Imeds.pl

Kapsiplast -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MAŚĆ KAMFOROWA ©

maść, 10%

Ccimphorae unguentum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona • informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest MAŚĆ KAMFOROWA © i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku MAŚĆ KAMFOROWA ©

3.    Jak stosować lek MAŚĆ KAMFOROWA ©

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek MAŚĆ KAMFOROWA ©

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST MAŚĆ KAMFOROWA © IW JAKIM CELU SIĘ JĄ STOSUJE

MAŚĆ KAMFOROWA © jest lekiem stosowanym na skórę o działaniu rozgrzewającym, wywołującym jej miejscowe przekrwienie (działa drażniąco na skórę, dzięki czemu oddziałuje rozgrzewająco).

• Wskazaniem do stosowania tego leku są bóle mięśniowe i stawowe.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MAŚĆ KAMFOROWA © Kiedy nie stosować leku MAŚĆ KAMFOROWA @

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

w obrębie twarzy, błon śluzowych i na uszkodzoną skórę,

u niemowląt i dzieci do 6. roku życia, u dzieci starszych maść stosować po konsultacji z lekarzem i unikać stosowania w obrębie głowy i szyi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tej maści należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Nie należy stosować leku na duże powierzchnie ciała.

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie.

Dzieci

U dzieci powyżej 6. roku życia nie należy stosować maści w okolicach twarzy, zwłaszcza w obrębie nosa.

Inne leki i MAŚĆ KAMFOROWA ©

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje.

Nie są znane interakcje wynikające z zastosowania maści zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MAŚĆ KAMFOROWA ©

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty, W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę.

Niemowlęta, dzieci do 6 roku życia i dzieci starsze: stosować po konsultacji z lekarzem.

Młodzież od 12 roku życia i dorośli: cienką warstwą maści smarować obolałe miejsca. Stosować od 1 do 2 razy na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MAŚĆ KAMFOROWA ©

Lek do stosowania miejscowego.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy usunąć nadmiar maści.

Pominięcie zastosowania leku MAŚĆ KAMFOROWA ©

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku MAŚĆ KAMFOROWA©

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek może być przyczyną alergii kontaktowych lub stanów zapalnych skóry, widocznych jako zaczerwienienie. Należy wtedy zaprzestać stosowania.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, teł, faks) e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MAŚĆ KAMFOROWA ©

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w zamkniętym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę Jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera MAŚĆ KAMFOROWA ©

Substancją czynną maści jest kamfora. 100 g maści zawiera 10 g kamfory. Pozostały składnik to wazelina hydrofilowa.

Jak wygląda MAŚĆ KAMFOROWA© i co zawiera opakowanie

Maść stanowi biało żółtawą masę o charakterystycznym zapachu kamfory. Opakowanie leku stanowi tuba, zawierająca 20 g maści, w kartonowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew

tel. +48 22 780 83 05 w. 70 e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3