+ iMeds.pl

Lamiwudyna/zydowudyna mylan 150 mg + 300 mgUlotka Lamiwudyna/zydowudyna mylan

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan, 150 mg + 300 mg, tabletki powlekane

Lamiwudyna + Zydowudyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan

3.    Jak stosować lek Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LAMIWUDYNA/ZYDOWUDYNA MYLAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan jest stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) u dorosłych i dzieci.

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan zawiera dwie substancje czynne stosowane w leczeniu zakażeń HIV: lamiwudynę i zydowudynę. Obie te substancje należą do grupy leków przeciwretrowirusowych, nazywanych nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTI).

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan nie powoduje wyleczenia z zakażenia HIV; zmniejsza on liczbę wirusów oraz utrzymuje ją na niskim poziomie. Zwiększa on także liczbę komórek CD4 we krwi. Komórki CD4 to rodzaj białych krwinek, które pełnią istotną rolę, wspomagając zwalczanie zakażeń przez organizm.

Nie wszyscy pacjenci reagują na leczenie lekiem Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan w ten sam sposób. Skuteczność leczenia będzie kontrolowana przez lekarza prowadzącego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU

LAMIWUDYNA/ZYDOWUDYNA MYLAN

Kiedy nie stosować leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lamiwudynę, zydowudynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan (Patrz punkt 6).

•    jeśli u pacjenta występuje bardzo mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość) lub bardzo mała liczba białych krwinek (neutropenia).

Należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, jeśli pacjent przypuszcza, że dotyczą go opisane powyżej okoliczności.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan

Niektórzy pacjenci stosujący lek Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan lub inne skojarzone leczenie przeciw HIV są bardziej narażeni na wystąpienie ciężkich działań niepożądanych. Pacjent powinien wiedzieć o tym dodatkowym ryzyku:

•    jeśli kiedykolwiek w przeszłości u pacjenta występowały choroby wątroby, w tym zapalenie wątroby typu B lub C (jeśli pacjent ma zapalenie wątroby typu B, nie powinien przerywać stosowania leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan bez zalecenia lekarza, ponieważ może nastąpić nawrót zapalenia wątroby)

•    jeśli pacjent ma problemy z nerkami

•    jeśli pacjent ma dużą nadwagę (szczególnie w przypadku kobiet)

•    jeśli pacjent choruje na cukrzycę i stosuje insulinę.

Należy poinformować lekarza, jeśli którekolwiek z powyższych okoliczności dotyczą pacjenta.

Lekarz zdecyduje, czy substancje czynne zawarte w produkcie są odpowiednie dla pacjenta. W trakcie leczenia mogą zostać zlecone dodatkowe badania kontrolne, w tym badania krwi. Więcej informacji patrz punkt 4.

Zwracanie uwagi na ważne objawy

U niektórych pacjentów przyjmujących leki stosowane w zakażeniu HIV mogą wystąpić inne powikłania, które mogą być poważne. Pacjent powinien zapoznać się z informacjami o ważnych oznakach i objawach, na które powinien zwrócić uwagę podczas stosowania leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan.

Należy przeczytać informację ‘Inne działania niepożądane skojarzonego leczenia zakażeń HIV’ zawartą w punkcie 4 tej ulotki.

Ochrona innych ludzi

Zakażenie HIV może być przenoszone przez kontakty seksualne z osobami zakażonymi lub przez zakażoną krew (np. poprzez używanie wspólnych igieł do wstrzykiwań). Stosowanie leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan nie zapobiega przeniesieniu wirusa HIV na inne osoby. Aby uchronić inne osoby przed zakażeniem HIV:

•    należy używać prezerwatywy podczas seksu oralnego i penetracji;

• nie należy ryzykować przeniesienia zakażenia przez krew - np. nie używać wspólnych igieł. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach aktualnie przyjmowanych lub

przyjmowanych ostatnio, w tym lekach pochodzenia roślinnego oraz innych lekach, które wydawane są bez recepty.

Jeśli pacjent rozpoczyna stosowanie nowego leku podczas stosowania leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan, należy pamiętać, aby poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Następujących leków nie należy stosować z lekiem Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan:

• inne leki zawieraj ące lamiwudynę, stosowane w leczeniu zakażenia HIV lub wirusowego zapalenia wątroby typu B

•    emtrycytabina, stosowana w leczeniu zakażenia HIV

•    stawudyna lub zalcytabina, stosowane w leczeniu zakażeń HIV

•    rybawiryna lub iniekcje gancyklowiru, stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych

•    duże dawki ko-trymoksazolu stosowanego jako antybiotyk.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent jest leczony którymkolwiek z tych leków.

Niektóre leki mogą zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych lub nasilić już występujące.

Są to:

•    walproinian sodu, stosowany w leczeniu padaczki

•    interferon, stosowany w leczeniu zakażeń wirusowych

•    pirymetamina, stosowana w leczeniu malarii i innych zarażeń pasożytniczych

•    dapson, stosowany w zapobieganiu zapaleniu płuc i w leczeniu zakażeń skóry

•    flukonazol lub flucytozyna, stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takich jak drożdżyca

•    pentamidyna lub atowakwon, stosowane w leczeniu zarażeń pasożytniczych, takich jak pneumocystodoza

•    amfoterycyna lub ko-trymoksazol, stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych

•    probenecyd, stosowany w leczeniu dny oraz podobnych schorzeń i stosowany jednocześnie z niektórymi antybiotykami w celu zwiększenia ich efektywności

•    metadon, stosowany jako substytut heroiny

•    winkrystyna, winblastyna lub doksorubicyna, stosowane w leczeniu nowotworów.

Należy poinformować lekarza prowadzącego jeśli pacjent jest leczony którymkolwiek z tych leków.

Niektóre leki oddziałują z lekiem Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan.

Należą do nich:

•    klarytromycyna, antybiotyk

Jeśli pacjent stosuje klarytromycynę, powinien przyjmować jej dawkę co najmniej 2 godziny przed zażyciem lub po zażyciu leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan.

•    fenytoina, stosowana w leczeniu padaczki.

Jeśli pacjent przyjmuje fenytoinę, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego. Lekarz prowadzący może zalecić obserwację pacjenta podczas stosowania leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, powinna skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu omówienia korzyści i zagrożeń, dla niej i dla dziecka, wynikających ze stosowania leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan podczas ciąży.

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan i podobne leki mogą powodować działania niepożądane u nienarodzonych dzieci. Jeśli pacjentka zaszła w ciążę w czasie stosowania leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan, lekarz może zalecić dodatkowe badania płodu, (w tym badania krwi) w celu upewnienia się, że jego rozwój jest prawidłowy.

U dzieci, których matki przyjmowały w okresie ciąży leki z grupy NRTI (leki takie jak Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan) możliwość zakażenia HIV jest zmniejszona. Korzyść ta przeważa ryzyko związane z wystąpieniem działań niepożądanych.

Karmienie piersią

Kobiety zakażone HIV nie mogą karmić dzieci piersią, ponieważ może doj ść do przeniesienia zakażenia HIV na dziecko przez mleko matki.

Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią powinna niezwłocznie poradzić się lekarza prowadzącego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan może powodować zawroty głowy i inne działania niepożądane zaburzające zdolność koncentracji.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli pacjent nie czuje się dobrze.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK LAMIWUDYNA/ZYDOWUDYNA MYLAN

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Tabletkę należy połknąć, popijając wodą. Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Jeśli pacjent nie jest w stanie połknąć tabletki, może j ą rozkruszyć i dodać do niewielkiej ilości pokarmu lub płynu, a następnie przyjąć całą porcję bezpośrednio po przygotowaniu.

Stały kontakt z lekarzem prowadzącym

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan pomaga kontrolować stan pacjenta. Należy przyjmować go codziennie, aby zatrzymać postęp choroby. Mogą pojawić się inne zakażenia i choroby związane z zakażeniem HIV.

Należy pozostawać w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym i nie przerywać stosowania leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan bez zalecenia lekarza prowadzącego.

Jakie dawki należy stosować

Dorośli i młodzież o masie ciała co najmniej 30 kg

Zwykle stosowana dawka leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan to 1 tabletka dwa razy na dobę. Tabletki należy przyjmować w regularnych odstępach czasu, z przerwą około 12 godzin między przyjęciem każdej tabletki.

Dzieci o masie ciała od 21 kg do 30 kg

Zwykle stosowaną początkową dawką leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan jest pół (1/2) tabletki rano i cała tabletka wieczorem.

Dzieci o masie ciała od 14 kg do 21 kg

Zwykle stosowaną początkową dawką leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan jest pół (1/2) tabletki rano i pół (1/2) tabletki wieczorem.

U dzieci o masie ciała poniżej 14 kg lamiwudynę i zydowudynę (substancje czynne leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan) należy podawać oddzielnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan

Jeśli pacjent przypadkowo przyjął większą niż zalecana dawkę leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan należy powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie albo skontaktować się z najbliższym oddziałem doraźnej pomocy medycznej w celu uzyskania dalszych porad.

Pominięcie zastosowania leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe. Dalej kontynuować leczenie, jak przedtem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas leczenia zakażenia HIV nie zawsze jest możliwe stwierdzenie, czy jakiś objaw jest działaniem niepożądanym spowodowanym przez lek Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan, inne przyjmowane w tym samym czasie leki, czy przez zakażenie HIV. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby poinformować lekarza o wszelkich zmianach w stanie zdrowia.

Oprócz wymienionych poniżej działań niepożądanych leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan podczas stosowania skojarzonego leczenia zakażenia HIV mogą wystąpić także inne objawy.

Ważne jest, aby przeczytać informację zamieszczoną poniżej w punkcie ‘Inne możliwe działania niepożądane skojarzonego leczenia zakażenia HIV’.

Bardzo częste działania niepożądane

Mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

•    ból głowy

•    nudności.

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

•    wymioty

•    ból brzucha

•    biegunka

•    utrata apetytu

•    ogólne złe samopoczucie

•    gorączka (wysoka temperatura)

•    bóle stawów

•    ból mięśni i uczucie dyskomfortu

•    kaszel

•    podrażnienie nosa lub wodnisty katar

•    wysypka

•    zawroty głowy

•    zmęczenie, osłabienie

•    trudności w zasypianiu (bezsenność)

•    wypadanie włosów.

Częste działania niepożądane, mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

•    mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość) lub mała liczba krwinek białych (neutropenia lub leukopenia)

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    zwiększenie we krwi stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana w wątrobie), mogące spowodować żółte zabarwienie skóry.

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów:

•    wiatry (wzdęcie)

•    uczucie duszności

•    świąd

•    osłabienie mięśni

Niezbyt częste działania niepożądane, mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, biorących udział w procesie krzepnięcia (małopłytkowość), lub zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek (pancytopenia).

Rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów:

• ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy, języka lub gardła, co może być przyczyną trudności w połykaniu lub oddychaniu

•    ból w klatce piersiowej; choroba mięśnia sercowego (kardiomiopatia)

•    rozpad tkanki mięśniowej

•    uczucie cierpnięcia skóry, mrowienie

•    uczucie osłabienia kończyn

• zaburzenia dotyczące wątroby, jak żółtaczka, powiększenie wątroby lub stłuszczenie wątroby, zapalenie wątroby

•    zapalenie trzustki

•    zmiana zabarwienia paznokci i skóry lub wewnątrz jamy ustnej

•    objawy grypopodobne - dreszcze i wzmożona potliwość

•    częste oddawanie moczu

•    powiększenie piersi u mężczyzn.

•    niestrawność, zaburzenia smaku

•    drgawki (napady padaczkowe)

•    drętwienia

• uczucie depresji, niepokój, trudności z koncentracją, uczucie senności

• kwasica mleczanowa (patrz następny punkt, ‘Inne możliwe działania niepożądane skojarzonego leczenia zakażenia HIV’).

Rzadkie działania niepożądane, mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

•    zwiększenie aktywności enzymu zwanego amylazą

•    niewydolność szpiku kostnego w wytwarzaniu nowych krwinek czerwonych (czysto czerwonokrwinkowa aplazja).

Bardzo rzadkie działania niepożądanie

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów:

Bardzo rzadkie działania niepożądane, mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

•    niewydolność szpiku kostnego w wytwarzaniu nowych krwinek czerwonych lub białych (niedokrwistość aplastyczna).

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie, jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce.

Inne możliwe działania niepożądane skojarzonego leczenia zakażenia HIV

Terapia skojarzona, obejmująca stosowanie leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan, może wywoływać podczas leczenia HIV rozwój innych schorzeń.

Mogą gwałtownie rozwinąć się dawne zakażenia

Pacjenci w zaawansowanym stadium zakażenia HIV (AIDS) mają osłabiony układ odpornościowy i częściej u nich dochodzi do wystąpienia poważnych zakażeń (zakażenie oportunistyczne). U pacjentów tych wkrótce po rozpoczęciu leczenia mogą rozwinąć się wcześniejsze, utajone zakażenia, powodując pojawienie się objawów zapalenia. Pojawienie się tych objawów wynika prawdopodobnie ze wzmocnienia układu immunologicznego, co umożliwia zwalczanie tych zakażeń przez organizm.

W razie zauważenia jakichkolwiek objawów zakażenia podczas stosowania leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan: należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Nie należy przyjmować innych leków stosowanych w zakażeniach bez zalecenia lekarza prowadzącego.

Mogą wystąpić zmiany w sylwetce

U pacjentów otrzymujących skojarzone leczenie przeciw HIV mogą wystąpić zmiany w sylwetce z powodu zmian w rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej:

•    zanik tkanki tłuszczowej nóg, ramion i twarzy

•    nagromadzenie tkanki tłuszczowej w okolicy pępka (brzuch) lub w piersiach, lub w narządach wewnętrznych

•    nagromadzenie tkanki tłuszczowej może wystąpić na karku (tak zwany bawoli kark).

Przyczyny i długotrwały wpływ tych zaburzeń na zdrowie nie są dotychczas znane. Jeśli pacjent zauważy zmiany w rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej należy powiadomić lekarza prowadzącego.

Kwasica mleczanowa to rzadkie, ale ciężkie działanie niepożądane

U niektórych pacjentów przyjmujących lek Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan lub inne podobne leki (NRTI) rozwija się stan zwany kwasicą mleczanową wraz z powiększeniem wątroby.

Kwasica mleczanowa spowodowana jest nagromadzeniem kwasu mlekowego w organizmie. Występuje rzadko; jeżeli wystąpi, to zazwyczaj rozwija się po kilku miesiącach leczenia. Może stanowić zagrożenie życia, spowodowane uszkodzeniem narządów wewnętrznych.

Kwasica mleczanowa występuje częściej u osób z chorobą wątroby lub otyłych (z dużą nadwagą), zwłaszcza u kobiet.

Objawy kwasicy mleczanowej obejmują:

•    głębokie, szybkie oddechy, utrudnione oddychanie

•    senność

•    drętwienie lub osłabienie kończyn

•    nudności, wymioty

•    ból brzucha.

Podczas leczenia lekarz prowadzący będzie obserwował pacjenta w celu wykrycia objawów, które mogą świadczyć o rozwoju kwasicy mleczanowej. Jeśli u pacjenta pojawi się którykolwiek z wymienionych powyżej lub innych niepokojących objawów należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Mogą wystąpić schorzenia kości

U niektórych pacjentów poddanych skojarzonemu leczeniu przeciw HIV może rozwinąć się zaburzenie kości zwane martwicą kości. Następuje wówczas obumarcie części tkanki kostnej spowodowane ograniczeniem dopływu krwi do kości.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych schorzeń jest większe u pacjentów, którzy:

•    przez dłuższy czas stosują skojarzone leczenie

•    dodatkowo stosują leki przeciwzapalne zwane glikokortykosteroidami

•    piją alkohol

•    mają bardzo słaby układ odpornościowy

•    mają nadwagę.

Objawy martwicy kości obejmują:

•    sztywność stawów

•    bóle (zwłaszcza w biodrze, kolanach i barkach)

•    trudności w poruszaniu się.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów należy powiadomić lekarza prowadzącego.

Inne objawy mogące ujawnić się w wynikach badań

Skojarzone leczenie przeciw HIV może również powodować:

•    zwiększenie stężenia kwasu mlekowego we krwi, co rzadko może prowadzić do kwasicy mleczanowej

•    zwiększenie stężenia cukru i tłuszczów (trójglicerydów i cholesterolu) we krwi

•    oporność na insulinę (jeśli pacjent choruje na cukrzycę może być konieczna zmiana dawki insuliny, aby utrzymać właściwe stężenie cukru we krwi).

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LAMIWUDYNA/ZYDOWUDYNA MYLAN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, butelce, blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 60 dni

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan

Substancjami czynnymi leku są lamiwudyna i zydowudyna. Jedna tabletka zawiera 150 mg lamiwudyny i 300 mg zydowudyny.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna (E460), krzemionka koloidalna bezwodna (E551), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian (E572).

Otoczka tabletki (biel Opadry 03H58736):

Hypromeloza (E464), tytanu dwutlenek (E171), glikol propylenowy (E1520).

Jak wygląda lek Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan i co zawiera opakowanie

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan, 150 mg + 300 mg, tabletki powlekane są to białe lub prawie białe dwuwypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki, z wytłoczonym napisem “M” po lewej stronie linii podziału i “103” po prawej stronie tej linii po jednej stronie tabletki oraz z linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan jest dostępny w blistrach po 30, 60, 60 x 1 (blister podzielony na dawki pojedyncze)100, 200 tabletek i w butelkach po 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan S.A.S.

117 allee des Parcs 69 800 Saint Priest Francja

Wytwórca:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komarom Mylan utca 1.

Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia: Lamivudine/Zidovudine Mylan 150 mg/300 mg Filmomhulde Tabletten

Czechy: Lamivudin/Zidovudin Mylan 150 mg/300 mg, potahované tablety

Francja: Lamivudine/Zidovudine Mylan 150 mg/300 mg , comprimé pelliculé sécable

Niemcy: Lamivudin/Zidovudin Mylan 150mg/30mg Filmtabletten

Włochy: Lamivudina e Zidovudina Mylan 150 mg/300 mg compresse rivestite con film

Luxemburg: Lamivudine/Zidovudine Mylan 150 mg/300 mg Filmomhulde Tabletten

Malta: Lamivudine/Zidovudine Mylan 150 mg/300 mg , comprimé pelliculé

Polska: Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan, 150 mg + 300 mg, tabletki powlekane

Portugalia: Lamivudina/Zidovudina Mylan comprimidos revestidos por película

Rumunia: Lamivudinâ/Zidovudinâ Mylan 150 mg/300 mg comprimate filmate

Słowacja: Lamivudin/Zidovudin Mylan 150mg / 300mg Filmom obalené tablety

Hiszpania: Lamivudina/Zidovudina Mylan 150 mg/300 mg Comprimidos recubiertos con película

EFG

Holandia: Lamivudine/Zidovudine Mylan 150mg /300 mg filmomhulde tabletten Wielka Brytania: Lamivudine/Zidovudine Mylan 150 mg/300 mg Film-coated tablets

Data zatwierdzenia ulotki: styczeń 2013

10

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan

Charakterystyka Lamiwudyna/zydowudyna mylan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan, 150 mg + 300 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg lamiwudyny i 300 mg zydowudyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe lub prawie białe, dwuwypukłe, tabletki powlekane w kształcie kapsułki, z wytłoczonym napisem “M” po lewej stronie linii podziału i “103” po prawej stronie tej linii, po jednej stronie tabletki oraz z linią podziału po drugiej stronie tabletki.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan jest wskazany w skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (ang. Human Immunodeficiency Virus -HIV) (patrz punkt 4.2).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Terapię powinien rozpoczynać lekarz doświadczony w leczeniu zakażeń HIV.

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan można przyjmować w czasie posiłku lub niezależnie od posiłku.

W celu zapewnienia podania pełnej dawki leku, tabletkę(i) należy połykać w całości, bez rozkruszania. Jeśli pacjent nie jest w stanie połykać całych tabletek, można je rozkruszyć i dodać do niewielkiej ilości półpłynnego pokarmu lub płynu, którą należy natychmiast w całości przyjąć (patrz punkt 5.2).

Dorośli i młodzież o wadze ciała co najmniej 30 kg: zalecana dawka produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan jest to 1 tabletka 2 razy dziennie.

Dzieci o wadze ciała od 21 kg do 30 kg: zalecana doustna dawka produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan jest to pół tabletki rano i 1 cała tabletka wieczorem.

Dzieci o wadze ciała od 14 kg do 21 kg: zalecana doustna dawka produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan jest to pół tabletki 2 razy dziennie.

Sposób dawkowania u dzieci o wadze ciała 14-30 kg oparty jest głównie na modelowaniu farmakokinetycznym przeprowadzonym na podstawie danych z badań klinicznych z użyciem pojedynczych składników produktu, lamiwudyny i zydowudyny. W związku z tym, że możliwe jest wystąpienie nadmiernej ekspozycji farmakokinetycznej na zydowudynę, konieczny jest u tych pacjentów ścisły monitoring. Jeśli u pacjentów o wadze ciała 21-30 kg wystąpią objawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego, można zastosować na próbę alternatywny schemat dawkowania polegający na podawaniu połowy tabletki 3 razy na dobę, aby poprawić tolerancję leczenia.

Tabletek Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan nie należy stosować u dzieci o wadze ciała poniżej 14 kg, ponieważ nie ma możliwości odpowiedniego dostosowania dawki do wagi ciała dziecka. U tych pacjentów lamiwudynę i zydowudynę należy stosować w postaci oddzielnych produktów zgodnie z zaleconym sposobem dawkowania dla tych produktów. Dla tych pacjentów i dla pacjentów, którzy nie mogą połykać tabletek, dostępne są roztwory doustne lamiwudyny i zydowudyny.

W przypadkach, gdy zachodzi konieczność przerwania stosowania jednej z substancji czynnych produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan lub konieczność zmniejszenia dawki, można zastosować oddzielne produkty lamiwudyny i zydowudyny dostępne w postaci tabletek/kapsułek i roztworu doustnego.

Upośledzenie czynności nerek: U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek stężenia lamiwudyny i zydowudyny są zwiększone z powodu zmniejszonego klirensu. W związku z tym, że konieczna może być modyfikacja dawkowania tych leków, zaleca się, aby u chorych z upośledzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny < 50 ml/min) stosować oddzielne produkty lamiwudyny i zydowudyny. Lekarze powinni zapoznać się z oddzielną informacją o leku dla każdego z tych produktów.

Upośledzenie czynności wątroby: Ograniczone dane pochodzące od pacjentów z marskością wątroby sugerują, że u pacjentów z niewydolnością wątroby może dochodzić do akumulacji zydowudyny z powodu zmniejszonej glukuronidacji. Dane uzyskane od pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim upośledzeniem czynności wątroby wskazują, że zaburzenia czynności wątroby nie mają istotnego wpływu na farmakokinetykę lamiwudyny. Jednak, w związku z tym, że konieczna może być zmiana dawkowania zydowudyny, zaleca się, aby u chorych z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby stosować lamiwudynę i zydowudynę w postaci oddzielnych produktów. Lekarze powinni zapoznać się z oddzielną informacją o leku dla każdego z tych produktów.

Zmiany dawkowania u pacjentów z hematologicznymi reakcjami niepożądanymi: Zmiana dawkowania zydowudyny może być konieczna w przypadku, gdy stężenie hemoglobiny zmniejszy się poniżej 9,0 g/dl czyli 5,59 mmol/l lub gdy liczba granulocytów obojętnochłonnych zmniejszy się poniżej 1,0 x 109/l (patrz punkt 4.3 i 4.4). Ponieważ dostosowanie dawki produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan nie jest wówczas możliwe, należy zastosować oddzielne produkty lamiwudyny i zydowudyny. Lekarze powinni zapoznać się z oddzielną informacją o leku dla każdego z tych produktów.

Dawkowanie u osób w starszym wieku: Nie ma dostępnych żadnych specyficznych danych, niemniej jednak w tej grupie wiekowej zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na zmiany związane z wiekiem, takie jak pogorszenie czynności nerek i zmiany parametrów hematologicznych.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Zydowudyna jest przeciwwskazana u pacjentów z patologicznie małą liczbą granulocytów obojętnochłonnych (< 0,75 x 109/l) lub z patologicznie małym stężeniem hemoglobiny (< 7,5 g/dl czyli 4,65 mmol/l). Z tego powodu produkt Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W tym punkcie przedstawiono specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące zarówno

lamiwudyny jak i zydowudyny. Nie ma żadnych dodatkowych specjalnych ostrzeżeń ani środków ostrożności odnoszących się do produktu złożonego Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan.

Zaleca się, aby w tych przypadkach, gdy konieczne jest modyfikowanie dawek, stosować oddzielne produkty lamiwudyny i zydowudyny (patrz punkt 4.2). W tych przypadkach lekarze powinni zapoznać się z oddzielną informacją o leku dla każdego z tych produktów.

Należy unikać jednoczesnego stosowania stawudyny i zydowudyny (patrz punkt 4.5).

Zakażenia oportunistyczne: U pacjentów przyjmujących Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan lub inną terapię przeciwretrowirusową nadal mogą rozwijać się zakażenia oportunistyczne i inne powikłania związane z zakażeniem HIV. Dlatego pacjenci ci powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją kliniczną lekarzy doświadczonych w leczeniu zakażenia HIV.

Przenoszenie zakażenia HIV: Pacjentów należy poinformować, że nie udowodniono, aby aktualne leczenie przeciwretrowirusowe, w tym leczenie produktem Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan, zapobiegało ryzyku przeniesienia zakażenia HIV na inne osoby poprzez kontakty seksualne lub zakażoną krew. Nadal należy stosować odpowiednie środki ostrożności.

Hematologiczne reakcje niepożądane: U pacjentów przyjmujących zydowudynę można oczekiwać wystąpienia niedokrwistości, neutropenii i leukopenii (zwykle wtórnej do neutropenii). Występowały one częściej przy wyższych dawkach zydowudyny (1200-1500 mg/dobę) oraz u pacjentów z niską rezerwą szpikową przed leczeniem, szczególnie w zaawansowanym stadium zakażenia HIV. U pacjentów leczonych produktem Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan należy więc starannie monitorować parametry hematologiczne (patrz punkt 4.3). Hematologiczne reakcje niepożądane zwykle nie występują przed upływem 4-6 tygodni leczenia. U pacjentów z zaawansowanym objawowym zakażeniem HIV generalnie zaleca się wykonywanie badań krwi co najmniej co 2 tygodnie przez pierwsze 3 miesiące leczenia a następnie co najmniej raz w miesiącu.

U pacjentów z wczesnym stadium zakażenia HIV hematologiczne reakcje niepożądane występują rzadko. W zależności od ogólnego stanu pacjenta badania krwi można wykonywać rzadziej, np. co 1-3 miesiące. Dodatkowo może być konieczna zmiana dawkowania zydowudyny, jeśli podczas leczenia produktem Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan wystąpi ciężka niedokrwistość lub supresja szpiku lub u pacjentów, u których przed leczeniem stwierdzano upośledzenie czynności szpiku, np. stężenie hemoglobiny < 9 g/dl (5,59 mmol/l) lub liczbę granulocytów obojętnochłonnych < 1,0 x 109/l (patrz punkt 4.2). Gdy nie będzie możliwe odpowiednie dostosowanie dawki produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan, należy zastosować oddzielne produkty zydowudyny i lamiwudyny. Lekarze powinni zapoznać się z oddzielną informacją o leku dla każdego z tych produktów.

Zapalenie trzustki: U pacjentów leczonych lamiwudyną i zydowudyną w rzadkich przypadkach występowało zapalenie trzustki. Nie wiadomo jednak, czy przypadki te wynikały z leczenia przeciwretrowirusowego czy z przebiegu podstawowej choroby wynikającej z zakażenia HIV. Jeśli wystąpią objawy kliniczne lub nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych wskazujące na zapalenie trzustki, leczenie produktem Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan należy natychmiast przerwać.

Kwasica mleczanowa: podczas stosowania analogów nukleozydowych opisywano występowanie kwasicy mleczanowej, zwykle związanej z hepatomegalią i stłuszczeniem wątroby. Do wczesnych objawów (objawowego wzrostu stężenia mleczanów) należą łagodne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty i bole brzucha), niespecyficzne złe samopoczucie, utrata apetytu, utrata wagi ciała, objawy ze strony układu oddechowego (szybkie i/lub głębokie oddychanie) lub objawy neurologiczne (w tym spowolnienie motoryczne).

Kwasica mleczanowa cechuje się wysoką śmiertelnością i może wiązać się z zapaleniem trzustki, niewydolnością wątroby lub niewydolnością nerek.

Kwasica mleczanowa występowała zwykle po kilku lub kilkunastu miesiącach leczenia.

Leczenie analogami nukleozydów należy przerwać, jeśli dojdzie do objawowego wzrostu stężenia mleczanów i kwasicy metabolicznej/mleczanowej, postępującej hepatomegalii lub szybkiego narastania aktywności transaminaz.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania analogów nukleozydowych u pacjentów (szczególnie otyłych kobiet) z hepatomegalią, zapaleniem wątroby lub innym znanym czynnikiem ryzyka choroby wątroby i stłuszczenia wątroby (w tym u pacjentów przyjmuj ących niektóre produkty lecznicze i alkohol). Pacjenci zakażeni jednocześnie wirusem zapalenia wątroby typu C i leczeni alfa interferonem i rybawiryną mogą stanowić grupę szczególnego ryzyka.

Pacjenci z grupy zwiększonego ryzyka wymagaj ą starannej obserwacji.

Zaburzenia mitochondrialne: w warunkach in vitro i in vivo wykazano, że analogi nukleozydów i nukleotydów powodują różnego stopnia uszkodzenia mitochondriów. Istnieją doniesienia o występowaniu zaburzeń czynności mitochondriów u HIV-ujemnych niemowląt narażonych w okresie życia płodowego i (lub) po urodzeniu na działanie analogów nukleozydów. Główne zdarzenia niepożądane, jakie zgłaszano, były to zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość, neutropenia) i zaburzenia metaboliczne (nadmiar mleczanów, zwiększenie stężenia lipazy). Zdarzenia te są często przemijające. Opisywano też pewne występujące z opóźnieniem zaburzenia neurologiczne (wzmożone napięcie, drgawki, zaburzenia zachowania). Obecnie nie wiadomo, czy zaburzenia neurologiczne mają charakter przemijający czy trwały. U dzieci narażonych w okresie życia płodowego na działanie analogów nukleozydów i nukleotydów, nawet jeśli nie wykrywa się u nich zakażenia HIV, należy kontrolować stan kliniczny i parametry laboratoryjne a w razie wystąpienia odpowiednich objawów przeprowadzić pełną diagnostykę w kierunku ewentualnych zaburzeń mitochondrialnych. Powyższe obserwacje nie spowodowały zmiany aktualnych krajowych zaleceń dotyczących stosowania terapii przeciwretrowirusowej u kobiet ciężarnych w celu zapobiegania wertykalnej transmisji zakażenia HIV.

Lipodystrofia: Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe wiąże się ze zmianą rozmieszczenia tkanki tłuszczowej (lipodystrofia) u pacjentów zakażonych HIV. Odległe następstwa tych zmian nie są obecnie znane. Wiedza o ich mechanizmach jest niekompletna. Wysunięto hipotezę, że istnieje związek między lipomatozą narządową a inhibitorami proteazy (ang. Protease Inhibitors - PI) i między lipoatrofią a nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (ang. Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors - NRTI). Zwiększone ryzyko lipodystrofii ma związek z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, oraz z czynnikami zależnymi od leków, takimi jak długość prowadzonego leczenia przeciwretrowirusowego i towarzyszące leczeniu zaburzenia metaboliczne. Badanie pacjenta powinno obejmować ocenę przedmiotowych objawów redystrybucji tkanki tłuszczowej. Należy także rozważyć kontrolę stężenia lipidów w surowicy i glukozy we krwi na czczo. Zaburzenia lipidowe należy leczyć odpowiednio do wskazań klinicznych (patrz punkt 4.8).

Zespół Reaktywacji Immunologicznej: U pacjentów zakażonych HIV z ciężkim niedoborem odporności w momencie włączania złożonej terapii przeciwretrowirusowej (ang. Combination Antiretroviral Therapy - CART) może wystąpić reakcja zapalna na niewywołujące objawów lub rezydualne patogeny oportunistyczne i być przyczyną ciężkiego stanu klinicznego lub nasilenia objawów. Zwykle reakcje takie obserwowano w ciągu kilku pierwszych tygodni lub miesięcy od rozpoczęcia CART. Typowymi przykładami są: zapalenie siatkówki wywołane wirusem cytomegalii, uogólnione i (lub) miejscowe zakażenia prątkami oraz zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci (zwane dawniej Pneumocystis carinii). Wszelkie objawy zapalenia są wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki i zastosowania w razie konieczności odpowiedniego leczenia.

Choroby wątroby: Jeśli lamiwudyna jest stosowana jednocześnie w leczeniu zakażenia HIV i HBV, dodatkowe informacje dotyczące stosowania lamiwudyny w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B są dostępne w Charakterystyce Produktu Leczniczego produktu Zeffix.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności zydowudyny u pacjentów z istotnymi współistniejącymi chorobami wątroby.

U pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C poddawanych skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu istnieje zwiększone ryzyko ciężkich i potencjalnie śmiertelnych zdarzeń niepożądanych ze strony wątroby. W razie jednoczesnego stosowania leków przeciwwirusowych z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C należy zapoznać się odpowiednią informacj ą o leku dla każdego z tych produktów.

W przypadku odstawienia produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan u pacjentów jednocześnie zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B zaleca się okresowe powtarzanie badań czynności wątroby i markerów replikacji HBV przez 4 miesiące, gdyż odstawienie lamiwudyny może prowadzić do zaostrzenia zapalenia wątroby.

U pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności wątroby, w tym u pacjentów z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby, podczas skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego częściej stwierdza się nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby i pacjenci ci wymagają odpowiedniej obserwacji zgodnie ze standardową praktyką. W razie stwierdzenia u tych pacjentów cech nasilenia choroby wątroby należy rozważyć przerwanie bądź zakończenie leczenia.

Pacjenci ze współistniejącym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C: Nie zaleca się jednoczesnego stosowania rybawiryny i zydowudyny z uwagi na zwiększone ryzyko niedokrwistości (patrz punkt 4.5).

Martwica kości: Mimo, iż uważa się, że etiologia tego schorzenia jest wieloczynnikowa (stosowanie glikokortykosteroidów, spożywanie alkoholu, silna immunosupresja, zwiększony wskaźnik masy ciała), opisywane były przypadki martwicy kości, szczególnie u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem HIV i/lub poddawanych długotrwałemu skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu (CART). Pacjentom należy doradzać, aby w razie wystąpienia bólów stawów, sztywności stawów lub trudności w poruszaniu zgłaszali się do lekarza.

Produktu leczniczego Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan nie należy stosować z innymi produktami leczniczymi zawieraj ącymi lamiwudynę, ani z produktami leczniczymi zawieraj ącymi emtrycytabinę.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan zawiera zydowudynę i lamiwudynę i dlatego jakiekolwiek interakcje dotyczące każdego z tych leków mogą wystąpić także podczas stosowania produktu leczniczego Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan. W badaniach klinicznych wykazano, że nie występuj ą istotne klinicznie interakcje między lamiwudyną i zydowudyną.

Zydowudyna jest metabolizowana głównie przez enzymy UGT; jednoczesne stosowanie induktorów lub inhibitorów enzymów UGT może zmieniać narażenie na zydowudynę. Lamiwudyna jest wydalana przez nerki. Aktywne wydzielanie nerkowe lamiwudyny do moczu dobywa się przy udziale nośników kationów organicznych (ang. Organic Cation Transporters - OCTs); jednoczesne podawanie lamiwudyny z inhibitorami OCT lub z lekami nefrotoksycznymi może zwiększać narażenie na lamiwudynę.

Lamiwudyna i zydowudyna nie są w istotnym stopniu metabolizowane z udziałem enzymów cytochromu P450 (takich jak CYP3A4, CYP2C9 lub CYP2D6) ani nie wywołują zahamowania albo indukcji tych układów enzymatycznych. Dlatego mało prawdopodobne są interakcje z

przeciwretrowirusowymi inhibitorami proteazy, nienukleozydowymi i innymi produktami leczniczymi metabolizowanymi przez główne enzymy P450.

Badania interakcji były wykonywane tylko u dorosłych. Poniższej listy nie należy uważać za wyczerpującą, ale reprezentatywną dla badanych grup leków.

Leki według grupy terapeutycznej

Interakcja Zmiana średnich geometrycznych (%) (Możliwy mechanizm)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego podawania

PRZECIWRETROWIRUSOWE PRODUKTY LECZNICZE

Dydanozyna/Lamiwudyna

Nie ma badań interakcji leków.

Nie ma konieczności dostosowania dawki.

Dydanozyna/Zydowudyna

Nie ma badań interakcji leków.

Stawudyna/Lamiwudyna

Nie ma badań interakcji leków.

Jednoczesne podawanie nie jest zalecane.

Stawudyna/Zydowudyna

Antagonizm in vitro dotyczący aktywności przeciw HIV może powodować zmniejszenie skuteczności obu leków.

LEKI PRZECIWZAKAŹNE

Atowakwon/Lamiwudyna

Nie ma badań interakcji leków.

Dostępne jedynie ograniczone dane, znaczenie kliniczne nie jest znane.

Atowakwon/Zydowudyna

(750 mg dwa razy na dobę z posiłkami/ 200

mg trzy razy na dobę)

Zydowudyna AUC |33% Atowakwon AUC ^

Klarytromycyna/Lamiwudyna

Nie ma badań interakcji leków.

Oddzielne podanie produktu

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan i klarytromycyny w odstępie przynajmniej 2 godzin.

Klarytromycyna/Zydowudyna (500 mg dwa razy na dobę/100 mg co 4 godziny)

Zydowudyna AUC {12%

T rimetoprym/sulfametoksazol (Ko-trimoksazol)/Lamiwudyna (160 mg/800 mg raz na dobę przez 5 dni/300 mg w dawce pojedynczej)

Lamiwudyna: AUC |40%

Trimetoprym: AUC ^ Sulfametoksazol: AUC ^ (Zahamowanie aktywności nośnika kationów organicznych)

Nie ma potrzeby dostosowania dawki, chyba że pacjent ma niewydolność nerek (patrz punkt 4.2).

W razie zalecenia jednoczesnego podawania z ko-trimoksazolem pacjenci powinni być klinicznie obserwowani. Duże dawki

trimetoprymu/sulfametoks azolu do leczenia zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii (PCP) i toksoplazmozy nie były badane i należy unikać ich stosowania.

Trimetoprym/sulfametoksazol

(Ko-trimoksazol)/Zydowudyna

Nie ma badań interakcji leków.

LEKI PRZECIWGRZYBICZE

Flukonazol/Lamiwudyna

Nie ma badań interakcji leków.

Dostępne jedynie ograniczone dane, znaczenie kliniczne nie jest znane. Należy obserwować w celu wychwycenia objawów toksyczności zydowudyny (patrz punkt 4.8).

Flukonazol/Zydowudyna (400 mg raz na dobę/200 mg trzy razy na dobę)

Zydowudyna AUC |74% (Inhibicja UGT)

LEKI PRZECIWPRĄTKOWE

Ryfampicyna/Lamiwudyna

Nie ma badań interakcji leków.

Dane niewystarczające do określenia zaleceń dotyczących zmiany dawkowania.

Ryfampicyna/Zydowudyna (600 mg raz na dobę/200 mg trzy razy na dobę)

Zydowudyna AUC |48% (Indukcja UGT)

LEKI PRZECIWDRGAWKOWE

Fenobarbital/Lamiwudyna

Nie ma badań interakcji leków.

Dane niewystarczające do określenia zaleceń dotyczących zmiany dawkowania.

Fenobarbital/Zydowudyna

Nie ma badań interakcji leków. Możliwe nieznaczne zmniejszenie stężenia zydowudyny w osoczu na drodze indukcji UGT.

Fenytoina/Lamiwudyna

Nie ma badań interakcji leków.

Należy obserwować stężenie fenytoiny.

Fenytoina/Zydowudyna

Fenytoina AUC |

Kwas walproinowy/Lamiwudyna

Nie ma badań interakcji leków.

Dostępne jedynie ograniczone dane, znaczenie kliniczne nie jest znane. Należy obserwować w celu wychwycenia objawów toksyczności zydowudyny (patrz punkt 4.8).

Kwas walproinowy/Zydowudyna

(250 mg lub 500 mg trzy razy na dobę/100

mg trzy razy na dobę)

Zydowudyna AUC |80% (Inhibicja UGT )

LEKI PRZECTWHTSTAMINOWE (ANTAGONISTA HISTAMINOWEGO RECEPTORA H1)

Ranitydyna/Lamiwudyna

Nie ma badań interakcji leków. Klinicznie znaczące interakcje mało prawdopodobne. Ranitydyna tylko częściowo eliminowana przez nerkowy układ nośników kationów organicznych.

Nie ma konieczności dostosowania dawki.

Ranitydyna/Zydowudyna

Nie ma badań interakcji leków.

Cymetydyna/Lamiwudyna

Nie ma badań interakcji leków. Klinicznie znaczące interakcje mało prawdopodobne. Cymetydyna tylko częściowo eliminowana przez nerkowy układ nośników kationów organicznych.

Nie ma konieczności dostosowania dawki.

Cymetydyna/Zydowudyna

Nie ma badań interakcji leków.

OPIOIDY

Metadon/Lamiwudyna

Nie ma badań interakcji leków.

Dostępne jedynie ograniczone dane, znaczenie kliniczne nie jest znane. Należy obserwować w celu wychwycenia objawów toksyczności zydowudyny (patrz punkt 4.8).

U większości pacjentów, konieczność dostosowania dawki metadonu mało prawdopodobna; niekiedy może być konieczne ponowne dostosowanie dawki metadonu.

Metadon/Zydowudyna (30 do 90 mg raz na dobę/200 mg co 4 godziny)

Zydowudyna AUC |43% Metadon AUC ^

LEKI ZWIĘKSZAJĄCE WYDALANIE KWASU MOCZOWEGO

Probenecyd/Lamiwudyna

Nie ma badań interakcji leków.

Dostępne jedynie ograniczone dane, znaczenie kliniczne nie jest znane. Należy obserwować w celu wychwycenia objawów toksyczności zydowudyny (patrz punkt 4.8).

Probenecyd/Zydowudyna (500 mg cztery razy na dobę/2 mg/kg mc. trzy razy na dobę)

Zydowudyna AUC 1106% (Inhibicja UGT)

Skróty: | = zwiększenie; |=zmniejszeme; ^= brak znaczącej zmiany; AUC=powierzchnia pola pod krzywą stężenia w czasie; Cmax=najwyższe obserwowane stężenie; CL/F= klirens po podaniu doustnym.

Zaostrzenie niedokrwistości spowodowanej rybawiryną notowano wtedy, gdy zydowudyna była częścią schematu stosowanego do leczenia HIV, chociaż dokładny mechanizm nie został wyjaśniony. Jednoczesne stosowanie rybawiryny z zydowudyną nie jest zalecane z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia niedokrwistości (patrz punkt 4.4).

Należy rozważyć zastąpienie zydowudyny w złożonym schemacie ART, jeżeli taki już został rozpoczęty. Byłoby to szczególnie istotne u pacjentów, u których wcześniej wystąpiła niedokrwistość wywołana przez zydowudynę.

Równoczesne leczenie, szczególnie leczenie ostrych stanów chorobowych, z zastosowaniem produktów leczniczych o potencjalnym działaniu nefrotoksycznym lub mielosupresyjnym (np. pentamidyny podawanej ogólnie, dapsonu, pirymetaminy, ko-trimoksazolu, amfoterycyny, flucytozyny, gancyklowiru, interferonu, winkrystyny, winblastyny i doksorubicyny), może również zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zydowudyny. W przypadku konieczności jednoczesnego podawania produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan i któregokolwiek z tych leków należy szczególnie uważnie monitorować czynność nerek i parametry hematologiczne, a w razie konieczności zmniejszyć dawki jednego lub kilku leków.

Ograniczone dane z badań klinicznych nie wykazują istotnego zwiększenia ryzyka działań niepożądanych zydowudyny w przypadku jej jednoczesnego podawania z ko-trimoksazolem (patrz powyżej informacja o interakcjach, odnosząca się do lamiwudyny i ko-trimoksazolu), pentamidyną w postaci aerozolu, pirymetaminą i acyklowirem w dawkach stosowanych w profilaktyce.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża: Co do zasady, w przypadku decyzji o zastosowaniu leków przeciwretrowirusowych w leczeniu zakażenia HIV u kobiet w ciąży i w rezultacie zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa HIV na noworodka, należy brać pod uwagę dane uzyskane w badaniach na zwierzętach oraz dane kliniczne uzyskane u kobiet w ciąży. Aktualnie wykazano zmniejszenie częstości przenoszenia zakażenia HIV z matki na płód po zastosowaniu zydowudyny u kobiet ciężarnych oraz później u noworodka.

Duża ilość danych dotyczących stosowania lamiwudyny lub zydowudyny u kobiet w ciąży wskazuje na brak toksyczności wywołującej wady rozwojowe (ponad 3000 wyników dotyczących narażenia na każdy z leków w pierwszym trymestrze, z których ponad 2000 dotyczy narażenia na lamiwudynę i zydowudynę w skojarzeniu). Ryzyko wystąpienia wad rozwojowych jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę wspomnianą powyżej dużą ilość danych.

Substancja czynna produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan może hamować replikacj ę DNA komórkowego. W jednym badaniu na zwierzętach zydowudyna była kancerogenem przezłożyskowym (patrz punkt 5.3). Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane.

U pacjentek jednocześnie zakażonych wirusem zapalenia wątroby, leczonych produktami leczniczymi zawierającymi lamiwudynę, takimi jak Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan, które następnie zaszły w ciążę, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia nawrotu zapalenia wątroby po zaprzestaniu stosowania lamiwudyny.

Zaburzenia mitochondrialne: w warunkach in vitro i in vivo wykazano, że analogi nukleozydów i nukleotydów powodują różnego stopnia uszkodzenia mitochondriów. Zgłaszano występowanie zaburzeń czynności mitochondriów u niemowląt bez wykrywalnego HIV, narażonych w okresie życia płodowego i (lub) po urodzeniu na działanie analogów nukleozydów (patrz punkt 4.4).

Karmienie piersią: Zarówno lamiwudyna, jak i zydowudyna są wydzielane do mleka kobiecego w stężeniach podobnych do występuj ących w surowicy. Z reguły zaleca się, aby matki zakażone HIV w żadnych okolicznościach nie karmiły piersią, aby uniknąć przeniesienia zakażenia HIV.

Płodność: W badaniach prowadzonych na samcach i samicach szczurów nie wykazano wpływu zydowudyny ani lamiwudyny na osłabienie płodności. Brak danych dotyczących wpływu na płodność u kobiet. Nie wykazano wpływu zydowudyny na liczbę, budowę czy ruchliwość plemników u mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Reakcje niepożądane obserwowano w trakcie leczenia pacjentów z HIV, zarówno podczas oddzielnego stosowania lamiwudyny i zydowudyny, jak i w leczeniu skojarzonym. W większości tych zdarzeń nie jest jasne, czy objawy te zależały bezpośrednio od lamiwudyny, zydowudyny lub innych leków stosowanych w zakażeniu HIV, czy też były konsekwencj ą przebiegu samej choroby.

Ponieważ Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan zawiera lamiwudynę i zydowudynę, rodzaj i ciężkość reakcji niepożądanych, których można spodziewać się podczas jego stosowania, powinny być typowe dla obu zawartych w nim składników. Nie ma doniesień o zwiększaniu się toksyczności lamiwudyny i zydowudyny podczas ich jednoczesnego podawania.

U pacjentów leczonych analogami nukleozydów obserwowano przypadki kwasicy mleczanowej, czasami zakończone zgonem, które zazwyczaj związane były z ciężkim powiększeniem i stłuszczeniem wątroby (patrz punkt 4.4).

Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe u pacjentów zakażonych HIV jest związane ze zmianą rozmieszczenia tkanki tłuszczowej (lipodystrofia), w tym utratą podskórnej tkanki tłuszczowej w obwodowych częściach ciała i twarzy, zwiększeniem masy tkanki tłuszczowej wewnątrzbrzusznej i narządowej, przerostem piersi i gromadzeniem się tkanki tłuszczowej na karku („bawoli kark”).

Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe jest związane z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hipertrójglicerydemia, hipercholesterolemia, insulinooporność, hiperglikemia i nadmiar mleczanów (patrz punkt. 4.4).

U pacjentów zakażonych HIV z ciężkim niedoborem odporności na początku stosowania złożonej terapii przeciwretrowirusowej może dojść do reakcji zapalnych na nie wywołujące objawów lub śladowe patogeny oportunistyczne (patrz punkt 4.4).

Przypadki martwicy kości odnotowano głównie u pacjentów z ogólnie znanymi czynnikami ryzyka, zaawansowaną chorobą spowodowaną przez HIV lub poddanych długotrwałemu, skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu (CART).

Częstość występowania tych przypadków jest nieznana (patrz punkt 4.4).

Lamiwudyna:

Reakcje niepożądane rozpatrywane jako mające związek z prowadzonym leczeniem są wymienione poniżej, uporządkowane według układów, narządów i częstości występowania. Częstość jest określona następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: neutropenia i niedokrwistość (obie czasami ciężkie), trombocytopenia Bardzo rzadko: czysto czerwonokrwinkowa aplazja

Zaburzenia układu nerwowego Często: bóle głowy, bezsenność

Bardzo rzadko: przypadki obwodowej neuropatii (lub parestezji)

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Często: kaszel, objawy ze strony nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, wymioty, bóle brzucha lub skurcze, biegunka

Rzadko: Przypadki zapalenia trzustki. Wzrost aktywności amylazy w surowicy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT) Rzadko: zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: wysypka, łysienie Rzadko: obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości Często: bóle stawów, choroby mięśni

Rzadko: rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych (rabdomioliza)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: zmęczenie, osłabienie, gorączka Zydowudyna:

Profil reakcji niepożądanych jest podobny u dorosłych i u młodzieży. Do najcięższych reakcji niepożądanych wywoływanych przez zydowudynę należą: niedokrwistość (której leczenie może wymagać przetoczeń krwi), neutropenia i leukopenia. Częściej notuje się je u chorych leczonych większymi dawkami (1200-1500 mg/dobę) oraz u chorych w zaawansowanym stadium zakażenia HIV (szczególnie wtedy, gdy przed rozpoczęciem leczenia notowano zmniejszoną rezerwę szpikową), oraz szczególnie u chorych, u których liczba komórek CD4 jest mniejsza niż 100/mm3 (patrz punkt 4.4).

Częstość występowania neutropenii jest także większa u chorych, u których na początku leczenia zydowudyną notowano zmniejszoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych, niskie stężenia hemoglobiny i witaminy B12 w surowicy.

Reakcje niepożądane rozpatrywane jako mające możliwy związek z prowadzonym leczeniem są wymienione poniżej, uporządkowane według układów, narządów i częstości występowania. Częstość jest określana następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) ), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: niedokrwistość, neutropenia i leukopenia

Niezbyt często: trombocytopenia i pancytopenia (z hipoplazją szpiku kostnego)

Rzadko: czysto czerwonokrwinkowa aplazja Bardzo rzadko: niedokrwistość aplastyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: kwasica mleczanowa bez hipoksemii, brak łaknienia

Zaburzenia psychiczne Rzadko: niepokój i depresja

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: bóle głowy Często: zawroty głowy

Rzadko: bezsenność, parestezje, senność, otępienie, drgawki

Zaburzenia serca Rzadko: kardiomiopatia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: duszność Rzadko: kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności

Często: wymioty, bóle brzucha i biegunka

Niezbyt często: wzdęcia

Rzadko: przebarwienia błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenie smaku i dyspepsja; zapalenie trzustki Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: wzrost we krwi aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny Rzadko: choroby wątroby, takie jak ciężka hepatomegalia ze stłuszczeniem

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka i świąd

Rzadko: przebarwienia skóry i paznokci, pokrzywka i potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: bóle mięśni Niezbyt często: miopatia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Rzadko: częste oddawanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: złe samopoczucie

Niezbyt często: gorączka, uogólnione bóle i astenia

Rzadko: dreszcze, bóle w klatce piersiowej i objawy grypopodobne

Dostępne dane z badań kontrolowanych placebo i z badań otwartych wskazują, że częstość występowania nudności i innych często notowanych klinicznych zdarzeń niepożądanych stale zmniejsza się w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia zydowudyną.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie dotyczące przedawkowania produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan jest ograniczone.

Objawy: Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych objawów podmiotowych ani przedmiotowych po ostrym przedawkowaniu zydowudyny lub lamiwudyny poza tymi, które wymieniono jako objawy niepożądane. Nie było przypadków zgonów i wszyscy pacjenci powracali do zdrowia.

Leczenie: W razie przedawkowania leku pacjenta należy obserwować pod kątem objawów toksyczności (patrz punkt 4.8) i w razie konieczności zastosować standardowe leczenie podtrzymujące. Ponieważ lamiwudyna poddaje się dializie, w przypadku jej przedawkowania można zastosować ciągłą hemodializę, choć takie postępowanie nie było badane. Hemodializa i dializa otrzewnowa mają ograniczony wpływ na wydalanie zydowudyny, ale zwiększaj ą wydalanie jej metabolitu glukuronidowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji lekarze powinni zapoznać się oddzielną informacj ą o leku dla lamiwudyny i zydowudyny.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń HIV, preparaty złożone, kod ATC: J05AR01

Lamiwudyna i zydowudyna są analogami nukleozydów, wykazującymi działanie przeciw HIV. Lamiwudyna wykazuje ponadto działanie przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (ang. Hepatitis B Virus - HBV). Obydwa leki są przekształcane wewnątrzkomórkowo do swoich aktywnych pochodnych: odpowiednio 5’- trójfosforanu (triphosphate; TP) lamiwudyny i 5’- TP zydowudyny . Główny mechanizm ich działania polega na zablokowaniu łańcucha wirusowego DNA poprzez hamowanie odwrotnej transkryptazy wirusa. TP lamiwudyny i TP zydowudyny hamują selektywnie replikację wirusa HIV-1 i HIV-2 in vitro; lamiwudyna wykazuje także działanie przeciw opornym na zydowudynę klinicznym izolatom wirusa HIV. Lamiwudyna w skojarzeniu z zydowudyną wykazuje synergiczne działanie przeciw izolatom klinicznym w hodowlach komórkowych.

Oporność wirusa HIV-1 na lamiwudynę jest związana ze zmianą aminokwasów M184V w pobliżu miejsca aktywnego odwrotnej transkryptazy (ang. Reverse Transcriptase - RT) wirusa. Mutacja ta powstaje zarówno in vitro, jak i pacjentów u zakażonych HIV-1 poddawanych terapii przeciwretrowirusowej zawierającej lamiwudynę. Mutanty M184V wykazują znacznie zmniejszoną wrażliwość na lamiwudynę i zmniejszoną zdolność replikacji wirusa in vitro. Badania in vitro wykazuj ą, że izolaty wirusa oporne na zydowudynę mogą stać się wrażliwe na zydowudynę, kiedy równocześnie nabędą oporność na lamiwudynę. Kliniczne znaczenie wyników tych badań nie zostało jednak dobrze określone.

Dane z badań in vitro ostrożnie sugeruj ą, że kontynuacja stosowania lamiwudyny w schemacie leczenia przeciwretrowirusowego pomimo wystąpienia mutacji M184V może zapewniać szczątkową aktywność przeciwretrowirusową (prawdopodobnie poprzez osłabienie żywotności wirusów). Kliniczne znaczenie tych doniesień nie zostało określone. Dostępne dane kliniczne są bardzo ograniczone i nie pozwalaj ą na wyciągnięcie wiarygodnych wniosków w tej kwestii. W każdym razie zawsze należy preferować włączanie aktywnych NRTI niż utrzymywać leczenie lamiwudyną. Utrzymywanie leczenia lamiwudyną pomimo wystąpienia mutacji M184V należy rozważać tylko wtedy, gdy nie ma dostępnej żadnej innej aktywnej terapii NRTI.

Oporność krzyżowa na leki przeciwretrowirusowe spowodowana przez mutację M184V RT jest ograniczona wewnątrz grupy inhibitorów nukleozydowych. Zydowudyna i stawudyna utrzymują swoje przeciwretrowirusowe działanie na oporne na lamiwudynę wirusy HIV-1. Abakawir zachowuje swoje działanie przeciwretrowirusowe na oporne na lamiwudynę wirusy HIV-1 mające tylko mutacje M184V. Mutanty M184V RT wykazują < 4 krotny spadek wrażliwości na didanozynę i zalcytabinę; kliniczne znaczenie tych odkryć nie jest znane. Testy wrażliwości in vitro nie były standaryzowane i ich wyniki mogą się zmieniać w zależności od czynników metodologicznych.

Lamiwudyna wykazuje in vitro małą cytotoksyczność w stosunku do limfocytów krwi obwodowej, do ustalonych linii komórkowych limfocytarnych i monocyto-makrofagowych i w stosunku do różnych komórek macierzystych szpiku. Oporność na analogi tymidyny (jednym z nich jest zydowudyna) została dobrze określona i jest wywołana przez stopniową akumulację maksymalnie sześciu specyficznych mutacji kodonów 41, 67, 70, 210, 215 i 219 odwrotnej transkryptazy HIV. Wirusy nabywają fenotypową oporność na analogi tymidyny poprzez połączenie mutacji w kodonach 41 i 215 lub przez nagromadzenie co najmniej 4 z 6 mutacji. Mutacje analogów tymidyny nie powoduj ą dużego stopnia oporności krzyżowej na inne nukleozydy, co umożliwia późniejsze zastosowanie innego dowolnego, zarejestrowanego inhibitora odwrotnej transkryptazy.

Do fenotypowej oporności na AZT i inne zarejestrowane terapie NRTI prowadzą 2 rodzaje mutacji odpowiadających za oporność wielolekową: pierwszy, cechujący się mutacjami w kodonach 62, 75, 77, 116 i 151 odwrotnej transkryptazy wirusa HIV i drugi, obejmujący mutację T69S wraz z wstawieniem 6 par zasad w tej samej pozycji. Każdy z tych 2 rodzajów mutacji charakterystycznej dla oporności wielonukleozydowej poważnie ogranicza przyszłe opcje terapeutyczne.

Doświadczenie kliniczne

W badaniach klinicznych wykazano, że lamiwudyna w połączeniu z zydowudyną powoduje zmniejszenie ładunku wirusa HIV-1 i wzrost liczby komórek CD4. Kliniczne wyniki z punktu końcowego wskazują, że lamiwudyna w skojarzeniu z zydowudyną powoduje istotne zmniejszenie ryzyka postępu choroby i umieralności.

Lamiwudyna i zydowudyna są szeroko stosowane jako składniki terapii przeciwretrowirusowej w

skojarzeniu z innymi przeciwretrowirusowymi lekami z tej samej grupy (nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy) lub z innych grup (inhibitory proteazy, nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy).

Wykazano, że wielolekowa terapia przeciwretrowirusowa zawierająca lamiwudynę jest skuteczna u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie otrzymywali leczenia przeciwretrowirusowego jak również u pacjentów, u których stwierdza się wirusy zawierające mutacje M184V.

Dowody z badań klinicznych pokazują, że lamiwudyna z zydowudyną opóźniają powstawanie opornych na zydowudynę izolatów u osób, które wcześniej nie były leczone przeciwretrowirusowo. U pacjentów otrzymujących lamiwudynę i zydowudynę z lub bez jednoczesnego stosowania dodatkowych terapii przeciwretrowirusowych, u których stwierdza się już obecność wirusa z mutacją M184V, także następuje opóźnienie powstawania mutacji powodujących oporność na zydowudynę i stawudynę (mutacje analogów tymidyny; ang. Thymidine Analogue Mutations - TAM).

Zależność pomiędzy wrażliwością wirusa HIV na lamiwudynę i zydowudynę in vitro a kliniczną odpowiedzią na terapię zawierającą lamiwudynę/zydowudynę jest obecnie przedmiotem badań.

Wykazano również, że lamiwudyna w dawce 100 mg raz na dobę jest skuteczna w leczeniu dorosłych pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) (szczegóły badań klinicznych, patrz informacja o leku dla produktu Zeffix). W zakażeniu HIV jednak wykazano skuteczność lamiwudyny tylko w dobowej dawce 300 mg (w połączeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi).

Nie przeprowadzono specjalnych badań lamiwudyny u pacjentów zakażonych jednocześnie wirusem HIV i wirusem HBV.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Lamiwudyna i zydowudyna dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym biodostępność lamiwudyny u dorosłych wynosi zwykle 80-85% a zydowudyny 6070%.

W badaniu biorównoważności porównano Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan (wiodąca marka na rynku produktów złożonych zawierających lamiwudynę i zydowudynę) z lamiwudyną w dawce 150 mg i zydowudyną w dawce 300 mg, podawanymi jednocześnie w postaci tabletek. Badano także wpływ pokarmu na szybkość i stopień wchłaniania leku. Stwierdzono, że Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan (wiodąca marka na rynku produktów złożonych zawieraj ących lamiwudynę i zydowudynę ) przyjmowany na czczo wykazuje biorównoważność z lamiwudyną 150 mg i zydowudyną 300 mg przyjmowanymi w postaci oddzielnych tabletek.

Po podaniu pojedynczej dawki produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan (wiodąca marka na rynku produktów złożonych zawieraj ących lamiwudynę i zydowudynę) u zdrowych ochotników średnia (współczynnik zmienności [coefficient of variation; CV]) wartość Cmax lamiwudyny i zydowudyny wynosiła odpowiednio 1,6 ąg/ml (32%) oraz 2,0 ąg/ml (40 %) zaś odpowiadająca im wartość AUC wynosiła odpowiednio 6,1 ąg.h/ml (20%) i 2,4 ąg.h/ml (29%). Mediana (zakres) wartości tmax dla lamiwudyny i zydowudyny wynosiła odpowiednio 0,75 (0,50-2,00) godziny i 0,50 (0,25- 2,00) godziny. Po podaniu produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan (wiodąca marka na rynku produktów złożonych zawierających lamiwudynę i zydowudynę) z pokarmem stopień wchłaniania lamiwudyny i zydowudyny (AUCw) oraz wyliczony okres półtrwania miały podobne wartości jak po podaniu na czczo, chociaż szybkość wchłaniania (Cmax i tmax) była mniejsza. Na podstawie tych danych można zalecać podawanie produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan w czasie posiłku lub niezależnie od posiłku.

Podanie rozkruszonych tabletek z niewielką ilością półpłynnego pokarmu lub płynu nie powinno mieć wpływu na farmaceutyczną jakość leku i nie powinno powodować zmiany efektu klinicznego. Wniosek ten jest oparty na danych fizykochemicznych i farmakokinetycznych z założeniem, że pacjent rozkrusza i przenosi 100% tabletki i natychmiast ją połyka.

Dystrybucja: Z badań nad dożylnym podawaniem lamiwudyny i zydowudyny wynika, że średnia pozorna objętość dystrybucji lamiwudyny i zydowudyny wynosi odpowiednio 1,3 l/kg i 1,6 l/kg. Lamiwudyna wykazuje farmakokinetykę liniową w zakresie dawek terapeutycznych i w ograniczonym stopniu wiąże się głównymi białkami osocza albuminami (< 36% albumin osocza in vitro). Stopień wiązania zydowudyny z białkami osocza wynosi od 34% do 38%. Podczas stosowania produktu Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan nie oczekuje się interakcji polegających na wypieraniu z miejsc wiązania.

Wyniki badań wskazuj ą, że lamiwudyna i zydowudyna przenikaj ą do ośrodkowego układu nerwowego i do płynu mózgowo-rdzeniowego. Średni stosunek stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym do stężenia w surowicy w 2-4 godziny po podaniu doustnym wynosi dla lamiwudyny i zydowudyny odpowiednio około 0,12 i 0,5. Rzeczywisty stopień przenikania lamiwudyny do ośrodkowego układu nerwowego i jego związek ze skutecznością kliniczną nie jest znany.

Metabolizm: Metabolizm ma niewielki udział w procesach eliminacji lamiwudyny. Lamiwudyna jest wydalana głównie w postaci nie zmienionej przez nerki. Prawdopodobieństwo interakcji lamiwudyny z innymi lekami na poziomie metabolicznym jest małe z powodu niewielkiego metabolizmu w wątrobie (5-10%) i słabego wiązania z białkami osocza.

Głównym metabolitem zydowudyny, zarówno w osoczu jak i w moczu, jest 5'-glukuronid,

który odpowiada za około 50-80% podanej dawki wydalanej z moczem. Jako metabolit zydowudyny

podawanej dożylnie zidentyfikowano 3’-amino-3'-deoksytymidynę (AMT).

Wydalanie: Obserwowany okres półtrwania lamiwudyny w fazie eliminacji wynosi 5 do 7 godzin. Średni układowy klirens lamiwudyny wynosi około 0,32 l/h/kg, z przeważającym klirensem nerkowym (> 70%) zachodzącym z udziałem aktywnego transportu kationowego. W badaniach z udziałem pacjentów z niewydolnością nerek wykazano, że zaburzenia czynności nerek mają wpływ na wydalanie lamiwudyny. U pacjentów z klirensem kreatyniny < 50 ml/min konieczne jest zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.2).

W badaniach z dożylnym podawaniem zydowudyny średni okres półtrwania w osoczu w fazie końcowej wynosił 1,1 godzin natomiast średni klirens układowy wynosił 1,6 l/h/kg. Klirens nerkowy zydowudyny określono na około 0,34 l/h/kg, co wskazuje na znaczny udział przesączania kłębuszkowego i aktywnego wydzielania kanalikowego. Stężenia zydowudyny w osoczu wzrastają u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.

Farmakokinetyka u dzieci: U dzieci powyżej 5-6 miesiąca życia, profil farmakokinetyczny zydowudyny jest podobny do tego występującego u dorosłych. Zydowudyna dobrze się wchłania z jelit i we wszystkich zakresach dawek, jakie były badane u dorosłych i u dzieci, jej biodostępność wahała się w przedziale 60-74% z wartością średnią 65%. Wartość Cssmax wynosiła 4,45 pM (1,19 pg/ml) po podaniu dawki 120 mg zydowudyny (w postaci roztworu)/m2 powierzchni ciała i 7,7 pM (2,06 pg/ml) po podaniu dawki 180 mg/m2 powierzchni ciała. U dzieci dawki 180 mg/m2 4 razy na dobę dawały podobną ekspozycję układową (24 godz. AUC 40,0 h pM lub 10,7 h pg/ml) jak u dorosłych dawki 200 mg 6 razy na dobę (40,7 h pM lub 10,9 h pg/ml).

U 6 zakażonych HIV dzieci w wieku od 2 do 13 lat oceniano farmakokinetykę zydowudyny w osoczu podczas podawania zydowudyny w dawce 120 mg/m2 3 razy na dobę, a następnie po zmianie dawki do 180 mg/m2 2 razy na dobę. Parametry ekspozycji układowej (dobowe AUC i Cmax) w osoczu przy schemacie dawkowania 2 razy na dobę okazały się być równoważne z parametrami stwierdzanymi przy tej samej całkowitej dawce dobowej podawanej w 3 dawkach podzielonych [Bergshoeff, 2004].

Generalnie farmakokinetyka lamiwudyny u dzieci jest podobna do farmakokinetyki u dorosłych. Całkowita biodostępność (około 55%-65%) była jednak mniejsza u dzieci poniżej 12 roku życia. Ponadto wartości klirensu układowego były większe u dzieci młodszych i zmniejszały się wraz z wiekiem, osiągając wartości typowe dla osób dorosłych u dzieci w wieku około 12 lat. Z powodu tych różnic zalecana dawka lamiwudyny u dzieci (w wieku powyżej 3 miesięcy i o wadze ciała poniżej 30 kg) wynosi 4 mg/kg mc. 2 razy na dobę. Dawka ta zapewnia osiągnięcie średniej wartości AUC0-12 w przedziale od 3800 do 5300 ng-h/ml. Najnowsze dane wskazują, że ekspozycja u dzieci w wieku < 6 lat może być zmniejszona o około 30% w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. Wkrótce powinny pojawić dalsze wyniki dotyczące tej kwestii. Obecnie dostępne dane nie wskazują na to, aby lamiwudyna była mniej skuteczna w tej grupie wiekowej.

Farmakokinetyka w ciąży: Parametry farmakokinetyczne zydowudyny i lamiwudyny w ciąży miały wartości podobne jak u kobiet nie będących w ciąży.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Do klinicznie istotnych efektów skojarzonego podawania lamiwudyny i zydowudyny należy niedokrwistość, neutropenia i leukopenia.

Mutagenność i rakotwórczość

Ani lamiwudyna ani zydowudyna nie wykazują działania mutagennego w testach bakteryjnych, ale wspólnie z innymi analogami nukleozydów leki te hamują komórkową replikację DNA w testach in vitro na komórkach ssaków, np. w teście na komórkach chłoniaka myszy.

W badaniach in vitro lamiwudyna, w dawkach dających stężenia do 40-50 razy większe niż stężenia w osoczu osiągane w warunkach klinicznych, nie wykazywała żadnego działania genotoksycznego. Zydowudyna w wielokrotnych dawkach doustnych w teście mikroj ąderkowym u myszy wykazywała efekt klastogenny. Stwierdzano również, że limfocyty krwi obwodowej u pacjentów z AIDS otrzymujących zydowudynę wykazywały zwiększoną liczbę uszkodzeń chromosomów.

Badanie pilotażowe wykazało, że zydowudyna jest wbudowywana do jądrowego DNA leukocytów u dorosłych, w tym u kobiet ciężarnych, przyjmujących zydowudynę w leczeniu zakażenia HIV-1 lub w celu zapobiegania przeniesienia wirusa z matki na dziecko. Zydowudyna była także włączana do DNA leukocytów krwi pępowinowej noworodków matek leczonych zydowudyną. W badaniu przezłożyskowej genotoksyczności przeprowadzonym u małp porównano samą zydowudynę z połączeniem zydowudyny i lamiwudyny przy ekspozycji na leki równoważnej z ekspozycj ą obserwowaną u ludzi. W badaniu tym wykazano, że w płodach narażonych in utero na skojarzone działanie leków utrzymuje się wyższy poziom włączania analogów nukleozydów do DNA wielu narządów płodu i wykazano większą ilość skróceń telomerów, niż w płodach narażonych na działanie samej zydowudyny. Kliniczne znaczenie tych wyników nie jest znane.

Nie badano potencjalnego działania rakotwórczego skojarzenia lamiwudyny z zydowudyną.

W długoterminowych badaniach kancerogenności z doustnym podawaniem lamiwudyny u szczurów i myszy nie wykazano rakotwórczego działania lamiwudyny.

W badaniach kancerogenności zydowydyny podawanej doustnie u myszy i szczurów obserwowano późne występowanie nowotworów nabłonkowych pochwy. Późniejsze badanie rakotwórczego działania wewnątrzpochwowego potwierdziło hipotezę, że nowotwory pochwy były wynikiem długotrwałej ekspozycji nabłonka pochwy gryzoni na wysokie stężenia niezmetabolizowanej zydowudyny w moczu. U żadnego z badanych gatunków, ani u samców ani u samic, nie stwierdzano żadnych innych nowotworów związanych z działaniem zydowudyny.

Dodatkowo przeprowadzono dwa badania przezłożyskowego działania rakotwórczego u myszy. W jednym badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Instytut Raka w Stanach Zjednoczonych zydowudynę w maksymalnych tolerowanych dawkach podawano ciężarnym myszom od 12 do 18 dnia ciąży. Rok po porodzie stwierdzono wzrost częstości występowania nowotworów płuc, wątroby i żeńskiego układu rozrodczego u potomstwa narażonego na najwyższe poziomy dawek (420 mg/kg masy ciała).

W drugim badaniu podawano myszom zydowudynę w dawkach do 40 mg/kg przez 24 miesięcy, zaczynając w okresie prenatalnym w 10 dniu ciąży. Zmiany zależne od podawanej substancji ograniczały się do późno występujących nowotworów nabłonkowych pochwy, które były obserwowane z podobną częstością i w tym samym czasie jak w standardowych badaniach rakotwórczości po podaniu doustnym. To drugie badanie nie dostarczyło dowodów na to, że zydowudyna działa jako przezłożyskowy kancerogen.

Kliniczne znaczenie tych danych nie jest ustalone, te dane sugerują, że nad ryzykiem działań rakotwórczych u ludzi przeważają potencjalne korzyści kliniczne.

W badaniach toksycznego wpływu lamiwudyny na reprodukcję uzyskano dowody na zwiększanie liczby wczesnych śmierci płodów u królików przy względnie małej ekspozycji układowej, porównywalnej z uzyskiwaną u człowieka, ale nie u szczurów, nawet przy bardzo dużej ekspozycji układowej. Zydowudyna miała podobne działanie na oba gatunki, ale tylko przy bardzo dużej ekspozycji układowej. W badaniach na zwierzętach lamiwudyna nie była teratogenna. Zydowudyna podawana szczurom w okresie organogenezy w dawkach toksycznych dla matek powodowała zwiększenie częstości występowania wad rozwojowych, jednak przy mniejszych dawkach nie zaobserwowano żadnych nieprawidłowości u płodów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna (E460)

Krzemionka koloidalna bezwodna (E551)

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian (E572)

Otoczka tabletki:

Hypromeloza (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Glikol propylenowy (E1520)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 4 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 60 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVDC/PVC/Aluminium.

Butelka z HDPE z zakrętką z PP z środkiem pochłaniającym wilgoć.

Produkt Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan jest dostępny w blistrach po 30, 60, 60 x 1 (blister podzielony na dawki pojedyncze), 100, 200 tabletek i w butelkach po 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S.

117 allee des Parcs 69 800 Saint Priest Francja

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Lamiwudyna/Zydowudyna Mylan