Imeds.pl

Ismigen -

Wariant informacji: Ismigen -, pokaż więcej wariancji
Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem ISMIGEN.

- Należy zachować tę ulotkę aż do ukończenia leczenia, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym.


ISMIGEN

tabletki podjęzykowe

Każda tabletka zawiera 7 mg lizatu bakterii:

iStaphylococcus aureus Sireptococcus pyogenes Streptococcus viridans Klebsiella pneumoniae Klebsiella ozaenae Haemophilus influenzae Neisseria catarrhalis Streptococcus pneumoniae


oraz 43 mg glicyny


6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów

(w tym typ TY1 - 1 miliard, typ TY2 - 1 miliard, typ TY3 - 1 miliard, typ TY5 - 1 miliard, typ TY8 - 1 miliard, typ TY47 -I miliard)

Substancję pomocnicze:

celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna uwodniona, magnezu stearynian, amonowy glicyryzynian, wyciąg ze sproszkowanej mięty

Dostępne opakowania: 3 biistry po 10 tabletek podjęzykowych, w tekturowym pudelku.

Podmiot odpowiedzialny:

ISTITUTO PIRRI S.r.l. Via Sella Quintino 3 20121 Mediolan Włochy

Wytwórca:

Bruschettini S.r.l.

Via Isonzo 6 16147 Genua Włochy

Sois treści ulotki:

1.    Co to jest ISMIGEN i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się ISMIGEN

3.    Jak stosować ISMIGEN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie ISMIGEN

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST ISMIGEN IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ismigen, tabletki podjęzykowe jest lekiem stosowanym w leczeniu ostrych, podostrych nawracających

lub przewlekłych zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych

Preparat działa również profilaktycznie zapobiegając nawracającym zakażeniom.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ ISMIGEN Nie należy stosować produktu Ismigen, jeśli:

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna (uczuleniowa) na Ismigen lub którykolwiek składnik wchodzący w skład produktu leczniczego

Ciąża

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały toksycznego działania na płód. Pomimo to nie zaleca się podawania produktu Ismigen w pierwszym trymestrze ciąży, w przypadku podejrzenia ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się podawania produktu Ismigen w okresie laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków

Nie stwierdzono żadnych interakcji z innymi lekami.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. JAK STOSOWAĆ ISMIGEN

Droga podania: doustna.

Leczenie ostrych stanów: jedna tabletka dziennie przed jedzeniem, rozpuścić pod językiem. Stosować aż do ustąpienia objawów, przez co najmniej dziesięć dni.

Długotrwałe leczenie: jedna tabletka dziennie, rozpuścić pod językiem. Stosować przez dziesięć kolejnych dni w miesiącu, przez okres 3 miesięcy.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każda lek, Ismigen może powodować działania niepożądane. W przeprowadzonych badaniach klinicznych nie wykazano niepożądanych działań związanych ze stosowaniem preparatu Ismigen.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

5. PRZECHOWYWANIE ISMIGEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Deklarowany termin ważności dotyczy wyłącznie produktu w nienaruszonym opakowaniu. Nie należy stosować produktu po terminie ważności podanym na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia /opracowania ulotki:

2