+ iMeds.pl

Jaydess 13,5 mgUlotka Jaydess

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Jaydess, 13,5 mg, system terapeutyczny domaciczny

Levonorgestrelum

Imię i nazwisko pacjentki: Imię i nazwisko lekarza: ... Numer telefonu do lekarza: Data założenia systemu: ... Data usunięcia systemu: ... Pierwsza wizyta kontrolna: Następne wizyty:

1..............

2..............

3..............

▼ Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Jaydess i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Jaydess

3.    Jak stosować Jaydess

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Jaydess

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Jaydess i w jakim celu się go stosuje

System Jaydess jest stosowany do zapobiegania ciąży (antykoncepcji) w okresie do trzech lat.

Jaydess to system terapeutyczny domaciczny o kształcie litery "T", który po założeniu w jamie macicy powoli uwalnia małą ilość hormonu, lewonorgestrelu.

System Jaydess działa poprzez zmniejszanie comiesięcznego wzrostu śluzówki macicy i zagęszczenie śluzu szyjkowego. Takie działania uniemożliwiają styczność plemników i komórki jajowej i w ten sposób zapobiegają zapłodnieniu komórki jajowej przez plemnik.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Jaydess

Uwagi ogólne


Przed rozpoczęciem stosowania systemu Jaydess, lekarz zada pytania dotyczące historii choroby.

W niniejszej ulotce opisanych jest kilka sytuacji, w których należy usunąć system Jaydess lub w których skuteczność systemu Jaydess może być zmniejszona. W takich sytuacjach należy albo powstrzymać się od stosunków płciowych, albo stosować prezerwatywy lub inną metodę mechaniczną.

System Jaydess, podobnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) ani jakąkolwiek inną chorobą przenoszoną drogą płciową.

System Jaydess nie jest odpowiedni do stosowania jako antykoncepcja awaryjna (antykoncepcja po stosunku).


Kiedy NIE stosować leku Jaydess:

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na lewonorgestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”)

-    jeśli aktualnie występuje zapalenie narządów miednicy mniejszej (zakażenie żeńskich narządów płciowych) lub choroba ta występowała wielokrotnie w przeszłości

-    jeśli występują choroby związane ze zwiększoną skłonnością do zakażeń narządów miednicy mniejszej

-    jeśli występuje zakażenie dolnego odcinka dróg rodnych (zakażenie pochwy lub szyjki macicy)

-    jeśli występowało zakażenie macicy po porodzie, aborcji lub poronieniu w ciągu ostatnich 3 miesięcy

-    jeśli występują nieprawidłowe komórki nabłonka szyjki macicy

-    jeśli występuje rak lub podejrzenie raka szyjki macicy lub macicy

-    jeśli występują nowotwory, których rozrost jest czuły na progestageny, np. rak piersi

-    jeśli występuje krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie

-    jeśli występują nieprawidłowości szyjki lub jamy macicy, łącznie z włókniakomięśniakami, które zniekształcają jamę macicy

-    jeśli występuje czynna choroba wątroby lub nowotwór wątroby

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi przed zastosowaniem systemu Jaydess, jeśli:

-    pacjentka ma cukrzycę. Zasadniczo nie ma potrzeby zmiany leków na cukrzycę podczas stosowania systemu Jaydess, ale może być konieczne sprawdzenie tego przez lekarza.

-    pacjentka ma padaczkę. W czasie zakładania lub usuwania systemu mogą wystąpić drgawki (napad padaczkowy)

-    w przeszłości u pacjentki wystąpiła ciąża pozamaciczna (ciąża poza jamą macicy).

Ponadto należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych stanów wystąpi przed rozpoczęciem

stosowania systemu Jaydess lub pojawi się po raz pierwszy w czasie stosowania systemu Jaydess:

-    migrena zaburzeniami widzenia lub innymi objawami, które mogą być oznakami przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (okresowego zablokowania dopływu krwi do mózgu)

-    wyjątkowo silny ból głowy

-    żółtaczka (zażółcenie skóry, białek oczu i (lub) paznokci)

-    znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi

-    ciężka choroba tętnic, taka jak udar mózgu lub zawał serca.

Następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe mogą wskazywać na ciążę pozamaciczną i wymagają niezwłocznej konsultacji z lekarzem (patrz także punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”):

•    zatrzymanie krwawień miesiączkowych, a następnie wystąpienie uporczywych krwawień lub bólu

•    ból w podbrzuszu, który jest silny lub utrzymujący się

•    typowe objawy ciąży z równoczesnym krwawieniem i zawrotami głowy

•    pozytywny wynik testu ciążowego

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych niżej sytuacji (patrz punkt 4):

-    jeśli pacjentka będzie odczuwać silny ból (przypominający skurcze w czasie miesiączki) lub wystąpi silne krwawienie po założeniu systemu lub będzie odczuwała ból lub miała krwawienie, które trwa dłużej niż kilka tygodni. Może to być na przykład objaw infekcji, perforacji lub niewłaściwego położenia Jaydess.

-    jeśli pacjentka przestanie wyczuwać nitki w pochwie. Może to być oznaką wydalenia systemu. Można to sprawdzić delikatnie wkładając palec do pochwy i wyczuć nitki na końcu pochwy przy wejściu do macicy (szyjka macicy). Nie należy pociągać za nitki, bo można przypadkowo usunąć Jaydess. Należy unikać stosunku płciowego lub stosować antykoncepcję mechaniczną (taką jak prezerwatywy) do czasu, kiedy lekarz stwierdzi, że system znajduje się we właściwej pozycji.

-    jeśli pacjentka lub jej partner wyczuje dolny koniec systemu Jaydess. Należy unikać współżycia, aż do momentu kiedy lekarz stwierdzi, że system znajduje się we właściwej pozycji.

-    jeśli partner pacjentki poczuje podczas stosunku nitki do wyciągania systemu Jaydess,

-    jeśli będzie podejrzewać ciążę,

-    jeśli u pacjentki będą występować uporczywe bóle brzucha, gorączka lub nietypowa wydzielina z pochwy, która może być oznaką zakażenia. Zakażenia muszą być leczone natychmiast.

-    jeśli podczas stosunku pacjentka będzie odczuwać ból lub dyskomfort, który może być na przykład oznaką zakażenia, torbieli jajnika, albo że Jaydess nie znajduje się we właściwej pozycji

-    jeśli wystąpią nagłe zmiany w miesiączkach (np. jeśli krwawienia miesiączkowe pacjentki staną się mniej obfite lub całkowicie zanikną, a następnie pojawią się uporczywe krwawienia lub dolegliwości bólowe, bądź jeśli pacjentka zacznie obficie krwawić), które mogą oznaczać, że system Jaydess nie znajduje się we właściwej pozycji lub został wydalony.

Zaleca się stosowanie podpasek. W przypadku stosowania tamponów należy ostrożnie je zmieniać, aby nie pociągnąć za nitki systemu Jaydess.

Dzieci i młodzież

System Jaydess nie jest wskazany do stosowania przed pierwszą miesiączką.

Lek Jaydess a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Systemu Jaydess nie wolno stosować w okresie ciąży.

U niektórych kobiet podczas stosowania systemu Jaydess może nie występować miesiączka. Brak miesiączek niekoniecznie jest oznaką ciąży. Jeśli u pacjentki nie występuje miesiączka i pojawiają się inne objawy ciąży, należy skontaktować się z lekarzem w celu przeprowadzenia badania i wykonania testu ciążowego.

Jeśli przez 6 tygodni nie wystąpiła miesiączka i pacjentka ma wątpliwości, może rozważyć wykonanie testu ciążowego. Jeśli wynik będzie negatywny, nie ma potrzeby wykonywania innych testów, chyba że pojawią się inne objawy ciąży.

Jeśli pacjentka zaszła w ciążę, podczas gdy system Jaydess jest założony, powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu usunięcia systemu Jaydess. Istnieje ryzyko poronienia samoistnego, jeśli system Jaydess jest usunięty w czasie ciąży.

Pozostawienie założonego systemu Jaydess w czasie ciąży może zwiększać ryzyko poronienia, zakażenia lub porodu przedwczesnego. Należy porozmawiać z lekarzem na temat zagrożeń związanych z kontynuowaniem ciąży.

Jeśli pacjentka chce zajść w ciąże, powinna skontaktować się z lekarzem, aby system Jaydess został usunięty.

Ciąża pozamaciczna (ciąża poza jamą macicy)

Niezbyt częste są przypadki zajścia w ciążę przez kobiety stosujące system Jaydess. Jednak jeśli w czasie stosowania systemu Jaydess kobieta zajdzie w ciążę, ryzyko, że ciąża mogłaby rozwinąć się poza macicą (ciąża pozamaciczna), jest większe. U kobiet, u których występowała wcześniej ciąża pozamaciczna, operacja jajowodów lub zakażenie narządów miednicy mniejszej są powiązane z większym ryzykiem tego rodzaju ciąży. Ciąża pozamaciczna jest ciężkim stanem, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”) i może mieć ona wpływ na przyszłą płodność.

Karmienie piersią

Można stosować system Jaydess w okresie karmienia piersią. Lewonorgestrel (substancja czynna systemu Jaydess) wykryto w małych ilościach w mleku kobiet karmiących piersią. Jednak nie zaobserwowano żadnego szkodliwego wpływu na wzrost i rozwój niemowlęcia, ani na ilość lub jakość mleka ludzkiego.

Płodność

Po usunięciu systemu Jaydess płodność pacjentki powróci do stanu sprzed założenia systemu Jaydess. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jaydess nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Jaydess

Zakładanie systemu Jaydess

System Jaydess można założyć:

-    w ciągu siedmiu dni po rozpoczęciu krwawienia miesiączkowego (miesiączki)

-    niezwłocznie po poronieniu w pierwszym trymestrze pod warunkiem że nie występują żadne zakażenia dróg rodnych

-    po porodzie dopiero po powrocie macicy do jej normalnego rozmiaru i nie wcześniej niż 6 tygodni po porodzie (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”, podpunkt „Perforacja”).

Badanie przez lekarza, poprzedzające założenie systemu może składać się z:

-    wymazu z szyjki macicy (cytologia)

-    badania piersi

-    innych testów, np. w kierunku zakażeń, w tym w razie konieczności w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową. Lekarz przeprowadzi również badanie ginekologiczne w celu ustalenia położenia

i wielkości macicy.

Po badaniu ginekologicznym:

-    Przyrząd nazywany wziernikiem j est umieszczany w pochwie, szyjka macicy może być przemyta roztworem antyseptycznym. Następnie system Jaydess jest umieszczany w macicy przez cienką, giętką, plastikową rurkę (aplikator). Przed założeniem możliwe jest zastosowanie znieczulenia miejscowego szyjki macicy.

-    Niektóre kobiety odczuwają zawroty głowy i (lub) omdlenia w czasie lub po założeniu lub usunięciu systemu Jaydess.

-    U pacjentki może wystąpić ból i krwawienie w czasie lub niedługo po założeniu systemu.

Badanie kontrolne:

System Jaydess należy skontrolować po 4-6 tygodniach od jego założenia, następnie regularnie przynajmniej raz w roku. Lekarz ustali, jak często i jakie badania kontrolne należy wykonywać .

Usuwanie systemu Jaydess

System Jaydess należy usunąć nie później niż na koniec trzyletniego okresu stosowania.

Lekarz może usunąć system Jaydess w dowolnym czasie i wówczas możliwe jest zajście w ciążę. Niektóre kobiety odczuwają zawroty głowy i (lub) omdlenia w czasie lub po usunięciu systemu Jaydess. U pacjentki może wystąpić ból i krwawienie podczas usuwania systemu Jaydess.

Jeśli pacjentka nie chce zajść w ciążę, systemu Jaydess nie należy usuwać po siódmym dniu cyklu miesiączkowego, chyba że stosowane są inne metody antykoncepcji (np. prezerwatywy) przez przynajmniej siedem dni przed usunięciem systemu terapeutycznego domacicznego.

Jeśli pacjentka nie miesiączkuje, powinna stosować mechaniczne metody antykoncepcyjne przez siedem dni przed usunięciem systemu.

Nowy system Jaydess może być również założony natychmiast po usunięciu poprzedniego. W takim przypadku nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane według częstości ich występowania:

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 osób):

•    ból głowy

•    ból brzucha i (lub) miednicy mniejszej

•    trądzik i (lub) tłusta skóra

•    zmiany krwawienia, w tym miesiączka o większej lub mniejszej intensywności, plamienie, rzadkie miesiączki i brak krwawienia (patrz również punkt poniżej, dotyczący nieregularnego i rzadkiego krwawienia)

•    torbiel jajnika (patrz również punkt poniżej, dotyczący torbieli jajnika)

•    zapalenie zewnętrznych narządów płciowych i pochwy (zapalenie sromu i pochwy)

Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 osób):

•    nastrój depresyjny i (lub) depresja

•    migrena

•    nudności

•    zakażenie górnego odcinka dróg rodnych

•    bolesne miesiączki

•    ból i (lub) dyskomfort piersi

•    wypadnięcie systemu (całkowite lub częściowe) - (patrz poniższy punkt dotyczący wypadnięcia systemu)

•    utrata włosów

upławy

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

•    nadmierne owłosienie

Rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 1000 osób):

•    perforacja macicy1 (patrz również poniższy punkt dotyczący perforacji)

Opis wybranych możliwych działań niepożądanych:

- reakcje alergiczne, w tym wysypkę, pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy (objawiający się nagłym obrzękiem np. oczu, ust, gardła), zgłaszano podczas stosowania podobnych produktów.

Nieregularne lub rzadkie krwawienie

System Jaydess może mieć wpływ na cykl miesiączkowy. Może zmienić miesiączki w taki sposób, że będą występować plamienia (skąpe krwawienie), krótsze lub dłuższe miesiączki, mniej lub bardziej intensywne krwawienia lub brak krwawienia.

U pacjentki może wystąpić krwawienie i plamienie w okresie między miesiączkami, zwłaszcza w czasie pierwszych 3-6 miesięcy. Czasami krwawienie jest na początku bardziej obfite niż zwykle.

Ogólnie biorąc, prawdopodobnie z każdym miesiącem stosowania systemu będzie można stwierdzić stopniowe zmniejszenie ilości i liczby dni trwania krwawienia. U części kobiet występuje całkowity zanik krwawień miesiączkowych.

Comiesięczne zgrubienie śluzówki macicy może nie występować z powodu działania hormonu i dlatego nie powstaje nic, co normalnie jest usuwane z krwią miesiączkową. Niekoniecznie oznacza to przekwitanie lub zajście w ciążę. Stężenie hormonów zazwyczaj pozostaje prawidłowe.

Po usunięciu systemu, miesiączki powracają do stanu sprzed założenia systemu.

Zakażenie narządów miednicy

Aplikator Jaydess i sam system Jaydess są sterylne. Pomimo tego, istnieje zwiększone ryzyko zakażenia narządów miednicy (zakażeń śluzówki macicy lub jajowodów) w czasie zakładania i w czasie pierwszych 3 tygodni po założeniu.

U kobiet stosujących systemy terapeutyczne domaciczne zakażenia narządów miednicy są często związane z występowaniem chorób przenoszonych drogą płciową. Ryzyko zakażenia jest zwiększone, jeśli pacjentka lub jej partner mają wielu partnerów seksualnych lub jeśli pacjentka chorowała wcześniej na zapalenie narządów miednicy (ang. Pelvic Inflammatory Disease, PID).

Zakażenia narządów miednicy muszą być niezwłocznie poddane leczeniu.

Zakażenia narządów miednicy, takie jak PID, mogą mieć poważne konsekwencje i mogą niekorzystnie wpływać na płodność i zwiększać ryzyko ciąży pozamacicznej (ciąży poza jamą macicy) w przyszłości.

W wyjątkowo rzadkich przypadkach zaraz po założeniu systemu może rozwinąć się ciężkie zakażenie lub posocznica (bardzo ciężkie zakażenie mogące prowadzić do śmierci).

System Jaydess musi być usunięty, jeśli u pacjentki występuje nawrotowe PID lub jeśli zakażenie jest ciężkie lub nie reaguje na leczenie.

Wypadnięcie systemu

Skurcze mięśni macicy podczas miesiączki mogą czasami prowadzić do przemieszczania systemu domacicznego lub jego wypadnięcia. Jest to rzadkie, ale możliwe, aby system Jaydess wypadł podczas krwawienia miesiączkowego bez zauważenia tego przez pacjentkę.

Możliwe jest również częściowe wypadnięcie systemu Jaydess z macicy, co oznacza, że system przemieścił się, ale nie wypadł całkowicie (pacjentka lub jej partner mogą to zauważyć podczas stosunku płciowego). Jeśli system Jaydess wypadnie całkowicie lub częściowo, pacjentka nie będzie chroniona przed ciążą.

Perforacja

Podczas zakładania systemu Jaydess może dojść do naruszenia lub przebicia ściany macicy, chociaż może to nie być wykryte natychmiast. Jeśli system Jaydess będzie umieszczony poza jamą macicy, nie jest skuteczny w zapobieganiu ciąży. Może być konieczna operacja w celu usunięcia systemu Jaydess.

Ryzyko perforacji jest zwiększone w przypadku zakładania systemu u kobiet karmiących piersią i w okresie 36 tygodni po porodzie oraz może być zwiększone:

- u kobiet z macicą pochyloną do tyłu (utrwalona tyłopochylona macica)

Torbiel jajnika

Ponieważ działanie antykoncepcyjne systemu Jaydess jest spowodowane głównie jego działaniem miejscowym w macicy, owulacja (uwalnianie komórki jajowej) zazwyczaj nadal ma miejsce u kobiet stosujących system Jaydess. Czasami może rozwinąć się torbiel jajnika. W większości przypadków nie występują żadne objawy.

Torbiel jajnika może wymagać interwencji medycznej lub rzadziej operacji, ale zazwyczaj zanika samoistnie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Jaydess

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie otwierać blistra. Tylko lekarz może to robić.

Nie zakładać tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Co zawiera Jaydess

Substancją czynną leku jest lewonorgestrel. System terapeutyczny domaciczny zawiera 13,5 mg lewonorgestrelu.

Pozostałe składniki to:

Polidimetylosiloksan elastomer

Polidimetylosiloksan elastomer zawierający krzemionkę koloidalną bezwodną Korpus w kształcie litery T:

-    Polietylen zawierający 20-24% baru siarczanu Nić:

-    Polietylen

-    Żelaza tlenek, czarny (E172)

-    Srebro

Jak wygląda Jaydess i co zawiera opakowanie

Jaydess to system terapeutyczny domaciczny o kształcie litery "T". Na pionowym ramieniu systemu znajduje się pojemnik z lewonorgestrelem. Do pętli w dolnym końcu pionowego ramienia przymocowane są dwie nitki służące do usuwania systemu. Ponadto pionowy trzon zawiera pierścień ze srebra znajdujący się blisko poziomych ramion, który jest widoczny w badaniu USG.

Wielkość opakowania:

1x1, 5x1 system terapeutyczny domaciczny.

1 system terapeutyczny domaciczny w blistrze z PETG ze zdzieralnym wieczkiem z PE Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Pharma AG Mullerstrasse 178 13353 Berlin Niemcy

Wytwórca:

Bayer Oy Pansiontie 47 20210 Turku Finlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa, Polska Tel. (022) 572 35 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

-    Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Słowacka, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania: Jaydess

-    Estonia, Łotwa, Litwa: Fleree

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 13.05.2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA

Jaydess, 13,5 mg, system terapeutyczny domaciczny Do zakładania przez lekarza, z zastosowaniem zasad aseptyki.

System Jaydess jest dostarczany z aplikatorem w sterylnym opakowaniu, którego nie należy otwierać aż do rozpoczęcia procedury zakładania. Nie sterylizować ponownie. System Jaydess jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Nie stosować, jeśli blister jest uszkodzony lub otwarty. Nie zakładać po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po: Termin ważności (EXP).

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przygotowanie do założenia

-    Zbadać pacjentkę w celu ustalenia wielkości i położenia macicy, w celu wykrycia jakichkolwiek oznak ostrych zakażeń dróg rodnych lub innych przeciwwskazań do założenia systemu Jaydess. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy wykonać test ciążowy.

-    Wprowadzić wziernik, uwidocznić szyjkę macicy i następnie dokładnie przemyć szyjkę macicy i pochwę odpowiednim roztworem antyseptycznym.

-    W razie potrzeby skorzystać z pomocy asysty.

-    Uchwycić haczykami chirurgicznymi lub innymi kleszczykami szyjkę macicy za jej przednią wargę

w celu stabilizacji macicy. Jeśli macica jest tyłopochylona, bardziej odpowiednie może być chwycenie za tylną wargę szyjki macicy. Lekkie pociągnięcie kleszczyków może wyprostować kanał szyjki macicy. Kleszczyki powinny pozostać w tej pozycji i należy zachować delikatne naciągnięcie szyjki macicy w czasie procedury zakładania.

-    Wprowadzić sondę maciczną przez kanał szyjki macicy do dna w celu pomiaru głębokości

i potwierdzenia kierunku jamy macicy oraz wykluczenia obecności nieprawidłowości wewnątrz macicy (np. przegrody, włókniakomięśniaki podśluzówkowe) lub poprzednio założonych domacicznych środków antykoncepcyjnych, które nie były usunięte. W przypadku napotkania trudności należy rozważyć rozszerzenie kanału. Jeśli konieczne jest rozszerzenie szyjki macicy, należy rozważyć zastosowanie środków przeciwbólowych i (lub) blokady okołoszyjkowej.

Zakładanie

1. Najpierw należy całkowicie otworzyć sterylne opakowanie. Następnie zastosować technikę aseptyczną i sterylne rękawiczki.

2. Przesunąć suwak do przodu w kierunku wskazanym strzałką do najdalszego położenia, w celu załadowania systemu Jaydess do rurki aplikatora.


WAŻNE! Nie przesuwać suwaka w dół, ponieważ może to spowodować przedwczesne zwolnienie systemu Jaydess. Po zwolnieniu nie można ponownie załadować systemu Jaydess.

Rysunek 33. Trzymając suwak w najdalszym położeniu ustawić górną krawędź ogranicznika w taki sposób, aby odpowiadała pomiarowi sondą głębokości macicy.

4. Trzymając suwak w najdalszym


położeniu wprowadzić rurkę aplikatora przez szyjkę macicy, aż ogranicznik znajdzie się około 1,5-2 cm od szyjki macicy.

WAŻNE! Nie wprowadzać aplikatora na siłę. W razie potrzeby rozszerzyć kanał szyjki macicy.

Rysunek 5


5. Trzymając aplikator nieruchomo, przesunąć suwak do znaku linii w celu rozwarcia poziomych ramion systemu Jaydess. Odczekać 5-10 sekund do całkowitego rozwarcia poziomych ramion.

6. Delikatnie wprowadzić aplikator w kierunku dna jamy macicy aż ogranicznik dotknie szyjki macicy. System Jaydess znajduje się teraz w położeniu na dnie macicy.Rysunek 7


7. Trzymając aplikator na miejscu, zwolnić system Jaydess przesuwając suwak całkowicie do dołu.

Trzymając suwak całkowicie na dole, delikatnie usunąć aplikator poprzez jego wyciągnięcie. Obciąć nitki pozostawiając 2-3 cm, które będą widoczne na zewnątrz szyjki macicy.

WAŻNE! W przypadku podejrzenia, że system nie znajduje się w prawidłowym położeniu, należy sprawdzić jego lokalizację (np. w badaniu USG). Usunąć system, jeśli nie jest prawidłowo umieszczony w jamie macicy. Usuniętego systemu nie wolno ponownie zakładać.

Usuwanie i (lub) wymiana systemu

Usuwanie i (lub) wymiana, należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Jaydess.


Rysunek 8


System Jaydess usuwa się poprzez pociągnięcie kleszczykami za nitki.

Nowy system Jaydess można założyć niezwłocznie po Usunięciu poprzedniego.

Po usunięciu Jaydess, system powinien być sprawdzony w celu zapewnienia, że nie został uszkodzony.

14

1

Ryzyko perforacji jest większe (i sięga 1 na 100 pacjentek) u kobiet, którym założono system w okresie karmienia piersią, oraz u kobiet, które w okresie do 36 tygodni przed założeniem systemu urodziły dziecko.

Jaydess

Charakterystyka Jaydess

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Jaydess, 13,5 mg, system terapeutyczny domaciczny.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

System terapeutyczny domaciczny zawiera 13,5 mg lewonorgestrelu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Szczegółowe informacje na temat szybkości uwalniania, patrz punkt 5.2.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System terapeutyczny domaciczny.

Produkt składa się z białawego lub jasnożółtego cylindra uwalniającego lewonorgestrel, pokrytego półmatową membraną, umieszczonego na pionowym trzonie systemu w kształcie litery "T". Ponadto pionowy trzon zawiera pierścień ze srebra znajdujący się blisko poziomych ramion. System w kształcie litery "T" posiada pętlę na jednym końcu pionowego trzonu i dwa poziome ramiona na drugim końcu. Do pętli przyłączone są nitki służące do usuwania systemu. Pionowy trzon systemu domacicznego jest częściowo załadowany do rurki aplikatora przy końcówce aplikatora. System terapeutyczny domaciczny i aplikator są zasadniczo pozbawione widocznych zanieczyszczeń.

Wymiary produktu Jaydess: 28 x 30 x 1,55 mm

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja przez okres do 3 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

System Jaydess zakłada się do jamy macicy i zachowuje on skuteczność przez okres do trzech lat.

Założenie, usunięcie i (lub) wymiana systemu

Zalecane jest, aby system Jaydess zakładany był wyłącznie przez lekarzy z doświadczeniem w zakładaniu systemów terapeutycznych domacicznych i (lub) po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie zakładania systemu Jaydess.

System Jaydess należy zakładać do jamy macicy w ciągu siedmiu dni od wystąpienia krwawienia miesiączkowego. System można wymienić na nowy w dowolnym dniu cyklu. System Jaydess można również założyć natychmiast po poronieniu, które nastąpiło w pierwszym trymestrze ciąży.

Założenie systemu po porodzie może nastąpić dopiero po całkowitej inwolucji macicy, jednak nie wcześniej niż 6 tygodni po porodzie. W przypadku znacznego opóźnienia inwolucji należy rozważyć odczekanie 12 tygodni po porodzie.

W przypadku trudności przy zakładaniu i (lub) nietypowego bólu lub krwawienia w czasie lub po założeniu, należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu wykluczenia perforacji, takie jak badanie fizykalne i USG. Samo badanie fizykalne może być niewystarczające do wykluczenia częściowej perforacji.

System Jaydess odróżnia się od innych systemów terapeutycznych domacicznych tym, że pierścień ze srebra jest widoczny w badaniu USG. System Jaydess w kształcie litery "T" zawiera siarczan baru, co powoduje, że jest on również widoczny w badaniu rentgenowskim.

System Jaydess usuwa się poprzez delikatne pociągnięcie kleszczykami za nitki. Jeśli nitki nie są widoczne, a w badaniu USG stwierdza się, że system jest w jamie macicy, można go usunąć za pomocą wąskich kleszczyków. Może to wymagać rozszerzenia kanału szyjki macicy lub interwencji chirurgicznej.

System należy usunąć nie później niż pod koniec trzeciego roku. Jeśli pacjentka chce nadal stosować tę metodę, niezwłocznie po usunięciu poprzedniego systemu można założyć nowy system.

Jeśli pacjentka nie planuje ciąży, system należy usuwać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia miesiączki, pod warunkiem, że u pacjentki nadal występuje regularne miesiączkowanie. Jeśli system zostanie usunięty w innym momencie cyklu, a pacjentka odbyła stosunek płciowy w ciągu poprzedniego tygodnia, istnieje ryzyko zajścia w ciążę, chyba że natychmiast po usunięciu założono nowy system.

Po usunięciu systemu Jaydess należy go ocenić, aby upewnić się, że jest nieuszkodzony.

Pacjenci w podeszłym wieku

Systemu Jaydess nie badano u kobiet w wieku powyżej 65 lat. Nie ma wskazania do stosowania systemu Jaydess u kobiet po menopauzie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Systemu Jaydess nie badano u kobiet z zaburzeniami czynności wątroby. System Jaydess jest przeciwwskazany u kobiet z ostrą chorobą wątroby lub nowotworem wątroby (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania systemu Jaydess nie badano u kobiet z zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież

Stosowanie tego produktu przed pierwszą miesiączką jest niewskazane. W przypadku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności, patrz punkt 5.1.

Sposób podawania

Do zakładania przez lekarza, z zastosowaniem zasad aseptyki.

System Jaydess jest dostarczany z aplikatorem w sterylnym opakowaniu, którego nie należy otwierać aż do rozpoczęcia procedury zakładania. Nie sterylizować ponownie. W dostarczonej postaci system Jaydess jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Nie stosować, jeśli blister jest uszkodzony lub otwarty.

Nie zakładać po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po: Termin

ważności (EXP).

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi

przepisami.

Przygotowanie do założenia

-    Pacjentkę należy zbadać w celu ustalenia wielkości i położenia macicy, wykrycia jakichkolwiek oznak ostrych zakażeń dróg rodnych lub innych przeciwwskazań do założenia systemu Jaydess. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie występowania ciąży należy wykonać test ciążowy.

-    Wprowadzić wziernik, uwidocznić szyjkę macicy i następnie dokładnie przemyć szyjkę macicy i pochwę odpowiednim roztworem antyseptycznym.

-    W razie potrzeby skorzystać z pomocy asysty.

-    Uchwycić haczykami chirurgicznymi lub innymi kleszczykami szyjkę macicy za jej przednią wargę w celu stabilizacji macicy. Jeśli macica jest tyłopochylona, bardziej odpowiednie może być chwycenie za tylną wargę szyjki macicy. Lekkie pociągnięcie kleszczyków może wyprostować kanał szyjki macicy. Kleszczyki powinny pozostać w tej pozycji i należy zachować delikatne naciągnięcie szyjki macicy w czasie procedury zakładania.

-    Wprowadzić sondę maciczną przez kanał szyjki macicy do dna w celu pomiaru głębokości

i potwierdzenia kierunku jamy macicy oraz wykluczenia obecności nieprawidłowości wewnątrz macicy (np. przegrody, włókniakomięśniaki podśluzówkowe) lub poprzednio założonych domacicznych środków antykoncepcyjnych, które nie były usunięte. W przypadku napotkania trudności należy rozważyć rozszerzenie kanału. Jeśli konieczne jest rozszerzenie szyjki macicy, należy rozważyć zastosowanie środków przeciwbólowych i (lub) blokady okołoszyjkowej.

1. Najpierw należy całkowicie otworzyć sterylne opakowanie (rys. 1). Następnie zastosować technikę aseptyczną i sterylne rękawiczki.

Rysunek 2suwak do przodu w kierunku wskazanym strzałką do najdalszego położenia, w celu załadowania systemu Jaydess do rurki aplikatora (rys. 2).

WAŻNE! Nie przesuwać suwaka w dół, ponieważ może to spowodować przedwczesne zwolnienie systemu Jaydess. Po zwolnieniu nie można ponownie załadować systemu Jaydess.

3. Trzymając suwak w najdalszym położeniu, ustawić górną krawędź ogranicznika w taki sposób, aby odpowiadała pomiarowi sondą głębokości macicy (rys. 3).

Rysunek 3Rysunek 44. Trzymając suwak w najdalszym

położeniu wprowadzić rurkę aplikatora przez szyjkę macicy, aż ogranicznik znajdzie się około 1,5-2 cm od szyjki macicy (rys. 4).

WAŻNE! Nie wprowadzać aplikatora na siłę. W razie potrzeby rozszerzyć kanał szyjki macicy.

5. Trzymając aplikator nieruchomo, przesunąć suwak do znaku linii w celu rozwarcia poziomych ramion systemu Jaydess (rys. 5). Odczekać 5-10 sekund do całkowitego rozwarcia poziomych ramion.

Rysunek 66. Delikatnie wprowadzić aplikator w kierunku dna j amy macicy, aż ogranicznik dotknie szyjki macicy. System Jaydess znajduje się teraz w położeniu na dnie macicy (rys. 6).

7. Trzymając aplikator na miejscu, zwolnić system Jaydess przesuwając suwak całkowicie do dołu (rys. 7). Trzymając suwak całkowicie na dole, delikatnie usunąć aplikator poprzez jego wyciągnięcie. Obciąć nitki pozostawiając 2-3 cm, które będą widoczne na zewnątrz szyjki macicy.

Rysunek 7


WAŻNE! W przypadku podejrzenia, że system nie znajduje się w prawidłowym położeniu, należy sprawdzić jego lokalizację (np. w badaniu USG). Usunąć system, jeśli nie jest prawidłowo umieszczony w jamie macicy. Usuniętego systemu nie wolno ponownie zakładać.

Usuwanie i (lub) wymiana systemu

Usuwanie i (lub) wymiana, patrz punkt 4.2 Założenie i usunięcie i (lub) wymiana systemu.


Rysunek 8


System Jaydess usuwa się poprzez pociągnięcie kleszczykami za nitki (rys. 8).

Nowy system Jaydess można założyć niezwłocznie po usunięciu poprzedniego.

Po usunięciu Jaydess, system powinien być sprawdzony w celu zapewnienia, że nie został uszkodzony.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    ciąża (patrz punkt 4.6);

-    ostre lub nawracające zapalenie narządów miednicy mniejszej lub choroby związane ze zwiększonym ryzykiem zakażeń narządów miednicy mniejszej;

-    ostre zapalenie szyjki macicy lub zapalenie pochwy;

-    poporodowe zapalenie błony śluzowej macicy lub infekcje macicy po poronieniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy;

-    śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy do ustąpienia;

-    nowotwór złośliwy trzonu lub szyjki macicy;

-    nowotwory progestagenozależne, np. rak piersi;

-    nieprawidłowe krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii;

-    wrodzone lub nabyte zmiany w jamie macicy, w tym włókniakomięśniaki, które zakłócałyby zakładanie i (lub) zatrzymanie systemu terapeutycznego domacicznego (tzn. jeśli zniekształcają jamę macicy);

-    ostra choroba wątroby lub nowotwór wątroby;

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku występowania lub pojawienia się po raz pierwszy jakiegokolwiek z niżej wymienionych stanów, system Jaydess należy stosować ostrożnie, po konsultacji z lekarzem specjalistą lub należy rozważyć usunięcie systemu terapeutycznego domacicznego:

-    migrena, migrena ogniskowa z asymetrycznymi ubytkami pola widzenia lub z innymi objawami wskazującymi na przemijające niedokrwienie mózgu

-    wyjątkowo silny ból głowy

-    żółtaczka

-    znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego    krwi

-    ciężka choroba tętnic, taka jak    udar mózgu    lub zawał mięśnia sercowego

Lewonorgestrel w małych dawkach może wpływać na tolerancję glukozy, u kobiet chorujących na cukrzycę, stosujących system Jaydess należy kontrolować stężenie glukozy we krwi. Jednak zasadniczo nie ma potrzeby zmiany schematu leczenia u kobiet choruj ących na cukrzycę, stosujących system terapeutyczny domaciczny uwalniający lewonorgestrel.

Badanie lekarskie i (lub) konsultacja

Przed założeniem systemu należy poinformować pacjentkę o korzyściach i zagrożeniach stosowania systemu Jaydess, w tym objawach klinicznych perforacji oraz ryzyku ciąży pozamacicznej, patrz poniżej. Należy przeprowadzić badanie lekarskie, w tym badanie narządów miednicy mniejszej, badanie piersi i wykonać wymaz z szyjki macicy. Należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży i wykluczyć choroby przenoszone drogą płciową. Przed założeniem systemu należy wyleczyć zakażenia dróg rodnych. Należy określić położenie macicy i wielkość jamy macicy. Umieszczenie systemu Jaydess na dnie macicy jest ważne w celu maksymalnego zwiększenia skuteczności i zmniejszenia ryzyka wypadnięcia systemu. Należy uważnie przestrzegać instrukcji dotyczących zakładania systemu.

Należy kłaść nacisk na szkolenie w zakresie prawidłowej techniki zakładania.

Zakładaniu i usuwaniu systemu może towarzyszyć ból lub krwawienie. Procedury te mogą spowodować wystąpienie reakcji wazowagalnej (np. omdlenie lub napad padaczkowy u pacjentek chorych na padaczkę).

Pacjentkę należy zbadać ponownie w ciągu 4 do 6 tygodni po założeniu systemu w celu sprawdzenia nitek i upewnienia się, że system jest w prawidłowym położeniu. Następne wizyty kontrolne są zalecane raz w roku lub częściej, jeśli są ku temu wskazania kliniczne.

System Jaydess nie jest przeznaczony do stosowania jako metoda antykoncepcji postkoitalnej (awaryjnej).

Stosowanie systemu Jaydess w leczeniu obfitych krwawień miesiączkowych lub w celu ochrony przed rozrostem endometrium podczas stosowania hormonalnej terapii zastępczej za pomocą estrogenów nie jest przebadane. W związku z powyższym nie zaleca się stosowania tego systemu w wymienionych wskazaniach.

Ciąża pozamaciczna

W badaniach klinicznych całkowita częstość występowania ciąży pozamacicznej podczas stosowania systemu Jaydess wynosiła około 0,11 na 100 kobietolat. Około połowa ciąż, do których dochodzi podczas stosowania systemu Jaydess, to ciąże pozamaciczne.

Kobiety rozważające zastosowanie systemu Jaydess powinny zostać poinformowane na temat objawów podmiotowych, objawów przedmiotowych i zagrożeń związanych z ciążą pozamaciczną. U kobiet, które zaszły w ciążę podczas stosowania systemu Jaydess, należy brać pod uwagę możliwość ciąży pozamacicznej i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w tym kierunku.

U kobiet z przebytą ciążą pozamaciczną, po zabiegach chirurgicznych na jajowodach lub z zakażeniem narządów miednicy mniej szej zwiększa się ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej. Prawdopodobieństwo wystąpienia ciąży pozamacicznej należy rozważyć w przypadku wystąpienia bólu w podbrzuszu, szczególnie w powiązaniu z brakiem krwawienia miesiączkowego lub jeśli krwawienie pojawi się u kobiet niemiesiączkuj ących.

Ponieważ ciąża pozamaciczna może wpływać na przyszłą płodność, należy starannie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związany ze stosowaniem systemu Jaydess, szczególnie u nieródek.

Stosowanie u nieródek: Jaydess nie powinien być traktowany jako lek z wyboru podczas planowania antykoncepcji u nieródek ze względu na ograniczone doświadczenia kliniczne.

Wpływ na schemat krwawienia miesiączkowego

Wpływ na schemat krwawienia miesiączkowego jest oczekiwany u większości kobiet stosujących system Jaydess. Zmiany takie są rezultatem bezpośredniego wpływu lewonorgestrelu na błonę śluzową macicy i nie mają wpływu na cykl owulacyjny.

W pierwszych miesiącach stosowania często występuje nieregularne krwawienie i plamienie. Następnie w wyniku silnego zahamowania endometrium dochodzi do skrócenia czasu trwania i zmniejszenia obfitości krwawienia miesiączkowego. Skąpe krwawienia często przekształcają się w rzadkie krwawienia lub brak miesiączek.

W badaniach klinicznych rzadkie krwawienia i (lub) brak miesiączki rozwijały się stopniowo odpowiednio u około 22,3% i 11,6% stosujących system. Należy rozważyć możliwość ciąży, jeśli miesiączka nie występuje w ciągu sześciu tygodni od rozpoczęcia poprzedniej miesiączki. U kobiet niemiesiączkujących wielokrotne wykonywanie testu ciążowego nie jest konieczne, chyba że wystąpią inne objawy ciąży.

Jeśli krwawienia się nasilą i (lub) staną bardziej nieregularne w miarę upływu czasu, należy podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, ponieważ nieregularne krwawienia mogą być objawem polipów endometrialnych, hiperplazji lub raka, bądź obfite krwawienie może być objawem przeoczonego wydalenia systemu terapeutycznego domacicznego.

Mimo iż system Jaydess i aplikator są jałowe, to mogą one, wskutek zanieczyszczenia bakteryjnego podczas zakładania stać się nośnikiem bakterii ułatwiającym ich przedostanie się do górnego odcinka dróg rodnych. Podczas stosowania systemów terapeutycznych domacicznych lub wkładek wewnątrzmacicznych zgłaszano występowanie zakażenia narządów miednicy mniejszej. W badaniach klinicznych zapalenie narządów miednicy mniejszej (ang. Pelvic Inflammatory Disease, PID) obserwowano częściej na początku stosowania systemu Jaydess, co jest zgodne z opublikowanymi danymi dotyczącymi wkładek wewnątrzmacicznych zawierających miedź, w przypadku których największy wskaźnik PID występuje w czasie pierwszych 3 tygodni po założeniu i następnie zmniejsza się.

Przed dokonaniem wyboru dotyczącego zastosowania systemu Jaydess pacjentkę należy poddać pełnej ocenie w kierunku czynników ryzyka zakażenia narządów miednicy mniejszej (np. wielu partnerów seksualnych, zakażenia przenoszone drogą płciową, wcześniejsze występowanie PID w wywiadzie). Zakażenia narządów miednicy mniejszej, takie jak PID, mogą mieć poważne konsekwencje i mogą niekorzystnie wpływać na płodność i zwiększać ryzyko ciąży pozamacicznej.

Podobnie jak w przypadku innych zabiegów ginekologicznych lub chirurgicznych, również po założeniu systemu terapeutycznego domacicznego może dojść do rozwoju ciężkiego zakażenia lub posocznicy (w tym posocznicy wywołanej przez paciorkowce grupy A), choć jest to wyjątkowo rzadkie.

Jeśli u pacjentki występuje nawracające zapalenie błony śluzowej macicy lub zapalenie narządów miednicy mniejszej lub jeśli ostre zakażenie jest ciężkie lub nie odpowiada na leczenie, konieczne jest usunięcie systemu Jaydess.

Wskazane są badania bakteriologiczne i zalecana jest obserwacja, nawet jeśli występują nieznaczne objawy wskazujące na infekcję.

Wypadnięcie systemu

W badaniach klinicznych systemu Jaydess częstość występowania wypadnięcia systemu była niewielka i kształtowała się w takim samym zakresie jak zgłaszana dla innych wkładek wewnątrzmacicznych i systemów terapeutycznych domacicznych. Objawami częściowego lub całkowitego wypadnięcia systemu Jaydess mogą być krwawienie lub ból. Częściowe lub całkowite wypadnięcie systemu może wystąpić bez zauważenia przez pacjentkę, co prowadzi do zmniejszenia lub utraty ochrony antykoncepcyjnej. Ponieważ system Jaydess zwykle zmniejsza z czasem krwawienie miesiączkowe, nasilenie krwawienia miesiączkowego może wskazywać na wypadnięcie systemu.

W przypadku częściowego wypadnięcia systemu Jaydess należy go usunąć. Nowy system można założyć pod warunkiem upewnienia się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Należy poinformować pacjentkę, w jaki sposób należy samodzielnie sprawdzać obecność nitek systemu Jaydess oraz poinstruować ją, aby skontaktowała się z lekarzem, jeśli nitki nie są wyczuwalne.

Perforacja

Najczęściej podczas zakładania, może dojść do perforacji lub penetracji trzonu lub szyjki macicy przez domaciczny środek antykoncepcyjny i zmniejszenia skuteczności systemu Jaydess, przy czym fakt ten może zostać wykryty z opóźnieniem. W przypadku trudności przy zakładaniu i (lub) nietypowego bólu lub krwawienia w czasie lub po założeniu należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu wykluczenia perforacji, takie jak badanie fizykalne i USG. Taki system należy usunąć; w tym celu może być konieczne wykonanie zabiegu operacyjnego.

W szeroko zakrojonym prospektywnym, porównawczym, nieinterwencyjnym badaniu kohortowym z udziałem kobiet stosujących antykoncepcję wewnątrzmaciczną n = 61448) częstość występowania perforacji wyniosła 1,3 przypadku (95% CI: 1,1—1,6) na 1000 założeń w całej kohorcie objętej badaniem, 1,4 przypadku (95% CI: 1,1—1,8) na 1000 założeń w kohorcie kobiet stosujących inny system zawierający lewonorgestrel i 1,1 przypadku (95% CI: 0,7-1,6) na 1000 założeń w kohorcie kobiet stosujących wkładkę zawierającą miedź.

W badaniu tym wykazano, że zarówno laktacja w momencie zakładania, jak i poród w okresie do 36 tygodni przed zastosowaniem antykoncepcji wewnątrzmacicznej wiązały się ze zwiększonym ryzykiem perforacji (tabela 1). Wspomniane czynniki ryzyka były niezależne od rodzaju zastosowanej antykoncepcji wewnątrzmacicznej.

Tabela 1: Częstość występowania perforacji na 1000 założeń w całej kohorcie ze stratyfikacją ze względu na karmienie piersią i czas, jaki upłynął od porodu do założenia (wieloródki)

Laktacja w momencie zakładania

Brak laktacji w momencie zakładania

Założenie <36 tygodni po porodzie

5,6

(95% CI: 3,9-7,9; n = 6047 założeń)

1,7

(95% CI: 0,8-3,1; n = 5927 założeń)

Założenie >36 tygodni po porodzie

1,6

(95% CI: 0,0-9,1; n = 608 założeń)

0,7

(95% CI: 0,5-1,1; n = 41910 założeń)

Ryzyko perforacji może być zwiększone u kobiet z trwałym tyłozgięciem macicy.

Ponowne badanie lekarskie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie zatytułowanym „Badanie lekarskie/konsultacja” powyżej, przy czym wytyczne te można dostosować do wskazań klinicznych u kobiet z czynnikami ryzyka wystąpienia perforacji.

Brak nitek

Jeśli podczas badań kontrolnych nitki służące do usuwania systemu nie są widoczne w ujściu szyjki macicy, należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży i wykluczyć przeoczone wydalenie. Nitki mogły schować się do jamy macicy lub do kanału szyjki macicy i mogą pojawić się ponownie w czasie następnego krwawienia miesiączkowego. Jeśli upewniono się, że pacjentka nie jest w ciąży, nitki zazwyczaj można odnaleźć w kanale szyjki macicy przy ostrożnym sondowaniu odpowiednimi instrumentami. Jeśli nie można ich znaleźć, należy rozważyć możliwość wydalenie systemu lub perforację macicy. W celu ustalenia lokalizacji systemu można wykonać badanie USG. Jeśli badanie USG jest niemożliwe do wykonania lub nie powiodło się, można przeprowadzić badanie radiologiczne w celu zlokalizowania systemu Jaydess.

Torbiele jajników i (lub) powiększone pęcherzyki jajnikowe

Ponieważ właściwości antykoncepcyjne systemu Jaydess związane są głównie z jego działaniem miejscowym w jamie macicy, u kobiet w wieku rozrodczym zasadniczo nie występują żadne zmiany czynności owulacyjnej jajników, między innymi występuje regularny rozwój pęcherzyka, uwalnianie komórki jajowej i atrezja pęcherzyka. Czasami atrezja pęcherzyka jest opóźniona i może dochodzić do kontynuacji folikulogenezy. Takich powiększonych pęcherzyków nie można rozróżnić klinicznie od torbieli jajnika i zgłaszano je w badaniach klinicznych jako działania niepożądane u około 13,2% kobiet stosujących system Jaydess, w tym torbiel jajnika, krwotoczną torbiel jajnika i pękniętą torbiel jajnika. Większość takich torbieli jest bezobjawowa, chociaż niektórym może towarzyszyć ból w obrębie miednicy lub bolesny stosunek płciowy.

W większości przypadków powiększone pęcherzyki ustępują samoistnie przez okres obserwacji trwający od dwóch do trzech miesięcy. Jeśli powiększony pęcherzyk nie ustąpi samoistnie, właściwe może być dalsze monitorowanie w badaniach USG i inne działania diagnostyczne i (lub) terapeutyczne. Rzadko może być konieczna interwencja chirurgiczna.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje mogą wystąpić z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne wątroby, zwłaszcza enzymy cytochromu P450, i z tego powodu zwiększającymi metabolizm lewonorgestrelu, prowadząc do zwiększonego klirensu hormonów płciowych (np. fenytoina, barbiturany, primidon, karbamazepina, ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz, bosentan i prawdopodobnie również okskarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina i produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)).

Z drugiej strony substancje o znanym działaniu hamującym enzymy metabolizujące produkty lecznicze (np. itrakonazol, ketokonazol) mogą zwiększać stężenie lewonorgestrelu w surowicy.

Wpływ tych produktów na skuteczność systemu Jaydess nie jest znany, ale nie jest on uważany za mający większe znaczenie z powodu miejscowego mechanizmu działania.

Badanie rezonansem magnetycznym (MRI)

Badania niekliniczne wykazały, że po założeniu systemu Jaydess, pacjentkę można bezpiecznie badać w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne o indukcji magnetycznej 3 Tesli lub mniej, maksymalny gradient przestrzenny pola magnetycznego wynoszący 720 Gaussów/cm lub mniej. W takich warunkach podczas 15 minut badania maksymalne zwiększenie temperatury wytworzonej w miejscu założenia systemu Jaydess wyniosło 1,8°C. Niewielka ilość artefaktów obrazowania może wystąpić, jeśli obszar zainteresowań leży w tym samym miejscu lub jest położony względnie blisko systemu Jaydess.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Stosowanie systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego lewonorgestrel nie ma wpływu na płodność w przyszłości. Po usunięciu systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego lewonorgestrel, płodność kobiet powraca do normy (patrz punkt 5.1).

Ciąża

Zakładanie systemu Jaydess kobietom w ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

U pacjentki, która zaszła w ciążę, pomimo założenia systemu Jaydess, należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży ektopowej i zaleca się u niej wczesne usunięcie systemu, ponieważ system antykoncepcyjny pozostawiony w jamie macicy może zwiększyć ryzyko poronienia i przedwczesnego porodu. Usuwanie systemu Jaydess lub badanie jamy macicy może również prowadzić do samoistnego poronienia. Pacjentkę, która zdecyduje się na utrzymanie ciąży, a systemu nie można usunąć, należy poinformować o zagrożeniach i możliwych konsekwencjach przedwczesnego porodu dla dziecka. Ciążę taką należy dokładnie monitorować. Pacjentkę należy pouczyć, że należy zgłaszać wszelkie objawy sugerujące komplikacje ciąży, takie jak ściskający ból brzucha z gorączką.

Ze względu na wewnątrzmaciczne podawanie oraz miejscową ekspozycję na lewonorgestrel należy rozważyć potencjalne występowanie wirylizacji płodów żeńskich. Doświadczenie kliniczne w zakresie przebiegu ciąży podczas leczenia przy pomocy systemu Jaydess jest ograniczone ze względu na wysoką skuteczność antykoncepcyjną. Należy poinformować pacjentkę, że dotychczas brak jest dowodów na występowanie wad wrodzonych spowodowanych obecnością systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego lewonorgestrel w przypadkach, w których ciąża aż do porodu rozwijała się przy założonym systemie domacicznym uwalniającym lewonorgestrel.

Karmienie piersią

Ogólnie wydaje się, że stosowanie środków antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestageny, zaczynając od szóstego tygodnia po porodzie nie ma żadnego szkodliwego wpływu na wzrost ani rozwój dziecka. System terapeutyczny domaciczny uwalniający lewonorgestrel nie wpływa na ilość ani jakość pokarmu. Małe ilości progestagenu (około 0,1% dawki lewonorgestrelu) przenikają do mleka karmiących matek.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

System Jaydess nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa stosowania

U większości kobiet występują zmiany schematu krwawienia miesiączkowego po założeniu systemu Jaydess. Z czasem zwiększa się częstość występowania braku miesiączki i rzadkich krwawień, a zmniejsza się częstość występowania przedłużonego i częstego krwawienia. W badaniach klinicznych obserwowano następujące schematy krwawienia:

Tabela 2: Schematy krwawienia odnotowane podczas stosowania systemu Jaydess w badaniach klinicznych

System Jaydess

Pierwsze 90 dni

Drugie 90 dni

Koniec 1 roku

Koniec 3 roku

Brak miesiączki

<1%

3%

6%

12%

Rzadkie krwawienie

8%

19%

20%

22%

Częste krwawienie

31%

12%

8%

4%

Przedłużone

krwawienie*

59%

17%

9%

3%

*Pacjentki z przedłużonym krwawieniem mogą być również ujęte w jednej z innych kategorii (z wyjątkiem braku miesiączki)

Podsumowanie tabelaryczne działań niepożądanych

Częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych podczas stosowania systemu Jaydess jest

podsumowana w tabeli poniżej. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy

niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Częstość występowania jest

określona jako:

bardzo często (>1/10),

często (>1/100 do <1/10),

niezbyt często (>1/1000 do <1/100),

rzadko (>1/10 000 do <1/1000),

bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia

psychiczne

nastrój depresyjny i (lub) depresja

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy

migrena

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha i (lub) ból brzucha w obrębie miednicy mniej szej

nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik i (lub) łojotok

łysienie

hirsutyzm

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zmiany

krwawienia, w tym miesiączka o większej lub mniejszej intensywności, plamienie, rzadkie krwawienia i brak miesiączki torbiel jajnika* zapalenie sromu i pochwy

zakażenie górnego odcinka dróg rodnych bolesne

miesiączkowanie ból i (lub) dyskomfort piersi wypadnięcie systemu (całkowite lub częściowe) upławy

perforacja

macicy**

*) W badaniach klinicznych torbiele jajnika zgłaszano jako zdarzenia niepożądane, jeśli były to nieprawidłowe, nieczynnościowe torbiele i (lub) miały średnicę >3 cm w badaniu USG.

**) Podana częstość została ustalona na podstawie badań klinicznych, z których wykluczano udział kobiet karmiących piersią. W szeroko zakrojonym, prospektywnym, porównawczym, nieinterwencyjnym badaniu kohortowym z udziałem kobiet stosujących inny system zawierający lewonorgestrel oraz wkładkę wewnątrzmaciczną zawierającą miedź, częstość perforacji u kobiet, które w momencie zakładania systemu karmiły piersią lub które w okresie do 36 tygodni przed założeniem systemu odbyły poród, została zakwalifikowana do kategorii „niezbyt często” (patrz punkt 4.4).

Opis wybranych działań niepożądanych

Podczas stosowania innych systemów terapeutycznych domacicznych uwalniających lewonorgestrel zgłaszano przypadki nadwrażliwości, w tym wysypkę, pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy.

W przypadku zajścia w ciążę przez pacjentkę stosującą system Jaydess, istnieje zwiększone ryzyko względne ciąży pozamacicznej (patrz punkt 4.4 Ciąża pozamaciczna).

Nitki do usuwania mogą być wyczuwane przez partnera podczas stosunku.

Następujące działania niepożądane zgłaszano w w związku z zabiegiem zakładania lub usuwania systemu Jaydess:

Ból związany z zabiegiem, krwawienie związane z zabiegiem, związana z zakładaniem systemu reakcja wazowagalna z zawrotami głowy lub omdleniem. Zabieg może przyspieszyć napad padaczkowy u pacjentki z padaczką w wywiadzie.

W przypadku innych systemów terapeutycznych domacicznych, po ich założeniu opisywano przypadki posocznicy (w tym posocznicy wywołanej przez paciorkowce grupy A) (patrz punkt 4.4, podpunkt zatytułowany „Zakażenia narządów miednicy mniejszej”).

Dzieci i młodzież

Profil bezpieczeństwa Jaydess obserwowany w badaniu 304 nastolatków był zgodny z tym w populacji dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie dotyczy.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Plastikowy system terapeutyczny domaciczny z progestagenem, kod ATC: G02BA03.

Rezultat działania farmakodynamicznego

System Jaydess wykazuje miejscowe działanie progestagenowe w jamie macicy.

Przy dużym stężeniu lewonorgestrelu w błonie śluzowej macicy zmniejsza się ilość receptorów estrogenowych i progesteronowych. Endometrium staje się względnie niewrażliwe na krążący estradiol i obserwuje się silne działanie antyproliferacyjne. Podczas stosowania systemu obserwuje się zmiany morfologiczne endometrium oraz słabe reakcje miejscowe na ciało obce. Zagęszczenie śluzu szyjkowego zapobiega przedostawaniu się plemników przez kanał szyjki macicy. Środowisko miejscowe w macicy i jajowodach hamuje ruchliwość i czynność plemników, zapobiegając zapłodnieniu. W badaniach klinicznych systemu Jaydess owulację obserwowano u większości badanych pacjentek. Dowody owulacji obserwowano u 34 na 35 kobiet w pierwszym roku, u 26 na 27 kobiet w drugim roku i u wszystkich 27 kobiet w trzecim roku.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Skuteczność antykoncepcyjną systemu Jaydess oceniano w badaniu klinicznym z udziałem 1432 kobiet w wieku 18-35 lat, w tym 38, 8% (556) nieródek, spośród których 83,6% (465) nie było w ciąży, stosujących system Jaydess. W pierwszym roku wskaźnik Pearla wyniósł 0,41 (95% przedział ufności 0,13 - 0,96), a trzyletni wskaźnik Pearla wyniósł 0,33 (95% przedział ufności 0,16 - 0,60). Wskaźnik niepowodzeń wyniósł 0,4% po 1 roku, a skumulowany wskaźnik wyniósł około 0,9% po 3 latach. Wskaźnik niepowodzeń obejmuje również ciąże występujące po niewykrytych wypadnięciach systemu i perforacjach. Stosowanie systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego lewonorgestrel nie ma wpływu na płodność w przyszłości. W oparciu o dane dotyczące systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego lewonorgestrel w większych dawkach, około 80% kobiet chcących zajść w ciążę zaszło w ciążę w ciągu 12 miesięcy od usunięcia systemu.

Profil bezpieczeństwa Jaydess obserwowany w badaniu z udziałem 304 nastolatków był zgodny z tym w populacji dorosłych. Oczekuje się, że skuteczność będzie taka sama dla młodzieży poniżej18 lat jak dla 18-latków lub starszych.

Podczas stosowania systemu Jaydess zmiany schematu miesiączkowania są rezultatem bezpośredniego wpływu lewonorgestrelu na błonę śluzową macicy i mogą nie mieć wpływu na cykl owulacyjny. U kobiet z różnymi schematami miesiączkowania nie ma wyraźnych różnic w rozwoju pęcherzyków, owulacji lub wydzielaniu estradiolu i progesteronu. W procesie hamowania wzrostu endometrium, w pierwszych miesiącach stosowania systemu może zwiększyć się częstość występowania plamień. Następnie w wyniku silnego zahamowania czynności endometrium dochodzi do skrócenia czasu trwania i zmniejszenia obfitości krwawienia miesiączkowego podczas stosowania systemu Jaydess. Skąpe krwawienie często prowadzi do rzadkich krwawień lub braku miesiączek. U pacjentek stosujących system Jaydess czynność jajników i stężenie estradiolu pozostają prawidłowe, nawet pomimo braku krwawienia miesiączkowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lewonorgestrel jest uwalniany miejscowo do jamy macicy. Krzywa uwalniania in vivo ma początkowo stromy przebieg w dół, który stopniowo zwalnia, w wyniku czego w okresie po roku do końca zakładanego okresu 3 lat obserwuje się niewielkie zmiany. Szacowane wskaźniki dostarczania in vivo w różnych punktach czasowych są przedstawione w Tabeli 3.

Tabela 3: Szacowane wskaźniki uwalniania in vivo w oparciu o dane pozostałej zawartości ex vivo

Czas

Szacowany wskaźnik uwalniania in vivo [mikrogramy/24 godziny]

24 dni po założeniu

14

60 dni po założeniu

10

1 rok po założeniu

6

3 lata po założeniu

5

Średnia po 3 latach

6

Wchłanianie

Po założeniu systemu lewonorgestrel jest od razu uwalniany z systemu terapeutycznego domacicznego do jamy macicy w oparciu o pomiary stężenia w surowicy. Maksymalne stężenie lewonorgestrelu w surowicy jest osiągane w ciągu pierwszych dwóch tygodni po założeniu systemu Jaydess. Siedem dni po założeniu systemu ustalono średnie stężenie lewonorgestrelu, wynoszące 162 pg/ml. Następnie stężenia lewonorgestrelu w surowicy zmniejszają się z czasem, aż do osiągnięcia średniego stężenia wynoszącego 59 pg/ml po 3 latach. Podczas stosowania systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego lewonorgestrel duża miejscowa ekspozycja na produkt leczniczy w jamie macicy prowadzi do silnego gradientu stężenia z endometrium do miometrium (gradient endometrium do miometrium >100-krotność) i do małego stężenia lewonorgestrelu w surowicy (gradient endometrium do surowicy >1000-krotność).

Dystrybucja

Lewonorgestrel wiąże się nieswoiście z albuminami surowicy i swoiście z globuliną wiążącą SHBG. Mniej niż 2% krążącego lewonorgestrelu występuje w postaci wolnego steroidu. Lewonorgestrel wykazuje duże powinowactwo do SHBG. Odpowiednio zmiany stężenia SHBG w surowicy prowadzą do zwiększenia (przy większych stężeniach SHBG) lub do zmniejszenia (przy mniejszych stężeniach SHBG) całkowitego stężenia lewonorgestrelu w surowicy. W ciągu jednego miesiąca po założeniu systemu Jaydess stężenie SHBG zmniejsza się o około 30%. Następnie obserwowane są oscylujące wokół wartości stałych stężenia SHBG, z tendencją do powrotu do wartości wyjściowych. Średnia pozorna objętość dystrybucji lewonorgestrelu wynosi około 106 l.

Metabolizm

Lewonorgestrel jest w dużym stopniu metabolizowany. Głównymi metabolitami w osoczu są niesprzężone i sprzężone postaci 3a, 5p-tetrahydrolewonorgestrelu. W oparciu o badania in vitro i in vivo CYP3A4 jest głównym enzymem zaangażowanym w metabolizm lewonorgestrelu.

Eliminacja

Klirens całkowity lewonorgestrelu z osocza wynosi około 1 ml/min/kg mc. Tylko ilości śladowe lewonorgestrelu są wydalane w postaci niezmienionej. Metabolity są wydalane z kałem i moczem w proporcji około 1. Okres półtrwania eliminacji wynosi około 1 dnia.

Liniowość lub nieliniowość

Właściwości farmakokinetyczne lewonorgestrelu są zależne od stężenia SHBG, na który wpływ mają estrogeny i androgeny. W pierwszym miesiącu stosowania systemu Jaydess obserwowane jest średnie zmniejszenie SHBG wynoszące 30%, co prowadzi do zmniejszenia zawartości lewonorgestrelu w surowicy, co wskazuje na nieliniową farmakokinetykę lewonorgestrelu w odniesieniu do czasu. W oparciu o głównie miejscowe działanie systemu Jaydess, nie jest oczekiwany wpływ na skuteczność systemu Jaydess.

Dzieci i młodzież

W rocznym badaniu III fazy młodych kobiet po pierwszej miesiączce (średnia wieku 16,2; zakres od 12 do 18 lat) analiza farmakokinetyki 283 pacjentów oszacowała stężenie LNG w surowicy jako nieznacznie wyższe (10%) u młodzieży niż u dorosłych. Koreluje to z ogólnie mniejszą masą ciała młodzieży. Zakresy oszacowane dla młodzieży leżą jednak, w zakresach oszacowanych dla dorosłych, wykazując duże podobieństwo.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, farmakokinetyki i toksyczności, w tym genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego lewonorgestrelu nie ujawniły żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. 9-cio - 12-sto miesięczne badania farmakologiczne wewnątrzmacicznego podawania lewonorgestrelu na małpach, potwierdziły miejscową aktywność z dobrą tolerancją miejscową i brakiem oznak toksyczności ogólnoustrojowej. Nie obserwowano toksycznego działania na zarodek królików, po podaniu wewnątrzmacicznym lewonorgestrelu. Ocena bezpieczeństwa elastomerów zastosowanych do wykonania zbiornika, z którego uwalniany jest hormon oraz ocena polietylenowych materiałów produktu leczniczego oraz mieszaniny elastomeru i lewonorgestrelu, nie wykazała niezgodności biologicznych. Badania oparto zarówno na ocenie genotoksyczności w standardowych testach in vitro i in vivo, jak i na wynikach testów zgodności biologicznej, prowadzonych na myszach, świnkach morskich, królikach i systemach testowych in vitro.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Polidimetylosiloksan elastomer

Polidimetylosiloksan elastomer zawierający krzemionkę koloidalną bezwodną Korpus w kształcie litery T:

-    Polietylen zawierający 20-24% baru siarczanu Nić:

-    Polietylen

-    Żelaza tlenek, czarny (E172)

-    Srebro

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Wielkości opakowań: 1x1, 5x1.

1 system terapeutyczny domaciczny w blistrze z PETG ze zdzieralnym wieczkiem z PE Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt leczniczy jest dostarczany w sterylnym opakowaniu, którego nie należy otwierać, aż do rozpoczęcia procedury zakładania. Każdy system należy zakładać w sterylnych warunkach. Jeśli pieczęć sterylnej koperty jest złamana, znajdujący się wewnątrz system należy usunąć zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi postępowania z odpadami zagrażającymi organizmom żywym. Podobnie należy usuwać usunięty system Jaydess i aplikator. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie blistrowe można usuwać z odpadami domowymi.

Do zakładania przez lekarza z zastosowaniem zasad aseptyki (patrz punkt 4.2).

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Pharma AG Müllerstrasse 178 13353 Berlin Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21101

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.03.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13.05.2015

19

Jaydess