+ iMeds.pl

Lamifortan active 10 mg/gUlotka Lamifortan active

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LAMIFORTAN active, 10 mg/g, żel Terbinafini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 7 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek LAMIFORTAN active i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku LAMIFORTAN active

3.    Jak stosować lek LAMIFORTAN active

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek LAMIFORTAN active

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek LAMIFORTAN active i w jakim celu się go stosuje

LAMIFORTAN active ma postać żelu do stosowania na skórę, zawiera substancję czynną terbinafiny chlorowodorek. Lek ten ma właściwości przeciwgrzybicze - działa na grzyby powodujące grzybicę skóry.

Wskazania do stosowania

Zakażenia grzybicze skóry:

-    grzybica stóp,

-    grzybica fałdów skórnych,

-    grzybica skóry gładkiej,

-    łupież pstry.

Grzybica stóp występuje na stopach najczęściej pomiędzy palcami oraz na podeszwie lub bocznych stronach stóp. Zmiany grzybicze między palcami cechuje maceracja, złuszczanie, swędzenie, ból i stan zapalny, mogą mieć także charakter pęcherzykowy. W przypadku długo utrzymującej się grzybicy stóp może dochodzić do zakażenia paznokci. W przypadku pojawienia się zmian w obrębie paznokci należy zwrócić się do lekarza, gdyż lek ten nie jest skuteczny w leczeniu grzybicy paznokci.

Grzybica fałdów skórnych może pojawiać się na obszarach skóry, które są pofałdowane i wilgotne, to jest w pachwinach, na wewnętrznej powierzchni ud, pod piersiami, w obrębie pach. Pojawiające się w tych miejscach na skórze zmiany grzybicze powodują zaczerwienienie, świąd i łuszczenie naskórka.

Grzybica skóry gładkiej może występować na całym ciele, najczęściej na nieowłosionej skórze głowy, szyi, twarzy oraz ramionach. Charakterystyczne dla niej są obrączkowate ogniska o zabarwieniu różowym do czerwonego, pokryte grudkami i łuskami, szerzące się obwodowo i wykazujące skłonność do ustępowania w części środkowej.

Łupież pstry występuje na skórze w postaci łuszczących się, plackowatych ognisk. Zmiany te mogą uwidaczniać się latem, ponieważ ogniska grzybicy nie brązowieją pod wpływem opalania się. Łupież pstry pojawia się głównie na tułowiu, szyi, ramionach zwłaszcza podczas upałów, przy wzmożonej potliwości skóry.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku LAMIFORTAN active

Kiedy nie stosować leku LAMIFORTAN active

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (terbinafmę) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować leku doustnie.

Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Jeśli podczas stosowania lek przedostał się do oczu lub na błony śluzowe, należy go usunąć obficie spłukując wodą.

Unikać kontaktu leku z twarzą, uszkodzoną lub zmienioną zapalnie skórą.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci.

Inne leki i LAMIFORTAN active

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W miejscu nałożenia leku LAMIFORTAN active nie należy stosować miejscowo innych preparatów. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku LAMIFORTAN active u kobiet w ciąży, o ile nie zadecyduje o tym lekarz.

Nie należy stosować leku LAMIFORTAN active w okresie karmienia piersią, gdyż substancja czynna leku przenika do mleka matki.

Niemowlęta i małe dzieci nie mogą mieć dostępu do skóry leczonej tym lekiem, w tym do piersi. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek LAMIFORTAN active zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216), które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.    Jak stosować lek LAMIFORTAN active

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować lek jak opisano poniżej.

Przed nałożeniem żelu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię chorobowo zmienionej skóry. Następnie nałożyć cienką warstwę żelu na zmienione chorobowo miejsca i delikatnie wcierać.

W przypadku stosowania żelu w fałdach skórnych, miejsca te można przykryć gazą, zwłaszcza stosując żel na noc.

Każdorazowo po zastosowaniu żelu należy dokładnie umyć ręce.

Dorośli

Lek należy stosować raz na dobę przez 1 tydzień.

Jeżeli objawy chorobowe nie ustąpią lub nasilą się po 7 dniach stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza.

Aby uniknąć ponownego zakażenia wskazane jest przestrzeganie zasad higieny osobistej, używanie własnych klapek na basenach kąpielowych oraz noszenie przewiewnej odzieży i obuwia.

Dzieci

Nie należy stosować leku LAMIFORTAN active u dzieci, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku LAMIFORTAN active

W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku lub połknięcia leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku LAMIFORTAN active

Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób) mogą wystąpić reakcje skórne w miejscu zastosowania leku: suchość skóry, podrażnienia skóry, uczucie pieczenia.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób) mogą wystąpić reakcje uczuleniowe, jak wysypka, świąd, pęcherzowe zapalenie skóry i pokrzywka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek LAMIFORTAN active

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 28 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu . Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zmianę wyglądu lub zapachu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek LAMIFORTAN active

Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek.

Pozostałe składniki leku to: etanol 96%, lewomentol, izopropylu mirystynian, makrogolu eter cetostearylowy, karbomer, karbomeru kopolimer typ B, sodu wodorotlenek, Nipaguard MPA zawierający metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), alkohol benzylowy i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek LAMIFORTAN active i co zawiera opakowanie

LAMIFORTAN active to żel do stosowania na skórę, jednorodny, barwy białej lub białawej, o charakterystycznym zapachu mentolu.

Opakowanie

Tuba aluminiowa z membraną, pokryta od wewnątrz lakierem epoksydowo-fenolowym, zamknięta zakrętką z HDPE, zawierająca 15 g żelu, umieszczona w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

tel: +420 2347196601

e-mail: czech.info@valeant.com

Wytwórca

EMO-FARM Sp. z o.o. ul. Łódzka 52 95-054 Ksawerów, Polska tel./fax + 48 42 212 80 85 e-mail: emo-farm@valeant.com

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Lamifortan Active

Charakterystyka Lamifortan active

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LAMIFORTAN active, 10 mg/g, żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 gram żelu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku (Terbinafini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Jednorodna masa o barwie białej do białawej i charakterystycznym zapachu mentolu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia grzybicze skóry (grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej) wywołane przez dermatofity.

Łupież pstry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania na skórę.

LAMIFORTAN active należy stosować raz na dobę we wszystkich wskazaniach.

Przed nałożeniem żelu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie on nanoszony.

Cienką warstwę żelu należy nanieść na chorobowo zmienione miejsca na skórze i okolice, a następnie lekko wcierać. Jeżeli produkt leczniczy jest stosowany w fałdach skórnych (pod piersią, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), to miejsca, na które naniesiono żel można przykryć gazą, zwłaszcza na noc.

Dorośli

Czas trwania kuracji (schemat dawkowania):

Grzybica stóp (Tineapedis) - 1 tydzień raz na dobę.

Grzybica fałdów skórnych (np. Tinea cruris) - 1 tydzień raz na dobę.

Grzybica skóry gładkiej (Tinea corporis) - 1 tydzień raz na dobę.

Łupież pstry (Pityriasis versicolor) - 1 tydzień raz na dobę.

Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach.

Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby.

Jeśli nie ma objawów poprawy po tygodniu stosowania produktu, należy zweryfikować diagnozę.

Zastosowanie produktu leczniczego LAMIFORTAN active u pacjentów w podeszłym wieku Nie ma danych wskazujących, że leczenie chorych w podeszłym wieku wymaga innego dawkowania oraz że u tych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane odmienne od obserwowanych u młodszych pacjentów.

Zastosowanie produktu leczniczego LAMTFORTAN active u dzieci Nie zaleca się stosowania produktu LAMIFORTAN active u dzieci, gdyż nie ma wystarczających badań klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (terbinafiny chlorowodorek) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy LAMIFORTAN active jest przeznaczony do stosowania wyłącznie na skórę.

Nie należy stosować produktu leczniczego na błony śluzowe oraz do oczu - w przypadku przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe należy go usunąć poprzez obfite spłukanie wodą.

Nie należy stosować produktu leczniczego doustnie.

Produkt leczniczy LAMIFORTAN active należy stosować szczególnie ostrożnie na skórę w miejscach, które mogą zostać podrażnione przez zawarty w preparacie alkohol, a szczególnie miejscach zmienionych zapalnie lub wrażliwych, takich jak twarz.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu (E 218) i parahydroksybenzoesanu propylu (E 216) (Nipaguard MPA), produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje produktu leczniczego stosowanego miejscowo na skórę z innymi produktami leczniczymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ze względu na bardzo ograniczone doświadczenie kliniczne, nie należy stosować produktu leczniczego LAMIFORTAN active u kobiet w ciąży, chyba że korzyści z leczenia produktem dla matki uzasadniają podjęcie takiego ryzyka.

Karmienie piersią

Produktu leczniczego LAMIFORTAN active nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ substancja czynna (terbinafina) przenika do mleka matki. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry, w tym piersi.

Płodność

Badania toksycznego oddziaływania produktu leczniczego na płód i badania płodności na zwierzętach nie wykazały szkodliwego działania.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane obejmują łagodne i przemijające reakcje skórne w miejscu stosowania.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko (<1/10 000, w tym pojedyncze przypadki): reakcje alergiczne, takie jak: wysypka, świąd, pęcherzowe zapalenie skóry i pokrzywka.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych produkt leczniczy należy odstawić. Jego pozostałość należy usunąć z powierzchni skóry za pomocą rozpuszczalnika organicznego (etanol), a następnie miejsce to umyć ciepłą wodą z mydłem.

Niezbyt często (>1/1 000, <1/100): reakcje skórne w miejscu zastosowania: suchość skóry, podrażnienia skóry, uczucie pieczenia.

4.9 Przedawkowanie

Ze względu na niewielkie wchłanianie terbinafiny przez skórę do krwi, ryzyko przedawkowania lub zatrucia produktem leczniczym przeznaczonym do stosowania miejscowego jest niewielkie. Działania niepożądane po przypadkowym połknięciu całej zawartości tuby mogą być podobne do działań niepożądanych występujących po zastosowaniu terbinafiny w postaci doustnej (tj. ból głowy, nudności, ból brzucha, zawroty głowy).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego, kod ATC: D01 AE 15.

Substancją czynną produktu leczniczego LAMIFORTAN active jest terbinafina działająca grzybobójczo na dermatofity, pleśnie i niektóre grzyby dimorficzne oraz grzybobójczo albo grzybostatycznie na drożdżaki, w zależności od gatunku.

Mechanizm działania terbinafiny polega na hamowaniu aktywności epoksydazy skwalenowej, co prowadzi do niedoboru ergosterolu, głównego składnika błony komórkowej grzyba, oraz kumulacji skwalenu. Nagromadzenie skwalenu w komórce grzyba prowadzi do jej śmierci (działanie grzybobójcze), natomiast niedobór ergosterolu powoduje zahamowanie wzrostu grzyba (działanie grzybostatyczne).

Terbinafina nie wpływa na metabolizm hormonów i innych leków, ponieważ epoksydaza skwalenowa nie jest związana z układem cytochromu P450.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu miejscowym do krążenia ogólnego wchłania się ok. 5% dawki. Z tego względu działanie ogólnoustrojowe jest niewielkie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nic ujawniają żadnego szczególnego zagrożenie dla człowieka.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 96%

Lewomentol Izopropylu mirystynian Makrogolu eter cetostearylowy Karbomer

Karbomeru kopolimer typ B Sodu wodorotlenek

Nipaguard MPA zawierający metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), alkohol benzylowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną, pokryta od wewnątrz lakierem epoksydowo-fenolowym, zamknięta zakrętką z HDPE, zawierająca 15 g żelu, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

e-mail: czech.info@valeant.com

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Lamifortan Active