Imeds.pl

Kandesar 16 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Kandesar, 4 mg, tabletki Kandesar, 8 mg, tabletki Kandesar, 16 mg, tabletki Kandesar, 32 mg, tabletki

Kandesartan cyleksetylu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kandesar i w j akim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kandesar

3.    Jak stosować lek Kandesar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Kandesar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Kandesar i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Kandesar. Zawiera substancję czynną kandesartan cyleksetylu. Kandesartan cyleksetylu należy do grupy leków o nazwie antagoniści receptora angiotensyny II. Powoduje on rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Pozwala to obniżyć ciśnienie tętnicze. Również pomaga sercu pompować krew do wszystkich części ciała.

Lek ten stosowany jest w:

- leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży od 6 do <18 roku życia,

-    u dorosłych pacjentów w leczeniu niewydolności serca ze zmniejszoną czynnością mięśnia sercowego, gdy inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEI) nie mogą być stosowane lub jako uzupełnienie terapii inhibitorami ACE, gdy objawy niewydolności serca utrzymuj ą się pomimo leczenia, a nie można zastosować leków z grupy antagonistów receptora mineralokortykoidowego (ang. Mineralocorticoid 14 Receptor Antagonist, MRA). (Inhibitory ACE oraz MRA są lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kandesar

Kiedy nie stosować leku Kandesar

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    po 3 miesiącu ciąży (również należy unikać stosowania leku Kandesar we wczesnym okresie ciąży, patrz punkt Ciąża).

-    jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (utrudniony odpływ żółci z pęcherzyka żółciowego).

-    jeśli pacjentem jest dziecko poniżej 1 roku życia.

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

W przypadku wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku Kandesar należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kandesar, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeżeli u pacjenta występuje choroba serca, wątroby lub nerek albo jeśli pacjent poddawany jest dializoterapii.

-    jeżeli pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę.

-    jeżeli u pacjenta występują wymioty lub biegunka albo niedawno występowały nasilone wymioty.

-    jeżeli u pacjenta występuje choroba nadnerczy o nazwie zespół Conna (nazywana również pierwotnym hiperaldosteronizmem).

-    jeżeli u pacjenta występuje niskie ciśnienie tętnicze.

-    j eżeli u pacj enta wystąpił kiedykolwiek udar.

- przy podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Kandesar we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt Ciąża).

- jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

-    jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z lekiem należącym do grupy leków znanych jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (MRA). Te leki są stosowane w leczeniu niewydolności serca (patrz „Lek Kandesar a inne leki”).

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Kandesar:”

W przypadku występowania u pacjenta któregokolwiek z powyższych stanów, lekarz może zalecić częstsze wizyty kontrolne i wykonanie określonych badań.

Jeżeli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny, należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku Kandesar. Jest to konieczne, ponieważ Kandesar podawany w skojarzeniu z niektórymi lekami znieczulającymi może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego.

Dzieci i młodzież

Kandesartanu cyleksetyl został przebadany u dzieci. Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z lekarzem. Leku Kandesar nie należy podawać dzieciom poniżej 1 roku życia ze względu na potencjalne ryzyko dla rozwijaj ących się nerek.

Kandesar a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

- Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Kandesar:” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

- Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z pewnymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, znanymi jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (MRA) (na przykład spironolakton, eplerenon).

Lek Kandesar może mieć wpływ na działanie niektórych innych leków, jak również niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Kandesar. W przypadku stosowania określonych leków lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badań krwi.

Zwłaszcza należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    Inne leki o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory ACE, takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl.

-    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i stan zapalny).

-    Kwas acetylosalicylowy (w przypadku stosowania dawki większej niż 3 g na dobę) (leki łagodzące ból i stan zapalny).

-    Suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas (leki zwiększające stężenie potasu we krwi).

-    Heparyna (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi).

-    Leki moczopędne (diuretyki).

-    Lit (lek stosowany w przypadku zaburzeń psychicznych).

Kandesar z jedzeniem, piciem i alkoholem

-    Lek Kandesar można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

-    W przypadku stosowania leku Kandesar należy skonsultować się z lekarzem przed spożyciem alkoholu. Alkohol może spowodować omdlenie lub zawroty głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Kandesar przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Kandesar. Nie zaleca się stosowania leku Kandesar we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Kandesar podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych osób przyjmujących lek Kandesar może wystąpić uczucie zmęczenia lub zawroty głowy. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Kandesar zawiera laktozę

Lek Kandesar zawiera laktozę. Jeżeli pacjent został poinformowany o występowaniu u niego nietolerancji niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3.    Jak stosować lek Kandesar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ważne jest, aby przyjmować lek Kandesar codziennie.

Lek Kandesar można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.

Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

Należy starać się zażywać tabletki codziennie o tej samej porze. Pomoże to pamiętać o ich zażyciu. Nadciśnienie tętnicze

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku Kandesar to 8 mg raz na dobę. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 16 mg raz na dobę, a następnie do 32 mg raz na dobę, zależnie od uzyskiwanych wartości ciśnienia tętniczego.

-    U niektórych pacjentów, np. z chorobami wątroby, nerek lub u których wystąpiła ostatnio utrata płynów z organizmu, np. na skutek wymiotów lub biegunki albo stosowania leków moczopędnych, lekarz może zalecić mniejszą dawkę początkową.

-    Niektórzy pacjenci rasy czarnej mogą mieć zmniejszoną wrażliwość na tego typu lek, w przypadku wyłącznego jego stosowania. Tacy pacjenci mogą wymagać większej dawki.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od 6 do <18 roku życia: Zalecana dawka początkowa to 4 mg raz na dobę.

Pacjenci o wadze <50 kg: U części pacjentów, których ciśnienie krwi nie jest odpowiednio kontrolowane, lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki maksymalnie do 8 mg raz na dobę.

Pacjenci o wadze >50 kg: U części pacjentów, których ciśnienie krwi nie jest odpowiednio kontrolowane, lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 8 mg raz na dobę oraz do 16 mg raz na dobę.

Niewydolność serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Kandesar to 4 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększać dawkę przez podwojenie, w odstępach co najmniej 2-tygodniowych, do dawki 32 mg raz na dobę.

Kandesar może być przyjmowany razem z innymi lekami stosowanymi w niewydolności serca, lekarz zadecyduje jakie leczenie jest właściwe dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kandesar

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Kandesar, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Kandesar

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć kolejną dawkę o stałej porze.

Przerwanie stosowania leku Kandesar

W przypadku przerwania stosowania leku Kandesar może nastąpić ponowne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Dlatego też nie należy odstawiać leku Kandesar bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne jest, aby pacjent wiedział, jakie działanie niepożądane mogą wystąpić.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych reakcji uczuleniowych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Kandesar i zwrócić się o pomoc do lekarza:

-    trudności w oddychaniu, z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła lub bez obrzęku;

-    obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu;

-    nasilony świąd skóry (z grudkami na jej powierzchni).

Lek Kandesar może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych. Odporność organizmu na zakażenia może być obniżona i u pacjenta może wystąpić uczucie zmęczenia, zakażenie lub gorączka. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić okresowe wykonywanie u pacjenta badań krwi w celu sprawdzenia, czy preparat Kandesar ma wpływ na parametry krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane to:

Częste działania niepożądane: (występują u maksymalnie 1 pacjenta na 10)

-    Zawroty głowy/uczucie wirowania.

-    Ból głowy.

-    Zakażenie dróg oddechowych.

-    Niskie ciśnienie tętnicze, które może powodować omdlenie lub zawroty głowy.

-    Nieprawidłowe wyniki badań krwi:

-    Zwiększone stężenie potasu we krwi, w szczególności, jeżeli u pacjenta stwierdzono uprzednio zaburzenia czynności nerek lub niewydolność serca. W przypadku znacznego zwiększenia u pacjenta może wystąpić zmęczenie, osłabienie, zaburzenia rytmu serca lub uczucie mrowienia i drętwienia.

-    Wpływ na czynność nerek, w szczególności, jeżeli u pacjenta stwierdzono uprzednio zaburzenia czynności nerek lub niewydolność serca. W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić niewydolność nerek.

Bardzo rzadkie działania niepożądane: (występują u maksymalnie 1 pacjenta 10 000)

-    Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła.

-    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych. U pacjenta może wystąpić zmęczenie, zakażenie lub gorączka.

-    Wysypka skórna, wysypka grudkowa (pokrzywka).

-    Swędzenie.

-    Ból pleców, ból stawów i mięśni.

-    Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. U pacjenta może wystąpić zmęczenie, zażółcenie skóry i oczu oraz objawy grypopodobne.

-    Nudności.

-    Nieprawidłowe wyniki badań krwi:

- Zmniejszone stężenie sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia u pacjenta może wystąpić osłabienie, utrata energii lub kurcze mięśni.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci

U dzieci leczonych na wysokie ciśnienie krwi działania niepożądane wydają się być podobne do tych obserwowanych u dorosłych, ale występują one częściej. Ból gardła jest bardzo częstym działaniem niepożądanym u dzieci, ale nie obserwuje się go u dorosłych. Również katar, gorączka i zwiększone tętno są częste u dzieci, ale nie obserwuje się ich u dorosłych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Kandesar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kandesar 4 mg, 8 mg: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Kandesar 16 mg, 32 mg: Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Kandesar

-    Substancj ą czynną leku jest kandesartan w postaci kandesartanu cyleksetylu.

Każda tabletka zawiera 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg kandesartanu w postaci kandesartanu cyleksetylu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hypromeloza 2910, wapnia stearynian, hydroksypropyloceluloza, disodu edetynian, suszona celuloza mikrokrystaliczna.

W przypadku leku Kandesar 8 mg, 16 mg i 32 mg dodatkowo: czerwony tlenek żelaza (E 172).

Jak wygląda lek Kandesar i co zawiera opakowanie

Kandesar 4 mg tabletki:

Niepowlekane tabletki w kolorze białym do prawie białego, okrągłe, obustronnie wypukłe, z linią podziału po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Kandesar 8 mg tabletki:

Niepowlekane tabletki w kolorze różowym do czerwonobrązowego z białawą mozaiką, okrągłe, obustronnie wypukłe, z linią podziału po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Kandesar 16 mg tabletki:

Niepowlekane tabletki w kolorze jasnoróżowym do bladoczerwonego, obustronnie wypukłe, z linią podziału po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Kandesar 32 mg tabletki:

Niepowlekane tabletki w kolorze jasnoróżowym do bladoczerwonego, obustronnie wypukłe, z linią podziału po obu stronach.

Tabletki można podzielić na połowy.

Wielkość opakowań: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja: Candesartan Orion Estonia, Łotwa, Polska:    Kandesar

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2015

7(7)