Imeds.pl

Kalium Effervescens Bezcukrowy 782 Mg K+/3 G

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należ>' zwrócić się do lekarza lub farmaceuty', gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nic należy go przekazywać innym, gdyż może

im zaszkodzić, nawet jeśli objawy choroby są takie same._


KALIUM EFFERVESCENS BEZCUKROWY

(Kalii cilras ■Kalii hydrocarbonas)

782 mg jonów potasu/3g, granulat musujący

Skład:

Jedna saszetka zawiera:

substancja czynna: 782 mg jonów potasu w postaci potasu cytrynianu (Kalii cilras) i potasu wodorowęglanu (Kalii hydrocarbonas).

substancje pomocnicze: aspartam (E 951), kw'as cytrynowy', makrogol 6000. krzemionka koloidalna bezwodna, czerwień koszenilowa (E 124), esencja cytrynowa.

Opakowanie:

20 saszetek

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Fannaceutyczno-Chemiczne .,SYNTEZA” Sp. z o.o. ul. Św. Michała 67/71 61-005 Poznaii

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kalium effervescens bezcukrowy i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Kalium cffervescens bezcukrowy

3.    Jak stosować lek Kalium efifervcscens bezcukrowy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Kalium cfifcrvcscens bezcukrowy

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek KALIUM EFFERVESCENS BEZCUKROWY i w jakim celu się go stosuje

KALIUM EFFERVESCENS BEZCUKROWY jest lekiem zawierającym 782 mg jonów potasu w saszetce.

Potas jest głównym kationem płynu komórkowego i jednym z najważniejszych pierwiastków wchodzących w skład płynów ustrojowych. Bierze udział w wielu reakcjach enzymatycznych i procesach fizjologicznych, m.in. w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśniowego i w metabolizmie węglowodanów. Wraz z jonami sodowymi i chlorkowymi wpływa na gospodarkę wodną organizmu, bierze udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej i ciśnienia osmotycznego.

Lek jest przepisywany w celu uzupełnienia niedoborów potasu niezależnie od przyczyny, w' przebiegu cukrzycy, długotrwałych biegunkach, przy7 istnieniu przetok jelitowych oraz podczas leczenia lekami, które mogą doprowadzić do hipokaliemii np. niektórymi lekami moczopędnymi, hormonami sterydowymi, glikozydami naparstnicy.

2.    Zanim zastosuje się lek KALIUM EFFERVESCENS BEZCUKROWY

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na składniki leku.

Nie należy stosować leku Kalium effcrvcsccns bezcukrowy gdy występuje: fenyloketonuria, hiperkaliemia.

niewydolność nerek i nadnerczy,

podczas kuracji Ickami moczopędnymi oszczędzającymi potas,

skąpomocz,

bezmocz.

Stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z jedzeniem i piciem:

Zaleca się przy jmowanie leku w trakcie lub pod koniec posiłku.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek:

Lek bardzo ostrożnie stosować przy silnym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek, w chorobie serca, w kurczu mięśni powodowanych pracą w wysokiej temperaturze.

Należy zachować szczególna ostrożność podając z innymi lekami zawierającymi potas.

Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów' z fenyloketonurią.

Stosowanie leku Kalium efłervescens bezcukrowy u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami nerek powinni stosować lek Kalium effervesccns bezcukrowy z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy u dzieci:

Nie podawać leku Kalium effenescens bezcukrowy dzieciom poniżej 12. roku życia.

Dawkowanie powinien ustalić lekarz.

Stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy u osób w podeszłym wieku:

Osoby w podeszłym wieku mogą bezpiecznie stosować lek Kalium effervescens bezcukrowy. Dawkowanie powinien ustalić lekarz.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Należy' zachować szczególną ostrożność szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży'. Lek Kalium cfifervcsccns bezcukrowy' należy przyjmować wyłącznic w dawkach zalecanych przez lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosow aniem każdego leku należy' poradzić się lekarza.

Należy zachować szczególną ostrożność szczególnie w okresie karmienia piersią. Lek Kalium effervesccns bezcukrowy należy przyjmować wyłącznic w dawkach zalecanych przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Stosowanie leku Kalium effenescens bezcukrowy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów1 i obsługiwania maszyn.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które zostały' kupione bez recepty

Stosowanie Kalium cffervcsccns bezcukrowy z Ickami moczopędnymi, oszczędzającymi potas, inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę, indometacyną może spowodować wzrost stężenia potasu we krwi. Dicta o dużej zawartości chlorku sodowego (soli kuchennej) zwiększa wydalanie potasu.

3.    Jak stosować lek Kalium effervescens bezcukrowy

Lek Kalium effervescens bezcukrowy należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować sic z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka leku Kalium cffcrvescens bezcukrowy to 1 lub 2 saszetki w pierwszej dawce, a następnie w zależności od niedoboru potasu, od 1 do 2 saszetki dziennic.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Kalium effervescens bezcukrowy niż zalecana:

Przy długotrwałym przyjmowaniu leku w dawkach większych niż przepisane przez lekarza może dojść do hiperkaliemii (zwiększenia zawartości potasu we krwi), której objawami są drętwienie kończyn , osłabienie mięśniowe, paraliż, niedociśnienic. zaburzenia rytmu serca, niemiarowość. blok i zatrzymanie czynności serca. Objawy kardiotoksyczności leczy się, podając sole wapnia z jednoczesną kontrolą elektrokardiograficzną czynności serca.

W razie przyjęcia dawki większej niż przepisana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Kalium effervescens bezcukrowy:

Podczas regularnego stosowania, jeżeli zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, należy' poczekać i przyjąć ją o należnej porze.

Nie należy stosowne dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. Kalium cffcncscens bezcukrowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Kalium effcrvcsccns bezcukrowy jest na ogól dobrze tolerowany. Rzadko mogą wy stąpić:zaburzenia żolądkowo-jclitowe, nudności, wymioty, biegunka.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosow ania leku i zasięgnąć porady lekarza.

5.    Przechowywanie leku Kalium effervescens bezcukrowy

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy' stosować leku Kalium cfTervcsccns bezcukrowy po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C. Chronić od wilgoci.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaccutyczno-Chemiczne ..SYNTEZA” Sp. z o.o. ul. Św. Michała 67/71 61 -005 Poznali Tcl. 0 61 879-20-81 Fax 0 61 876-51-79

Data opracowania ulotki: