Imeds.pl

Kytta-Salbe F

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Kytta-Salbc f, krem

(Wyciągpłynny z korzenia żywokostu lekarskiego, Symphytmn officmale L.) [Symphyti radicis cxtractum fluidum]

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie,

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kylta Salbe f i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Kylta Salbe f

3.    Jak stosować Kytta Salbe f

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Kytta Salbe f

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK KYTTA SALBE FI W JAKIM CELI) SIĘ GO STOSUJE

Lek Kytta Salbe f jest produktem leczniczym roślinnym, zawierającym wyciąg z korzenia żywokostu lekarskiego (Symphytum officmale L.). Stosuje się go w stłuczeniach, siniakach naciągnięci ach mięśni i ścięgien, skręceniach i bolesności stawów, w celu zmniejszenia obrzęku, przyspieszenia ustępowania bólu i gojenia.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM KYTTA SALBE F

Nie należy stosować leku Kytta Salbe f jeśli występuje nadwrażliwość na żywokosl, parabeny lub inne składniki leku.

Leku Kytta Salbe f nie stosować do oczu, na błony śluzowe oraz na otwarte rany.

Nie stosować produktu na uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia specjalne:

Z powodu zawartości 4-hydroxybenzoesanu metylu, etylu i propylu (parabeny) mogą wystąpić reakcje alergiczne, nawet opóźnione w czasie.

Z powodu zawartości alkoholu częste stosowanie produktu może powodować podrażnienie, zapalenie lub wysuszenie skóry.

Stosowanie leku u dzieci:

Nie należy stosować leku Kytta Salbe f u dzieci poniżej 12 lat z powodu niewystarczających danych dotyczących stosowania.

Ciąża i karmienie piersią

Nic zaleca się stosowania leku podczas ciąży i w czasie karmienia piersią.

3.    JAK STOSOWAĆ KYTTA SALBE F Lek do stosowania na skórę.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, można stosować następujący schemat stosowania leku: w zależności od wielkości leczonej części ciała i nasilenia objawów pasek kremu o długości 2-6 cm nakładać 2 do 4 razy na dobę.

Lek dokładnie wmasować w skórę. Preparat można stosować do ustąpienia objawów. Jeśli do 10 dnia objawy nie ustąpią, pacjent powinien zwrócić się do lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Kytta Salbe f jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Kytta Salbe f może powodować działania niepożądane.

W rzadkich przypadkach stosowanie leku Kytta Salbe f może spowodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości. Reakcje nadwrażliwości występują zwykle w miejscu stosowania preparatu w postaci reakcji skórnych (kontaktowe zapalenie skóry, ból, wyprysk, świąd, wysypka, pieczenie, rumień). W rzadkich przypadkach mogą wystąpić układowe reakcje nadwrażliwości (obejmujące skórę, zaburzenia żołądka i jelit, oka, układu oddechowego, reakcje nadwrażliwości w miejscu podania).

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ KYTTA SALBE F

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Kytta Salbe f po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Kytta Salbe f

-100,0 g kremu zawiera 35,0 g wyciągu płynnego z korzenia żywokostu lekarskiego (Symphytum officinale L.), DER (1:2). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60 % (V/V)

- Pozostałe składniki to:: alkohol cetostcarylowy, glicerolu monostearynian, sodu laury-losiarczan, olej arachidowy, oczyszczony, woda oczyszczona, olejek eteryczny lawendowy, olejek z igieł świerkowych, mieszanina konserwantów Fenonip (fenoksyetanol, metylu parahydroksybenzoesan, etylu parahydroksybenzoesan, butylu parahydroksy-benzoesan i izobutylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan), aromat SI871 673587 (dekanal, olejek bergamotowy, benzylu octan, benzylu benzoesan, eugenol, heliotropina, hydroksycytronellal, olejek eteryczny lawendowy, olejek eteryczny cytrynowy, metylu antranilan, olejek eteryczny pomarańczowy, alkohol fenyloetylowy, olejek eteryczny rozmarynowy, wanilina).

Jak wygląda lek Kytta Salbc f i co zawiera opakowanie Krem koloru beżowego o charakterystycznym zapachu opakowania: 50 g, 100 g, 150 g

Podmiot odpowiedzialny

Merck Sclbstmedikation GmbH Rósslerstrasse 96 64293 Darmstadt Niemcy

Wytwórca:

Merck KGaA & Co. Werk Spittal Hosslgasse 20,

9800 Spittal/Drau, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego Merck Sp. z o.o.

Ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa tel. 22 53 59 700

Data zatwierdzenia ulotki: q 2} JQ ■2.0'/^

3