+ iMeds.pl

Kalcipos-d 500 mg + 800 IUUlotka Kalcipos-d

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Kalcipos-D, 500 mg + 800 IU, tabletki do rozgryzania i żucia

Calcium + Cholecalciferolum (Vitaminům D3)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kalcipos-D i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kalcipos-D

3.    Jak stosować lek Kalcipos-D

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Kalcipos-D

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK KALCIPOS-D I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Kalcipos-D stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu niedoborów wapnia oraz witaminy D3 u osób w podeszłym wieku oraz jako leczenie wspomagające w osteoporozie, jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia niedoboru wapnia i witaminy D3.

Kalcipos-D zawiera wapń i witaminę D3, które odgrywają ważną rolę w tworzeniu kości. Witamina D3 reguluje wchłanianie i metabolizm wapnia oraz wbudowywanie wapnia do kości.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapytać lekarza lub farmaceutę i stosować się do ich zaleceń.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KALCIPOS-D Kiedy nie stosować leku Kalcipos-D

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na którąkolwiek

substancję pomocniczą;

-    jeśli u pacjenta występuje hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia we krwi) lub hiperkalciuria

(zbyt duże stężenie wapnia w moczu);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono hiperwitaminozę D (nadmiar witaminy D we krwi);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono kamienie nerkowe;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kalcipos-D

-    jeśli pacjent jest chory na sarkoidozę (pewien rodzaj choroby tkanki łącznej, która atakuje płuca,

skórę i stawy);

-    jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne leki zawierające witaminę D lub wapń;

-    u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek lub u pacjentów z dużą skłonnością do powstawania kamieni nerkowych;

-    w przypadku unieruchomionych pacjentów chorych na osteoporozę.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku Kalcipos-D powinien on poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Kalcipos-D z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Na wynik leczenia może mieć wpływ podawanie leku Kalcipos-D jednocześnie z innymi lekami, które są stosowane w następujących przypadkach:

-    wysokie ciśnienie krwi (tiazydowe leki moczopędne);

-    problemy z sercem (glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna);

-    podwyższone stężenie cholesterolu (kolestyramina);

-    zaparcia (środki przeczyszczające, takie jak parafina ciekła);

-    padaczka (fenytoina lub barbiturany);

-    stany zapalne/zmniejszenie odporności (kortykosteroidy).

Należy upewnić się, że lekarz jest poinformowany o stosowaniu przez pacjenta któregokolwiek z powyższych leków. Może być konieczne dostosowanie dawkowania.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków:

-    do leczenia osteoporozy (bisfosfoniany),

należy zachować odstęp co najmniej 1 godziny przed zastosowaniem leku Kalcipos-D.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków:

-    do leczenia zakażeń (chinolony),

należy zachować odstęp co najmniej 2 godzin przed lub 6 godzin po podaniu leku Kalcipos-D.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków:

-    do leczenia zakażeń (tetracykliny),

należy zachować odstęp co najmniej 2 godzin przed lub od 4 do 6 godzin po podaniu leku Kalcipos-D.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków:

-    do leczenia próchnicy zębów (fluorek sodu);

-    do leczenia niedokrwistości (żelazo);

należy zachować odstęp co najmniej 3 godzin przed zastosowaniem leku Kalcipos-D.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków:

-    do leczenia niedoczynności tarczycy (lewotyroksyna), należy zachować odstęp co najmniej 4 godzin między podaniem leków.

Stosowanie leku Kalcipos-D z jedzeniem i piciem

Wchłanianie wapnia może być spowolnione przez produkty zawierające kwas szczawiowy (znajdujący się w szpinaku lub rabarbarze) oraz kwas fitynowy (znajdujący się w pełnoziarnistych produktach zbożowych). Nie należy stosować leku w ciągu 2 godzin od spożycia produktów zawierających duże ilości kwasu szczawiowego lub fitynowego.

Ciąża i karmienie piersią

W czasie ciąży dawka dobowa nie powinna przekraczać 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D. Z tego względu leku Kalcipos-D nie zaleca się do stosowania w czasie ciąży. Może jednak być stosowany w tym okresie w przypadku niedoborów wapnia i witaminy D.

Kalcipos-D można stosować w okresie karmienia piersią. Wapń oraz witamina D3 przenikają do mleka. Powinno być to brane pod uwagę przy podawaniu dodatkowych dawek witaminy D dzieciom.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie jest znany wpływ leku Kalcipos-D na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Kalcipos-D

1 tabletka do rozgryzania i żucia leku Kalcipos-D zawiera 200 mg glukozy i 1,8 mg sacharozy. Należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.

Kalcipos-D zawiera glukozę, która może wywierać szkodliwy wpływ na zęby i dlatego istotne jest utrzymywanie higieny jamy ustnej.

3. JAK STOSOWAĆ LEK KALCIPOS-D

Dawka leku powinna być indywidualnie ustalona przez lekarza.

Kalcipos-D tabletki do rozgryzania i żucia należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka dziennie.

Tabletkę do rozgryzania i żucia można żuć lub pozwolić jej powoli rozpuszczać się w ustach; nie połykać w całości.

Zawartość wapnia w leku Kalcipos-D jest mniejsza niż zwykle zalecana dobowa dawka. Kalcipos-D należy więc stosować przede wszystkim u pacjentów wymagających uzupełniających dawek witaminy D, ale których dieta zawiera ilość wapnia równą 500-1000 mg dziennie. Dobowe spożycie wapnia powinno być oszacowane przez lekarza przepisującego lek.

Kalcipos-D nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kalcipos-D

W przypadku przedawkowania leku Kalcipos-D należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Niektórymi objawami przedawkowania leku Kalcipos-D są: utrata apetytu, pragnienie, zwiększone wydalanie moczu, nudności, wymioty, zaparcia.

Pominięcie zastosowania leku Kalcipos-D

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Kalcipos-D może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Kalcipos-D i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów ciężkiej reakcji alergicznej, takich jak:

•    opuchnięcie twarzy, warg, języka i gardła;

•    trudności w połykaniu;

•    pokrzywka i utrudnione oddychanie.

Niezbyt często (wystepują u 1 do 10 na 1 000 osób przyjmujących lek): hiperkalcemia (podwyższone stężenie wapnia we krwi) i (lub) hiperkalciuria (podwyższone stężenie wapnia w moczu).

Rzadko (wystepują u 1 do 10 na 10 000 osób przyjmujących lek): zaparcia, wzdęcia, nudności, ból brzucha, biegunka, świąd, wysypka, pokrzywka.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ciężkie reakcje alergiczne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KALCIPOS-D

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Kalcipos-D po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią. Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Kalcipos-D

-    Substancjami czynnymi leku są: 500 mg wapnia (Calcium) w postaci wapnia węglanu (Calcii carbonas) i 800 IU (20 mikrogramów) cholekalcyferolu (witaminy D3) (Cholecalciferolum).

-    Inne składniki leku to: glukoza ciekła suszona rozpyłowo, magnezu stearynian, sodu cytrynian, ksylitol, all-rac-a-tokoferol, guma arabska, sodu laurylosiarczan, sacharoza, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, sodu skrobi oktenylobursztynian (E 1450), krzemionka, sodu askorbinian.

Jak wygląda lek Kalcipos-D i co zawiera opakowanie

Kalcipos-D-to okrągłe tabletki do rozgryzania i żucia, białe lub prawie białe, z wytłoczonym po jednej stronie oznakowaniem R152.

Opakowania po 30, 60 tabletek do rozgryzania i żucia w plastikowym pojemniku.

Podmiot odpowiedzialny:

Meda AB Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja

tel: +46 8 630 1900 fax: +46 8 630 1950

Wytwórca:

Recipharm Stockholm AB Lagervagen 7 SE-136 50 Jordbro Szwecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja, Węgry: Recikalc-D forte 500 mg/800 IU Niemcy: Calcipot

Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Islandia: Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU Portugalia: Recifor

Malta, Hiszpania, Polska, Wielka Brytania: Kalcipos-D 500 mg/800 IU Norwegia: Kalcipos-Vitamin D 500 mg/800 IU Słowacja: Kombi-Kalz

Austria: Calciduran Vit. D3 500 mg/800 I.E. - Kautabletten Belgia: Maxical Dania: Kalcipos-D

Holandia: Kalcipos-D 500 mg/800 IE kauwtablet Czechy: Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg/800 IU zvykaci tablety Francja: Calcium Vitamine D3 MEDA PHARMA 500 mg/800 UI Rumunia: Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU comprimate masticabile Słowenia: Kalcipos 500 mg/800 i.e. zvecljive tablete

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Kalcipos-D

Charakterystyka Kalcipos-d

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kalcipos-D, 500 mg + 800 IU, tabletki do rozgryzania i żucia

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka do rozgryznia i żucia zawiera 500 mg wapnia (Calcium) w postaci wapnia węglanu (Calcii carbonas) i 800 IU (20 mikrogramów) cholekalcyferolu (witaminy D3) (Cholecalciferolum). Substancje pomocnicze: jedna tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 200 mg glukozy i 1,8 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do rozgryzania i żucia.

Białe lub prawie białe, okrągłe tabletki, z wytłoczonym po jednej stronie oznakowaniem R152, o średnicy 17 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Profilaktyka i leczenie niedoborów wapnia oraz witaminy D u osób w podeszłym wieku.

Uzupełnianie zasobów wapnia oraz witaminy D, pomocniczo podczas specyficznego leczenia osteoporozy u pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia niedoboru wapnia i witaminy D.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

1 tabletka (500 mg + 800 IU) na dobę. Tabletkę można żuć lub pozwolić jej powoli rozpuszczać się w jamie ustnej.

Zawartość wapnia w produkcie Kalcipos-D jest mniejsza niż zwykle zalecana dobowa dawka. Kalcipos-D należy więc stosować przede wszystkim u pacjentów wymagających uzupełnienia witaminy D, których dieta zawiera wapń w ilości równej 500 - 1000 mg na dobę. Spożycie wapnia u tych pacjentów powinno być ustalone przez lekarza.

Pacjenci z niewydolnością wątroby Nie jest wymagane dostosowanie dawki.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Kalcipos-D nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkt 4.3).

Nie ma właściwego wskazania do stosowania tabletek do rozgryzania i żucia Kalcipos-D u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

•    Schorzenia i stany prowadzące do hiperkalcemii lub hiperkalciurii

•    Kamica nerkowa

•    Wapnica nerek

•    Hiperwitaminoza D

•    Niewydolność nerek

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kalcipos-D należy przepisywać z zachowaniem ostrożności u pacjentów chorych na sarkoidozę, ze względu na ryzyko zwiększenia metabolizmu witaminy D do jej aktywnej postaci. U tych pacjentów należy monitorować zawartość wapnia w surowicy i moczu.

Podczas długotrwałego leczenia należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy oraz monitorować czynność nerek poprzez pomiar stężenia kreatyniny w surowicy. Monitorowanie jest szczególnie istotne u pacjentów w podeszłym wieku, którzy jednocześnie stosują glikozydy nasercowe lub leki moczopędne (patrz punkt 4.5), a także u pacjentów z dużą skłonnością do tworzenia kamieni nerkowych. W przypadku hiperkalciurii (przekraczającej 300 mg (7,5 mmol)/24 godziny) lub objawów zaburzenia czynności nerek, zaleca się zmniejszenie dawki leku lub przerwanie leczenia.

Witaminę D należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek; u takich pacjentów należy monitorować stężenie wapnia i fosforanów. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia zwapnienia tkanek miękkich. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, witamina D w postaci cholekalcyferolu nie jest normalnie metabolizowana, dlatego zaleca się stosowanie innych postaci witaminy D (patrz punkt 4.3).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Kalcipos-D u unieruchomionych pacjentów chorych na osteoporozę, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii.

Podawanie łącznie z tetracyklinami lub chinolonami zwykle nie jest zalecane lub musi być stosowane z ostrożnością (patrz punkt 4.5).

Należy uwzględniać zawartość witaminy D (800 IU) w produkcie Kalcipos-D w przypadku przepisywania innych produktów leczniczych zawierających tę substancję czynną. Dodatkowe dawki wapnia lub witaminy D należy stosować tylko pod ścisłym nadzorem lekarza. W takich przypadkach konieczne jest częste oznaczanie stężenia wapnia w surowicy i moczu.

Tabletka do rozgryzania i żucia Kalcipos-D zawiera glukozę i 1,8 mg sacharozy. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego leku. Zawartość glukozy może wpływać szkodliwie na zęby.

Produkt Kalcipos-D tabletki do rozgryzania i żucia nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia wraz z moczem. Ze względu na zwiększone ryzyko hiperkalcemii, należy regularnie monitorować stężenie wapnia w surowicy podczas równoczesnego stosowania tiazydowych leków moczopędnych.

Podawanie łączne z fenytoiną i barbituranami może zmniejszać skutki działania witaminy D3, ze względu na zwiększony metabolizm.

Kortykosteroidy stosowane ogólnie zmniejszaj ą wchłanianie wapnia. Podczas równoczesnego stosowania może zachodzić konieczność zwiększenia dawki produktu Kalcipos-D.

Toksyczność glikozydów nasercowych może zostać zwiększona w wyniku hiperkalcemii, do której może dojść podczas stosowania wapnia i witaminy D. U takich pacjentów należy monitorować elektrodiagram (EKG) oraz stężenie wapnia w surowicy.

Skuteczność lewotyroksyny może być zmniejszona przez jednoczesne stosowanie wapnia, w związku ze zmniejszonym wchłanianiem lewotyroksyny. Wapń i lewotyroksynę należy podawać z uwzględnieniem co najmniej 4 godzin odstępu.

W przypadku równoległego stosowania bisfosfonianów należy zachować odstęp co najmniej 1 godziny przed zastosowaniem produktu Kalcipos-D, ponieważ wchłanianie z przewodu pokarmowego może być zmniejszone.

Wapń może także zmniejszać wchłanianie fluorku sodu i soli żelaza; preparaty te powinny być podawane co najmniej 3 godziny przed zastosowaniem produktu Kalcipos-D.

Między podaniem produktów zawierających stront i wapń należy zachować odstęp wynoszący przynajmniej 2 godziny, ponieważ wapń może zmniejszać wchłanianie strontu.

Jednoczesne stosowanie orlistatu, żywic jonowymiennych, takich jak kolestyramina, lub środków przeczyszczających, jak olej parafinowy, może zmniejszać wchłanianie witaminy D z przewodu pokarmowego.

Węglan wapnia może zaburzać wchłanianie jednocześnie stosowanych tetracyklin. Z tego powodu tetracykliny należy podawać w odstępie co najmniej 2 godzin przed lub od 4 do 6 godzin po podaniu doustnym wapnia.

Wchłanianie antybiotyków z grupy chinolonów może być zmniejszone, jeśli podaje się je jednocześnie z wapniem. Chinolony należy przyjmować 2 godziny przed lub 6 godzin po podaniu wapnia.

Kwas szczawiowy (znajdujący się w szpinaku lub rabarbarze) oraz kwas fitynowy (znajdujący się w pełnoziarnistych produktach zbożowych) mogą hamować wchłanianie wapnia poprzez tworzenie z jonami wapnia nierozpuszczalnych związków. Pacjenci nie powinni stosować produktu Kalcipos-D w ciągu 2 godzin od spożycia produktów zawierających duże ilości tych kwasów.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Kobieta w ciąży nie powinna przyjmować więcej niż 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D w ciągu doby.

Nie należy stosować produktu Kalcipos-D u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję po podaniu wysokich dawek witaminy D (patrz punkt 5.3). Należy unikać przedawkowania wapnia i witaminy D u kobiet w ciąży, ponieważ długotrwała hiperkalcemia może powodować działania niepożądane u rozwijającego się płodu. Tabletki można przyjmować w czasie ciąży w przypadku niedoboru wapnia i witaminy D.

Karmienie piersią

Kalcipos-D można stosować w okresie karmienia piersią. Wapń oraz witamina D3 przenikają do mleka, co należy uwzględnić przy podawaniu dodatkowych dawek witaminy D dzieciom.

Płodność

Nie oczekuje się, by prawidłowe stężenia wapnia i witaminy D w organizmie miały jakikolwiek niepożądany wpływ na płodność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednakże wpływ jest mało prawdopodobny.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono jako: niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) lub nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk krtani.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: hiperkalcemia, hiperkalciuria.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: zaparcia, wzdęcia, nudności, ból brzucha, biegunka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: świąd, wysypka, pokrzywka.

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do hiperwitaminozy i hiperkalcemii. Objawami hiperkalcemii mogą być: anoreksja, pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia, ból brzucha, osłabienie mięśni, zmęczenie, zaburzenia psychiczne, nadmierne pragnienie, poliuria, ból kości, zwapnienie nerek, kamienie nerkowe i w ciężkich przypadkach zaburzenia rytmu serca. Skrajna hiperkalcemia może powodować śpiączkę i zgon. Utrzymujące się wysokie stężenie wapnia może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek oraz zwapnienia tkanek miękkich.

Leczenie hiperkalcemii: należy przerwać podawanie witaminy D oraz wapnia, a także leków takich jak tiazydowe leki moczopędne, lit, witamina A oraz glikozydy nasercowe. Uzupełnić płyny i zależnie od ciężkości przebiegu zastosować monoterapię lub leczenie skojarzone z wykorzystaniem pętlowych leków moczopędnych, bisfosfonianów, kalcytoniny oraz kortykosteroidów. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy, czynność nerek oraz diurezę. W ciężkich przypadkach należy kontrolować EKG i CVP (ośrodkowe ciśnienie żylne).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wapń, mieszaniny z innymi lekami; kod ATC: A12AX Witamina D przyspiesza wchłanianie wapnia z jelita.

Podawanie wapnia i witaminy D3 przeciwdziała wzrostowi stężenia hormonu przytarczyc (PTH), który jest wywołany przez niedobór wapnia i powoduje zwiększoną resorpcję kości.

W badaniu klinicznym z udziałem pacjentów poddanych opiece instytucjonalnej, u których występował niedobór witaminy D, wykazano, że przyjmowanie wapnia i witaminy D w dobowych dawkach wynoszących odpowiednio 1000 mg oraz 800 j.m. przez okres sześciu miesięcy spowodowało unormowanie wartości 25-hydroksylowanego metabolitu witaminy D3, a także złagodzenie objawów wtórnej nadczynności przytarczyc i zmniejszenie aktywności fosfatazy zasadowej.

W trwającym 18 miesięcy badaniu klinicznym z grupą kontrolną placebo, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z udziałem 3270 kobiet w wieku 84 lat (± 6 lat) poddanych opiece instytucjonalnej, które przyjmowały preparaty witaminy D (800 j.m. na dobę) oraz fosforanu wapnia (w dawce odpowiadającej 1200 mg na dobę wapnia pierwiastkowego), u pacjentek stwierdzono istotnie zmniejszone wydzielanie PTH. Przeprowadzona po upływie 18 miesięcy analiza wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem (ang. intent-to-treat) wykazała wystąpienie 80 przypadków złamania biodra w grupie przyjmującej preparaty wapnia i witaminy D oraz 110 przypadków złamania biodra w grupie otrzymującej placebo (p=0,004).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wapń

Wchłanianie: wapń wchłaniany jest w przewodzie pokarmowym w około 30% podanej dawki. Dystrybucja i metabolizm: 99% wapnia w organizmie znajduje się w twardej strukturze kości oraz zębów, natomiast pozostały 1% - w płynie wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym. Około 50% całkowitej zawartości wapnia we krwi występuje w fizjologicznie aktywnej postaci zjonizowanej, około 10% tworzy kompleksy z cytrynianem, fosforanem lub innymi anionami. Pozostałe 40% wiąże się z białkami, zwłaszcza z albuminą. Biodostępność wapnia może być nieznacznie zwiększona przy równoczesnym przyjmowaniu pożywienia.

Wydalanie: wapń wydalany jest z kałem, moczem oraz potem. Wydalanie nerkowe zależy od przesączania kłębuszkowego oraz wchłaniania zwrotnego wapnia.

Witamina D

Wchłanianie: witamina D jest łatwo wchłaniana w jelicie cienkim.

Dystrybucja i metabolizm: cholekalcyferol i jego metabolity występują w krążeniu w postaci związanej ze specyficzną globuliną. Cholekalcyferol jest przekształcany jest w wątrobie na drodze hydroksylacji do aktywnej postaci, 25-hydroksycholekalcyferolu, a następnie w nerkach do 1,25-dihydroksycholekalcyferolu, który powoduje zwiększenie wchłaniania wapnia. Witamina D, która nie została zmetabolizowana, jest przechowywana w tkance tłuszczowej oraz tkance mięśniowej. Wydalanie: witamina D wydalana jest z kałem oraz moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne w przypadku podania dawek znacznie wyższych niż zakres dawek terapeutycznych dla człowieka. Brak innych informacji w odniesieniu do oceny bezpieczeństwa stosowania leku, które nie byłyby wymienione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glukoza ciekła suszona rozpyłowo

Magnezu stearynian

Sodu cytrynian

Ksylitol

Guma arabska

Sodu laurylosiarczan

All-rac-a-Tokoferol

Sacharoza

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Sodu skrobi oktenylobursztynian (E 1450)

Krzemionka Sodu askorbinian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Okres ważności: 3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemniki z HDPE z zakrętką z HDPE

20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 lub 180 tabletek do rozgryzania i żucia.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Meda AB Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16912

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.06.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18.09.2013 r.

7

Kalcipos-D