+ iMeds.pl

Lansoprazol qualitec 15 mgUlotka Lansoprazol qualitec

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lansoprazol Qualitec, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Lansoprazol Qualitec, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Lansoprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lansoprazol Qualitec i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lansoprazol Qualitec

3.    Jak stosować lek Lansoprazol Qualitec

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lansoprazol Qualitec

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LANSOPRAZOL QUALITEC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Lansoprazol Qualitec jest lanzoprazol, który jest inhibitorem pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają ilość kwasu wytwarzanego w żołądku. Lanzoprazol, substancja czynna leku Lansoprazol Qualitec, zmniejsza ilość kwasu wytwarzanego w żołądku (wybiórczy inhibitor pompy protonowej).

Lekarz może przepisać lek w następujących wskazaniach:

•    leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka

•    leczenie refluksowego zapalenia przełyku (wywołanego zarzucaniem kwasu żołądkowego do przełyku)

•    zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

•    leczenie zgagi i refluksu (zarzucanie kwasu żołądkowego do przełyku)

•    leczenie zakażenia spowodowanego bakterią Helicobacter pylori w połączeniu z odpowiednimi antybiotykami

•    leczenie lub zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy lub żołądka u pacjentów wymagających stałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), które stosowane są w leczeniu bólu lub stanów zapalnych

•    leczenie zespołu Zollingera i Ellisona.

Lekarz może również przepisać lek Lansoprazol Qualitec w innym wskazaniu oraz w innej dawce niż te, które zostały wymienione w ulotce. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza podczas stosowania leku.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LANSOPRAZOL QUALITEC

Kiedy nie stosować leku Lansoprazol Qualitec

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lanzoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lansoprazol Qualitec

•    jeśli pacjent stosuje lek zawierający substancję czynną atazanawir (stosowany w leczeniu HIV).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lansoprazol Qualitec

Należy powiedzieć lekarzowi o ciężkiej chorobie wątroby. Lekarz może dostosować dawkowanie.

Lekarz może wykonać lub wykonał dodatkowe badanie (tzw. endoskopię) w celu rozpoznania choroby pacjenta i (lub) wykluczenia nowotworu złośliwego.

Jeżeli w trakcie leczenia lekiem Lansoprazol Qualitec wystąpi biegunka, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, ponieważ stosowanie leku Lansoprazol Qualitec związane jest z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunek zakaźnych.

Jeżeli lekarz przepisał pacjentowi lek Lansoprazol Qualitec w połączeniu z innymi lekami (antybiotykami) stosowanymi w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori lub razem z lekami przeciwzapalnymi stosowanymi w leczeniu bólu lub choroby reumatycznej, należy również uważnie zapoznać się z treścią ulotek tych leków.

Jeżeli pacjent stosuje lek Lansoprazol Qualitec przez długi okres czasu (dłużej niż rok), prawdopodobnie lekarz będzie regularnie kontrolować stan pacjenta. Podczas każdej wizyty u lekarza należy zgłaszać ewentualne nowe i wyjątkowe objawy oraz okoliczności ich występowania.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leków zawierających następujące substancje czynne, ponieważ lek Lansoprazol Qualitec może zaburzać ich działanie:

•    ketokonazol, itrakonazol, ryfampicyna (leki stosowane w leczeniu zakażeń)

•    digoksyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca)

•    teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy)

•    takrolimus (lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu)

•    fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji i innych chorób psychicznych)

•    leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w leczenie zgagi lub cofania się kwasu żołądkowego do przełyku)

•    sukralfat (lek stosowany w leczeniu owrzodzeń)

•    dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) (lek stosowany w leczeniu łagodnej depresji) Stosowanie leku Lansoprazol Qualitec z jedzeniem i piciem

Aby uzyskać najlepsze wyniki leczenia, lek Lansoprazol Qualitec należy przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U pacjentów przyjmujących lek Lansoprazol Qualitec mogą występować działania niepożądane takie jak: zawroty głowy, zmęczenie i zaburzenia widzenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, pacjent powinien zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia pogorszenia zdolności reagowania.

Pacjent sam jest odpowiedzialny za decyzję, czy jego stan pozwala na prowadzenie pojazdów lub wykonywanie innych czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Jednym z czynników, który może zmniejszać zdolność bezpiecznego wykonywania tych czynności jest stosowanie przez pacjenta leków, z powodu ich działania lub wystąpienia działań niepożądanych.

Opisy tych działań znajdują się w innych częściach ulotki.

Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ulotce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lansoprazol Qualitec

Lansoprazol Qualitec zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LANSOPRAZOL QUALITEC

•    Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Jeżeli pacjent ma trudności z połknięciem kapsułek, lekarz może zalecić inne sposoby przyjmowania leku. Nie należy kruszyć ani żuć kapsułek lub ich zawartości, ponieważ może to wpłynąć na prawidłowe działanie leku.

•    W przypadku stosowania leku Lansoprazol Qualitec raz na dobę, zaleca się przyjmowanie leku o tej same porze każdego dnia. Najlepsze wyniki leczenia można osiągnąć, jeśli Lansoprazol Qualitec jest przyjmowany rano, przed śniadaniem.

•    W przypadku stosowania leku Lansoprazol Qualitec dwa razy na dobę, pierwszą dawkę należy przyjąć rano, a drugą dawkę wieczorem.

Dawka leku Lansoprazol Qualitec zależy od stanu pacjenta. Poniżej przedstawiono zazwyczaj stosowane dawki leku Lansoprazol Qualitec u dorosłych. Lekarz może niekiedy przepisać inną dawkę i poinformuje pacjenta o czasie trwania leczenia.

Leczenie zgagi i cofania się kwasu żołądkowego do przełyku

1 kapsułka 15 mg lub 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli objawy utrzymują się, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Jeżeli po 4 tygodniach leczenia objawy nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

1 kapsułka 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka

1 kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku (wywołanego zarzucaniem kwasu żołądkowego do przełyku)

1 kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Długotrwałe zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

1 kapsułka 15 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 1 kapsułki 30 mg raz na dobę. Leczenie zakażenia Helicobacter pylori

Zazwyczaj stosuje się 1 kapsułkę 30 mg w połączeniu z 2 różnymi antybiotykami rano

oraz 1 kapsułkę 30 mg w połączeniu z 2 różnymi antybiotykami wieczorem. Zazwyczaj leczenie

trwa 7 dni.

Zalecane jest stosowanie następujących połączeń leków:

• 30 mg leku Lansoprazol Qualitec + 250 mg - 500 mg klarytromycyny + 1000 mg amoksycyliny

• 30 mg leku Lansoprazol Qualitec + 250 mg klarytromycyny + 400 mg - 500 mg metronidazolu

W przypadku leczenia u pacjenta zakażenia, ponieważ ma on chorobę wrzodową, nawrót choroby wrzodowej jest mało prawodopodobny, jeśli zakażenie zostanie całkowicie wyleczone.

Aby zapewnić możliwość najlepszego działania leku, należy przyjmować go o odpowiedniej porze i nie należy pomijać żadnej dawki.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ

1 kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Zapobieganie chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ

1 kapsułka 15 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 1 kapsułki 30 mg raz na dobę. Zespół Zollingera i Ellisona

Zalecana dawka początkowa to 2 kapsułki 30 mg na dobę, następnie, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie, lekarz zdecyduje o dalszym dawkowaniu odpowiednim dla danego pacjenta.

Lek Lansoprazol Qualitec nie powinien być stosowany u dzieci, w szczególności u dzieci w wieku poniżej 1. roku życia.

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania należy skontaktować się lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lansoprazol Qualitec

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Lansoprazol Qualitec należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza lub udać się do najbliższego oddziału pomocy medycznej.

Pominięcie przyjęcia leku Lansoprazol Qualitec

Jeżeli pacjent zapomni zażyć lek, powinien go przyjąć tak szybko jak to możliwe, jeśli nie zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Jeśli zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, pacjent powinien pominąć dawkę, o której zapomniał. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

Przerwanie stosowania leku Lansoprazol Qualitec

Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli stan pacjenta się poprawił. Choroba mogła nie zostać całkowicie wyleczona i może wystąpić jej nawrót, jeśli leczenie zostanie przerwane.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lansoprazol Qualitec może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią:

Częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    ból głowy, zawroty głowy

• biegunka, zaparcia, bóle brzucha, nudności lub wymioty, oddawanie gazów, suchość lub ból jamy ustnej lub gardła

•    wysypka skórna, świąd skóry

•    zmiana wyników badań czynności wątroby

•    zmęczenie

Niezbyt częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    depresja

•    ból stawów lub mięśni

•    zatrzymanie płynów w organizmie lub obrzęki

•    zmiana liczby krwinek

Rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    gorączka

•    niepokój, senność, splątanie, omamy, bezsenność, zaburzenia widzenia, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

•    zaburzenia smaku, utrata apetytu, zapalenie języka

•    reakcje skórne, takie jak uczucie pieczenia lub kłucia pod skórą, siniaczenie, zaczerwienienie oraz nadmierna potliwość

•    nadwrażliwość na światło

•    wypadanie włosów

•    uczucie drętwienia (parestezje), drżenia

•    niedokrwistość (bladość)

•    zaburzenia nerek

•    zapalenie trzustki

• zapalenie wątroby (które może objawiać się zażółceniem skóry lub białek oczu)

•    obrzęk piersi u mężczyzn, impotencja

•    kandydoza (zakażenie grzybicze mogące pojawiać się na skórze lub błonach śluzowych)

•    obrzęk naczynioruchowy - pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego takich jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs. Objawy reakcji z nadwrażliwości mogą obejmować gorączkę, wysypkę, obrzęk oraz czasami zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi

•    zapalenie j amy ustnej

•    zapalenie jelita grubego

•    zmiana w wynikach badań laboratoryjnych, tj. zmiana stężenia sodu, cholesterolu i triglicerydów

•    bardzo ciężkie reakcje skórne przebiegające z zaczerwienieniem, tworzeniem się pęcherzy, nasilonymi zmianami zapalnymi i ciężkim uszkodzeniem skóry

•    bardzo rzadko lek Lansoprazol Qualitec może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek oraz zmniejszenie odporności pacjenta na zakażenia. W przypadku wystąpienia zakażenia, któremu towarzyszą takie objawy jak: gorączka, znaczne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia lub gorączka, której towarzyszą objawy miejscowego zakażenia, tj. ból gardła, krtani lub jamy ustnej lub problemy z oddawaniem moczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz zleci wykonanie badania krwi w celu sprawdzenia możliwego zmniejszenia ilości białych krwinek (agranulocytoza).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LANSOPRAZOL QUALITEC

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Lansoprazol Qualitec po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po wyrażeniu “Termin ważności” lub “EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30° C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Lansoprazol Qualitec

•    Substancją czynną leku jest lanzoprazol. Kapsułka leku Lansoprazol Qualitec zawiera 15 mg lub 30 mg lanzoprazolu.

•    Inne składniki leku to:

zawartość kapsułki: sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana), sodu laurylosiarczan, meglumina, mannitol (E 421), hypromeloza, makrogol, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer

otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171)

otoczka kapsułki 15 mg zawiera również żółcień chinolinową (E 104).

Jak wygląda Lansoprazol Qualitec i co zawiera opakowanie

Lansoprazol Qualitec, 15 mg: nieprzezroczyste, żółte kapsułki dojelitowe, twarde, zawierające białe do prawie białych kuliste mikrogranulki.

Lansoprazol Qualitec, 30 mg: nieprzezroczyste, białe kapsułki dojelitowe, twarde, zawierające białe do prawie białych kuliste mikrogranulki.

Wielkość opakowań

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierający 7, 14, 28, 30, 56 lub 60 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Qualitec Europa, S.L.

Paseo Pintor Rosales 42 28023 Madryt Hiszpania

Wytwórca

LABORATORIOS LICONSA S A.

Avda. Miralcampo, N° 7, Poligono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hiszpania

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

HafnerstraBe 211 8054 Graz Austria

Data zatwierdzenia ulotki:

Lansoprazol Qualitec

Charakterystyka Lansoprazol qualitec

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lansoprazol Qualitec, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Lansoprazol Qualitec, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Lansoprazol Qualitec, 15 mg: każda kapsułka zawiera 15 mg lanzoprazolu. Lansoprazol Qualitec, 30 mg: każda kapsułka zawiera 30 mg lanzoprazolu.

Substancja pomocnicza

Lansoprazol Qualitec, 15 mg: każda kapsułka zawiera 100,474 mg sacharozy. Lansoprazol Qualitec, 30 mg: każda kapsułka zawiera 200,949 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Lansoprazol Qualitec, 15 mg: nieprzezroczyste, żółte kapsułki dojelitowe, twarde, zawierające białe do prawie białych kuliste mikrogranulki.

Lansoprazol Qualitec, 30 mg: nieprzezroczyste, białe kapsułki dojelitowe, twarde, zawierające białe do prawie białych kuliste mikrogranulki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

•    Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka

•    Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

•    Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

• Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori (H. pylori) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową w leczeniu choroby wrzodowej związanej z zakażeniem H. pylori

   Leczenie łagodnych owrzodzeń żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ

•    Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy związanych z leczeniem NLPZ

u pacjentów z ryzykiem choroby wrzodowej (patrz punkt 4.2), wymagających stałego leczenia

•    Objawowa choroba refluksowa przełyku

•    Zespół Zollingera i Ellisona.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

W celu uzyskania optymalnego działania, Lansoprazol Qualitec należy przyjmować raz na dobę, rano, z wyjątkiem sytuacji, w której lanzoprazol jest stosowany w eradykacji zakażenia H.pylori, kiedy to stosuje się dawkowanie dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Lansoprazol Qualitec należy przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem (patrz punkt 5.2). Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem.

Wyniki badań i doświadczenie kliniczne wskazują, że jeśli pacjent ma trudności z przełykaniem kapsułki można otworzyć i zmieszać granulki z niewielką ilością wody, soku jabłkowego lub pomidorowego lub dosypać je do niewielkiej ilości półpłynnego pokarmu (np. jogurtu, przecieru jabłkowego).

W celu podania przez zgłębnik żołądkowy kapsułki można otworzyć, a granulat wymieszać z 40 ml soku jabłkowego (patrz punkt 5.2). Produkt leczniczy należy podawać bezpośrednio po przygotowaniu zawiesiny lub mieszaniny.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. U pacjentów, u których w tym okresie nie uzyskano pełnego wyleczenia, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne 2 tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Wygojenie wrzodu następuje zwykle w ciągu 4 tygodni, jednak u pacjentów, u których nie uzyskano wyleczenia po tym czasie, produkt leczniczy można podawać w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Refluksowe zapalenie przełyku

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym okresie, można kontynuować leczenie tą samą dawką przez kolejne 4 tygodnie.

Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

15 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg na dobę.

Eradykacja Helicobacter _ pylori

Wybierając odpowiednie leczenie skojarzone, należy uwzględnić obowiązujące lokalne wytyczne dotyczące oporności bakterii, czasu trwania leczenia (najczęściej 7 dni, jednak niekiedy do 14 dni) oraz właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Zalecana dawka produktu leczniczego Lansoprazol Qualitec wynosi 30 mg 2 razy na dobę przez 7 dni w połączeniu z jednym z następujących schematów:

250 mg - 500 mg klarytromycyny 2 razy na dobę + 1g amoksycyliny 2 razy na dobę 250 mg klarytromycyny 2 razy na dobę + 400 mg - 500 mg metronidazolu 2 razy na dobę

Odsetek eradykacji H. pylori po kuracji klarytromycyną w skojarzeniu z produktem leczniczym Lansoprazol Qualitec i amoksycyliną lub metronidazolem wynosi do 90%.

Po upływie sześciu miesięcy od zakończenia skutecznej eradykacji ryzyko ponownego zakażenia jest niewielkie, a zatem prawdopodobieństwo nawrotu jest również małe.

Oceniano także stosowanie następującego schematu leczenia: 30 mg lanzoprazolu 2 razy na dobę, 1g amoksycyliny 2 razy na dobę oraz 400 mg - 500 mg metronidazolu 2 razy na dobę. Uzyskano niższe wskaźniki eradykacji w porównaniu ze schematami zawierającymi klarytromycynę.

Ten schemat leczenia może być odpowiedni dla pacjentów, u których istnieją przeciwwskazania do eradykacji z użyciem klarytromycyny, kiedy lokalny odsetek odporności na metronidazol jest niski.

Leczenie łagodnych wrzodów żołądka i dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ

30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie doszło w tym czasie do wyleczenia, terapię można kontynuować przez kolejne 4 tygodnie. U pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem choroby wrzodowej lub w przypadku trudno gojących się owrzodzeń, należy prawdopodobnie zastosować dłuższy cykl leczenia i (lub) większą dawkę.

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (np. wiek > 65 lat lub choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie), wymagających stałego leczenia NLPZ

15 mg raz na dobę. Jeżeli leczenie jest nieskuteczne, należy zastosować dawkę 30 mg raz na dobę. Objawowa choroba refluksowa przełyku

Zalecana dawka to 15 mg lub 30 mg na dobę. Złagodzenie objawów choroby uzyskuje się szybko. Należy rozważyć indywidualne dobranie dawki leku. Jeżeli nie uzyskano złagodzenia objawów po 4 tygodniach leczenia dawką 30 mg raz na dobę, zaleca się przeprowadzenie dodatkowych badań.

Zespół Zollingera i Ellisona

Zalecana dawka początkowa to 60 mg na dobę. Dawkę należy dostosowywać indywidualnie, a leczenie należy kontynuować tak długo, jak to jest konieczne. Stosowane były dawki do 180 mg na dobę. Jeżeli wymagana dawka dobowa przekracza 120 mg, należy ją podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Zaburzenie czynności wątroby lub nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką chorobą wątroby zaleca się regularne kontrole oraz zmniejszenie dawki dobowej o 50% (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Osoby w podeszłym wieku

Ponieważ u osób w podeszłym wieku dochodzi do zmniejszenia klirensu lanzoprazolu, w tej grupie wiekowej może być konieczny indywidualny dobór dawkowania. W leczeniu osób w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 30 mg na dobę, chyba że istnieją istotne wskazania kliniczne.

Dzieci

Z powodu ograniczonej ilości danych klinicznych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Lansoprazol Qualitec u dzieci (patrz punkt 5.2).

Należy unikać stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 1. roku życia, ponieważ dostępne dane nie potwierdzają korzystnego działania w leczeniu choroby refluksowej przełyku.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie należy stosować lanzoprazolu w połączeniu z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku innych metod leczenia chorób wrzodowych, przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka lanzoprazolem należy wykluczyć możliwość występowania złośliwego nowotworu żołądka, ponieważ lanzoprazol może maskować objawy choroby i opóźniać rozpoznanie.

Lanzoprazol powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Można spodziewać się, że zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego wywołane działaniem lanzoprazolu może zwiększać liczbę bakterii normalnie występujących w przewodzie pokarmowym. Leczenie lanzoprazolem może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie z rodzaju Salmonella i Campylobacter.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy należy brać pod uwagę zakażenie H. pylori jako możliwy czynnik etiologiczny.

Jeśli lanzoprazol stosowany jest w połączeniu z antybiotykami w celu eradykacji H. pylori, należy przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania także tych antybiotyków.

Z uwagi na ograniczoną liczbę danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów leczenienia podtrzymującego dłużej niż rok, u tych pacjentów należy regularnie dokładnie oceniać stosunek korzyści do ryzyka.

U pacjentów leczonych lanzoprazolem bardzo rzadko opisywano przypadki zapalenia okrężnicy. Dlatego, w razie wystąpienia ciężkiej i (lub) uporczywej biegunki, należy rozważyć przerwanie leczenia.

Zastosowanie w celu zapobiegania owrzodzeniom trawiennym u pacjentów wymagających długotrwałego leczenia NLPZ powinno być ograniczone wyłącznie do pacjentów z grup wysokiego ryzyka (np. przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, perforacja lub owrzodzenie w wywiadzie, zaawansowany wiek, łączne stosowanie leków zwiększających ryzyko działań niepożądanych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego [np. kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe], współwystępowanie ciężkich chorób lub długotrwałe stosowanie NLPZ w największych zalecanych dawkach).

Ponieważ produkt leczniczy Lansoprazol Qualitec zawiera sacharozę, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami metabolicznymi związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy oraz niedoborem sacharazy - izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Działanie lanzoprazolu na inne leki

Produkty lecznicze, których wchłanianie zależy od pH

Lanzoprazol może zaburzać wchłanianie leków, których dostępność biologiczna zależy od pH kwasu żołądkowego.

Atazanawir

W badaniu wykazano, że łączne stosowanie lanzoprazolu w dawce 60 mg raz na dobę i atazanawiru w dawce 400 mg u zdrowych ochotników prowadziło do znaczącego zmniej szenia ogólnoustrojowej ekspozycji na atazanawir (około 90% zmniejszenie AUC i Cmax). Lanzoprazol nie powinien być stosowany jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.3).

Ketokonazol i itrakonazol

Wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu z przewodu pokarmowego zwiększa się w obecności kwasu żołądkowego. Ponieważ stosowanie lanzoprazolu może prowadzić do zmniejszenia stężeń ketokonazolu i itrakonazolu do wartości mniejszych niż terapeutyczne, dlatego należy unikać skojarzonego stosowania tych leków.

Digoksyna

Jednoczesne podawanie lanzoprazolu i digoksyny może powodować zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu. Dlatego też, u pacjentów otrzymujących digoksynę należy monitorować stężenie tego leku w osoczu i, w razie konieczności, na początku i na końcu leczenia lanzoprazolem dostosować dawkę digoksyny.

Produkty lecznicze metabolizowane przez układ cytochromu P450

Lanzoprazol może powodować zwiększenie osoczowego stężenia leków metabolizowanych przez izoenzym CYP3A4. Należy zachować ostrożność w przypadku łącznego stosowania lanzoprazolu z lekami o wąskim indeksie terapeutycznym, które są metabolizowane przez ten izoenzym.

Teofilina

Lanzoprazol może osłabiać oczekiwaną skuteczność kliniczną teofiliny, ponieważ powoduje on zmniejszenie jej stężenia w osoczu. Zaleca się ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania obu leków.

Takrolimus

Jednoczesne stosowanie lanzoprazolu i takrolimusu powoduje wzrost osoczowego stężenia takrolimusu (takrolimus jest substratem izoenzymu CYP3A i glikoproteiny P).

Podanie lanzoprazolu zwiększa średnią ogólnoustrojową ekspozycję na takrolimus nawet do 81%. Zaleca się kontrolę stężenia takrolimusu w osoczu na początku lub pod koniec leczenia lanzoprazolem.

Produkty lecznicze transportowane przez glikoproteinę P

W warunkach in vitro obserwowano zahamowanie aktywności białka transportowego, glikoproteiny P (P-gp) przez lanzoprazol. Nie jest znane znaczenie kliniczne tego mechanizmu.

Działanie innych leków na lanzoprazol

Leki hamujące aktywność izoenzymu CYP2C19

Fluwoksamina

Można rozważyć zmniejszenie dawki w przypadku łącznego stosowania lanzporazolu i fluwoksaminy — inhibitora izoenzymu CYP2C19. Stężenie lanzoprazolu w osoczu wzrasta nawet 4-krotnie.

Leki indukujące aktywność izoenzymów CYP2C19 i CYP3A4

Substancje indukujące aktywność izoenzymów CYP2C19 i CYP3A4, np. ryfampicyna

oraz preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum) mogą znacznie

zmniejszać stężenie lanzoprazolu w osoczu.

Inne

Sukralfat i (lub) leki zobojętniające kwas żołądkowy

Sukralfat i (lub) leki zobojętniające kwas żołądkowy mogą zmniejszać dostępność biologiczną lanzoprazolu. Dlatego lanzoprazol należy zażywać po upływie co najmniej 1 godziny od przyjęcia leków z tej grupy.

Wprawdzie nie przeprowadzono formalnych badań interakcji, jednak brak jest dowodów na klinicznie istotne interakcje lanzoprazolu i NLPZ.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania lanzoprazolu w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Dlatego też nie zaleca się stosowania lanzoprazolu u kobiet w ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo czy lanzoprazol przenika do mleka matek karmiących. W badaniach na zwierzętach wykazano przenikanie lanzoprazolu do mleka.

Podejmując decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią, bądź kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia lanzoprazolem, należy rozważyć korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści ze stosowania lanzoprazolu dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Mogą wystąpić działania niepożądane, np. zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia i senność (patrz punkt 4.8). W takich warunkach zdolność reagowania może ulec pogorszeniu.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądany została zdefiniowana w następujący sposób: często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

T rombocytopenia,

eozynofilia,

leukopenia

Niedokrwistość

Agranulocytoza,

pancytopenia

Zaburzenia

psychiczne

Depresja

Bezsenność, omamy, splątanie

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy

Niepokój,

zawroty głowy pochodzenia

błędnikowego

parestezje,

senność,

drżenia mięśniowe

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

biegunka,

ból brzucha,

zaparcia,

wymioty,

wzdęcia

z oddawaniem

gazów,

suchość

w gardle lub jamie ustnej

Zapalenie języka, kandydoza przełyku, zapalenie trzustki, zaburzenia smaku

Zapalenie okrężnicy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

Zapalenie wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka, świąd, osutka

Wybroczyny, plamica, utrata owłosienia, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwośc na światło

Zespół Stevensa

i Johnsona

martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Obrzęki

Gorączka,

wzmożona potliwość, obrzęk naczynioruchowy, jadłowstręt, impotencja

Wstrząs

anafilaktyczny

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów, hiponatriemia

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania lanzoprazolu u ludzi nie są znane (chociaż ostra toksyczność produktu leczniczego jest prawdopodobnie niewielka), dlatego też nie można podać wskazówek dotyczących leczenia. W badaniach klinicznych nie obserwowano znaczących objawów niepożądanych po podaniu dobowej dawki do 180 mg lanzoprazolu doustnie oraz do 90 mg lanzoprazolu dożylnie.

Możliwe objawy przedawkowania lanzoprazolu przedstawiono w punkcie 4.8.

W razie podejrzenia przedawkowania należy monitorować stan pacjenta. Lanzoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany podczas hemodializy. W razie konieczności zaleca się płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej; kod ATC: A02BC03

Lanzoprazol jest inhibitorem pompy protonowej. Hamuje on końcowy etap wytwarzania kwasu żołądkowego przez hamowanie aktywności H+/K+ ATP-azy w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie hamujące jest zależne od dawki i odwracalne; dotyczy on zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. Lanzoprazol gromadzi się w komórkach okładzinowych żołądka i staje się aktywny w kwaśnym środowisku, po czym oddziaływuje na grupy sulfhydrylowe ATP-azy H+/K+ powodując zahamowanie czynności tego enzymu.

Wpływ na wydzielanie kwasu żołądkowego

Lanzoprazol jest swoistym inhibitorem pompy protonowej komórek okładzinowych żołądka. Pojedyncza dawka doustna 30 mg lanzoprazolu hamuje wydzielanie kwasu żołądkowego po stymulacji pentagastryną o około 80%. Po zastosowaniu powtarzalnych dawek codziennie przez 7 dni uzyskuje się około 90% zahamowanie wydzielania kwasu solnego.

Lanzoprazol wywiera odpowiedni wpływ na podstawowe wydzielanie kwasu solnego. Pojedyncza dawka doustna 30 mg zmniejsza wydzielanie podstawowe o około 70%, dlatego objawy ulegają złagodzeniu już po zażyciu pierwszej dawki produktu leczniczego. Po ośmiu dniach powtarzalnego stosowania produktu leczniczego zmniejszenie wydzielanie kwasu żołądkowego wynosi około 85%. Szybkie złagodzenie objawów uzyskuje się po zastosowaniu dawki 30 mg na dobę, a u większości pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy wyleczenie następuje w ciągu 2 tygodni, zaś u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub refluksowym zapaleniem przełyku w ciągu 4 tygodni. Lanzoprazol powoduje zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, w wyniku czego umożliwia skuteczne działanie wybranych antybiotyków przeciwko H. pylori.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Lanzoprazol jest mieszaniną racemiczną dwóch aktywnych enancjomerów, które w kwaśnym środowisku komórek okładzinowych ulegają biotransformacji do postaci aktywnej.

Ponieważ lanzoprazol jest szybko rozkładany przez kwas żołądkowy, stosuje się go doustnie w postaci (postaciach) powlekanych preparatów dojelitowych w celu wchłonięcia do krążenia ogólnego.

Wchłanianie i dystrybucja

Dostępność biologiczna lanzoprazolu po podaniu pojedynczej dawki jest duża (80 - 90%), a maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 1,5 - 2 godz. Pokarm spowalnia tempo wchłaniania lanzoprazolu i zmniejsza dostępność biologiczną o ok. 50%.

Lanzoprazol w 97% wiąże się z białkami osocza.

Na podstawie badań wykazano zbliżone wartości AUC nienaruszonych kapsułek oraz granulek, z których po otwarciu kapsułek sporządzano zawiesinę w niewielkiej ilości soku pomarańczowego, jabłkowego lub pomidorowego, zmieszano z łyżką przecieru z jabłek lub gruszek, bądź wysypano na łyżkę jogurtu, budyniu lub twarożku. Wykazano również zbliżone wartości AUC zawiesiny granulek w soku jabłkowym podawane przez zgłębnik nosowo - żołądkowy.

Metabolizm i eliminacja

Lanzoprazol jest w dużym stopniu metabolizowany w wątrobie, a produkty przemiany są usuwane przez wątrobę i nerki. Lanzoprazol jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP2C19. Izoenzym CYP3A4 również bierze udział w metabolizmie. U zdrowych osób po podaniu jednej lub wielu dawek, okres półtrwania w fazie eliminacji lanzoprazolu z osocza wynosi 1 - 2 godz.

Brak jest dowodów na kumulację leku u zdrowych osób, u których stosowano leczenie wielokrotnymi dawkami. W osoczu pacjentów stwierdzono występowanie sulfonu, siarczku oraz pochodnych 5-hydroksylowych lanzoprazolu. Metabolity te wykazują śladowe lub nie wykazują żadnego działania przeciwwydzielniczego.

W jednym z badań po podaniu lanzoprazolu znakowanego izotopem 14C wykazano, że około 1/3 podanej znakowanej dawki wydalane jest z moczem, a 2/3 z kałem.

Właściwości farmakokinetyczne u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku klirens lanzoprazolu ulega zmniejszeniu, zaś okres półtrwania w fazie eliminacji wydłuża się o około 50-100%, natomiast nie zwiększa się maksymalne stężenie w osoczu.

Właściwości farmakokinetyczne u dzieci i młodzieży

W badaniach parametrów farmakokinetycznych dzieciom w wieku 1 - 17 lat podawano dawki 15 mg (dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg) i 30 mg (dzieci o masie ciała większej niż 30 kg). Stwierdzono, że wartości ekspozycji ogólnoustrojowej są podobne jak u osób dorosłych.

W innym badaniu stwierdzono, że dawki 17 mg/m2 powierzchni ciała lub 1 mg/kg mc. powodowały podobną jak u dorosłych ogólnoustrojową ekspozycję na lanzoprazol u dzieci w wieku od 2. - 3. miesiąca do 1. roku życia.

U niemowląt w wieku poniżej 2. - 3. miesiąca życia, po podaniu pojedynczej dawki 1,0 mg/kg mc. lub 0,5 mg/kg mc. obserwowano ogólnoustrojową ekspozycję większą niż u osób dorosłych.

Właściwości farmakokinetyczne u pacjentów z niewydolnością wątroby

Ogólnoustrojowa ekspozycja na lanzoprazol wzrasta dwukrotnie u osób z lekkimi zaburzeniami

czynności wątroby i znacznie wyraźniej u chorych z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością tego narządu.

Osoby o słabym metabolizmie CYP2C19

Izoenzym CYP2C19 wykazuje polimorfizm genetyczny i 2 - 6% populacji o słabym metabolizmie (ang. poor metabolisers, PMs) to homozygoty ze zmutowanym allelem CYP2C19, u których występuje niedobór aktywnego enzymu CYP2C19. Ogólnoustrojowa ekspozycja na lanzoprazol w tej grupie j est kilkakrotnie większa, niż u osób wykazujących intensywny metabolizm (ang. extensive metabolisers EMs).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i toksycznego wpływu na rozród, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W dwóch badaniach dotyczących działania rakotwórczego u szczurów, lanzoprazol wywoływał zależny od dawki rozrost komórek ECL żołądka i rozwój rakowiaka wywodzącego się z tych komórek.

Zmiany te miały związek z hipergastrynemią spowodowaną zahamowaniem wydzielania kwasu żołądkowego.

Obserwowano również metaplazję jelitową, a także rozrost komórek Leydiga i łagodne guzy wywodzące się z tych komórek. Po 18. miesiącach leczenia obserwowano zanik siatkówki.

Zmian takich nie odnotowano u małp, psów lub myszy.

W badaniach dotyczących działania rakotwórczego u myszy, występował zależny od dawki rozrost komórek ECL żołądka, a także nowotwory wątroby i gruczolaki sieci jądra.

Znaczenie kliniczne wymienionych zjawisk nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana) Sodu laurylosiarczan Meglumina Mannitol (E 421)

Hypromeloza

Makrogol

Talk

Polisorbat 80

Tytanu dwutlenek (E 171)

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer

Otoczka kapsułki Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Lansoprazol Qualitec, 15 mg Żółcień chinolinowa (E 104)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: 3 lata

Butelka HDPE: 4 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

OPA/Aluminium/PVC/Aluminium

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Butelka HDPE

Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: 7, 10, 14, 15, 18, 28, 30, 56, 60, 90, 98 lub100 kapsułek.

Butelka HDPE z wieczkiem z polipropylenu zawierającym środek pochłaniający wilgoć (żel krzemionkowy): 30, 60 kapsułek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Qualitec Europa, S.L.

Paseo Pintor Rosales 42 28023 Madryt Hiszpania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Lansoprazol Qualitec