+ iMeds.pl

Kofuzin 10 mgUlotka Kofuzin

Kofuzin 10 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

1.3.1

ULOTKA DLA PACJENT A: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Kofuzin 10 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Alfuzosini hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty informacja razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nnie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucieę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kofuzin i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Kofuzin

3.    Jak przyjmowć lek Kofuzin

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Kofuzin.

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK KOFUZIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

KofUzin zawiera jako substancję czynną alfUzosynę, która należy do grupy leków zwanych antagonistami receptorów alfa-adrenergicznych lub alfa-adrenolitykami.

Aluzosyna stosowana jest w leczeniu objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Łagodny rozrost gruczołu krokowego oznacza, że gruczoł krokowy powiększa się (rozrost), ale nie jest to rozrost zlośliwy, tylko lagodny. Objawy obejmują częste oddawanie moczu (szczególnie nocą), trudności w oddawaniu moczu i uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza.

Alfuzosyna powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gruczolu krokowego i pęcherza, co ułatwia oddawanie moczu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KOFUZIN Kiedy nie przyjmować leku Kofuzin

-    jeśli pacjent ma uczulenie ( nadwrażliwość) na alfozosynę lub którykolwiek z alfa-adrenolityków (np. terazosynę, doksazosynę)

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek z pozostałych składników leku Kofuzin (pełna lista substancji patrz punkt 6. Inne informacje)

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło omdlenie lub zawroty głowy przy naglym siadaniu lub wstawaniu

-    jeśli u pacjenta występują choroby wątroby

-    jeśli pacjent zażywa się któryś z pozostałych alfa-adrenolityków (np. terazosynę, doksazosynę).

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kofuzin

Należy poinformować lekarza o występowaniu któregokolowiek z poniżej wymienionych problemów:

-    jeśli występują choroby nerek

-    jeśli przyjmuje się leki obniżające ciśnienie; lekarz będzie sprawdzał ciśnienie krwi regularnie, szczególnie na początku leczenia

-    jeśli przydarzają się nagłe spadki ciśnienia przy wstawaniu; może to powodować zawroty głowy, osłabienie lub zwiększona potliwość w kilka godzin po przyjęciu leku Kofuzin. W takich przypadkach, należy położyć się aż do ustąpienia objawów. Objawy te są zazwyczaj przemijające i wystepują na początku leczenia

-    jeśli pacjent wcześniej przyjmował leki z grupy alfa-adrenolityków, co powodowało znaczące spadki ciśnienia krwi; lekarz zacznie terapię od mniejszej dawki alfuzosyny i będzie ją stopniowo zwiększał w zależności od samopoczucia pacjenta

-    jeśli występuje ostra niewydolność serca

-    jeśli występuje wrodzone wydłużenie odstępu QT lub znana jest historia nabytego wydłużenia odstępu QT lub przyjmuje się leki, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT, lekarz powinien ocenić stan pacjenta przed i podczas podawania alfuzosyny

-    jeśli występuje choroba naczyń wieńcowych, należy kontynuować leczenie niewydolności wieńcowej u pacjenta. Jeśli piersiowa dusznica bolesna powraca lub nasila się należy przerwać stosowanie alfuzosyny

jeśli wystepują bóle w klatce piersiowej (dusznica bolesna) albo przyjmowane są leki z grupy azotanów, leczenie alfuzosyną może zwiększyć ryzyko spadku ciśnienia krwijeśli pacjent będzie poddany operacji zaćmy (zmętnienie soczewki oka), należy poinformować lekarza przed zabiegiem o fakcie przyjmowania w przeszłości lub obecnie leku Kofuzin, ponieważ lek ten może powodować komplikacje podczas zabiegu, czemu można zaradzić informując wcześniej lekarza.Tabletkę należy połykać w całości. Nie powinno się kruszyć tabletki, zgniatać, żuć, mielić na proszek. To może prowadzić do niewłaściwego uwalniania i wchłaniania leku, a zatem może wywołać wczesne działania niepożądane,

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poinformować lekarza jeśli przyjmuje się następujące leki, ze względu na możliwość wystąpienia interakcji:

-    ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)

-    rytonawir (lek stosowany w terapii HIV)

-    leki obniżające ciśnienie krwi

-    leki z grupy nitratów stosowane w terapii bólów klatki piersiowej (dusznica bolesna)

Jednoczesne przyjmowanie leku Kofuzin z lekami obniżającymi ciśnienie krwi lub stosowanymi w przypadku bólów w klatce piersiowej może prowadzić do obniżenia ciśnienia.

Leku Kofuzin nie należy przyjmować z innymi lekami z grupy alfa-adrenolityków, takimi jak terazosyna i doksazosyna

Należy poinformować lekarza przed podaniem leków znieczulających przed zabiegiem operacyjnym, że przyjmuje się lek Kofuzin.

Przyjmowanie leku Kofuzin z jedzeniem i piciem

Lek Kofuzin należy przyjmować po posiłku.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn

Na początku leczenia mogą wystepować oszołomienie, zawroty głowy lub omdlenia. W takich przypadkach należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn oraz od tego typu ryzykownych zajęć, aż do ustąpienia objawów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Kofuzin

Lek ten zawiera niewielką ilość laktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK KOFUZIN

Lek Kofuzin należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwósci należy skontaktować się z lekarzem.

Ile tabletek leku należy przyjmować?

Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna tabletka na dzień, przyjmowana po posiłku.

Pierwszego dnia, należy przyjąć tabletkę przed położeniem się spać. Następnie należy zażywać tabletki zawsze o tej samej porze dnia, po posiłku.

Tabletkę należy połykać w całości popijając szklaną wody.

Nie rozgryzać, nie żuć, nie kruszyć tabletek ponieważ substancja czynna - alfuzosyna, może zbyt szybko zacząć działać. Może to zwiększyć działania niepożądane.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia) oraz pacjenci z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek:

Lekarz rozpocznie leczenie niższą dawką alfuzosyny. Jeśli jest dobrze tolerowana i zachodzi potrzeba zwiększenia dawki, lekarz zaleci jedną tabletkę leku Kofuzin na dobę.

Dzieci i młodzież:

Nie wykazano skuteczności alfuzosyny u dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Dlatego alfuzosyna nie jest wskazana do stosowania w tej grupie wiekowej.

większej przyjecie większej niż zalecana dawki leku Kofuzin

Jeśli została przyjęta większa niż zalecona dawka leku Kofuzin, ciśnienie krwi może nagle spaść i pacjent może zacząć odczuwać zawroty głowy, może również nastąpić omdlenie. W przypadku odczuwania zawrotów głowy, należy usiąść lub położyć się i poczekać do ustąpienia objawów. Jeśli objawy nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem; może wystąpić konieczność leczenia szpitalnego.

Pominięcie przyjęcia leku Kofuzin

Należy pominąć tę dawkę i przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej ponieważ może spowodować to nagły spadek ciśnienia krwi, szczególnie jeśli pacjent przyjmuje inne leki obniżające ciśnienie krwi.

przerwaniu przerwanie przyjmowania leku Kofuzin

Nie należy przerywać przyjmowania leku bez porozumienia z lekarzem. Jeśli pacjent chce przerwać przyjmowanie leku lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania leku Kofuzin 10 mg należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Kofuzin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Wszystkie leki mogą powodować reakcje alergiczne, jednak poważne reakcje alergiczne są bardzo rzadkie. Jeśli po przyjęciu tabletki następuje opuchnięcie twarzy lub gardła, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie lekarza.

Częste działania niepożądane na początku leczenia, to zawroty głowy, szczególnie pojawiające się w momencie wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej (niedociśnienie ortostatyczne). Jeśli pacjent

zaczyna odczuwać oszołomienie lub zawroty głowy, powinien usiąść lub położyć się i poczekać, aż objawy miną.

Odnotowano również poniższe działania niepożądane. Jeżeli któryś z niżej wymienionych objawów staje się dokuczliwy, proszę skontaktować się z lekarzem.

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 100 i mniej niż 1 na 10 pacjentów)

Sennośc

Problemy z oczami Szybkie bicie serca Zaczerwienie twarzy (uderzenia gorąca) Omdlenia ( szczególnie na poczatku leczenia)


kołatania serca

Katar

Wymioty

Ból w klatce piersiowej Biegunka

wyraźny spadek dnienia krwi (hipotonia ortostatyczna)


Wysypka

Świąd

Obrzęk stawów skokowych i stóp Nietrzymanie moczu Obrzęk

Zawroty głowy


• Zmęczenie

• Bóle brzucha

• Suchość w jamie ustnej

• Bóle głowy

• Niestrawność

• Uczucie osłabienia

• Zawroty głowy

• Nudności (mdlości)

• Ogólne złe

samopoczucie

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u więcej niż

1 na 1000 i mniej niż u 1 na 100

pacjentów)

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mniej niż 1 na 10 000pacjentów)

• Nasilenie się lub nawrót    • Obrzęk (obrzęk

bólów w klatce    naczynioruchowy)

piersiowej (dusznica    • Pokrzywka

bolesna)

Częstość nieznana ( nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki

•    Zmiany rytmu serca (migotanie przedsionków)

•    Wymioty

•    Uszkodzenie watroby

•    Zmniejszenie liczby białych krwinek (neutropenia)

•    Bolesny wzwód prącia (priapizm).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KOFUZIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Kofuzin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, potrzebuje które nie sa już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Kofuzin

- Substancją czynną leku jest alfuzosyny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku.- Ponadto lek zawiera hypromelozę, laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, powidon K25, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, talk (E553b), etylocelulozę 20cP, trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszcczowych o średniej dlugości lańcucha, kwas oleinowy.

Jak wygląda lek Kofuzin i co zawiera opakowanie

Kofuzin tabletki o przedłużonym uwalnieniu tookrągłe, białe, powlekane tabletki 30 tabletek w blistrze PVC/PVDC/Aluminium

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

PH&T S.p.A.

Via Marostica, 1 20146 Mediolan Włochy

Wytwórca:

Kern Pharma, S.L.,Venus 72, Poligono Ind. Colón II, 08228 Terrassa,Barcelona (Hiszpania)

MIPHARM S.p.A, Via B. Quaranta, 34 30145, Milan (Włochy)

P.N.G. Gerolymatos S.A-Plant B, 4 Asklepiou Str., 145 68 kryoneri-Ateny (Grecja)

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania: Alfuzosin PH&T

Grecja: Kofuzin 10 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu Włochy: Alfuzosin PHT 10 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu Polska: Kofuzin 10 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Data zatwierdzenia ulotki: 12/2011

pl-PL (V6.0), 2011-09 5

Kofuzin

Charakterystyka Kofuzin

Kofuzin 10 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 1.3.1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kofuzin 10 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku (Alfuzosini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze:

Każda tabletka zawiera 50 mg laktozy jednowodnej.

Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu . Białe, okrągłe, powlekane tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów czynnościowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu powinny być połykane w całości z odpowiednią ilością płynu.

Dorośli

Jedna tabletka 10 mg o przedłużonym uwalnianiu, raz na dobę.

Pierwsza dawka powinna być przyjęta przed położeniem się spać.

Tabletka powinna być przyjmowana codziennie, zawsze natychmiast po tym samym posiłku.

Pacjenci w podeszłym wieku(powyżej 65 roku życia)

Jedna tabletka 10 mg o przedłużonym uwalnianiu, raz na dobę, jeżeli początkowa mała dawka chlorowodorku alfuzosyny jest dobrze tolerowana i wymagana jest większa skuteczność.

Pierwsza dawka powinna być przyjęta przed położeniem się spać. Tabletka 10 mg o przedłużonym uwalnianiu powinna być przyjmowana codziennie zawsze natychmiast po tym samym posiłku. Farmakokinetyka i kliniczne dane o bezpieczeństwie wykazują, że nie istnieje potrzeba zmniejszania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Nie wykazano skuteczności alfuzosyny u dzieci w wieku od 2 do 16 lat (patrz punkt 5.1). Dlatego alfuzosyna nie jest wskazana do stosowania w tej grupie wiekowej.

Zaburzenia czynności nerek

Łagodna do umiarkowanej niewydolność nerek

Jeżeli mniejsza dawka nie jest wystarczająca, można zastosować 1 tabletkę na dobę produktu leczniczego Kofuzin 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu odpowiednio do wyników leczenia. Pierwsza dawka powinna być przyjęta przed położeniem się spać.

Ciężka niewydolność nerek

Kofuzin 10 mg nie powinien być podawany pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) ponieważ nie istnieją kliniczne dane o bezpieczeństwie dla tej grupy pacjentów (patrz punkt 4.4).

Niewydolność wątroby

Kofuzin podawany w postaci tabletek 10 mg o przedłużonym uwalnianiu nie jest zalecany dla pacjentów z niewydolnością wątroby. Można rozważyć podanie produktu leczniczego o mniejszej zawartości alfuzosyny chlorowodorku. Należy zapoznać się ze schematem jego dawkowania.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinazoliny (np. terazosyna, doksazosyna) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie.

•    Skojarzone przyjmowanie leków blokujących receptory a1-adrenergiczne.Niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Alfuzosynę należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których podawane są leki przeciwnadciśnieniowe lub nitraty. U niektórych pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne w ciągu kilku godzin po podaniu, z wystąpieniem objawów (zawroty głowy, zmęczenie, pocenie się). lub bez nich Efekty te są przemijające, występują na początku leczenia i zwykle nie mają znaczenia dla kontynuacji leczenia.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania alfuzosyny u pacjentoów, u których wystąpiła wyraźna odpowiedź hipotensyjna na inne alfa1-blokery.

W pacjentów z chorobą wieńcową, leczenia niewydolności wieńcowej powinno być kontynuowane. Jeśli dusznica bolesna powraca lub nasila się, należy przerwać podawanie alfuzosyny.

Jak w przypadku wszystkich blokerów receptorów alfa-1, alfuzosynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ostrymi zaburzeniami pracy serca.

Pacjenci z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT, o znanej historii nabytego wydłużenia odstępu QT lub którym podaje się leki, które zwiększają odstęp QT, powinni być monitorowani przed i podczas podawania alfuzosyny.

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki zaobserwowano podczas operacji zaćmy u niektórych pacjentów, u których podaje się lub wcześniej podawano alfa-1-blokery. Mimo że ryzyko wystąpienia w/w zespołu podczas stosowania alfuzosyny wydaje się bardzo małe, chirurdzy okuliści powinni być informowani z wyprzedzeniem o stosowanych w danym czasie lub w przeszłości alfa-1-blokerach, ze względu na możliwe zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów rzadko występującą dziedziczna nietolerancją galaktozy, z niedoborem laktazy typu Lapp oraz zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ponieważ nie ma danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek (klirens kreatyniny < 30 ml / min), alfuzosyny 10 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować w tej grupie pacjentów.

Pacjenci powinni być ostrzeżeni, że tabletkę należy połykać w całości. Każdy inny sposób podawania, poprzez rozdrobnianie, kruszenie, żucie, sproszkowanie powinno być zabronione. Działania te mogą prowadzić do niewłaściwego uwalniania i wchłaniania leku, a zatem możliwe jest wystapienie wczesnych działań niepożądanych.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane leczenie skojarzone z:

z innymi lekami blokującymi receptory a1-adrenergiczne i z lekami obniżającymi ciśnienie tetnicze krwi;

Skojarzone które należy uwzględnić:

leki przeciwnadciśnieniowe (patrz punkt 4.4 Specjalne oostrzeżenia i środki ostrożnościdotyczące

stosowania);

•    Nitratami (patrz punkt 4.4 Specjalne zalecenia i środki ostrożności dotyczące stosowania);

•    Silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A4 (takimi jak itrakonazol, ketokonazol, ritonawir) ze

względu na zwiększenie stężenia alfuzosyny we krwi

Skojarzone podawanie z lekami przeciwnadciśnieniowymi lub azotanami powoduje wzrost ryzyka hipotensii. Podanie leków znieczulających pacjentowi leczonemu alfuzosyną może prowadzić do niestabilności ciśnienia krwi. Zaleca się przerwanie przyjmowania leku 24 godziny przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

W badaniach na zdrowych ochotnikach nie stwierdzono farmakodynamicznych, ani farmakokinetycznych interakcji z następującymi substancjami czynnymi: warfaryna, digoksyna, hydrochlorotiazyd.

4.6 Wpływ na ciążę i laktację

Ze względu na wskazania, produkt nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczącyh wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn w ruchu.

Działania niepożądane jak zawroty głowy, czy osłabienie mogą wystąpić szczególnie na początku leczenia. Fakt ten powinien być brany pod uwagę jeśli pacjent zamierza prowadzić pojazdy mechaniczne lub obsługiwać urządzenia mechaniczne w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Klasyfikacja i częstość występowania:

bardzo często (> 1/10); częso (> 1/ 100 do < 1/10); niezbyt często ( > 1/1000 do < 1/100); rzadkio (> 1/10000 do < 1/1000) bardzo rzadko ( < 1/10000), nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca

Niezbyt często: tachykardia

Bardzo rzadkio: dusznica bolesna, u pacjentów z chorobą wieńcową w wywiadzie Nie znana: migotanie przedsionków

Zaburzenia oka

Nieznana: śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: osłabienie

Niezbyt często: obrzęki, bóle w klatce piersiowej Zaburzenia żołądka i-jelit

Często: nudności, bóle brzucha, niestrawność, suchość w jamie ustnej

Niezbyt często: biegunka,

Nieznana: wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana: uszkodzenie komórek watroby, cholestatyczne choroby watroby

Zaburzenia ukladu nerwowego

Często: osłabienie/zawroty głowy, bóle głowy Niezbyt częsoe: omdlenia, zawroty głowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt częsoe: nietrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Nieznana: priapizm

Zaburzenia ukladu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: nieżyt nosa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt częsoe: wysypka, świąd

Bardzo rzadkoe: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nie znana: neutropenia

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania, pacjent powinien być przyjęty do szpitala i poddany zwykłemu leczeniu hipotensjii. W przypadku znacznej hipotensji właściwe leczenie obejmuje podanie leku zwężającego naczynia działającego bezpośrednio na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych.

Alfuzosyna jest trudna do dializowania z uwagi na wysoki stopień wiązania z białkami.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptore a-adrenergicznego, kod ATC: G 04 CA 01

Alfuzosyna jest racematem; jest pochodną chinazoliny, aktywną po podaniu doustnym; jest selektywnym antagonistą obwodowych postsynaptycznych receptorów ai-adrenergicznych.

Badania in vitro potwierdziły selektywne działanie alfuzosyny na receptory ai-adrenergiczne zlokalizowane w gruczole krokowym, podstawie pęcherza moczowego oraz w części sterczowej cewki moczowej.

Kliniczne objawy łagodnego rozrostu gruczołu krokowego polegają nie tylko na rozroście gruczołu, ale również na sympatykomimetycznych impulsach nerwowych, które poprzez stymulowanie postsynaptycznych receptorów alfa zwiększają napięcie mięśni gładkich dolnych dróg moczowych. Terapia alfuzosyną ma działanie rozkurczające na mięsień gładkie, co powoduje zmniejszenie oporu przepływu moczu.

Selektywne działanie na układ moczowy było wykazane przez skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo stosowania u mężczyzn leczonych alfuzosyną, włączając pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z nadciśnieniem. Alfuzosyna może mieć lekkie działanie przeciwnadciśnieniowe.

Badania u ludzi wykazały, że alfuzosyna ułatwia oddawanie moczu, poprzez zmniejszenie wewnątrzcewkowego, co powoduje zmniejszenie oporu odpływu moczu z pęcherza podczas oddawania moczu.

Zaobserwowano mniejszą liczbę przypadków ostrego zatrzymania moczu, u pacjentów przyjmujących alfuzosynę, niż u pacjentów nie leczonych alfuzosyną.

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego stwierdzono, że alfuzosyna:

•    znacząco zwiększa maksymalny przepływ moczu (Qmax), średnio o 30% u pacjentów z przepływem moczu (Qmax), < 15 ml/s; poprawa ta była obserwowana po pierwszej dawce leku znacząco zmniejsza napięcie wypieracza i zwiększa objętość moczu, która powoduje potrzebę oddania moczu

•    znacząco zmniejsza objętość zalegającą moczu.

Wykazano dynamiczne działanie na układ moczowy prowadzące do złagodzenia objawów ze strony dolnych dróg moczowych jak np. wypełnienie (drażniące) oraz opróżnianie (utrudnione).

Dzięci i młodzież

Alfuzosyna nie jest wskazana do stosowania u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.2).

Skuteczności chlorowodorku alfuzosyny nie wykazały dwa badania przeprowadzone na grupie 197 pacjentów w wieku od 2 do 16 lat z podwyższonym ciśnieniem wypieracza (LPP > 40 cm H2O) pochodzenia neurologicznego. Pacjenci otrzymywali chlorowodorek alfuzosyny w dawkach 0,1 mg/ kg/ na dobę lub 0,2 mg /kg / na dobę. Lek był w postaci farmaceutycznej przystosowanej do podawania dzieciom.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Alfuzosyna w dawceterapeutycznejcharakteryzuje się farmakokinetyke liniową. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po około 5 godzinach od podania. Farmakokinetyka charakteryzuje się dużą indywidualną fluktuacją stężenia w osoczu. Wchłanianie jest większe, kiedy lek podawany jest po posiłku.

Wchłanianie

Po podaniu pierwszej dawki (po posiłku ), średnie maksymalne stężenie w osoczu wynosiło 7,72 ng/ml, AUCinf wynosiło 127 ng x h/ml (po posiłku), a W wynosiło 6,69 h (po posiłku). W warunkach stanu równowagi dynamicznej (po posiłku) średnie AUC po przerwie w dawkowaniu (AUCt) wynosiło 145 ng x h/ml, średnie Cmax wynosiło 10,6 ng /ml , a Cmm wynosiło 3,23 ng/ml

Dystrybucja

Współczynnik wiązania białka osocza wynosi około 90%. Objętość dystrybucji alfuzosyny u zdrowych ochotników wynosi 2,5 l/kg. Wykazano szczególną dystrybucję w gruczole krokowym w porównaniu do osocza.

Wydalanie

Obserwowany okres połtrwania w fazie wydalania wynosi około 8 godzin. Alfuzosyna jest w dużym stopniu metabolizowana w wątrobie (różnymi drogami), metabolity są wydalane poprzez nerki i prawdopodobnie również z żółcią. 75% - 91% z dawki doustnej jest wydzielane z kałem, 35% w niezmienionej formie i reszta jako metabolity, które wskazują na pewien stopień wydzielania z żółcią. Około 10% dawki wydzielana jest w moczu w postaci niezmienionej. Żaden z metabolitów nie jest czynny farmakologicznie.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Objętość dystrybucji oraz klirens wzrastają wraz z zaburzeniami czynności nerek, co prawdopodobnie związane jest ze zmniejszonym stopniem wiązania białka. Jednak okres półtrwania pozostaje niezmieniony.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby okres półtrwania jest przedłużony. Maksymalne stężenie w osoczu jest podwojone i w związku z tym zwiększa się biodostępność u młodych zdrowych ochotników.

Pacjenci w podeszłym wieku

Wchłanianie po podaniu doustnym jest szybsze i wartość AUC jest większa u osób w podeszłym wieku (>75 lat) niż u młodych pacjentów. Zwiększenie stężenia w osoczu może być spowodowane zmniejszeniem zdolności metabolicznych u osób w podeszłym wieku. Biodostepność po podaniu doustnym jest w pewnym stopniu wyższa niż u młodszych pacjentów. Okres połtrwania w fazie wydalania pozostaje niezmieniony.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak specjalnego ryzyka dla ludzi na podstawie danych nieklinicznych oraz w oparciu o konwencjonalne badania bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności powtarzanej dawki, genotoksyczności, możliwości działania rakotwórczego i wpływu na reprodukcję.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K25

Krzemionkakoloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry II white Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 4000 Talk (E553b)

Surlease clear:

Etyloceluloza 20cP

Ttrójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Kwas oleinowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczasy przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku 30 tabletek

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PH&T S.p.A.

Via Marostica, 1 20 146 Mediolan Włochy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15750

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2009-07-02 / 2010-12-17

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2011.12.10

pl-smpc (V4.0), 2011-09 8

Kofuzin