Imeds.pl

Lakcid Forte 10 Mld Cfu

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lakcid forte

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej Lactobacillus rhamnosus

Minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Lakcid forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Lakcid forte

3.    Jak stosować Lakcid forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Lakcid forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Lakcid forte i w jakim celu się go stosuje

Lakcid forte jest proszkiem do sporządzania zawiesiny do podania doustnego. Zawiera szczepy Lactobacillus rhamnosus, które podobnie jak inne bakterie kwasu mlekowego kolonizują śluzówkę jelit i normalizują skład mikroflory przewodu pokarmowego zwłaszcza po jego wyjałowieniu w wyniku stosowania antybiotykoterapii. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że szczepy te przeżywają w środowisku soku żołądkowego i są oporne na działanie soli kwasów żółciowych co umożliwia im adaptację i przeżywalność w przewodzie pokarmowym.

Konkurując o substraty i miejsce kolonizacji na śluzówce jelita oraz produkując kwas mlekowy w wyniku beztlenowego rozkładu cukrów wytwarzają niekorzystne warunki do rozwoju większości chorobotwórczych mikroorganizmów.

Szczepy te posiadają naturalną oporność na szerokie spektrum antybiotyków stosowanych klinicznie.

Lakcid forte przeznaczony jest do stosowania:

w poantybiotykowym zapaleniu jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia

wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy

nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy,

w zapobieganiu biegunce podróżnych,

jako leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Lakcid forte

Kiedy nie stosować Lakcid forte

Nie stosować leku jeśli stwierdzono nadwrażliwość na hiałko mleka krowiego.

Lakcid forte z jedzeniem i piciem

Lek podaje się niezależnie od pory posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek można stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lakcid forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3.    Jak stosować Lakcid forte

Dawkowanie, o ile lekarz nie zaleci inaczej, 2 razy dziennie po 1 dawce (zawartość 1 fiolki lub 1 saszetki).

Bezpośrednio przed użyciem zdjąć z fiolki kapsel i wyjąć gumowy korek. Dodać do fiolki niewielką ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dobrze wymieszać. Zawartość fiolki wylać na łyżeczkę.

Bezpośrednio przed użyciem saszetkę rozerwać w miejscu nacięcia. Zawartość saszetki rozpuścić w ok. 1/8 szklanki przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dobrze wymieszać. Uzyskana zawiesina o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego może być niejednorodna z widocznymi strątami.

Stosować doustnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Lakcid forte

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

4.    Możliwe działania niepożądane

Podczas stosowania Lakcid forte nie stwierdzono działań niepożądanych.

5.    Jak przechowywać Lakcid forte

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W obowiązującym okresie ważności produkt może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15°C - 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Lakcid forte

Jedna fiolka lub saszetka z proszkiem zawiera: minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus-.

Szczep Lactobacillus rhamnosus Pen - 40 %

Szczep Lactobacillus rhamnosus E/N - 40 %

Szczep Lactobacillus rhamnosus Oxy - 20 %

Pałeczki oporne na: amoksycylinę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydym, cefuroksym, doksycyklinę, erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol, neomycynę, netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę.

CFU - jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit).

Substancje pomocnicze: mleko odtłuszczone i sacharoza.

Jak wygląda Lakcid forte i co zawiera opakowanie

Jak wygląda Lakcid forte

Przed odtworzeniem proszek w fiolce ma postać bezpostaciowej lub krystaliczno-igiełkowatej suchej masy o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego.

Przed odtworzeniem proszek w saszetce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego.

Po odtworzeniu uzyskana zawiesina o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego może być niejednorodna z widocznymi strątami.

Opakowanie

5 fiolek z proszkiem po 1 dawce 10 fiolek z proszkiem po 1 dawce 5 saszetek z proszkiem po 1 dawce 10 saszetek z proszkiem po 1 dawce

Na opakowaniu bezpośrednim na zgrzewie saszetki leku Lakcid forte naniesiony jest numer serii (Lot) zapisany jako kombinacja litery i pięciu cyfr oraz termin ważności (EXP) w postaci zapisu „miesiąc kropka rok”.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10 Nr telefonu: (081) 5.33 82 21 e-mail: biomed@biomed.lublin.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

4