Imeds.pl

Kalcipos-D 500 Mg + 800 Iu

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Kalcipos-D, 500 mg + 800 IU, tabletki do rozgryzania i żucia

Calcium + Cholecalciferolum (Vitaminum D3)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kalcipos-D i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kalcipos-D

3.    Jak stosować lek Kalcipos-D

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Kalcipos-D

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK KALCIPOS-D I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Kalcipos-D stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu niedoborów wapnia oraz witaminy D3 u osób w podeszłym wieku oraz jako leczenie wspomagające w osteoporozie, jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia niedoboru wapnia i witaminy D3.

Kalcipos-D zawiera wapń i witaminę D3, które odgrywają ważną rolę w tworzeniu kości. Witamina D3 reguluje wchłanianie i metabolizm wapnia oraz wbudowywanie wapnia do kości.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapytać lekarza lub farmaceutę i stosować się do ich zaleceń.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KALCIPOS-D Kiedy nie stosować leku Kalcipos-D

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na którąkolwiek

substancję pomocniczą;

-    jeśli u pacjenta występuje hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia we krwi) lub hiperkalciuria

(zbyt duże stężenie wapnia w moczu);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono hiperwitaminozę D (nadmiar witaminy D we krwi);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono kamienie nerkowe;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kalcipos-D

-    jeśli pacjent jest chory na sarkoidozę (pewien rodzaj choroby tkanki łącznej, która atakuje płuca,

skórę i stawy);

-    jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne leki zawierające witaminę D lub wapń;

-    u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek lub u pacjentów z dużą skłonnością do powstawania kamieni nerkowych;

-    w przypadku unieruchomionych pacjentów chorych na osteoporozę.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku Kalcipos-D powinien on poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Kalcipos-D z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Na wynik leczenia może mieć wpływ podawanie leku Kalcipos-D jednocześnie z innymi lekami, które są stosowane w następujących przypadkach:

-    wysokie ciśnienie krwi (tiazydowe leki moczopędne);

-    problemy z sercem (glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna);

-    podwyższone stężenie cholesterolu (kolestyramina);

-    zaparcia (środki przeczyszczające, takie jak parafina ciekła);

-    padaczka (fenytoina lub barbiturany);

-    stany zapalne/zmniejszenie odporności (kortykosteroidy).

Należy upewnić się, że lekarz jest poinformowany o stosowaniu przez pacjenta któregokolwiek z powyższych leków. Może być konieczne dostosowanie dawkowania.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków:

-    do leczenia osteoporozy (bisfosfoniany),

należy zachować odstęp co najmniej 1 godziny przed zastosowaniem leku Kalcipos-D.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków:

-    do leczenia zakażeń (chinolony),

należy zachować odstęp co najmniej 2 godzin przed lub 6 godzin po podaniu leku Kalcipos-D.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków:

-    do leczenia zakażeń (tetracykliny),

należy zachować odstęp co najmniej 2 godzin przed lub od 4 do 6 godzin po podaniu leku Kalcipos-D.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków:

-    do leczenia próchnicy zębów (fluorek sodu);

-    do leczenia niedokrwistości (żelazo);

należy zachować odstęp co najmniej 3 godzin przed zastosowaniem leku Kalcipos-D.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków:

-    do leczenia niedoczynności tarczycy (lewotyroksyna), należy zachować odstęp co najmniej 4 godzin między podaniem leków.

Stosowanie leku Kalcipos-D z jedzeniem i piciem

Wchłanianie wapnia może być spowolnione przez produkty zawierające kwas szczawiowy (znajdujący się w szpinaku lub rabarbarze) oraz kwas fitynowy (znajdujący się w pełnoziarnistych produktach zbożowych). Nie należy stosować leku w ciągu 2 godzin od spożycia produktów zawierających duże ilości kwasu szczawiowego lub fitynowego.

Ciąża i karmienie piersią

W czasie ciąży dawka dobowa nie powinna przekraczać 1500 mg wapnia i 600 IU witaminy D. Z tego względu leku Kalcipos-D nie zaleca się do stosowania w czasie ciąży. Może jednak być stosowany w tym okresie w przypadku niedoborów wapnia i witaminy D.

Kalcipos-D można stosować w okresie karmienia piersią. Wapń oraz witamina D3 przenikają do mleka. Powinno być to brane pod uwagę przy podawaniu dodatkowych dawek witaminy D dzieciom.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie jest znany wpływ leku Kalcipos-D na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Kalcipos-D

1 tabletka do rozgryzania i żucia leku Kalcipos-D zawiera 200 mg glukozy i 1,8 mg sacharozy. Należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.

Kalcipos-D zawiera glukozę, która może wywierać szkodliwy wpływ na zęby i dlatego istotne jest utrzymywanie higieny jamy ustnej.

3. JAK STOSOWAĆ LEK KALCIPOS-D

Dawka leku powinna być indywidualnie ustalona przez lekarza.

Kalcipos-D tabletki do rozgryzania i żucia należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka dziennie.

Tabletkę do rozgryzania i żucia można żuć lub pozwolić jej powoli rozpuszczać się w ustach; nie połykać w całości.

Zawartość wapnia w leku Kalcipos-D jest mniejsza niż zwykle zalecana dobowa dawka. Kalcipos-D należy więc stosować przede wszystkim u pacjentów wymagających uzupełniających dawek witaminy D, ale których dieta zawiera ilość wapnia równą 500-1000 mg dziennie. Dobowe spożycie wapnia powinno być oszacowane przez lekarza przepisującego lek.

Kalcipos-D nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kalcipos-D

W przypadku przedawkowania leku Kalcipos-D należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Niektórymi objawami przedawkowania leku Kalcipos-D są: utrata apetytu, pragnienie, zwiększone wydalanie moczu, nudności, wymioty, zaparcia.

Pominięcie zastosowania leku Kalcipos-D

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Kalcipos-D może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Kalcipos-D i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów ciężkiej reakcji alergicznej, takich jak:

•    opuchnięcie twarzy, warg, języka i gardła;

•    trudności w połykaniu;

•    pokrzywka i utrudnione oddychanie.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 osób przyjmujących lek): hiperkalcemia (podwyższone stężenie wapnia we krwi) i (lub) hiperkalciuria (podwyższone stężenie wapnia w moczu).

Rzadko (wystepują u 1 do 10 na 10 000 osób przyjmujących lek): zaparcia, wzdęcia, nudności, ból brzucha, biegunka, świąd, wysypka, pokrzywka.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ciężkie reakcje alergiczne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KALCIPOS-D

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Kalcipos-D po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią. Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Kalcipos-D

-    Substancjami czynnymi leku są: 500 mg wapnia (Calcium) w postaci wapnia węglanu (Calcii carbonas) i 800 IU (20 mikrogramów) cholekalcyferolu (witaminy D3) (Cholecalciferolum).

-    Inne składniki leku to: glukoza ciekła suszona rozpyłowo, magnezu stearynian, sodu cytrynian, ksylitol, all-rac-a-tokoferol, guma arabska, sodu laurylosiarczan, sacharoza, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, sodu skrobi oktenylobursztynian (E 1450), krzemionka, sodu askorbinian.

Jak wygląda lek Kalcipos-D i co zawiera opakowanie

Kalcipos-D-to okrągłe tabletki do rozgryzania i żucia, białe lub prawie białe, z wytłoczonym po jednej stronie oznakowaniem R152.

Opakowania po 30, 60 tabletek do rozgryzania i żucia w plastikowym pojemniku.

Podmiot odpowiedzialny:

Meda AB Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja

tel: +46 8 630 1900 fax: +46 8 630 1950

Wytwórca:

Recipharm Stockholm AB Lagervagen 7 SE-136 50 Jordbro Szwecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja, Węgry: Recikalc-D forte 500 mg/800 IU Niemcy: Calcipot

Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Islandia: Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU Portugalia: Recifor

Malta, Hiszpania, Polska, Wielka Brytania: Kalcipos-D 500 mg/800 IU Norwegia: Kalcipos-Vitamin D 500 mg/800 IU Słowacja: Kombi-Kalz

Austria: Calciduran Vit. D3 500 mg/800 I.E. - Kautabletten Belgia: Maxical Dania: Kalcipos-D

Holandia: Kalcipos-D 500 mg/800 IE kauwtablet Czechy: Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg/800 IU żvykad tablety Francja: Calcium Vitamine D3 MEDA PHARMA 500 mg/800 UI Rumunia: Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU comprimate masticabile Słowenia: Kalcipos 500 mg/800 i.e. żvedjive tablete

Data zatwierdzenia ulotki:

5