Imeds.pl

Krople Żołądkowe -

Wariant informacji: Krople Żołądkowe -, pokaż więcej wariancji
Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

[ZNAK TOWAROWY]

KROPLE ŻOŁĄDKOWE

Krople doustne, roztwór

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE ostrożnie i zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można j ą było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki

1.    Co to j est lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE i w jakim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE

3.    Jak stosować lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK KROPLE ŻOŁĄDKOWE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE jest tradycyjnym produktem leczniczym stosowanym w przypadku braku łaknienia, a także dolegliwościach żołądkowych związanych z niestrawnością i wzdęciami.

Preparat jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KROPLE ŻOŁĄDKOWE

Kiedy nie stosować leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE:

•    w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników wymienionych w punkcie 6,

•    w przypadku nadkwaśności, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,

•    ze względu na zawartość etanolu - w chorobie alkoholowej, padaczce, chorobach wątroby,

•    u dzieci poniżej 12 roku życia,

Podczas stosowania leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE:

Pacjenci stosujący inne leki, szczególnie leki wydawane z przepisu lekarza, przed zastosowaniem leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE powinni poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na zawartość ziela dziurawca i korzenia goryczki, przed zastosowaniem leku u osób od 12 do 18 roku życia zaleca się konsultację z lekarzem.

Należy unikać długotrwałej ekspozycji na słońce, ponieważ może dojść do reakcji alergicznych (fotouczulenie).

Należy zachować szczególną ostrożność stosując równocześnie:

•    doustne środki antykoncepcyjne (preparat może zmniejszać ich skuteczność),

•    cyklosporynę, digoksynę, teofilinę, warfarynę, werapamil, (preparat może ograniczać ich skuteczność).

Jeżeli w czasie stosowania preparatu objawy ze wskazań nie ustąpią lub wystąpią działania niepożądane, także niewymienione w ulotce należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE u dzieci:

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ciąża i okres karmienia piersią.

Nie zaleca się stosowania leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE w okresie ciąży i karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn.

Ze względu na zawartość alkoholu (maksymalna dawka jednorazowa zawiera około 700mg, co jest równoważne około 17g piwa lub 7g wina) oraz nalewki z kozłka, lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK KROPLE ŻOŁĄDKOWE

Lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE jest przeznaczony do podawania doustnego u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

30-40 kropli leku należy rozcieńczyć w około XA szklanki wody i wypić.

Lek stosuje się doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości lub 30 minut przed jedzeniem.

W przypadku wątpliwości co do dawkowania i sposobu podania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej dawki leku KROPLE ŻOŁĄDKOWE niż zalecana:

Objawami przedawkowania mogą być zaburzenia spowodowane zawartością etanolu w preparacie.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE może powodować działania niepożądane. Lek może być przyczyną odczynów alergicznych, głównie reakcji skórnych, fotouczuleń, może powodować zgagę. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KROPLE ŻOŁĄDKOWE

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE

Skład na 100 g produktu:

Wyciąg ze świeżego ziela dziurawca    25,0g

(Hyperici intractum, z ziela Hyperici perforatum L., (1:1), ekstrahent: 96% (v/v)

Nalewka z liści mięty pieprzowej    25,0g

(Menthae piperitae tinctura, z liści Menthapiperita L, (1:18-20), ekstrahent: etanol 90% (v/v) Nalewka z korzeni kozłka lekarskiego    25,0g

(Valerianae tinctura, z korzeni Valeriana officinalis L., (1:4,0-4,5), ekstrahent: etanol 70% (v/v) Nalewka gorzka    25,0g

(Amara tinctura, z korzeni Gentiana lutea L., liści Menyanthes trifoliata L., owocni Citrus aurantium L. subspecies aurantium, (1:3,8-4,5), ekstrahent: etanol 70% (v/v)

Produkt zawiera 67-72% (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek KROPLE ŻOŁĄDKOWE i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła ciemnego z kroplomierzem i zakrętką. Zawartość opakowania 20g, 35g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

FARMINA sp. z o.o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.:

FARMINA sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków tel. 12 290 90 00 fax 12 290 90 50 email: info@farmina.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

3