dodawanego leku w pH roztworu Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo w pojemniku Viaflo.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik i zazwyczaj czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, chyba że roztwór został sporządzony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

5.    Niezgodności z dodawanymi lekami

Tak jak w przypadku wszystkich roztworów do podawania pozajelitowego, przed wprowadzeniem dodatkowych leków należy zawsze sprawdzić ich zgodność z roztworem w worku typu Viaflo.

Lekarz jest odpowiedzialny za ocenę niezgodności dodawanych leków z lekiem Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo po sprawdzeniu ewentualnej zmiany koloru i (lub) ewentualnego pojawienia się osadu, nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów. Należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą stosowania dodawanego leku.

Przed dodaniem leku należy sprawdzić jego rozpuszczalność i stabilność w wodzie w pH roztworu Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo (pH 3,5-6,5).

Po dodaniu zgodnego leku do leku Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo roztwór należy podać natychmiast.

Przykładowo, następujące leki są niezgodne z Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo (lista nie jest pełna):

   ampicylina sodowa

•    mitomycyna

•    erytromycyny laktobionian.

Z powodu obecności glukozy, lek Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo nie powinien być podawany przez ten sam zestaw do infuzji co krew pełna, ponieważ może dojść do hemolizy i aglutynacji.

Nie należy stosować leków, o których wiadomo, że są niezgodne.

Baxter i Viaflo są znakami towarowymi Baxter International Inc.

10

Injectio Glucosi 5 % + Natrii Chlorati 0,9 % 2:1 Viaflo

Charakterystyka Injectio glucosi 5 % + natrii chlorati 0,9 % 2:1 viaflo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Sodu chlorek:    3,0 g/l

Glukoza (w postaci glukozy jednowodnej):    33,0 g/l

Każdy ml zawiera 33 mg glukozy (w postaci glukozy jednowodnej) i 3 mg sodu chlorku. mmol/l:    Na+: 51    Cl": 51

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przezroczysty roztwór, bez widocznych cząstek.

Osmolamość: 285 mOsm/l (w przybliżeniu)    pH: 3,5 do 6,5

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Roztwór Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo stosowany jest w następujących wskazaniach:

-    leczenie odwodnienia lub hipowolemii w przypadkach, w których jest wymagane

podawanie wody, chlorku sodu i węglowodanów w celu ograniczenia przyjmowania płynów i elektrolitów normalnymi drogami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie i szybkość podawania zależy od wieku, masy ciała, stanu klinicznego, biologicznego (równowaga kwasowo-zasadowa) oraz metabolicznego pacjenta (szczególnie od stanu nawodnienia pacjenta), a także od leczenia towarzyszącego. Powinny być określone przez lekarza doświadczonego w leczeniu dorosłych lub dzieci i młodzieży płynami dożylnymi.

Dorośli i osoby starsze

Zaleca się następujące dawkowanie: 500 ml do 3 litrów/24 godz.

Szybkość podawania:

Szybkość infuzji wynosi zwykle 40 ml/kg/24 godz. u dorosłych i osób starszych.

Szybkość infuzji nie powinna przekraczać zdolności pacjenta do utleniania glukozy, w celu uniknięcia wystąpienia hiperglikemii. Dlatego maksymalna szybkość podawania w ostrym stanie wynosi 5 mg/kg/min.

Dzieci i młodzież

Zaleca się następujące dawkowanie:

-    młodzież: 500 ml do 3 litrów/24 godz.

-    niemowlęta, małe dzieci i dzieci:

-    0-10 kg masy ciała:    100 ml/kg/24 godz.

- 10-20 kg masy ciała:    1000 ml + (50 ml/kg ponad 10 kg)/24 godz.

- > 20 kg masy ciała:    1500 ml + (20 ml/kg ponad 20 kg)/24 godz.

Szybkość infuzji różni się zależnie od wieku: 6-8 ml/kg/godz. dla niemowląt, 4-6 ml/kg/godz. dla małych dzieci i 2-4 ml/kg/godz. dla dzieci.

Szybkość infuzji wynosi zwykle 40 ml/kg/24 godz. u młodzieży.

Szybkość infuzji nie powinna przekraczać zdolności pacjenta do utleniania glukozy, w celu uniknięcia wystąpienia hiperglikemii. Dlatego maksymalna szybkość podawania w ostrym stanie wynosi 10-18 mg/kg/min u niemowląt, małych dzieci i dzieci, zależnie od wieku i całkowitej masy ciała.

Uwaga:

-    Niemowlęta i małe dzieci: wiek od 28 dni do 23 miesięcy

-    Dzieci: wiek od 2 do 11 lat

-    Młodzież: wiek od 12 do 18 lat

Sposób podania:

Podanie dożylne.

Środki ostrożności, które należy _podjąć_przed użyciem lub _podaniem_produktu leczniczego Przed zastosowaniem roztwór do infuzji należy ocenić wzrokowo.

Stosować tylko, jeśli roztwór jest przezroczysty, bez widocznych cząstek i pojemnik nie jest uszkodzony.

Podawać natychmiast po podłączeniu zestawu do infuzji.

Do momentu użycia nie wyjmować worka z zewnętrznego opakowania ochronnego.

Worek wewnętrzny zapewnia jałowość produktu.

Roztwór należy podawać za pomocą jałowego sprzętu z zastosowaniem zasad aseptyki. Zestaw do infuzji należy wstępnie wypełnić roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do układu.

Nie należy podłączać plastikowych pojemników seryjnie. Takie stosowanie mogłoby spowodować zator powietrzny, wywołany resztkowym powietrzem zaciągniętym z pierwszego pojemnika zanim zostanie zakończone podawanie płynu z drugiego pojemnika.

Wywieranie dodatkowego ciśnienia na dożylne roztwory zawarte w elastycznych pojemnikach z tworzywa sztucznego w celu zwiększenia szybkości przepływu może spowodować zator powietrzny, jeśli przed podaniem z pojemnika nie usunięto całkowicie resztek powietrza.

Zastosowanie zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej, może spowodować zator powietrzny. Nie należy stosować

2

zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej wraz z elastycznymi pojemnikami z tworzyw sztucznych.

Dodatkowe produkty lecznicze można wprowadzać do roztworu przed infuzją lub w trakcie infuzji, poprzez samouszczelniający port do dodawania produktów leczniczych.

Gdy stosuje się dodatkowy produkt leczniczy, należy potwierdzić izotoniczność przed podaniem pozajelitowym. Obowiązkowe jest dokładne i ostrożne wymieszanie w warunkach aseptycznych z dodatkowym produktem leczniczym. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór zawierający dodatkowe produkty lecznicze należy zużyć natychmiast. Jeżeli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik i zazwyczaj czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, chyba, że dodanie produktów leczniczych miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania, patrz punkt 6.6.

Monitorowanie:

Podczas podawania należy monitorować bilans płynów i stężenie glukozy oraz elektrolitów (szczególnie sodu) w osoczu.

4.3    Przeciwwskazania

Roztwór jest przeciwwskazany u pacjentów, u których występuje:

-    przewodnienie zewnątrzkomórkowe lub hiperwolemia;

-    zatrzymanie płynów i sodu;

-    ciężka niewydolność nerek (ze skąpomoczem/bezmoczem);

-    niewyrównana niewydolność serca;

-    hiponatremia;

-    hipochloremia;

-    obrzęk ogólny i wodobrzusze w przebiegu marskości wątroby.

Roztwór jest także przeciwwskazany w przypadku niewyrównanej cukrzycy, w innych znanych stanach nietolerancji glukozy (takich jak sytuacje stresu metabolicznego), w śpiączce hiperosmolarnej, hiperglikemii i hiperlaktatemii.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ogólne

Infuzję o znacznej objętości u pacjenta z niewydolnością serca, płuc lub nerek należy stosować przy specjalistycznym monitorowaniu.

Sole sodu należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom z nadciśnieniem i niewydolnością serca, obrzękami obwodowymi lub obrzękiem płuc, upośledzoną czynnością nerek, stanem przedrzucawkowym lub innymi stanami powiązanymi z zatrzymaniem sodu (patrz także punkt 4.5).

Stężenie elektrolitów w osoczu, równowaga płynów, stężenie glukozy i równowaga kwasowo-zasadowa powinny być ściśle monitorowane u wszystkich pacjentów. Ma to szczególne znaczenie u dzieci i młodzieży, ponieważ w tej grupie może wystąpić upośledzona zdolność regulacji płynów i elektrolitów.

Infuzja hipotonicznych płynów razem z nieosmotyczną sekrecją ADH może prowadzić do hiponatremii. Hiponatremia może prowadzić do wystąpienia bólu głowy, nudności, drgawek,

3

letargu, śpiączki, obrzęku mózgu i zgonu, dlatego ostra objawowa encefalopatia z hiponatremią jest uważana za stan zagrożenia klinicznego.

Glukoza

Infuzje roztworów zawierających glukozę mogą być przeciwwskazane w ciągu pierwszych 24 godzin po urazie głowy, a podczas epizodów nadciśnienia wewnątrzczaszkowego należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi.

Podawanie roztworów zawierających glukozę może prowadzić do hiperglikemii. Dlatego też, nie zaleca się stosowania tego roztworu po ostrym udarze niedokrwiennym, ponieważ hiperglikemia powoduje zwiększenie niedokrwiennego uszkodzenia mózgu i zaburza proces zdrowienia.

W czasie korygowania hipowolemii należy uważać, by nie przekroczyć możliwości utleniania glukozy przez pacjenta, celem uniknięcia hiperglikemii. Dlatego nie należy przekraczać maksymalnych szybkości podawania przedstawionych w punkcie dotyczącym dawkowania (patrz punkt 4.2).

W przypadku wystąpienia hiperglikemii, należy dostosować szybkość infuzji lub podać insulinę, a w razie konieczności przerwać leczenie.

W przypadku stosowania u pacjentów z cukrzycą lub u pacjentów z niewydolnością nerek, należy dokładnie monitorować stężenie glukozy, a zapotrzebowanie na insulinę i (lub) potas może ulec modyfikacji.

Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo zawiera glukozę pochodzącą z kukurydzy. Należy go ostrożnie stosować u pacjentów ze znana alergią na kukurydzę (patrz punkt 4.8).

Długotrwałe leczenie

W czasie długotrwałego leczenia pacjentowi należy zapewnić właściwą terapię żywieniową. W przypadku przedłużonego podawania należy zachować ostrożność, aby uniknąć hipokaliemii, monitorując stężenie potasu w osoczu i podając w razie potrzeby suplementację potasem.

Dzieci i młodzież

Wcześniaki lub noworodki urodzone w terminie mogą zatrzymywać nadmiar sodu z powodu niedojrzałości czynności nerek. Dlatego w przypadku wcześniaków i noworodków urodzonych w terminie powtarzające się infuzje chlorku sodu można stosować tylko po określeniu stężenia sodu w surowicy.

Noworodki, szczególnie urodzone przed terminem oraz z małą urodzeniową masą ciała - są bardziej narażone na wystąpienie hipo- lub hiperglikemii i dlatego należy je szczególnie monitorować w trakcie leczenia roztworami dożylnymi glukozy, celem zapewnienia odpowiedniej kontroli glikemii oraz uniknięcia możliwych długotrwałych działań niepożądanych. Hipoglikemia u noworodków może powodować przedłużone napady padaczkowe, śpiączkę i uszkodzenie mózgu. Hiperglikemia wiąże się z krwotokami dokomorowymi, opóźnionym wystąpieniem zakażenia bakteryjnego i grzybiczego, retinopatią wcześniaczą, martwiczym zapaleniem jelit, dysplazją oskrzelowo-płucną, przedłużonym pobytem w szpitalu oraz śmiercią.

Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób podawania, w celu uniknięcia wlewu nadmiernej ilości płynów dożylnych u noworodka, co potencjalnie może być śmiertelne. Podczas stosowania pompy strzykawkowej do podawania noworodkom płynów dożylnych lub leków, nie należy pozostawiać worka z płynem połączonego ze strzykawką.

Podczas stosowania pompy do infuzji, wszystkie zaciski zestawu do podawania dożylnego muszą być zamknięte przed odłączeniem zestawu do podawania od pompy lub przed wyłączeniem pompy. Jest to wymagane niezależnie od tego, czy zestaw do podawania ma zabezpieczenie przed swobodnym wypływem.

Sprzęt do infuzji dożylnej oraz przyrządy do podawania muszą być często sprawdzane.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje związane z obecnością sodu:

- kortykosteroidy/steroidy i karbenoksolon, które są powiązane z zatrzymaniem sodu i wody (z obrzękiem i nadciśnieniem).

Glukoza nie powinna być podawana przez ten sam zestaw do infuzji co krew pełna, ponieważ może dojść do hemolizy i aglutynacji.

4.6    Wpływ na ciążę i laktację

Brak jest zgłoszeń o działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem roztworu Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo podczas ciąży lub laktacji. Roztwór Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo jeśli stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem, można podawać podczas ciąży lub laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Zgłaszano wymienione poniżej reakcje niepożądane występujące podczas podawania tych roztworów. Reakcje niepożądane określono zgodnie z zalecaną terminologią i wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA (ang. Medical Dictionary for Regulatory Activities).

Częstości nie mogą być określone na podstawie dostępnych danych, gdyż wymienione działania niepożądane oparte są na podstawie spontanicznych zgłoszeń, za wyjątkiem ‘hiponatremii” u dzieci i młodzieży, gdzie są dostępne dane literaturowe z badań klinicznych.

Wymienione w tym punkcie działania niepożądane podano zgodnie z zalecanymi kryteriami częstości: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000) oraz nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabelaryczna lista reakcji niepożądanych związanych z produktami:

Klasyfikacja układów i narządów

Reakcje niepożądane (zalecane terminy)

Częstość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiponatremia

Bardzo często

Hiperwolemia Zaburzenia równowagi elektrolitowej

Nieznana

Zaburzenia serca

Niewydolność serca

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne* Nadwrażliwość*

Nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Wielomocz

Nieznana

Tabelaryczna lista reakcji niepożądanych związanych z techniką podawania (tj. dożylną drogą podania):

Klasyfikacja układów i narządów

Reakcje niepożądane (zalecane terminy)

Częstość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperwolemia

Nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Uszkodzenie żyły

Nieznana

Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka*

Nieznana

Dreszcze*

Zakażenie w miejscu infuzji

Ból w miejscu podania

Reakcja w miejscu podania

Zapalenie żyły w miej scu podania

Wynaczynienie w miej scu podania

*potencjalne objawy u pacjentów z alergią na kukurydzę, patrz punkt 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Ul. Ząbkowska 41 PL 03-736 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Zatrzymanie nadmiaru sodu przy zaburzonym wydalaniu sodu przez nerki może prowadzić do obrzęków obwodowych i obrzęku płuc.

Hipematremia rzadko występuje po terapeutycznych dawkach chlorku sodu. Najpoważniejszym skutkiem hipernatremii jest odwodnienie mózgu, które powoduje senność i splątanie narastające do drgawek, śpiączki, niewydolności oddechowej i zgonu. Inne objawy obejmują pragnienie, zmniejszone wydzielanie śliny i łez, gorączkę, częstoskurcz, nadciśnienie, ból głowy, zawroty głowy, niepokój, rozdrażnienie i osłabienie.

Podanie nadmiaru soli chlorkowych może powodować utratę wodorowęglanów prowadzącą do zakwaszenia.

Długotrwałe podawanie lub szybki wlew dużych objętości roztworów zawierających glukozę może doprowadzić do hiperosmolarności, odwodnienia, hiperglikemii, hiperglikozurii i diurezy osmotycznej (z powodu hiperglikemii).

W razie przypadkowego przedawkowania, terapię należy przerwać i obserwować pacjenta celem wykrycia objawów podmiotowych i przedmiotowych związanych z podawaniem roztworu i (lub) podawanym produktem leczniczym.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: elektrolity z węglowodanami Kod ATC: B05BB02

Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo jest izotonicznym roztworem chlorku sodu i glukozy.

Właściwości farmakodynamiczne Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo odpowiadają właściwościom jego składników (jonów sodu , chlorków, glukozy).

Jony, takie jak sodu, przenikają przez błonę komórkową w z użyciem różnych mechanizmów transportu, między innymi pompy sodowej (Na-K-ATPaza). Sód odgrywa ważną rolę w przewodnictwie nerwowym i elektrofizjologii serca, a także w metabolizmie nerkowym. Chlorek jest głównie anionem pozakomórkowym. Wewnątrzkomórkowo duże stężenie jonów chlorkowych występuje w krwinkach czerwonych i błonie śluzowej żołądka. Wchłanianie zwrotne chlorków towarzyszy wchłanianiu zwrotnemu sodu.

Glukoza jest głównym źródłem energii w metabolizmie komórkowym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne tego roztworu odpowiadają właściwościom jego składników (jonów sodu, chlorków, glukozy).

Po wstrzyknięciu radioizotopu sodu (24Na) okres półtrwania wynosi od 11 do 13 dni dla 99% wstrzykniętego Na i jeden rok dla pozostałego 1%. Dystrybucja różni się zależnie od tkanek: jest szybka w mięśniach, wątrobie, nerkach, chrząstkach i skórze; wolna w erytrocytach i neuronach oraz bardzo wolna w kościach. Sód jest wydalany głównie przez nerki, ale (jak opisano wcześniej) istnieje znaczne wchłanianie zwrotne. Małe ilości sodu są tracone z kałem i potem.

Dwa główne szlaki metaboliczne glukozy to glukoneogeneza (magazynowanie energii) i glikogenoliza (uwalnianie energii). Metabolizm glukozy jest regulowany przez insulinę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie tego roztworu do infuzji u zwierząt nie są istotne, ponieważ jego składniki są fizjologicznymi składnikami zwierzęcego i ludzkiego osocza.

7

Nie należy się spodziewać efektów toksycznych w warunkach podawania klinicznego. Bezpieczeństwo ewentualnych dodawanych produktów należy rozpatrywać osobno.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Przed wprowadzeniem dodatkowych produktów leczniczych należy zawsze sprawdzić ich zgodność z roztworem w worku typu Viaflo.

W przypadku braku badań dotyczących zgodności, roztworu nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą użycia dodawanego produktu leczniczego.

Przed dodaniem produktu leczniczego należy sprawdzić, czy jest on rozpuszczalny i stabilny w wodzie o pH odpowiadającym roztworowi Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo (patrz punkt 3).

Dla przykładu, następujące produkty lecznicze są niezgodne z roztworem Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo (lista nie jest pełna):

-    ampicylina sodowa

-    mitomycyna

-    erytromycyny laktobionian

Nie należy stosować produktów leczniczych, o których wiadomo, że są niezgodne.

Z powodu obecności glukozy, roztwór Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo nie powinien być podawany przez ten sam zestaw do infuzji co krew pełna, ponieważ może dojść do hemolizy i aglutynacji.

6.3    Okres ważności

Opakowanie nieotwarte:

250 ml i 500 ml: 24 miesiące 1000 ml: 36 miesięcy

Okres ważności w trakcie stosowania

Przed zastosowaniem należy ustalić chemiczną i fizyczną stabilność każdego dodawanego produktu leczniczego w pH roztworu Injectio Glucosi 5% + Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo w worku typu Viaflo.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast.

Jeżeli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik i zazwyczaj czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8 C, chyba, że roztwór został sporządzony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Worki typu Viaflo są wykonane z wielowarstwowego plastiku poliolefina/poliamid.

8

Worki umieszczone są w zewnętrznych plastikowych opakowaniach ochronnych o składzie poliamid/polipropylen.

Worki o pojemności: 250, 500 i 1000 ml.

Zawartość zewnętrznego pudełka tekturowego:

- 30 worków po 250 ml lub - 20 worków po 500 ml lub - 10 worków po 1000 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Wyrzucić po jednorazowym użyciu.

Wyrzucić niewykorzystaną pozostałość roztworu.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.

Sposób podawania, specjalne środki ostrożności dotyczące przygotowania i podawania produktu leczniczego, patrz punkt 4.2.

1.    Otwieranie

a.    Wyjąć worek Viaflo z opakowania ochronnego bezpośrednio przed użyciem.

b.    Ściskając mocno wewnętrzny worek sprawdzić przez minutę czy nie przecieka. Jeśli stwierdzono przeciekanie, roztwór należy wyrzucić, gdyż może być niejałowy.

c.    Sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty i nie zawiera nierozpuszczalnych cząstek. Jeżeli roztwór nie jest przezroczysty i zawiera nierozpuszczalne cząstki, należy go wyrzucić.

2.    Przygotowanie do podania

Podczas przygotowywania oraz podawania należy używać jałowych materiałów.

a.    Zawiesić worek za zaczep.

b.    Usunąć plastikową osłonkę z portu do przetaczania, znajdującego się na spodzie worka:

-    chwycić mniej sze skrzydełko na szyj ce portu j edną ręką

-    chwycić większe skrzydełko na zatyczce drugą ręką i przekręcić

-    zatyczka odskoczy

c.    Przygotować wlew zgodnie z zasadami aseptyki.

d.    Podłączyć zestaw do podawania. Należy zapoznać się ze wszystkimi załączonymi do zestawu wskazówkami dotyczącymi podłączania, wypełniania zestawu oraz podawania roztworu.

3.    Sposoby wprowadzania dodatkowych produktów leczniczych

Uwaga: Dodane produkty lecznicze mogą wykazywać niezgodność.

Dodawanie produktów leczniczych przed podaniem

a.    Odkazić miejsce przewidziane na dodanie produktu leczniczego.

b.    Używając strzykawki z igłą 19-22 G, wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania produktu leczniczego i wstrzyknąć produkt leczniczy.

c.    Zmieszać dokładnie roztwór z produktem leczniczym. Przy produktach o dużej gęstości, takich jak chlorek potasu, delikatnie opukać porty w pozycji worka portami do góry i wymieszać.

Uwaga: Nie przechowywać worków zawierających dodane produkty lecznicze.

Dodawanie produktów leczniczych w trakcie podawania

a.    Zamknąć zacisk zestawu.

b.    Odkazić miejsce przewidziane na dodanie produktu leczniczego.

c.    Używając strzykawki z igłą 19-22 G, wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania produktu leczniczego i wstrzyknąć produkt leczniczy.

d.    Zdjąć worek ze stojaka infuzyjnego i (lub) odwrócić go portami do góry.

e.    Opróżnić oba porty poprzez delikatne opukiwanie w pozycji worka portami do góry.

f.    Zmieszać dokładnie roztwór z produktem leczniczym.

g.    Zawiesić worek w poprzedniej pozycji, otworzyć ponownie zacisk i kontynuować podawanie.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o.

Ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18350

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.06.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

25.07.2013

10

Injectio Glucosi 5 % + Natrii Chlorati 0,9 % 2:1 Viaflo