+ iMeds.pl

Kuterid 0,64 mg/gUlotka Kuterid

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kuterid, 0,64 mg/g, maść

Betamethasoni dipropionas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■ W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Kuterid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kuterid

3.    Jak stosować Kuterid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Kuterid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Kuterid i w jakim celu się go stosuje

Lek Kuterid stosowany jest w celu złagodzenia objawów zapalnych i świądu w chorobach skóry bez wysięku, dobrze reagujących na leczenie kortykosteroidami, takich jak:

-    ostry i przewlekły wyprysk kontaktowy;

-    zapalenia skóry o różnej etiologii;

-    niektóre postacie erytrodermii;

-    łuszczyca;

-    liszaj czerwony;

-    atopowe zapalenie skóry;

-    przewlekły liszaj rumieniowaty;

-    liszaj przewlekły (neurodermit);

-    łysienie plackowate;

-    ukąszenia przez owady.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kuterid Kiedy nie stosować leku Kuterid

■    jeśli pacjent ma uczulenie na betametazonu dipropionian lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

■    jeśli pacjent ma zakażenie skóry:

-    wirusowe (tj. opryszczka zwykła, ospa wietrzna),

-    bakteryjne (tj. liszajec, gruźlica, róża),

-    grzybicze,

-    pasożytnicze (tj. świerzb),

■    ma rany skóry;

■    jeśli pacjent ma trądzik pospolity, zapalenie skóry wokół ust (nieregularna czerwona wysypka wokół ust);

■    jeśli pacjent ma świąd skóry, ale lekarz nie stwierdził u niego stanu zapalnego;

■    jeśli pacjent ma świąd okolicy odbytu i narządów płciowych;

■    u dzieci w wieku poniżej 1 roku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kuterid należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

■    Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku, jeśli inne kortykosteroidy stosowane w przeszłości wywołały u pacjenta miejscowe reakcje uczuleniowe.

■ Należy unikać długotrwałego stosowania leku lub stosowania go na dużą powierzchnię skóry, gdyż substancja czynna leku (betametazonu dipropionian) wchłania się przez skórę do organizmu.

■    Ze względu na ryzyko ogólnoustrojowych objawów niepożądanych betametazonu dipropionianu, leku Kuterid nie należy stosować:

-    pod pieluchą lub pod opatrunkami nieprzepuszczającymi powietrza, ponieważ ułatwia to przenikanie leku przez skórę,

-    pod opatrunkiem okluzyjnym (zamkniętym), gdyż zwiększa on wchłanianie leku przez skórę.

■ Jeśli konieczne jest stosowanie leku przez dłuższy czas (2 do 3 tygodni), na duże powierzchnie skóry lub pod opatrunkiem okluzyjnym, lekarz zleci okresowe badania kontrolne w celu wykrycia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych betametazonu dipropionian, w tym zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (między innymi objawy zespołu Cushinga, zwiększone stężenie cukru we krwi i w moczu).

■ Jeśli nasilą się objawy choroby, należy zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczne zastosowanie odpowiedniego leczenia.

■ Lek należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami krążenia w kończynach

i u pacjentów w podeszłym wieku z zanikowymi zmianami skórnymi, ze względu na ryzyko owrzodzeń.

■    Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

■ Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

■ Jeśli lek jest stosowany na powieki, należy uważać, aby nie dostał się do oczu, gdyż może to spowodować wystąpienie zaćmy i jaskry.

■ Leku nie należy długotrwale stosować na skórę twarzy, gdyż cienka skóra twarzy łatwiej ulega zanikowi. Jeśli lek stosowany jest na skórę twarzy, czas leczenia należy ograniczyć do 5 dni i nie stosować opatrunków okluzyjnych.

■ Leku nie należy stosować długotrwale na skórę wokół narządów płciowych.

■    Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z łuszczycą.

■ Stosowanie leku wokół przewlekłych owrzodzeń nóg może spowodować wystąpienie miejscowych reakcji nadwrażliwości i miejscowego zakażenia.

■ Leczenie należy przerwać i zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów lub objawy nadwrażliwości.

Stosowanie leku u dzieci:

■ U dzieci w wieku poniżej 12 lat czas leczenia należy ograniczyć do 5 dni.

■    U dzieci lek należy stosować szczególnie ostrożnie ze względu na zwiększone wchłanianie kortykosteroidów przez skórę i większe niż u dorosłych ryzyko ogólnoustrojowych objawów niepożądanych kortykosteroidów (między innymi zaburzeń czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespołu Cushinga).

■ Długotrwałe leczenie kortykosteroidami, w tym lekiem Kuterid, może zaburzać wzrastanie i rozwój dzieci.

Kuterid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to także leków wydawanych bez recepty.

Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza.

Ciąża

Lek Kuterid można stosować w okresie ciąży wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści ze stosowania leku są większe niż ryzyko dla płodu. W takim przypadku lekarz zaleci stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy czas.

Karmienie piersią

Decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub przerwaniu stosowania leku Kuterid podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki. Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku Kuterid w okresie karmienia piersią, nie należy stosować go na skórę piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu leku Kuterid na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działania niepożądane leku nie wskazują jednak, aby wpływ ten był istotny.

Kuterid zawiera parahydroksybenzoesan metylu

Parahydroksybenzoesan metylu zawarty w leku może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Kuterid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz decyduje, jak długo powinno trwać leczenie.

Lek należy nanosić cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę raz lub dwa razy na dobę i dokładnie wcierać, aż do całkowitego wchłonięcia.

Jeśli lek nie jest stosowany w leczeniu skóry dłoni, po każdym użyciu należy dokładnie umyć ręce.

Maksymalna zalecana dawka tygodniowa wynosi 40 g (tj. 2 tuby zawierające 20 g maści) na tydzień. Maksymalny okres stosowania leku wynosi trzy tygodnie.

Dzieci

Maści Kuterid nie wolno stosować u dzieci poniżej 1 roku życia.

U dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat lekarz zaleci stosowanie leku w najmniejszej dawce, dzięki której uzyskuje się działanie lecznicze. Należy unikać długotrwałego stosowania leku.

Osoby w podeszłym wieku

Kuterid należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku. Pacjenci w podeszłym wieku mogą mieć cienką skórę, dlatego wchłanianie leku do organizmu jest większe. U tych pacjentów istnieje również ryzyko zaniku skóry lub nasilenia istniejącego już wcześniej zaniku skóry.

Jeżeli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe, powinien natychmiast porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kuterid

W razie zastosowania maści Kuterid w większej dawce niż zalecana, należy niezwłocznie porozumieć się z lekarzem.

Długotrwałe stosowanie leku na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę lub pod opatrunkiem okluzyjnym oraz u dzieci może spowodować ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów, takie jak przemijające zahamowanie czynności nadnerczy i zespół Cushinga czy zwiększenie stężenia cukru we krwi i w moczu.

Pominięcie zastosowania leku Kuterid

Jeśli pacjent zapomni zastosować lek, powinien to zrobić najszybciej jak to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi występującymi podczas stosowania maści Kuterid były przemijające reakcje skórne.

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): świąd skóry, wtórne zakażenia, odczucie pieczenia i (lub) bólu skóry.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie skóry, rumień, wysypka (również uogólniona), pokrzywka, łuszczyca krostkowa, ścienienie i (lub) zanik skóry, powstawanie zmarszczek, suchość skóry, teleangiektazje, zmiany zabarwienia skóry, zaostrzenie objawów leczonej choroby, zakażenia u osób o obniżonej odporności, reakcje nadwrażliwości, objawy zespołu Cushinga (np. księżycowata twarz, zwiększenie masy ciała), otyłość, rozstępy skórne, trądzik, nadmierne owłosienie, opóźniony przyrost masy ciała, opóźnienie wzrastania u dzieci, osteoporoza, jaskra, zwiększone stężenie cukru we krwi, obecność cukru w moczu, zaćma, nadciśnienie tętnicze, zmniejszone stężenie kortyzolu we krwi, łysienie, łamliwość włosów, zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Kuterid

■    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

■    Nie stosować leku Kuterid po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i tubie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Kuterid

Substancją czynną jest betametazonu dipropionian.

1 gram maści zawiera 0,64 mg betametazonu dipropionianu, co odpowiada 0,5 mg betametazonu.

Pozostałe składniki leku to: metylu parahydroksybenzoesan, parafina ciekła, wazelina biała.


Jak wygląda Kuterid i co zawiera opakowanie

Kuterid jest bezbarwną, jednorodną maścią.

Lek dostępny jest w tubach w tekturowym pudełku, zawierających 20 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Lange Göhren 3 D-39171 Sülzetal OT Osterweddingen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

5 UR.DZL.ZLN4020.01842.2014

Kuterid

Charakterystyka Kuterid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kuterid, 0,64 mg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 0,64 mg betametazonu dipropionianu (Betamethasoni dipropionas), co odpowiada 0,5 mg betametazonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan 1 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Bezbarwna, jednorodna maść

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Maść Kuterid stosowana jest w celu złagodzenia objawów zapalnych i świądu w chorobach skóry bez wysięku, dobrze reagujących na leczenie kortykosteroidami, takich jak:

-    ostry i przewlekły wyprysk kontaktowy;

-    zapalenia skóry o różnej etiologii;

-    niektóre postacie erytrodermii;

-    łuszczyca;

-    liszaj czerwony;

-    atopowe zapalenie skóry;

-    przewlekły liszaj rumieniowaty;

-    liszaj przewlekły (neurodermit);

-    łysienie plackowate;

-    ukąszenia przez owady.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Kuterid należy nanosić cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę raz lub dwa razy na dobę i dokładnie wcierać. Stosowanie produktu leczniczego raz na dobę jest wystarczające w leczeniu łagodnych postaci chorób.

Maksymalna tygodniowa dawka wynosi 40 g (dwie tuby po 20 g maści).

Produkt leczniczy można stosować maksymalnie do trzech tygodni.

Dzieci

Stosowanie maści Kuterid jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 1 roku.

U dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat produkt leczniczy należy stosować w najmniejszej ilości, dzięki której uzyskuje się działanie lecznicze.

Należy unikać długotrwałego stosowania produktu leczniczego (patrz punkt 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku

Kuterid należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci w podeszłym wieku mogą mieć cienką skórę, co umożliwia zwiększone wchłanianie kortykosteroidów do organizmu.

U tych pacjentów istnieje ryzyko atrofii skóry lub nasilenia istniejącej wcześniej atrofii skóry.

U pacjentów w podeszłym wieku produkt leczniczy należy stosować niezbyt często i przez krótki czas.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, ze względu na ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych betametazonu dipropionianu.

4.3. Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Nieleczone zakażenia skóry:

-    zakażenia bakteryjne (np. liszajec, gruźlica);

-    zakażenia wirusowe (np. opryszczka zwykła, ospa wietrzna);

-    zakażenia grzybicze, w tym drożdżakowe (np. kandydoza);

-    zakażenia pasożytnicze (np. świerzb).

•    Róża.

•    Rany skóry.

•    Trądzik pospolity.

•    Świąd bez stanu zapalnego.

•    Świąd okolicy odbytu i narządów płciowych.

•    Okołoustne zapalenie skóry.

•    Choroby skóry (w tym zapalenie skóry) u dzieci w wieku poniżej 1 roku.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania betametazonu na skórę pacjentów z miejscowymi reakcjami nadwrażliwości na inne kortykosteroidy w wywiadzie. Reakcje takie (patrz punkt 4.8) mogą przypominać objawy leczonej choroby.

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi.

U niektórych pacjentów nadmierne ogólnoustrojowe wchłanianie miejscowo stosowanych steroidów może spowodować wystąpienie objawów hiperkortyzolemii (zespół Cushinga) i odwracalne zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, prowadzące do niewydolności nadnerczy. W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych stanów, należy stopniowo odstawiać produkt leczniczy, zmniejszając częstość jego aplikacji lub zastępując go słabszym kortykosteroidem. Nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do niewydolności nadnerczy (patrz punkt 4.8).

Czynnikami ryzyka zwiększonej ekspozycji ogólnoustrojowej są:

-    siła działania i skład miejscowo stosowanego steroidu

-    czas ekspozycji

-    stosowanie na dużą powierzchnię skóry

-    stosowanie na okolice wyprzeniowe lub pod opatrunkiem okluzyjnym (u niemowląt pieluszka może działać jak opatrunek okluzyjny)

- zwiększone nawodnienie warstwy zrogowaciałej naskórka

-    stosowanie na cienką skórę, np. twarzy

- stosowanie na uszkodzoną skórę lub w miejscach, gdzie zaburzona może być bariera skórna.

U dzieci wchłanianie miejscowo stosowanych kortykosteroidów jest proporcjonalnie większe niż u dorosłych, stąd dzieci są bardziej narażone na ogólnoustrojowe działania niepożądane betametazonu dipropionianu. Jest to związane z niedojrzałością bariery skórnej i większym niż u dorosłych stosunkiem powierzchni ciała do masy ciała.

Dzieci

U niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat czas leczenia należy ograniczyć do 5 dni. Nie należy stosować opatrunków okluzyjnych (patrz wyżej). Jeśli tylko to możliwe, należy unikać długotrwałego stosowania produktu leczniczego ze względu na ryzyko zahamowania czynności nadnerczy. Długotrwałe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrastanie i rozwój dzieci.

Ryzyko zakażenia w przypadku stosowania opatrunku okluzyjnego

Ciepło i wilgoć w fałdach skórnych lub pod opatrunkiem okluzyjnym sprzyjają rozwojowi zakażenia bakteryjnego. Przed każdorazową zmianą opatrunku skórę należy oczyścić.

Stosowanie u pacjentów z łuszczycą

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego w łuszczycy, ze względu na ryzyko nawrotu objawów „z odbicia”, rozwoju tolerancji, uogólnionej łuszczycy krostkowej i miejscowego lub ogólnoustrojowego działania toksycznego w wyniku osłabionej czynności bariery skórnej. Stosowanie produktu leczniczego u pacjentów z łuszczycą wymaga uważnego nadzorowania przebiegu leczenia.

Stosowanie na skórę twarzy

Długotrwałe stosowanie na twarz jest niewskazane, gdyż skóra w tej okolicy łatwiej ulega zanikowi. Czas leczenia należy ograniczyć do 5 dni i nie stosować opatrunków okluzyjnych.

Stosowanie na powieki

Jeśli produkt leczniczy stosowany jest na powieki, należy uważać, aby nie dostał się do oczu, gdyż może to spowodować wystąpienie zaćmy i jaskry.

Współistniejące zakażenie

Jeśli leczone są zmiany zapalne, w obrębie których wystąpiło zakażenie, należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. W razie rozprzestrzenienia się zakażenia należy odstawić miejscowo stosowany kortykosteroid i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Przewlekłe owrzodzenie nóg

Kortykostreoidy stosuje się czasami miejscowo w leczeniu zapalenia skóry wokół przewlekłych owrzodzeń nóg. Może to jednak spowodować częstsze występowanie miejscowych reakcji nadwrażliwości i zwiększać ryzyko miejscowego zakażenia.

Jeśli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego przez dłuższy czas (2 do 3 tygodni) na duże powierzchnie skóry, na wrażliwe obszary skóry bądź pod opatrunkiem okluzyjnym, pacjentów należy poddawać okresowym badaniom kontrolnym w celu wykrycia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych kortykosteroidów, w tym zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (m.in. zespół Cushinga, glukozuria, hiperglikemia).

U pacjentów z zaburzeniami krążenia w kończynach oraz u pacjentów w podeszłym wieku z zanikowymi zmianami skórnymi leczenie należy prowadzić bardzo ostrożnie ze względu na ryzyko owrzodzeń.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Leczenie należy przerwać, jeśli wystąpi podrażnienie skóry lub reakcje alergiczne (w tym uczulenie) czy ogólne objawy niepożądane kortykosteroidów. Należy zastosować odpowiednie leczenie.

Parahydroksybenzoesan metylu zawarty w produkcie leczniczym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Liczba danych dotyczących miejscowego stosowania betametazonu dipropionianu u kobiet w ciąży jest ograniczona.

W badaniach na zwierzętach miejscowo stosowane kortykosteroidy powodowały nieprawidłowości w rozwoju płodów (patrz punkt 5.3). Nie ustalono znaczenia tych obserwacji dla ludzi. Stosowanie produktu leczniczego w okresie ciąży można rozważyć wyłącznie wtedy, gdy oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. W takich przypadkach należy stosować najmniejsze skuteczne dawki przez możliwie najkrótszy czas.

Karmienie piersią

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania miejscowych kortykosteroidów w okresie karmienia piersią. Nie wiadomo, czy miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą przenikać do organizmu w stopniu umożliwiającym ich wykrycie w mleku. Decyzję o zastosowaniu produktu Kuterid na skórę należy podejmować, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z leczenia wobec ryzyka dla niemowlęcia.

W okresie karmienia piersią nie należy stosować produktu leczniczego Kuterid na skórę piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu miejscowo stosowanego betametazonu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Profil działań niepożądanych nie wskazuje, aby produkt leczniczy mógł mieć znaczący wpływ na wykonywanie tych czynności.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA oraz częstością. Częstości określono następująco:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dane z okresu po wprowadzeniu miejscowo stosowanego betametazonu do obrotu

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często: wtórne zakażenia

Bardzo rzadko: zakażenia oportunistyczne, uogólniona wysypka

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: nadwrażliwość

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Cechy cushingoidalne (np. księżycowata twarz, otyłość), spowolniony przyrost masy ciała/spowolnienie wzrastania u dzieci, osteoporoza, jaskra, hiperglikemia/glukozuria, zaćma, nadciśnienie tętnicze, zwiększona masa ciała/otyłość, zmniejszone stężenie endogennego kortyzolu, łysienie, łamliwość włosów

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: miejscowe podrażnienie skóry i świąd skóry, odczucie pieczenia/bólu skóry.

Bardzo rzadko: alergiczne kontaktowe zapalenie skóry/zapalenie skóry, rumień, wysypka, pokrzywka, łuszczyca krostkowa, ścienienie skóry*/zanik skóry*, powstawanie zmarszczek*, suchość skóry*,

rozstępy*, teleangiektazje*, zmiany pigmentacji skóry*, nadmierne owłosienie, zaostrzenie objawów choroby

* zaburzenia wtórne do miejscowych i (lub) ogólnych objawów zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: podrażnienie i (lub) ból w miejscu zastosowania maści Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe

Po zastosowaniu miejscowym betametazon może być wchłaniany w ilościach wystarczających do wywołania działań ogólnoustrojowych. Jest mało prawdopodobne, aby wystąpiły objawy ostrego przedawkowania, ale długotrwałe przedawkowanie lub stosowanie niezgodne z zaleconym może spowodować wystąpienie objawów spowodowanych nadmiernym stężeniem kortyzolu we krwi (patrz punkt 4.8).

Leczenie

W razie przedawkowania należy stopniowo odstawiać produkt leczniczy, zmniejszając częstość aplikacji lub zastępując go słabszym kortykosteroidem, ze względu na ryzyko niewydolności nadnerczy.

Dalsze postępowanie należy uzależnić od obrazu klinicznego lub wskazań krajowego centrum zatruć.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy o silnym działaniu, betametazon.

Kod ATC: D07AC01

Betametazonu dipropionian jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu, przeznaczonym do stosowania miejscowego w dermatologii. Kortykosteroidy do stosowania miejscowego wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe, immunosupresyjne, przeciwproliferacyjne i obkurczające naczynia krwionośne w obrębie skóry. Wchłanianie betametazonu dipropionianu przez skórę jest bardzo ograniczone, czego konsekwencją jest jego niewielkie działanie ogólne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po tygodniu stosowania betametazonu dipropionianu w maści (7 g na dobę) stężenie kortyzolu w surowicy zmniejszało się nieznacznie. Po 3 tygodniach stosowania stężenie kortyzolu w surowicy zmniejszyło się tylko u pojedynczych pacjentów. Jednak takie zahamowanie czynności nadnerczy jest przemijające i ustępuje najpóźniej w ciągu tygodnia.

Kortykosteroidy wchłaniają się do organizmu przez naskórek i przez mieszki włosowe. Na wchłanianie wpływa kilka czynników, wśród których bardzo ważne jest miejsce stosowania. Kortykosteroidy przenikają w największym stopniu przez skórę z okolicy moszny (36%), a w najmniejszym ze skóry kolan, łokci, dłoni i podeszwy (1%).

Kortykosteroidy łatwo wchłaniają się przez skórę twarzy, w dołach pachowych i na powierzchni dużych zgięć, oraz przez skórę u dzieci. Stosowanie na uszkodzoną skórę, na skórę z nasilonym procesem zapalnym i wysiękiem oraz użycie opatrunków okluzyjnych istotnie zwiększa wchłanianie kortykosteroidów. Około 12% do 24% dawki wchłania się do organizmu podczas leczenia różnych chorób skóry.

Kortykosteroidy w postaci do stosowania na skórę najlepiej uwalniają się z podłoży tłuszczowych. Kortykosteroidy wchłonięte przez skórę wykazują właściwości kortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym. Wiążą się z białkami osocza w około 64%, metabolizowane są głównie w wątrobie i wydalane przez nerki w moczu lub z żółcią.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych nieklinicznych danych o bezpieczeństwie stosowania, które nie zostałyby opisane w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Metylu parahydroksybenzoesan Parafina ciekła Wazelina biała

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak danych.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa zawierająca 20 g maści, w tekturowym pudełku

6.6    Szczegółowe środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2212

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 7.06.1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.06.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7 UR.DZL.ZLN4020.01842.2014

Kuterid