Imeds.pl

Lametta 2,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

LAMETTA, 2,5 mg, tabletki powlekane

Letrozolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lametta i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lametta

3.    Jak stosować lek Lametta

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lametta

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK LAMETTA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Co to jest lek Lametta i jak działa

Lek Lametta zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy.

Jest to lek stosowany w hormonalnym (czyli endokrynnym) leczeniu raka piersi.

Rozrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Lek Lametta zmniejsza ilość estrogenu poprzez hamowanie aktywności enzymu (aromatazy) wpływającego na wytwarzanie estrogenów i dlatego może hamować rozrost nowotworów złośliwych piersi, które do swojego wzrostu potrzebują estrogenów. W wyniku takiego działania leku komórki nowotworowe przestają rosnąć lub rosną wolno i (lub) przestają rozprzestrzeniać się do innych części ciała.

W jakim celu stosuje się lek Lametta

Lek Lametta jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie, to znaczy kobiet, które przestały miesiączkować.

Lek ten jest stosowany w zapobieganiu nawrotom raka piersi. Może być stosowany jako pierwsze leczenie przed operacją piersi, gdy natychmiastowa operacja nie jest zalecana lub może być stosowany jako pierwsze leczenie po operacji piersi, lub po pięciu latach leczenia tamoksyfenem. Lek Lametta jest także stosowany w profilaktyce rozprzestrzeniania się guza piersi do innych części ciała u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania leku Lametta lub przyczyny, dla której został przepisany, należy zwrócić się do lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LAMETTA

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Mogą one być inne niż ogólne informacje zawarte w tej ulotce.

Kiedy nie stosować leku Lametta

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na letrozol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjentka nadal miesiączkuje, tzn. jest jeszcze przed menopauzą;

-    jeśli pacj entka jest w ciąży;

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Nie stosować leku, jeśli którykolwiek z tych punktów dotyczy pacjentki - należy poradzić się lekarza. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lametta należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    jeśli u pacjentki występuje ciężka choroba nerek;

-    jeśli u pacj entki występuj e ciężka choroba wątroby;

-    w przypadku osteoporozy lub gdy u pacj entki wystąpiły wcześniej złamania kości (patrz także punkt “Kontrola podczas leczenia lekiem Lametta w punkcie 3).

Jeśli którykolwiek z tych punktów dotyczy pacjentki, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz weźmie pod uwagę te informacje w czasie leczenia lekiem Lametta.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży.

Pacjentki w podeszłym wieku (65 lat i starsze)

Pacjentki w wieku 65 lat i starsze mogą stosować lek w takich samych dawkach jak inne dorosłe pacjentki.

Lametta a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować, w tym także lekach dostępnych bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

•    Lek Lametta należy stosować wyłącznie wtedy, kiedy pacjentka jest po menopauzie. Jednak lekarz omówi z pacjentką konieczność stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży, ponieważ pacjentka może nadal zajść w ciążę podczas leczenia lekiem Lametta.

•    Nie wolno stosować leku Lametta, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, ponieważ leczenie może mieć szkodliwy wpływ na dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli u pacjentki wystąpi uczucie zmęczenia, zawroty głowy, senność lub ogólnie złe samopoczucie, nie może ona prowadzić samochodu, obsługiwać narzędzi i urządzeń mechanicznych, aż do chwili, gdy samopoczucie pacjentki będzie znowu prawidłowe.

Lek Lametta zawiera laktozę

Lametta zawiera laktozę (cukier mleczny). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Lek zawiera barwnik azowy i może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LAMETTA

Lek Lametta należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka leku Lametta to jedna tabletka raz na dobę, doustnie. Przyjmowanie leku Lametta o tej samej porze każdego dnia ułatwi pamiętanie o zażyciu tabletki.

Jak zażywać lek Lametta

Tabletkę należy połknąć w całości i popić szklanką wody lub innego płynu.

Tabletkę możną przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Jak długo stosować lek Lametta

Lekarz zdecyduje jak długo powinno trwać leczenie lekiem Lametta. Możne zajść konieczność stosowania leku przez kilka miesięcy, a nawet lat. Jeśli pacjentka ma jakieś pytania dotyczące stosowania leku Lametta, powinna porozmawiać z lekarzem.

Kontrola podczas stosowania leku Lametta

Ten lek należy zawsze stosować pod ścisłym nadzorem medycznym. Lekarz będzie regularnie kontrolował stan zdrowia pacjentki, aby sprawdzić czy wynik leczenia jest właściwy.

Lek Lametta może powodować ścieńczenie lub ubytki w tkance kostnej (osteoporozę) związane ze zmniejszeniem stężenia estrogenów w organizmie. Lekarz może zlecić pomiar gęstości kości pacjentki (badanie kontrolne w kierunku osteoporozy) przed leczeniem, w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lametta

Jeśli zastosowano większą niż przepisana dawkę leku Lametta lub jeśli ktoś przypadkowo zażył tabletki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Należy pokazać opakowanie leku. Może być konieczna pomoc medyczna.

Pominięcie przyjęcia leku Lametta

•    Jeśli zbliża się czas zażycia następnej dawki (np. pozostały 2 do 3 godzin), należy opuścić pominiętą dawkę i zażyć następną o stałej porze.

•    W innym przypadku należy zażyć dawkę od razu, gdy pacjentka sobie o tym przypomni, a następnie zażyć następną tabletkę o stałej porze.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Lametta

Nie należy przerywać stosowania leku Lametta bez porozumienia z lekarzem. Patrz także punkt „Jak długo stosować lek Lametta”.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lametta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W większości, obserwowane działania niepożądane były łagodne do umiarkowanych i mijały po kilku dniach do

kilku tygodni po zakończeniu leczenia.

Niektóre z działań niepożądanych, jak uderzenia gorąca, utrata włosów czy krwawienie z pochwy mogą być

spowodowane brakiem estrogenów w organizmie.

Nie należy niepokoić się z powodu wszystkich wymienionych poniżej możliwych działań

niepożądanych leku. Mogą one w ogóle nie wystąpić.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie.

Te działania niepożądane występują rzadko lub niezbyt często, (tzn. mogą wystąpić u 1 do 100 na 10 000

pacjentek).

•    Jeśli pacjentka czuje się osłabiona, wystąpiło u niej porażenie lub brak czucia w ręce lub nodze lub innej części ciała, brak koordynacji, nudności, trudności w mówieniu, lub oddychaniu, (objawy chorób mózgu, np. udaru);

•    jeśli pacjentka odczuwa nagły ból w klatce piersiowej (objawy zaburzenia serca), charakteryzujący się dużą zmiennością, zlokalizowany zamostkowo, promieniujący do barków, zwłaszcza lewego, przyśrodkowych części ramion i przedramion lub palców IV i V, może także promieniować do żuchwy, szczęki lub szyi, ale także do nadbrzusza, nasilający się w czasie wysiłku, stresu, pod działaniem zimna, po obfitym posiłku;

•    jeśli u pacjentki wystąpiły trudności w oddychaniu, ból klatki piersiowej, omdlenie, szybkie tętno, zasinienie skóry lub nagły ból ręki lub nogi (stopy) (objawy wskazujące, że mógł powstać skrzep krwi);

•    jeśli u pacjentki występuje obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły, niezwykle tkliwe i bolesne po dotknięciu;

•    jeśli pacjenta ma wysoką gorączkę, dreszcze lub owrzodzenie jamy ustnej spowodowane zakażeniem (brak lub zmniejszenie liczby białych krwinek);

•    jeśli u pacjentki występują ciężkie, utrzymujące się zaburzenia widzenia.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Należy również natychmiast poinformować lekarza, jeśli podczas leczenia lekiem Lametta u pacjentki wystąpi którykolwiek z tych objawów:

•    Opuchnięcie, głównie twarzy i gardła (objawy reakcji alergicznej).

•    Żółte zabarwienie skóry i oczu, nudności, utrata apetytu, ciemne zabarwienie moczu (objawy zapalenia wątroby).

•    Wysypka, zaczerwienienie skóry, powstawanie pęcherzy na wargach, oczach lub w ustach, łuszczenie się skóry, gorączka (objawy zaburzeń skóry).

Niektóre działania niepożądane występują bardzo często. Te działania niepożądane mogą wystąpić częściej niż u 10 na 100 pacjentek

•    uderzenia gorąca

•    zwiększone stężenie cholesterolu (hipercholesterolemia)

•    uczucie zmęczenia

•    nasilone pocenie się

•    ból kości i stawów

Jeśli którykolwiek z tych objawów wystąpi u pacjentki w ciężkim stopniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Niektóre działania niepożądane występują często. Te działania niepożądane mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentek

•    wysypka skórna

•    bóle głowy

•    zawroty głowy

•    zaburzenia żołądka i j elit, takie j ak nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka

•    zwiększenie lub utrata apetytu

•    bóle mięśni

•    bóle kości

•    ścieńczenie lub utrata tkanki kostnej (osteoporoza), prowadzące w niektórych przypadkach do złamań kości (patrz także punkt 3 „Kontrola podczas stosowania leku Lametta”)

•    uczucie zmęczenia (złe samopoczucie ogólne)

•    obrzęk ramion, rąk, stóp, kostek

•    długotrwały zły nastrój (depresja)

•    zwiększenie masy ciała

•    łysienie

•    wzrost ciśnienia krwi (nadciśnienie)

•    ból brzucha

•    suchość skóry

•    krwawienie z dróg rodnych

Jeśli którykolwiek z tych objawów będzie ciężki, należy poinformować o tym lekarza.

Inne działania niepożądane występują niezbyt często. Te działania niepożądane mogą wystąpić u 1 do 10 na

1 000 pacjentek

•    zaburzenia układu nerwowego, takie jak senność, zaburzenia pamięci, bezsenność, nieprawidłowe odczuwanie bodźców, szczególnie niedoczulica, zaburzenia smaku

•    niepokój, w tym nerwowość i drażliwość

•    zaburzenia oka, takie j ak niewyraźne widzenie, podrażnienie oka, zaćma

•    kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca

•    duszność

•    kaszel

•    zaburzenia skóry, takie j ak świąd, pokrzywka

•    wydzielina z dróg rodnych lub suchość pochwy

•    bóle piersi

•    sztywność stawów (zapalenie stawów)

•    gorączka

•    pragnienie, suchość w j amie ustnej

•    zmiany zapalne błon śluzowych w jamie ustnej

•    suchość błon śluzowych

•    zmniej szenie masy ciała

•    zakażenia układu moczowego, częstsze oddawanie moczu

•    obrzęki ogólne

•    ból nowotworowy (nie dotyczy pacjentek otrzymujących leczenie adjuwantowe i przedłużone leczenie uzupełniające)

•    zwiększenie aktywności enzymów.

Jeśli którykolwiek z tych objawów będzie ciężki, należy poinformować o tym lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LAMETTA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Lametta

Substancją czynną leku jest letrozol.

Jedna tabletka zawiera 2,5 mg letrozolu.

Pozostałe składniki to:

■    rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian;

■    otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol, talk, żółcień chinolinowa, lak (E 104), żółcień pomarańczowa, lak (E 110), indygokarmin, lak (E 132).

Jak wygląda lek Lametta i co zawiera opakowanie

Lametta ma postać tabletek powlekanych barwy zielonej.

Tekturowe pudełko zawiera 30 tabletek powlekanych opakowanych w blistry.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: +48 22 679 51 35 fax: +48 22 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6