+ iMeds.pl

Krople żołądkowe -Ulotka Krople żołądkowe

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

[ZNAK TOWAROWY]

KROPLE ŻOŁĄDKOWE

Krople doustne, roztwór

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE ostrożnie i zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można j ą było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki

1.    Co to j est lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE i w jakim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE

3.    Jak stosować lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK KROPLE ŻOŁĄDKOWE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE jest tradycyjnym produktem leczniczym stosowanym w przypadku braku łaknienia, a także dolegliwościach żołądkowych związanych z niestrawnością i wzdęciami.

Preparat jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KROPLE ŻOŁĄDKOWE

Kiedy nie stosować leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE:

•    w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników wymienionych w punkcie 6,

•    w przypadku nadkwaśności, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,

•    ze względu na zawartość etanolu - w chorobie alkoholowej, padaczce, chorobach wątroby,

•    u dzieci poniżej 12 roku życia,

Podczas stosowania leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE:

Pacjenci stosujący inne leki, szczególnie leki wydawane z przepisu lekarza, przed zastosowaniem leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE powinni poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na zawartość ziela dziurawca i korzenia goryczki, przed zastosowaniem leku u osób od 12 do 18 roku życia zaleca się konsultację z lekarzem.

Należy unikać długotrwałej ekspozycji na słońce, ponieważ może dojść do reakcji alergicznych (fotouczulenie).

Należy zachować szczególną ostrożność stosując równocześnie:

•    doustne środki antykoncepcyjne (preparat może zmniejszać ich skuteczność),

•    cyklosporynę, digoksynę, teofilinę, warfarynę, werapamil, (preparat może ograniczać ich skuteczność).

Jeżeli w czasie stosowania preparatu objawy ze wskazań nie ustąpią lub wystąpią działania niepożądane, także niewymienione w ulotce należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE u dzieci:

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ciąża i okres karmienia piersią.

Nie zaleca się stosowania leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE w okresie ciąży i karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn.

Ze względu na zawartość alkoholu (maksymalna dawka jednorazowa zawiera około 700mg, co jest równoważne około 17g piwa lub 7g wina) oraz nalewki z kozłka, lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK KROPLE ŻOŁĄDKOWE

Lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE jest przeznaczony do podawania doustnego u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

30-40 kropli leku należy rozcieńczyć w około XA szklanki wody i wypić.

Lek stosuje się doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości lub 30 minut przed jedzeniem.

W przypadku wątpliwości co do dawkowania i sposobu podania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej dawki leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE niż zalecana:

Objawami przedawkowania mogą być zaburzenia spowodowane zawartością etanolu w preparacie.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE może powodować działania niepożądane. Lek może być przyczyną odczynów alergicznych, głównie reakcji skórnych, fotouczuleń, może powodować zgagę. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KROPLE ŻOŁĄDKOWE

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE

Skład na 100 g produktu:

Wyciąg ze świeżego ziela dziurawca    25,0g

(Hyperici intractum, z ziela Hyperici perforatum L., (1:1), ekstrahent: 96% (v/v)

Nalewka z liści mięty pieprzowej    25,0g

(Menthae piperitae tinctura, z liści Mentha piperita L, (1:18-20), ekstrahent: etanol 90% (v/v) Nalewka z korzeni kozłka lekarskiego    25,0g

(Valerianae tinctura, z korzeni Valeriana officinalis L., (1:4,0-4,5), ekstrahent: etanol 70% (v/v) Nalewka gorzka    25,0g

(Amara tinctura, z korzeni Gentiana lutea L., liści Menyanthes trifoliata L., owocni Citrus aurantium L. subspecies aurantium, (1:3,8-4,5), ekstrahent: etanol 70% (v/v)

Produkt zawiera 67-72% (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła ciemnego z kroplomierzem i zakrętką. Zawartość opakowania 20g, 35g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

FARMINA sp. z o.o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.:

FARMINA sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków tel. 12 290 90 00 fax 12 290 90 50 email: info@farmina.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

3

Krople żołądkowe

Charakterystyka Krople żołądkowe

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Krople Żołądkowe, krople doustne, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

100g produktu zawiera:

Hyperici intractum    25,0g

(wyciąg ze świeżego ziela dziurawca, Hyperici perforatum L., (1:1), ekstrahent: 96% (v/v)

Menthae piperitae tinctura    25,0g

(nalewka z liści Mentha piperita L, (1:18-20), ekstrahent: etanol 90% (v/v)

Valerianae tinctura    25,0g

(nalewka z korzeni Valeriana officinalis L., (1:4,0-4,5), ekstrahent: etanol 70% (v/v)

Amara tinctura    25,0g

(nalewka gorzka z korzeni Gentiana lutea L., liści Menyanthes trifoliata L., owocni Citrus aurantium L. subspecies aurantium, (1:3,8-4,5), ekstrahent: etanol 70% (v/v)

Produkt zawiera 67 - 72% (v/v) etanolu.

Substancje pomocnicze, patrz pkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Krople doustne, roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

4.1    Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy stosowany w przypadku braku łaknienia, a także dolegliwościach żołądkowych związanych z niestrawnością i wzdęciami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

30-40 kropli produktu leczniczego należy rozcieńczyć w % szklanki wody i wypić. Lek do stosowania doustnego, doraźnie w razie wystąpienia dolegliwości.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek ze składników preparatu.

Nadkwasota, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Nie zaleca się stosowania tego produktu u dzieci poniżej 12 roku życia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek zawiera etanol. Produkt leczniczy Krople Żołądkowe zawiera maksymalnie 72% v/v etanolu (alkoholu), tzn. ok. 700mg na dawkę jednorazową (40 kropli), co jest równoważne około 17g piwa lub 7g wina na dawkę jednorazową. Preparat nie jest wskazany u osób z chorobami wątroby, padaczką i chorobą alkoholową.

Intrakt z dziurawca może powodować wystąpienie reakcji fotoalergicznej, należy unikać ekspozycji na słońce podczas stosowania produktu.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania ziela dziurawca i korzenia goryczki u osób poniżej 18 roku życia.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji

Produkt leczniczy ze względu na zawarty intrakt z dziurawca może wykazywać interakcje z lekami metabolizowanymi przez wątrobę, w szczególności, gdy w metabolizmie uczestniczą izoenzymy CYP3A4 i CYP1A2 cytochromu P450. Może także ograniczać dostępność biologiczną werapamilu, warfaryny, cyklosporyny, digoksyny i teofiliny oraz zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.

W przypadku przyjęcia dziennej dawki dziurawca zawierającej mniej niż 1mg hiperforyny i stosowania krócej niż 2 tygodnie, interakcje nie powinny wystąpić. Zawartość wyciągu z dziurawca w tym produkcie nie jest wysoka, ale nie oznacza się w nim zawartości hiperforyny, dlatego należy zachować szczególną ostrożność i brać pod uwagę możliwość wystąpienia interakcji charakterystycznych dla ziela dziurawca.

4.6    Ciąża lub laktacja

Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Krople Żołądkowe ze względu na zawartość etanolu i nalewki z kozłka mogą wywierać umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane to alergie (głównie reakcje skórne, fotouczulenia).

Możliwe wystąpienie zgagi.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Objawami przedawkowania mogą być zaburzenia spowodowane zawartością etanolu w preparacie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Produkt nie ma nadanego kodu ATC

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przypadku nalewki gorzkiej, nalewki miętowej oraz nalewki kozłkowej badania genotoksyczności, rakotwórczości oraz toksykologiczne nie były prowadzone.

Dla wyciągu z dziurawca badania toksyczności ostrej i toksyczności po podaniu wielokrotnym nie wykazują działania toksycznego. Brak wystarczających badań wpływu dziurawca na reprodukcję. Podanie doustne dawki 1800mg ekstraktu z dziurawca przez 15 dni zwiększa wrażliwość skóry na promieniowanie UVA. Przyjmowanie wyciągu z dziurawca w zalecanych dawkach nie daje oznak fototoksyczności.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła ciemnego z kroplomierzem, zakrętką i ulotką w tekturowym pudełku. Zawartość opakowania 20g, 35g.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

FARMINA sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Krople żołądkowe