Imeds.pl

Jaydess 13,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Jaydess, 13,5 mg, system terapeutyczny domaciczny

Levonorgestrelum

Imię i nazwisko pacjentki: Imię i nazwisko lekarza: ... Numer telefonu do lekarza: Data założenia systemu: ... Data usunięcia systemu: ... Pierwsza wizyta kontrolna: Następne wizyty:

1..............

2..............

3..............

▼ Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Jaydess i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Jaydess

3.    Jak stosować Jaydess

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Jaydess

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Jaydess i w jakim celu się go stosuje

System Jaydess jest stosowany do zapobiegania ciąży (antykoncepcji) w okresie do trzech lat.

Jaydess to system terapeutyczny domaciczny o kształcie litery "T", który po założeniu w jamie macicy powoli uwalnia małą ilość hormonu, lewonorgestrelu.

System Jaydess działa poprzez zmniejszanie comiesięcznego wzrostu śluzówki macicy i zagęszczenie śluzu szyjkowego. Takie działania uniemożliwiają styczność plemników i komórki jajowej i w ten sposób zapobiegają zapłodnieniu komórki jajowej przez plemnik.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Jaydess

Uwagi ogólne


Przed rozpoczęciem stosowania systemu Jaydess, lekarz zada pytania dotyczące historii choroby.

W niniejszej ulotce opisanych jest kilka sytuacji, w których należy usunąć system Jaydess lub w których skuteczność systemu Jaydess może być zmniejszona. W takich sytuacjach należy albo powstrzymać się od stosunków płciowych, albo stosować prezerwatywy lub inną metodę mechaniczną.

System Jaydess, podobnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) ani jakąkolwiek inną chorobą przenoszoną drogą płciową.

System Jaydess nie jest odpowiedni do stosowania jako antykoncepcja awaryjna (antykoncepcja po stosunku).


Kiedy NIE stosować leku Jaydess:

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na lewonorgestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”)

-    jeśli aktualnie występuje zapalenie narządów miednicy mniejszej (zakażenie żeńskich narządów płciowych) lub choroba ta występowała wielokrotnie w przeszłości

-    jeśli występują choroby związane ze zwiększoną skłonnością do zakażeń narządów miednicy mniejszej

-    jeśli występuje zakażenie dolnego odcinka dróg rodnych (zakażenie pochwy lub szyjki macicy)

-    jeśli występowało zakażenie macicy po porodzie, aborcji lub poronieniu w ciągu ostatnich 3 miesięcy

-    jeśli występują nieprawidłowe komórki nabłonka szyjki macicy

-    jeśli występuje rak lub podejrzenie raka szyjki macicy lub macicy

-    jeśli występują nowotwory, których rozrost jest czuły na progestageny, np. rak piersi

-    jeśli występuje krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie

-    jeśli występują nieprawidłowości szyjki lub jamy macicy, łącznie z włókniakomięśniakami, które zniekształcają jamę macicy

-    jeśli występuje czynna choroba wątroby lub nowotwór wątroby

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi przed zastosowaniem systemu Jaydess, jeśli:

-    pacjentka ma cukrzycę. Zasadniczo nie ma potrzeby zmiany leków na cukrzycę podczas stosowania systemu Jaydess, ale może być konieczne sprawdzenie tego przez lekarza.

-    pacjentka ma padaczkę. W czasie zakładania lub usuwania systemu mogą wystąpić drgawki (napad padaczkowy)

-    w przeszłości u pacjentki wystąpiła ciąża pozamaciczna (ciąża poza jamą macicy).

Ponadto należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych stanów wystąpi przed rozpoczęciem

stosowania systemu Jaydess lub pojawi się po raz pierwszy w czasie stosowania systemu Jaydess:

-    migrena zaburzeniami widzenia lub innymi objawami, które mogą być oznakami przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (okresowego zablokowania dopływu krwi do mózgu)

-    wyjątkowo silny ból głowy

-    żółtaczka (zażółcenie skóry, białek oczu i (lub) paznokci)

-    znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi

-    ciężka choroba tętnic, taka jak udar mózgu lub zawał serca.

Następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe mogą wskazywać na ciążę pozamaciczną i wymagają niezwłocznej konsultacji z lekarzem (patrz także punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”):

•    zatrzymanie krwawień miesiączkowych, a następnie wystąpienie uporczywych krwawień lub bólu

•    ból w podbrzuszu, który jest silny lub utrzymujący się

•    typowe objawy ciąży z równoczesnym krwawieniem i zawrotami głowy

•    pozytywny wynik testu ciążowego

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych niżej sytuacji (patrz punkt 4):

-    jeśli pacjentka będzie odczuwać silny ból (przypominający skurcze w czasie miesiączki) lub wystąpi silne krwawienie po założeniu systemu lub będzie odczuwała ból lub miała krwawienie, które trwa dłużej niż kilka tygodni. Może to być na przykład objaw infekcji, perforacji lub niewłaściwego położenia Jaydess.

-    jeśli pacjentka przestanie wyczuwać nitki w pochwie. Może to być oznaką wydalenia systemu. Można to sprawdzić delikatnie wkładając palec do pochwy i wyczuć nitki na końcu pochwy przy wejściu do macicy (szyjka macicy). Nie należy pociągać za nitki, bo można przypadkowo usunąć Jaydess. Należy unikać stosunku płciowego lub stosować antykoncepcję mechaniczną (taką jak prezerwatywy) do czasu, kiedy lekarz stwierdzi, że system znajduje się we właściwej pozycji.

-    jeśli pacjentka lub jej partner wyczuje dolny koniec systemu Jaydess. Należy unikać współżycia, aż do momentu kiedy lekarz stwierdzi, że system znajduje się we właściwej pozycji.

-    jeśli partner pacjentki poczuje podczas stosunku nitki do wyciągania systemu Jaydess,

-    jeśli będzie podejrzewać ciążę,

-    jeśli u pacjentki będą występować uporczywe bóle brzucha, gorączka lub nietypowa wydzielina z pochwy, która może być oznaką zakażenia. Zakażenia muszą być leczone natychmiast.

-    jeśli podczas stosunku pacjentka będzie odczuwać ból lub dyskomfort, który może być na przykład oznaką zakażenia, torbieli jajnika, albo że Jaydess nie znajduje się we właściwej pozycji

-    jeśli wystąpią nagłe zmiany w miesiączkach (np. jeśli krwawienia miesiączkowe pacjentki staną się mniej obfite lub całkowicie zanikną, a następnie pojawią się uporczywe krwawienia lub dolegliwości bólowe, bądź jeśli pacjentka zacznie obficie krwawić), które mogą oznaczać, że system Jaydess nie znajduje się we właściwej pozycji lub został wydalony.

Zaleca się stosowanie podpasek. W przypadku stosowania tamponów należy ostrożnie je zmieniać, aby nie pociągnąć za nitki systemu Jaydess.

Dzieci i młodzież

System Jaydess nie jest wskazany do stosowania przed pierwszą miesiączką.

Lek Jaydess a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Systemu Jaydess nie wolno stosować w okresie ciąży.

U niektórych kobiet podczas stosowania systemu Jaydess może nie występować miesiączka. Brak miesiączek niekoniecznie jest oznaką ciąży. Jeśli u pacjentki nie występuje miesiączka i pojawiają się inne objawy ciąży, należy skontaktować się z lekarzem w celu przeprowadzenia badania i wykonania testu ciążowego.

Jeśli przez 6 tygodni nie wystąpiła miesiączka i pacjentka ma wątpliwości, może rozważyć wykonanie testu ciążowego. Jeśli wynik będzie negatywny, nie ma potrzeby wykonywania innych testów, chyba że pojawią się inne objawy ciąży.

Jeśli pacjentka zaszła w ciążę, podczas gdy system Jaydess jest założony, powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu usunięcia systemu Jaydess. Istnieje ryzyko poronienia samoistnego, jeśli system Jaydess jest usunięty w czasie ciąży.

Pozostawienie założonego systemu Jaydess w czasie ciąży może zwiększać ryzyko poronienia, zakażenia lub porodu przedwczesnego. Należy porozmawiać z lekarzem na temat zagrożeń związanych z kontynuowaniem ciąży.

Jeśli pacjentka chce zajść w ciąże, powinna skontaktować się z lekarzem, aby system Jaydess został usunięty.

Ciąża pozamaciczna (ciąża poza jamą macicy)

Niezbyt częste są przypadki zajścia w ciążę przez kobiety stosujące system Jaydess. Jednak jeśli w czasie stosowania systemu Jaydess kobieta zajdzie w ciążę, ryzyko, że ciąża mogłaby rozwinąć się poza macicą (ciąża pozamaciczna), jest większe. U kobiet, u których występowała wcześniej ciąża pozamaciczna, operacja jajowodów lub zakażenie narządów miednicy mniejszej są powiązane z większym ryzykiem tego rodzaju ciąży. Ciąża pozamaciczna jest ciężkim stanem, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”) i może mieć ona wpływ na przyszłą płodność.

Karmienie piersią

Można stosować system Jaydess w okresie karmienia piersią. Lewonorgestrel (substancja czynna systemu Jaydess) wykryto w małych ilościach w mleku kobiet karmiących piersią. Jednak nie zaobserwowano żadnego szkodliwego wpływu na wzrost i rozwój niemowlęcia, ani na ilość lub jakość mleka ludzkiego.

Płodność

Po usunięciu systemu Jaydess płodność pacjentki powróci do stanu sprzed założenia systemu Jaydess. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jaydess nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Jaydess

Zakładanie systemu Jaydess

System Jaydess można założyć:

-    w ciągu siedmiu dni po rozpoczęciu krwawienia miesiączkowego (miesiączki)

-    niezwłocznie po poronieniu w pierwszym trymestrze pod warunkiem że nie występują żadne zakażenia dróg rodnych

-    po porodzie dopiero po powrocie macicy do jej normalnego rozmiaru i nie wcześniej niż 6 tygodni po porodzie (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”, podpunkt „Perforacja”).

Badanie przez lekarza, poprzedzające założenie systemu może składać się z:

-    wymazu z szyjki macicy (cytologia)

-    badania piersi

-    innych testów, np. w kierunku zakażeń, w tym w razie konieczności w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową. Lekarz przeprowadzi również badanie ginekologiczne w celu ustalenia położenia

i wielkości macicy.

Po badaniu ginekologicznym:

-    Przyrząd nazywany wziernikiem j est umieszczany w pochwie, szyjka macicy może być przemyta roztworem antyseptycznym. Następnie system Jaydess jest umieszczany w macicy przez cienką, giętką, plastikową rurkę (aplikator). Przed założeniem możliwe jest zastosowanie znieczulenia miejscowego szyjki macicy.

-    Niektóre kobiety odczuwają zawroty głowy i (lub) omdlenia w czasie lub po założeniu lub usunięciu systemu Jaydess.

-    U pacjentki może wystąpić ból i krwawienie w czasie lub niedługo po założeniu systemu.

Badanie kontrolne:

System Jaydess należy skontrolować po 4-6 tygodniach od jego założenia, następnie regularnie przynajmniej raz w roku. Lekarz ustali, jak często i jakie badania kontrolne należy wykonywać .

Usuwanie systemu Jaydess

System Jaydess należy usunąć nie później niż na koniec trzyletniego okresu stosowania.

Lekarz może usunąć system Jaydess w dowolnym czasie i wówczas możliwe jest zajście w ciążę. Niektóre kobiety odczuwają zawroty głowy i (lub) omdlenia w czasie lub po usunięciu systemu Jaydess. U pacjentki może wystąpić ból i krwawienie podczas usuwania systemu Jaydess.

Jeśli pacjentka nie chce zajść w ciążę, systemu Jaydess nie należy usuwać po siódmym dniu cyklu miesiączkowego, chyba że stosowane są inne metody antykoncepcji (np. prezerwatywy) przez przynajmniej siedem dni przed usunięciem systemu terapeutycznego domacicznego.

Jeśli pacjentka nie miesiączkuje, powinna stosować mechaniczne metody antykoncepcyjne przez siedem dni przed usunięciem systemu.

Nowy system Jaydess może być również założony natychmiast po usunięciu poprzedniego. W takim przypadku nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane według częstości ich występowania:

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 osób):

•    ból głowy

•    ból brzucha i (lub) miednicy mniejszej

•    trądzik i (lub) tłusta skóra

•    zmiany krwawienia, w tym miesiączka o większej lub mniejszej intensywności, plamienie, rzadkie miesiączki i brak krwawienia (patrz również punkt poniżej, dotyczący nieregularnego i rzadkiego krwawienia)

•    torbiel jajnika (patrz również punkt poniżej, dotyczący torbieli jajnika)

•    zapalenie zewnętrznych narządów płciowych i pochwy (zapalenie sromu i pochwy)

Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 osób):

•    nastrój depresyjny i (lub) depresja

•    migrena

•    nudności

•    zakażenie górnego odcinka dróg rodnych

•    bolesne miesiączki

•    ból i (lub) dyskomfort piersi

•    wypadnięcie systemu (całkowite lub częściowe) - (patrz poniższy punkt dotyczący wypadnięcia systemu)

•    utrata włosów

upławy

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

•    nadmierne owłosienie

Rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 1000 osób):

•    perforacja macicy1 (patrz również poniższy punkt dotyczący perforacji)

Opis wybranych możliwych działań niepożądanych:

- reakcje alergiczne, w tym wysypkę, pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy (objawiający się nagłym obrzękiem np. oczu, ust, gardła), zgłaszano podczas stosowania podobnych produktów.

Nieregularne lub rzadkie krwawienie

System Jaydess może mieć wpływ na cykl miesiączkowy. Może zmienić miesiączki w taki sposób, że będą występować plamienia (skąpe krwawienie), krótsze lub dłuższe miesiączki, mniej lub bardziej intensywne krwawienia lub brak krwawienia.

U pacjentki może wystąpić krwawienie i plamienie w okresie między miesiączkami, zwłaszcza w czasie pierwszych 3-6 miesięcy. Czasami krwawienie jest na początku bardziej obfite niż zwykle.

Ogólnie biorąc, prawdopodobnie z każdym miesiącem stosowania systemu będzie można stwierdzić stopniowe zmniejszenie ilości i liczby dni trwania krwawienia. U części kobiet występuje całkowity zanik krwawień miesiączkowych.

Comiesięczne zgrubienie śluzówki macicy może nie występować z powodu działania hormonu i dlatego nie powstaje nic, co normalnie jest usuwane z krwią miesiączkową. Niekoniecznie oznacza to przekwitanie lub zajście w ciążę. Stężenie hormonów zazwyczaj pozostaje prawidłowe.

Po usunięciu systemu, miesiączki powracają do stanu sprzed założenia systemu.

Zakażenie narządów miednicy

Aplikator Jaydess i sam system Jaydess są sterylne. Pomimo tego, istnieje zwiększone ryzyko zakażenia narządów miednicy (zakażeń śluzówki macicy lub jajowodów) w czasie zakładania i w czasie pierwszych 3 tygodni po założeniu.

U kobiet stosujących systemy terapeutyczne domaciczne zakażenia narządów miednicy są często związane z występowaniem chorób przenoszonych drogą płciową. Ryzyko zakażenia jest zwiększone, jeśli pacjentka lub jej partner mają wielu partnerów seksualnych lub jeśli pacjentka chorowała wcześniej na zapalenie narządów miednicy (ang. Pelvic Inflammatory Disease, PID).

Zakażenia narządów miednicy muszą być niezwłocznie poddane leczeniu.

Zakażenia narządów miednicy, takie jak PID, mogą mieć poważne konsekwencje i mogą niekorzystnie wpływać na płodność i zwiększać ryzyko ciąży pozamacicznej (ciąży poza jamą macicy) w przyszłości.

W wyjątkowo rzadkich przypadkach zaraz po założeniu systemu może rozwinąć się ciężkie zakażenie lub posocznica (bardzo ciężkie zakażenie mogące prowadzić do śmierci).

System Jaydess musi być usunięty, jeśli u pacjentki występuje nawrotowe PID lub jeśli zakażenie jest ciężkie lub nie reaguje na leczenie.

Wypadnięcie systemu

Skurcze mięśni macicy podczas miesiączki mogą czasami prowadzić do przemieszczania systemu domacicznego lub jego wypadnięcia. Jest to rzadkie, ale możliwe, aby system Jaydess wypadł podczas krwawienia miesiączkowego bez zauważenia tego przez pacjentkę.

Możliwe jest również częściowe wypadnięcie systemu Jaydess z macicy, co oznacza, że system przemieścił się, ale nie wypadł całkowicie (pacjentka lub jej partner mogą to zauważyć podczas stosunku płciowego). Jeśli system Jaydess wypadnie całkowicie lub częściowo, pacjentka nie będzie chroniona przed ciążą.

Perforacja

Podczas zakładania systemu Jaydess może dojść do naruszenia lub przebicia ściany macicy, chociaż może to nie być wykryte natychmiast. Jeśli system Jaydess będzie umieszczony poza jamą macicy, nie jest skuteczny w zapobieganiu ciąży. Może być konieczna operacja w celu usunięcia systemu Jaydess.

Ryzyko perforacji jest zwiększone w przypadku zakładania systemu u kobiet karmiących piersią i w okresie 36 tygodni po porodzie oraz może być zwiększone:

- u kobiet z macicą pochyloną do tyłu (utrwalona tyłopochylona macica)

Torbiel jajnika

Ponieważ działanie antykoncepcyjne systemu Jaydess jest spowodowane głównie jego działaniem miejscowym w macicy, owulacja (uwalnianie komórki jajowej) zazwyczaj nadal ma miejsce u kobiet stosujących system Jaydess. Czasami może rozwinąć się torbiel jajnika. W większości przypadków nie występują żadne objawy.

Torbiel jajnika może wymagać interwencji medycznej lub rzadziej operacji, ale zazwyczaj zanika samoistnie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Jaydess

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie otwierać blistra. Tylko lekarz może to robić.

Nie zakładać tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Co zawiera Jaydess

Substancją czynną leku jest lewonorgestrel. System terapeutyczny domaciczny zawiera 13,5 mg lewonorgestrelu.

Pozostałe składniki to:

Polidimetylosiloksan elastomer

Polidimetylosiloksan elastomer zawierający krzemionkę koloidalną bezwodną Korpus w kształcie litery T:

-    Polietylen zawierający 20-24% baru siarczanu Nić:

-    Polietylen

-    Żelaza tlenek, czarny (E172)

-    Srebro

Jak wygląda Jaydess i co zawiera opakowanie

Jaydess to system terapeutyczny domaciczny o kształcie litery "T". Na pionowym ramieniu systemu znajduje się pojemnik z lewonorgestrelem. Do pętli w dolnym końcu pionowego ramienia przymocowane są dwie nitki służące do usuwania systemu. Ponadto pionowy trzon zawiera pierścień ze srebra znajdujący się blisko poziomych ramion, który jest widoczny w badaniu USG.

Wielkość opakowania:

1x1, 5x1 system terapeutyczny domaciczny.

1 system terapeutyczny domaciczny w blistrze z PETG ze zdzieralnym wieczkiem z PE Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Pharma AG Mullerstrasse 178 13353 Berlin Niemcy

Wytwórca:

Bayer Oy Pansiontie 47 20210 Turku Finlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa, Polska Tel. (022) 572 35 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

-    Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Słowacka, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania: Jaydess

-    Estonia, Łotwa, Litwa: Fleree

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 13.05.2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA

Jaydess, 13,5 mg, system terapeutyczny domaciczny Do zakładania przez lekarza, z zastosowaniem zasad aseptyki.

System Jaydess jest dostarczany z aplikatorem w sterylnym opakowaniu, którego nie należy otwierać aż do rozpoczęcia procedury zakładania. Nie sterylizować ponownie. System Jaydess jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Nie stosować, jeśli blister jest uszkodzony lub otwarty. Nie zakładać po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po: Termin ważności (EXP).

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przygotowanie do założenia

-    Zbadać pacjentkę w celu ustalenia wielkości i położenia macicy, w celu wykrycia jakichkolwiek oznak ostrych zakażeń dróg rodnych lub innych przeciwwskazań do założenia systemu Jaydess. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy wykonać test ciążowy.

-    Wprowadzić wziernik, uwidocznić szyjkę macicy i następnie dokładnie przemyć szyjkę macicy i pochwę odpowiednim roztworem antyseptycznym.

-    W razie potrzeby skorzystać z pomocy asysty.

-    Uchwycić haczykami chirurgicznymi lub innymi kleszczykami szyjkę macicy za jej przednią wargę

w celu stabilizacji macicy. Jeśli macica jest tyłopochylona, bardziej odpowiednie może być chwycenie za tylną wargę szyjki macicy. Lekkie pociągnięcie kleszczyków może wyprostować kanał szyjki macicy. Kleszczyki powinny pozostać w tej pozycji i należy zachować delikatne naciągnięcie szyjki macicy w czasie procedury zakładania.

-    Wprowadzić sondę maciczną przez kanał szyjki macicy do dna w celu pomiaru głębokości

i potwierdzenia kierunku jamy macicy oraz wykluczenia obecności nieprawidłowości wewnątrz macicy (np. przegrody, włókniakomięśniaki podśluzówkowe) lub poprzednio założonych domacicznych środków antykoncepcyjnych, które nie były usunięte. W przypadku napotkania trudności należy rozważyć rozszerzenie kanału. Jeśli konieczne jest rozszerzenie szyjki macicy, należy rozważyć zastosowanie środków przeciwbólowych i (lub) blokady okołoszyjkowej.

Zakładanie

1. Najpierw należy całkowicie otworzyć sterylne opakowanie. Następnie zastosować technikę aseptyczną i sterylne rękawiczki.

2. Przesunąć suwak do przodu w kierunku wskazanym strzałką do najdalszego położenia, w celu załadowania systemu Jaydess do rurki aplikatora.


WAŻNE! Nie przesuwać suwaka w dół, ponieważ może to spowodować przedwczesne zwolnienie systemu Jaydess. Po zwolnieniu nie można ponownie załadować systemu Jaydess.

Rysunek 33. Trzymając suwak w najdalszym położeniu ustawić górną krawędź ogranicznika w taki sposób, aby odpowiadała pomiarowi sondą głębokości macicy.

4. Trzymając suwak w najdalszym


położeniu wprowadzić rurkę aplikatora przez szyjkę macicy, aż ogranicznik znajdzie się około 1,5-2 cm od szyjki macicy.

WAŻNE! Nie wprowadzać aplikatora na siłę. W razie potrzeby rozszerzyć kanał szyjki macicy.

Rysunek 5


5. Trzymając aplikator nieruchomo, przesunąć suwak do znaku linii w celu rozwarcia poziomych ramion systemu Jaydess. Odczekać 5-10 sekund do całkowitego rozwarcia poziomych ramion.

6. Delikatnie wprowadzić aplikator w kierunku dna jamy macicy aż ogranicznik dotknie szyjki macicy. System Jaydess znajduje się teraz w położeniu na dnie macicy.Rysunek 7


7. Trzymając aplikator na miejscu, zwolnić system Jaydess przesuwając suwak całkowicie do dołu.

Trzymając suwak całkowicie na dole, delikatnie usunąć aplikator poprzez jego wyciągnięcie. Obciąć nitki pozostawiając 2-3 cm, które będą widoczne na zewnątrz szyjki macicy.

WAŻNE! W przypadku podejrzenia, że system nie znajduje się w prawidłowym położeniu, należy sprawdzić jego lokalizację (np. w badaniu USG). Usunąć system, jeśli nie jest prawidłowo umieszczony w jamie macicy. Usuniętego systemu nie wolno ponownie zakładać.

Usuwanie i (lub) wymiana systemu

Usuwanie i (lub) wymiana, należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Jaydess.


Rysunek 8


System Jaydess usuwa się poprzez pociągnięcie kleszczykami za nitki.

Nowy system Jaydess można założyć niezwłocznie po Usunięciu poprzedniego.

Po usunięciu Jaydess, system powinien być sprawdzony w celu zapewnienia, że nie został uszkodzony.

14

1

Ryzyko perforacji jest większe (i sięga 1 na 100 pacjentek) u kobiet, którym założono system w okresie karmienia piersią, oraz u kobiet, które w okresie do 36 tygodni przed założeniem systemu urodziły dziecko.