+ iMeds.pl

Kostya 0,075 mg + 0,02 mgUlotka Kostya

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Kostya, 0,075 mg + 0,020 mg, tabletki drażowane

Gestodenum + Ethinylestradiolum

Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych

-    Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji.

-    W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.

-    Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Kostya i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kostya

3.    Jak stosować lek Kostya

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Kostya

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Kostya i w jakim celu się go stosuje

Lek Kostya jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym, należącym do grupy leków często określanych jako tabletka antykoncepcyjna. Lek ten zawiera dwa rodzaje hormonów: estrogen -etynyloestradiol i progestagen - gestoden. Hormony te powodują co miesiąc zahamowanie uwalniania jajeczka z jajników (owulację). Zagęszczają także wydzielinę (śluz) w szyjce macicy sprawiając, że plemnikom trudniej przedostać się do jajeczka oraz zmieniają wyściółkę macicy powodując, że jest mniej przyjazna na przyjęcie zapłodnionego jajeczka.

Badania medyczne i ogromne doświadczenie wykazały, że w przypadku prawidłowego przyjmowania, tabletka antykoncepcyjna jest skuteczną, odwracalną metodą antykoncepcji.

Lek Kostya, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową Przed takimi chorobami mogą chronić tylko prezerwatywy.

Jak działa tabletka?

Złożona tabletka antykoncepcyjna, taka jak lek Kostya, zawiera hormony, które odpowiadają tym wytwarzanym w organizmie (estrogen i progestagen). Hormony te pomagają zapobiegać ciąży, tak jak naturalne hormony zapobiegają ponownemu zapłodnieniu, jeśli kobieta jest w ciąży.

Złożona tabletka antykoncepcyjna zapobiega ciąży w oparciu o następujące trzy sposoby:

Hamowanie uwalniania komórki jajowej przez jajniki. Zapobieganie zapłodnieniu już uwolnionej komórki jajowej.

Zapobieganie zagnieżdżeniu się zapłodnionej komórki jajowej w błonie śluzowej macicy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kostya Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Kostya należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakrzepów krwi (zakrzepica) w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Zanim będzie można rozpocząć stosowanie leku Kostya lekarz zada pacjentce kilka pytań na temat zdrowia oraz na temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i zależnie od indywidualnego przypadku, może także wykonać pewne inne badania.

W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których należy zaprzestać przyjmowania leku Kostya lub w których skuteczność leku Kostya może być zmniejszona. W takich sytuacjach nie należy podejmować współżycia lub też należy zastosować dodatkowe niehormonalne środki antykoncepcyjne np. prezerwatywy lub inne metody mechaniczne.

Nie należy stosować metody kalendarzykowej lub metody pomiaru temperatury. Metody te mogą być zawodne, ponieważ lek Kostya modyfikuje miesięczne zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego.

Lek Kostya, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przez zakażeniem HIV (AIDS) lub innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Podczas przyjmowania tego leku należy regularnie, zgodnie z zaleceniami, kontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjentki występują jakieś nietypowe objawy, takie jak: niewyjaśnione bóle w klatce piersiowej, ból brzucha i (lub) nóg należy skonsultować się z lekarzem.

Kiedy nie stosować leku Kostya

Nie należy stosować leku Kostya, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni.

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na gestoden lub etynyloestradiol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach;

-    jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych;

-    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”);

-    jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar;

-    jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);

-    jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:

-    ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych;

-    bardzo wysokie ciśnienie krwi;

-    bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

-    chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią;

-    jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”;

-    rak piersi lub inny nowotwór, np. rak jajnika, rak szyjki macicy lub rak macicy;

-    ciężkie choroby wątroby, w tym nowotwór wątroby;

-    ciężkie zaburzenia metabolizmu tłuszczów;

-    niewyjaśnione krwawienie z pochwy;

-    w przypadku zapalenia wątroby (zapalenie wątroby wywołane przez wirusa) i do czasu powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do wartości prawidłowych;

-    jeśli pacj entka jest w ciąży lub podej rzewa ciążę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kostya należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza

- jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi (zakrzepica)”).

W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak

rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”._


Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.

W pewnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Kostya lub jakichkolwiek innych złożonych tabletek antykoncepcyjnych. Konieczne może też być regularne badanie przez lekarza. Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Kostya, również należy powiedzieć o tym lekarzowi.

-    jeśli pacjentka ma chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit);

-    jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny);

-    jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek);

-    jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatą (dziedziczna choroba czerwonych krwinek);

-    jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki;

-    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”);

-    jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Kostya po porodzie;

-    jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych);

-    jeśli pacjentka ma żylaki;

-    jeśli u bliskiej krewnej pacjentki występuje lub występował w przeszłości rak piersi;

-    jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;

-    jeśli u pacjentki występuje cukrzyca;

-    jeśli u pacjentki występuje depresja;

-    jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz „Lek Kostya a inne leki”);

-    jeśli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (na przykład utrata słuchu, choroba krwi zwana porfirią, wysypka skórna z pęcherzykami podczas ciąży (opryszczka ciężarnych), choroba układu nerwowego, w której występują mimowolne ruchy ciała (pląsawica Sydenhama);

-    jeśli u pacjentki występuje lub kiedykolwiek występowała ostuda (dekoloryzacja, szczególnie na twarzy i szyi, tzw. plamy ciążowe). W tym przypadku, należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe;

-    jeśli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy; produkty zawierające estrogeny mogą wywoływać lub pogarszać jego objawy. Pacjentka powinna natychmiast zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak: obrzęk twarzy, języka i

(lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka jednocześnie z trudnościami w oddychaniu.

ZAKRZEPY KRWI

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Kostya jest związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.

Zakrzepy krwi mogą powstać:

-    w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”);

-    w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe”).

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych stosowaniem leku Kostya jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.

Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?

Z jakiego powodu prawdopodobnie cierpi pacjentka?

- obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie, szczególnie, gdy towarzyszy temu:

-    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;

-    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze;

-    zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie, zaczerwienienie, zasinienie.

Zakrzepica żył głębokich

-    nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia oddechu;

-    nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z pluciem krwią;

-    ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu;

-    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca;

-    silny ból w żołądku.

Zator tętnicy płucnej

Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza, ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np. przeziębienie).

Objawy występują najczęściej w jednym oku:

-    natychmiastowa utrata widzenia lub;

-    bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia.

Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep krwi w oku)

-    ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie nacisku, ociężałość;

-    uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

-    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

Zawał serca

-    uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka;

-    pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;

-    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

-    nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

-    nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;

-    nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu oczach;

-    nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;

-    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej przyczyny;

-    utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Udar

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym powrotem do zdrowia, jakkolwiek należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona wystąpieniem kolejnego udaru.

-    obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub ramion;

-    silny ból w żołądku (ostry brzuch).

Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia krwionośne

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?

-    Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Choć te działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

-    Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.

-    Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość płucną.

-    W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko (zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?

Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.

Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Kostya, ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?

Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku Kostya jest niewielkie.

-    W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych oraz nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.

-    W okresie roku, u około 5 - 7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy krwi.

-    W okresie roku, u około 9 - 12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające gestoden, np. lek Kostya, powstaną zakrzepy krwi.

-    Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz „Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”, poniżej).

Ryzyko powstania zakrzepów krwi w ciągu roku

Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych tabletek/plastrów/systemów dopochwowych i nie są w ciąży

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące lek Kostya

Około 9-12 na 10 000 kobiet

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Kostya jest niewielkie, jednak niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:

-    jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);

-    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;

-    jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Kostya na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku Kostya, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku;

-    wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);

-    jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni.

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi, szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki, nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Kostya.

Należy poinformować lekarza, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Kostya, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?

Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach

Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku Kostya jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:

-    z wiekiem (powyżej około 35 lat);

-    jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak Kostya, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju antykoncepcji;

-    jeśli pacjentka ma nadwagę;

-    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;

-    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym wieku (poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru;

-    jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

-    jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;

-    jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem przedsionków);

-    jeśli pacjentka ma cukrzycę.

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.

Należy poinformować lekarza, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Kostya, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

Kostya a rak

Raka piersi obserwuje się nieco częściej u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane ich stosowaniem. Na przykład, może tak być, że więcej nowotworów jest wykrywanych u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne, ponieważ są one częściej badane przez lekarzy. Występowanie nowotworów piersi stopniowo zmniejsza się po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Jest ważne, żeby regularnie badać piersi oraz skontaktować się ze swoim lekarzem, jeśli wyczuje się jakikolwiek guzek. U kobiet stosujących tabletki opisywano, w rzadkich przypadkach, łagodne nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach, złośliwe nowotwory wątroby. Jeżeli pacjentka poczuje nietypowy, silny ból brzucha, należy skontaktować się z lekarzem.

Krwawienie śródcykliczne

Przez pierwszych kilka miesięcy przyjmowania leku Kostya, mogą występować nieoczekiwane krwawienia (krwawienia poza tygodniem przerwy). Jeżeli takie krwawienie utrzymuje się dłużej niż kilka miesięcy, lub jeżeli zaczyna się po kilku miesiącach, należy skontaktować się lekarzem w celu zbadania przyczyny.

Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w tygodniu przerwy

Jeżeli wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo, nie wystąpiły wymioty, ani ciężka biegunka i nie przyjmowano żadnych innych leków, jest bardzo mało prawdopodobne, aby pacjentka była w ciąży.

Jeżeli oczekiwane krwawienie miesiączkowe nie wystąpi kolejno dwa razy, pacjentka może być w ciąży. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy rozpoczynać następnego opakowania leku, dopóki nie uzyska się pewności, że nie jest się w ciąży.

Lek Kostya a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie innych leków, takich jak: leki stosowane w leczeniu padaczki, środki uspokajające, antybiotyki, leki stosowane w zakażeniach grzybiczych lub wirusowych, leki stosowane w leczeniu gruźlicy, jak i leki ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), fenytoina, gryzeofulwina, topiramat, barbiturany, ryfampicyna, ryfabutyna, fenylobutazon, deksametazon, prymidon, karbamazepina, niektóre inhibitory proteazy, modafinil i prawdopodobnie również okskarbazepina, felbamat, rytonawir i newirapina może zmniejszyć skuteczność antykoncepcyjną leku Kostya.

Atorwastatyna, kwas askorbinowy, paracetamol, indynawir, flukonazol, worykonazol i troleandromycyna mogą zwiększać stężenie leku Kostya w surowicy.

Poziom stężenia lamotryginy, lewotroksyny, kwasu walproinowego, cyklosporyny, teofiliny i kortykosteroidów w surowicy może ulec zmianie po jednoczesnym zastosowaniu z lekiem Kostya.

Podczas przyjmowania tych leków i następnie przez dalsze 7 dni pacjentka powinna stosować inną metodę antykoncepcji, taką jak prezerwatywy. Lekarz może zalecić stosowanie tych dodatkowych środków ostrożności jeszcze dłużej.

Interakcje mogą obejmować leki stosowane ostatnio lub później.

Jeśli pacjentka przyjmuje jednocześnie lek Kostya i ryfampicynę, powinna stosować dodatkowe metody antykoncepcji podczas stosowania ryfampicyny i przez 4 tygodnie po zakończeniu leczenia. Jeśli pacjentka choruje na cukrzycę, lekarz może zmienić dawkę leku koniecznego do leczenia cukrzycy.

Kostya z jedzeniem i piciem

Lek Kostya może być przyjmowany bez posiłku lub z posiłkiem, w razie potrzeby z niewielką ilością wody.

Badania laboratoryjne

Jeśli istnieje potrzeba wykonania badań krwi należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium o stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych, ponieważ hormony antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku Kostya. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Kostya, powinna natychmiast zaprzestać przyjmowania leku i skontaktować się z lekarzem. Jeśli pacjentka chce zajść w ciążę, może zakończyć stosowanie leku Kostya w dowolnym czasie (patrz także „Przerwanie stosowania leku Kostya”).

Karmienie piersią

Stosownie leku Kostya nie jest wskazane w czasie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka chce stosować tabletki antykoncepcyjne w czasie karmienia piersią powinna skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Kostya nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Kostya zawiera laktozę jednowodną i sacharozę

Lek Kostya zawiera 37,165 mg laktozy jednowodnej i 19,66 mg sacharozy w tabletce drażowanej. Pacjentki, u których stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem tego leku powinny skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Kostya

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Opakowanie jest zaprojektowane tak, aby pamiętać o przyjmowaniu tabletek.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kostya, powinien być przeprowadzony komplet badań medycznych i ginekologicznych, w celu wykluczenia chorób, które mogą stwarzać ryzyko po zastosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych.

Podczas stosowania takich leków należy regularnie powtarzać badania.

Jedna tabletka powinna być przyjmowana codziennie, najlepiej zawsze o tej samej porze, począwszy od pierwszego dnia miesiączki przez 21 kolejnych dni.

Po tym czasie następuje okres 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek, w czasie której występuje krwawienie z odstawienia podobne do krwawienia miesiączkowego.

Przyjmowanie 21 tabletek z kolejnego blistra należy rozpocząć 8. dnia, nawet jeśli krwawienie miesiączkowe jeszcze się nie zakończyło. Stosowanie tabletek z drugiego opakowania należy rozpocząć w tym samym dniu tygodnia w którym rozpoczęło się stosowanie pierwszego opakowania. U pacjentki wystąpi prawdopodobnie lżejsze krwawienie menstruacyjne, ale to nie jest szkodliwe.

Jak rozpocząć stosowanie leku Kostya

Stosowanie leku Kostya po raz pierwszy

Należy poczekać na rozpoczęcie krwawienia miesiączkowego i zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (prezerwatywy lub kapturek ze środkiem plemnikobójczym). Pierwszą tabletkę należy przyjąć pierwszego dnia miesiączki.

Jeżeli pacjentka rozpocznie stosowanie leku Kostya w 2.-5. dniu cyklu, należy wtedy zastosować dodatkowe metody antykoncepcji (prezerwatywy, kapturek ze środkiem plemnikobójczym) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Zmiana z innego złożonego środka antykoncepcyjnego (złożone doustne tabletki antykoncepcyjne, system terapeutyczny dopochwowy lub plaster transdermalny) na lek Kostya

Można rozpocząć przyjmowanie leku Kostya następnego dnia po przyjęciu ostatniej aktywnej tabletki (ostatnia tabletka zawierająca substancje czynne) poprzedniego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej następnego dnia po zakończeniu przerwy w przyjmowaniu tabletek poprzedniego środka antykoncepcyjnego (lub po ostatniej nieaktywnej tabletce poprzedniego środka antykoncepcyjnego). W przypadku zmiany ze złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub plastra transdermalnego, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (tabletka zawierająca tylko progestagen, wstrzyknięcie, implant lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)

Można przestawić się w dowolnym dniu z tabletki zawierającej tylko progestagen (z implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego w dniu ich usunięcia, lub z postaci we wstrzyknięciach w dniu planowanego kolejnego zastrzyku), ale we wszystkich przypadkach zaleca się stosownie dodatkowych środków antykoncepcyjnych (np. prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych.

Zastosowanie leku po poronieniu w pierwszym trymestrze

Po poronieniu pacjentka może natychmiast rozpocząć przyjmowanie leku Kostya zgodnie z zaleceniami lekarza. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Zastosowanie po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Można rozpocząć przyjmowanie leku Kostya od 21. do 28. dnia po porodzie. Jeżeli stosowanie leku rozpocznie się później niż 28. dnia, trzeba stosować tzw. metodę mechaniczną (np. prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Kostya.

Jeżeli po porodzie pacjentka odbyła już stosunek przed rozpoczęciem przyjmowania leku Kostya (ponownie), należy najpierw upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży lub poczekać do wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego.

Po poronieniu w 2 trymestrze: Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kostya

Nie ma doniesień o ciężkich szkodliwych następstwach przyjmowania zbyt wielu dawek doustnych tabletek antykoncepcyjnych. Mogą wystąpić objawy w postaci tkliwości piersi, zawrotów głowy, bólów brzucha, zmęczenia, nudności, wymiotów, a u młodych dziewcząt mogą wystąpić niewielkie krwawienia z pochwy.

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Kostya niż zalecana, należy poradzić się natychmiast lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Kostya

Jeśli pacjentka zapomni przyjąć tabletkę antykoncepcyjną o zwykłej porze, powinna przyjąć ją w ciągu 12 godzin. Kolejną tabletkę należy przyjmować o zwykłej porze.

Po upływie 12 godz. skuteczność tabletki antykoncepcyjnej może być zmniejszona.

Należy przyjąć pominiętą tabletkę po przypomnieniu sobie o tym, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze i stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne, np. prezerwatywy przez następne 7 dni. Jeśli pozostało mniej niż 7 tabletek w obecnym opakowaniu:

-    pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania od razu po przyjęciu ostatniej tabletki z aktualnego opakowania, tzn. bez robienia przerwy między opakowaniami. Krwawienie z odstawienia wystąpi po zakończeniu drugiego opakowania, ale może wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne.

-    pacjentka powinna przerwać przyjmowanie tabletek z aktualnego opakowania. W takim przypadku należy zrobić 7- dniową przerwę, wliczając dzień w którym pominięto tabletkę, po której należy kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego opakowania.

Jeśli nie wystąpiło krwawienie po zakończeniu drugiego opakowania, należy skonsultować się z lekarzem.

Jak postępować w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki

Jeżeli wystąpią wymioty lub biegunka w ciągu 3-4 godzin od przyjęcia tabletki antykoncepcyjnej, substancje czynne tabletki mogą nie wchłonąć się całkowicie. W tym przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletki, opisanymi powyżej. Należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji, takie jak prezerwatywa, jeżeli dojdzie do stosunku w czasie występowania wymiotów lub biegunki i przez kolejne siedem dni.

Wywołanie lub opóźnienie miesiączki

W celu przesunięcia krwawienia miesiączkowego na inny dzień tygodnia, niż wynikający ze schematu przyjmowania leku, należy skrócić kolejną przerwę w przyjmowaniu tabletek o oczekiwaną liczbę dni. Im krótsza jest przerwa w przyjmowaniu tabletek, tym większe ryzyko wystąpienia krwawienia śródcyklicznego lub plamienia w czasie przyjmowania tabletek następnego opakowania leku (jak w przypadku przesunięcia krwawienia miesiączkowego).

Jeśli pacjentka chce opóźnić czas wystąpienia miesiączki, to należy opuścić 7- dniową przerwę i natychmiast po zakończeniu obecnego opakowania należy rozpocząć przyjmować tabletki z nowego opakowania leku Kostya. Miesiączkę można opóźnić o dowolną liczbę dni, maksymalnie do czasu przyjęcia wszystkich tabletek z drugiego opakowania. W tym czasie może wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Regularne przyjmowanie leku Kostya należy wznowić po zwykłej 7-dniowej przerwie.

Przerwanie stosowania leku Kostya

Jeśli pacjentka przerwała stosowanie leku przed ukończeniem blistra, ochrona antykoncepcyjna nie jest zachowana i zaleca się stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Kostya, należy skonsultować się z lekarzem.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kostya”.

U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zgłaszano następujące poważne zdarzenia niepożądane (patrz punkt 2: „ Zakrzepy krwi” ” oraz „Kostya a rak”):

- rak szyjki macicy.

W przypadku wystąpienia bardzo ciężkich reakcji alergicznych obejmujących w bardzo rzadkich przypadkach pokrzywkę, bolesny obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy), objawy ze strony układu oddechowego i układu krążenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

NATYCHMIASTOWE PRZYCZYNY PRZERWANIA PRZYJMOWANIA LEKU KOSTYA

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów, podczas stosowania leku Kostya, nie należy przyjmować dalej tabletek i należy natychmiast poinformować lekarza. W międzyczasie należy stosować inne niehormonalne metody antykoncepcji, takie jak prezerwatywy:

-    żółtaczka;

-    wyczuwalny palpacyjnie guzek w piersi;

-    silny ból w jamie brzusznej (o nagłym początku);

-    niezwykle nasilone krwawienie z pochwy lub brak miesiączki dwa razy z rzędu;

-    długotrwałe unieruchomienie lub na 4 tygodnie przed planowaną operacją;

-    podejrzenie    ciąży;

-    zwiększenie    ciśnienia krwi;

-    drgawki.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które zgłaszano u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne. Mogą one wystąpić w ciągu pierwszych kilku miesięcy stosowania leku Kostya i zazwyczaj ustępują po okresie adaptacji organizmu do leku.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentek): zatrzymanie płynów i (lub) obrzęk, ból głowy, w tym migrena, nieregularne krwawienia i plamienia śródcykliczne.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentek):

drożdżakowe zakażenia pochwy, zmiany nastroju, w tym depresja, zaburzenia libido, zawroty głowy, nerwowość, nudności, wymioty, bóle brzucha, trądzik, ból piersi lub tkliwość piersi, powiększenie piersi, wydzielina z piersi, bolesne miesiączki, brak miesiączki, skąpe miesiączki, zaburzenia miesiączkowania, zmiany w cyklu menstruacyjnym, zmiany w postaci wywinięcia błony śluzowej kanału szyjki macicy, zmiana wydzieliny z szyjki macicy, zmiany masy ciała, drażliwość.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentek) oraz rzadkie działania niepożądane (u 1 na 1 000 pacjentek):

zmiany apetytu, skurcze w nadbrzuszu, wzdęcia, wysypka, ostuda (żółto-brązowe plamy na skórze), nadmierne owłosienie, łysienie, zwiększone ciśnienie krwi, zwiększone stężenie tłuszczów we krwi, zwiększone stężenie triglicerydów we krwi, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, nietolerancja glukozy, nietolerancja szkieł kontaktowych, żółtaczka, rumień guzowaty (bolesne guzy na kończynach dolnych), choroby uszu, zmiany stężenia kwasu foliowego,

• szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład: o w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich), o w płucach (np. zatorowość płucna),

o zawał serca, udar, miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny,

o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/jelicie, nerkach lub oku.

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia zakrzepów krwi).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentek): nowotwór wątroby, zespół hemolityczno-mocznicowy - HUS (choroba, w której zakrzepy krwi powodują niewydolność nerek), zaostrzenie choroby autoimmunologicznej (SLE), nasilenie porfirii, nasilenie pląsawicy, zapalenie nerwu wzrokowego, zakrzepy w naczyniach krwionośnych siatkówki, nasilenie poszerzenia żył, niedokrwienne zapalenie jelita grubego, zapalenie trzustki, choroby pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa, rumień wielopostaciowy.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego),

uszkodzenie komórek wątroby (zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Kostya

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Kostya

- Substancjami czynnymi leku są gestoden i etynyloestradiol. Każda tabletka drażowana zawiera 0,075 mg gestodenu i 0,020 mg etynyloestradiolu.

- Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: sodu wapnia edetynian, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-30, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna.

Otoczka tabletki: żółcień chinolinowa (E 104), powidon K-90, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, wapnia węglan (E 170), sacharoza.

Jak wygląda lek Kostya i co zawiera opakowanie

Jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki drażowane, średnicy od 5,1 do 6,1 mm, bez wytłoczeń.

Lek Kostya, 0,075 mg + 0,020 mg, tabletki drażowane, pakowany jest w blistry z folii PV C/PVD C/Aluminium.

Wielkości opakowań:

1 x 21 tabletki drażowane 3 x 21 tabletki drażowane 6 x 21 tabletki drażowane

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z. o. o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wytwórca

Gedeon Richter Plc.

Gyómrói ut 19-21 1103 Budapeszt Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy się zwrócić do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2014

15

Kostya

Charakterystyka Kostya

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kostya, 0,075 mg + 0,020 mg, tabletki drażowane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka drażowana zawiera 0,075 mg gestodenu i 0,020 mg etynyloestradiolu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka drażowana zawiera 37,165 mg laktozy jednowodnej i 19,66 mg sacharozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka drażowana.

Jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki drażowane, średnicy od 5,1 do 6,1 mm, bez wytłoczeń.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja doustna.

Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Kostya powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Kostya, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jak stosować _produkt leczniczy Kostya

Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu. Należy przyjmować 1 tabletkę dziennie przez 21 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy rozpocząć po przerwie w przyjmowaniu tabletek. Krwawienie z odstawienia występuje zwykle 2. lub 3. dnia po przyjęciu ostatniej tabletki i nie powinno zakończyć się przed rozpoczęciem następnego opakowania.

Jak rozpocząć stosowanie _produktu leczniczego Kostya

Brak antykoncepcji hormonalnej w ostatnim miesiącu

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć pierwszego dnia naturalnego cyklu kobiety (tj. pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego). Można również rozpocząć przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych od 2. do 5. dnia cyklu; w takim przypadku podczas pierwszego cyklu przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych zaleca się stosowanie także mechanicznych metod antykoncepcji (np. prezerwatywy lub środków plemnikobójczych).

Zmiana z innego złożonego środka antykoncepcyjnego (złożone doustne tabletki antykoncepcyjne, system terapeutyczny dopochwowy lub plaster transdermalny) na produkt leczniczy Kostya Pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Kostya następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki aktywnej dotychczas stosowanych tabletek antykoncepcyjnych, lecz nie później, niż następnego dnia po zwyczajowej przerwie w przyjmowaniu tabletek lub przyjęciu ostatniej tabletki placebo poprzednio stosowanych tabletek antykoncepcyjnych.

W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub plastra transdermalnego, pacjentka powinna rozpocząć przyjmować produkt leczniczy Kostya w dniu usunięcia poprzedniego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu, na który przypadałoby kolejne zastosowanie poprzednio stosowanego produktu.

Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (tabletka zawierająca tylko progestagen, wstrzyknięcie, implant lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen (ang. IUS - progestagenreleasing intrauterine system)

Pacjentka może przestawić się z tabletki zawierającej tylko progestagen w dowolnym dniu. Pierwszą tabletkę należy przyjąć następnego dnia po przyjęciu tabletki zawierającej tylko progestagen.

W przypadku zmiany z implantu lub IUS, przyjmowanie produktu leczniczego Kostya należy rozpocząć w dniu usunięcia implantu lub IUS. W przypadku zmiany z postaci we wstrzyknięciach, przyjmowanie produktu leczniczego Kostya należy rozpocząć w dniu, w którym miało być wykonane następne wstrzyknięcie. W powyższych przypadkach, w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych należy doradzić pacjentce, aby stosowała mechaniczne metody antykoncepcji.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Przyjmowanie produktu leczniczego Kostya można rozpocząć natychmiast, bez konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

Po poronieniu w drugim trymestrze ciąży lub po porodzie

Należy doradzić pacjentkom, aby rozpoczęły przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych od 21. do 28. dnia po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. Jeśli kobieta rozpoczyna stosowanie produktu później, należy jej doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Natomiast, jeżeli doszło już do stosunku, przed rozpoczęciem stosowania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych, należy wykluczyć ciążę lub poczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Pacjentki karmiące piersią - patrz punkt 4.6.

Dzieci i młodzież

Dane dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży nie są dostępne. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych została potwierdzona u kobiet dorosłych w wieku reprodukcyjnym.

Sposób postępowania w przypadku pominięcia tabletek

Jeśli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniej szona. Kobieta powinna przyj ąć tabletkę, tak szybko j ak tylko sobie o tym przypomni i następnie kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze.

Jeśli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. W tym przypadku należy przestrzegać dwóch podstawowych zasad:

1.    Przyjmowania tabletek nie można nigdy przerywać na dłużej niż 7 dni.

2.    Nieprzerwany, 7-dniowy okres przyjmowania tabletek jest niezbędny do dostatecznego zahamowania osi podwzgórze-przysadka-jajniki.

W związku z powyższym, w codziennej praktyce można udzielić następujących wskazówek:

Tydzień 1

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Przez następne 7 dni jednocześnie należy stosować mechaniczne metody antykoncepcji, np. prezerwatywy. Jeśli w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki doszło do stosunku, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im krótszy odstęp czasu między ich pominięciem a comiesięcznym okresem przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.

Tydzień 2

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, tabletki przyjmowano prawidłowo, nie trzeba stosować dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli jednak tak nie było lub pacjentka zapomniała o przyjęciu więcej niż 1 tabletki, należy jej doradzić, aby stosowała inną metodę kontroli urodzin przez następne7 dni.

Tydzień 3

Ryzyko zmniejszenia ochrony antykoncepcyjnej wzrasta z powodu zbliżającego się okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. Odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Jeżeli wybierze się jedną z podanych poniżej możliwości, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych pod warunkiem, że pozostałe tabletki były przyjmowane zgodnie z zaleceniem w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki. W przeciwnym wypadku kobiecie należy doradzić, aby zastosowała pierwszą z dwóch opcji i stosowała przez następne 7 dni dodatkową metodę kontroli urodzin.

-    Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę, tak szybko, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet, jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Po przyjęciu ostatniej tabletki z bieżącego opakowania należy od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania; tzn. bez zachowania przerwy w stosowaniu tabletek pomiędzy opakowaniami. Miesiączka nie wystąpi prawdopodobnie do czasu zakończenia przyjmowania tabletek z drugiego opakowania, ale

w dniach przyjmowania tabletek może pojawić się plamienie lub krwawienie śródcykliczne.

-    Pacjentka powinna być poinformowana, że może również nie przyjmować już tabletek

z aktualnego opakowania. W takim przypadku powinna zrobić 7-dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek (trzeba również wliczyć dzień, w którym tabletka została pominięta), po której należy kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego opakowania.

Jeśli pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletek i następnie nie wystąpiła miesiączka, w czasie pierwszej normalnej przerwy w przyjmowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.

Postępowanie w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki

Jeśli wymioty wystąpiły od 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, substancje czynne mogą nie wchłonąć się całkowicie. Należy wówczas postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przypadku pominięcia tabletki, opisanymi powyżej. Biegunka może obniżać skuteczność tabletek przez zmniej szenie całkowitego wchłaniania. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać ustalonego schematu dawkowania, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (tabletki) z innego blistra.

Jeśli taki stan utrzymuje się długotrwale lub objawy ze strony układu pokarmowego są bardzo ostre, należy doradzić pacjentce, aby stosowała inne metody antykoncepcji i (lub) skontaktowała się z lekarzem.

Postępowanie w przypadku potrzeby przyspieszenia lub opóźnienia miesiączki

Miesiączkę można opóźnić tylko w wyjątkowych przypadkach, według zasad opisanych poniżej.

Aby opóźnić wystąpienie miesiączki, pacjentka powinna kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego opakowania produktu leczniczego Kostya z pominięciem 7-dniowej przerwy, w czasie której nie przyjmuje się tabletek. Miesiączkę można opóźnić o dowolną liczbę dni, ale nie dłużej niż do wyczerpania wszystkich tabletek z drugiego opakowania. W tym czasie może pojawić się

plamienie lub krwawienie śródcykliczne. Regularne przyjmowanie produktu leczniczego Kostya należy wznowić po normalnym 7-dniowym okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Aby przesunąć termin wystąpienia miesiączki na inny dzień tygodnia niż wynikający z obecnego schematu przyjmowania produktu, należy doradzić pacjentce, aby skróciła następny okres bez przyjmowania tabletek o oczekiwaną ilość dni. Im krótsza przerwa, tym większe ryzyko braku miesiączki lub pojawienia się plamienia lub krwawienia śródcyklicznego podczas stosowania następnego opakowania (co jest również prawdą w przypadku opóźnienia miesiączki).

4.3 Przeciwwskazania

Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących przypadkach:

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE)

-    Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).

-    Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.

-    Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).

-    Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).

-    Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial thromboembolism, ATE)

-    Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)

-    Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA)

-    Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonnośćdo występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)

-    Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie

-    Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka, takich jak:

-    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi

-    ciężkie nadciśnienie tętnicze

-    ciężka dyslipoproteinemia

-    Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby (w tym zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora), nowotwory wątroby występujące obecnie lub w przeszłości, żółtaczka idiopatyczna lub świąd w czasie ciąży,

-    Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki z towarzyszącą znaczną hipertriglicerydemią,

-    Rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu zależnego od hormonów płciowych (zależnego od stężenia steroidowych hormonów płciowych, np. rak piersi lub endometrium) obecnie lub w wywiadzie,

-    Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej przyczynie,

-    Ciąża lub podejrzenie ciąży.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego Kostya.

W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Kostya.

• Zaburzenia krążenia

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Kostya może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Kostya, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.

U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej). Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające gestoden, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 6 kobiet2 stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.

W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.

Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet w

okresie roku

Liczba przypadków

A


12 -10 -8 -

6    I

4 -

2 - ♦

-^1


0 -I-1-

Pacjentki niestosujące zfożmy^    Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające <Gestoden>

(9-12 przypadków)


h°rm°mln.ych środków    zawierające lewonorgestrel

antykoncepcyjnych (2 przypadki)    (5.7 przypadków)

U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.

Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).

Stosowanie produktu leczniczego Kostya jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).

Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2)

Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.

Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również inne czynniki ryzyka.

Długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub poważny uraz

W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania tabletek na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania produktu przed upływem dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.

Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowania produktu leczniczego Kostya nie przerwano

Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym podróż samolotem >4 godzin może również stanowić czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u kobiet ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka.

odpowiednio wcześnie.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty

Inne schorzenia związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową

Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowata

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat

Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz punkt 4.6).

Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:

-    obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;

-    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;

-    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.

Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:

-    nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;

-    nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;

-    ostry ból w klatce piersiowej;

-    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).

Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie kończyn.

Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal natychmiast.

Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.

Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Kostya jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Czynnik ryzyka

Uwagi

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat

Palenie

Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli zamierzają stosować złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały inną metodę antykoncepcji.

Nadciśnienie tętnicze

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);

Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI. Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują również inne czynniki ryzyka

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty

Migrena

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania stosowania

Inne schorzenia związane ze zdarzeniami niepożądanymi w obrębie naczyń

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:

-    nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

-    nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;

-    nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;

-    nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;

-    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;

-    utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient ischaemic attack, TIA).

Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą obejmować:

-    ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

-    uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;

-    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

-    pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;

-    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

•    Nowotwory

Niektóre badania epidemiologiczne wykazały wzrost ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy w czasie długotrwałego stosowania (> 5 lat) złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych. Nie wiadomo, w jakim stopniu na wyniki te mogą wpływać zachowania seksualne lub inne czynniki, takie jak infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że istnieje nieznacznie podwyższone względne ryzyko (RR=1,24) raka piersi u kobiet, stosujących złożone doustne tabletki antykoncepcyjne. Ryzyko to zmniejsza się stopniowo przez okres 10 lat od zaprzestania stosowania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych. Rak piersi rzadko występuje u kobiet poniżej 40 roku życia, dlatego zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków raka piersi u kobiet stosujących aktualnie lub w przeszłości złożone doustne tabletki antykoncepcyjne jest niewielkie w stosunku do ryzyka raka piersi w całym okresie życia. Powyższe badania nie dostarczają dowodów potwierdzających związek przyczynowy. Zaobserwowany wzorzec podwyższonego ryzyka może być spowodowany wczesnym rozpoznaniem raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne tabletki antykoncepcyjne, skutkami biologicznymi tabletek antykoncepcyjnych lub połączeniem obu tych przyczyn. Rozpoznane przypadki raka piersi u kobiet kiedykolwiek stosujących złożone doustne tabletki antykoncepcyjne wykazują zwykle mniejszy stan zaawansowania klinicznego niż u kobiet nigdy niestosujących złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

U kobiet stosujących złożone doustne tabletki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano występowanie łagodnych, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków wewnątrz-brzusznych.

W przypadku pojawienia się silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwawienia w obrębie jamy brzusznej u kobiet stosujących złożone doustne tabletki antykoncepcyjne, w badaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę możliwość występowania nowotworu wątroby.

Stosowanie złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych w większych dawkach (50 ąg etynyloestradiolu) zmniejsza ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki estrogenów.

•    Inne stany

U kobiet z hipertriglicerydemią lub z hipertriglicerydemią w wywiadzie rodzinnym może wystąpić zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania doustnych złożonych tabletek antykoncepcyjnych.

Mimo, że u wielu kobiet stosujących złożone doustne tabletki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczny wzrost ciśnienia tętniczego krwi, to rzadko było to zwiększenie ciśnienia istotne klinicznie. Tylko w tych rzadkich przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale zwiększone wartości ciśnienia tętniczego lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego nieodpowiadające właściwie na leczenie przeciwnadciśnieniowe, konieczne jest odstawienie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego na skutek leczenia przeciwnadciśnieniowego, można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

Zgłaszano, że zarówno w trakcie ciąży, jak i w trakcie stosowania tabletek antykoncepcyjnych, mogą wystąpić lub pogorszyć się następujące stany (niemniej dowody przemawiające za związkiem ze stosowaniem złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych są niejednoznaczne): żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci, powstawanie kamieni żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych i utrata słuchu spowodowana otosklerozą.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy tej choroby.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą powodować konieczność przerwania stosowania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych do czasu powrotu wskaźników czynności wątroby do wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci, które uprzednio występowały w czasie ciąży bądź podczas poprzedniego stosowania steroidów płciowych, wymagają zaprzestania stosowania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

Pomimo, że złożone doustne tabletki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność tkanek obwodowych oraz na tolerancję glukozy, to nie ma dowodów na konieczność zmiany schematu leczenia cukrzycy u diabetyczek stosujących złożone doustne tabletki antykoncepcyjne o niskiej zawartości estrogenów (zawierających < 0,05 mg etynyloestradiolu). Należy jednak starannie monitorować stan kobiet chorych na cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

Opisywano zaostrzenie przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego podczas stosowania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciążową w wywiadzie. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce i promieniowanie ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

Ten produkt leczniczy zawiera 37,165 mg laktozy jednowodnej w tabletce. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny przyjmować tego produktu leczniczego.

Ten produkt leczniczy zawiera 19,66 mg sacharozy w tabletce. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinny przyjmować tego produktu leczniczego.

Wymagane badania lekarskie

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Kostya należy zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Kostya w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.

Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.

Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku np. pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądkowo-jelitowych (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).

Ograniczenie kontroli cyklu

W związku ze stosowaniem wszystkich złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych, mogą wystąpić nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach stosowania. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie dopiero po upływie okresu adaptacyjnego trwającego około trzy cykle.

Jeśli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują po poprzednio regularnych cyklach, należy rozważyć niehormonalne przyczyny i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne, aby wykluczyć nowotwory złośliwe lub ciążę. Może to wymagać łyżeczkowania jamy macicy.

U niektórych kobiet w czasie przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi krwawienie z odstawienia. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, że kobieta jest w ciąży. Jeżeli jednak złożony doustny środek antykoncepcyjny nie był przyjmowany zgodnie z tymi wskazówkami w okresie poprzedzającym brak wystąpienia pierwszego krwawienia z odstawienia lub, jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia z odstawienia, to przed kontynuowaniem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje między etynyloestradiolem (EE) a innymi substancjami mogą prowadzić odpowiednio, do zmniejszonego lub zwiększonego stężenia etynyloestradiolu w osoczu.

Zmniejszone stężenie etynyloestradiolu w osoczu może zwiększać częstotliwość występowania krwawień śródcyklicznych i innych nieprawidłowości w cyklu miesiączkowym oraz prowadzić do zmniejszenia skuteczności złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

Podczas równoczesnego stosowania produktów zawierających etynyloestradiol i substancji, które mogą powodować zmniejszenie stężenia etynyloestradiolu w osoczu, zaleca się dodatkowo stosowanie niehormonalnych metod zapobiegania ciąży (takich jak prezerwatywy i środki plemnikobójcze) przy regularnym stosowaniu produktu leczniczego Kostya. W przypadku długotrwałego stosowania tych substancji nie należy stosować złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych jako głównej metody antykoncepcji.

Po odstawieniu substancji mogących zmniejszać stężenie etynyloestradiolu w osoczu, należy stosować dodatkowo przez co najmniej 7 dni, niehormonalne metody zapobiegania ciąży. Dłuższe stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych jest zalecane po odstawieniu substancji indukujących enzymy mikrosomalne w wątrobie, które zmniejszają stężenie etynyloestradiolu w osoczu. W zależności od dawki, długości leczenia i stopnia eliminacji substancji indukującej, całkowite cofnięcie indukcji enzymów może trwać niekiedy nawet kilka tygodni.

Przykładowe substancje, które mogą zmniejszać stężenie etynyloestradiolu w osoczu:

-    substancje przyspieszające pasaż żołądkowo-jelitowy;

-    substancje indukujące enzymy mikrosomalne w wątrobie, takie jak ryfampicyna, ryfabutyna, barbiturany, prymidon, karbamazepina, fenylbutazon, fenytoina, deksametazon, gryzeofulwina, topiramat, niektóre inhibitory proteazy, modafinil i prawdopodobnie także okskarbazepina, felbamat, rytonawir i newirapina;

-    ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (prawdopodobnie na skutek indukcji enzymów mikrosomalnych w wątrobie);

-    niektóre antybiotyki (np. penicyliny, tetracykliny) powodujące spowolnienie krążenia wątrobowo-jelitowego estrogenów.

Przykładowe substancje, które mogą zwiększać stężenie etynyloestradiolu w osoczu:

-    atorwastatyna;

-    kompetytywne inhibitory procesu sprzęgania z kwasem siarkowym w ścianie przewodu pokarmowego, takie jak kwas askorbinowy (witamina C) i paracetamol;

-    substancje hamujące izoenzymy cytochromu P 450 3A4, takie jak: indynawir, flukonazol, worykonazol i troleandomycyna.

Równoczesne stosowanie złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych z troleandomycyną może zwiększać ryzyko wystąpienia wewnątrzwątrobowego zastoju żółci.

Etynyloestradiol może niekorzystnie wpływać na metabolizm innych leków poprzez hamowanie wątrobowych enzymów mikrosomalnych lub przez indukowanie wątrobowego sprzęgania leków , głównie z kwasem glukuronowym lub za pośrednictwem innych mechanizmów. W efekcie stężenie w osoczu i tkankach może się odpowiednio zwiększać (np. cyklosporyna, teofilina, glikokortykosteroidy) lub zmniejszać (np. lamotrygina, lewotyroksyna, walproininan sodu).

W celu rozpoznania potencjalnych interakcji należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi stosowanych równocześnie leków.

Wpływ na badania laboratoryjne

-    Stosowanie doustnej antykoncepcji może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, określających np. biochemiczne parametry czynności wątroby (w tym zmniejszenie stężenia bilirubiny i fosfatazy alkalicznej), tarczycy (zwiększenie całkowitego stężenia hormonów T3 i T4 wynikające ze zwiększenia stężenia TBG, zmniejszenie wychwytu hormonu T3 w postaci wolnej), nadnerczy (zwiększenie stężenia kortyzolu w osoczu, zwiększenie stężenia globuliny wiążącej kortyzol, zmniejszenie stężenia dehydroepiandrosteronu siarczanu (ang. DHEAS)

i nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu oraz klirensu kreatyniny);

-    Stężenia białek osoczowych (transportowych), takich jak: globuliny wiążącej glikokortykosteroidy i stężenia frakcji lipidów/lipoprotein;

-    Parametry metabolizmu węglowodanów;

-    Parametry koagulacji i fibrynolizy;

-    Zmniejszenie stężenia folianów w osoczu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy Kostya nie jest wskazany do stosowania w czasie ciąży.

Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie stosowania produktu leczniczego Kostya, produkt należy natychmiast odstawić (patrz punkt 4.3).

Dane dotyczące ekspozycji na gestoden w czasie ciąży są ograniczone i nie można wykluczyć negatywnego wpływu na przebieg ciąży, zdrowie płodu lub noworodka. Do tej pory nie są dostępne żadne dane epidemiologiczne.

Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub rozwój noworodka (patrz punkt 5.3).

Wyniki większości badań epidemiologicznych nie wykazują ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące złożone doustne tabletki antykoncepcyjne

przed zajściem w ciążę, ani działania teratogennego w przypadku nieumyślnego stosowania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych we wczesnej ciąży. Jednakże, w oparciu o działanie hormonalne substancji czynnych, nie można wykluczyć całkowicie negatywnego wpływu substancji czynnych na rozwój zarodka i płodu.

Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Kostya należy wziąć pod uwagę, zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Karmienie piersią

Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów wykryto w mleku matek karmiących. Odnotowano nieliczne przypadki wystąpienia działań niepożądanych u dzieci, jak np. żółtaczka i powiększenie piersi.

Doustne tabletki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację z uwagi na możliwość zmniejszenia ilości i zmiany składu pokarmu kobiecego, dlatego stosowania doustnych tabletek antykoncepcyjnych nie należy zalecać przed zupełnym odstawieniem dziecka od piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Kostya nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Stosowanie złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych jest związane:

-    ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu śródnabłonkowego szyjki macicy lub raka szyjki macicy,

-    z częstszym diagnozowaniem raka piersi,

-    ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia łagodnych nowotworów wątroby (np. guzkowo-ogniskowa hiperplazja wątroby, gruczolak wątroby) (patrz punkt 4.4).

\Częstość

Klasyfikacja układów i narządów MedRA 13.1

Bardzo często

> 1/10

Często

> 1/100 do < 1/10

Niezbyt często

> 1/1000 do < 1/100

Rzadko

> 1/10000 do < 1/1000

Bardzo rzadko

< 1/10000

Nieznana

(nie może być

określona

na

podstawie

dostępnych

danych)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

zapalenie pochwy (w tym

kandydozy)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

gruczolak

wątroby,

rak

wątrobowokom

órkowy

Zaburzenia

układu

immunologi

cznego

reakcje

anafilaktyczne i (lub)

rzekomoanafilak tyczne (w tym bardzo rzadkie

nasilenie tocznia rumieniowatego układowego

\Częstość

Klasyfikacja układów i narządów MedRA 13.1

Bardzo często

> 1/10

Często

> 1/100 do < 1/10

Niezbyt często

> 1/1000 do < 1/100

Rzadko

> 1/10000 do < 1/1000

Bardzo rzadko

< 1/10000

Nieznana

(nie może być

określona

na

podstawie

dostępnych

danych)

przypadki

pokrzywki,

obrzęku

naczynioruchow ego i ciężkie reakcje ze strony układu oddechowego i krążenia)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zatrzymanie

płynów

zwiększenie lub zmniej szenie apetytu

nietolerancja

glukozy

nasilenie porfirii

Zaburzenia

psychiczne

zmiany nastroju, w tym depresja, zaburzenia libido

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy, w tym migreny

nerwowość,

zawroty

głowy

nasilenie

pląsawicy

Zaburzenia oka

nietolerancja

soczewek

kontaktowych

zapalenie nerwu wzrokowego , zakrzepica siatkówki

Zaburzenia ucha i błędnika

zaburzenia

słuchu

Zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie

tętnicze

żylna choroba

zakrzepowo-

zatorowa lub

tętnicze

zaburzenia

zakrzepowo-

zatorowe

żylaki

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, wymioty, ból w

nadbrzuszu

skurcze w nadbrzuszu, wzdęcia, biegunka

zapalenie trzustki, niedokrwienne zapalenie jelita grubego

choroby

zapalne

jelit

(choroba

Leśniowski

ego-

Crohna,

wrzodzieją

ce

zapalenie

okrężnicy)

\Częstość

Klasyfikacja układów i narządów MedRA 13.1

Bardzo często

> 1/10

Często

> 1/100 do < 1/10

Niezbyt często

> 1/1000 do < 1/100

Rzadko

> 1/10000 do < 1/1000

Bardzo rzadko

< 1/10000

Nieznana

(nie może być

określona

na

podstawie

dostępnych

danych)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

żółtaczka

cholestatyczna

choroby pęcherzyka żółciowego, w

tym kamica

**

żółciowa

uszkodzeni e komórek wątroby (np.

zapalenie

wątroby,

zaburzenie

czynności

wątroby)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik

wysypka, mogąca się utrzymywać ostuda

(melanoderma),

hirsutyzm,

łysienie

rumień

guzowaty

rumień

wielopostaciow

y

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

zespół

hemolityczno-

mocznicowy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

krwotok

maciczny

ból piersi,

tkliwość

piersi,

powiększenie

piersi,

wydzielina z

piersi,

bolesne

miesiączkow

anie,

zaburzenia

miesiączkow

ania, skąpe

miesiączkow

anie, zmiana

nasilenia

krwawienia

miesiączkow

ego, zmiany

w postaci

wywinięcia

błony

śluzowej

kanału szyjki

macicy,

zmiana

wydzieliny z

szyjki

macicy, brak

\Częstość

Klasyfikacja układów i narządów MedRA 13.1

Bardzo często

> 1/10

Często

> 1/100 do < 1/10

Niezbyt często

> 1/1000 do < 1/100

Rzadko

> 1/10000 do < 1/1000

Bardzo rzadko

< 1/10000

Nieznana

(nie może być

określona

na

podstawie

dostępnych

danych)

miesiączki

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

drażliwość

Badania

diagnostyczne

zwiększenie

lub

zmniejszenie masy ciała

wzrost ciśnienia krwi,

nieprawidłowoś ci dotyczące stężenia lipidów w osoczu, w tym

hipertrigliceryde

mia

zmniejszenie

stężenia

folianów we

***

krwi

Zapalenie nerwu wzrokowego może prowadzić do całkowitej lub częściowej utraty wzroku.

Stosowanie złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych może nasilać przebieg lub przyspieszać rozwój istniejącej już choroby pęcherzyka żółciowego u kobiet, u których nie występowały wcześniej objawy choroby.

W czasie stosowania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych stężenie folianów w osoczu może być zmniejszone. Może to mieć znaczenie kliniczne, jeżeli kobieta zajdzie w ciążę w krótkim okresie po odstawieniu złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych.

Opis wybranych działań niepożądanych

U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione w punkcie 4.4.

Następujące ciężkie zdarzenia niepożądane zgłoszono u kobiet, które stosowały doustne złożone tabletki antykoncepcyjne, patrz punkty 4.3 i 4.4:

-    rak szyjki macicy,

-    nowotwory wątroby,

-    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:    ostuda.

Częstość występowania i rozpoznawania raka piersi jest w bardzo niewielkim stopniu podwyższona u kobiet stosujących doustne złożone tabletki antykoncepcyjne. Rak piersi jest rzadki u kobiet poniżej 40 roku życia, dlatego zwiększona liczba jego przypadków jest niewielka w stosunku do ogólnego ryzyka raka piersi. Związek przyczynowy ze stosowaniem złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych jest nieznany. Więcej informacji, patrz punkty 4.3 i 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu

medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za

pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ostre zatrucie wysokimi dawkami doustnymi produktu podanego małym dzieciom nie prowadzi do żadnych poważnych objawów chorobowych. Objawy przedawkowania doustnych tabletek antykoncepcyjnych u dorosłych i dzieci mogą obejmować nudności, wymioty, tkliwość piersi, zawroty głowy, ból brzucha, ospałość i (lub) znużenie; u kobiet może wystąpić krwawienie z odstawienia z dróg rodnych. Nie ma specyficznego antidotum. W razie konieczności należy podjąć leczenie objawowe w zależności od objawów.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego, progestageny i estrogeny, dawki stałe, Kod ATC: G03AA10

Złożone doustne tabletki antykoncepcyjne działają przez hamowanie wydzielania gonadotropin. Chociaż głównym mechanizmem działania jest zahamowanie owulacji, to zachodzą również inne zmiany, w tym zmiany śluzu szyjkowego (co utrudnia przemieszczanie się plemników do macicy) oraz zmiany w endometrium (co zmniejsza prawdopodobieństwo implantacji), które wspomagają działanie antykoncepcyjne.

Oprócz zapobiegania zajściu ciążę, tabletki antykoncepcyjne mają wiele pozytywnych cech.

Wpływ na miesiączkę:

-    Poprawa regularności cykli miesiączkowych.

-    Zmniejszenie utraty krwi i zmniejszenie ryzyka wystąpienia niedokrwistości z niedoboru żelaza.

-    Zmniejszenie częstości występowania bolesnych miesiączek.

Działanie związane z zahamowaniem owulacji:

-    Zmniejszona częstość występowania torbieli jajnika.

-    Zmniej szona częstość występowania ciąży pozamacicznej.

Inne efekty:

-    Zmniejszona częstość występowania gruczolakowłókniaków i torbieli w obrębie piersi.

-    Zmniejszona częstość występowania stanów zapalnych miednicy.

-    Zmniej szona częstość występowania raka endometrium.

-    Zmniejszenie nasilenia trądziku.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Gestoden

Wchłanianie

Gestoden podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Po pojedynczym podaniu maksymalne stężenie w surowicy krwi występuje po około 1 godzinie i wynosi około 2-4 ng/ml. Dostępność biologiczna wynosi około 99%.

Dystrybucja

Gestoden jest związany z albuminami surowicy krwi i globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Tylko 1 -2% całkowitego stężenia leku w surowicy występuje w stanie wolnym, a 50-75% jest specyficznie związane z SHBG. Indukowany przez etynyloestradiol wzrost stężenia SHBG wpływa na ilość gestodenu związanego z białkami w surowicy, co powoduje wzrost frakcji związanej z SHBG i obniżenie frakcji związanej z albuminami. Pozorna objętość dystrybucji gestodenu wynosi 0,7-1,4 l/kg.

Metabolizm

Gestoden jest całkowicie metabolizowany według szlaku znanego dla metabolizmu steroidów. Średni klirens metaboliczny wynosi 0,8 - 1,0 ml/min/kg.

Eliminacja.

Poziom gestodenu w surowicy krwi obniża się w dwóch fazach. Okres półtrwania ostatniej fazy wynosi od 12 do 20 godzin. Wydalane są tylko metabolity gestodenu, z moczem i żółcią w stosunku 6:4. Okres półtrwania wydalania metabolitu wynosi około 1 dzień.

Stan równowagi dynamicznej

Farmakokinetyka gestodenu jest zależna od poziomu SHBG w surowicy, który wzrasta około trzykrotnie pod wpływem przyjmowanego jednocześnie etynyloestradiolu. Przy codziennym przyjmowaniu leku, jego stężenie w surowicy krwi wzrasta około 3-4-krotnie, osiągając stały poziom w drugiej połowie cyklu leczenia.

Etynyloestradiol

Wchłanianie

Etynyloestradiol podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie leku w surowicy krwi wynosi około 30-80 pg/ml i osiągane jest w ciągu 1-2 godzin. Całkowita biodostępność etynyloestradiolu, na którą wpływa przedukładowe sprzężenie i metabolizm pierwszego przejścia, wynosi około 60%.

Dystrybucja

Etynyloestradiol wiąże się głównie, lecz niespecyficznie z albuminami w surowicy (około 98,5%) i powoduje wzrost stężenia SHBG w surowicy. Pozorna objętość dystrybucji dla etynyloestradiolu wynosi 5-18 l/kg.

Metabolizm

Etynyloestradiol metabolizowany jest głównie w wyniku aromatycznej hydroksylacji. Powstaje wiele różnych metylowanych i hydroksylowanych metabolitów występujących w postaci wolnej i sprzężonej (glukuroniany, siarczany). Klirens metaboliczny etynyloestradiolu wynosi około 5-13 ml/min/kg.

Eliminacja.

Stężenie etynyloestradiolu w surowicy krwi obniża się w dwóch fazach i okres półtrwania ostatniej fazy wynosi około 16-24 godz. Tylko metabolity etynyloestradiolu są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 2:3. Okres półtrwania wydalania metabolitu wynosi około 1 dzień.

Stan równowagi dynamicznej

Stan równowagi dynamicznej występuje po 3-4 dniach, gdy stężenie leku w surowicy krwi jest wyższe o 20% w porównaniu z dawką pojedynczą.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Podczas badań tolerancji układowej po wielokrotnym podaniu, nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych, które mogłyby wskazywać na nieoczekiwane ryzyko związane ze stosowaniem u ludzi.

Badania toksyczności przewlekłej po podaniu dawek wielokrotnych nie wykazały potencjalnego działania onkogennego przy zastosowaniu dawek terapeutycznych u ludzi. Jednakże należy mieć na uwadze, że steroidy płciowe mogą przyczynić się do wzrostu pewnych guzów i tkanek zależnych od wpływu hormonów.

Badania embriotoksyczności i teratogenności etynyloestradiolu oraz ocena działania obu substancji czynnych produktu na płodność zwierząt rodzicielskich, rozwój płodu, laktację i reprodukcję u potomstwa, nie wykazały ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u ludzi po stosowaniu produktu w zaleconej dawce. Przypadkowe zastosowanie leku po poczęciu wymaga natychmiastowego odstawienia produktu.

Wyniki badań gestodenu i etynyloestradiolu przeprowadzone w warunkach in vitro i in vivo nie wskazują na ich działanie mutagenne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Sodu wapnia edetynian Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Powidon K-30 Skrobia kukurydziana Laktoza jednowodna

Otoczka tabletki Żółcień chinolinowa (E 104)

Powidon K-90 Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 6000 Talk

Wapnia węglan (E170)

Sacharoza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Kostya, 0,075 mg + 0,020 mg, tabletki drażowane, pakowany jest w blistry z folii PVC/PVD C/Aluminium.

Wielkości opakowań:

1x21 tabletek drażowanych 3x21 tabletek drażowanych 6x21 tabletek drażowanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z.o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20162

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.05.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-09-17

20

1

   Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

2

   Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.

Kostya