+ iMeds.pl

Kandesar comp 8 mg + 12,5 mgUlotka Kandesar comp

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Kandesar Comp, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Kandesar Comp, 16 mg + 12,5 mg, tabletki

Cyleksetyl kandesartanu + Hydrochlorotiazyd

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kandesar Comp i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kandesar Comp

3.    Jak stosować lek Kandesar Comp

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Kandesar Comp

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK KANDESAR COMP I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Niniejszy lek nosi nazwę Kandesar Comp. Stosowany jest w celu leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia) u pacjentów dorosłych. Zawiera dwie substancje czynne: cyleksetyl kandesartanu i hydrochlorotiazyd. Wspólne działanie tych substancji ma na celu obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

•    Cyleksetyl kandesartanu należy do grupy leków o nazwie antagoniści receptora angiotensyny II. Powoduje on rozluźnienie i poszerzenie naczyń krwionośnych. Pozwala to obniżyć ciśnienie tętnicze krwi.

•    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków o nazwie diuretyki (leki moczopędne). Pomaga on wydalić z organizmu wodę i sole, takie jak sól sodowa, z moczem. Pozwala to obniżyć ciśnienie tętnicze krwi.

Lek Kandesar Comp może zostać przepisany przez lekarza w przypadku, gdy ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane za pomocą stosowanego w monoterapii cyleksetylu kandesartanu lub hydrochlorotiazydu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KANDESAR COMP Kiedy nie stosować leku Kandesar Comp

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cyleksetyl kandesartanu lub

hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Kandesar Comp (patrz punkt 6).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki sulfonamidowe. W przypadku wątpliwości, czy powyższa informacja dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.

•    Jeśli jesteś w ciąży dłużej niż 3 miesiące (lepiej jest również unikać leku Kandesar Comp we wczesnej ciąży - patrz punkt dotyczący ciąży).

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (utrudniony odpływ żółci z pęcherzyka żółciowego).

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek dnę moczanową.

•    Jeśli stężenie potasu we krwi pacjenta długotrwale utrzymuje się na niskim poziomie.

•    Jeśli stężenie wapnia we krwi pacjenta długotrwale utrzymuje się na wysokim poziomie.

W przypadku wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych informacji dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku Kandesar Comp należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kandesar Comp

Przed zastosowaniem leku Kandesar Comp lub w trakcie leczenia tym lekiem, należy poinformować lekarza:

•    Jeśli pacjent ma cukrzycę.

•    Jeśli u pacjenta występuje choroba serca, wątroby lub nerek.

•    Jeśli u pacjenta przeprowadzono niedawno przeszczep nerki.

•    Jeśli u pacjenta występują obecnie wymioty lub niedawno występowały ciężkie wymioty bądź jeżeli u pacjenta stwierdzono biegunkę.

•    Jeśli u pacjenta występuje choroba nadnerczy o nazwie zespół Conna (zwana również pierwotnym hiperaldosteronizmem).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek chorobę o nazwie toczeń rumieniowaty układowy.

•    Jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie tętnicze krwi.

•    Jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek udar.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek alergię lub astmę.

•    Należy poinformować lekarza, jeśli podejrzewasz, że jesteś w ciąży (lub możesz w nią zajść). Kandesar Comp nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie wolno go stosować w ciąży

wyższej niż 3 miesiące, ponieważ w tym stadium może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt dotyczący ciąży).

W przypadku występowania u pacjenta któregokolwiek z wymienionych powyżej schorzeń, konieczne może okazać się odbywanie częstszych wizyt u lekarza i wykonywanie określonych badań.

Jeżeli u pacjenta zaplanowano przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku Kandesar Comp. Jest to konieczne, gdyż lek Kandesar Comp podawany w skojarzeniu z niektórymi lekami znieczulającymi może powodować spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Kandesar Comp może wzmagać wrażliwość skóry na słońce.

Stosowanie u dzieci

Brak doświadczenia ze stosowaniem leku Kandesar Comp u dzieci (poniżej 18 roku życia). Dlatego też leku Kandesar Comp nie należy podawać dzieciom.

Stosowanie innych leków_

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Kandesar Comp może mieć wpływ na działanie niektórych innych leków, jak również niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Kandesar Comp. W przypadku stosowania określonych leków konieczne może okazać się przeprowadzenie przez lekarza okresowych badań krwi.

Należy poinformować lekarza w przypadku stosowania któregokolwiek z następujących leków:

•    Inne leki obniżające ciśnienie, w tym beta-blokery, diazoksyd i inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl.

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak.

•    celekoksyb lub etorykoksyb (leki przeciwbólowe i przeciwzapalne).

•    Kwas acetylosalicylowy (w przypadku codziennego stosowania dawki większej niż 3 g) (leki przeciwbólowe i przeciwzapalne).

•    Suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas (leki podnoszące zawartość potasu we krwi).

•    Suplementy wapnia lub witaminy D.

•    Leki obniżające poziom cholesterolu, takie jak kolestypol lub cholestyramina.

•    Leki przeciwcukrzycowe (tabletki lub insulina).

•    Leki mające na celu kontrolowanie rytmu serca (leki przeciwarytmiczne), takie jak digoksyna i beta-blokery.

•    Leki, na które może mieć wpływ poziom potasu we krwi, takie jak niektóre leki antypsychotyczne.

•    Heparyna (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi).

•    Leki    moczopędne (diuretyki).

•    Leki    przeczyszczające.

•    Penicylina (antybiotyk).

•    Amfoterycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych).

•    Lit (lek stosowany w przypadku zaburzeń psychicznych).

•    Glikokortykosteroidy takie jak prednizolon.

•    Hormon przysadkowy (ACTH).

•    Leki    przeciwnowotworowe.

•    Amantadyna (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona lub poważnych zakażeń wywołanych wirusami).

•    Barbiturany (rodzaj leków uspokajających stosowanych również do leczenia padaczki).

•    Karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu chorób przełyku lub owrzodzeń jamy ustnej).

•    Leki    antycholinergiczne, takie jak atropina i biperyden.

•    Cyklosporyna, lek stosowany po transplantacji organów w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepu.

•    Inne leki, które mogą wzmocnić efekty przeciwnadciśnieniowe, takie jak baclofen (lek zmniejszaj ący spastyczne napięcie mięśni), amifostyna (stosowany w leczeniu raka) oraz niektóre leki antypsychotyczne.

Przyjmowanie leku Kandesar Comp z jedzeniem i piciem (zwłaszcza alkoholem)

•    Lek Kandesar Comp można przyjmować niezależnie od posiłków.

•    Jeśli przepisano Ci Kandesar Comp, należy skonsultować się z lekarzem przed spożyciem alkoholu. Alkohol może spowodować osłabienie bądź zawroty głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza, jeśli podejrzewasz, że jesteś w ciąży (lub możesz w nią zajść). Lekarz zwykle doradzi wstrzymanie przyjmowania leku Kandesar Comp przed zajściem w ciążę lub, gdy tylko stwierdzisz, że jesteś w ciąży, zaleci przyjmowanie innego leku zamiast Kandesar

Comp . Kandesar Comp nie jest zalecany w ciąży i nie wolno go przyjmować w ciąży wyższej niż 3 miesiące, ponieważ w tym stadium może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Powiedz lekarzowi, jeśli karmisz piersią lub masz taki zamiar. Kandesar Comp nie jest zalecany dla matek karmiących i lekarz może wybrać dla Ciebie inne leczenie, jeżeli chcesz karmić piersią, zwłaszcza, jeżeli Twoje dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych osób przyjmujących lek Kandesar Comp może wystąpić uczucie zmęczenia lub zawroty głowy. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać narzędzi czy maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Kandesar Comp

Kandesar Comp zawiera laktozę, która jest pewnym rodzajem cukru. Jeśli lekarz stwierdził u Ciebie nietolerancję na niektóre cukry, przed przyjęciem tego leku należy się zasięgnąć porady lekarskiej.

3. JAK STOSOWAĆ LEK KANDESAR COMP

Lek Kandesar Comp należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Bardzo ważne jest, aby przyjmować lek Kandesar Comp codziennie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Kandesar Comp to jedna tabletka raz na dobę.

Tabletkę należy połknąć, popijając ją wodą.

W miarę możliwości tabletki należy zażywać o tej samej porze każdego dnia, aby nie zapomnieć o konieczności przyjmowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kandesar Comp

W przypadku zastosowania większej niż przepisana przez lekarza dawki leku Kandesar Comp, należy natychmiast skontaktować się lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Kandesar Comp

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć kolejną dawkę o stałej porze.

Przerwanie stosowania leku Kandesar Comp

W przypadku przerwania stosowania leku Kandesar Comp może nastąpić ponowny wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego też nie należy odstawiać leku Kandesar Comp bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Kandesar Comp może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Istotne jest, aby pacjent miał świadomość rodzaju działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas stosowania leku. Niektóre działania niepożądane leku Kandesar Comp są spowodowane działaniem cyleksetylu kandesartanu, a inne działaniem hydrochlorotiazydu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych reakcji uczuleniowych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Kandesar Comp i zwrócić się o pomoc do lekarza:

1.    trudności w oddychaniu, z obrzękiem twarzy, warg, języka i/lub gardła lub bez takiego obrzęku;

2.    obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, który może powodować trudności w przełykaniu;

3.    nasilony świąd skóry (z obecnością guzków na jej powierzchni).

Lek Kandesar Comp może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek. Odporność organizmu na zakażenia może być obniżona i u pacjenta może wystąpić uczucie zmęczenia, zakażenie lub gorączka. W takim przypadku należy skontaktować się ze swoim lekarzem. Lekarz może sporadycznie wykonywać u pacjenta badania krwi w celu sprawdzenia, czy lek Kandesar Comp ma wpływ na parametry krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane obejmują:

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Nieprawidłowe wyniki badań krwi

- Obniżone stężenie sodu we krwi. W przypadku ciężkiej postaci tej dolegliwości, u pacjenta może wystąpić osłabienie, utrata energii lub kurcze mięśni.

- Zwiększone lub obniżone stężenie potasu we krwi, w szczególności jeżeli u pacjenta stwierdzono uprzednio zaburzenia czynności nerek lub niewydolność serca. W przypadku ciężkiej postaci tej dolegliwości u pacjenta może wystąpić uczucie zmęczenia, osłabienia, nieregularny rytm serca lub uczucie mrowienia i drętwienia w kończynach.

-    Zwiększone stężenie cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi.

•    Obecność cukru w moczu.

•    Zawroty głowy lub osłabienie.

•    Ból głowy.

•    Infekcja układu oddechowego.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 osoby na 100)

•    Niskie ciśnienie tętnicze krwi. Może powodować omdlenia lub zawroty głowy.

•    Utrata apetytu, biegunka, zaparcia, podrażnienie żołądka.

•    Wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka), wysypka spowodowana wrażliwością na promienie słoneczne.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 osoby na 1 000)

•    Żółtaczka (zażółcenie skóry lub białek oczu). Jeżeli wystąpił ten objaw należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    Wpływ na pracę nerek, w szczególności jeżeli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek lub niewydolność serca.

•    Zaburzenia snu, depresja, niepokój ruchowy.

•    Uczucie mrowienia lub kłucia w rękach lub nogach.

•    Niewyraźne widzenie przez krótki okres.

•    Nieprawidłowy rytm serca.

•    Trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc i obecność płynu w płucach).

•    Wysoka temperatura ciała (gorączka).

•    Zapalenie trzustki. Powoduje umiarkowany lub silny ból w jamie brzusznej.

•    Kurcze mięśni.

•    Uszkodzenie naczyń krwionośnych powodujące powstawanie czerwonych lub purpurowych plamek na skórze.

•    Zmniejszenie liczby czerwonych lub białych krwinek bądź płytek krwi. Pacjent może odczuwać zmęczenie lub odnotować wystąpienie zakażenia, gorączki lub szybkie tworzenie się siniaków.

•    Ciężka postać wysypki, która szybko się rozwija, charakteryzuje się występowaniem pęcherzy lub łuszczeniem się skóry, a także możliwym występowaniem pęcherzy w jamie ustnej.

•    Pogorszenie już istniejących reakcji przypominających toczeń rumieniowaty lub wystąpienie nietypowych reakcji skórnych.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 osoby na 10 000)

•    Obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła.

•    Swędzenie.

•    Bóle pleców, stawów i mięśni.

•    Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Pacjent może zaobserwować u siebie uczucie zmęczenia, zażółcenie skóry i białek oczu oraz objawy grypopodobne.

•    Kaszel.

•    Nudności.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KANDESAR COMP

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować leku Kandesar Comp po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub opakowaniu blistrowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Kandesar Comp

Substancjami czynnymi leku Kandesar Comp są cyleksetyl kandesartanu i hydrochlorotiazyd. Kandesar Comp 8 mg + 12,5 mg:

Jedna tabletka Kandesar Comp zawiera 8 mg cyleksetylu kandesartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Kandesar Comp 16 mg + 12,5 mg:

Jedna tabletka Kandesar Comp zawiera 16 mg cyleksetylu kandesartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Ponadto lek zawiera: Laktoza jednowodna

Skrobia kukurydziana Hypromeloza 2910 (E464)

Wapnia stearynian Hydroksypropyloceluloza (E463)

Disodu edetynian

Celuloza mikrokrystaliczna (E460)

W przypadku leku Kandesar Comp 16 mg + 12,5 mg dodatkowo: żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Kandesar Comp i co zawiera opakowanie

Kandesar Comp 8 mg + 12,5 mg:

Niepowlekane tabletki w kolorze białym do jasnoszarego, owalne, obustronnie wypukłe, 9,5 x 4,5 mm, o ukośnie ściętych krawędziach z linią podziału po obu stronach.

Kandesar Comp 16 mg + 12,5 mg:

Niepowlekane tabletki w kolorze brzoskwiniowym do jasnopomarańczowego, owalne, obustronnie wypukłe, 9,5 x 4,5 mm, o ukośnie ściętych krawędziach z linią podziału po obu stronach.

Dostępny w opakowaniach zawierających 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Estonia, Łotwa:    Kandesar Comp

Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja: Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion Holandia:    Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide Orion

Polska:    Kandesar Comp

Data zatwierdzenia ulotki: 22.04.2012

7(7)

Kandesar Comp

Charakterystyka Kandesar comp

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kandesar Comp, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Kandesar Comp, 16 mg + 12,5 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Kandesar Comp 8 mg + 12,5 mg:

Jedna tabletka produktu Kandesar Comp zawiera 8 mg cyleksetylu kandesartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka zawiera 69,72 mg laktozy jednowodnej.

Kandesar Comp 16 mg + 12,5 mg:

Jedna tabletka produktu Kandesar Comp zawiera 16 mg cyleksetylu kandesartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka zawiera 61,2 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Kandesar Comp 8 mg + 12,5 mg:

Niepowlekane tabletki w kolorze białym do jasnoszarego, owalne, obustronnie wypukłe, o wymiarach 9,5 x 4,5 mm, o ukośnie ściętych krawędziach z linią podziału po obu stronach.

Kandesar Comp 16 mg + 12,5 mg:

Niepowlekane tabletki w kolorze brzoskwiniowym do jasnopomarańczowego, owalne, obustronnie wypukłe, o wymiarach 9,5 x 4,5 mm, o ukośnie ściętych krawędziach z linią podziału po obu stronach.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Kandesar Comp zalecany jest w przypadku:

• Leczenia nadciśnienia pierwotnego u pacjentów dorosłych, których ciśnienia krwi nie da się optymalnie kontrolować stosując monoterapię cyleksetylem kandesartanu lub hydrochlorotiazydem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka Kandesar Comp to jedna tabletka dziennie.

Zalecane jest miareczkowanie dawki z pojedynczych składników (cyleksetylu kandesartanu oraz hydrochlorotiazydu). W przypadkach uzasadnionych klinicznie można brać pod uwagę bezpośrednie

przejście od monoterapii do Kandesar Comp. Miareczkowanie dawki cyleksetylu kandesartanu jest zalecane przy zmianie z monoterapii hydrochlorotiazydem. Kandesar Comp może być podawany pacjentom, których ciśnienia krwi nie da się optymalnie kontrolować stosując monoterapię cyleksetylem kandesartanu lub hydrochlorotiazydem bądź produktem Kandesar Comp w niższych dawkach.

Najsilniejsze działanie przeciwnadciśnieniowe zostaje zazwyczaj osiągnięte w ciągu 4 tygodni od momentu rozpoczęcia leczenia.

Populacje szczególne

Osoby starsze

W przypadku osób starszych nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Pacjenci z obniżoną pojemnością naczyniową

Zaleca się dostosowanie dawki cyleksetylu kandesartanu u pacjentów obciążonych ryzykiem niedociśnienia tętniczego, takich jak osoby z podejrzeniem zmniejszenia objętości płynów wewnątrznaczyniowych (u tych pacjentów można rozważyć zastosowanie wstępnej dawki cyleksetylu kandesartanu wynoszącej 4 mg).

Pacjenci z upośledzoną czynnością nerek

W przypadku tej populacji diuretyki pętlowe preferowane są w stosunku do tiazydów. Miareczkowanie dawki cyleksetylu kandesartanu zaleca się u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek (klirens kreatyniny > 30 ml/min/1.73 m2 powierzchni ciała (BSA - ang. Body Surface Area)) przed podjęciem leczenia Kandesar Comp (zalecana dawka początkowa cyleksetylu kandesartanu u tych pacjentów to 4 mg). Kandesar Comp jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min/1.73 m2 BSA) (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Miareczkowanie dawki cyleksetylu kandesartanu zaleca się u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby przed podjęciem leczenia Kandesar Comp (zalecana dawka początkowa cyleksetylu kandesartanu u tych pacjentów to 4 mg).

Kandesar Comp jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i/lub zastojem żółci (patrz punkt 4.3).

Populacja pediatryczna

Bezpieczeństwo i skuteczność Kandesar Comp u dzieci do 18 roku życia nie zostały zbadane. Brak danych na ten temat.

Sposób podania

Podanie doustne.

Kandesar Comp można zażywać z jedzeniem lub bez.

Żywność nie ma wpływu na biodostępność kandesartanu.

Brak klinicznie istotnych interakcji między hydrochlorotiazydem i żywnością.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub substancje czynne pochodne sulfonamidów. Hydrochlorotiazyd jest substancją czynną pochodną sulfonamidów.

II i III trymestr ciąży (patrz punkt 4.4 i 4.6).

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny wynoszący < 30 ml/min/1,73 m2 powierzchni ciała). Ciężka niewydolność wątroby i/lub cholestaza.

Oporna na leczenie hipokaliemia i hiperkalcemia.

Dna moczanowa.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Upośledzenie czynności nerek/przeszczep nerki

W tej populacji pacjentów preferowane jest stosowanie diuretyków pętlowych niż leków tiazydowych.

W przypadku stosowania produktu Kandesar Comp u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek zaleca się okresowe monitorowanie stężenia potasu, kreatyniny i kwasu moczowego.

Brak jest doświadczeń dotyczących stosowania produktu Kandesar Comp u pacjentów po niedawno przeprowadzonym przeszczepie nerki.

Zwężenie tętnicy nerkowej

Produkty lecznicze wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron, w tym antagoniści receptorów angiotensyny II (AIIRAs), mogą podnosić poziom mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy prowadzącej do pojedynczej nerki.

Zmniejszenie objętości płynów wewnątrznaczyniowych

U pacjentów ze zmniejszoną objętością płynów wewnątrznaczyniowych i/lub niedoborem sodu może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze, jak opisano w przypadku innych leków działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron. Dlatego też nie zaleca się stosowania produktu Kandesar Comp do momentu wyrównania tego niedoboru.

Znieczulenie i zabieg chirurgiczny

Podczas znieczulenia i zabiegu chirurgicznego w przypadku pacjentów leczonych za pomocą AIIRAs może wystąpić niedociśnienie tętnicze w wyniku blokady układu reninowo-angiotensynowego. W bardzo rzadkich przypadkach niedociśnienie tętnicze krwi może mieć ciężką postać, która uzasadniałaby dożylne podanie płynów i/lub leków obkurczających naczynia krwionośne.

Upośledzenie czynności wątroby

Należy zachować ostrożność, stosując leki tiazydowe u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby lub postępującą chorobą wątroby, gdyż niewielkie zaburzenia równowagi płynowej i elektrolitowej mogą spowodować wystąpienie śpiączki wątrobowej. Brak jest doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania produktu Kandesar Comp u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby.

Zwężenie zastawki aortalnej i dwudzielnej (zaporowa kardiomiopatia przerostowa)

Tak jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z hemodynamicznie istotnym zwężeniem zastawki aortalnej lub dwudzielnej bądź z zaporową kardiomiopatią przerostową.

Hiperaldosteronizm pierwotny

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem generalnie nie reagują na środki przeciwnadciśnieniowe działające jako inhibitory układu renina-angiotensyna. Dlatego też Kandesar Comp nie jest zalecany w tej grupie chorych.

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

Należy w odpowiednich odstępach czasu wykonywać okresowe oznaczenia stężeń elektrolitów w surowicy.

Leki tiazydowe, w tym hydrochlorotiazyd, mogą powodować zaburzenia równowagi płynowej lub elektrolitowej (hiperkalcemia, hipokaliemia, hiponatremia, hipomagnezemia i zasadowica hipochloremiczna).

Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i mogą powodować okresowy, niewielki wzrost stężenia wapnia w surowicy.

Wyraźna hiperkalcemia może być objawem utajonej nadczynności przytarczyc. Przed wykonywaniem badań czynności przytarczyc należy odstawić leki tiazydowe.

Hydrochlorotiazyd powoduje zależny od wielkości dawki wzrost wydalania potasu z moczem, co może prowadzić do hipokaliemii. To działanie hydrochlorotiazydu wydaje się być mniej widoczne, gdy produkt stosowany jest w skojarzeniu z cyleksetylem kandesartanu. Ryzyko hipokaliemii może być zwiększone w przypadku pacjentów z marskością wątroby lub pacjentów, u których następuje szybka diureza, w przypadku pacjentów spożywających niedostateczne ilości elektrolitów bądź u pacjentów stosujących jednocześnie terapię glikokortykosteroidami lub hormonem adrenokortykotropowym (ACTH).

Leczenie przy pomocy cyleksetylu kandesartanu może powodować hiperkaliemię, zwłaszcza przy współistniejącej niewydolności serca i/lub niewydolności nerek. Łączne stosowanie Kandesar Comp oraz diuretyków niewypłukujących potasu, suplementów potasu lub substytutów soli bądź innych produktów leczniczych, które mogą podwyższać poziom potasu w surowicy (np. sól sodowa heparyny), może doprowadzić do wzrostu poziomu potasu w surowicy krwi. W razie potrzeby należy wdrożyć monitorowanie poziomu potasu.

Wykazano, że leki tiazydowe zwiększają wydalanie magnezu z moczem, co może prowadzić do hipomagnezemii.

Wpływ na metabolizm i układ hormonalny

Leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi może upośledzać tolerancję glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny. Cukrzyca utajona może ujawnić się w czasie leczenia tiazydem. Wzrost poziomu cholesterolu i triglicerydów jest kojarzony z leczeniem diuretykami tiazydowymi. W przypadku dawek zawartych w Kandesar Comp, obserwowane są jedynie minimalne efekty tego typu. Tiazydowe leki moczopędne zwiększają stężenie kwasu moczowego w surowicy i mogą spowodować wystąpienie dny moczanowej u podatnych pacjentów.

Wrażliwość na światło

Donoszono o przypadkach reakcji nadwrażliwości na światło w trakcie stosowania diuretyków tiazydowych (patrz punkt 4.8). Jeżeli dojdzie do takiej reakcji, zaleca się zaprzestanie leczenia. W przypadkach, gdy ponowne podanie leku jest niezbędne, zalecana jest ochrona obszarów wystawionych na działanie słońca lub sztucznego promieniowania UVA.

Informacje ogólne

W przypadku pacjentów, u których napięcie naczyniowe i funkcja nerek zależą głównie od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca bądź stanowiącą podłoże chorobą nerek, w tym zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie produktami wpływającymi na ten układ, w tym AIIRAs, zostało skojarzone z ostrym nadciśnieniem, azotemią, oligurią lub, rzadziej, ostrą niewydolnością nerek. Tak jak w przypadku wszelkich innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub miażdżycą naczyń mózgowych może prowadzić do zawału mięśnia sercowego lub udaru.

Reakcje nadwrażliwości na hydrochlorotiazyd mogą występować zarówno u pacjentów, u których w przeszłości stwierdzono alergię lub astmę oskrzelową, jak i u pacjentów bez tych schorzeń w wywiadzie; jednak wystąpienie reakcji nadwrażliwości jest bardziej prawdopodobne w przypadku pacjentów, u których odnotowano te choroby w przeszłości.

W przypadku stosowania tiazydowych leków moczopędnych zgłaszano zaostrzenie lub uaktywnienie tocznia rumieniowatego układowego.

Przeciwnadciśnieniowy efekt działania Kandesar Comp może zostać wzmocniony przez inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Niniejszy produkt leczniczy zawiera laktozę jako substancję pomocniczą, dlatego też pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi schorzeniami w postaci nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy typu Lapp lub zespołu złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować powyższego leku.

Ciąża

Podczas ciąży nie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRAs). O ile kontynuacja leczenia AIIRAs nie jest uważana za niezbędną, pacjentki planujące ciążę powinny zmienić leczenie przeciwnadciśnieniowe na alternatywne, o ustalonym profilu bezpieczeństwa dla stosowania w czasie ciąży. W razie rozpoznania ciąży należy natychmiast wstrzymać leczenie przy pomocy AIIRAs i, jeśli będzie to stosowne, rozpocząć terapię alternatywną (patrz punkt 4.3 i 4.6).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Związki, które badano w klinicznych badaniach farmakokinetycznych obejmują warfarynę, digoksynę, doustne środki antykoncepcyjne (tj. etynyloestradiol/lewonorgestrel), glibenklamid i nifedypinę. Podczas niniejszych badań nie zidentyfikowano klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych.

Należy się spodziewać wzmocnienia prowadzących do spadku poziomu potasu efektów stosowania hydrochlorotiazydu przez inne produkty lecznicze kojarzone z utratą potasu i hipokaliemią (np. inne diuretyki kaliuretyczne, środki przeczyszczające, amfoterycyna, karbenoksolon, sól sodowa penicyliny G, pochodne kwasu salicylowego, glikokortykosteroidy, ACTH).

Łączne stosowanie Kandesar Comp oraz diuretyków niewypłukujących potasu, suplementów potasu lub substytutów soli bądź innych produktów leczniczych, które mogą podwyższać poziom potasu w surowicy (np. sól sodowa heparyny), może doprowadzić do wzrostu poziomu potasu w surowicy krwi. W razie potrzeby należy wdrożyć monitorowanie poziomu potasu (patrz punkt 4.4).

Hipokaliemia i hipomagnezemia spowodowane działaniem leków moczopędnych predysponują do wystąpienia kardiotoksycznych efektów działania glikozydów naparstnicy i leków przeciwarytmicznych. Okresowa kontrola poziomu potasu w surowicy jest zalecana w przypadku podawania Kandesar Comp z takimi produktami leczniczymi oraz następującymi produktami leczniczymi, które mogą indukować wielokształtny częstoskurcz komorowy:

•    Klasa Ia leków antyarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid)

•    Klasa III leków antyarytmicznych (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid)

•    Niektóre leki antypsychotyczne (np. tioridazyna, chlorpromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyamemazyna, sulpiryd, sultopryd, amisulpryd, tiapryd, pimozyd, haloperydol, droperydol)

•    Inne (np. beprydyl, cyzapryd, difemanil, erytromycyna iv, halofantryna, ketanseryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, terfenadyna, winkamina iv).

Donoszono o odwracalnym wzroście stężenia litu w surowicy krwi oraz toksyczności podczas łącznego podawania litu z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) lub hydrochlorotiazydem. Istnieją również podobne doniesienia w związku z AIIRAs. Stosowanie kandesartanu i hydrochlorotiazydu z litem nie jest zalecane. Jeżeli takie połączenie okaże się konieczne, zaleca się dokładne monitorowanie poziomu litu w surowicy.

Gdy AIIRAs są podawane łącznie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NSAIDs) (np. selektywne inhibitory COX-2, kwas acetylosalicylowy (> 3g/dziennie) oraz nieselektywne NSAIDs), może dojść do osłabienia efektu przeciwnadciśnieniowego.

Tak jak w przypadku inhibitorów ACE, jednoczesne stosowanie AIIRAs i leków z grupy NLPZ może

zwiększyć ryzyko pogorszenia czynności nerek, w tym ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, jak również spowodować wzrost stężenia potasu w surowicy, w szczególności u pacjentów z uprzednio istniejącymi zaburzeniami czynności nerek. Należy zachować ostrożność, stosując połączenie leków, w szczególności u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni, jak również należy rozważyć konieczność monitorowania czynności nerek po rozpoczęciu jednoczesnej terapii, a po jej zakończeniu konieczność okresowej kontroli.

Moczopędne, natriuretyczne i przeciwnadciśnieniowe działanie hydrochlorotiazydu ulega osłabieniu w wyniku jednoczesnego stosowania leków z grupy NLPZ.

Wchłanianie hydrochlorotiazydu jest zmniejszone w wyniku działania kolestypolu lub cholestyraminy.

Hydrochlorotiazyd może nasilać działanie niedepolaryzujących leków zwiotczających mięśnie szkieletowe (np. tubokuraryny).

Tiazydowe leki moczopędne mogą zwiększać stężenie wapnia w surowicy w wyniku zmniejszonego wydalania tego związku. Jeżeli konieczne jest przepisanie pacjentowi suplementów wapnia lub witaminy D, należy monitorować stężenie wapnia w surowicy oraz odpowiednio dostosować dawkę.

Leki tiazydowe mogą nasilać hiperglikemiczne działanie beta-blokerów i diazoksydu.

Leki antycholinergiczne (np. atropina, biperyden) mogą zwiększać biodostępność tiazydowych leków moczopędnych, zmniejszając motorykę żołądkowo-jelitową i szybkość opróżniania żołądka.

Leki tiazydowe mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych amantadyny.

Leki tiazydowe mogą zmniejszać wydalanie przez nerki leków cytotoksycznych (np. cyklofosfamidu, metotreksatu) i nasilać ich działanie mielosupresyjne.

Niedociśnienie ortostatyczne może ulec pogorszeniu w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu i stosowania barbituranów lub leków znieczulających.

Leczenie diuretykiem tiazydowym może zmniejszyć tolerancję glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny. Metforminę należy stosować ostrożnie ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej spowodowane możliwą niewydolnością nerek łączoną z zastosowaniem hydrochlorotiazydu.

Hydrochlorotiazyd może powodować zmniejszenie reakcji tętnic na aminy presyjne (np. adrenalinę), ale nie w takim stopniu, aby wykluczyć efekt presyjny.

Hydrochlorotiazyd może zwiększać ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, w szczególności w przypadku zastosowania wysokich dawek środka kontrastowego zawierającego jod.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Kandesartan:

Nie zaleca się stosowania AIIRAs podczas I trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane podczas II i III trymetru ciąży (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Dowody epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogennych efektów działania inhibitorów ACE podczas I trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże, nie da się wykluczyć niewielkiego wzrostu tego ryzyka. Podczas gdy brak jest kontrolowanych danych epidemiologicznych odnośnie ryzyka związanego z inhibitorami receptora angiotensyny II (AIIRAs), podobne ryzyko może istnieć w przypadku tej klasy leków. O ile kontynuacja leczenia ARB nie jest uważana za niezbędną, pacjentki planujące ciążę powinny zmienić leczenie przeciwnadciśnieniowe na alternatywne, o ustalonym profilu bezpieczeństwa dla stosowania w czasie ciąży. W razie rozpoznania ciąży należy natychmiast wstrzymać leczenie przy pomocy AIIRAs i, jeśli będzie to stosowne, rozpocząć terapię alternatywną.

Wiadomo, że narażenie na leczenie AIIRA podczas II i III trymestru ciąży indukuje u ludzi fetotoksyczność (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz jest toksyczne dla noworodków (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia). (Patrz też 5.3 'Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie').

Jeżeli doszło do narażenia na działanie AIIRAs, począwszy od II trymestru ciąży zalecana jest ultrasonograficzna kontrola funkcji nerek oraz czaszki.

Niemowlęta, których matki przyjmowały AIIRAs, powinny być pod ścisłą obserwacją w kierunku niedociśnienia (patrz również punkt 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd:

Doświadczenia w stosowaniu hydrochlorotiazydu podczas ciąży, szczególnie w czasie I trymestru, są ograniczone. Badania na zwierzętach nie są wystarczające.

Hydrochlorotiazyd przechodzi przez łożysko. W oparciu o farmakologiczne mechanizmy działania hydrochlorotiazydu wiadomo, że jego zastosowanie w czasie II i III trymestru ciąży może upośledzać perfuzję płodowo-łożyskową i powodować takie efekty u płodu i noworodków, jak żółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz trombocytopenia.

Hydrochlorotiazyd nie powinien być stosowany w przypadku obrzęków ciążowych, nadciśnienia ciążowego bądź stanu przedrzucawkowego ze względu na ryzyko obniżenia objętości surowicy i obniżenia perfuzji łożyska, nie powodując pozytywnych skutków dla przebiegu choroby.

Hydrochlorotiazyd nie powinien być stosowany w przypadku nadciśnienia u ciężarnych, z wyjątkiem rzadkich sytuacji, w których nie można zastosować innego leczenia.

Laktacja

Kandesartan:

Ze względu na brak dostępnych informacji dotyczących stosowania Kandesar Comp w okresie karmienia piersią, Kandesar Comp nie jest zalecany i preferowane są alternatywne sposoby leczenia, o lepiej ustalonych profilach bezpieczeństwa w tym czasie, w szczególności w przypadku karmienia noworodka bądź wcześniaka.

Hydrochlorotiazyd:

Hydrochlorotiazyd jest wydalany w małych ilościach w mleku ludzkim. Tiazydy w wysokich dawkach powodujące intensywną diurezę, mogą utrudnić produkcję mleka. Nie jest zalecane stosowanie Kandesar Comp podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Prowadząc pojazdy i obsługując maszyny należy wziąć pod uwagę, że podczas stosowania Kandesar Comp może okazjonalnie dojść do zawrotów głowy lub zmęczenia.

4.8    Działania niepożądane

W kontrolowanych badaniach klinicznych z zastosowaniem cyleksetylu kandesartanu/ hydrochlorotiazydu zdarzenia niepożądane miały łagodny i przejściowy charakter.

Odsetek przypadków odstawienia leczenia za pomocą cyleksetylu kandesartanu/hydrochlorotiazydu (2,33,3%) z powodu wystąpienia zdarzeń niepożądanych był podobny jak w przypadku stosowania placebo (2,7-4,3%).

Podczas badań klinicznych cyleksetylu kandesartanu/hydrochlorotiazydu, reakcje niepożądane były ograniczone do tych, o których uprzednio donoszono w związku z cyleksetylem kandesartanu i/lub hydrochlorotiazydem.

Poniższa tabela przedstawia reakcje niepożądane na cyleksetyl kandesartanu ustalone na podstawie badań klinicznych oraz doświadczeń po wprowadzeniu produktu na rynek. Podczas zbiorczej analizy danych z badań klinicznych u pacjentów z nadciśnieniem, ustalono reakcje niepożądane w oparciu o częstość ich występowania, w przypadku cyleksetylu kandesartanu wyższą, o co najmniej 1% niż w przypadku placebo.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawionych w tabelach w punkcie 4.8 to: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100 ), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Infekcje układu oddechowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, neutropenia i agranulocytoza

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

Hiperkaliemia, hiponatremia

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy/ zaburzenia równowagi, bóle głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko

Nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Podniesiony poziom enzymów wątrobowych, nieprawidłowa czynność wątroby lub zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Bóle pleców, bóle stawowe, bóle mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko

Zaburzenia funkcji nerek, w tym niewydolność nerek u podatnych pacjentów (patrz punkt 4.4)

Tabela poniżej przedstawia reakcje niepożądane w przypadku monoterapii hydrochlorotiazydem, zwykle w dawkach 25 mg lub wyższych.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Leukopenia, neutropenia/ agranulocytoza, trombocytopenia, niedokrwistość aplastyczna, zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu

Rzadko

Reakcje anafilaktyczne

immunologicznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Hiperglikemia, hiperurykemia, zaburzenia równowagi elektrolitowej (w tym hiponatremia i hipokaliemia)

Zaburzenia psychiczne

Rzadko

Zaburzenia snu, depresja, niepokój ruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, uczucie pustki w głowie

Rzadko

Parestezja

Zaburzenia oka

Rzadko

Przejściowe niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca

Rzadko

Arytmie serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie ortostatyczne

Rzadko

Martwicze zapalenie naczyń (zapalenie naczyń krwionośnych, zapalenie naczyń krwionośnych skóry)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Zespół zaburzeń oddychania (w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc)

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

Jadłowstręt, utrata apetytu, podrażnienie żołądka, biegunka, zaparcia

Rzadko

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

Żółtaczka (żółtaczka cholestatyczna wewnątrzwątrobowa)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często Rzadko

Wysypka, pokrzywka, reakcje fotowrażliwości

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka, reakcje przypominające skórną postać tocznia rumieniowatego, reaktywacja skórnej postaci tocznia rumieniowatego

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

Kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Rzadko

Cukromocz

Zaburzenie czynności nerek i śródmiąższowe zapalenia nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Rzadko

Osłabienie

Gorączka

Badania diagnostyczne

Często

Wzrost stężenia cholesterolu i trójglicerydów

Rzadko

Wzrost stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Na podstawie danych farmakologicznych można wywnioskować, że głównymi objawami przedawkowania cyleksetylu kandesartanu jest najprawdopodobniej objawowe niedociśnienie tętnicze i zawroty głowy. W pojedynczych przypadkach przedawkowania (dawką cyleksetylu kandesartanu wynoszącą maksymalnie 672 mg) ustąpienie objawów u pacjenta przebiegało bez powikłań.

Głównym objawem przedawkowania hydrochlorotiazydu jest ostra utrata płynów i elektrolitów. Mogą wystąpić również objawy takie jak zawroty głowy, niedociśnienie tętnicze, pragnienie, częstoskurcz,

arytmie komorowe, uspokojenie polekowe/ograniczenie świadomości oraz kurcze mięśni.

Leczenie

Brak jest specyficznych informacji dotyczących leczenia przedawkowania produktu Kandesar Comp. Jednakże w przypadku przedawkowania leku sugeruje się podjęcie opisanych poniżej działań.

Gdy jest to wskazane, należy rozważyć wywołanie wymiotów lub wykonanie płukania żołądka. Jeżeli wystąpiło objawowe niedociśnienie tętnicze, należy wprowadzić leczenie objawowe i monitorować parametry życiowe. Pacjenta należy umieścić w pozycji leżącej z uniesionymi kończynami dolnymi. Jeżeli działanie to nie przynosi efektów, należy zwiększyć objętość osocza podając wlew roztworu izotonicznego soli. Należy monitorować równowagę elektrolitów i kwasów w surowicy, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń - należy je wyrównać. Można podać leki sympatykomimetyczne, jeżeli wymienione powyżej działania będą niewystarczające.

Nie można usunąć kandesartanu z organizmu za pomocą hemodializy. Nie wiadomo, w jakim stopniu hydrochlorotiazyd może zostać usunięty z organizmu za pomocą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści angiotensyny II + leki moczopędne, kod ATC: C09DA06.

Angiotensyna II jest głównym wazoaktywnym hormonem układu renina-angiotensyna-aldosteron, który odgrywa istotną rolę w patofizjologii nadciśnienia tętniczego i innych chorób sercowo-naczyniowych. Angiotensyna II uczestniczy również w patogenezie przerostu narządów i uszkodzenia narządu końcowego. Główne fizjologiczne efekty działania angiotensyny II, takie jak zwężenie naczyń krwionośnych, pobudzenie produkcji aldosteronu, regulacja homeostazy soli i wody oraz pobudzenie wzrostu komórek, następują za pośrednictwem receptora typu 1 (ATI).

Cyleksetyl kandesartanu jest prolekiem, który szybko ulega przekształceniu do postaci czynnej, kandesartanu, na drodze hydrolizy estrów podczas wchłaniania z układu pokarmowego. Kandesartan jest AIIRA, wykazującym wybiórczość wobec receptorów ATI; tworzy on silne wiązania z receptorem i charakteryzuje się powolną dysocjacją od receptora. Nie wykazuje działania agonistycznego.

Kandesartan nie wykazuje wpływu na ACE ani inne układy enzymatyczne, które są zazwyczaj związane ze stosowaniem inhibitorów ACE. Ponieważ nie odnotowuje się wpływu na rozkład kinin ani na metabolizm innych substancji, takich jak substancja P, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że stosowanie AIIRAs związane jest z kaszlem. W kontrolowanych badaniach klinicznych porównujących cyleksetyl kandesartanu z inhibitorami ACE, częstość występowania kaszlu była mniejsza u pacjentów otrzymujących cyleksetyl kandesartanu. Kandesartan nie tworzy wiązań z innymi receptorami hormonalnymi ani kanałami jonowymi o potwierdzonym znaczeniu w regulacji układu sercowo-naczyniowego, jak również ich nie blokuje. Antagonizm receptorów ATI prowadzi do zależnego od dawki wzrostu osoczowego stężenia reniny, angiotensyny I i angiotensyny II, a także do zmniejszenia osoczowego stężenia aldosteronu.

Wpływ stosowania cyleksetylu kandesartanu w dawce 8-16 mg (średnia dawka wynosząca 12 mg) raz na dobę na chorobowość i śmiertelność sercowo-naczyniową oceniono w randomizowanym badaniu klinicznym z udziałem 4937 pacjentów w podeszłym wieku (wiek 70-89 lat, z czego 21% było w wieku 80 lat i starszych) z łagodną lub umiarkowaną postacią nadciśnienia tętniczego, których stan zdrowia monitorowano średnio przez okres 3,7 roku (badanie SCOPE [Study on Cognition andPrognosis in the Elderly]). Pacjenci otrzymywali kandesartan lub placebo w połączeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, jeżeli było to konieczne. Ciśnienie tętnicze krwi zostało obniżone z poziomu

166/90 do 145/80 mmHg w grupie leczonej kandesartanem oraz z wartości 167/90 do 149/82 mmHg w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono żadnej znaczącej statystycznie różnicy w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego w postaci poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, udar niezakończony zgonem i zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem). Odnotowano 26,7 zdarzenia na 1000 pacjentolat w grupie otrzymującej kandesartan w porównaniu z 30,0 zdarzeniami na 1000 pacjentolat w grupie kontrolnej (ryzyko względne 0,89, 95% CI: 0,75 do 1.06, p = 0,19).

Hydrochlorotiazyd hamuje aktywną reabsorpcję sodu, głównie w dystalnych kanalikach nerkowych i sprzyja wydalaniu sodu, chlorków i wody. Stopień wydalania potasu i magnezu przez nerki zwiększa się w zależności od dawki, natomiast wapń w większym stopniu ulega reabsorpcji. Hydrochlorotiazyd zmniejsza objętość osocza i płynu zewnątrzkomórkowego oraz redukuje pojemność minutową serca i ciśnienie tętnicze krwi. Podczas długotrwałej terapii zmniejszony opór obwodowy przyczynia się do redukcji ciśnienia tętniczego krwi.

W obszernych badaniach klinicznych wykazano, że długotrwałe leczenie hydrochlorotiazydem zmniejsza ryzyko chorobowości i śmiertelności sercowo-naczyniowej.

Kandesartan i hydrochlorotiazyd wykazują addycyjne działanie przeciwnadciśnieniowe.

U pacjentów z nadciśnieniem, Kandesar Comp powoduje zależne od dawki i długotrwałe obniżenie ciśnienia tętniczego bez odruchowego zwiększenia częstości akcji serca. Nie istnieją żadne dane sugerujące występowanie poważnego lub nadmiernego niedociśnienia tętniczego w wyniku zastosowania pierwszej dawki leku ani „efektu z odbicia” po odstawieniu produktu. Po podaniu pojedynczej dawki produktu Kandesar Comp, działanie przeciwnadciśnieniowe rozpoczyna się zazwyczaj w ciągu 2 godzin.

W przypadku ciągłego schematu leczenia największy spadek ciśnienia tętniczego krwi następuje w ciągu czterech tygodni i utrzymuje się w trakcie długoterminowego leczenia. Produkt Kandesar Comp stosowany raz na dobę zapewnia skuteczny i równomierny spadek ciśnienia tętniczego krwi w ciągu 24 godzin, z niewielką różnicą pomiędzy maksymalnym a minimalnym efektem działania w okresie między dawkowaniem. Podczas podwójnie ślepego, losowego badania, połączenie kandesartan/hydrochlorotiazyd w dawce 16 mg/12,5 mg stosowanej raz dziennie znacznie bardziej obniżało ciśnienie krwi i pozwalało na jego kontrolę u znacząco większej liczby pacjentów niż połączenie losartan/hydrochlorotiazyd w dawce 50 mg/12,5 mg raz dziennie.

W prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, randomizowanych badaniach częstość występowania zdarzeń niepożądanych, a w szczególności kaszlu, była mniejsza podczas leczenia produktem Kandesar Comp w porównaniu z leczeniem skojarzonym za pomocą inhibitorów ACE i hydrochlorotiazydu.

W dwóch badaniach klinicznych (losowe, podwójnie ślepe, kontrolowane przy pomocy placebo, równoległe grupy) obejmujące 275 i 1524 losowo wybranych pacjentów, odpowiednio, połączenie cyleksetyl kandesartanu / hydrochlorotiazyd w dawce 32 mg/12,5 mg i 32 mg/25 mg spowodowało obniżenie ciśnienia krwi, odpowiednio o 22/15 mm Hg oraz 21/14 mm Hg, i było ono znacząco bardziej skuteczne niż odpowiednie pojedyncze komponenty.

W losowym, podwójnie ślepym badaniu klinicznym na grupach równoległych obejmującym 1975 losowo wybranych pacjentów, których ciśnienia nie dało się optymalnie kontrolować dawką 32 mg cyleksetylu kandesartanu podawaną raz dziennie, dodanie 12,5 mg lub 25 mg hydrochlorotiazydu spowodowało dodatkowe obniżenie ciśnienia krwi. Połączenie cyleksetyl kandesartanu/hydrochlorotiazyd w dawce 32 mg/25 mg było znacząco bardziej efektywne niż połączenie w dawce 32 mg/12,5 mg, a ogólne średnie obniżenie ciśnienia krwi wynosiło, odpowiednio, 16/10 mm Hg i 13/9 mm Hg.

Cyleksetyl kandesartanu/hydrochlorotiazyd wykazuje podobną skuteczność u wszystkich pacjentów niezależnie od wieku i płci.

Obecnie brak jest danych dotyczących stosowania cyleksetylu kandesartanu/hydrochlorotiazydu u pacjentów z chorobą nerek/nefropatią, z obniżoną czynnością lewej komory serca/zastoinową

niewydolnością serca oraz po zawale mięśnia sercowego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Łączne podawanie cyleksetylu kandesartanu i hydrochlorotiazydu nie posiada klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę żadnego z tych produktów leczniczych.

Wchłanianie i dystrybucja

Cyleksetyl kandesartanu

Po podaniu doustnym cyleksetyl kandesartanu zostaje przekształcony do substancji czynnej, kandesartanu. Bezwzględna biodostępność kandesartanu wynosi w przybliżeniu 40% po doustnym podaniu roztworu cyleksetylu kandesartanu. Względna biodostępność cyleksetylu kandesartanu w tabletkach w porównaniu z tym samym roztworem do stosowania doustnego wynosi w przybliżeniu 34% i charakteryzuje się bardzo małą zmiennością. Średnie maksymalne stężenie w surowicy (Cmax) zostaje osiągnięte 3-4 godziny po zażyciu tabletki. Stężenie kandesartanu w surowicy zwiększa się liniowo wraz ze wzrostem dawek mieszczących się w zakresie dawek terapeutycznych. Nie odnotowano żadnych różnic związanych z płcią w zakresie parametrów farmakokinetycznych kandesartanu. Pole pod krzywą zmiany stężenia w surowicy względem czasu (AUC) dla kandesartanu nie ulega znaczącej zmianie pod wpływem pożywienia.

Kandesartan wiąże się w wysokim stopniu z białkami osocza (ponad 99%). Pozorna objętość dystrybucji kandesartanu wynosi 0,1 l/kg.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego z bezwzględną biodostępnością wynoszącą około 70%. Jednoczesne spożywanie pokarmów zwiększa stopień wchłaniania związku o około 15%. Biodostępność może ulec zmniejszeniu u pacjentów z niewydolnością serca i wyraźnym obrzękiem.

Hydrochlorotiazyd wiąże się w około 60% z białkami osocza. Pozorna objętość dystrybucji wynosi w przybliżeniu 0,8 l/kg.

Biotransformacja i eliminacja

Cyleksetyl kandesartanu

Kandesartan jest głównie wydalany w niezmienionej postaci z moczem i żółcią, a jedynie w niewielkim stopniu na drodze metabolizmu wątrobowego (CYP2C9). Dostępne wyniki badań dotyczących interakcji wykazują brak działania na CYP2C9 i CYP3A4. Na podstawie danych z badań in vitro nie oczekuje się wystąpienia żadnych interakcji w warunkach in vivo w przypadku stosowania produktów leczniczych, których metabolizm jest zależny od izoenzymów CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 lub CYP3A4 cytochromu P450. Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji (t/2) kandesartanu wynosi w przybliżeniu 9 godzin. Podanie wielokrotnych dawek nie powoduje akumulacji związku. Okres półtrwania kandesartanu pozostaje niezmieniony (około 9 godz.) po podaniu cyleksetylu kandesartanu w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem. Podanie wielokrotnych dawek złożonego produktu nie powoduje dodatkowej akumulacji kandesartanu w porównaniu ze stosowaniem produktu w monoterapii.

Całkowity osoczowy klirens kandesartanu wynosi około 0,37 ml/min/kg, przy czym klirens nerkowy wynosi w przybliżeniu 0,19 ml/min/kg. Wydalanie kandesartanu przez nerki odbywa się zarówno na drodze przesączania kłębuszkowego, jak i aktywnego wydzielania kanalikowego. Po doustnym podaniu dawki cyleksetylu kandesartanu znakowanego izotopem 14C około 26% dawki wydalane jest z moczem w postaci kandesartanu, a 7% w postaci nieaktywnego metabolitu, natomiast z kałem zostaje wydalone około 56% dawki w postaci kandesartanu oraz 10% w postaci nieaktywnego metabolitu.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany i zostaje wydalony niemal w całości w niezmienionej postaci w wyniku przesączania kłębuszkowego i aktywnego wydzielania kanalikowego. Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji (t>/2) hydrochlorotiazydu wynosi w przybliżeniu 8 godzin. Około 70% podawanej doustnie dawki zostaje wydalone z moczem w ciągu 48 godzin. Okres półtrwania hydrochlorotiazydu pozostaje niezmieniony (około 8 godz.) po podaniu hydrochlorotiazydu w skojarzeniu z cyleksetylem kandesartanu. Podanie wielokrotnych dawek złożonego produktu nie powoduje dodatkowej akumulacji hydrochlorotiazydu w porównaniu ze stosowaniem produktu w monoterapii.

Farmakokinetyka u szczególnych grup pacjentów Cyleksetyl kandesartanu

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65. roku życia) wartości parametrów Cmax i AUC dla kandesartanu wzrastają w przybliżeniu o - odpowiednio - 50% i 80% w porównaniu z młodymi pacjentami. Jednakże reakcja ciśnienia tętniczego krwi i częstość występowania zdarzeń niepożądanych po zastosowaniu określonej dawki produktu Kandesar Comp są podobne u pacjentów młodych i w podeszłym wieku (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną postacią niewydolności nerek wartości parametrów Cmax i AUC dla kandesartanu wzrosły podczas podawania wielokrotnych dawek w przybliżeniu o - odpowiednio -50% i 70%, natomiast okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji (t/) nie zmienił się w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek powyższe parametry zwiększyły się odpowiednio o około 50% i 110%. Okres półtrwania kandesartanu w końcowej fazie eliminacji był około dwukrotnie dłuższy u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności nerek. Właściwości farmakokinetyczne u pacjentów poddawanych hemodializie były podobne jak w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

W dwóch badaniach, obu obejmujących pacjentów z łagodną do średniej niewydolnością wątroby, zanotowano wzrost średniego AUC kandesartanu o w przybliżeniu 20% w jednym z badań i 80% w drugim badaniu (patrz punkt 4.2). Brak doświadczeń w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Hydrochlorotiazyd

Okres półtrwania hydrochlorotiazydu w końcowej fazie eliminacji jest dłuższy w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach jakościowych nie odnotowano żadnych nowych działań toksycznych produktu złożonego w porównaniu z poszczególnymi składnikami. W przedklinicznych badaniach dotyczących bezpieczeństwa, przeprowadzonych na myszach, szczurach, psach i małpach, stwierdzono wpływ samego kandesartanu stosowanego w wysokich dawkach na nerki oraz parametry czerwonokrwinkowe. Kandesartan powodował obniżenie wartości parametrów czerwonokrwinkowych (erytrocyty, hemoglobina, hematokryt). Wpływ kandesartanu na nerki (w postaci bazofilii w kanalikach nerkowych lub ich regeneracji i poszerzenia; zwiększone stężenie osoczowe mocznika i kreatyniny) może być wtórnym efektem działania obniżającego ciśnienie tętnicze krwi, które prowadzi do zmian w zakresie perfuzji nerkowej. Dodanie hydrochlorotiazydu nasila nefrotoksyczność kandesartanu. Ponadto kandesartan wywołuje rozrost/przerost komórek aparatu przykłębuszkowego. Uznano, iż zmiany te były spowodowane działaniem farmakologicznym kandesartanu i nie miały dużego znaczenia klinicznego.

Toksyczny wpływ kandesartanu na płód odnotowano w późniejszym okresie ciąży. Dodanie hydrochlorotiazydu nie wpłynęło w sposób znaczący na wynik badań oceniających rozwój płodu u szczurów, myszy lub królików (patrz punkt 4.6).

Zarówno kandesartan, jak i hydrochlorotiazyd wykazują działanie genotoksyczne, gdy stosowane są w bardzo wysokim stężeniu/bardzo wysokich dawkach. Dane pochodzące z badań in vitro i in vivo dotyczących genotoksyczności wykazują, że prawdopodobieństwo działania mutagennego lub klastogennego kandesartanu i hydrochlorotiazydu jest niewielkie, gdy substancje te są stosowane w warunkach klinicznych.

Nie istnieją żadne dowody potwierdzające rakotwórcze działanie któregokolwiek ze składników produktu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Hypromeloza 2910 (E464)

Wapnia stearynian Hydroksypropyloceluloza (E463)

Disodu edetynian

Celuloza mikrokrystaliczna (E460)

Dla Kandesar Comp 16 mg + 12,5 mg dodatkowo:

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/Aluminium lub przezroczysty blister PVC/PVDC/Aluminium.

Produkt Kandesar Comp jest dostępny w opakowaniach zawierających 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19810; 19811

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01.03.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.08.2012

15/14

Kandesar Comp