+ iMeds.pl

Keflex 250 mg/5 mlUlotka Keflex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Keflex, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Cefalexinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Keflex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Keflex

3.    Jak stosować lek Keflex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Keflex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Keflex i w jakim celu się go stosuje

Keflex zawiera jako substancję czynną cefaleksynę, która jest doustnym półsyntetycznym antybiotykiem z grupy cefalosporyn. Cefalosporyny wykazują działanie bakteriobójcze, hamując syntezę ściany komórkowej bakterii.

Keflex jest wskazany do stosowania w następujących zakażeniach spowodowanych przez wrażliwe szczepy bakterii:

-    zakażenia dróg oddechowych

-    zapalenie ucha środkowego

-    zakażenia kości i stawów

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich

-    niepowikłane zakażenia dróg moczowych

-    zapalenie zatok przynosowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Keflex Kiedy nie stosować leku Keflex:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cefaleksynę, inne cefalosporyny (podobne antybiotyki) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Reakcja uczuleniowa może wywoływać następujące objawy: wysypka, swędzenie, problemy z oddychaniem i obrzęk twarzy, ust, gardła lub języka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Keflex należy omówić to z lekarzem, jeśli:

-    u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja uczuleniowa na którykolwiek z antybiotyków należących do grupy cefalosporyn i penicylin lub inne leki

-    u pacjenta wystąpi biegunka - należy koniecznie powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż może być ona objawem ciężkiego powikłania związanego ze stosowaniem antybiotyku i może być konieczne specyficzne leczenie

-    pacjent ma poważne problemy z nerkami; lekarz może zalecić odpowiednie badania kontrolne, aby sprawdzić czynność nerek i odpowiednio zmniejszyć dawkę leku

-    u pacjenta wystąpią objawy nowego zakażenia.

Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy powiedzieć lekarzowi o tych stanach, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Keflex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeżeli pacjent przyjmuje:

-    probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej)

-    metforminę (stosowana w leczeniu cukrzycy)

-    aminoglikozydy lub inne cefalosporyny (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń)

-    furosemid (stosowany do zwiększenia wydalania moczu).

Lekarz zdecyduje, czy należy zastosować lek Keflex.

Wpływ leku Keflex na wyniki badań laboratoryjnych

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje lek Keflex i ma mieć wykonane badania krwi lub moczu, ponieważ lek może zmienić wyniki niektórych badań.

Keflex z jedzeniem i piciem

Wchłanianie antybiotyku jest nieznacznie zmniejszone, jeżeli lek podawany jest z pokarmem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Keflex można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, jeżeli jest to bezwzględnie konieczne.

Należy zachować ostrożność, stosując Keflex u kobiet karmiących piersią, ponieważ cefaleksyna jest wydzielana do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ cefaleksyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia sporadycznych zawrotów głowy lub dezorientacji.

Lek Keflex zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 2,97 g sacharozy w 5 ml zawiesiny. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą lub na diecie niskokalorycznej.

3. Jak stosować lek Keflex

Ten lek zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Keflex przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Zalecana dawka

Dorośli

Dawka dobowa dla dorosłych wynosi 1 g do 4 g, podawana w dawkach podzielonych.

W leczeniu niezbyt nasilonych i niepowikłanych zakażeń dróg moczowych, anginy paciorkowcowej oraz zakażeń skóry i tkanek miękkich średnia dawka wynosi 250 mg co 6 godzin lub 500 mg co 12 godzin.

W zakażeniach cięższych lub wywołanych przez bardziej oporne drobnoustroje może być konieczne stosowanie większych dawek leku. Jeżeli konieczne jest podanie dawki większej niż 4 g w ciągu doby, lekarz rozważy możliwość podania cefalosporyny pozajelitowo.

W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące Keflex należy podawać w dawce leczniczej przynajmniej przez 10 dni.

Stosowanie u dzieci

Dawka dobowa dla dzieci, zależnie od nasilenia zakażenia wynosi 25 do 50 mg/kg masy ciała, podawana w dawkach podzielonych. W przypadku niezbyt nasilonych i niepowikłanych zakażeń dróg moczowych dawkę dobową można podawać w dwóch dawkach podzielonych (co 12 godzin).

W leczeniu ciężkich zakażeń lekarz może zalecić podwójną dawkę.

Niemowlętom lek może być podawany wyłącznie w przypadkach, kiedy jest to bezwzględnie konieczne i pod ścisłą kontrolą lekarza.

W leczeniu zapalenia ucha środkowego, opierając się na wynikach przeprowadzonych badań klinicznych, konieczne jest podanie w ciągu doby dawki 75 do 100 mg/kg mc. w 4 dawkach podzielonych.

W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące Keflex należy podawać w dawce leczniczej przynajmniej przez 10 dni.

Sposób przygotowania zawiesiny doustnej

Przed przygotowaniem zawiesiny, butelkę odwrócić i dobrze wstrząsnąć, a następnie dodać wody do poziomu wskazywanego przez strzałkę na etykiecie. Zakręcić nakrętkę, a powstałą zawiesinę dobrze wstrząsnąć. Po dodaniu wody lek przyjmie barwę czerwoną. Uzupełnić wodą do poziomu wskazywanego przez strzałkę i dobrze wstrząsnąć do utworzenia się jednolitej zawiesiny. Przed każdym użyciem wstrząsnąć.

5 ml sporządzonej zawiesiny zawiera 250 mg cefaleksyny.

Zawiesina doustna sporządzona z granulatu jest podawana za pomocą łyżeczki miarowej dołączonej do opakowania. Na łyżeczce miarowej zaznaczony jest poziom 2,5 ml (odpowiadający 125 mg cefaleksyny) i poziom 5 ml (odpowiadający 250 mg cefaleksyny).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Keflex

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Objawy przedawkowania mogą obejmować: nudności, wymioty, dolegliwości w nadbrzuszu, biegunkę i krwiomocz. Może być konieczne podjęcie odpowiedniego leczenia.

Pominięcie zastosowania leku Keflex

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien ją przyjąć, jak tylko sobie o tym przypomni, chyba że nastąpiła już pora na kolejną dawkę. W takim przypadku należy kontynuować leczenie według dotychczasowego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących ciężkich objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Objawy te zwykle występują rzadko, lecz mogą być groźne dla życia.

-    Obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy)

-    Nagła reakcja alergiczna w tym skrócony oddech, wysypka, sapanie i spadek ciśnienia tętniczego krwi

-    Swędzące plamki lub wysypka na rękach i nogach lub ciężka, rozległa, wysypka z pęcherzami na skórze (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona)

-    Gorączka, ból gardła i ból stawów z ciężkim łuszczeniem się skóry, tworzeniem się pęcherzy i czerwoną wysypką (toksyczna nekroliza naskórka)

-    Biegunka z dużą zawartością wody lub krwi

Ponadto zgłaszano przedstawione niżej działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 osób)

-    nudności i biegunka

Niezbyt często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób)

-    zmiany w wynikach badań krwi wykonywanych w celu skontrolowania pracy wątroby

-    zwiększenie liczby niektórych rodzajów białych krwinek

Rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 osób)

-    zmiany dotyczące krwi: zmniejszenie liczby różnych rodzajów komórek krwi (objawiające się przez nowe zakażenia oraz skłonność do powstawiania siniaków lub krwawień), zwiększenie liczby małych komórek krwi, które są niezbędne do krzepnięcia krwi; niedokrwistość hemolityczna (anemia spowodowana przez rozpad czerwonych krwinek, może być bardzo ciężka)

-    ból głowy, zawroty głowy

-    ból brzucha, wymioty, niestrawność

-    zapalenie nerek

-    świąd narządów płciowych i odbytu, zapalenie pochwy

-    zmęczenie

-    zapalenia wątroby, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)

Częstość nieznana (częstość nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych)

-    ból stawów, zapalenie stawów

-    grzybicze zakażenia pochwy (wywołane przez drożdżaki)

-    gorączka

-    omamy, pobudzenie, stan dezorientacji

-    zmiany niektórych wyników badań krwi lub moczu (dodatnie wyniki bezpośrednich testów Coombsa; fałszywie dodatnie wyniki testów wykrywających glukozę w moczu)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel+48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przygotowaną zawiesinę można przechowywać 14 dni w lodówce, tj. w temperaturze od 2°C do 8°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Keflex

-    Substancją czynną leku jest cefaleksyna. 5 ml zawiesiny zawiera 250 mg cefaleksyny w postaci cefaleksyny j ednowodnej.

-    Pozostałe składniki to: sodu laurylosiarczan, barwnik Allura Red AC, metyloceluloza 15, dimetykon 350, guma ksantan, skrobia zżelowana, aromat Guarana 51880TP i sacharoza.

Jak wygląda lek Keflex i co zawiera opakowanie

Butelka plastikowa o pojemności 60 ml w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafharfjóróur Islandia

Wytwórca

FACTA FARMACEUTICI S.p.A.

Via Laurentina Km 24, 730 00040 Pomezia (RM)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Keflex

Charakterystyka Keflex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Keflex, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Cefalexinum

5 ml zawiesiny doustnej sporządzonej z granulatu zgodnie z opisem zawiera 250 mg cefaleksyny w postaci cefaleksyny jednowodnej.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Zakażenia dróg oddechowych wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące grupy A.

-    Zapalenie ucha środkowego wywołane przez gronkowce i paciorkowce beta-hemolizujące.

-    Zakażenia kości i stawów wywołane przez gronkowce.

-    Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez gronkowce i (lub) paciorkowce beta-hemolizuj ące.

-    Niepowikłane zakażenia dróg moczowych wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella spp. Przed rozpoczęciem leczenia oraz w czasie leczenia należy wykonać posiew oraz antybiogram. Jeśli wskazane, należy sprawdzić czynność nerek.

-    Zapalenie zatok przynosowych wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące i Staphylococcus aureus (tylko szczepy wrażliwe na metycylinę).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Keflex przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Dawkowanie

Dorośli

Dawka dobowa dla dorosłych wynosi 1 g do 4 g, w dawkach podzielonych.

W leczeniu niezbyt nasilonych i niepowikłanych zakażeń dróg moczowych, anginy paciorkowcowej oraz zakażeń skóry i tkanek miękkich średnia dawka wynosi 250 mg co 6 godzin lub 500 mg co 12 godzin.

W zakażeniach cięższych lub wywołanych przez bardziej oporne drobnoustroje może być konieczne stosowanie większych dawek leku. Jeżeli konieczne jest podanie dawki większej niż 4 g w ciągu doby, należy rozważyć podanie cefalosporyny pozajelitowo.

Dzieci i młodzież

Dawka dobowa dla dzieci wynosi 25 do 50 mg/kg mc. zależnie od nasilenia zakażenia, w dawkach podzielonych. W niezbyt nasilonych i niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych dawkę dobową można podawać w dwóch dawkach podzielonych (co 12 godzin). W ciężkich zakażeniach można zastosować podwójną dawkę.

Niemowlętom lek można podawać wyłącznie wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne i pod ścisłą kontrolą lekarza.

W leczeniu zapalenia ucha środkowego, opierając się na wynikach przeprowadzonych badań klinicznych, konieczne jest podanie w ciągu doby dawki 75 do 100 mg/kg mc. w 4 dawkach podzielonych.

W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące Keflex należy podawać w dawce leczniczej przynajmniej przez 10 dni.

Zawiesina doustna sporządzona z granulatu jest podawana za pomocą łyżeczki miarowej dołączonej do opakowania. 5 ml sporządzonej zawiesiny zawiera 250 mg cefaleksyny.

Na łyżeczce miarowej zaznaczony jest poziom 2,5 ml (odpowiadający 125 mg cefaleksyny) i poziom 5 ml (odpowiadający 250 mg cefaleksyny).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na antybiotyki z grupy cefalosporyn lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia cefaleksyną należy dokładnie ustalić, czy u pacjenta nie występowały w przeszłości reakcje nadwrażliwości na cefalosporyny, penicyliny i inne produkty lecznicze. Cefaleksynę należy podawać z ostrożnością pacjentom uczulonym na penicylinę. Istnieją dowody kliniczne i laboratoryjne na częściową alergię krzyżową pomiędzy penicylinami i cefalosporynami.

U pacjentów występowały ciężkie reakcje (w tym anafilaksja) na oba produkty lecznicze.

Opisywano przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego podczas stosowania praktycznie każdego antybiotyku o szerokim spektrum działania, w tym makrolidów, półsyntetycznych penicylin i cefalosporyn. Jest to ważne i dlatego należy uwzględnić u pacjentów z biegunką występującą w związku ze stosowaniem antybiotyków. Takie zapalenie jelita może mieć przebieg od postaci lekkiej do zagrażającej życiu. W lekkich przypadkach rzekomobłoniastego zapalenia jelita zwykle wystarczy samo odstawienie leku. W przypadkach o przebiegu umiarkowanym lub ciężkim należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

W razie wystąpienia reakcji alergicznych na cefaleksynę należy przerwać podawanie leku i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Długotrwałe stosowanie cefaleksyny może prowadzić do rozwoju drobnoustrojów opornych. Niezbędna jest uważna obserwacja pacjenta. W razie wystąpienia nadkażenia w trakcie leczenia, należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

Cefaleksyny nie należy stosować w zakażeniach wywołanych przez Haemophilus influenzae lub jeśli prawdopodobny jest udział tych bakterii w zakażeniu.

Cefaleksynę należy stosować ostrożnie u pacjentów ze znacznie zaburzoną czynnością nerek. Należy wykonywać odpowiednie badania diagnostyczne i laboratoryjne, ponieważ bezpieczne dawki mogą być mniej sze niż zwykle zalecane. Jeśli u pacjenta z niewydolnością nerek konieczna jest dializa, nie należy podawać w ciągu doby dawki cefaleksyny przekraczającej 500 mg.

Podczas leczenia antybiotykami cefalosporynowymi opisywano występowanie dodatniego wyniku testu Coombsa. Wyniki pośrednich testów antyglobulinowych lub testów Coombsa używanych do przeprowadzenia prób krzyżowych w badaniach hematologicznych lub transfuzjologii u noworodków, których matki otrzymywały cefalosporyny przed porodem, były dodatnie, co może być związane ze stosowaniem tych produktów leczniczych.

Wyniki testów laboratoryjnych wykrywających glukozę w moczu, przeprowadzane z zastosowaniem roztworu Benedicta lub Fehlinga lub tabletek z siarczanem miedzi, mogą być fałszywie dodatnie.

Produkt leczniczy zawiera sacharozę

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera 2,97 g sacharozy w 5 ml zawiesiny. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą lub na diecie niskokalorycznej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tak jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych, wydalanie przez nerki cefaleksyny jest hamowane przez probenecyd.

Jednoczesne stosowanie innych substancji leczniczych, takich jak aminoglikozydy, inne cefalosporyny lub furosemid i podobne silnie działające leki moczopędne, może zwiększyć ryzyko nefrotoksyczności.

W pojedynczym badaniu z udziałem 12 zdrowych ochotników, którym podawano pojedyncze dawki 500 mg cefaleksyny i metforminy, obserwowano średnie zwiększenie maksymalnego stężenia metforminy Cmax w osoczu oraz całkowitego pola pod krzywą AUC, odpowiednio o 34% i 24%, a klirens nerkowy metforminy był mniejszy średnio o 14%. W tym badaniu u 12 zdrowych ochotników nie obserwowano żadnych działań niepożądanych. Brak danych dotyczących interakcji cefaleksyny i metforminy po podaniu dawki wielokrotnej. Znaczenie kliniczne tych badań nie jest jasne, w szczególności nie stwierdzono występowania kwasicy mleczanowej podczas jednoczesnego leczenia metforminą i cefaleksyną.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Chociaż badania na zwierzętach nie wykazały dowodów na działanie teratogenne, należy zachować ostrożność, jeśli cefaleksynę przepisuje się kobietom w ciąży (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Cefaleksyna jest wydzielana do mleka ludzkiego. Należy zachować ostrożność, stosując cefaleksynę u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie jest znany wpływ cefaleksyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia sporadycznych zawrotów głowy lub dezorientacji.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, o których donoszono w badaniach cefaleksyny, przedstawiono poniżej zgodnie z klasyfikacją organów i narządów oraz częstością występowania.

Częstości zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10) często (>1/100 do <1/10) niezbyt często (>1/1 000 do <1/100) rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) bardzo rzadko (<1/10 000)

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

eozynofilia

Rzadko

neutropenia, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko

ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

biegunka, nudności

Rzadko

ból brzucha, wymioty, niestrawność, rzekomobłoniaste zapalenie jelita

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Radko

przemijające śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

wysypka, pokrzywka, świąd

Rzadko

zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczno-rozpływna martwica naskórka (zespół Lyella), obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Nieznana

bóle stawów, zapalenie stawów

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko

świąd narządów płciowych i odbytu, zapalenie pochwy

Nieznana

kandydoza pochwy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko

zmęczenie

Nieznana

gorączka

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

zapalenia wątroby, żółtaczka zastoinowa

Zaburzenia psychiczne

Nieznana

omamy, pobudzenie, dezorientacja

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

zwiększenie aktywności AlAT i AspAT (przemijające)

Nieznana

dodatnie wyniki bezpośrednich testów Coombsa; fałszywie dodatnie wyniki testów wykrywających glukozę w moczu

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy mogą obejmować nudności, wymioty, dolegliwości w nadbrzuszu, biegunkę i krwiomocz.

W razie ciężkiego przedawkowania zaleca się leczenie podtrzymujące czynności życiowe, w tym uważną obserwację kliniczną i kontrolowanie parametrów laboratoryjnych czynności układu krwionośnego, nerek i wątroby, układu krzepnięcia, aż do uzyskania stabilnego stanu pacjenta. Nie stwierdzono, aby wymuszona diureza, dializa otrzewnowa, hemodializa lub hemoperfuzja z użyciem węgla aktywnego były skuteczne w leczeniu przedawkowania cefaleksyny. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby było wskazane zastosowanie którejś z powyższych procedur.

Jeżeli pacjent nie zażył dawki 5- do 10-krotnie przekraczającej zwykle stosowaną całkowitą dawkę dobową, płukanie żołądka i jelit nie jest konieczne.

U dzieci, które przypadkowo spożyły więcej niż 3,5 g cefaleksyny w ciągu doby, donoszono o krwiomoczu bez zaburzenia czynności nerek. Wdrożono leczenie podtrzymujące (płyny) i nie zgłaszano żadnych następstw.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, cefalosporyny pierwszej generacji, kod ATC: J 01DB 01.

Mechanizm działania

Cefaleksyna jest lekiem przeciwbakteryjnym z grupy cefalosporyn. Podobnie jak inne cefalosporyny, cefaleksyna działa przeciwbakteryjnie poprzez wiązanie i hamowanie działania białek wiążących penicyliny zaangażowanych w syntezę ściany komórkowej bakterii. To prowadzi do lizy komórki bakteryjnej i jej śmierci.

Mechanizmy oporności

Oporność bakterii na cefaleksynę może wynikać z co najmniej jednego spośród następujących mechanizmów:

•    hydroliza przez beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum i (lub) chromosomalnie kodowane enzymy (AmpC), które mogą być indukowane lub odblokowywane u niektórych gatunków tlenowych bakterii Gram-ujemnych (wytwarzanie beta-laktamaz, które unieczynniają antybiotyk poprzez hydrolizę pierścienia beta-laktamowego);

•    zmniej szone powinowactwo białek wiążących penicyliny (zmiana miej sca docelowego działania leku);

•    zmniejszona przepuszczalność błony zewnętrznej niektórych bakterii Gram-ujemnych, co ogranicza dostęp do białek wiążących penicyliny (modyfikacja błony zewnętrznej w sposób uniemożliwiający antybiotykowi związanie się z miejscem docelowego działania);

•    bakteryjna pompa usuwająca lek.

Więcej niż jeden z tych mechanizmów oporności może występować jednocześnie w jednej komórce bakteryjnej. W zależności od obecnego mechanizmu (mechanizmów), bakteria może wykazywać oporność krzyżową w stosunku do kilku lub wszystkich beta-laktamaz i (lub) przeciwbakteryjnych produktów leczniczych innych grup.

Wartości graniczne

Wartości graniczne minimalnych stężeń hamujących (MIC) określone przez EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing):

Patogen

Wrażliwość

Oporność

Enterobacteriaceae (tylko zakażenia dróg

<16mg/l

>16mg/l

moczowych bez powikłań)

Staphylococcus spp}

1

1

Streptococcus spp. (Grupa A, B, C, G)2

2

2

1    O wrażliwości gronkowców na cefalosporyny wnioskuje się na podstawie wrażliwości na cefoksytynę, z wyjątkiem ceftazydymu, cefiksymu i ceftybutenu, które nie mają stężeń granicznych i nie należy ich stosować w zakażeniach gronkowcami.

2    O wrażliwości paciorkowców beta-hemolizujących z grup A, B, C i D na antybiotyki beta-laktamowe wnioskuje się na podstawie wrażliwości na penicylinę.

Wrażliwość mikrobiologiczna

Częstość występowania nabytej oporności wybranych gatunków może być różna w różnych regionach geograficznych i w różnych okresach czasu i wskazane jest uzyskanie informacji o lokalnym występowaniu oporności, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zwrócić się do ekspertów, jeśli występowanie oporności w danym regionie jest tak duże, że przydatność leku jest wątpliwa, przynajmniej w leczeniu niektórych rodzajów zakażeń.

Gatunki zwykle wrażliwe

Bakterie tlenowe, Gram-dodatnie:

Staphylococcus aureus (wrażliwy na metycylinę)

Streptococcus agalactiae Streptococcus pyogenes

Bakterie tlenowe, Gram-ujemne:

Escherichia coli

Bakterie beztlenowe:

Peptostreptococcus spp.

Gatunki, wśród których może wystąpić _problem oporności

Bakterie tlenowe, Gram-ujemne:

Citrobacter spp.

Enterobacter spp.

Morganella morganii

Gatunki o wrodzonej oporności

Bakterie tlenowe, Gram-dodatnie:

Streptococcus pneumoniae

Bakterie tlenowe, Gram-ujemne:

Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Cefaleksyna jest stabilnym kwasem i może być podawana niezależnie do posiłków. Po podaniu doustnym wchłania się szybko i prawie całkowicie. Średnie stężenie leku we krwi, osiągane po godzinie od podania dawki 250 mg, 500 mg i 1 g, wynosi odpowiednio około 9 pg/ml, 18 pg/ml i 32 pg/ml. Mierzalne stężenie leku we krwi stwierdza się również w 6 godzin po podaniu. Cefaleksyna jest wydalana w moczu w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania cewkowego. Badania wykazały, że ponad 90% produktu leczniczego w niezmienionej postaci wydalane jest z moczem w ciągu ośmiu godzin. W tym okresie maksymalne stężenia w moczu po podaniu dawki 250 mg, 500 mg i 1 g wynoszą odpowiednio 1 mg/ml, 2,2 mg/ml i 5 mg/ml.

Wchłanianie jest nieznacznie zmniejszone, jeżeli lek podawany jest z pokarmem. Okres półtrwania wynosi około 60 minut u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Podczas hemodializy i dializy otrzewnowej cefaleksyna jest usuwana z krwi.

Maksymalne stężenie we krwi jest osiągane w godzinę po podaniu, a stężenia terapeutyczne utrzymują się przez 6-8 godzin. Podczas stosowania w maksymalnych dawkach terapeutycznych do 4 g na dobę nie obserwuje się kumulacji leku.

Okres półtrwania może być dłuższy u noworodków z powodu niedojrzałości nerek, ale jeśli podaje się w dawkach do 50 mg/kg mc. na dobę, nie występuje kumulacja leku.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Doustne podawanie cefaleksyny w dawkach dobowych 250 mg/kg mc. lub 500 mg/kg mc. szczurom przed ciążą i podczas ciąży lub szczurom i myszom tylko w okresie organogenezy, nie miało negatywnego wpływu na płodność, zdolność do życia płodu, masę ciała płodu lub wielkość miotu.

Cefaleksyna nie miała większej toksyczności u szczurzych osesków i noworodków niż u dorosłych zwierząt.

Wartości DL 50 u szczurów po podaniu doustnym cefaleksyny wynosi 5 g/kg masy ciała.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu laurylosiarczan Barwnik Allura Red AC Dimetykon 350 Metyloceluloza 15 Guma ksantan Skrobia zżelowana Aromat Guarana 51880TP Sacharoza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata.

Podany okres ważności odnosi się do opakowania nieotwartego, w prawidłowy sposób przechowywanego w temperaturze podanej w punkcie 6.4.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przygotowaną zawiesinę można przechowywać 14 dni w lodówce, tj. w temperaturze od 2°C do 8°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik plastikowy (butelka HDPE) zawierający 38,1 g granulatu do sporządzenia 60 ml zawiesiny w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Instrukcja dotycząca przygotowania zawiesiny doustnej

Przed przygotowaniem zawiesiny, butelkę odwrócić i dobrze wstrząsnąć, a następnie dodać wody do poziomu wskazywanego przez strzałkę na etykiecie. Zakręcić nakrętkę, a powstałą zawiesinę dobrze wstrząsnąć. Po dodaniu wody produkt przyjmie barwę czerwoną. Uzupełnić wodą do poziomu wskazywanego przez strzałkę i dobrze wstrząsnąć do utworzenia się jednolitej zawiesiny. Przed każdym użyciem wstrząsnąć.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0704

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.11.1992 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 14.12.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Keflex