Imeds.pl

Krem Przeciwgrzybiczny Do Stóp 10 Mg/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Krem przeciwgrzybiczny do stóp, 10 mg/g, krem

Terbinafmi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań farmaceuty.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Krem przeciwgrzybiczny do stóp ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

_skontaktować się z lekarzem._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp

3.    Jak stosować lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK KREM PRZECIWGRZYBICZNY DO STÓP I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Krem przeciwgrzybiczny do stóp zawiera terbinafiny chlorowodorek, lek z grupy leków przeciwgrzybicznych, stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych.

Krem przeciwgrzybiczny do stóp stosuje się w leczeniu „stopy sportowca” (grzybicy stóp). „Stopa sportowca” jest to zakażenie grzybicze dotyczące wyłącznie stóp (zazwyczaj obu, lecz nie zawsze). Chorobę tę wywołują powszechnie występujące grzyby, które dobrze rozmnażają się w ciepłych i wilgotnych warunkach. Do zakażeń łatwo dochodzi w ogólnodostępnych natryskach na basenach lub siłowniach.

„Stopa sportowca” objawia się zaczerwienieniem między palcami stóp, uczuciem świądu i pieczenia. Nieleczona grzybica stóp może prowadzić do pękania skóry i jej nadmiernego łuszczenia się między palcami stóp lub na podeszwach stóp.

W przypadku wątpliwości, czy mamy do czynienia ze stopą sportowca należy uzyskać poradę lekarza lub farmaceuty.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KREM PRZECIWGRZYBICZNY DO STÓP

Kiedy nie należy stosować leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp:

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na terbinafiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem lub w trakcie stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek ten przeznaczony jest tylko do stosowania zewnętrznego - nie umieszczać go w jamie ustnej i nie połykać. Gdyby doszło do przypadkowego połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać kontaktu leku z oczami. W razie dostania się kremu do oczu należy zetrzeć krem z okolicy oczu, a następnie przemyć oczy czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Inne leki i Krem przeciwgrzybiczny do stóp

Nie są znane interakcje leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub istnieje podejrzenie, że jest w ciąży, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeśli lekarz został o tym powiadomiony, należy dokładnie przestrzegać jego zaleceń.

Jeżeli pacjentka karmi piersią, przed użyciem tego leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma dostępnych danych na temat wpływu leku Kremu przeciwgrzybicznego do stóp na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek zawiera alkohol cetylowy i stearylowy, które mogą powodować miejscowe reakcje skórne, np. kontaktowe zapalenie skóry.

3. JAK STOSOWAĆ LEK KREM PRZECIWGRZYBICZNY DO STÓP

•    Przed każdym zastosowaniem leku należy dokładnie umyć i wysuszyć chorobowo zmienione miejsca (szczególnie między palcami stóp) oraz dłonie.

•    Przed pierwszym zastosowaniem przebić wlot tuby wciskając w niego górną część zakrętki. Nanieść na palec małą ilość kremu.

•    Nanieść cienką warstwę kremu na chorobowo zmienione miejsca i skórę wokół nich i delikatnie wetrzeć.

•    Umyć ręce.

Można nałożyć dodatkowo opatrunek z gazy, zwłaszcza w nocy, zmieniając ją na nową przy każdym kolejnym zastosowaniem kremu.

Stosować krem raz lub 2 razy na dobę dokładnie przez jeden tydzień. Jeśli robi się zbyt długie przerwy w trakcie kuracji może dojść do tego, że lek przestanie działać.

Objawy grzybicy stóp, takie jak świąd lub ból, powinny ustąpić po kilku dniach, lecz objawy takie, jak zaczerwienienie i łuszczenie mogą utrzymywać się dłużej. Objawy te powinny stopniowo ustąpić, nawet po zaprzestaniu stosowania kremu.

Jeśli nie stwierdza się poprawy po 2 tygodniach od zakończenia leczenia, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie będzie skuteczniejsze przy przestrzeganiu następujących prostych wskazówek:

•    Mimo częstego swędzenia należy starać się nie drapać chorobowo zmienionego miejsca. Drapanie może spowodować powierzchowne uszkodzenia skóry, co może prowadzić do rozprzestrzeniania się choroby.

•    Chorobowo zmienione miejsca powinny być czyste i suche, ale należy unikać nadmiernego tarcia.

•    Aby zabezpieczyć się przed nawrotem infekcji wskazane jest regularne pranie używanych

ręczników, skarpetek lub rajstop i nie używanie ich wspólnie z innymi osobami.

Pominięcie zastosowania leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp

Bardzo ważne jest regularne stosowanie leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp, ponieważ pomijanie stosowania leku może prowadzić do nawrotu choroby.

W razie pominięcia dawki należy zastosować nałożyć lek możliwie jak najszybciej i następnie kontynuować leczenie jak poprzednio.

W razie dodatkowych pytań dotyczących stosowania leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp może u niektórych osób powodować działania niepożądane.

Niezbyt często (u 1 na 100 pacjentów) w miejscu stosowania może wystąpić zaczerwienienie, pieczenie lub swędzenie.

Rzadko (u 1 do 1000 pacjentów) może wystąpić uczulenie na lek, co może powodować wystąpienie obrzęku bólu lub pokrzywki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KREM PRZECIWGRZYBICZNY DO STÓP

•    Lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i tubie.

•    Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 2 tygodnie.

•    Niewykorzystane resztki leku należy zwrócić do farmaceuty, który usunie lek zgodnie z lokalnymi przepisami.

•    Jeśli okaże się, że upłynęła data ważności leku, należy go zwrócić do farmaceuty, który usunie lek zgodnie z lokalnymi przepisami.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp

Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek 10 mg/g.

Substancje pomocnicze: sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, cetylu palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbat 60, izopropylu mirystynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp i co zawiera opakowania

Krem jest jednolicie biały.

Dostępne opakowanie

Tuba aluminiowa zawierająca 15g kremu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Ul. Okunin 1

05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki Tel. 0801 88 88 07

Wytwórca:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avda. Miralcampo, N° 7 Poligono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hiszpania

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell-Strasse 7 79839 Grenzach-Wyhlen Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

UK Scholl Advance Athlete’s Foot Cream DE    Terbinafin-FuBpilz Extern 10 mg/g Creme

IT    MICOREX

PL    Krem przeciwgrzybiczny do stóp

RO    Terbinafina Scholl 1% crema

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4