+ iMeds.pl

Ketotifen wzf 1 mg/5 mlUlotka Ketotifen wzf

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


KETOTIFEN WZF

(Ketotifenum)

1 mg/5 ml, syrop

Skład

5 ml syropu zawiera jako

substancję czynną: 1 mg ketotyfenu w postaci ketotyfenu wodorofumaranu oraz substancje pomocnicze: esencję truskawkową, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, sacharozę, sorbitol (E 420), wodę oczyszczoną.

Opakowania

Butelka PET zawierająca 100 ml syropu wraz z miarką, w tekturowym pudełku.

Miarka umożliwia odmierzenie 2,5 ml, 5 ml,10 ml syropu.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego i wytwórcy

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Medana Pharma SA

ul. Wł. Łokietka 10; 98-200 Sieradz

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ketotifen WZF i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Ketotifen WZF

3.    Jak stosować lek Ketotifen WZF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Ketotifen WZF

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Ketotifen WZF i w jakim celu się go stosuje

Ketotifen WZF jest lekiem przeciwhistaminowym, działającym antagonistycznie w stosunku do receptora histaminowego H1. Lek działa hamująco na komórki biorące udział w reakcji

zapalnej, zmniejsza nadreaktywność oskrzeli i zapobiega napadom duszności u osób chorych na astmę.

Ketotifen WZF stosuje się:

•    w zapobieganiu astmie oskrzelowej;

•    w objawowym leczeniu chorób alergicznych: alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i alergicznego zapalenia spojówek.

Ketotifen WZF należy stosować systematycznie - pełne działanie leku występuje po kilku tygodniach przyjmowania.

Uwaga: Lek nie jest skuteczny w leczeniu ostrej reakcji alergicznej oraz w przerywaniu napadów duszności w przebiegu astmy.

2. Zanim zastosuje się lek Ketotifen WZF Nie należy stosować leku Ketotifen WZF, jeśli:

•    występuje nadwrażliwość na ketotyfen lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Zachować szczególną ostrożność stosując Ketotifen WZF

   W początkowym okresie leczenia ketotyfenem nie należy nagle przerywać podawania dotychczas stosowanych leków przeciwastmatycznych, szczególnie kortykosteroidów, ponieważ może wystąpić niewydolność nadnerczy. Dlatego też zaleca się, aby w czasie stosowania ketotyfenu, kortykosteroidy odstawiać stopniowo, przez dłuższy czas.

•    Podczas stosowania leku należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia drgawek. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z padaczką.

•    Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.

•    Lek należy odstawić na 10-14 dni przed zamierzonym wykonaniem testów alergicznych.

•    Należy unikać jednoczesnego przyjmowania ketotyfenu i doustnych leków przeciwcukrzycowych - patrz punkt „ Stosowanie innych leków

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Ketotifen WZF z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach bezwzględnej konieczności.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią. Jeśli konieczne jest zastosowanie leku u kobiety karmiącej piersią, należy zrezygnować z karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas pierwszych kilku dni stosowania leku może on zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn do czasu poznania indywidualnej reakcji pacjenta na lek.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ketotifen WZF

Lek zawiera sacharozę i sorbitol; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera środki konserwujące - estry kwasu parahydroksybenzoesowego, które mogą powodować reakcje alergiczne (np. pokrzywkę).

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Leki o działaniu uspokajającym, uspokajająco-nasennym, leki przeciwhistaminowe oraz alkohol nasilają hamujący wpływ ketotyfenu na ośrodkowy układ nerwowy.

Jednoczesne przyjmowanie ketotyfenu i doustnych leków przeciwcukrzycowych może powodować zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenię), dlatego należy unikać przyjmowania jednocześnie tych leków. Jeżeli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania tych leków, lekarz zaleci okresowe badania krwi.

3. Jak stosować lek Ketotifen WZF

Ketotifen WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Syrop stosuje się doustnie.

Do podawania leku służy miarka umożliwiająca odmierzenie 2,5 ml, 5 ml lub 10 ml syropu.

5 ml syropu zawiera 1 mg ketotyfenu.

Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat:

0,05 mg ketotyfenu (0,25 ml syropu) na kilogram masy ciała dwa razy na dobę, co 12 godzin, rano i wieczorem, podczas posiłku.

Dzieci w wieku powyżej 3 lat:

5 ml syropu (1 mg ketotyfenu) dwa razy na dobę, co 12 godzin, rano i wieczorem, podczas posiłku.

Dorośli:

5 ml syropu (1 mg ketotyfenu) dwa razy na dobę, co 12 godzin, rano i wieczorem, podczas posiłku. U pacjentów wrażliwych na działanie uspokajające ketotyfenu, lekarz może zalecić powolne zwiększanie dawki przez pierwszy tydzień leczenia, zaczynając od 2,5 ml syropu (0,5 mg ketotyfenu) dwa razy na dobę, a następnie zwiększać dawkę aż do osiągnięcia pełnej dawki leczniczej.

W razie konieczności można zwiększyć dawkę do 10 ml syropu (2 mg ketotyfenu) dwa razy na dobę.

U dorosłych zaleca się podawanie ketotyfenu w postaci tabletek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ketotifen WZF jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Wprzypadku zastosowania większej dawki leku Ketotifen WZF niż zalecana

Do głównych objawów ostrego przedawkowania należą senność do nadmiernego uspokojenia; splątanie i dezorientacja; przyspieszenie akcji serca i niedociśnienie tętnicze; nadpobudliwość lub drgawki - zwłaszcza u dzieci; przemijająca śpiączka.

Jeżeli od momentu zażycia leku nie upłynęło więcej niż godzina, lekarz może rozważyć wykonanie płukania żołądka. Korzystne może być podanie węgla aktywowanego.

Jeśli konieczne, lekarz zastosuje leczenie objawowe, monitorowanie czynności serca

i oddychania.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wprzypadku pominięcia dawki leku Ketotifen WZF

Należy podać pominiętą dawkę leku najszybciej jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć następną według zaleconego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem Ketotifen WZF może wystąpić Nagłe odstawienie ketotyfenu może spowodować nawrót objawów astmy. W razie konieczności odstawienia leku, należy robić to stopniowo, przez okres 2 do 4 tygodni, po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ketotifen WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane pogrupowano według częstości występowania.

Często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów) :

-    pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, bezsenność, nerwowość.

Objawy te obserwowano zwłaszcza u dzieci.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów) :

-    zapalenie pęcherza moczowego, zawroty głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów) :

-    zwiększenie masy ciała, uspokojenie.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) :

-    rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze i nadżerki na błonach śluzowych, zwłaszcza jamy ustnej i narządów płciowych, z gorączką i bólami stawów), ciężkie reakcje skórne, drgawki, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Uspokojenie, suchość błony śluzowej jamy ustnej i zawroty głowy mogą wystąpić na początku leczenia, ale zazwyczaj ustępują samoistnie podczas kontynuacji leczenia.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Ketotifen WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Ketotifen WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Ketotifen WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: styczeń 2015 r.

5/5

Ketotifen WZF

Charakterystyka Ketotifen wzf

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

KETOTIFEN WZF 1 mg/5 ml syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

5 ml syropu zawiera 1 mg Ketolifenum (ketotyfenu) w postaci ketotyfenu wodorofumaranu.

Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

•    Zapobieganie astmie oskrzelowej.

•    Objawowe leczenie chorób alergicznych: alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i alergicznego zapalenia spojówek.

Uwaga: Preparat nie jest skuteczny w leczeniu ostrej reakcji alergicznej oraz w przerywaniu napadów duszności w przebiegu astmy.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Syrop stosuje się doustnie.

Do opakowania dołączona jest miarka o całkow itej pojemności 10 ml z podziałką umożliwiająca odmierzenie 2.5 ml. 5 ml. 10 ml leku.

5 ml syropu zawiera 1 mg ketotyfenu.

Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat:

0.05 mg ketotyfenu (0.25 ml syropu) na kilogram masy ciała dwa razy na dobę. co 12 godzin, rano i wieczorem, podczas posiłku.

Dzieci w wieku powyżej 3 lat:

5 ml syropu (1 mg ketotyfenu) dwa razy na dobę. co 12 godzin, rano i wieczorem, podczas posiłku.

Zarówno obserwacje kliniczne, jak i wyniki badań farmakokinetycżnych wskazują, że w leczeniu dzieci w celu uzyskania optymalnego działania może okazać się konieczne zastosowanie większych dawek w miligramach na kilogram masy ciała niż u dorosłych. Większa dawka jest równie dobrze tolerowana, jak mniejsza daw'ka.

Dorośli:

5 ml syropu (1 mg ketotyfenu) dwa razy na dobę, co 12 godzin, rano i wieczorem, podczas posiłku. U pacjentów wrażliwych na działanie sedatywne ketotyfenu, zaleca się powolne zwiększanie dawki przez pierwszy tydzień leczenia, rozpoczynając od 2.5 ml syropu (0,5 mg ketotyfenu) dwa razy na dobę. a następnie zwiększając dawkę aż do osiągnięcia pełnej dawki leczniczej.

W razie konieczności można zwiększyć dawkę do 10 ml syropu (2 mg ketotyfenu) dwa razy na dobę.

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

4.3.    Przeciw wskazania

Nadwrażliwość na ketotyfen lub którykolwiek ze składników preparatu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W zapobieganiu astmie oskrzelowej osiągnięcie pełnego działania terapeutycznego może wymagać leczenia trwającego kilka tygodni. Dlatego, jeżeli pożądana reakcja na lek nie występuje po kilku tygodniach, to zaleca się kontynuowanie leczenia preparatem Ketotifen WZF przez minimum 2 do 3 miesięcy.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków rozszerzających oskrzela i preparatu Ketotifen WZF, częstość przyjmowania leków rozszerzających oskrzela może być zmniejszona.

W razie konieczności odstawienia preparatu Ketotifen WZF. należy robić to stopniowo, przez okres 2 do 4 tygodni. Należy liczyć się z nawrotem objawów astmy.

W początkowym okresie leczenia preparatem Ketotifen WZF nie należy nagle przerywać podawania dotychczas stosowanych preparatów przeciwastmatycznych. szczególnie kortykosteroidów, ze względu na możliwość występowania niewydolności nadnerczy. Powrót do normy czynności osi przysadka - nadnercza może trwać do roku. dlatego zaleca się. aby w pierwszych tygodniach stosowania leku utrzymywać poprzednie leczenie farmakologiczne i odstawiać je stopniowo przez dłuższy czas.

U pacjentów przyjmujących jednocześnie ketotyfen i doustne leki przeciwcukrzycowe, w rzadkich przypadkach obserwowano przemijającą trombocytopenię. Dlatego należy unikać takiego leczenia skojarzonego lub jeżeli zachodzi konieczność zastosowania takiego leczenia, należy kontrolować liczbę płytek krwi u pacjentów stosujących jednocześnie leki przeciwcukrzycowe i ketotyfen.

W rzadkich przypadkach donoszono o wystąpieniu drgawek podczas leczenia ketotyfenem. Ponieważ ketotyfen może obniżać próg drgawkowy należy ostrożnie stosować go u pacjentów z padaczką w wywiadzie.

Długotrwale stosowanie ketotyfenu może hamować odczyny skórne na alergeny, dlatego należy go odstawić na 10-14 dni przed zamierzonym wykonaniem tych testów.

Preparat Ketotifen WZF zawiera środki konserwujące - estry kwasu parahydroksybenzoesowego. które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ze względu na zawartość sacharozy i sorbitoli!, preparatu nie powinni stosować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomallazy.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ketotyfen może nasilać działanie leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego, leków przeciwhislaminowych i alkoholu.

U pacjentów przyjmujących jednocześnie ketotyfen i doustne leki przeciwcukrzycowe, w rzadkich przypadkach obserwowano przemijającą trombocytopenię (patrz punkt 4.4).

4.6.    Ciąża lub laktacja

Ketotyfen podawany w dawkach tolerowanych przez samice zwierząt nie wywiera! wpływu na ciążę oraz około- i pourodzeniowy rozwój potomstwa. Bezpieczeństwo stosowania ketotyfenu w ciąży u człowieka nie zostało ustalone, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji.

Ketotyfen może być stosowany w okresie ciąży tylko w razie bezwzględnej konieczności.

Ketotyfen przenika do mleka samic szczura. Nie wiadomo w jakich ilościach przenika do mleka kobiecego, dlatego kobiety przyjmujące ketotyfen nie powinny karmić piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Podczas pierwszych kilku dni stosowania ketotyfenu, lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn i dlatego należy ostrzec pacjentów, aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali urządzeń mechanicznych do czasu poznania indywidualnej reakcji na lek.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały pogrupowane według częstości występowania, która jest określona następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10). niezbyt często (>1/1 000 do <1/100). rzadko (>1/10 000 do <1/1 000). bardzo rzadko (< 1/10 000). w tym pojedyncze przypadki. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zapalenie pęcherza moczowego.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy. zespól Stevensa-Johnsona, ciężkie reakcje skórne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: zwiększenie masy ciała.

Zaburzenia psychiczne

Często: pobudzenie psychoruchowe, drażliwość. bezsenność, nerwowość.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: zawroty głowy.

Rzadko: uspokojenie.

Bardzo rzadko: drgawki.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Uspokojenie, suchość błony śluzowej jamy ustnej i zawroty głowy mogą wystąpić na początku leczenia, ale zazwyczaj ustępują samoistnie podczas dalszego leczenia. Objawy pobudzenia OUN, takie jak pobudzenie psychoruchowe, drażliwość. bezsenność i nerwowość obserwowano zwłaszcza u dzieci.

4.9. Przedawkowanie

Do głównych objawów ostrego przedawkowania należą senność do nadmiernego uspokojenia; splątanie i dezorientacja; tachykardia i niedociśnienie tętnicze; nadpobudliwość lub drgawki - zwłaszcza u dzieci; przemijająca śpiączka.

Jeżeli od momentu zażycia preparatu nie upłynęło więcej niż godzina można rozważyć wykonanie płukania żołądka. Korzystne może być podanie węgla aktywowanego.

Jeśli konieczne, należy zastosować leczenie objawowe, monitorowanie czynności układu krążenia. W przypadku wystąpienia pobudzenia lub drgawek można podać krótko działające barbiturany lub benzodiazepiny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego.

Kod ATC: R06A XI7.

Ketotyfen jest lekiem przeciwastmatycznym nie rozszerzającym oskrzeli, który hamuje działanie pewnych substancji endogennych, będących mediatorami reakcji zapalnej i przez to wywiera działanie przeciwalergiczne.

W badaniach laboratoryjnych ustalono wiele właściwości ketotyfenu, które mogą przyczyniać się do jego działania przeciwastmatycznego:

•    hamowanie uwalniania mediatorów alergicznych, takich jak histamina i leukotrieny;

•    zahamowanie aktywacji granulocytów kwasochłonnych przez ludzkie rekombinowane cytokiny i w konsekwencji hamowanie ich napływu do miejsca zapalenia;

•    hamowanie rozwoju nadreaktywności dróg oddechowych, związanej z aktywacją płytek krwi przez PAF (czynnik pobudzający płytki krwi) lub wywołanej pobudzeniem układu nerwowego w następstwie stosowania leków sympatykomimetycznych albo narażenia na alergen.

Ketotyfen jest substancją o silnym działaniu przeciwalergicznym. posiadającą właściwości niekompetycyjnego blokowania receptorów histaminowych H|, dlatego może być stosowany zamiast klasycznych antagonistów receptorów histaminowych H|.

5.2.    Właściwości farmakokinctyezne

Wchłanianie i dostępność biologiczna

Po podaniu doustnym ketotyfen wchłania się prawic całkowicie z przewodu pokarmowego. 50% dawki ketotyfenu podlega procesowi pierwszego przejścia, co powoduje, że jego biodostępność wynosi około 50%. Maksymalne stężenie w surowicy występuje w ciągu 2-4 godzin po podaniu.

Przyjmowanie pokarmu nie wpływa na dostępność biologiczną ketotyfenu.

Dystrybucja

Ketotyfen wiąże się z białkami w 75%.

Biotransformacia

Głównym metabolitem jest praktycznie nieczynny N-glukuronian ketotyfenu.

Metabolizm ketotyfenu u dzieci jest taki sam jak u dorosłych, ale klirens całkowity jest większy u dzieci, dlatego u dzieci w wieku powyżej 3 lal może być konieczne zastosowanie dawek dobowych takich samych jak u dorosłych.

Eliminacja

Proces eliminacji ketotyfenu jest dwufazowy, z krótkim okresem półtrwania I fazy. wynoszącym 3-5 godzin i dłuższym II fazy - 21 godzin. Około 1% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej w moczu w ciągu 48 godzin od podania preparatu. 60%-70% dawki jest wydalane w postaci metabolitów.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przeprowadzonych z użyciem bakteryjnych szczepów testowych nie stwierdzono mutagennego ani rakotwórczego działania ketotyfenu wodorofumaranu.

Działania takiego nie wywierały również metabolity powstałe w wyniku enzymatycznej aktywacji in vitro.

Badania przeprowadzone na szczurach nie wykazały teratogennego działania ketotyfenu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Esencja truskawkowa

Propylu parahydroksybenzoesan (F. 216)

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Kwas cytrynowy jednowodny Sodu wodorofosforan dwunastowodny Sacharoza Sorbitol (E 420)

Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie występują niezgodności fizyczne i chemiczne.

6.3.    Okres ważności

4 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka PET zawierająca 100 ml syropu, zamknięta polietylenową zakrętką, z dołączoną miarką, w tekturowym pudelku.

Miarka o całkowitej pojemności 10 ml umożliwia odmierzenie 2,5 ml. 5 ml. 10 ml syropu.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Preparat stosować zgodnie z zamieszczonym dawkowaniem, odmierzając odpowiednią ilość syropu za pomocą dołączonej do opakowania miarki o pojemności 10 ml.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DOOBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24: 01-207 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1430

R/0925

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

31.05.1990 r.

12.05.2005 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6/6

Ketotifen WZF