+ iMeds.pl

Ivoxel 1 mg/gUlotka Ivoxel

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ivoxel

1 mg/g, maść Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ivoxel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ivoxel

3.    Jak stosować lek Ivoxel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ivoxel

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK IVOXEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ivoxel zawiera jako substancję czynną mometazonu furoinian. Lek Ivoxel należy do grupy leków nazywanych miejscowymi kortykosteroidami (lub steroidami).

Kortykosteroidy stosowane miejscowo można podzielić według siły działania na 4 grupy: łagodne, umiarkowane, silne i bardzo silne. Lek Ivoxel jest klasyfikowany jako „silny kortykosteroid”.

U dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych, lek Ivoxel jest stosowany w celu złagodzenia objawów wywoływanych przez niektóre zapalne choroby skóry, takie jak łuszczyca (z wyłączeniem rozległej łuszczycy zwykłej) oraz atopowe zapalenie skóry.

Ta postać leku jest stosowana głównie w leczeniu dolegliwości skóry objawiających się jako bardzo sucha, łuszcząca się i popękana skóra.

Lek Ivoxel nie wyleczy choroby, ale powinien pomóc w złagodzeniu objawów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IVOXEL Kiedy nie stosować leku Ivoxel

•    jeśli pacjent lub dziecko ma uczulenie na mometazonu furoinian, inny kortykosteroid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta występują inne zaburzenia skóry, ponieważ stosowanie leku może spowodować nasilenie tych zaburzeń, w szczególności:

-    trądzik różowaty (choroba skóry twarzy)

-    trądzik pospolity

-    zapalenie skóry wokół ust

-    świąd okolicy odbytu i narządów płciowych

-    wysypka pieluszkowa

-    zakażenia bakteryjne, takie jak liszajec, gruźlica (choroba płuc), kiła (choroba przenoszona drogą płciową)

-    zakażenia wirusowe, takie jak opryszczka, półpasiec i ospa wietrzna

- zakażenia grzybicze, takie jak grzybica stóp (czerwona, swędząca, łuszcząca się skóra stóp) lub zakażenie drożdżakami (zakażenie pochwy, które może powodować upławy i swędzenie)

•    jeśli u pacjenta wystąpił niedawno odczyn po szczepieniu (np. przeciwko grypie).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ivoxel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    Nie należy stosować leku Ivoxel na powieki.

•    Należy unikać kontaktu maści z oczami. W przypadku kontaktu leku z oczami dokładnie przepłukać oczy czystą wodą. W przypadku utrzymywania się podrażnienia oczu, skontaktować się z lekarzem.

•    Nie należy stosować maści na uszkodzoną skórę i błony śluzowe.

•    Nie stosować leku Ivoxel na twarzy bez ścisłej kontroli lekarskiej.

•    W przypadku wystąpienia podrażnienia lub uczulenia po zastosowaniu leku Ivoxel, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Stosowanie leku w terapii łuszczycy może spowodować pogorszenie choroby (np. wystąpienie postaci krostkowej łuszczycy). Lekarz powinien oceniać postęp leczenia w regularnych odstępach czasu, ponieważ takie stosowanie leku wymaga dokładnej kontroli.

Lek Ivoxel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, lub które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty oraz o innych środkach lub suplementach diety, takich jak witaminy.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

•    Nie stosować produktów zawierających lateks (np. prezerwatywa, krążek dopochwowy) podczas leczenia okolicy narządów płciowych lub odbytu lekiem Ivoxel, ponieważ bezpieczeństwo tych produktów może być zmniejszone.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

•    Jeśli lekarz przepisze maść pacjentce w ciąży lub karmiącej piersią, należy unikać stosowania dużych dawek oraz stosować lek przez możliwie najkrótszy okres.

   Nie stosować leku Ivoxel na okolicę piersi podczas karmienia piersią.

Lek Ivoxel maść zawiera glikolu propylenowego monopalmitynostearynian oraz alkohol cetostearylowy

Glikolu propylenowego monopalmitynostearynian może powodować podrażnienie skóry. Alkohol cetostearylowy może powodować miejscowe reakcje skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ LEK IVOXEL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz powinien oceniać stosowanie leku w regularnych odstępach czasu.

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku, młodzież oraz dzieci w wieku 6 lat i starsze:

•    Raz na dobę należy delikatnie nanieść cienką warstwę maści na zmieniony chorobowo obszar skóry.

•    Należy stosować niewielką ilość maści. Maść nałożona na czubek palca (pomiędzy końcem palca wskazującego osoby dorosłej a jego pierwszym zgięciem) wystarczy do pokrycia powierzchni skóry dwukrotnie większej niż dłoń osoby dorosłej. Nigdy nie należy stosować większej ilości maści ani częściej niż zalecił lekarz lub farmaceuta.

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku:

•    Nie należy stosować maści na duże powierzchnie ciała (ponad 20% powierzchni ciała) lub przez długi okres (np. codziennie przez ponad trzy tygodnie).

•    Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, nie należy nakładać bandaża ani opatrunku na miejsce stosowania leku. Spowodowałoby to większe wchłanianie leku i nasiliłoby możliwe działania niepożądane.

Dzieci (w wieku 6 lat i starsze):

   Nie stosować maści u dzieci w wieku powyżej 6 lat na jakąkolwiek część ciała bez ścisłej kontroli lekarskiej.

   Nie stosować maści na powierzchnię przekraczającą 10% powierzchni ciała dziecka.

   Nie stosować w fałdach skóry ani pod szczelnym opatrunkiem.

   Nie stosować dłużej niż przez 3 tygodnie.

Dzieci (w wieku poniżej 6 lat):

Lek Ivoxel nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Sposób podania

Lek Ivoxel przeznaczony jest do stosowania na skórę (podanie na skórę).

Lek ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ivoxel

•    W razie przypadkowego połknięcia maści, lek nie powinien spowodować żadnych działań niepożądanych. Jednak, w razie obaw należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    W przypadku stosowania maści częściej niż jest to zalecane lub na dużych powierzchniach ciała, lek może wpływać na działanie niektórych hormonów. U dzieci może to prowadzić do zaburzeń wzrostu i rozwoju.

•    Jeśli maść stosowano niezgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi dawek, zbyt często i/lub przez długi okres, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Pominięcie zastosowania leku Ivoxel

•    Zastosować maść jak najszybciej, następnie kontynuować stosowanie jak dotychczas.

   Nie należy stosować podwójnej dawki ani stosować maści dwukrotnie w ciągu doby w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ivoxel

W przypadku długotrwałego stosowania nie należy przerywać stosowania maści nagle, ponieważ

może to być szkodliwe.

Leczenie należy przerywać stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku braku poprawy po zastosowaniu leku zgodnie z zaleceniami lekarza lub w razie pogorszenia objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane u dzieci i dorosłych w związku z miejscowym stosowaniem kortykosteroidów obejmują reakcje występujące:

Często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób:

Łagodne lub umiarkowanie nasilone uczucie pieczenia w miejscu zastosowania, uczucie mrowienia/kłucia, świąd, zakażenia bakteryjne, zaburzenia czucia (parestezje), czyraki skóry (czyraczność), ścieńczenie skóry (atrofia skóry).

Niezbyt często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób:

Nieregularne zmiany na skórze (rozstępy), podrażnienie skóry, nadmierne owłosienie (hypertrichosis), zmiany zabarwienia skóry, zapalenie skóry wokół ust, zmiękczenie i wybielenie skóry (maceracja skóry), alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, pęcherzyki wypełnione ropą na skórze twarzy (zapalenie skóry przypominające trądzik różowaty grudkowy), stany zapalne (w tym reakcje trądzikopodobne), purpurowe lub ciemnoniebieskie zabarwienie skóry (wybroczyny podskórne), potówki, suchość, uczulenie, zapalenie mieszków włosowych oraz zakażenia wtórne.

Bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób:

Rozszerzenie naczyń krwionośnych na skórze lub „pajączki” naczyniowe.

W przypadku stosowania dużych dawek, leczenia dużych obszarów skóry, leczenia przewlekłego lub stosowania pod opatrunkami istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Kortykosteroidy mogą zaburzać prawidłowe wytwarzanie steroidów w organizmie. Jest to bardziej prawdopodobne w przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek leku.

Szczególnie u dzieci leczonych kortykosteroidami w postaci maści lub kremów może dojść do wchłaniania leku przez skórę i wystąpienia zaburzeń zwanych zespołem Cushinga, z wieloma objawami, takimi jak twarz „księżycowata” i osłabienie. Dzieci leczone przez długi okres mogą rosnąć wolniej niż rówieśnicy. W celu uniknięcia tego, lekarz przepisze najmniejszą dawkę steroidu, przy której objawy choroby są właściwie kontrolowane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres i numer telefonu i faksu URPL), e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IVOXEL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na tubie po słowach: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Otwartą tubę z ewentualnymi pozostałościami maści należy wyrzucić po upływie 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚC OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ivoxel

Substancją czynną jest mometazonu furoinian.

Każdy gram maści zawiera 1 mg mometazonu furoinianu (0,1% w/w).

Pozostałe składniki: wazelina biała, parafina ciekła, 2-metylopentan-2,4-diol, alkohol cetostearylowy emulgujący (typ A, zawierający wodorofosforan disodowy/potasowy do ustalenia pH), wosk biały, glikolu propylenowego monopalmitynostearynian, woda oczyszczona, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian.

Jak wygląda lek Ivoxel i co zawiera opakowanie

Ivoxel jest przezroczystą maścią, koloru złamanej bieli. Maść pakowana jest w aluminiowe tuby z zakrętką z HDPE, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 50 g, 60 g, 70 g, 90 g i 100 g maści.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 21465 Reinbek Niemcy (Logo)

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Almirall Sp. z o. o. ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa tel.: 22 330 02 57 fax: 22 313 01 57

Produkt leczniczy został dopuszczony do stosowania w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa państwa członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Monovo 1 mg/g Salbe

Francja

Mundoson 1 mg/g Pommade

Hiszpania

Monovo 1 mg/g Pomada

Holandia

Monovo 1 mg/g Zalf

Irlandia

Monovo 1 mg/g Ointment

Luksemburg

Monovo 1 mg/g Salbe

Niemcy

Monovo 1 mg/g Salbe

Polska

Ivoxel

Portugalia

Ivoxel 1 mg/g Pomade

Włochy

Frondava 1 mg/g Unguento

Wielka Brytania

Mometasone furoate 0.1% w/w Ointment

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2013

6

Ivoxel

Charakterystyka Ivoxel

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ivoxel, 1 mg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden gram maści zawiera 1 mg mometazonu furoinianu (Mometasoni furoas) (0,1% mometazonu furoinian).

Substancje pomocnicze: 25,00 mg glikolu propylenowego monopalmitynostearynianu oraz 50,00 mg emulgującego alkoholu cetostearylowego (typu A) na 1 g maści.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Przeźroczysta maść w kolorze złamanej bieli.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Ivoxel jest wskazany w leczeniu objawowym zapalnych chorób skóry, odpowiadających na miejscowe leczenie glikokortykosteroidami, takich jak atopowe zapalenie skóry i łuszczyca (z wyłączeniem rozległej łuszczycy zwykłej).

Produkt leczniczy Ivoxel powinien być stosowany przede wszystkim w leczeniu dolegliwości skórnych objawiających się jako skóra bardzo sucha, łuszcząca się i popękana, w których wskazane jest miejscowe leczenie mometazonem.

4.2    Dawkowanie i sposób podania

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku, młodzież oraz dzieci w wieku 6 lat i starsze:

Cienką warstwę produktu leczniczego Ivoxel powinno się stosować raz na dobę na zmienione chorobowo obszary skóry.

Silnie działające kortykosteroidy do stosowania miejscowego na ogół nie powinny być stosowane na twarz bez ścisłego monitorowania przez lekarza.

Produkt leczniczy Ivoxel nie powinien być stosowany przez dłuższy okres (ponad 3 tygodnie) lub na duże powierzchnie skóry (ponad 20% powierzchni ciała).

U dzieci w wieku 6 lat i starszych produkt leczniczy Ivoxel powinien być stosowany tylko na małe powierzchnie (do 10% powierzchni ciała). Nie należy stosować produktu leczniczego pod opatrunkami okluzyjnymi lub w fałdach skóry. Okres leczenia jest ograniczony do maksymalnie 3 tygodni. Wraz z poprawą kliniczną zwykle zaleca się używanie słabiej działającego kortykosteroidu do stosowania miejscowego.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Produkt leczniczy Ivoxel jest silnie działającym glikokortykoidem z III grupy.

Produktu leczniczego Ivoxel nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ze względu

na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania.

Do stosowania na skórę (podanie na skórę).

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Ivoxel jest przeciwwskazany u pacjentów z:

-    nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    trądzikiem różowatym

-    trądzikiem pospolitym

-    zapaleniem skóry wokół ust

-    świądem okolic odbytu i narządów płciowych

-    wysypką pieluszkową

-    zakażeniami bakteryjnymi (np. liszajcem), wirusowymi (np. opryszczką zwykłą, półpaścem, ospą wietrzną) i grzybiczymi (np. drożdżakami lub dermatofitami)

-    gruźlicą

-    kiłą

-    odczynami poszczepiennymi

Stosowanie produktu leczniczego Ivoxel na powieki jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować produktu leczniczego Ivoxel u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ze względu na niewystarczające doświadczenia kliniczne.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące    stosowania

Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu produktu leczniczego z    oczami    oraz stosowania na powieki.

Produktu leczniczego Ivoxel nie należy stosować na uszkodzoną skórę ani błony śluzowe.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z nadwrażliwością na jakikolwiek inny kortykosteroid. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub uczulenia po zastosowaniu produktu leczniczego Ivoxel, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i rozpocząć odpowiednie leczenie.

W przypadku wystąpienia zakażenia, należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Jeżeli w krótkim czasie nie wystąpi pozytywna reakcja na to leczenie, należy przerwać podawanie kortykosteroidu do czasu wyleczenia zakażenia.

Toksyczność miejscowa i układowa występuje często, szczególnie po długotrwałym, ciągłym stosowaniu na duże obszary uszkodzonej skóry, w fałdach skórnych oraz pod opatrunkami okluzyjnymi. Należy zachować ostrożność podczas leczenia dużych powierzchni ciała i unikać długotrwałego, nieprzerwanego stosowania u wszystkich pacjentów, niezależnie od wieku.

Steroidy stosowane miejscowo, w przypadku stosowania w łuszczycy mogą być niebezpieczne z wielu powodów, w tym zjawiska odbicia po wystąpieniu tachyfilaksji, ryzyka wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej oraz miejscowej lub układowej toksyczności z powodu upośledzenia funkcji skóry jako bariery ochronnej. W przypadku stosowania u pacjentów z łuszczycą, ważne jest dokładne monitorowanie pacjenta.

Podobnie, jak w przypadku wszystkich silnie działających glikokortykoidów stosowanych miejscowo, należy unikać nagłego przerwania leczenia. W przypadku przerwania długotrwałego leczenia miejscowego silnie działającym glikokortykoidem może wystąpić zjawisko odbicia, przybierające postać zapalenia skóry z intensywnym zaczerwienieniem, uczuciem kłucia i pieczenia. Można temu zapobiec poprzez powolne zmniejszanie dawki produktu leczniczego, na przykład kontynuując stosowanie produktu leczniczego z przerwami przed odstawieniem go.

U niektórych pacjentów po zastosowaniu miejscowym może wystąpić hiperglikemia i cukromocz z powodu wchłaniania układowego.

Glikokortykoidy mogą zmieniać wygląd niektórych zmian skórnych i utrudniać właściwe rozpoznanie oraz opóźniać gojenie.

Produkt leczniczy Ivoxel zawiera monopalmitynostearynian glikolu propylenowego, który może powodować podrażnienie skóry oraz alkohol cetostearylowy, który może wywoływać miejscowe reakcje skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność Wpływ nie znany.

Ciąża

Kortykosteroidy przenikają przez łożysko. Dane dotyczące miejscowego stosowania mometazonu podczas ciąży są bardzo ograniczone. Opisywano oddziaływanie dużych dawek kortykosteroidów podawanych układowo na płód/noworodka (opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego, zahamowanie czynności kory nadnerczy, rozszczep podniebienia).

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję i teratogenność (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi jest nieznane.

Pomimo ograniczonej ekspozycji układowej, produkt leczniczy Ivoxel może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie po wnikliwym rozważeniu stosunku korzyści z terapii do ryzyka.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy mometazon jest wydzielany do mleka kobiet karmiących piersią. Produkt leczniczy Ivoxel może być stosowany u kobiet karmiących piersią jedynie po wnikliwym rozważeniu stosunku korzyści z terapii do ryzyka. Podczas laktacji nie wolno stosować produktu leczniczego Ivoxel na okolicę piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Ivoxel nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono w Tabeli 1, zgodnie z terminologią układów i narządów MedDRA oraz według malejącej częstości występowania:

Bardzo często (> 1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W związku z miejscowym stosowaniem kortykosteroidów występowały następujące działania niepożądane:

Tabela 1: Działania niepożądane zgłaszane w związku z leczeniem według układu narządów i częstości występowania

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często:

Zakażenia wtórne

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko:

Teleangiektazje

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

Łagodne lub umiarkowane uczucie pieczenia w miejscu zastosowania, uczucie mrowienia/kłucia, świąd, zakażenia bakteryjne, parestezje, czyraczność, miejscowy zanik skóry

Niezbyt często:

Rozstępy, podrażnienie, nadmierne owłosienie, hipopigmentacja, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie skóry przypominające trądzik różowaty grudkowy (skóra twarzy), reakcje trądzikopodobne, wybroczyny podskórne, potówka, suchość, uczulenie (mometazon), zapalenie mieszków włosowych

W przypadku częstego stosowania, leczenia dużych obszarów skóry oraz leczenia przewlekłego, jak również stosowania w fałdach skóry i pod opatrunkami okluzyjnymi istnieje zwiększone ryzyko występowania układowych i miejscowych działań niepożądanych. W pojedynczych przypadkach (rzadko) opisywano występowanie hipopigmentacji lub hiperpigmentacji po stosowaniu innych steroidów, dlatego działania te mogą również wystąpić w przypadku stosowania produktu leczniczego Ivoxel.

Działania niepożądane opisywane w związku z układowym stosowaniem glikokortykoidów -w tym zahamowanie czynności nadnerczy - mogą również wystąpić po miejscowym zastosowaniu glikokortykoidów.

Dzieci są bardziej podatne niż dorośli na hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej i występowanie zespołu Cushinga w związku z miejscowym stosowaniem kortykosteroidów, ze względu na wyższy współczynnik powierzchni ciała do masy ciała. Leczenie przewlekłe kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

U dzieci leczonych miejscowo kortykosteroidami opisywano występowanie nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. Objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego obejmują wypukłe ciemiączka, ból głowy i obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres i numer telefonu i faksu URPL), e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nadmierne długotrwałe stosowanie miejscowych kortykosteroidów może prowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, co może prowadzić do wtórnej niewydolności kory nadnerczy. W przypadku zgłoszenia zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza należy podjąć działanie, z zachowaniem ostrożności stosowanej zazwyczaj w takich przypadkach, w celu zmniejszenia częstości stosowania produktu leczniczego lub podjąć próbę odstawienia produktu leczniczego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy o silnym działaniu (grupa III), kod ATC: D07AC13

Produkt leczniczy Ivoxel jest glikokortykoidem z grupy III, o silnym działaniu.

Substancja czynna, mometazonu furoinian, jest syntetycznym, niefluorowanym glikokortykoidem z estrem furoinianu w pozycji 17.

Podobnie jak inne kortykosteroidy do stosowania zewnętrznego, mometazonu furoinian wykazuje wyraźne działanie przeciwzapalne i przeciwłuszczycowe w standardowych modelach zwierzęcych.

Wykazano, że produkt leczniczy Ivoxel charakteryzuje się równoważnym profilem odpowiedzi farmakodynamicznej (zwężenie naczyń) do produktu referencyjnego zawierającego 1 mg/g mometazonu furoinianu po podaniu na zdrową skórę. Obliczony stosunek AUC produktu leczniczego Ivoxel do produktu referencyjnego w teście zwężania naczyń wynosił 101,5%.

Indeks terapeutyczny mometazonu furoinianu (stosunek działań pożądanych do działań niepożądanych), określony na podstawie danych z piśmiennictwa wskazuje, że mometazon należy do grupy glikokortykoidów do stosowania miejscowego, dla których działania pożądane wyraźnie przewyższają działania niepożądane.

W przeprowadzonym na myszach teście z olejem krotonowym wykazano, że mometazon (ED50 = 0,2 pg na ucho) ma taką samą siłę działania jak betametazonu walerianian po jednorazowym zastosowaniu i jest około 8 razy silniejszy niż betametazonu walerianian po pięciokrotnym podaniu (ED50 = 0,002 pg na ucho na dobę w porównaniu do 0,014 pg na ucho na dobę).

U świnek morskich mometazon był około dwukrotnie silniejszy niż betametazonu walerianian w zmniejszaniu akantozy wywołanej przezMalassezia ovalis (tj. działanie przeciwłuszczycowe) po zastosowaniu produktu leczniczego 14 razy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wyniki badań wchłaniania przezskórnego wykazały, że wchłanianie układowe po zastosowaniu miejscowym mometazonu furoinianu 0,1% maści, jest minimalne. Wyniki wykazały, że około 0,7% substancji czynnej jest wchłaniane przez nieuszkodzoną skórę w ciągu 8 godzin (bez stosowania opatrunku okluzyjnego).

Określenie metabolitów było niemożliwe ze względu na małe ilości występujące w osoczu i wydalinach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Gatunek zwierząt

Rodzaj podania

LD50 (mg/kg masy ciała)

Mysz

podskórnie

200 - 2000

Szczur

podskórnie

200

Pies

podskórnie

>200

Mysz

doustnie

>2000

Szczur

doustnie

>2000

Toksyczność przewlekła

Podczas różnych badań toksyczności po podawaniu długotrwałym, w których substancję czynną podawano w nadmiernej ilości (670 razy większej niż dawka lecznicza) przez 6 miesięcy, stwierdzono jedynie objawy typowe dla przedawkowania kortykosteroidów: zmniejszenie przyrostu masy ciała; atrofię mięśni; powiększenie brzucha; zmniejszenie liczby limfocytów i granulocytów kwasochłonnych oraz zwiększenie liczby leukocytów obojętnochłonnych; zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (AlAT i AspAT), stężenia cholesterolu i triglicerydów; lipidemię; zmiany narządowe (zanik śledziony i grasicy, miejscowy zanik skóry, zwiększenie masy wątroby i nerek oraz zmniejszenie osteogenezy).

Na ogół zmiany takie występowały częściej i z większym nasileniem u tych zwierząt, którym podawano substancję porównawczą - betametazonu walerianian. Żadna z tych dwóch substancji nie wykazywała nietypowych działań układowych.

Genotoksyczność

Badania mutacji genowych przyniosły negatywny wynik. Jednakże mometazon in vitro wywoływał mutacje chromosomowe, ale tylko w stężeniach cytotoksycznych. Podobnych działań nie obserwowano w szczegółowych badaniach in vivo i w związku z tym, z wystarczającą pewnością, można wykluczyć ryzyko działania mutagennego.

Karcynogenność

Długotrwałe badania karcynogenności mometazonu furoinianu podawanego drogą inhalacji przeprowadzono na szczurach (2 lata) oraz na myszach (19 miesięcy). Nie obserwowano statystycznie istotnego wzrostu częstości występowania guzów w przypadku stosowania dawek do 67 pg/kg m.c. u szczurów lub 160 pg/kg m.c. u myszy.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Doświadczenia na zwierzętach dotyczące wpływu mometazonu furoinianu na rozwój zarodkowy u królików wykazały zmniejszoną masę ciała po podaniu dawek od 0,15 mg/kg m.c. Po podaniu miejscowym u królików, u potomstwa występowały różne typy deformacji, takie jak: zakrzywione przednie łapy, rozszczep podniebienia, brak pęcherzyka żółciowego oraz przepuklina pępkowa.

U szczurów dawka śmiertelna dla zarodka zaczynała się od dawki 7,5 pg/kg m.c. (podanie podskórne) a działanie opóźniające rozwój zaczynało się od dawki 0,3 mg/kg m.c. (podanie miejscowe) (zmniejszona masa ciała, opóźnione kostnienie). Obserwowano też zwiększenie liczby przypadków przepukliny pępkowej wywołane podawaniem substancji. Po podawaniu produktu leczniczego samicom w okresie zbliżonym do daty porodu obserwowano wydłużenie akcji porodowej i trudniejsze porody.

Mometazonu furoinian nie miał żadnego wpływu na płodność u szczurów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała Parafina ciekła

2-metylopentan-2,4-diol

Alkohol cetostearylowy emulgujący (typ A, zawierający wodorofosforan disodowy/potasowy do ustalenia pH)

Wosk biały

Glikolu propylenowego monopalmitynostearynian

Woda oczyszczona

Kwas cytrynowy bezwodny

Sodu cytrynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Podczas leczenia okolicy narządów płciowych lub odbytu produktem leczniczym Ivoxel, składniki takie jak wazelina biała oraz parafina ciekła mogą pogarszać jakość produktów zawierających lateks (np. prezerwatyw, krążków dopochwowych) i w związku z tym mogą zmniejszać bezpieczeństwo takich produktów.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania (tuby): 6 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Maść pakowana jest w tuby aluminiowe zamykane zakrętką z polietylenu wysokiej gęstości, koloru białego, z kolcem służącym do nakłuwania tuby. Tuby pakowane są w tekturowe pudełka. Pudełko tekturowe zawiera jedną tubę.

Tuby zawierają: 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 50 g, 60 g, 70 g, 90 g i 100 g maści.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 21465 Reinbek Niemcy (Logo)

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 21346

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 24.07.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2013

9

Ivoxel