+ iMeds.pl

Lamisilatt dermgel 10 mg/gUlotka Lamisilatt dermgel

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Lamisilatt Dermgel

(Terbinafinum)

10 mg/g, żel

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po 7 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Lamisilatt Dermgel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lamisilatt Dermgel

3.    Jak stosować lek Lamisilatt Dermgel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lamisilatt Dermgel

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lamisilatt Dermgel i w jakim celu się go stosuje

Lek Lamisilatt Dermgel to biały, jednorodny i połyskujący żel, zawierający substancję czynną terbinafinę. Lek ten ma właściwości przeciwgrzybicze, działa na różnorodne gatunki grzybów wywołujących choroby skóry. Terbinafina zawarta w leku Lamisilatt Dermgel działa grzybobójczo (powoduje śmierć komórek grzybów) na dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki w zależności od gatunku działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

Lamisilatt Dermgel jest wskazany w miejscowym leczeniu:

-    grzybicy stóp,

-    grzybicy fałdów skórnych,

-    grzybicy skóry gładkiej,

-    łupieżu pstrego.

Grzybica stóp - występuje na jednej lub dwóch stopach najczęściej pomiędzy palcami. Pojawia się także na podeszwie lub bocznych stronach stóp. Zmiany grzybicze między palcami cechuje maceracja, złuszczanie, mogą mieć także charakter pęcherzykowy. Do nagłych zaostrzeń z wysiewem licznych pęcherzyków i pęcherzy dochodzi przeważnie podczas upałów. Swędzenie, ból, stan zapalny, wysiew pęcherzyków może mieć charakter łagodny lub nasilony. W przypadku długo utrzymującej się grzybicy stóp może dochodzić do zakażenia paznokci (grzybica na powierzchni lub pod płytką paznokciową). Paznokcie stają się pogrubiałe, matowe, pod wolnym ich brzegiem dochodzi do nagromadzenia mas rogowych. Następuje rozwarstwienie płytki paznokciowej, paznokieć może zostać zniszczony. W przypadku pojawienia się opisanych powyżej zmian w obrębie paznokci należy zwrócić się po poradę do lekarza, gdyż Lamisilatt Dermgel nie jest skuteczny w leczeniu grzybicy paznokci. Konieczne jest wówczas przyjmowanie leków wydawanych z apteki na podstawie recepty lekarskiej.

Grzybica fałdów skórnych - może pojawiać się na tych obszarach skóry, które są pofałdowane i

wilgotne, to jest:

-    w pachwinach,

-    na wewnętrznej powierzchni ud (zmiany obustronne, ale także często bardziej nasilone po jednej stronie; zmiany te mogą rozprzestrzeniać się do pośladków lub ku górze brzucha),

-    pod piersiami,

-    w obrębie pach.

Pojawiające się w tych miejscach na skórze zmiany grzybicze powodują zaczerwienienie, świąd i łuszczenie naskórka.

Grzybica skóry gładkiej - może występować na całym ciele. Najczęściej spotykana jest na nieowłosionej skórze głowy, szyi, twarzy, oraz ramionach. Charakterystyczne są obrączkowate ogniska o zabarwieniu różowym do czerwonego. Pokryte są one grudkami i łuskami, szerzą się obwodowo i wykazują skłonność do ustępowania w części środkowej.

Łupież pstry - występuje na skórze w postaci łuszczących się, plackowatych ognisk. Zmiany te mogą uwidaczniać się wyłącznie latem, ponieważ ogniska grzybicy nie brązowieją pod wpływem opalania się, uwidaczniają się jako różnej wielkości plamy słoneczne. Łupież pstry pojawia się głównie na tułowiu, szyi, ramionach zwłaszcza podczas upałów, przy wzmożonej potliwości skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lamisilatt Dermgel Kiedy nie stosować leku Lamisilatt Dermgel:

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek terbinafiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.

   Nie należy stosować tego leku w jamie ustnej ani połykać.

   Należy unikać kontaktu leku z twarzą i oczami a także uszkodzoną skórą i obszarami skóry które są wyraźnie obrzęknięte, ponieważ zawarty w leku alkohol może powodować podrażnienia. Jeżeli lek przypadkowo dostanie się do oczu należy je natychmiast przemyć bieżącą wodą.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia innych dolegliwości.

Dzieci i młodzież

Leku Lamisilatt Dermgel nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak wystarczających badań potwierdzających skuteczność i bezpieczenstwo stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Inne leki i Lamisilatt Dermgel

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W miejscu nałożenia leku Lamisilatt Dermgel nie należy stosować innych preparatów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W okresie ciąży lek Lamisilatt Dermgel można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Nie należy stosować leku Lamisilatt Dermgel w okresie karmienia piersią.

Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do skóry leczonej tym lekiem, w tym do piersi. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Lamisilatt Dermgel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Lamisilatt Dermgel zawiera butylohydroksytoluen, który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3. Jak stosować lek Lamisilatt Dermgel

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lamisilatt Dermgel należy stosować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Leku Lamisilatt Dermgel nie należy stosować w grzybicy paznokci. Zwykle objawy grzybicy paznokci to przebarwienie oraz zmiana struktury płytki paznokcia (pogrubienie, łuszczenie się).

W przypadku grzybicy paznokci należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ lek Lamisilatt Dermgel nie jest skuteczny w jej leczeniu.

Sposób stosowania:

-    umyć i osuszyć chorobowo zmienione miejsca na skórze oraz ręce.

-    zdjąć zakrętkę z tuby. Przed pierwszym użyciem należy przebić odwrotną stroną zakrętki membranę zabezpieczającą tubę.

-    niewielką ilość żelu nanieść lekko wcierając na zmienione chorobowo miejsca na skórze.

-    po każdorazowym nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce.

-    w przypadku stosowania leku w fałdach skórnych, miejsca te należy przykryć świeżą i czystą gazą, zwłaszcza używając żelu na noc.

Dorośli

Zaleca się stosowanie leku Lamisilatt Dermgel na zmienione chorobowo miejsca na skórze według poniższego schematu.

•    Grzybica stóp: 1 tydzień raz na dobę.

•    Grzybica fałdów skórnych i grzybica skóry gładkiej: 1 tydzień raz na dobę.

• Łupież pstry: 1 tydzień raz na dobę.

Lek należy stosować w zalecanych dawkach przez zalecany czas, nawet jeżeli objawy zakażenia ustępują wkrótce po zastosowania leku. Zapobiegnie to wystąpieniu nawrotu choroby, co może mieć miejsce, gdy lek nie będzie stosowany regularnie lub będzie stosowany przez czas krótszy niż zalecany.

Po zastosowaniu leku Lamisilatt Dermgel poprawa powinna nastąpić w ciągu kilku dni.

W razie braku poprawy po 7 dniach od rozpoczęcia leczenia, należy skontaktować się z lekarzem. Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Jak postępować podczas leczenia lekiem Lamisilatt Dermgel, aby wspomóc działanie leku

Podczas leczenia zmienioną chorobowo skórę należy:

-    utrzymywać w czystości poprzez regularne mycie,

-    wycierać delikatnie, nie trzeć,

-    unikać drapania miejsc leczonych, gdyż może spowodować to spowolnienie procesu leczenia lub rozprzestrzenienie się zakażenia.

Podstawą profilaktyki chorób grzybiczych skóry jest stosowanie własnego ręcznika, ubrań osobistych oraz częste mycie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lamisilatt Dermgel

W razie użycia większej niż zalecana dawki lub przypadkowego połknięcia leku Lamisilatt Dermgel, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Lamisilatt Dermgel

W przypadku pominięcia dawki leku należy zastosować go jak najszybciej i następnie stosować zgodnie ze schematem dawkowania. Należy regularnie stosować Lamisilatt Dermgel, gdyż stosowanie zgodnie z zaleceniami jest podstawą powodzenia leczenia i zmniejsza ryzyko nawrotu zakażenia.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W miejscu zastosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane takie jak: świąd, łuszczenie skóry, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, zaburzenia zabarwienia skóry, uczucie pieczenia skóry, silne zaczerwienienie skóry, powstawanie strupów. Objawów tych nie należy mylić z reakcjami uczuleniowymi. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami może wystąpić podrażnienie oka.

Należy ZAPRZESTAĆ stosowania leku Lamisilatt oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących, ciężkich objawów reakcji uczuleniowej:

•    trudności w oddychaniu lub przełykaniu,

•    opuchnięcie twarzy, języka, ust lub gardła,

•    silne swędzenie skóry z czerwoną wysypką lub guzkami.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

Łuszczenie skóry, świąd.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

Zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zmiany koloru skóry, silne zaczerwienienie, pieczenie, ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

Suchość skóry, wyprysk, podrażnienie oka, kontaktowe zapalenie skóry, nasilenie objawów choroby w miejscu podania.

Nieznana częstość (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

Reakcje uczuleniowe, wysypka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lamisilatt Dermgel

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

• Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 16 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lamisilatt Dermgel

Substancją czynną leku jest terbinafma.

1 g żelu zawiera 10 mg terbinafiny.

Ponadto lek Lamisilatt Dermgel zawiera butylohydroksytoluen, sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, sorbitanu laurynian, karbomer 934 P, polisorbat 20, izopropylu myrystynian, etanol 96%, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Lamisilatt Dermgel i co zawiera opakowanie

Lek Lamisilatt Dermgel to biały, połyskujący żel, zawierający substancję czynną terbinafinę.

Opakowanie:

Tuba aluminiowa pokryta od wewnątrz lakierem epoksydowym, zabezpieczona membraną, zamknięta zakrętką z polipropylenu, z przebijakiem, umieszczona w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 15 g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Novartis Poland Sp. z o.o.

Ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (22) 375 75 75

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Lamisilatt Dermgel

Charakterystyka Lamisilatt dermgel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LAMISILATT DERMGEL

10 mg/g, żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 10 mg terbinafiny (Terbmafmum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Biały, połyskujący żel.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia grzybicze skóry (grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej) wywołane przez dermatofity. Łupież pstry.

4.2    Dawkowanie i sposób stosowania

Produkt jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Lamisilatt Dermgel należy stosować raz dziennie we wszystkich wskazaniach.

Przed nałożeniem żelu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie nanoszony lek. Cienką warstwę żelu należy nanieść na chorobowo zmienione miejsca na skórze i okolice, a następnie lekko wcierać. Jeżeli produkt jest stosowany w fałdach skórnych (pod piersią, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), to miejsca na które naniesiono żel można przykryć gazą, zwłaszcza na noc.

Dorośli:

Czas trwania kuracji (schemat dawkowania)

Grzybica stóp (Tinea pedis): 1 tydzień raz na dobę Grzybica fałdów skórnych (Tinea cruris): 1 tydzień raz na dobę Grzybica skóry gładkiej ( Tinea corporis): 1 tydzień raz na dobę Łupież pstry (Pityriasis versicolor): 1 tydzień raz na dobę

Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby. Jeżeli nie ma objawów poprawy po tygodniu stosowania produktu, należy zweryfikować diagnozę.

Zastosowanie produktu Lamisilatt Dermgel u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma danych wskazujących, iż leczenie chorych w podeszłym wieku wymaga innego dawkowania oraz, że u tych chorych mogą pojawiać się działania niepożądane odmienne od obserwowanych u młodszych pacjentów.

Zastosowanie produktu Lamisilatt Dermgel u dzieci

Nie zaleca się stosowania produktu Lamisilatt Dermgel u dzieci, gdyż nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu u pacjentów w tej grupie wiekowej.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą (wymienioną w punkcie 6.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Lamisilatt Dermgel powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z uszkodzeniami skóry w miejscach, które mogą zostać podrażnione przez zawarty w preparacie alkohol, a szczególnie miejscach zmienionych zapalnie lub wrażliwych.

•    Nie powinien być stosowany na skórę twarzy.

•    Produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

•    Produkt może działać drażniąco na oczy. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dokładnie bieżącą wodą.

• Lamisilatt Dermgel należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ze względu na zawartość butylohydroksytoluenu, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje produktu zawierającego terbinafinę do stosowania miejscowego z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ze względu na bardzo ograniczone doświadczenie kliniczne stosowania terbinafiny u kobiet w ciąży, w okresie ciąży nie należy podawać produktu Lamisilatt Dermgel, chyba że korzyści dla matki wynikające z jego zastosowania przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu i dziecka.

Badania toksycznego oddziaływania terbinafiny na płód i badania płodności na zwierzętach nie wykazały jej szkodliwego działania (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Produktu Lamisilatt Dermgel nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Terbinafina przenika do mleka kobiecego. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry, w tym piersi.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu terbinafiny na płodność (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Stosowanie produktu Lamisilatt Dermgel na skórę nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W miejscu podania mogą wystąpić działania niepożądane takie jak: świąd, łuszczenie skóry, ból w

miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, zaburzenia pigmentacji, uczucie pieczenia skóry, rumień, powstawanie strupów. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami nadwrażliwości obejmującymi powstawanie wysypki, które są zgłaszane w sporadycznych przypadkach i wymagają przerwania leczenia. W razie przypadkowego kontaktu z oczami terbinafina może powodować podrażnienie. W rzadkich przypadkach leczona infekcja grzybicza może ulec nasileniu.

Działania niepożądane zostały zestawione według klasyfikacji narządów i częstości ich występowania, według następującej konwencji. Częstość występowania została zdefiniowana następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1 000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nie znana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy działania niepożądane wymienione są w kolejności malejącego nasilenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nie znana: nadwrażliwość*.

Zaburzenia oka

Rzadko: podrażenienie oka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: Złuszczanie skóry, świąd.

Niezbyt często: zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zaburzenia pigmentacji, rumień, uczucie pieczenia skóry.

Rzadko: suchość skóry, kontaktowe zapalenie skóry, egzema.

Częstość nie znana: wysypka*.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania.

Rzadko: nasilenie objawów choroby.

* Na podstawie badań po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ze względu na małe wchłanianie ogólnoustrojowe terbinafmy stosowanej miejscowo przedawkowanie produktu jest mało prawdopodobne.

Przypadkowe połknięcie zawartości tuby zawierającej 30 g produktu, co odpowiada 300 mg terbinafmy, jest porównywalne z połknięciem jednej tabletki zawierającej 250 mg terbinafmy (pojedyncza dawka doustna stosowana u osób dorosłych).

W przypadku zażycia większej ilości produktu mogą wystąpić objawy niepożądane takie jak występujące po przedawkowaniu produktów zawierających terbinafinę stosowanych doustnie. Objawy te obejmują: ból głowy, nudności, ból brzucha i zawroty głowy.

W razie przypadkowego połknięcia produktu należy wziąć pod uwagę występującą w produkcie zawartość alkoholu (9,4% v/v).

W razie przypadkowego połknięcia produktu zalecane leczenie początkowo polega na usunięciu substancji czynnej poprzez podanie węgla aktywowanego, a w razie konieczności zastosowanie leczenia objawowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybiczne do stosowania miejscowego. kod ATC: D01 AE15

Terbinafina jest alliloaminą o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego do stosowania w zakażeniach grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity z rodzaju Trichophyton (np. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis i Epidermophyton floccosum (np. grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej). W małym stężeniu, terbinafina działa grzybobójczo na dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo (Pityrosporum orbiculare lub Malassezia furfur) lub grzybostatycznie.

Terbinafina zakłóca wybiórczo wczesną fazę biosyntezy steroli grzybów. Prowadzi to do niedoboru ergosterolu i do wewnątrzkomórkowej kumulacji skwalenu, co powoduje śmierć komórek grzybów. Terbinafina działa przez hamowanie epoksydazy skwalenu w ścianie komórkowej grzybów. Enzym epoksydaza skwalenu nie jest związany z układem cytochromu P-450. Terbinafina nie wpływa na metabolizm hormonów oraz innych leków.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu na skórę u ludzi, mniej niż 5% dawki przenika do organizmu. Z tego względu działanie ogólnoustrojowe terbinafiny po podaniu na skórę jest niewielkie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W długoterminowych badaniach (powyżej 1 roku) przeprowadzonych na szczurach i psach nie zaobserwowano toksycznego działania terbinafiny po podaniu doustnym w dawkach dobowych do 100 mg/kg mc. W przypadku stosowania dużych dawek doustnych, wątrobę oraz możliwe, iż również nerki uznano za potencjalnie zagrożone organy.

Podczas czterotygodniowego badania toksyczności miejscowej u królików Lamisilatt Dermgel był dobrze tolerowany i nie wykazywał ogólnoustrojowej toksyczności. Oznaki średniego podrażnienia skóry powodowanego przez podłoże żelu ustępowały po zaprzestaniu stosowania.

Podczas dwuletniego badania rakotwórczości doustnie podawanego leku u myszy, nie stwierdzono zmian nowotworowych lub innych nieprawidłowości związanych z leczeniem dawkami do 130 mg/kg mc. na dobę (samce) oraz do 156 mg/kg mc. na dobę (samice). Podczas dwuletniego badania rakotwórczości terbinafiny na szczurach, którym podawano terbinafinę doustnie, zaobserwowano zwiększoną częstość występowania guzów wątroby u samców, którym podawano największą dawkę 69 mg/kg mc. na dobę. Zmiany te mogą być związane z rozrostem peroksysomów i są specyficzne dla gatunku, jako że nie zaobserwowano ich w badaniu rakotwórczości leku na myszach oraz w innych badaniach na myszach, psach lub małpach.

W badaniach na małpach, którym podawano duże dawki terbinafiny wynoszące powyżej 50 mg/kg

mc., obserwowano w siatkówce nieprawidłowości refrakcji (nie obserwowane przy zastosowaniu dawki 50 mg/kg). Były one związane z obecnością metabolitów terbinafiny w tkankach oka i znikały po odstawieniu leku. Nie były one związane ze zmianami histologicznymi.

W standardowym zestawie badań genotoksyczności przeprowadzonych in vitro i in vivo, nie stwierdzono potencjalnego działania mutagennego i klastogennego terbinafiny.

W badaniach wpływu terbinafiny na reprodukcję, przeprowadzonych na szczurach i królikach nie obserwowano zmian płodności ani innych działań niepożądanych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Butylohydroksytoluen, sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, sorbitanu laurynian, karbomer 934 P, polisorbat 20, izopropylu myrystynian, etanol 96%, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu opakowania - 16 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa pokryta od wewnątrz lakierem epoksydowym, zabezpieczona membraną, zamknięta zakrętką z polipropylenu, z przebijakiem, umieszczona w tekturowym pudełku. Wielkość opakowania: 15 g.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr 4948

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.05.2000 r./ 07.09.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Lamisilatt Dermgel