+ iMeds.pl

Kwetax 100 mgUlotka Kwetax

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Kwetax, 100 mg, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kwetax i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kwetax.

3.    Jak stosować lek Kwetax.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Kwetax.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. Co to jest lek Kwetax i w jakim celu się go stosuje

•    Lek Kwetax zawiera kwetiapinę, która należy do grupy leków przeciwpsychotycznych

Lek Kwetax może być stosowany w leczeniu różnych chorób u dorosłych powyżej 18lat, takich jak:

•    Choroba dwubiegunowa: gdzie pacjent czuje się smutny cały czas. Może się okazać, że pacjent czuje się przygnębiony, mieć poczucie winy, brak energii, utratę apetytu lub nie może spać.

•    Mania: gdzie pacjent może czuć się bardzo podekscytowany, podniecony, pobudzony, może odczuwać entuzjazm lub być nadpobudliwy lub mieć słabą ocenę, w tym być agresywny lub uciążliwy.

•    Schizofrenia: gdzie pacjent może słyszeć lub widzieć rzeczy, wierzyć w rzeczy, które nie istnieją lub które nie są prawdziwe, czy czuć się niezwykle podejrzliwy, odczuwać lęk, dezorientację, mieć poczucie winny, napięcia lub depresję.

Lekarz może przepisać kwetiapinę nawet wtedy, gdy pacjent czuje się lepiej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kwetax Kiedy nie stosować leku Kwetax

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Kwetax wymienionych w punkcie 6.

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu HIV (AIDS);

•    jeśli pacjent przyjmuje środki przeciwgrzybicze z grupy azoli, np. ketokonazol lub itrakonazol;

•    jeśli pacjent przyjmuje antybiotyki erytromycynę lub klarytromycynę;

•    jeśli pacjent przyjmuje nefazodon, stosowany w leczeniu depresji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kwetax należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    jeśli występuje obniżone ciśnienie krwi;

•    jeśli występuje choroba serca, zaburzenia rytmu serca lub choroba układu krążenia;

•    jeśli kiedykolwiek wystąpił napad padaczkowy lub drgawki;

•    jeśli występują zaburzenia czynności wątroby;

•    jeśli występuje cukrzyca lub obecność czynników ryzyka zachorowania na cukrzycę.

W tym przypadku lekarz może zlecić badania stężenia cukru we krwi podczas stosowania kwetiapiny.

•    jeśli kiedykolwiek wystąpił udar mózgu;

•    jeśli występuj e zmniej szona liczba białych krwinek;

•    jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występowały zakrzepy, ponieważ stosowanie leków tego typu było związane z powstawaniem skrzepów krwi.

Jeżeli u pacjenta wystąpi: przyspieszony rytm serca, przyspieszony oddech, sztywność mięśni i (lub) gorączka, bądź mimowolne ruchy twarzy, ciała, rąk lub nóg po zażyciu tabletek, należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

U pacjentów w podeszłym wieku z demencją (osłabienie czynności umysłowych) odnotowano zwiększone ryzyko śmierci podczas stosowania kwetiapiny i innych leków z tej grupy. Nie ustalono bezpośredniej zależności pomiędzy kwetiapiną a tego rodzaju zagrożeniem. Kwetiapina nie została dopuszczona jako lek przeznaczony do stosowania u tych pacjentów.

Myśli samobójcze i pogłębienie stanu depresji

Osoby u których występuje depresja mogą mieć czasami myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowania mogą nasilać się w początkowej fazie leczenia, gdyż wszystkie leki przeciwdepresyjne zaczynają działać po pewnym czasie, zazwyczaj po upływie dwóch tygodni, czasem później. Większą skłonność do takich myśli przejawiają:

•    pacjenci, u których występowały wcześniej myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu

•    młode osoby dorosłe.Dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko myśli samobójczych i (lub) zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z depresją.

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o poinformowanie go, jeśli zauważą, że depresja nasiliła się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Na początku leczenia kwetiapiną może wystąpić senność lub zawroty głowy, szczególnie po wstawaniu, może to powodować upadek lub spowodować wypadek. Dlatego należy poradzić pacjentom zachowanie ostrożności do czasu, aż zapoznają się z potencjalnym wpływem produktu.

Stosowanie kwetiapiny może powodować subiektywnie nieprzyjemny lub przykry niepokój, potrzebę ruchu, niezdolność do siedzenia lub stania w miejscu (stan ten nazywany jest akatyzją). W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie kwetiapiny może powodować silny ból brzucha, który może rozprzestrzenić się aż na plecy co może być objawem zapalenia trzustki.

Stosowanie kwetiapiny może zwiększać ryzyko niektórych stanów takich jak: podwyższone stężenie triglicerydów we krwi, kamienie żółciowe i spożywanie alkoholu. Te stany prowadzą do zwiększenia ryzyka wystąpienia zapalenia trzustki, które jest poważną chorobą.

Dzieci i młodzież

Kwetiapina nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak dostępnych danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.

Inne leki i Kwetax

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach które pacjent planuje przyjmować, w tym preparatach ziołowych, produktach naturalnych i lekach wydawanych bez recepty.

NIE należy stosować leku Kwetax jeżeli pacjent przyjmuje:

   leki stosowane w leczeniu HIV (AIDS);

•    środki przeciwgrzybicze z grupy azoli, np. ketokonazol lub itrakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    antybiotyki erytromycynę lub klarytromycynę;

•    nefazodon, stosowany w leczeniu depresji.

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjent przyjmuje:

   inne leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych, jak tiorydazyna;

•    karbamazepinę lub fenytoinę, stosowane w leczeniu padaczki;

•    walproinian sodu lek stosowany na padaczkę (jeśli stosowana jest kwetiapina w skojarzeniu z walproinianem sodu, możliwe jest zmniejszenie liczby niektórych komórek krwi (leukocytów)

•    barbiturany, jak fenobarbital (stosowany w leczeniu padaczki) lub amobarbital (stosowany w leczeniu bezsenności);

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca;

•    leki wpływające na stężenie soli (potasu, magnezu) we krwi;

•    lek przeciwgruźliczy ryfampicynę.

Niektóre leki mogą powodować szybsze wydalanie kwetiapiny z organizmu, co może sprawić, że leczenie nie będzie tak skuteczne jak powinno.

Kwetiapina może powodować fałszywe dodatnie wyniki niektórych badań laboratoryjnych (testów wykrywających we krwi metadon i niektóre rodzaje leków przeciwdepresyjnych).

Stosowanie leku Kwetax z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy pić soku grejpfrutowego w czasie stosowania leku.

Należy zachować ostrożność w przypadku spożywaniu alkoholu podczas stosowania leku Kwetax ponieważ może powodować wzmożoną senność.

Lek może być stosowany niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania kwetiapiny podczas ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Nie należy stosować kwetiapiny bez konsultacji z lekarzem, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

U noworodków matek, które stosowały kwetiapinę w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, zaburzenia oddychania, trudności w karmieniu. Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z tych objawów może zaistnieć konieczność skontaktowania się z lekarzem.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania kwetiapiny.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie kwetiapiny może wywoływać uczucie senności. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn bez określenia wpływu leku u danego pacjenta.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Kwetax Kwetax zawiera laktozę.

Ten lek zawiera niewielkie ilości laktozy: w przypadku stwierdzenia u pacjenta nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Kwetax zawiera lak aluminiowy żółcieni pomarańczowej FCF (E110)

Ten lek zawiera lak aluminiowy żółcieni pomarańczowej FCF (E110) i może wywoływać reakcje uczuleniowe.

3. Jak stosować lek Kwetax

Lek Kwetax należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz zadecyduje o wielkości dawki początkowej. Dawka podtrzymująca (dzienna dawka) zależy od choroby i potrzeb, ale zazwyczaj będzie między 150 mg i 800 mg.

•    Pacjent przyjmuje tabletki raz dziennie, przed snem lub dwa razy dziennie, w zależności od choroby.

•    Należy połykać tabletki w całości, popijając wodą.

•    Można przyjmować tabletki z pokarmem lub bez.

•    Nie należy pić soku grejpfrutowego w zcasie stosowania kwetiapiny. Może to wpływać na sposób działania leku.

•    Nie należy przerywać stosowania leku, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, chyba że zaleci to lekarz.

Pacjenci ze schorzeniami wątroby

Lekarz może zalecić przyjmowanie zmniejszonej dawki leku u pacjentów ze schorzeniami wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz może zalecić przyjmowanie zmniejszonej dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kwetax

Do objawów przedawkowania należą: senność i uspokojenie, przyspieszony rytm serca i obniżone ciśnienie krwi.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Należy zabrać ze sobą opakowanie i wszystkie pozostałe tabletki.

Pominięcie zastosowania leku Kwetax

Jeżeli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien ją jak najszybciej wziąć, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Kwetax

Jeśli pacjent nagle zaprzestania stosowania kwetiapiny, może nie móc zasnąć (bezsenność) lub mogą wystapić nudności, lub ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki stopniowo przed przerwaniem leczenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Kwetax może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie kwetiapiny i skontaktować się z lekarzem lub od razu udać się do najbliższego szpitala jeśli:

•    U pacjenta występują myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze lub pogorszenie depresji (dotyczy więcej niż 1 osoby na 10 osób).

•    U kilku pacjentów (dotyczy więcej niż 1 osoby na 10 000 osób) mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne zwane wstrząsem anafilaktycznym. To działanie niepożądane występuje rzadko ale jest bardzo poważne. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych, należy natychmiast powiadomić lekarza: obrzęk twarzy, rąk, ust, nóg, języka lub gardła, trudności w połykaniu lub oddychaniu.

•    U pacjenta występuje osłabienie, tkliwość lub ból mięśni, złe samopoczucie lub wysoka temperatura. Mogą to być objawy rzadkiej ale bardzo poważnej choroby, która może być zagrożeniem dla życia, zwanej rabdomiolizą. Mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób.

•    U pacjenta występuje bardzo wysoka temperatura ciała, wzmożona potkliwość, sztywność mięśni, przyśpieszony rytm serca, przyśpieszony oddech oraz senność lub splątanie. Pacjent może mieć również trudności w chodzeniu, drżenie oraz nieprawidłowe ruchy mięśni których nie można kontrolować. W rzadkich przypadkach może występować przewracanie oczami. Mogą to być objawy poważnej choroby zwanej złośliwy zespół neuroleptyczny. Mogą wystąpić u 1 na 1000 osób.

•    Pacjent zauważy zażółcenie skóry lub oczu, ciemne zabarwienie moczu, występuje wysoka temperatura ciała, zmęczenie, uratę apetytu, ból brzucha lub nudności. Mogą to być objawy problemów wątroby, takich jak żółtaczka lub zapalenie wątroby. Mogą wystąpić u 1 na 1000 osób.

•    U pacjenta występują napady drgawkowe (drgawki). Mogą wystąpić u 1 na 100 osób.

•    U pacjenta występują zakrzepy krwi w żyłach szczególnie w nogach (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg), które naczyniami krwionośnymi mogą dostać się do płuc powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Choroba ta nazywana jest zakrzepicą i może wystąpić u 1 na 1000 osób.

•    U pacjenta występuje silny ból brzucha który może rozprzestrzenić się aż na plecy, co może być oznaką zapalenia trzustki i może wystąpić u 1 na 1000 osób.

•    U pacjenta występuje zwiększone uczucie głodu, pragnienia lub utrata wagi. Mogą to być objawy cukrzycy i mogą wystąpić u jednego na 100 osób.

•    U kilku pacjentów mogą wystąpić zagrażające życiu choroby skóry (zespół Stevensa -Johnsona, który może wystąpić u 1 na 10 000 osób, toksyczno- rozpływna martwica naskórka -częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Są to bardzo rzadkie, ale bardzo poważne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarkę :

•    łuszczenie skóry

•    owrzodzenia błon    śluzowych

•    wysypka skórna

•    U pacjenta występują swędzące różowo-czerwone plamy zaczynające się od stóp i dłoni.

Mogą to być objawy choroby skóry zwanej rumień wielopostaciowy. Częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

•    U pacjenta występuje obrzęk twarzy (powiek, warg), języka, dłoni i stóp oraz trudności w oddychaniu. Jest to stan zwany obrzękiem naczynioruchowym który może wystąpić u 1 na 10 000 osób.

•    U pacjenta występują zaburzenia mowy, trudności z przełykaniem, utrata równowagi, sztywność mięśni twarzy, powłóczenie nogami, sztywność rąk i nóg, drżenie w tym drżenie rąk i palców. Są to tak zwane objawy pozapiramidowe, mogą wystąpić u 1 na 10 osób

•    U pacjenta występują częściej infekcje lub siniaki. Mogą to być objawy poważnej choroby zwanej agranulocytozą (zmniejszenie ilości wszystkich rodzajów krwinek)

•    U pacjenta występują bolesne i długotrwałe wzwody prącia (priapizm). To działanie niepożądane występuje rzadko.

•    Występuje nierównomierne i przyśpieszone bicie serca. Może to być objaw stanu zwanego wydłużeniem odstępu QT co może być widoczne w badaniu EKG. Mogą wystąpić u 1 na 100 osób.

•    U pacjenta występuje bardzo wysoka temperatura ciała

•    Odnotowano, że niektóre leki przeciwpsychotyczne mogą wywoływać zaburzenia rytmu serca, atak serca lub nagłą, niewyjaśnioną śmierć. W przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej, uczucia kołatania lub nieregularnego rytmu serca należy natychmiast poinformować lekarza.

Inne działania niepożądane to:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż u 1 na 10 osób ):

•    zawroty głowy, senność, bóle głowy

•    suchość w jamie ustnej

•    przyrost masy ciała

   zwiększenie poziomu złego cholesterolu (LDL)

•    zmniejszenie poziomu dobrego cholesterolu (HDL),

•    objawy odstawienne (objawy pojawiające się po przerwaniu stosowania kwetiapiny) obejmują: bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunkę, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Zazwyczaj ustępują po tygodniu od przyjęcia ostatniej dawki

•    Niektóre działania niepożądane są widoczne dopiero po wykonaniu badania krwi.

Obejmują one zmniejszenie liczby hemoglobiny we krwi.

Często (może dotyczyć 1 na 10 osób):

•    omdlenia,

•    drażliwość,

•    przyspieszony lub nieregularny rytm serca

•    niestrawność

•    osłabienie

   Niektóre działania niepożądane uwidaczniają się jedynie podczas badania krwi. Jest to np.:

o wzrost liczby pewnego typu komórek krwi (eozynofilia)

o wzrost stężenia prolaktyny we krwi (hiperprolaktynemia). Może to prowadzić do:

•    obrzmienia piersi u mężczyzn i kobiet i niespodziewanego wytwarzania mleka

•    braku miesiączki u kobiet lub nieregularne miesiączki. o wysokie stężenie cukru we krwi

o wzrost aktywności niektórych enzymów we krwi (aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginowa (AST), gamma-glutamylotransferaza GGT) o zmniejszenie stężenia niektórych hormonów tarczycy we krwi (T3,T4) o wzrost stężenia niektórych hormonów we krwi (TSH) o zmiany dotyczące liczby białych krwinek (mogące być przyczyną gorączki i poważnego pogorszenia się stanu pacjenta, bądź też gorączki z miejscowymi objawami zapalnymi, jak uporczywy ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej lub zaburzenia oddawania moczu)

•    obrzmienie rąk i nóg

•    zaparcia

•    wymioty

•    niewyraźne widzenie

•    katar (swędzący i zatkany nos)

•    duszność (skrócenie oddechu)

•    niskie ciśnienie krwi mogące powodować zawroty głowy przy wstawaniu

•    nietypowe sny i koszmary senne

•    zaburzenia mowy i językowe

•    uczucie głodu

Niezbyt często (może dotyczyć 1 na 100 osób):

•    nieprawidłowe ruchy mięśni

•    wolne bicie serca

•    zespół „niespokojnych” nóg

•    trudności z przełykaniem

•    zaburzenia seksualne

•    reakcje uczuleniowe objawiające się zaczerwienieniem i świądem skóry oraz wysypką

•    niektóre działania niepożądane uwidaczniają się jedynie podczas badania krwi. Jest to np.:

o obniżenie liczby czerwonych krwinek (anemia) co może powodować uczucie zmęczenia i brak energii

o spadek liczby płytek krwi (trombocytopenia, małopłytkowość), które mogą doprowadzić do siniaków i krwawienia o spadek stężenia elektrolitów we krwi zwany niedoborem sodu (hiponatremia)

o spadek stężenia niektórych hormonów we krwi (wolne T3)

•    .nieprawidłowa czynność tarczycy (niedoczynność tarczycy), która moż powodować uczucie zmęczenia, senność, zaparcia, przyrost masy ciała.

Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 osób):

   obrzmienie piersi i niespodziewane wytwarzanie mleka (mlekotok).

•    zespół metaboliczny (warunki, do których można zaliczyć ryzyko chorób serca i cukrzycy, jest to np: wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cukru we krwi, wysoki poziom triglicerydów (rodzaj tłuszczu we krwi), niski poziom HDL (poziom dobrego cholesterolu we krwi), nadwaga wokół talii)

•    chodzenie, mówienie, jedzenie podczas snu

•    niska temperatura ciała

•    nieregularne miesiączki

•    Niektóre działania niepożądane uwidaczniają się jedynie podczas badania krwi. Jest to np.:

spadek pewnego enzymu we krwi o nazwie kinazy kreatynowej (CPK)

Bardzo rzadko (może występować u 1 na 10 000 osób):

Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (zespół nadmiernego poziomu hormonu antydiuretycznego [hormon, który wpływa na nerki i powoduje zatrzymanie wody w organizmie co powoduje spadek pewnych elektrolitów e krwi (takich jak sód)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Niektóre działania niepożądane uwidaczniają się jedynie podczas badania krwi. Jest to np. Zmniejszenie liczby niektórych komórek krwi zwanych neutrofile.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Dane z badań klinicznych wskazują, że te same działania niepożądane, obserwowane u dorosłych mogą również wystąpić u dzieci i młodzieży.

Poniższe działania niepożądane obserwowano tylko u dzieci i młodzieży:

Bardzo często (występują u więcej niż u 1 na 10 osób ): • Zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Dane z badań klinicznych wskazują, że następujące działania niepożądane występowały u dzieci i młodzieży częściej niż u pacjentów dorosłych:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób ):

•    Podwyższony poziom prolaktyny we krwi. Może to w rzadkich wypadkach prowadzić do:

-    obrzmienia piersi u dziewcząt jak i chłopców i niespodziewanego wytwarzania mleka

-    zaniku lub nieregularnej miesiączki u dziewcząt.

•    Zwiększonego apetytu.

•    Nieprawidłowych ruchów mięśni.

Często (może występować u 1 na 10 osób)

Drażliwość

5.    Jak przechowywać lek Kwetax

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Kwetax po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku, butelce lub blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Kwetax:

•    Substancją czynną leku jest kwetiapina. Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

•    Inne składniki leku to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, laktoza jednowodna, powidon K-25, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Składniki otoczki to: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna, laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty (E172), żółcień pomarańczowa FCF (E110), lak.

Jak wygląda lek Kwetax i co zawiera opakowanie:

Kwetax, 100 mg to jasnopomarańczowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „100” po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Lek Kwetax jest dostępny w następujących opakowaniach:

Białe, nieprzezroczyste blistry PVC/PE/ACLAR-Aluminium lub białe, nieprzezroczyste blistry P VC/P VDC/Aluminium.

Opakowania po 30, 60 i 100 (5 x 20) tabletek powlekanych.

Butelki HDPE z białymi, zabezpieczonymi przed otwarciem przez dzieci zatyczkami polipropylenowymi, z przyklejoną termicznie warstwą izolacyjną.

Wszystkie dawki: Opakowania po 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia TEVA Santé SA, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Węgry TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllö, Węgry

Teva Czech Industries , Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava - Komárov, Czechy Teva Operations Poland Sp. z.o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polska

Data zatwierdzenia ulotki: październik 2012

9

Kwetax

Charakterystyka Kwetax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kwetax, 100 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). Substancje pomocnicze:

Każda tabletka powlekana zawiera 57 mg laktozy oraz 0,124 mg laku aluminiowego żółcieni pomarańczowej FCF (E110).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Jasnopomarańczowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „100” po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Kwetiapina jest wskazana:

•    w leczeniu schizofrenii,

•    w leczeniu choroby dwubiegunowej:

o w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej,

o w leczeniu epizodów ciężkiej depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej

o w zapobieganiu nawrotom choroby dwubiegunowej (epizodom

mieszanym, manii lub depresji) u pacjentów, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną .

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dla każdego wskazania zalecane są różne schematy dawkowania. Dlatego należy upewnić się, że pacjenci otrzymali jasne informacje dotyczące dawkowania właściwego dla ich schorzenia.

Kwetiapina może być podawana niezależnie od posiłku.

Dorośli

Leczenie schizofrenii

W przypadku leczenia schizofrenii, kwetiapinę należy podawać 2 razy na dobę.

Całkowite dawki dobowe stosowane w ciągu pierwszych 4 dni leczenia wynoszą: 50 mg (dzień 1.),

100 mg (dzień 2.), 200 mg (dzień 3.) i 300 mg (dzień 4.).

Począwszy od 4. dnia leczenia, należy stopniowo zwiększać dawkę aż do skutecznej, wynoszącej zwykle 300-450 mg/dobę. W zależności od odpowiedzi i tolerancji u poszczególnych pacjentów, dawka może być dostosowana w zakresie 150-750 mg/dobę.

Leczenie umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych w przebiegu choroby dwubiegunowej

W przypadku leczenia epizodów maniakalnych w przebiegu choroby dwubiegunowej kwetiapinę należy podawać 2 razy na dobę^Całkowite dawki dobowe stosowane w ciągu pierwszych 4 dni leczenia wynoszą: 100 mg (dzień 1.), 200 mg (dzień 2.), 300 mg (dzień 3.) i 400 mg (dzień 4.). Dalsze dostosowanie dawki do maksymalnej 800 mg/dobę w 6. dniu leczenia należy prowadzić stopniowo zwiększając ją o wartość nie przekraczającą 200 mg/dobę.

W zależności od odpowiedzi i tolerancji u poszczególnych pacjentów, dawka może być dostosowana w zakresie 200-800 mg/dobę. Zazwyczaj stosowana skuteczna dawka wynosi 400-800 mg/dobę.

Leczenie epizodów depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej,

Zalecane jest podawanie kwetiapiny raz na dobę, przed snem. Całkowita dawka dobowa w pierwszych 4 dniach leczenia wynosi 50 mg (Dzień 1), 100 mg (Dzień 2), 200 mg (Dzień 3) i 300 mg (Dzień 4). Zalecana dawka dobowa wynosi 300 mg. W badaniach klinicznych nie stwierdzono dodatkowych korzyści w grupie pacjentów przyjmujących lek w dawce 600 mg, w porównaniu z grupą pacjentów przyjmujących preparat w dawce 300 mg (patrz punkt 5.1). Stosowanie leku w dawce 600 mg może być korzystne u pojedynczych pacjentów. Podawanie leku w dawkach powyżej 300 mg należy rozpoczynać pod nadzorem lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu choroby dwubiegunowej. Na podstawie badań klinicznych stwierdzono, że w przypadku obaw dotyczących tolerancji leku, u pojedynczych pacjentów należy rozważyć zmniejszenie dawki do co najmniej 200 mg.

Zapobieganie nawrotom choroby dwubiegunowej

W celu zapobiegania nawrotom choroby dwubiegunowej (epizodom mieszanym, manii lub depresji), pacjenci, którzy reagowali na intensywne leczenie kwetiapiną choroby dwubiegunowej, powinni kontynuować leczenie z zastosowaniem tej samej dawki. Dawkę należy ustalić indywidualnie w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia, w przedziale od 300 do 800 mg na dobę, przy podawaniu leku 2 razy na dobę. W terapii podtrzymującej powinna być stosowana najniższa dawka skuteczna leku.

Pacjenci w podeszłym wieku

Jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych należy zachować ostrożność podczas stosowania kwetiapiny u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie w początkowym okresie dawkowania. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u poszczególnych pacjentów stopniowe zwiększanie dawki kwetiapiny należy przeprowadzić wolniej i przy zastosowaniu mniejszych dawek dobowych, niż stosowane u młodszych pacjentów. Średni klirens kwetiapiny w osoczu był zmniejszony o 30-50% u osób w podeszłym wieku w porównaniu z młodszymi pacjentami.

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u pacjentów powyżej 65 lat z epizodami depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej.

Dzieci i młodzież

Kwetiapina nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak danych popierających stosowanie w tej grupie wiekowej. Dostępne dane z kontrolowanych placebo badań klinicznych przedstawione są w punktach 4.4, 4.8, 5.1 i 5.2.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Kwetiapina jest metabolizowana głównie w wątrobie. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby, szczególnie w początkowym okresie dawkowania.

U pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby należy rozpocząć podawanie leku od dawki 25 mg/dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u poszczególnych pacjentów dawkę można zwiększać dziennie o 25-50 mg/ dzień, aż do osiągnięcia dawki skutecznej.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu wymienione w punkcie 6.1.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie inhibitorów cytochromu P450 3A4, takich jak inhibitory proteaz wirusa HIV, środki przeciwgrzybicze z grupy azoli, erytromycyna, klarytromycyna i nefazodon. (Patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ kwetiapina jest stosowana w kilku wskazaniach, profil bezpieczeństwa należy rozważyć w odniesieniu do diagnozy konkretnego pacjenta i podawanej dawki.

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 lat)

Kwetiapina nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak danych popierających stosowanie w tej grupie wiekowej. Badania kliniczne dotyczące stosowania kwetiapiny wykazały, że oprócz znanego profilu bezpieczeństwa, określonego dla pacjentów dorosłych (patrz punkt 4.8), niektóre działania niepożądane występowały ze zwiększoną częstością u dzieci i młodzieży niż u dorosłych (zwiększony apetyt, zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu i objawy pozapiramidowe). Ponadto, zidentyfikowano jedno działanie niepożądane, które nie było obserwowane wcześniej w badaniach u pacjentów dorosłych (zwiększone ciśnienie krwi). U dzieci i młodzieży obserwowano również zmiany czynności gruczołu tarczowego.

Ponadto, nie badano wpływu długotrwałego stosowania kwetiapiny (powyżej 26 tygodni) na wzrost i dojrzewanie. Długotrwały wpływ na ich rozwój poznawczy i behawioralny nie jest znany.

Dane z kontrolowanych placebo badań klinicznych prowadzonych z udziałem dzieci i młodzieży ze schizofrenią i chorobą dwubiegunową leczonych kwetapiną wykazały, że stosowanie kwetiapiny było związane z większą częstością występowania objawów pozapiramidowych (EPS) w porównaniu z grupą placebo (patrz punkt 4.8).

Samobójstwa/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej jest związana ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samookaleczeń i samobójstw (zdarzeń związanych z próbami samobójczymi). Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania istotnej klinicznie remisji. Ponieważ poprawa może nie wystąpić przez kilka pierwszych lub więcej tygodni leczenia, pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską do czasu wystąpienia poprawy. Ogólne doświadczenie kliniczne wskazuje, że ryzyko samobójstw zwiększa się we wczesnej fazie poprawy stanu klinicznego pacjenta.

Dodatkowo lekarz powinien rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia zdarzeń związanych z próbami samobójczymi po nagłym odstawieniu leku, biorąc pod uwagę znane czynniki ryzyka związane z

leczoną chorobą. Inne zaburzenia psychiczne, w których zalecana jest kwetiapina, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W związku z tym u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności, jak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad produktami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i po zmianie dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, zachowania lub myśli samobójcze oraz nietypowe zmiany w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

W krótkotrwałych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z ciężkimi epizodami depresyjnymi w chorobie dwubiegunowej stwierdzono zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u młodych pacjentów (młodszych niż 25 lat), leczonych kwetiapiną w porównaniu z leczonymi placebo (odpowiednio 3,0% vs. 0%).

Senność i zawroty głowy

Leczenie kwetiapiną związane było z występowaniem senności i powiązanych z nią objawów, takich jak uspokojenie (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych dotyczących leczenia pacjentów z epizodami depresji w chorobie dwubiegunowej, objawy te występowały zazwyczaj podczas pierwszych trzech dni leczenia i miały przede wszystkim nasilenie łagodne do umiarkowanego. Pacjenci z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej, u których występuje senność o ciężkim nasileniu, mogą wymagać częstszych wizyt przez okres minimum 2 tygodni od wystąpienia senności, lub do czasu poprawy, i może zajść konieczność rozważenia przerwania leczenia.

Leczeniu kwetiapiną towarzyszyło niedociśnienie ortostatyczne i związane z tym zawroty głowy (patrz punkt 4.8), które podobnie jak senność występują zwykle w początkowej fazie zwiększania dawki. Może to zwiększyć częstość przypadkowych urazów (upadki), szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Dlatego należy poradzić pacjentom zachowanie ostrożności do czasu, aż zapoznają się z potencjalnym wpływem produktu.

Układ sercowo-naczyniowy

Należy zachować ostrożność podczas stosowania kwetiapiny u pacjentów ze stwierdzoną chorobą sercowo naczyniową, chorobą naczyń mózgowych lub innymi schorzeniami predysponującymi do rozwoju niedociśnienia.

Kwetiapina może wywoływać niedociśnienie ortostatyczne, szczególnie w początkowym okresie stopniowego zwiększania dawki, dlatego w przypadku wystąpienia tego typu objawów należy rozważyć zmniejszenie dawki lub tempa jej zwiększania. Należy rozważyć wolniejszy schemat zwiększania dawki u pacjentów z chorobą sercowo- naczyniową.

Napady padaczkowe

W kontrolowanych badaniach klinicznych nie stwierdzono różnic w częstości występowania napadów padaczkowych u pacjentów otrzymujących kwetiapinę lub placebo. Brak jest dostępnych danych o częstości występowania drgawek u pacjentów u których w przeszłości występowały napady drgawek. Podobnie jak w przypadku innych środków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z wywiadem obciążonym napadami padaczkowymi (patrz punkt 4.8).

Objawy pozapiramidowe

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo stosowanie kwetiapiny wśród dorosłych pacjentów było związane ze zwiększoną częstością występowania objawów pozapiramidowych (ang. Extrapyramidal Syndrome EPS) w porównaniu do placebo u pacjentów leczonych z powodu epizodów dużej depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Stosowaniu kwetiapiny towarzyszy rozwój akatyzji, charakteryzującej się subiektywnie nieprzyjemnym lub przykrym niepokojem i potrzebą ruchu, które często związane są z niemożliwością siedzenia lub stania w miejscu. Objawy te są bardziej prawdopodobne w pierwszych kilku tygodniach leczenia. U pacjentów, u których rozwiną się te objawy, zwiększenie dawki może być szkodliwe.

Późna dyskineza

W razie wystąpienia oznak i objawów późnych dyskinez, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania leku. Objawy dyskinez późnych mogą się pogłębić lub nawet pojawić się po przerwaniu terapii (patrz punkt 4.8).

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Złośliwy zespół neuroleptyczny jest związany z leczeniem środkami przeciwpsychotycznymi, w tym kwetiapiną (patrz punkt 4.8). Do objawów klinicznych należą: hipertermia, zaburzenia stanu psychicznego, sztywność mięśni, zaburzenia czynności układu autonomicznego oraz zwiększone stężenie kinazy fosfokreatynowej. W przypadku ich wystąpienia należy przerwać stosowanie kwetiapiny i zastosować odpowiednie leczenie.

Ciężka neutropenia

W badaniach klinicznych dotyczących stosowania kwetiapiny stwierdzono nieliczne przypadki wystąpienia ciężkiej neutropenii (liczba neutrofili <0,5x109/l). Większość z nich miała miejsce w ciągu kilku pierwszych miesięcy leczenia kwetiapiną. Nie stwierdzono jednoznacznej zależności od dawki. Podczas badań przeprowadzonych po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano powrót do prawidłowej wartości liczby leukocytów i (lub) neutrofili po przerwaniu leczenia kwetiapiną. Do możliwych czynników ryzyka dla neutropenii należą: uprzednio istniejąca u pacjenta zmniejszona liczba leukocytów oraz wywiad obciążony neutropenią polekową. Należy przerwać stosowanie kwetiapiny u pacjentów z liczbą neutrofili <1,0x109/l. Zaleca się obserwację pacjentów pod kątem objawów zakażenia, a także kontrolowanie liczby neutrofili (do momentu przekroczenia wartości 1,5x109/l) (patrz punkt 5.1).

Interakcje

Patrz również punkt 4.5.

Jednoczesne zastosowanie kwetiapiny z lekami silnie pobudzającymi enzymy wątrobowe, jak karbamazepina czy fenytoina, skutkuje znacznym zmniejszeniem stężenia kwetiapiny w osoczu, co może zaburzać skuteczność leczenia kwetiapiną. Jeżeli pacjent przyjmuje leki pobudzające enzymy wątrobowe, leczenie kwetiapiną można rozpocząć jedynie, gdy lekarz stwierdzi, że korzyści płynące ze stosowania kwetiapiny przewyższają ryzyko związane z odstawieniem induktora enzymów wątrobowych. Istotne jest, by zmiany w podawaniu leków pobudzających enzymy wątrobowe przeprowadzane były stopniowo, a leki te, w razie potrzeby, zastępowane były środkami nie wykazującymi właściwości indukujących enzymy wątrobowe (np. walproinian sodu).

Masa ciała

U pacjentów przyjmujących kwetiapinę obserwowano przyrost masy ciała. Należy monitorować tę zmianę postępować zgodnie z klinicznym uzasadnieniem oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwpsychotycznych (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Hiperglikemia

Rzadko zgłaszano przypadki hiperglikemii i (lub) rozwoju lub nasilenia cukrzycy, której sporadycznie towarzyszyła kwasica ketonowa lub śpiączka, w tym kilka przypadków śmiertelnych (patrz punkt 4.8). Niekiedy donoszono o wcześniejszym zwiększeniu masy ciała, co mogło być czynnikiem predysponującym. Zaleca się prowadzenie odpowiedniej obserwacji klinicznej, zgodnej z wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwpsychotycznych. Pacjenci stosujący jakikolwiek lek przeciwpsychotyczny, w tym kwetiapinę, powinni być obserwowani pod kątem wystąpienia oznak i objawów hiperglikemii (takich jak polidypsja, poliuria, polifagia i osłabienie), a pacjenci z cukrzycą lub ryzykiem wystąpienia cukrzycy powinni być regularnie kontrolowani pod kątem pogorszenia kontroli stężenia glukozy. Należy regularnie kontrolować masę ciała.

Lipidy

Badania kliniczne z kwetiapiną wykazały zwiększenie stężenia triglicerydów i cholesterolu (patrz punkt 4.8). W przypadku zwiększenia stężenia lipidów należy postępować zgodnie z przyjętą praktyką kliniczną.

Zaburzenia metaboliczne

Obserwowane w badaniach klinicznych zmiany masy ciała, poziomu glukozy (patrz hiperglikemia) i lipidów we krwi u pacjentów (włączając tych z poziomem prawidłowym) może wystąpić pogorszenie profilu ryzyka metabolicznego, co wymaga właściwego postępowania zgodnie z przyjętą praktyką kliniczną (patrz punkt 4.8).

Wydłużenie odstępu QT

Podczas badań klinicznych oraz stosowania zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego nie odnotowano związku pomiędzy leczeniem kwetiapiną a trwałym zwiększeniem całkowitej długości odstępu QT. Po wprowadzeniu produktu do obrotu, odnotowano wydłużenie odstępu QT po zastosowaniu kwetiapiny w dawkach terapeutycznych (patrz punkt 4.8) oraz w przypadku przedawkowania (patrz punkt 4.9). Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność podczas przepisywania leku pacjentom z chorobami układu krążenia oraz wywiadem rodzinnym obciążonym przypadkami wydłużenia odstępu QT. Zalecane jest również zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania kwetiapiny zarówno z lekami o znanym działaniu wydłużającym odstęp QT lub z neuroleptykami, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz osób z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, zastoinową niewydolnością serca, przerostem serca, hipokaliemią lub hipomagnezemią (patrz punkt 4.5).

Objawy odstawienia

Po nagłym przerwaniu stosowania kwetiapiny obserwowano wystąpienie następujących ostrych objawów odstawienia: bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Dlatego zaleca się stopniowe odstawianie kwetiapiny przez okres przynajmniej jednego do dwóch tygodni (patrz punkt 4.8).

Osoby w podeszłym wieku z psychoza związana z demencją

Kwetiapina nie została dopuszczona do stosowania u osób z psychozą związaną z demencją.

W randomizowanych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo obserwowano około trzykrotne zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych z krążeniem mózgowym u osób z demencją przyjmujących atypowe leki przeciwpsychotyczne. Mechanizm tego zjawiska nie jest znany. Nie można wykluczyć zwiększenia ryzyka w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych oraz innych grup pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania kwetiapiny u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru mózgu.

Metaanaliza stosowania atypowych leków przeciwpsychotycznych w porównaniu z placebo wykazała, że pacjenci w podeszłym wieku z psychozą związaną z demencją stanowią grupę ryzyka wystąpienia zgonu w przypadku stosowania tychże leków. Z kolei w dwóch dziesięciotygodniowych badaniach kontrolowanych placebo, dotyczących stosowania kwetiapiny w tej samej populacji pacjentów (n=710; średnia wieku:83 lata; zakres: 56-99 lat), śmiertelność u pacjentów leczonych kwetiapiną wynosiła 5,5% w porównaniu z 3,2% w grupie przyjmującej placebo. Przyczyny śmierci pacjentów biorących udział w badaniu były różnorodne i odpowiadały prognozom dla tej populacji. Otrzymane dane nie udowodniły zależności przyczynowej pomiędzy leczeniem kwetiapiną oraz śmiercią osób w podeszłym wieku z demencją.

Dysfagia

Podczas stosowania kwetiapiny zgłaszano przypadki dysfagii (patrz punkt 4.8). Kwetiapina powinna być stosowana z zachowaniem ostrożności u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano przypadki występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej żył (ang. venous thromboembolism, VTE). Ponieważ u pacjentów przyjmujących leki przeciwpsychotyczne często występują nabyte czynniki ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej, przed rozpoczęciem i podczas leczenia kwetiapiną należy zidentyfikować wszystkie potencjalne czynniki ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej oraz podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze.

Zapalenie trzustki

W badaniach klinicznych oraz w okresie porejestracyjnym donoszono o przypadkach zapalenia trzustki. Wśród przypadków zgłoszonych po wprowadzeniu leku do obrotu, jednakże nie wykazano związku przyczynowego z czynnikiem ryzyka, wielu pacjentów wykazywało czynniki ryzyka predysponujące do zapalenia trzustki, takie jak podwyższone stężenie triglicerydów (patrz punkt 4.4), kamienie żółciowe czy spożywanie alkoholu.

Informacje dodatkowe

Dane dotyczące stosowania kwetiapiny w połączeniu z diwalpronianem lub litem w leczeniu ostrych umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych są ograniczone, aczkolwiek takie połączenie było dobrze tolerowane (patrz punkt 4.8 i 5.1). Dane wskazują na wystąpienie efektu addytywnego w 3. tygodniu stosowania leków.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Nie należy stosować tego produktu u pacjentów z rzadkimi zaburzeniami dziedzicznymi: nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lapp lub zaburzonym wchłanianiem glukozy-galaktozy.

Lek zawiera żółcień pomarańczową FCF (E110) i może powodować reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ponieważ działanie kwetiapiny związane jest głównie z czynnością ośrodkowego układu nerwowego, należy zachować ostrożność podczas stosowania kwetiapiny w połączeniu z innymi produktami leczniczymi działającymi na ośrodkowy układ nerwowy oraz alkoholem.

Najważniejszym enzymem cytochromu P450 odpowiedzialnym za metabolizm kwetiapiny jest cytochrom P450 (CYP) 3A4. W badaniach dotyczących interakcji przeprowadzonych u zdrowych ochotników stwierdzono, iż jednoczesne zastosowanie kwetiapiny (w dawce 25 mg) z ketokonazolem (inhibitorem CYP3A4) powodowało 5-8- krotne zwiększenie wartości pola pod krzywą (AUC) kwetiapiny. Na tej podstawie stosowanie kwetiapiny w połączeniu z inhibitorami CYP3A4 jest przeciwwskazane. Nie zaleca się również spożywania soku grejpfrutowego podczas terapii kwetiapiną.

W badaniu klinicznym z zastosowaniem wielokrotnych dawek, przeprowadzonym w celu ustalenia farmakokinetyki kwetiapiny podawanej przed oraz w trakcie leczenia karbamazepiną (znany środek pobudzający enzymy wątrobowe) istotnie zwiększał się klirens kwetiapiny wskutek jednoczesnego stosowania karbamazepiny. Powodowało to zmniejszenie układowej ekspozycji na kwetiapinę (wyrażonej w postaci AUC) do średnio 13% wartości ekspozycji obserwowanej przy stosowaniu wyłącznie kwetiapiny. U niektórych pacjentów powyższy efekt był jeszcze większy. Skutkiem tego typu interakcji może być zmniejszenie stężenia kwetiapiny w osoczu, mogące zaburzać skuteczność leczenia.

Jednoczesne zastosowanie kwetiapiny i fenytoiny (inny środek pobudzający enzymy mikrosomalne) powodowało znaczne zwiększenie klirensu kwetiapiny o około 450%. W przypadku pacjentów przyjmujących induktory enzymów wątrobowych, leczenie kwetiapiną można podjąć wyłącznie po wydaniu przez lekarza opinii, iż korzyści wynikające z zastosowania kwetiapiny przewyższają ryzyko związane z zaprzestaniem stosowania leku pobudzającego enzymy wątrobowe. Istotne jest, by zmiany w podawaniu induktorów enzymów wątrobowych przeprowadzane były stopniowo, a leki te, w razie potrzeby, zastępowane były środkami nie wykazującymi właściwości pobudzających enzymy wątrobowe (np. walproinian sodu) (patrz również punkt 4.4).

Farmakokinetyka kwetiapiny nie ulegała istotnym zmianom podczas równoczesnego stosowania z lekami przeciwdepresyjnymi: imipraminą (inhibitor CYP2D6) lub fluoksetyną (inhibitor CYP 3A4 i CYP 2D6).

Farmakokinetyka kwetiapiny nie ulegała istotnym zmianom podczas równoczesnego stosowania z lekami przeciwpsychotycznymi: rysperydonem lub haloperydolem. Stosowanie kwetiapiny w połączeniu z tiorydazyną skutkowało zwiększeniem klirensu kwetiapiny o około 70%.

Farmakokinetyka kwetiapiny nie ulegała zmianom podczas równoczesnego stosowania z cymetydyną.

Farmakokinetyka litu nie ulegała zmianom podczas równoczesnego stosowania z kwetiapiną.

Farmakokinetyka walproinianu sodu i kwetiapiny nie ulegała istotnym klinicznie zmianom podczas ich równoczesnego stosowania. Retrospektywne badanie dzieci i młodzieży, którzy otrzymali walproinian, kwetiapinę, lub obie substancje, odnotowano większą częstość występowania leukopenii i neutropenii w grupie skojarzonej w porównaniu do grup monoterapii.

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących interakcji kwetiapiny z produktami leczniczymi powszechnie stosowanymi w chorobach układu krążenia.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwetiapiny z produktami leczniczymi o potwierdzonym działaniu zaburzającym równowagę elektrolitową lub wydłużającym odstęp QTC.

Zgłaszano przypadki fałszywie dodatniego wyniku testu immunoenzymatycznego dla metadonu i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych u pacjentów, którzy zażywali kwetiapinę. Zaleca się potwierdzenie kwestionowanego wyniku przez wykonanie odpowiedniego badania chromatograficznego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dotychczas nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania kwetiapiny u kobiet w ciąży. Przeprowadzone do tej pory badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwości kwetiapiny, jednak nie przeprowadzono badań możliwego wpływu na rozwój oka płodu. Z tego powodu kwetiapina może być stosowana podczas ciąży wyłącznie w przypadku, gdy potencjalne korzyści przewyższają możliwe ryzyko. U noworodków narażonych na działanie leków przeciwpsychotycznych (w tym kwetiapiny) w trzecim trymestrze ciąży występuje ryzyko pojawienia się działań niepożądanych w tym objawów pozapiramidowych i/lub odstawiennych, które mogą się różnić nasileniem i czasem trwania po porodzie. Odnotowano doniesienia o nadmiernym pobudzeniu, nadciśnieniu, niedociśnieniu tętniczym, drżeniu, senności, zaburzeniach oddechowych lub zaburzeniach karmienia. W konsekwencji należy uważnie monitorować stan noworodków.

Karmienie piersią

Z dostępnych danych wynika, iż kwetiapina przenika do mleka kobiecego, nie wiadomo jednak, w jakim stopniu. Należy zalecić pacjentkom karmiącym piersią unikanie karmienia podczas przyjmowania kwetiapiny.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Ponieważ działanie kwetiapiny związane jest głównie z funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego, stosowanie jej może wpływać na czynności wymagające uwagi. Z tego powodu należy zabronić pacjentom prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu do czasu określenia osobniczej wrażliwości wpływu produktu na powyższe czynności.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kwetiapiny należą: senność, zawroty głowy, suchość w ustach, niewielkie osłabienie, zaparcia, tachykardia, niedociśnienie ortostatyczne oraz niestrawność.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, podczas stosowania kwetiapiny mogą wystąpić: przyrost masy ciała, omdlenia, złośliwy zespół neuroleptyczny, leukopenia, neutropenia oraz obrzęki obwodowe.

Częstości występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kwetiapiny zostały zestawione poniżej zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez Radę Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (CIOMS III Working Group; 1995).

Częstości występowania działań niepożądanych zostały uszeregowane w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100,<1/10), niezbyt często (>1/1000,<1/100), rzadko (>1/10 000,<1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), ), oraz nieznana (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często Często

Niezbyt często

Obniżenie stężenia hemoglobiny23 Leukopenia2/4, Eozynofilia28, Obniżenie ogólnej liczby neutrofili

Trombocytopenia,Małopłytkowość14 , Niedokrwistość

Rzadko

Nieznana

Agranulocytoza29

Neutropenia1

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często Bardzo rzadko

Nadwrażliwość (w tym alergiczne reakcje skórne) Reakcja anafilaktyczna6

Zaburzenia endokrynologiczne

Często

Hiperprolaktynemia16, Spadek całkowitego stężenia T425, Spadek stężenia wolnego T425, Spadek całkowitego stężenia T325, Wzrost stężenia TSH25

Niezbyt często

Spadek stężenia wolnego T3, Niedoczynność tarczycy22

Bardzo rzadko

Nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Podwyższone stężenie triglicerydów11,31 , Podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego (głównie frakcji LDL)12,31, Obniżenie stężenia cholesterolu HDL18, 31, Zwiększenie masy ciała 9,31

Często

Zwiększenie łaknienia, Wzrost stężenia glukozy we krwi do poziomu hiperglikemii 7 31

Niezbyt często

Hiponatremia 20, Cukrzyca 1 5 6

Rzadko

Zespół metaboliczny 30

Zaburzenia psychiczne

Często

Nietypowe sny i koszmary senne, Myśli i zachowania samobójcze21

Rzadko

Somnambulizm i podobne zachowania, takie iak mówienie przez sen i zaburzenia odżywiania

związane ze snem.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zawroty głowy4, 17, Senność2, 17, Bóle głowy

Często

Omdlenia4, 17 Objawy pozapiramidowe 113, Dyzartria

Niezbyt często

Napady padaczki1, Zespół niespokojnych nóg, Późne dyskinezy 1 6

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca24 , Tachykardia4

Niezbyt często

Wydłużenie odstępu QT 1 31 19 , bradykardia 32

Zaburzenia oka

Często

Niewyraźne widzenie

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie ortostatyczne 4 17

Rzadko

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 1

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Zapalenie błony śluzowej nosa, Bezdech24

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Suchość w jamie ustnej

Często

Zaparcia, niestrawność, wymioty 26

Niezbyt często

Dysfagia8

Rzadko

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Podwyższone stężenie aminotransferaz w surowicy krwi (AlAT, AspAT)3, Podwyższone stężenie GGTP3

Rzadko

Żółtaczka6 , Zapalenie wątroby6

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy6, Zespół Stevensa-Johnsona6

Nieznana

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka, Rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko:

Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych (rabdomioliza)

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Nieznana:

Zespół odstawienia leku u noworodka (patrz punkt 4.6)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:

Zaburzenia seksualne

Rzadko

Priapizm, mlekotok, obrzmienie piersi, zaburzenia mie siączkowania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Objawy odstawienne 1 10

Często

Łagodne osłabienie, obrzęki obwodowe, rozdrażnienie, Gorączka

Rzadko

Złośliwy zespół neuroleptyczny 1 , Hipotermia

Wyniki badań

Rzadko

Zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej 15

1    Patrz punkt 4.4.

2    Senność może wystąpić zwykle w ciągu dwóch pierwszych tygodni podawania kwetiapiny i zazwyczaj ustępuje w dalszym etapie leczenia.

3    U niektórych pacjentów przyjmujących kwetiapinę obserwowano bezobjawowe zwiększenie (od poziomu normalnego do trzykrotnie przekraczającego górną granicę normy) aktywności aminotransferaz (ALT, AST) w osoczu oraz aktywności GGTP. Parametry te zwykle powracały do prawidłowych wartości w trakcie dalszego leczenia.

4    Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych o działaniu blokującym receptory alfa 1- adrenergiczne, kwetiapina może często wywoływać niedociśnienie ortostatyczne z towarzyszącymi zawrotami głowy, tachykardią oraz, w niektórych przypadkach, omdleniami, szczególnie podczas początkowego okresu zwiększania dawki (patrz punkt 4.4).

5    Odnotowano nieliczne przypadki nasilenia istniejącej uprzednio cukrzycy.

6    Dane dotyczące częstości działań niepożądanych pochodzą tylko z danych porejestracyjnych wynikających z zastosowania kwetiapiny w postaci tabletki o natychmiastowym uwalnianiu.

7    Stężenie glukozy we krwi na czczo >126 mg/dl (>7,0 mmol/l) lub stężenie glukozy we krwi nie na czczo > 200 mg/dl (>11,1 mmol/l) przynajmniej w jednym badaniu.

8    Zwiększenie częstości występowania utrudnień w połykaniu po zastosowaniu kwetiapiny w porównaniu z placebo obserwowano tylko w badaniach klinicznych dotyczących epizodów depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej.

9    W oparciu o >7% zwiększenie masy ciała w porównaniu z danymi wyjściowymi. Występuje zwłaszcza podczas pierwszych tygodni leczenia.

10    Najczęściej występującymi objawami odstawiennymi obserwowanymi w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem kwetiapiny w monoterapii, których celem była obserwacja objawów odstawiennych, były: bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Częstość ich występowania zmniejszała się znacząco po tygodniu od zaprzestania leczenia.

11    Stężenie trójglicerydów >200 mg/dl (>2,258 mmol/l) (pacjenci >18 lat) lub >150 mg/dl (>1,694 mmol/l) (pacjenci <18 lat) przynajmniej w jednym badaniu.

12    Stężenie cholesterolu >240 mg/dl (>6,2064 mmol/l) (pacjenci >18 lat) lub >200 mg/dl (>5,172 mmol/l) (pacjenci <18 lat) przynajmniej w jednym badaniu. Zwiększenie stężenia cholesterolu frakcji LDL >30 mg/dl (>0,769 mmol/l) obserwowano bardzo często. Średnia zmiana u pacjentów, u których wystąpiło zwiększenie, wyniosła 41,7 mg/dl (>1,07 mmol/l).

13    Patrz tekst poniżej.

14    Liczba płytek <100 x 109/l przynajmniej w jednym badaniu.

15    Zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej raportowane w badaniach klinicznych niezwiązane z występowaniem złośliwego zespołu neuroleptycznego.

16    Stężenia prolaktyny (pacjenci >18 roku życia): >20 pg/l (>869,56 pmol/l) mężczyźni;>30 pg /l (>1304.34 pmol/l) kobiety w dowolnym czasie.

17    Mogą prowadzić do upadków.

18    Cholesterol frakcji HDL: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) mężczyźni; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) kobiety w dowolnym czasie.

19    Odsetek pacjentów, u których występuje przesunięcie odstępu QTc <450 milisekund do > 450 milisekund ze wzrostem > 30 milisekund. W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych kwetiapiny, średnia zmiana i odsetek pacjentów, u których wystąpiło przesunięcie wartości do poziomu znamiennego klinicznie, są podobne dla kwetiapiny i placebo.

20    Zmiana z >132 mmol/l do <132 mmol/l przynajmniej w jednym badaniu.

21    Donoszono o przypadkach myśli i zachowań samobójczych u pacjentów w trakcie leczenia kwetiapiną XR lub bezpośrednio po zakończeniu leczenia (patrz punkty 4.4 i 5.1).

22    Patrz punkt 5.1.

23 U 11% pacjentów biorących udział we wszystkich, włączając otwarte, badaniach nad kwetiapiną, zaobserwowano przynajmniej jeden przypadek zmniejszenia stężenia hemoglobiny do <13 g/dl (8,07 mmol/l) u mężczyzn i <12 g/dl (7,45 mmol/l) u kobiet. U pacjentów tych, średni maksymalny spadek stężenia hemoglobiny w dowolnym czasie wynosił 1,50 g/dl.

24 Doniesieniom tym często towarzyszyły informacje o występowaniu tachykardii, zwrotów głowy, niedociśniema ortostatycznego oraz (lub) współistniejącej choroby serca/układu oddechowego.

25 W oparciu o zmiany stężenia od poziomu prawidłowego do poziomu istotnego klinicznie, niezależnie od czasu, we wszystkich badaniach. Wielkość zmian w stężeniu całkowitego T4, T4 w postaci wolnej, całkowitego T3 i T3 w postaci wolnej zdefiniowano jako spadek <0,8 x dolna granica normy (pmol/l) oraz dla TSH jako wzrost > 5 mlU/l w dowolnym czasie.

26 W oparciu o zwiększoną częstość występowania wymiotów u pacjentów w podeszłym wieku (> 65 lat).

27 W oparciu o zmiany stężenia od poziomu prawidłowego do poziomu istotnego klinicznie, niezależnie od czasu, we wszystkich badaniach. Wielkość zmian w liczbie białych krwinek (WBC) zdefiniowano jako spadek < 3 x 109/l w dowolnym czasie.

28 W oparciu o zmiany stężenia od poziomu prawidłowego do poziomu istotnego klinicznie, niezależnie od czasu, we wszystkich badaniach. Wielkość zmian w liczbie eozynofili zdefiniowano jako wzrost > 1 x 109/l w dowolnym czasie.

29 Spadek liczby neutrofili z poziomu wyjściowego > 1,5 x 109/l do wartości <1,5 x 109/l w dowolnym czasie w trakcie trwania leczenia.

30 W oparciu o zgłoszenia działań niepożądanych w postaci zespołu metabolicznego we wszystkich badaniach klinicznych dotyczących kwetiapiny.

31 U niektórych pacjentów zaobserwowano w badaniach klinicznych pogorszenie więcej niż jednego spośród takich czynników metabolicznych jak zwiększenie masy ciała, stężenie glukozy we krwi oraz stężenie lipidów (patrz punkt 4.4).

32Może wystąpić w trakcie lub na początku rozpoczęcia leczenia i być związane z niedociśnieniem i / lub omdleniem. Częstotliwość na podstawie zgłoszonych działań niepożądanych obserwowanych bradykardii i pokrewnych wydarzeń we wszystkich badaniach klinicznych z kwetiapiną.

Podczas stosowania leków neuroleptycznych odnotowano przypadki wystąpienia wydłużenia odstępu QT, arytmii komorowej, nagłej niewyjaśnionej śmierci, zatrzymania akcji serca oraz „torsade de pointes”. Wymienione działania niepożądane są uważane za charakterystyczne dla tej grupy leków.

Dzieci i młodzież (10 - 17 lat)

W przypadku dzieci i młodzieży należy rozważyć możliwość wystąpienia tych samych działań niepożądanych, które zostały opisane powyżej dla pacjentów dorosłych. W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie działań niepożądanych, które u dzieci i młodzieży (10 - 17 lat) mogą wystąpić ze zwiększoną częstością niż u pacjentów dorosłych lub które nie zostały zidentyfikowane w przypadku osób dorosłych.

Częstość występowania działań niepożądanych: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10,000, <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10,000) , oraz nieznana (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo często:

Zwiększone łaknienie

Badania diagnostyczne Bardzo często:

Wzrost poziomu prolaktyny1, zwiększone ciśnienie krwi2

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często:

Objawy pozapiramidowe3

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często:_

Drażliwość4


1.    Stężenie prolaktyny (pacjenci < 18 lat): >20 ug/l (>869,56 pmol/l) mężczyźni; >26 ug/l (>1130,428 pmol/l) kobiety w dowolnym czasie. Mniej niż 1% pacjentów miało zwiększone stężenie prolaktyny >100 ug/l.

2.    W oparciu o zmiany powyżej klinicznie znaczących wartości progowych (na podstawie kryteriów stosowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia) lub zwiększenie >20mmHg dla skurczowego lub >10 mmHg dla rozkurczowego ciśnienia krwi w dowolnym momencie w czasie trwania 2 ostrych (3-6 tygodni) badań klinicznych kontrolowanych placebo przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży.

3.    Patrz punkt 5.1

4.    Uwaga: Częstość występowania jest zbliżona do obserwowanej u pacjentów dorosłych, jednak drażliwość u dzieci i młodzieży może wynikać z innych uwarunkowań klinicznych niż u dorosłych.

4.9 Przedawkowanie

Odnotowywane objawy i dolegliwości były na ogół skutkiem nasilenia znanego działania farmakologicznego substancji, np. senność i uspokojenie, tachykardia oraz zmniejszone ciśnienie.

W badaniach klinicznych odnotowano zgon pacjenta po ostrym przedawkowaniu samej kwetiapiny w dawce 13,6 g, natomiast w badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu produktu do obrotu odnotowano zgon już po zażyciu dawki 6 g samej kwetiapiny. Obserwowano jednak przypadki przeżycia po ostrych przedawkowaniach kwetiapiny w dawkach do 30 g. Po wprowadzeniu produktu do obrotu odnotowano bardzo rzadkie przypadki przedawkowania samej kwetiapiny powodujące śmierć lub śpiączkę.

Ponadto, zgłoszono następujące objawy po przedawkowaniu kwetiapiny stosowanej w monoterapii: wydłużenie odstępu QT, napady padaczki, stany padaczkowe, rabdomioliza, zapaść oddechowa, zatrzymanie moczu, splątanie, majaczenie i (lub) pobudzenie.

Pacjenci z uprzednio istniejącą ciężką chorobą układu krążenia mogą być zagrożeni zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawów przedawkowania (patrz punkt 4.4).

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Nie istnieje specyficzne antidotum dla kwetiapiny. W przypadku wystąpienia ciężkich objawów przedawkowania należy uwzględnić możliwość leczenia wieloma środkami. Zalecane jest leczenie pacjenta na oddziale intensywnej terapii z udrożnieniem i utrzymaniem drożności dróg oddechowych, zapewnieniem odpowiedniej tlenoterapii i wentylacji, monitorowaniem i podtrzymywaniem czynności układu krążenia. Ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących zapobiegania wchłaniania kwetiapiny po przedawkowaniu, należy rozważyć przeprowadzenie płukania żołądka może być wskazane w przypadku ciężkich zatruć najlepiej w ciągu godziny od zażycia leku. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego.

W przypadkach przedawkowania kwetiapiny oporne niedociśnienie tętnicze należy leczyć odpowiednimi środkami, takimi jak dożylnie podawanie płynów i (lub) środków sympatykomimetycznych. Należy unikać podawania adrenaliny i dopaminy, ponieważ beta-stymulacja może nasilić niedociśnienie w ustalaniu wywołanej kwetiapiną blokady alfa.

Pacjent powinien pozostać pod ścisłą opieką lekarską aż do powrotu do zdrowia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwpsychotyczne. kod ATC: N05A H04

Mechanizm działania

Kwetiapina należy do grupy atypowych leków przeciwpsychotycznych.

Kwetiapina i jej aktywny metabolit występujący w osoczu- nor-kwetiapina, wykazują powinowactwo do wielu receptorów wiążących neuroprzekaźniki. Kwetiapina i nor-kwetiapina charakteryzują się powinowactwem do mózgowych receptorów serotoninowych 5HT2 oraz dopaminowych Di i D2. Uważa się, że antagonizm receptorów oraz większa selektywność w stosunku do receptora serotoninowego 5HT2 w porównaniu do D2 stanowią składowe mechanizmu odpowiedzialnego za klinicznie właściwości przeciwpsychotyczne kwetiapiny oraz niewielką częstość występowania objawów pozapiramidowych podczas jej stosowania. Ponadto, nor-kwetiapina wykazuje duże powinowactwo w stosunku do transportera norepinefryny. Kwetiapina i nor-kwetiapina charakteryzują się także dużym powinowactwem wobec receptorów histaminergicznych oraz ai-adrenergicznych, a także mniejszym powinowactwem w stosunku do receptorów a2-adrenergicznych oraz serotoninowych 5HTia. Powinowactwo leku wobec receptorów cholinergicznych muskarynowych oraz receptorów benzodiazepinowych jest nieznaczne.

Działanie farmakodynamiczne

Kwetiapina wykazywała aktywność w badaniach dotyczących działania przeciwpsychotycznego, takich jak test warunkowego unikania odpowiedzi. Przejawia również właściwości blokujące działanie agonistów dopaminy, co stwierdzono w badaniach behawioralnych oraz elektrofizjologicznych. Powoduje także zwiększenie stężenia metabolitów dopaminy, co stanowi wskaźnik neurochemiczny zablokowania receptora D2.

W badaniach przedklinicznych dotyczących przewidywania częstości występowania objawów pozapiramidowych, kwetiapina wykazywała właściwości odmienne niż inne leki przeciwpsychotyczne i charakteryzowała się atypowym profilem działania. Długotrwałe stosowanie kwetiapiny nie powoduje nadwrażliwości receptorów dopaminowych D2. Stosowana w dawkach terapeutycznych blokujących receptor dopaminowy D2 wywołuje jedynie nieznaczną katalepsję. Kwetiapina, po długotrwałym stosowaniu, wykazuje selektywność w stosunku do układu limbicznego wywołując blokadę depolaryzacji neuronów mezolimbicznych, nie zaś neuronów substancji czarnej prążkowia zawierających dopaminę. U małp z rodzaju Cebus wrażliwych na haloperydol lub którym nigdy nie podawano kwetiapiny odnotowano nieznaczne zaburzenia dystoniczne po ostrym i długotrwałym podawaniu kwetiapiny (patrz punkt 4.8).

Skuteczność kliniczna

Schizofrenia

W trzech badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, przeprowadzonych u pacjentów ze schizofrenią, z zastosowaniem zmiennych dawek kwetiapiny, nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami przyjmującymi kwetiapinę bądź placebo, dotyczących częstości występowania objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego zastosowania leków antycholinergicznych. Badanie kontrolowane placebo oceniające wpływ stosowania stałych dawek kwetiapiny (w zakresie 75-750 mg/dobę) nie wykazało różnic dotyczących częstości występowania objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego zastosowania leków antycholinergicznych. Długotrwała skuteczność kwetiapiny o natychmiastowym uwalnianiu, stosowanej w zapobieganiu nawrotów schizofrenii, nie została zweryfikowana w badaniach klinicznych z zastosowaniem ślepej próby. W badaniach otwartych przeprowadzonych u pacjentów ze schizofrenia, kwetiapina skutecznie podtrzymywała poprawę stanu klinicznego podczas kontynuacji leczenia u pacjentów reagujących na leczenie w początkowej fazie terapii, co wskazuje na skuteczność leczenia w dłuższym okresie czasu.

Choroba dwubiegunowa

W czterech badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, z zastosowaniem kwetiapiny w dawkach do 800 mg/dobę w leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych, zarówno w monoterapii (dwa badania), jak i w połączeniu z litem lub solą semisodową kwasu walproinowego, nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami przyjmującymi placebo bądź kwetiapinę, dotyczących częstości występowania objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego zastosowania leków antycholinergicznych.

W przypadku leczenia umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych, kwetiapina wykazywała większą skuteczność niż placebo w zakresie łagodzenia objawów manii w okresie 3 i 12 tygodni, w 2 badaniach dotyczących monoterapii. Nie ma danych dotyczących długotrwałej skuteczności kwetiapiny w zakresie zapobiegania następującym po sobie epizodom manii i depresji. Dane dotyczące stosowania kwetiapiny w skojarzeniu z solą semisodową kwasu walproinowego lub solami litu w leczeniu ostrych, umiarkowanych lub ciężkich epizodów manii w okresie 3 i 6 tygodni są ograniczone. Niemniej jednak, tego rodzaju leczenie skojarzone było dobrze tolerowane. Dane wykazywały efekt addycyjny w 6 tygodniu leczenia.

Uśredniona mediana dawki kwetiapiny w ostatnim tygodniu leczenia u pacjentów dobrze odpowiadających na leczenie wynosiła 600 mg na dobę, a u 85% pacjentów mieściła się w zakresie 400 do 800 mg/dobę.

W czterech badaniach klinicznych, obejmujących okres 8 tygodni, przeprowadzonych u pacjentów z objawami depresji o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, w przebiegu choroby dwubiegunowej typu I i II, leczenie kwetiapiną o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 300 mg i 600 mg było znamiennie korzystniejsze niż stosowanie placebo, w kontekście znaczących klinicznie parametrów oceny: średniej poprawy wg skali MADRS oraz odpowiedzi zdefiniowanej jako przynajmniej 50% poprawy całkowitego wyniku w skali MADRS, w porównaniu do wartości początkowej .Nie stwierdzono różnic dotyczących stopnia odpowiedzi pomiędzy grupami pacjentów otrzymujących kwetiapinę o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 300 mg i 600 mg .

Podczas kontynuacji dwóch z powyższych badań wykazano, że długotrwałe leczenie pacjentów odpowiadających na kwetiapinę o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 300 lub 600 mg, było skuteczniejsze, w porównaniu ze stosowaniem placebo, w odniesieniu do objawów depresji, ale nie w odniesieniu do objawów maniakalnych.

W dwóch badaniach klinicznych dotyczących stosowania kwetiapiny w skojarzeniu z lekami normotymicznymi, oceniających skuteczność w przeciwdziałaniu nawrotom u pacjentów z epizodami depresji, manii, lub mieszanymi, uzyskano korzystniejszy efekt w kontekście wydłużenia czasu do nawrotu zaburzeń nastroju (epizodu depresji, manii lub mieszanego) w przypadku podawania obu leków w skojarzeniu, niż podczas monoterapii lekami normotymicznymi,. Kwetiapinę podawano 2 razy na dobę w łącznej dawce 400-800 mg na dobę w leczeniu skojarzonym z solami litu lub kwasu walproinowego.

W długotrwałym (trwającym do 2 lat) badaniu klinicznym oceniającym zapobieganie nawrotom u pacjentów z epizodami manii, depresji lub objawami mieszanymi w przebiegu choroby dwubiegunowej I typu, kwetiapina wykazywała większą skuteczność niż placebo w zakresie wydłużenia czasu do wystąpienia jakiegokolwiek epizodu zaburzenia nastroju (depresji, manii lub mieszanego). Liczba pacjentów z epizodami zaburzeń nastroju wynosiła 91 (22,5%) w grupie stosującej kwetiapine. 208 (51,5%) w grupie placebo oraz 95 (26,1%) w grupie przyjmującej sole litu. U pacjentów, u których stwierdzono odpowiedź na leczenie kwetiapiną, porównanie ciągłego leczenia kwetiapiną z wynikami leczenia po zmianie leku na sole litu nie wykazało wydłużenia czasu do nawrotu zaburzeń nastroju.

W badaniach klinicznych wykazano, że kwetiapina jest skuteczna w leczeniu schizofrenii i manii w przypadku podawania dwa razy na dobe, chociaż okres półtrwania kwetiapiny wynosi około 7 godzin. Obserwacje te potwierdzają również wyniki badań z zastosowaniem pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), które wykazały związanie sie kwetiapiny z receptorami 5HT2 i D2, utrzymujące się do 12 godzin od podania preparatu. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa dawek większych niz 800 mg/dobe.

Bezpieczeństwo kliniczne

W badaniach klinicznych z zastosowaniem placebo, dotyczących krótkotrwałego leczenia pacjentów ze schizofrenią lub epizodem manii w przebiegu choroby dwubiegunowej, łączna częstość objawów pozapiramidowych w przypadku stosowania kwetiapiny była zbliżona do placebo (schizofrenia: 7,8% w grupie przyjmującej kwetiapine i 8,0% w grupie przyjmującej placebo; epizod manii w przebiegu choroby dwubiegunowej: 11,2% w grupie przyjmującej kwetiapine i 11,4% w grupie przyjmującej placebo). Wieksze odsetki pacjentów z objawami pozapiramidowymi obserwowano w grupie przyjmującej kwetiapine, w porównaniu z grupą placebo, w badaniach klinicznych oceniających krótkotrwałe leczenie MDD (cieżkie zaburzenie depresyjne) oraz depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem placebo, dotyczących krótkotrwałego leczenia kwetiapiną pacjentów z epizodem depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej, łączna czestość objawów pozapiramidowych w grupie otrzymującej kwetiapine wynosiła 8,9% w porównaniu z 3,8% dla placebo. W obejmujących krótki okres czasu badaniach z zastosowaniem placebo, oceniających stosowanie leku w monoterapii u pacjentów w podeszłym wieku z cieżkim zaburzeniem depresyjnym, łączna czestość wystepowania objawów pozapiramidowych wynosiła 9,0% w grupie przyjmującej kwetiapine o przedłużonym uwalnianiu oraz 2,3% w grupie placebo. Zarówno w badaniach dotyczących depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej, jak i MDD, czestość poszczególnych działań niepożądanych (np. akatyzji, zespołu pozapiramidowego, drżeń, dyskinez, dystonii, niepokoju, samowolnych skurczów mieśni, nadaktywności psychomotorycznej i sztywności mieśni) nie przekraczała 4% w żadnej z badanych grup.

W krótkotrwałych badaniach (obejmujących okres od 3 do 8 tygodni) z zastosowaniem placebo, dotyczących stosowania preparatu w stałej dawce (50 mg/dobe- 800 mg/dobe), średni przyrost masy ciała u pacjentów leczonych kwetiapiną wynosił od 0,8 kg dla dawki 50 mg/dobe do 1,4 kg dla dawki 600 mg/dobe (przy mniejszym przyroście dla dawki 800 mg/dobe), w porównaniu z 0,2 kg u pacjentów przyjmujących placebo. Odsetek pacjentów leczonych kwetiapiną, u których odnotowano przyrost masy ciała >7%, wynosił od 5,3% dla dawki 50 mg/dobe do 15,5% dla dawki 400 mg/dobe (przy mniejszym odsetku dla dawek 600 i 800 mg/dobe), w porównaniu z 3,7% dla pacjentów z grupy placebo.

Badania oceniające prewencyjne stosowanie leku w dłuższym okresie czasu obejmowało okres otwarty (od 4 do 36 tygodni), podczas którego pacjentów leczono kwetiapiną, a nastepnie okres wycofania leku u cześci pacjentów, w którym pacjentów przydzielono losowo do grup przyjmujących kwetiapine lub placebo. W przypadku pacjentów przydzielonych do grupy przyjmującej kwetiapine, średni przyrost masy ciała w okresie otwartym wynosił 2,56 kg, a w 48 tygodniu okresu badania randomizowanego-3,22 kg, w porównaniu z momentem przystąpienia do badania otwartego.W przypadku pacjentów przydzielonych do grupy placebo, średni przyrost masy ciała w okresie otwartym wynosił 2,39 kg, a w 48 tygodniu okresu badania randomizowanego- 0,89 kg, w porównaniu z momentem przystąpienia do badania otwartego.

W badaniu klinicznym z zastosowaniem placebo u pacjentów w podeszłym wieku z psychozą związaną z demencją, częstość działań niepożądanych ze strony układu naczyniowego mózgu na 100 pacjentolat w grupie pacjentów leczonych kwetiapiną nie była większa niż w grupie otrzymującej placebo.

We wszystkich badaniach klinicznych kontrolowanych placebo obejmujących krótki okres czasu, oceniających zastosowanie kwetiapiny w monoterapii u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofilów >1.5x109/l. odsetek pacjentów z co najmniej jednokrotnym wystąpieniem liczby neutrofilów <1.5x109/l wynosił 1,9% w przypadku stosowania kwetiapiny i 1,3% w przypadku stosowania placebo. Występowanie zmian liczby neutrofilów do >0.5-<1.0 x 109/l było takie samo (0,2%) u pacjentów leczonych kwetiapiną i przyjmujących placebo. We wszystkich badaniach klinicznych(z zastosowaniem placebo. otwartych. z czynną substancją porównawczą; u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofilów >1,5x109/l) odsetek pacjentów przyjmujących kwetiapinę z co najmniej jednokrotnym wystąpieniem liczby neutrofilów <1.5x109/l wynosił 2.9%. a w przypadku liczby neutrofilów <0.5x109/l - 0.21%.

Leczenie kwetiapiną było związane z zależnym od dawki zmniejszeniem stężenia hormonów tarczycy we krwi. Częstość występowania zmian w stężeniu TSH wynosiła 3,22% u pacjentów przyjmujących kwetiapinę oraz 2.7% w grupie placebo. W przeprowadzonych badaniach. częstość występowania zmian w obu kierunkach o potencjalnym znaczeniu klinicznym. dotyczących T3 lub T4 i TSH była niewielka. a obserwowane zmiany stężenia hormonów tarczycy nie były związane z klinicznymi objawami niedoczynności tarczycy. Zmniejszenie stężenia całkowitego i wolnego T4 było najsilniejsze w pierwszych 6 tygodniach leczenia kwetiapiną. nie odnotowano dalszego zmniejszenia podczas długotrwałego leczenia. W prawie 2/3 przypadków. przerwanie leczenia kwetiapiną było związane z powrotem stężenia całkowitego i wolnego T4 do wartości prawidłowych. niezależnie od czasu trwania leczenia.

Zaćma/zmętnienie soczewki

W badaniu klinicznym oceniającym działanie wywołujące zaćmę, porównującym kwetiapinę (200-800 mg/dobę) z risperidonem (2-8 mg) u pacjentów ze schizofrenią lub zaburzeniami schizoafektywnymi. odsetek pacjentów ze zwiększonym stopniem zmętnienia soczewki w grupie przyjmującej kwetiapinę nie był większy (4%) niż w grupie przyjmującej risperidon (10%) u pacjentów z ekspozycją na lek >21 miesięcy.

Dzieci i młodzież (10-17 lat)

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwetiapiny oceniano w 3-tygodniowym badaniu klinicznym z zastosowaniem placebo. dotyczącym leczenia epizodów manii (284 pacjentów z USA w wieku 10-17 lat). Ok. 45% pacjentów charakteryzowało się dodatkowo zdiagnozowanym ADHD. Ponadto wykonano 6-tygodniowe badanie z zastosowaniem placebo dotyczące leczenia schizofrenii (222 pacjentów w wieku 13-17 lat). Z obu badań wykluczono pacjentów. u których stwierdzono brak odpowiedzi na kwetiapinę. Leczenie kwetiapiną rozpoczynano od podawania dawki 50 mg/dobę, która była zwiększana w 2 dniu do 100 mg/dobę. Następnie dawkę dostosowywano do uzyskania stężenia docelowego (mania 400-600 mg/dobę, schizofrenia 400-800 mg/dobę) w odstępach co 100 mg/dobę, przy podawaniu leku 2 lub 3 razy na dobę.

W badaniu dotyczącym leczenia epizodów manii. średnia zmiana najmniejszych kwadratów dotycząca liczby punktów w skali YMRS (skala manii wg Younga). w porównaniu z momentem rozpoczęcia badania (substancja czynna minus placebo). wynosiła -5,21 dla kwetiapiny w dawce 400 mg/dobę i -6.56 dla kwetiapiny w dawce 600 mg/dobę. Odsetek pacjentów odpowiadających na leczenie (poprawa YMRS >50%) wynosił 64% dla kwetiapiny w dawce 400 mg/dobe. 58/% dla kwetiapiny w dawce 600 mg/dobe oraz 37% w grupie placebo.

W badaniu dotyczącym schizofrenii. średnia zmiana najmniejszych kwadratów dotycząca liczby punktów w skali PANSS (skala objawów pozytywnych i negatywnych). w porównaniu z momentem rozpoczęcia badania (substancja czynna minus placebo). wynosiła -8,16 dla kwetiapiny w dawce 400 mg/dobe i -9.29 dla kwetiapiny w dawce 800 mg/dobe. Stosowanie kwetiapiny w małej dawce (400 mg/dobe) ani w dużej dawce (800 mg/dobe) nie było związane z większym odsetkiem pacjentów wykazujących odpowiedź na leczenie (zdefiniowana jako >30% zmniejszenie łącznej liczby punktów w skali PANSS w porównaniu z momentem rozpoczecia badania). niż podawanie placebo. Zarówno w przypadku manii. jak i schizofrenii. stosowanie wiekszych dawek powodowało zmniejszenie liczby pacjentów odpowiadających na leczenie.

Nie ma dostepnych danych dotyczących podtrzymywania działania leku lub zapobiegania nawrotom w tej grupie wiekowej.

W 26-tygodniowym. otwartym badaniu (n=380 pacjentów). stanowiącym przedłużenie badań dotyczących stosowania pełnej dawki kwetiapiny (400-800 mg/dobe). uzyskano dodatkowe dane dotyczące bezpieczeństwa. U dzieci i młodzieży stwierdzono zwiekszone ciśnienie krwi oraz wzrost czestości wystepowania wzmożonego łaknienia. objawów pozapiramidowych oraz zwiekszonego steżenia prolaktyny w osoczu. w porównaniu z dorosłymi pacjentami (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Objawy pozapiramidowe

W badaniu z zastosowaniem placebo. oceniającym krótkotrwałe podawanie preparatu w monoterapii u młodzieży (13-17 lat) ze schiozofrenią. łączna czestość wystepowania objawów pozapiramidowych wynosiła 12.9% dla kwetiapiny i 5.3% dla placebo. natomiast czestość wystepowania poszczególnych działań niepożądanych (np. akatyzji. drżeń. zaburzeń pozapiramidowych. hipokinezji. niepokoju. nadaktywności psychomotorycznej. sztywności mieśni. dyskinezji) nie przekraczała 4.1% w żadnej grupie badanej. W badaniu z zastosowaniem placebo. oceniającym krótkotrwałe podawanie preparatu w monoterapii u dzieci i młodzieży (10-17 lat) z epizodami manii w przebiegu choroby dwubiegunowej. łączna czestość wystepowania objawów pozapiramidowych wynosiła 3.6% w grupie przyjmującej kwetiapine oraz 1.1% w grupie placebo. W długoterminowym badaniu otwartym. przeprowadzonym u pacjentów ze schizofrenią lub manią w przebiegu choroby dwubiegunowej. łączna czestość wystepowania wymagających interwencji objawów pozapiramidowych wynosiła 10%.

Wzrost masy ciała

W badaniach oceniających krótkotrwałe podawanie preparatu u pacjentów pediatrycznych (10-17 lat). u 17% pacjentów leczonych kwetiapiną i 2.5% pacjentów przyjmujących placebo odnotowano wzrost masy ciała o >7%. Po uwzglednieniu prawidłowego wzrostu w dłuższym okresie czasu. zwiekszenie wskaźnika masy ciała (BMI) o co najmniej 0.5 odchylenia standardowego. w porównaniu z wartością początkową. uznano za zmiane klinicznie istotną. Kryterium to zostało spełnione przez 18.3% pacjentów leczonych kwetiapiną przez co najmniej 26 tygodni.

Samobójstwa/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym nad zastosowaniem produktu w monoterapii u pacjentów pediatrycznych ze schizofrenią łączna częstość przypadków związanych z samobójstwem wynosiła 1,4% (2/147) dla kwetiapiny i 1,3% (1/75) dla placebo u pacjentów poniżej 18. roku życia. W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym nad zastosowaniem produktu w monoterapii u pacjentów pediatrycznych z chorobą dwubiegunową łączna częstość przypadków związanych z samobójstwem wynosiła 1% (2/193) dla kwetiapiny i 0% (0/90) dla placebo u pacjentów poniżej 18. roku życia.

Niedoczynność tarczycy

Leczeniu kwetiapiną towarzyszyło niewielkie, zależne od dawki zmniejszenie stężenia hormonów tarczycy, szczególnie całkowitej i wolnej tyroksyny (T4). Zmiany te były największe w ciągu pierwszych 2-4 tygodni leczenia i nie pogłębiały się podczas dalszego, długoterminowego stosowania. W prawie wszystkich przypadkach przerwanie stosowania kwetiapiny związane było z powrotem stężenia całkowitej i wolnej tyroksyny do wartości prawidłowych, niezależnie od czasu trwania leczenia. Niewielkie zmniejszenie stężenia całkowitej trójjodotyroniny (T3) i rewers trójjodotyroniny (rT3) odnotowywano jedynie podczas stosowania dużych dawek. Stężenia globuliny wiążącej tyroksynę (TBG) pozostawały niezmienione, nie obserwowano również zwrotnego zwiększenia stężenia tyreotropiny (TSH). Brak przesłanek, że kwetiapina powoduje klinicznie istotną niedoczynność tarczycy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Kwetiapina po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniana i metabolizowana w dużym stopniu. Przyjmowanie z pożywieniem nie ma znaczącego wpływu na dostępność biologiczną kwetiapiny. Maksymalne stężenie molowe czynnego metabolitu norkwetiapiny w stanie stacjonarnym wynosi 35% wartości uzyskiwanej dla kwetiapiny. Farmakokinetyka kwetiapiny i norkwetiapiny jest liniowa w zakresie zalecanych dawek.

Dystrybucja

Kwetiapina wiąże się w około 83% z białkami osocza.

Metabolizm

Kwetiapina jest metabolizowana głównie w wątrobie. Po podaniu znakowanej radioaktywnie kwetiapiny, poniżej 5% substancji macierzystej jest wydalana z moczem lub kałem w postaci niezmienionej.

Badania in vitro wykazały, iż CYP3A4 jest najważniejszym enzymem cytochromu P450 odpowiedzialnym za metabolizm kwetiapiny. Powstawanie i eliminacja norkwetiapiny przebiega głównie za pośrednictwem CYP3A4.

Około 73% radioaktywności jest wydalana z moczem, a 21% z kałem.

Ustalono, iż kwetiapina i niektóre jej metabolity (w tym N-dealkilokwetiapina) są in vitro słabymi inhibitorami enzymów 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4 ludzkiego cytochromu P450. Hamowanie aktywności CYP in vitro obserwowano wyłącznie po zastosowaniu stężeń 5-50 razy większych niż obserwowane u ludzi przy zastosowaniu dawek w zakresie 300-800 mg/dobę. Powyższe wyniki badań in vitro wskazują, iż istnieje niewielkie prawdopodobieństwo istotnego klinicznie zahamowania związanego z cytochromem P450 metabolizmu danej substancji po jednoczesnym jej zastosowaniu z kwetiapiną. Z badań na zwierzętach wynika, iż kwetiapina może indukować enzymy cytochromu P450. Jednakże w badaniach dotyczących specyficznych interakcji u pacjentów z psychozami nie odnotowano zwiększenia aktywności cytochromu P450 po zastosowaniu kwetiapiny.

Eliminacj a

Okres półtrwania w fazie eliminacji kwetiapiny i norkwetiapiny wynosi

odpowiednio około 7 i 12 godzin.

Średnia frakcja molowa dawki wolnej kwetiapiny i aktywnego metabolitu występującego w ludzkim osoczu - norkwetiapiny, jest wydalana z moczem w <5%.

Płeć

Nie ma różnic w kinetyce kwetiapiny u kobiet i mężczyzn.

Pacj enci w podeszłym wieku

Średni klirens kwetiapiny u pacjentów w podeszłym wieku jest mniejszy o 30 do 50% w porównaniu zosobami dorosłymi w wieku od 18 do 65 lat.

Pacjenci z upośledzona czynnością nerek

Średni klirens kwetiapiny w osoczu był zmniejszony o około 25% u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m2), jednak poszczególne wartości klirensu mieściły się w prawidłowym zakresie.

Pacjenci z upośledzona czynnością wątroby

Średni klirens kwetiapiny w osoczu był zmniejszony o około 25% u pacjentów z niewydolnością wątroby (stabilna marskość poalkoholowa). Ponieważ kwetiapina jest metabolizowana głównie w wątrobie, stężenie leku w osoczu może być zwiększone u osób z zaburzeniami czynności wątroby. W tej grupie pacjentów konieczna może być zmiana dawki (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież (10 do 17 lat)

Dane farmakokinetyczne uzyskano po pobraniu próbek od 9 dzieci w wieku 10-12 lat i 12 pacjentów w okresie dojrzewania, w stanie stacjonarnym, leczonych kwetiapiną w dawce 400 mg podawanej 2 razy na dobę. W stanie stacjonarnym, znormalizowane względem dawki stężenia osoczowe związku macierzystego, kwetiapiny, u dzieci i młodzieży (10 do 17 lat), były zwykle podobne do obserwowanych u dorosłych pacjentów, natomiast Cmax u dzieci osiągała skrajnie wysokie wartości z zakresu obserwowanego u dorosłych. AUC i Cmax aktywnego metabolitu- norkwetiapiny, były wyższe o odpowiednio ok. 62% i 49% u dzieci (10-12 lat) oraz 28% i 14% u młodzieży (13-17 lat), w porównaniu z dorosłymi pacjentami.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie wykazano genotoksyczności kwetiapiny w szeregu badań in vitro i in vivo. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych przy zastosowaniu klinicznie znaczącego narażenia obserwowano poniżej wymienione nieprawidłowości, których występowanie nie zostało dotychczas potwierdzone w długoterminowych badaniach klinicznych.

Obserwowano odkładanie się barwnika w gruczole tarczowym u szczurów; przerost komórek pęcherzykowych tarczycy, zmniejszone stężenie T3 w osoczu, zmniejszone stężenie hemoglobiny oraz zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek u małp makaków; zmętnienie soczewki i zaćmę u psów. (Zaćma/zmetnienie soczewki- patrz punkt 5.1).

Z uwagi na powyższe wyniki badań, należy rozważyć korzyści wynikające z leczenia kwetiapiną wobec możliwego ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa pacjenta.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Wodorofosforan wapnia dwuwodny Laktoza jednowodna Powidon K-25 Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Triacetyna Laktoza jednowodna Żelaza tlenek żółty (E172)

Żółcień pomarańczowa FCF (E110), lak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy    przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Białe, nieprzezroczyste blistry PVC/PE/ACLAR-Aluminium lub białe, nieprzezroczyste blistry PV C/PVD C/Aluminium.

Opakowania po 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 i 100 (5 x 20) tabletek powlekanych. Opakowanie szpitalne: 50 tabletek powlekanych.

Butelki HDPE z białymi, zabezpieczonymi przed otwarciem przez dzieci zatyczkami polipropylenowymi, z przyklejoną termicznie warstwą izolacyjną:

Wszystkie dawki dostępne są w opakowaniach po 100 i 250 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


Pozwolenie nr 15245

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2009.03.25

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012-10-23

23

Kwetax