Imeds.pl

Kalium Hypermanganicum Galena 100 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Kalium hypermanganicum Galena ostrożnie i zgodnie z informacją zawartą w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.


Kalium hypermanganicum Galena

(Kalii permanganas)

100 mg, tabletki

Skład:

1 tabletka zawiera substancję czynną 100 mg nadmanganianu potasu.

Dostępne opakowanie:

30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA" ul. Krucza 62 50-984 Wrocław

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kalium hypermanganicum Galena i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Kalium hypermanganicum Galena

3.    Jak stosować lek Kalium hypermanganicum Galena

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Kalium hypermanganicum Galena

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Kalium hypermanganicum Galena

1.    Co to jest lek Kalium hypermanganicum Galena i w jakim celu się go stosuje

Lek Kalium hypermanganicum Galena ma postać tabletek, zawiera substancję czynną nadmanganian potasu.

Lek Kalium hypermanganicum Galena jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Lek jest stosowany wyłącznie w postaci roztworu nadmanganianu potasu, sporządzonego przez rozpuszczenie tabletki w wodzie. Roztwory nadmanganianu potasu działają odkażająco i ściągająco na skórę i błony śluzowe.

Roztwory te są nietrwałe, mają zabarwienie od jasnoróżowego do ciemno fioletowego.

Wskazania do stosowania

0,05% roztwór wodny nadmanganianu potasu jest stosowany miejscowo jako lek odkażający do przemywania skóry, ropiejących ran, owrzodzeń, a także rąk.

0,025% roztwór wodny nadmanganianu potasu jest stosowany miejscowo jako lek odkażający do płukania błon śluzowych gardła i jamy ustnej.

2.    Zanim zastosuje się lek Kalium hypermanganicum Galena

Nie należy stosować leku Kalium hypermanganicum Galena

-    jeśli występuje nadwrażliwość na nadmanganian potasu;

-    doustnie;

-    do przemywania oczu.

Zachować szczególni} ostrożność stosując lek Kalium hypcrmanganicum Galena

Roztworów wodnych leku nie należy stosować w dużych stężeniach i długotrwale, gdyż mogą wywoływać podrażnienia skóry oraz błon śluzowych.

Należy zaprzestać stosowania leku, gdy wystąpią objawy podrażnienia.

Nie wolno połykać roztworu w czasie płukania błon śluzowych gardła i jamy ustnej.

Ciąża i karmienie piersią

Nic należy stosować Icku Kalium hypcrmanganicum Galena w okresie ciąży i karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Kalium hypcrmanganicum Galena nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Kalium hypcrmanganicum Galena

Lek Kalium hypcrmanganicum Galena jest przeznaczony do przygotowania roztworu nadmanganianu potasu do stosowania miejscowego.

Przygotowanie 0.05% roztworu nadmanganianu potasu do przemywania skóry, ropiejących ran. owrzodzeń, a także rąk:

Rozpuścić I tabletkę leku w 200 ml (1 szklance) przegotowanej wody. Roztwór powinien być purpurowy.

Przygotowanie 0,025%> roztworu nadmanganianu potasu do płukania błon śluzowych gardła i jamy ustnej:

Rozpuścić 1 tabletkę leku w 400 ml (2 szklanki) przegotowanej wody. Roztwór powinien być różowy. Nic wolno połykać roztworu.

Używać świeżo przygotowanych roztworów. Roztwory te należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe lub wątpliwości związanych ze stosowaniem leku. należy skontaktować się z lekarzem

W przypadku użycia większej dawki Icku Kalium hypcrmanganicum Galena niż zalecana

Roztwory nadmanganianu potasu o dużym stężeniu działają drażniąco na tkanki. Zastosowany na skórę lub błony śluzowe roztwór nadmanganianu potasu o stężeniu większym od leczniczego (także nadmanganian potasu w postaci krystalicznej lub pyłu), może powodować oparzenia skóry oraz martwicę tkanek.

Po spożyciu tabletki leku Kalium hypcrmanganicum Galena lub roztworu (sporządzonego przez rozpuszczenie tabletki w wodzie) może wystąpić obrzęk, nudności, wymioty, perforacja przełyku i żołądka, uszkodzenia wątroby, nerek oraz niewydolność sercowo-oddechowa.

W razie przedawkowania lub spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. Kalium hypcrmanganicum Galena może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wielokrotne używanie zalecanych 0,025% i 0.05% roztworów nadmanganianu potasu może wywołać silne podrażnienie i zabarwiać skórę na brązowo.

Podczas stosowania roztworu leku Kalium hypcrmanganicum Galena na błony śluzowe jamy ustnej może wystąpić nieprzyjemny smak w ustach, przebarwienie zębów, błon śluzowych, nudności oraz wymioty.

Wdychanie oparów roztworów leku Kalium hypcrmanganicum Galena może prowadzić do powstawania obrzęków dróg oddechowych.

W przypadku wystąpienia tych lub innych objawów niepożądanych, nic wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Kalium hypermanganicum Galena

Lek Kalium hypermanganicum Galena należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.    Inne informacje dotyczące leku Kalium hypermanganicum Galena

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ..GALENA" ul. Krucza 62 50-984 Wrocław tel. 071/ 78 39 255

Data zatwierdzenia ulotki:

Strona 3 z 3