+ iMeds.pl

Lansoprazol momaja 15 mgUlotka Lansoprazol momaja

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lansoprazol Momaja 15 mg kapsułki, kapsułki dojelitowe, twarde Lansoprazol Momaja 30 mg kapsułki, kapsułki dojelitowe, twarde

Lansoprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Lansoprazol Momaja i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Lansoprazol Momaja

3.    Jak przyjmować lek Lansoprazol Momaja

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Lansoprazol Momaja

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Lansoprazol Momaja i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Lansoprazol Momaja jest lanzoprazol, który jest inhibitorem pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają ilość kwasu wydzielanego w żołądku.

Lekarz może przepisać lek Lansoprazol Momaja w następujących wskazaniach:

-    leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka

-    leczenie zapalenia przełyku (refluksowe zapalenie przełyku)

-    zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

-    leczenie zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego do przełyku

-    leczenie zakażenia spowodowanego przez bakterie Helicobacter pylori, w połączeniu z antybiotykami

-    leczenie lub zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy lub żołądka u pacjentów wymagających stałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) (NLPZ stosowane są w leczeniu bólu lub stanów zapalnych)

-    leczenie zespołu Zollingera i Ellisona.

Lekarz może również przepisać lek Lansoprazol Momaja w innym wskazaniu oraz w innej dawce niż te, które zostały wymienione w ulotce. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza podczas przyjmowania leku.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Lansoprazol Momaja

Kiedy nie przyjmować leku Lansoprazol Momaja:

1/8 1

-    jeśli pacjent ma uczulenie na lanzoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli pacjent stosuje lek zawierający substancję czynną atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi o ciężkiej chorobie wątroby. Lekarz może wówczas dostosować dawkowanie.

Lekarz może wykonać lub wykonał dodatkowe badanie (tzw. endoskopię) w celu rozpoznania choroby pacjenta i (lub) wykluczenia nowotworu złośliwego.

Jeżeli w trakcie leczenia lekiem Lansoprazol Momaja wystąpi biegunka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ stosowanie leku Lansoprazol Momaja związane jest z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunek zakaźnych.

Jeżeli lekarz przepisał pacjentowi lek Lansoprazol Momaja w połączeniu z innymi lekami (antybiotykami) stosowanymi w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori lub razem z lekami przeciwzapalnymi stosowanymi w leczeniu bólu lub choroby reumatycznej, należy również zapoznać się uważnie z treścią ulotek tych leków.

Jeżeli pacjent stosuje lek Lansoprazol Momaja przez długi okres (dłużej niż rok), prawdopodobnie lekarz będzie regularnie kontrolować stan pacjenta. Podczas każdej wizyty u lekarza należy zgłaszać ewentualne nowe i wyjątkowe objawy oraz okoliczności ich występowania.

Lek Lansoprazol Momaja a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leków zawierających następujące substancje czynne, ponieważ lek Lansoprazol Momaja może zaburzać ich działanie:

-    ketokonazol, itrakonazol, ryfampicyna (leki stosowane w leczeniu zakażeń)

-    digoksyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca)

-    teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy)

-    takrolimus (lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu)

-    fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji i innych chorób psychicznych)

-    leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w leczeniu zgagi lub cofania się kwasu żołądkowego do przełyku)

-    sukralfat (lek stosowany w leczeniu owrzodzeń)

-    dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) (lek stosowany w leczeniu łagodnej depresji)

Lansoprazol Momaja z jedzeniem, piciem i alkoholem

Aby uzyskać najlepsze wyniki leczenia, lek Lansoprazol Momaja należy przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Lansoprazol Momaja w czasie ciąży nie jest zalecane, ponieważ nie ma odpowiedniego doświadczenia w kwestii stosowania lanzoprazolu w ciąży.

Nie ma wystarczającego doświadczenia w kwestii stosowania leku w okresie karmienia piersią. Na podstawie wyników badań na zwierzętach uważa się, że lanzoprazol przenika do mleka kobiecego. Podejmując decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią, bądź kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia lekiem Lansoprazol Momaja, należy rozważyć korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści ze stosowania leku Lansoprazol Momaja dla matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U pacjentów przyjmujących lek Lansoprazol Momaja mogą występować działania niepożądane takie jak: zawroty głowy, zmęczenie i zaburzenia widzenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, pacjent powinien zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia pogorszenia zdolności reagowania.

Pacjent sam jest odpowiedzialny za decyzję, czy jego stan pozwala na prowadzenie pojazdów lub wykonywanie innych czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji. Jednym z czynników, który może zmniejszać zdolność bezpiecznego wykonywania tych czynności jest stosowanie przez pacjenta leków, z powodu ich działania lub wystąpienia działań niepożądanych.

Opisy tych działań znajdują się w innych częściach ulotki.

Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ulotce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Lek Lansoprazol Momaja zawiera sacharozę

Lansoprazol Momaja zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Lansoprazol Momaja

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Odrywalne blistry otwiera się według poniższej instrukcji po otwarciu folii:

-    Oderwać jeden blister poprzez zerwanie perforacji

-    Ostrożnie oderwać brzeg folii, odsłaniając kapsułkę (KAPSUŁKI NIE WOLNO WYCISKAĆ PRZEZ FOLIĘ)

Nieodrywalne blistry otwiera się poprzez wyciśnięcie kapsułki przez aluminiową folię

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Nie należy kruszyć ani żuć kapsułek lub ich zawartości, ponieważ wpłynie to na prawidłowe działanie leku.

W przypadku stosowania leku Lansoprazol Momaja raz na dobę, zaleca się przyjmowanie leku o tej same porze każdego dnia. Najlepsze wyniki leczenia można osiągnąć, jeśli lek Lansoprazol Momaja jest przyjmowany rano, przed śniadaniem.

W przypadku stosowania leku Lansoprazol Momaja dwa razy na dobę, pierwszą dawkę należy przyjąć rano, a drugą dawkę wieczorem.

3/8

Dawka leku Lansoprazol Momaja zależy od stanu pacjenta. Poniżej przedstawiono zazwyczaj stosowane dawki leku Lansoprazol Momaja u dorosłych. Lekarz może niekiedy przepisać inną dawkę

1    poinformuje pacjenta o czasie trwania leczenia.

Leczenie zgagi i cofania się kwasu żołądkowego do przełyku: 1 kapsułka 15 mg lub 30 mg raz na

dobę przez 4 tygodnie. Jeśli objawy utrzymują się, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Jeżeli po 4 tygodniach leczenia objawy nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy: 1 kapsułka 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie

Leczenie choroby wrzodowej żołądka: 1 kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie

Leczenie zapalenia przełyku (refluksowe zapalenie przełyku): 1 kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie

Długotrwałe zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku: 1 kapsułka 15 mg raz na dobę.

Lekarz może zwiększyć dawkę do 1 kapsułki 30 mg raz na dobę.

Leczenie zakażenia Helicobacterpylori: Zazwyczaj stosuje się 1 kapsułkę 30 mg w połączeniu z

2    różnymi antybiotykami rano oraz 1 kapsułkę 30 mg w połączeniu z 2 różnymi antybiotykami wieczorem. Zazwyczaj leczenie trwa 7 dni.

Zalecane jest stosowanie następujących połączeń antybiotyków:

-    30 mg leku Lansoprazol Momaja łącznie z 250-500 mg klarytromycyny i 1000 mg amoksycyliny

-    30 mg Lansoprazol Momaja łącznie z 250 mg klarytromycyny i 400-500 mg metronidazolu

W przypadku leczenia u pacjenta zakażenia, związanego z chorobą wrzodową, nawrót choroby wrzodowej jest mało prawdopodobny, jeśli zakażenie zostanie całkowicie wyleczone. Aby zapewnić możliwość najlepszego działania leku, należy przyjmować go o odpowiedniej porze i nie należy pomijać żadnej dawki.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ: 1 kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Zapobieganie chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ: 1 kapsułka 15 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 1 kapsułki 30 mg raz na dobę.

Zespół Zollingera i Ellisona: Zwykła dawka początkowa to 2 kapsułki 30 mg na dobę, następnie, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie lekiem Lansoprazol Momaja, lekarz zdecyduje o dalszym dawkowaniu odpowiednim dla danego pacjenta.

Lek Lansoprazol Momaja nie powinien być stosowany u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lansoprazol Momaja

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Lansoprazol Momaja należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Lekarz może skontaktować się z centrum informacji toksykologicznej.

Pominięcie przyjęcia leku Lansoprazol Momaja

Jeżeli pacjent zapomni zażyć lek, powinien go przyjąć tak szybko jak to możliwe, jeśli nie zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Jeśli zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, pacjent powinien pominąć dawkę, o której zapomniał. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Lansoprazol Momaja

Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli stan pacjenta się poprawił. Choroba mogła nie zostać całkowicie wyleczona i może wystąpić jej nawrót, jeśli leczenie zostanie przerwane.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    ból głowy, zawroty głowy

-    biegunka, zaparcia, bóle brzucha, nudności lub wymioty, oddawanie gazów, suchość lub ból jamy ustnej lub gardła

- wysypka skórna, świąd skóry

- zmiana wyników badań czynności wątroby

-    zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    depresja

-    ból stawów lub mięśni

-    zatrzymanie płynów w organizmie lub obrzęki

-    zmiana liczby krwinek.

Rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

-    gorączka

-    niepokój, senność, splątanie, omamy, bezsenność, zaburzenia widzenia, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

-    zaburzenia smaku, utrata apetytu, zapalenie języka

-    reakcje skórne, takie jak uczucie pieczenia lub kłucia pod skórą, tworzenie się siniaków, zaczerwienienie oraz nadmierna potliwość

-    nadwrażliwość na światło

-    wypadanie włosów

-    uczucie drętwienia (parestezje), drżenia

-    niedokrwistość (bladość)

- zaburzenia nerek

- zapalenie trzustki

-    zapalenie wątroby (które może objawiać się zażółceniem skóry lub białkówek oczu)

-    obrzęk piersi u mężczyzn, impotencja

-    kandydoza (zakażenie grzybicze mogące pojawiać się na skórze lub błonach śluzowych)

-    obrzęk naczynioruchowy; pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego takich, jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu;

-    stosowanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak Lansoprazol Momaja, zwłaszcza przez ponad rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamania w okolicy stawu biodrowego, nadgarstka lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje osteoporoza lub jeśli pacjent stosuje glikokortykosteroidy (które mogą może zwiększać ryzyko osteoporozy).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs. Objawy reakcji z nadwrażliwości mogą obejmować gorączkę, wysypkę, obrzęk oraz czasami zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi

- zapalenie jamy ustnej

- zapalenie jelita grubego

-    zmiany w wynikach badań laboratoryjnych, np. zmiana stężenia sodu, cholesterolu i trójglicerydów

-    bardzo ciężkie reakcje skórne przebiegające z zaczerwienieniem, tworzeniem się pęcherzy, nasilonymi zmianami zapalnymi i ciężkim uszkodzeniem skóry.

-    bardzo rzadko lek Lansoprazol Momaja może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek oraz zmniejszenie odporności pacjenta na zakażenia. W przypadku wystąpienia zakażenia, któremu towarzyszą takie objawy jak: gorączka, znaczne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia lub gorączka, której towarzyszą objawy miejscowego zakażenia, tj. ból gardła, krtani lub jamy ustnej lub trudności w oddawaniu moczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz zleci wykonanie badania krwi w celu sprawdzenia możliwego zmniejszenia ilości liczby krwinek (agranulocytoza).

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Stosowanie leku Lansoprazol Momaja przez ponad 3 miesiące niesie ryzyko zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenia magnezu mogą powodować zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, splątanie, drgawki, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza. Małe stężenia magnezu mogą również prowadzić do obniżenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić wykonywanie regularnych badań krwi celem monitorowania stężenia magnezu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Lansoprazol Momaja

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, butelce z HPDE i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zwrot „Lot” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Numer serii”.

Zwrot „EXP” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Termin ważności”.

Odrywalne i nieodrywalne blistry OPA- Al-PVC/Alu Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Butelka HDPE z zakrętką PP i desykantem krzemionkowym

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Okres ważności po otwarciu wynosi 6 miesięcy. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lansoprazol Momaja

-    Substancj ą czynną leku jest lanzoprazol

Lansoprazol Momaja, 15 mg kapsułki dojelitowe, twarde, to nieprzezroczyste żółte kapsułki. Każda kapsułka zawiera 15 mg lanzoprazolu

Lansoprazol Momaja, 30 mg kapsułki dojelitowe, twarde to nieprzezroczyste białe kapsułki. Każda kapsułka zawiera 30 mg lanzoprazolu

-    Pozostałe składniki to:

zawartość kapsułki: sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana), sodu laurylosiarczan, meglumina, mannitol (E421), hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E171), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171)

otoczka kapsułki 15 mg zawiera również: żółcień chinolinową (E104)

Jak wygląda lek Lansoprazol Momaja i co zawiera opakowanie

Lanzoprazol 15 mg kapsułki dojelitowe dostępne są w opakowaniach blistrowych (odrywalne lub nieodrywalne blistry z OPA- Al-PVC/Alu) lub butelkach z HDPE z nakrętką PP i desykantem krzemionkowym zawierających po 14, 28, 30, 56, 84, 98 i 100 kapsułek.

Lanzoprazol 30 mg kapsułki dojelitowe dostępne są w opakowaniach blistrowych (odrywalne lub nieodrywalne blistry z OPA- Al-PVC/Alu) lub butelkach z HDPE z nakrętką PP i desykantem krzemionkowym zawierających po 14, 28, 30, 56, 84, 98 i 100 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Momaja s.r.o.

Nenacovice 90, Beroun 26601 Republika Czeska

Wytwórca:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avda. Miralcampo, N° 7, Polígono Industrial Miralcampo,

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara),

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia    Lansoprazole Momaja 15/30 mg, gélules gastro-résistantes/

maagsapresistente capsules, hard/ magensaftresistente Hartkapseln Czechy    Lansoprazol Momaja 15/30 mg enterosolventní tvrdá tobolka

7/8    7

Dania

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Polska

Rumunia

Słowacja

Szwecja

Lansoprazol Momaja

Lansoprazole Momaja 15/30 mg cápsulas duras gastrorresistentes Lansoprazol Momaja 15 mg maagsapresistente capsules Lansoprazole Momaja 15/30 mg gastro-resistant capsules, hard Lansoprazol Momaja

Lansoprazol Momaja 15/30 mg capsule gastrorezistente Lansoprazol Momaja 15/30 mg gastrorezistentná kapsula, tvrdá Lansoprazol Momaja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8/8 8

Lansoprazol Momaja

Charakterystyka Lansoprazol momaja

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lansoprazol Momaja, 15 mg, kapsułki, kapsułki dojelitowe, twarde Lansoprazol Momaja, 30 mg, kapsułki, kapsułki dojelitowe, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 15 mg lanzoprazolu Każda kapsułka zawiera 30 mg lanzoprazolu

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda kapsułka 15 mg zawiera 100,474 mg sacharozy Każda kapsułka 30 mg zawiera 200,949 mg sacharozy

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka dojelitowa, twarda

Lansoprazol Momaja, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, to nieprzezroczyste żółte kapsułki. Każda kapsułka zawiera białe do prawie białych kuliste mikrogranulki.

Lansoprazol Momaja, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, to nieprzezroczyste białe kapsułki. Każda kapsułka zawiera białe do prawie białych kuliste mikrogranulki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka

•    Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

•    Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

•    Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori (H. pylori) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową w leczeniu choroby wrzodowej związanej z zakażeniem H. pylori

   Leczenie łagodnych owrzodzeń żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ

•    Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy związanych z leczeniem NLPZ u pacjentów z ryzykiem choroby wrzodowej (patrz punkt 4.2), wymagających stałego leczenia

•    Objawowa choroba refluksowa przełyku

•    Zespół Zollingera i Ellisona.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

W celu uzyskania optymalnego działania, Lansoprazol Momaja należy przyjmować raz na dobę, rano, z wyjątkiem sytuacji, w której lanzoprazol jest stosowany w eradykacji zakażenia H. pylori, kiedy to stosuje się dawkowanie dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Lansoprazol Momaja należy przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem (patrz punkt 5.2). Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem.

Odrywalne blistry otwiera się według poniższej instrukcji po otwarciu folii:

-    Oderwać jeden blister poprzez zerwanie perforacji

-    Ostrożnie oderwać brzeg folii, odsłaniając kapsułkę (KAPSUŁKI NIE WOLNO WYCISKAĆ PRZEZ FOLIĘ)

Nieodrywalne blistry otwiera się poprzez wyciśnięcie kapsułki przez aluminiową folię

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę, przez 2 tygodnie. U pacjentów, u których w tym okresie nie uzyskano pełnego wyleczenia, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne 2 tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Wygojenie wrzodu następuje zwykle w ciągu 4 tygodni, jednak u pacjentów, u których nie uzyskano wyleczenia po tym czasie, produkt leczniczy można podawać w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Refluksowe zapalenie przełyku

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym okresie, można kontynuować leczenie tą samą dawką przez kolejne 4 tygodnie.

Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

15 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg na dobę.

Eradykacja Helicobacter pylori

Wybierając odpowiednie leczenie skojarzone, należy uwzględnić obowiązujące lokalne wytyczne dotyczące oporności bakterii, czasu trwania leczenia (najczęściej 7 dni, jednak niekiedy do 14 dni) oraz właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Zalecana dawka produktu leczniczego Lansoprazol Momaja wynosi 30 mg 2 razy na dobę, przez 7 dni w połączeniu z jednym z następujących schematów:

250-500 mg klarytromycyny 2 razy na dobę + 1 g amoksycyliny 2 razy na dobę 250 mg klarytromycyny 2 razy na dobę + 400-500 mg metronidazolu 2 razy na dobę

Odsetek eradykacji H. pylori po kuracji klarytromycyną w skojarzeniu z produktem leczniczym Lansoprazol Momaja i amoksycyliną lub metronidazolem wynosi do 90%.

Po upływie sześciu miesięcy od zakończenia skutecznej eradykacji ryzyko ponownego zakażenia jest niewielkie, a zatem prawdopodobieństwo nawrotu jest również małe.

Oceniano także stosowanie następującego schematu leczenia: 30 mg lanzoprazolu 2 razy na dobę, 1 g amoksycyliny 2 razy na dobę oraz 400-500 mg metronidazolu 2 razy na dobę. Uzyskano niższe wskaźniki eradykacji w porównaniu ze schematami zawierającymi klarytromycynę. Ten schemat leczenia może być odpowiedni dla pacjentów, u których istnieją przeciwwskazania do eradykacji z użyciem klarytromycyny, kiedy lokalny odsetek odporności na metronidazol jest niski.

Leczenie łagodnych wrzodów żołądka i dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ 30 mg raz na dobę, przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie doszło w tym czasie do wyleczenia, terapię można kontynuować przez kolejne 4 tygodnie. U pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem choroby wrzodowej lub w przypadku trudno gojących się owrzodzeń, należy prawdopodobnie zastosować dłuższy cykl leczenia i (lub) większą dawkę.

Profilaktyka owrzodzeń żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (np. wiek > 65 lat lub choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie) , wymagających stałego leczenia NLPZ

15 mg raz na dobę. Jeżeli leczenie jest nieskuteczne, należy zastosować dawkę 30 mg raz na dobę. Objawowa choroba refluksowa przełyku

Zalecana dawka to 15 mg lub 30 mg na dobę. Złagodzenie objawów choroby uzyskuje się szybko. Należy rozważyć indywidualne dostosowanie dawki leku. Jeżeli nie uzyskano złagodzenia objawów po 4 tygodniach leczenia dawką 30 mg raz na dobę, zaleca się przeprowadzenie dodatkowych badań.

Zespół Zollingera i Ellisona

Zalecana dawka początkowa to 60 mg na dobę. Dawkę należy dostosowywać indywidualnie, a leczenie należy kontynuować tak długo, jak to jest konieczne. Stosowane były dawki do 180 mg na dobę.

Jeżeli wymagana dawka dobowa przekracza 120 mg, należy ją podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Zaburzenie czynności wątroby lub nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką chorobą wątroby zaleca się regularne kontrole oraz zmniejszenie dawki dobowej o 50% (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Osoby w podeszłym wieku

Ponieważ u osób w podeszłym wieku dochodzi do zmniejszenia klirensu lanzoprazolu, w tej grupie wiekowej może być konieczny indywidualny dobór dawkowania. W leczeniu osób w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 30 mg na dobę, chyba że istnieją istotne wskazania kliniczne.

Dzieci i młodzież

Z powodu ograniczonej ilości danych klinicznych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Lansoprazol Momaja u małych dzieci.

Należy unikać stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 1. roku, ponieważ dostępne dane nie potwierdzają korzystnego działania w leczeniu choroby refluksowej przełyku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie należy stosować lanzoprazolu w połączeniu z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku innych metod leczenia choroby wrzodowej, przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka lanzoprazolem należy wykluczyć możliwość występowania złośliwego nowotworu żołądka, ponieważ lanzoprazol może maskować objawy choroby i opóźniać rozpoznanie.

Lanzoprazol powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Można się spodziewać, że zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego wywołane działaniem lanzoprazolu może zwiększać liczbę bakterii normalnie występujących w przewodzie pokarmowym. Leczenie lanzoprazolem może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie z rodzajów Salmonella i Campylobacter.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy należy brać pod uwagę zakażenie H. pylori jako możliwy czynnik etiologiczny.

Jeśli lanzoprazol stosowany jest w połączeniu z antybiotykami w celu eradykacji H. pylori, należy przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania także tych antybiotyków.

Z uwagi na ograniczoną liczbę danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów leczenia podtrzymującego dłużej niż rok, należy w tej grupie chorych regularnie i dokładnie oceniać stosunek korzyści do ryzyka.

U pacjentów leczonych lanzoprazolem bardzo rzadko opisywano przypadki zapalenia okrężnicy. Dlatego, w razie wystąpienia ciężkiej i (lub) uporczywej biegunki, należy rozważyć przerwanie leczenia.

Zastosowanie w celu zapobiegania owrzodzeniom trawiennym u pacjentów wymagających długotrwałego leczenia NLPZ powinno być ograniczone wyłącznie do pacjentów z grup wysokiego ryzyka (np. przebyte krwawienie z przewodu pokarmowego, perforacja lub owrzodzenie w wywiadzie, zaawansowany wiek, łączne stosowanie leków zwiększających ryzyko działań niepożądanych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego [np. kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe], współwystępowanie ciężkich chorób lub długotrwałe stosowanie NLPZ w największych zalecanych dawkach).

Inhibitory pompy protonowej, w szczególności w przypadku stosowania ich w dużych dawkach i przez długi okres (> 1 rok), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamania w okolicy biodrowej, nadgarstka i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub w obecności innych znanych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne sugerują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań o 10%-40%. Częściowo ten wzrost może być spowodowany innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z grupy ryzyka osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi i powinni przyjmować odpowiednie ilości witaminy D i wapnia.

Hipomagnezemia

Ciężką hipomagnezemię zgłaszano u pacjentów leczonych inhibitorem pompy protonowej, jak lanzoprazol, przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić poważne objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca. Ich początek może być jednak podstępny, powodując ich przeoczenie. U większości pacjentów z hipomagnezemią zaburzenie to ulegało poprawie po suplementacji magnezu i odstawieniu inhibitora pompy protonowej.

W przypadku pacjentów, u których przewiduje się długotrwałe leczenie lub którzy przyjmują inhibitor pompy protonowej łącznie z digoksyną lub lekami, które mogą powodować hipomagnezemię (np. leki moczopędne), pracownicy ochrony zdrowia powinni rozważyć pomiar stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia oraz okresowo w trakcie leczenia inhibitorem pompy protonowej.

Ponieważ produkt leczniczy Lansoprazol Momaja zawiera sacharozę, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami metabolicznymi związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ lanzoprazolu na inne leki

Produkty lecznicze, których wchłanianie zależy od pH

Lanzoprazol może zaburzać wchłanianie leków, których dostępność biologiczna zależy od pH kwasu żołądkowego.

Atazanawir

W badaniu wykazano, że łączne stosowanie lanzoprazolu w dawce 60 mg raz na dobę i atazanawiru w dawce 400 mg u zdrowych ochotników prowadziło do znaczącego zmniejszenia układowej ekspozycji

na atazanawir (zmniejszenie AUC i Cmax o około 90%). Lanzoprazol nie powinien być stosowany jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.3).

Ketokonazol i itrakonazol

Wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu z przewodu pokarmowego zwiększa się w obecności kwasu żołądkowego. Ponieważ stosowanie lanzoprazolu może prowadzić do zmniejszenia stężeń ketokonazolu i itrakonazolu do wartości mniejszych niż terapeutyczne, dlatego należy unikać skojarzonego stosowania tych leków.

Digoksyna:

Jednoczesne podawanie lanzoprazolu i digoksyny może powodować zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu. Dlatego u pacjentów otrzymujących digoksynę należy monitorować stężenie tego leku w osoczu a, w razie konieczności, dostosować dawkę digoksyny na początku i na końcu leczenia lanzoprazolem.

Produkty lecznicze metabolizowane przez cytochrom P450

Lanzoprazol może powodować zwiększenie osoczowego stężenia leków metabolizowanych przez izoenzym CYP3A4. Należy zachować ostrożność w przypadku łącznego stosowania lanzoprazolu z lekami o wąskim oknie terapeutycznym, które są metabolizowane przez ten izoenzym.

Teofilina

Lanzoprazol powoduje zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu, przez co może osłabiać jej oczekiwaną skuteczność kliniczną. Zaleca się ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania obu produktów leczniczych.

Takrolimus

Jednoczesne stosowanie lanzoprazolu i takrolimusu powoduje wzrost osoczowego stężenia takrolimusu (takrolimus jest substratem izoenzymu CYP3A i glikoproteiny P). Podanie lanzoprazolu zwiększa średnią układową ekspozycję na takrolimus do 81%.

Zaleca się kontrolę stężenia takrolimusu w osoczu na początku lub pod koniec leczenia lanzoprazolem.

Produkty lecznicze transportowane przez glikoproteinę P

W warunkach in vitro obserwowano zahamowanie aktywności białka transportowego, glikoproteiny P (P-gp) przez lanzoprazol. Nie jest znane znaczenie kliniczne tego zjawiska.

Wpływ innych leków na lanzoprazol

Leki hamujące aktywność izoenzymu CYP2C19

Fluwoksamina

Można rozważyć zmniejszenie dawki w przypadku łącznego stosowania lanzoprazolu i fluwoksaminy, która jest inhibitorem izoenzymu CYP2C19. Stężenie lanzoprazolu w osoczu wzrasta nawet 4-krotnie.

Leki indukujące aktywność izoenzymów CYP2C19 i CYP3A4

Substancje indukujące aktywność izoenzymów CYP2C19 i CYP3A4, np. ryfampicyna oraz produkty lecznicze zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum) mogą znacznie zmniejszać stężenie lanzoprazolu w osoczu.

Inne

Sukralfat/leki zobojętniające kwas żołądkowy

Sukralfat/leki zobojętniające kwas żołądkowy mogą zmniejszać dostępność biologiczną lanzoprazolu. Dlatego lanzoprazol należy zażywać po upływie co najmniej 1 godziny od przyjęcia produktów leczniczych z tej grupy.

Wprawdzie nie przeprowadzono formalnych badań interakcji, jednak brak jest dowodów na klinicznie istotne interakcje lanzoprazolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

5/11    5

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania lanzoprazolu w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Dlatego też nie zaleca się stosowania lanzoprazolu u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lanzoprazol przenika do mleka matek karmiących. W badaniach na zwierzętach wykazano przenikanie lanzoprazolu do mleka.

Podejmując decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią, bądź kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia lanzoprazolem, należy rozważyć korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści ze stosowania lanzoprazolu dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Mogą wystąpić działania niepożądane, np. zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia i senność (patrz punkt 4.8). W takich warunkach zdolność reagowania może ulec pogorszeniu.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została zdefiniowana w następujący sposób: często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nie znana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocyt

openia,

eozynofilia,

leukopenia

Niedokrwist

ość

Agranulocy

toza,

pancytopeni

a

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipomagnez emia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

psychiczne

Depresja

Bezsenność,

halucynacje,

splątanie

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy,

zawroty

głowy

Niepokój,

zawroty

głowy

pochodzenia

błędnikoweg

o, parestezje,

senność,

drżenia

mięśniowe

Zaburzenia

oka

Zaburzenia

widzenia

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

biegunka,

ból

brzucha,

Zapalenie

języka,

kandydoza

przełyku,

Zapalenie

okrężnicy,

zapalenie

błony

zaparcia, wymioty, wzdęcia z oddawanie m gazów, suchość w gardle lub jamie ustnej

zapalenie

trzustki,

zaburzenia

smaku

śluzowej

jamy

ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Zwiększeni

e

aktywności

enzymów

wątrobowy

ch

Zapalenie

wątroby,

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka,

świąd,

osutka

Wybroczyny,

plamica,

utrata

owłosienia,

rumień

wielopostaci

owy,

nadwrażliwo ść na światło

Zespół

Stevensa i

Johnsona,

martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle

stawów, bóle mięśni. Złamanie w okolicy stawu

biodrowego,

nadgarstka

lub

kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Sródmiąższo we zapalenie nerek

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

Ginekomasti

a

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Obrzęki

Gorączka,

wzmożona

potliwość,

obrzęk

naczynioruc

howy,

jadłowstręt,

impotencja

Wstrząs

anafilaktycz

ny

Badania

diagnostyczne

Zwiększ enie stężenia cholester olu i

trójglicer

ydów,

hiponatr

emia

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.p_.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania lanzoprazolu u ludzi nie są znane (chociaż ostra toksyczność produktu leczniczego jest prawdopodobnie niewielka), dlatego też nie można podać wskazówek dotyczących leczenia. W badaniach klinicznych nie obserwowano znaczących objawów niepożądanych po podaniu dobowej dawki do 180 mg lanzoprazolu doustnie oraz do 90 mg lanzoprazolu dożylnie.

Możliwe objawy przedawkowania lanzoprazolu przedstawiono w punkcie 4.8.

W razie podejrzenia przedawkowania należy monitorować stan pacjenta. Lanzoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany podczas hemodializy. W razie konieczności zaleca się płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02BC03

Lanzoprazol jest inhibitorem pompy protonowej. Hamuje on końcowy etap wytwarzania kwasu żołądkowego przez hamowanie aktywności H+/K+ ATP-azy w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie hamujące zależy od dawki i jest odwracalne. Dotyczy ono zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego.

Lanzoprazol gromadzi się w komórkach okładzinowych żołądka i staje się aktywny w kwaśnym środowisku, po czym oddziałuje na grupy sulfhydrylowe H+/K+ ATP-azy, powodując zahamowanie czynności tego enzymu.

Wpływ na wydzielanie kwasu żołądkowego

Lanzoprazol jest swoistym inhibitorem pompy protonowej komórek okładzinowych żołądka. Pojedyncza dawka doustna lanzoprazolu hamuje wydzielanie kwasu żołądkowego po stymulacji pentagastryną o około 80%. Po zastosowaniu powtarzanych dawek codziennie przez 7 dni uzyskuje się około 90% zahamowanie wydzielania kwasu solnego. Lanzoprazol wywiera odpowiedni wpływ na podstawowe wydzielanie kwasu solnego. Pojedyncza dawka doustna 30 mg zmniejsza wydzielanie podstawowe o około 70%, dlatego objawy ulegają złagodzeniu już po zażyciu pierwszej dawki produktu leczniczego. Po ośmiu dniach powtarzanego stosowania produktu leczniczego zmniejszenie wydzielanie kwasu żołądkowego wynosi około 85%. Szybkie złagodzenie objawów uzyskuje się po zastosowaniu jednej kapsułki (30 mg) na dobę, a u większości pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy wyleczenie następuje w ciągu 2 tygodni, zaś u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub refluksowym zapaleniem przełyku w ciągu 4 tygodni. Lanzoprazol powoduje zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, w wyniku czego umożliwia skuteczne działanie wybranych antybiotyków przeciwko H. pylori.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

8/11

Lanzoprazol jest mieszaniną racemiczną dwóch aktywnych enancjomerów, które w kwaśnym środowisku komórek okładzinowych ulegają biotransformacji do postaci aktywnej. Ponieważ lanzoprazol jest szybko rozkładany przez kwas żołądkowy, stosuje się go doustnie w postaci(-ach) powlekanych postaci dojelitowych w celu wchłonięcia do krążenia ogólnego.

Wchłanianie i dystrybucja

Dostępność biologiczna lanzoprazolu po podaniu pojedynczej dawki jest duża (80%-90%). Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 1,5-2 godz. Pokarm spowalnia tempo wchłaniania lanzoprazolu i zmniejsza dostępność biologiczną o ok. 50%. Lanzoprazol w 97% wiąże się z białkami osocza.

Na podstawie badań wykazano zbliżone wartości AUC nienaruszonych kapsułek oraz granulek, z których po otwarciu kapsułek sporządzano zawiesinę w niewielkiej ilości soku pomarańczowego, jabłkowego lub pomidorowego, zmieszaną z łyżką przecieru z jabłek lub gruszek, bądź wysypaną na łyżkę jogurtu, budyniu lub twarożku. Wykazano również zbliżone wartości AUC zawiesiny granulek w soku jabłkowym podawane przez zgłębnik nosowo-żołądkowy.

Metabolizm i eliminacja.

Lanzoprazol jest w dużym stopniu metabolizowany w wątrobie, a produkty przemiany są usuwane przez wątrobę i nerki. Lanzoprazol jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP2C19. Izoenzym CYP3A4 również bierze udział w metabolizmie. U zdrowych osób po podaniu jednej lub wielu dawek, okres półtrwania w fazie eliminacji lanzoprazolu z osocza wynosi 1-2 godz. Brak jest dowodów na kumulację leku u zdrowych osób, u których podawano wielokrotne dawki. W osoczu pacjentów stwierdzono występowanie sulfonu, siarczku oraz pochodnych 5-hydroksylowych lanzoprazolu. Metabolity te wykazują śladowe lub nie wykazują żadnego działania przeciwwydzielniczego.

W jednym z badań po podaniu lanzoprazolu znakowanego izotopem 14C wykazano, że około 1/3 podanej znakowanej dawki wydalane jest z moczem, a 2/3 z kałem.

Właściwości farmakokinetyczne u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku klirens lanzoprazolu ulega zmniejszeniu, zaś okres półtrwania w fazie eliminacji wydłuża się o około 50%-100%, natomiast nie zwiększa się maksymalne stężenie w osoczu.

Właściwości farmakokinetyczne u dzieci i młodzieży

W badaniach parametrów farmakokinetycznych dzieciom w wieku 1-17 lat podawano dawki 15 mg (przy masie ciała mniejszej niż 30 kg) i 30 mg (przy masie ciała większej niż 30 kg), stwierdzając, że wartości ekspozycji układowej są podobne, jak u osób dorosłych.

W innym badaniu stwierdzono, że dawki 17 mg/m2 powierzchni ciała lub 1 mg/kg mc. powodowały podobną jak u dorosłych ekspozycję układową na lanzoprazol u dzieci w wieku od 2.-3. miesiąca do 1. roku życia.

U niemowląt w wieku poniżej 2.-3. miesiąca życia, po podaniu pojedynczej dawki 1,0 mg/kg mc. lub 0,5 mg/kg mc. obserwowano ogólnoustrojową ekspozycję większą niż u osób dorosłych.

Właściwości farmakokinetyczne u pacjentów z niewydolnością wątroby

Układowa ekspozycja na lanzoprazol wzrasta dwukrotnie u osób z lekkimi zaburzeniami czynności wątroby i znacznie wyraźniej u chorych z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby.

Osoby o słabym metabolizmie przez CYP2C19

Izoenzym CYP2C19 wykazuje polimorfizm genetyczny i 2% - 6% populacji o słabym metabolizmie (ang. poor metabolisers, PMs) to homozygoty ze zmutowanym allelem CYP2C19, u których występuje niedobór aktywnego enzymu CYP2C19. Ekspozycja na lanzoprazol w tej grupie jest kilkakrotnie większa niż u osób wykazujących intensywny metabolizm (ang. extensive metabolisers, EMs).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W dwóch badaniach dotyczących działania rakotwórczego u szczurów, lanzoprazol wywoływał zależny od dawki rozrost komórek enterochromafinopodobnych (ang. enterochromafin like, ECL), żołądka i rozwój rakowiaka wywodzącego się z tych komórek. Zmiany te miały związek z hipergastrynemią spowodowaną zahamowaniem wydzielania kwasu żołądkowego.

Obserwowano również metaplazję jelitową, a także rozrost komórek Leydiga i łagodne guzy wywodzące się z tych komórek. Po 18. miesiącach leczenia obserwowano zanik siatkówki. Zmian takich nie odnotowano u małp, psów lub myszy.

W badaniach dotyczących działania rakotwórczego u myszy, występował zależny od dawki rozrost komórek ECL żołądka, a także nowotwory wątroby i gruczolaki sieci jądra.

Znaczenie kliniczne wymienionych zjawisk nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana)

Sodu laurylosiarczan Meglumina Mannitol (E 421)

Hypromeloza Makrogol 6000 Talk

Polisorbat 80

Tytanu dwutlenek (E171)

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, 1:1, dyspersja 30%

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E171)

Żółcień chinolinowa (E104) - tylko kapsułki 15 mg

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Odrywalne i nieodrywalne blistry z OPA- Al-PVC/Alu: 3 lata

Butelka z HDPE z zakrętką PP i desykantem krzemionkowym: 4 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

10/11    10

Odrywalne i nieodrywalne blistry OPA- Al-PVC/Alu Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Butelka z HDPE z zakrętką PP i desykantem krzemionkowym

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 6 miesięcy. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj    i zawartość opakowania

14, 28, 30, 56,    84,    98    i    100 kapsułek w odrywalnym blistrze z OPA- Al-PVC/Alu

14, 28, 30, 56,    84,    98    i    100 kapsułek w nieodrywalnym blistrze z OPA- Al-PVC/Alu

14, 28, 30, 56,    84,    98    i    100 kapsułek w butelce z HDPE z zakrętką PP i desykantem krzemionkowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Momaja s.r.o.

Nenacovice 90, Beroun 26601 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11/11 11

Lansoprazol Momaja