+ iMeds.pl

Lanzogen 15 mgUlotka Lanzogen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lanzogen 15 kapsułki dojelitowe twarde Lanzogen 30 kapsułki dojelitowe twarde

(Lansoprazolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lanzogen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lanzogen

3.    Jak stosować lek Lanzogen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lanzogen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LANZOGEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Lanzogen jest lansoprazol, który jest inhibitorem pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają ilość kwasu produkowanego w żołądku.

Lekarz może przepisać Lanzogen w następujących sytuacjach:

•    Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy

•    Leczenie zapalenia przełyku (refluksowe zapalenie przełyku)

•    Zapobieganie zapaleniu przełyku

• Leczenie zakażeń związanych z bakterią Helicobacter pylori przy jednoczesnym stosowaniu antybiotyku

• Leczenie lub zapobieganie chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy związanej ze stałym przyjmowaniem leków z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane w bólu lub zapaleniu)

•    Pomocniczo w leczeniu choroby wrzodowej wywołanej refluksem (piekące bóle wywołane cofaniem się soku żołądkowego do przełyku) oraz zgagi.

•    Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona

Lekarz może przepisać Lanzogen w innych wskazaniach lub w innej dawce niż to zostało opisane w niniejszej ulotce. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK LANZOGEN KAPSUŁKI Nie należy stosować leku Lanzogen kapsułki:

• Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lansoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lanzogen.

• Jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający jako substancję czynną atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lanzogen:

• Prosimy poinformować lekarza o występowaniu ciężkiej choroby wątroby. Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

•    Lekarz może przeprowadzić lub przeprowadził dodatkowe badanie o nazwie endoskopia w celu rozpoznania u pacjenta stanu chorobowego i (lub) wykluczenia choroby nowotworowej. W razie wystąpienia biegunki w trakcie leczenia Lanzogen należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ stosowanie leku Lanzogen wiąże się z niewielkim zwiększeniem występowania zakaźnej biegunki.

•    Jeśli lekarz zalecił Lanzogen oprócz innych leków stosowanych w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori (antybiotyki) lub razem z lekami przeciwzapalnymi stosowanymi w leczeniu bólu lub choroby reumatycznej: należy zawsze dokładnie przeczytać ulotki informacyjne tych leków.

•    W razie długotrwałego (powyżej 1 roku) stosowania kapsułek Lanzogen pacjent będzie przypuszczalnie znajdować się pod regularną kontrolą lekarską. Przy każdej wizycie u lekarza należy zgłaszać występowanie wszystkich nowych i nietypowych objawów i stanów.

Stosowanie inhibitora pompy protonowej Lanzogen, szczególnie przez okres ponad jednego roku, może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań w obrębie biodra, nadgarstka lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza jeżeli pacjent ma osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy (które mogą zwiększać ryzyko osteoporozy).

Stosowanie leku Lanzogen z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek wymienionego poniżej leku, gdyż mogą one wchodzić w interakcje z omawianym lekiem Lanzogen:

•    Fluwoksamina (stosowana w leczeniu depresji i innych chorób psychicznych)

•    Digoksyna (stosowana w chorobach serca)

•    Takrolimus (lek immunosupresyjny zapobiegający odrzuceniu przeszczepu)

•    Ketokonazol, itrakonazol, ryfampicyna (stosowane w leczeniu zakażeń)

•    Teofilina (stosowana w leczeniu astmy)

•    Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) stosowane w leczeniu łagodnej depresji

•    Leki zobojętniające (łagodzące niestrawność i zgagę)

•    Sukralfat (stosowany w leczeniu choroby wrzodowej)

Stosowanie leku Lanzogen z jedzeniem i piciem

Lek Lanzogen działa najlepiej, jeśli jest przyjmowany przed posiłkiem (co najmniej 30 minut przed posiłkiem).

Ciąża i karmienie piersią

W czasie ciąży, w razie podejrzenia ciąży lub w czasie karmienia piersią przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Czasami u pacjentów przyjmujących lek Lanzogen występują takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy, zmęczenie i zaburzenia widzenia. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zachować ostrożność, gdyż zdolność reagowania może ulec pogorszeniu.

Do pacjenta należy decyzja, czy stan zdrowia i samopoczucie pozwala na kierowanie pojazdami oraz wykonywanie innych czynności wymagających zwiększonej koncentracji uwagi. Z powodu ich działań niepożądanych stosowanie leków stanowi jeden z czynników mogących zaburzać zdolność bezpiecznego wykonywania tych czynności. Opis tych działań leków można znaleźć w innych punktach.

Należy przeczytać niniejszą ulotkę informacyjną w całości.

Wszelkie kwestie i wątpliwości należy omówić z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lanzogen

Lek Lanzogen kapsułki zawiera sacharozę (cukier). Jeśli stwierdzano nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LANZOGEN

•    Kapsułki należy połykać w całości i popijać szklanką wody.

Jeśli połykanie kapsułek będzie sprawiać trudności, lekarz może zalecić inny sposób przyjmowania leku.

• Nie należy żuć ani kruszyć kapsułek bądź ich zawartości, gdyż wówczas lek nie będzie prawidłowo działał.

• Jeśli lek Lanzogen jest przyjmowany raz na dobę, należy starać się przyjmować go zawsze o tej samej porze dnia (najlepiej wczesnym rankiem, przed śniadaniem).

• Jeśli lek Lanzogen kapsułki jest przyjmowany dwa razy dziennie, pierwszą dawkę należy przyjmować rano a drugą wieczorem.

Dawka Lanzogen kapsułki zależy od stanu zdrowia pacjenta. Zwykle stosowane dawki Lanzogen kapsułki u osób dorosłych podano poniżej. Lekarz może niekiedy przepisać inną dawkę oraz poinformuje o czasie trwania leczenia.

DOROŚLI

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy:

Przyjmować jedną kapsułkę 30 mg na dobę przez dwa tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka:

Przyjmować jedną kapsułkę 30 mg na dobę przez cztery tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej związanej z zakażeniem H. pylori:

Przyjmować jedną kapsułkę 30 mg w skojarzeniu z dwoma antybiotykami rano oraz jedną kapsułkę 30 mg w skojarzeniu z dwoma antybiotykami wieczorem. Leczenie trwa zwykle 7 dni.

Zalecane zestawienia antybiotyków:

•    30 mg Lanzogen w skojarzeniu z 250-500 mg klarytromycyny i 1000 mg amoksycyliny

•    30 mg Lanzogen kapsułki w skojarzeniu z 250 mg klarytromycyny i 400-500 mg metronidazolu

W razie leczenia zakażenia z powodu występowania wrzodów trawiennych, nawrót choroby nie jest możliwy w razie pomyślnego wyleczenia (eliminacji) zakażenia. W celu uzyskania najbardziej skutecznego działania leku należy przyjmować go we właściwym czasie i nie pomijać dawek.

Zespół Zollingera-Ellisona:

Przyjmować dwie kapsułki po 30 mg raz na dobę a następnie zależnie od reakcji na Lanzogen lekarz może dostosować dawkę.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku:

Przyjmować jedną kapsułkę 30 mg raz na dobę przez cztery tygodnie.

Długotrwałe zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku:

Przyjmować jedną kapsułkę 15 mg raz na dobę; lekarz może zmienić tę dawkę i zalecić jedną kapsułkę 30 mg raz na dobę.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy u osób wymagających leczenia NLPZ: Przyjmować jedną kapsułkę 30 mg raz na dobę przez cztery tygodnie.

Zapobieganie chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy u osób wymagających leczenia NLPZ:

Przyjmować jedną kapsułkę 15 mg raz na dobę przez cztery tygodnie; lekarz może zmienić tę dawkę i zalecić jedną kapsułkę 30 mg raz na dobę.

Leczenie zgagi i zarzucania kwaśnej treści pokarmowej:

Przyjmować jedną kapsułkę 15 mg lub 30 mg raz na dobęprzez cztery tygodnie. Jeśli objawy będą się utrzymywać, należy to zgłosić lekarzowi. Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 4 tygodni, należy zgłosić się do lekarza.

DZIECI

Nie należy stosować leku Lanzogen u dzieci.

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lanzogen

W razie przyjęcia większej dawki leku Lanzogen niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Lanzogen

W sytuacji pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora następnej dawki leku, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lanzogen

Nie należy przerywać stosowania leku przedwcześnie, gdy objawy ulegną złagodzeniu. Choroba może nie być całkowicie wyleczona i może wystąpić jej nawrót, jeśli leczenie nie zostanie ukończone.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Lanzogen kapsułki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niżej wymienione objawy niepożądane należą do częstych (występują częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    bóle głowy, zawroty głowy

-    biegunka, zaparcia, bóle brzucha, nudności lub wymioty, wiatry, ból lub suchość w jamie ustnej lub gardle

-    wysypka skórna, świąd

-    zmiany w wynikach testów czynności wątroby

-    zmęczenie.

Niżej wymienione objawy niepożądane należą do niezbyt częstych (występują częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    depresja

-    bóle stawów lub mięśni

-    zatrzymanie płynów lub obrzęki

-    zmiany w morfologii krwi

-    złamanie biodra, nadgarstka lub kręgosłupa

Inne możliwe, rzadkie objawy niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) są to:

-    gorączka

-    niepokój ruchowy, senność, splątanie, omamy, bezsenność, zaburzenia widzenia, zawroty głowy

-    zmiany w odczuwaniu smaku, utrata apetytu, zapalenie języka

-    reakcje skórne, jak sińce, zaczerwienienie i nadmierne poty

-    nadwrażliwość na światło

-    wypadanie włosów

-    uczucie mrowienia (parestezje), drżenie

-    niedokrwistość (bladość)

-    problemy z nerkami

-    zapalenie trzustki

-    zapalenie wątroby (widoczne jako zażółcenie skóry lub oczu)

-    obrzmienie piersi u mężczyzn, impotencja

-    kandydoza (zakażenie grzybicze, może dotyczyć skóry lub błon śluzowych)

-    obrzęk naczynioruchowy; należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią takie objawy, jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Niżej wymienione objawy niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

- ciężkie reakcje nadwrażliwości łącznie ze wstrząsem. Do objawów reakcji nadwrażliwości należą: gorączka, wysypka, obrzęki a czasami spadek ciśnienia krwi

-    zapalenie jamy ustnej

-    zapalenie okrężnicy (zapalenie jelit)

- zmiany wyników badań laboratoryjnych, takie jak zmiany stężenia sodu, cholesterolu i triglicerydów

-    bardzo ciężkie reakcje skórne z zaczerwienieniem skóry, tworzeniem się pęcherzy, ciężkim zapaleniem i złuszczaniem się skóry.

-    bardzo rzadko Lanzogen może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek i zmniejszenie odporności na zakażenia. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpi zakażenie z takimi objawami, jak gorączka i silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z lokalnymi objawami zakażenia, jak ból gardła, jamy ustnej lub problemy z oddawaniem moczu. Zostanie wówczas wykonane badanie krwi, aby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza).

Częstość następujących działań niepożądanych nie jest znana

Jeśli pacjent stosuje lek Lanzogen dłużej niż trzy miesiące, to jest możliwe, że poziom magnezu we krwi może spaść. Niski poziom magnezu może powodować objawy takie jak zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni , dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza . Niski poziom magnezu może również prowadzić do zmniejszenia poziomów potasu lub wapnia w krwi. Lekarz może podjąć decyzję o okresowym wykonywaniu badania krwi w celu monitorowania poziomu magnezu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LANZOGEN Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

• Nie wolno przyjmować leku Lanzogen kapsułki po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

• Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 25°C.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Lanzogen

Dostępne są dwie dawki leku Lanzogen kapsułki dojelitowe. Każda kapsułka zawiera albo 15 mg albo 30 mg substancji czynnej lansoprazolu. Inne składniki są to: sacharoza, ziarenka (skrobia kukurydziana, sacharoza, woda oczyszczona) sodu laurylosiarczan, meglumina, mannitol, hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E171) i kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer. Otoczka kapsułki zawiera żelatynę, tytanu dwutlenek (E171) i wodę oczyszczoną. Kapsułki 15 mg zawierają również żółcień chinolinową (E104).

Jak wygląda lek Lanzogen i co zawiera opakowanie

Kapsułki 15 mg są żółte a kapsułki 30 mg białe. Obie dawki zawierają białe lub białawe mikrogranulki (ziarenka).

Lek Lanzogen kapsułki jest dostępny w opakowaniach blistrowych zawierających 7, 14, 15, 28, 30, 35, 56, 60 i 98 kapsułek*. Farmaceuta wyda taką liczbę kapsułek, jaką zapisze lekarz.

(*Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Kromme Rinn Apotheek B.V Langstraat 4c, 3981 EV Bunnik Holandia

Wytwórca:

Generics [UK] Ltd,

Station Close, Potters Bar,

Hertfordshire, EN6 1TL,

Wielka Brytania

McDermott Laboratories Ltd (t/a Gerard Laboratories)

35/16 Baldoyle Industrial Esteta Grange Road Dublin 13 Irlandia

Liconsa S.A.

Avda. Miralcampo, No 7

Poligono Industrial Miralcampo

19 200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia:    Lansoprazole KR {15 mg, gastro-resistant capsule}

Lansoprazole KR {30 mg, gastro-resistant capsule}

Austria:    Lansoprazole “Arcana” {15 mg Kapseln}

Lansoprazole “Arcana” {30 mg Kapseln}

Niemcy:    Lansoprazol dura {15 mg magensaftresistente Hartkapseln}

Lansoprazol dura {30 mg magensaftresistente Hartkapseln}

Norwegia:    Lansoprazole Kromme Rijn {15 mg capsules}

Lansoprazole Kromme Rijn {30 mg capsules}

Polska:    Lanzogen {15 mg kapsułki dojelitowe twarde}

Lanzogen {30 mg kapsułki dojelitowe twarde}

Wielka Brytania:    Lansoprazole {15 mg gastro-resistant capsules} (pending)

Lansoprazole {30 mg gastro-resistant capsules} (pending)

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawicielstwa podmiotu odpowiedzialnego

Mylan Sp. z o.o.

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 644 22 58

Data zatwierdzenia ulotki:

- 7 -

Lanzogen

Charakterystyka Lanzogen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lanzogen 15 kapsułki dojelitowe twarde Lanzogen 30 kapsułki dojelitowe twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Lanzogen 15 kapsułki dojelitowe twarde

Każda kapsułka zawiera 15 mg lansoprazolu (Lansoprazolum).

Substancje pomocnicze:

Każda kapsułka 15 mg zawiera od 95 do 109 mg sacharozy (w postaci granulek cukru).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Lanzogen 30 kapsułki dojelitowe twarde

Każda kapsułka zawiera 30 mg lansoprazolu (Lansoprazolum).

Substancje pomocnicze:

Każda kapsułka 30 mg zawiera od 190 do 217 mg sacharozy (w postaci granulek cukru). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka dojelitowa, twarda

kolor i zawierają powlekane kolor i zawierają powlekane


granulki

granulki


15 mg: Kapsułki mają rozmiar 3, matowy żółty dojelitowe.

30 mg: Kapsułki mają rozmiar 1, matowy biały dojelitowe.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1Wskazania do stosowania

•    Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy potwierdzonej endoskopowo lub radiologicznie

•    Leczenie refluksowego zapalenia przełyku.

•    Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

•    Zespół Zollingera-Ellisona

• Leczenie łagodnych wrzodów żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych u osób wymagających stałego leczenia tymi lekami

•    Zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych u osób z grupy ryzyka (patrz punkt 4.2) wymagających stałego leczenia tymi lekami

•    Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w połączeniu z odpowiednią antybiotykoterapią oraz zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej u osób z chorobą wrzodową związaną z infekcją H. pylori.

   Objawowa choroba refluksowa przełyku.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

W celu uzyskania optymalnego działania lek Lanzogen należy przyjmować raz na dobę, rano, z wyjątkiem przypadków eradykacji H. pylori, kiedy to lek należy przyjmować dwa razy na dobę, rano i wieczorem. Lanzogen należy przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem (patrz punkt 5.2). Kapsułki należy połykać w całości i popijać płynem.

Badania i praktyka kliniczna wskazują, że u osób, które mają trudności z połykaniem, w celu łatwiejszego przyjęcia leku, kapsułki można otworzyć a granulki zmieszać z małą ilością wody lub soku jabłkowego/pomidorowego, lub dodać je do niewielkiej ilości miękkiego pokarmu (np. jogurt, puree jabłkowe). Kapsułki można również otworzyć a granulki zmieszać z 40 ml soku jabłkowego w celu podania ich przez sondę nosowo-żołądkową (patrz punkt 5.2). Lek należy podać natychmiast po sporządzeniu zawiesiny lub mieszaniny.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. U osób, u których przez ten czas nie uzyskano wyleczenia, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne dwa tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Wrzody zwykle goją się w ciągu 4 tygodni jednak u osób, u których w tym czasie nie doszło do wyleczenia wrzodu, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U osób, u których w tym czasie nie uzyskano wyleczenia, leczenie można kontynuować w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku:

15 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg na dobę.

Zespół Zollingera-Ellisona:

Zalecana dawka początkowa wynosi 60 mg raz na dobę. Dawkę należy dobierać indywidualnie a leczenie kontynuować tak długo, jak jest to potrzebne. Stosowano dawki do 180 mg na dobę. Jeśli wymagana dawka dobowa jest większa niż 120 mg należy podawać ją w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie łagodnych wrzodów żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych u chorych wymagających stałego leczenia tymi lekami:

30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U osób, u których nie uzyskano zagojenia wrzodów, leczenie można kontynuować przez następne 4 tygodnie. U osób z grup ryzyka lub u osób z trudno gojącymi się wrzodami należy rozważyć dłuższe stosowanie leku i (lub) większą dawkę leku.

Zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych u osób z grup ryzyka (np. wiek >65 lat lub choroba wrzodowa żołądka bądź dwunastnicy w wywiadzie) wymagających długotrwałego leczenia tymi lekami: 15 mg raz na dobę. Jeśli leczenie się nie powiedzie, należy zastosować dawkę 30 mg raz na dobę.

Objawowa choroba refluksowa przełyku:

Zalecana dawka wynosi 15 mg lub 30 mg na dobę. Zazwyczaj szybko udaje się uzyskać złagodzenie dolegliwości. Należy rozważyć indywidualny dobór dawkowania. Jeśli objawy nie ustępują w ciągu 4 tygodni stosowania dawki 30 mg, zaleca się wykonanie dodatkowych badań.

Eradykacja Helicobacter pylori:

Dokonując wyboru odpowiedniej terapii skojarzonej należy wziąć pod uwagę oficjalne, lokalne zalecenia dotyczące oporności bakterii, czasu trwania leczenia (najczęściej 7 dni, ale czasem do 4 dni) oraz właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Zalecana dawka wynosi 30 mg Lanzogen dwa razy na dobę przez 7 dni w połączeniu z jednym z poniższych schematów:

a)    amoksycylina 1 g dwa razy dziennie + klarytromycyna 250-500 mg dwa razy na dobę

b)    klarytromycyna 250 mg dwa razy dziennie + metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę

Podczas łącznego stosowania klarytromycyny z preparatem Lanzogen oraz amoksycyliną lub metronidazolem uzyskuje się wskaźniki eradykacji H. pylori sięgające 90%.

Po 6 miesiącach od skutecznego leczenia eradykacyjnego ryzyko ponownej infekcji jest niewielkie a tym samym prawdopodobieństwo nawrotu jest również niewielkie.

Badano również stosowanie schematu złożonego z lansoprazolu 30 mg dwa razy na dobę, amoksycyliny 1 g dwa razy na dobęi metronidazolu 400-500 mg dwa razy na dobę. Przy takim leczeniu skojarzonym obserwowano mniejsze wskaźniki eradykacji niż przy stosowaniu schematów z klarytromycyną. Leczenie takie może być wskazane u osób, które nie mogą przyjmować klarytromycyny jako elementu terapii eradykacyjnej, gdy lokalne wskaźniki oporności na metronidazol są małe.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek:

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Osoby z umiarkowaną lub ciężką chorobą wątroby należy starannie obserwować. Zaleca się również zmniejszenie dawki dobowej o 50% (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Dzieci:

Nie zaleca się stosowania preparatu Lanzogen u dzieci, gdyż dane kliniczne są ograniczone (patrz również punkt 5.2).

Osoby w podeszłym wieku:

Ze względu na zmniejszony klirens lansoprazolu u osób w podeszłym wieku konieczna może być modyfikacja dawkowania w zależności od indywidualnych potrzeb. U osób w starszym wieku nie należy stosować dawki dobowej większej niż 30 mg o ile nie ma ku temu bezwzględnych wskazań.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą. Lansoprazolu nie należy podawać jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku innych terapii przeciwwrzodowych, przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka za pomocą lansoprazolu należy wykluczyć nowotworowy

charakter wrzodu, gdyż lansoprazol może maskować objawy i opóźnić właściwe rozpoznanie.

Należy zachować ostrożność stosując lansoprazol u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2)

Można sądzić, że zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego w wyniku stosowania lansoprazolu zwiększy ilość bakterii w żołądku, prawidłowo obecnych w przewodzie pokarmowym. Leczenie lansoprazolem może nieznacznie zwiększać ryzyko infekcji żołądkowo-jelitowych takimi bakteriami, jak Salmonella i Campylobacter.

U osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy należy wziąć pod uwagę możliwość infekcji H. pylori jako czynnika etiologicznego.

W przypadku stosowania lansoprazolu w skojarzeniu z antybiotykami w terapii eradykacyjnej H. pylori, należy przestrzegać również zaleceń dotyczących stosowania odpowiednich antybiotyków.

Ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa terapii u pacjentów stosujących leczenie podtrzymujące przez okres dłuższy niż 1 rok, należy regularnie oceniać skuteczność leczenia i przeprowadzać ocenę korzyści i ryzyka związanego z terapią.

W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących lansoprazol opisywano zapalenie okrężnicy. W związku z tym, w razie silnej i (lub) uporczywej biegunki należy rozważyć przerwanie stosowania leku.

Stosowanie leku w celu zapobiegania chorobie wrzodowej u pacjentów wymagających stałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi należy ograniczyć tylko do osób z grupy wysokiego ryzyka (np. przebyte krwawienie z przewodu pokarmowego, perforacja wrzodu, zaawansowany wiek, jednoczesne przyjmowanie leków zwiększaj ących prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego [np. kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe], obecność ciężkich chorób współistniejących lub dłuższe stosowanie maksymalnych zalecanych dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych).

W związku z tym, że Lanzogen zawiera sacharozę, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego leku.

Inhibitory pompy protonowej, stosowane w szczególności w przypadku wysokich dawek i przez długi okres czasu (> 1 rok), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamania biodra, nadgarstka i złamań kręgosłupa, głównie w podeszłym wieku lub w obecności innych uznanych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne sugerują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko złamania o 10-40%. Wzrost ten, w części może być związany z innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinny otrzymywać leczenia według obowiązuj ących wytycznych klinicznych i powinni otrzymywać odpowiednie dawki witaminy D i wapnia.

Hipomagnezemia

Opisywano przypadki ciężkiej hipomagnezemii u pacjentów leczonych PPI, takimi jak lansoprazol, przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić poważne objawy hipomagnezemii takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i zaburzenia rytmu komór, ale objawy takie mogą rozwijać się podstępnie i pozostać niezauważone. U większości pacjentów, u których dojdzie do hipomagnezemii, ich stan ulega poprawie po zastosowaniu suplementacji magnezem i odstawieniu leczenia PPI.

U pacjentów, u których przewidywane jest długotrwałe leczenie lub którzy stosują PPI z digoksyną lub lekami, które mogą powodować hipomagnezemię (np. leki moczopędne), należy rozważyć pomiar poziomu magnezu przed rozpoczęciem leczenia PPI oraz okresowo w trakcie leczenia.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych leków na lansoprazol Leki hamujące CYP2C19 Fluwoksamina:

W przypadku skojarzenia lansoprazolu z inhibitorem CYP2C19, fluwoksaminą, można rozważyć zmniejszenie dawki. Stężenia lansoprazolu w osoczu zwiększały się nawet czterokrotnie.

Leki indukujące CYP2C19 i CYP3A4

Leki indukujące enzymy CYP2C19 i CYP3A4, takie jak ryfampicyna i ziele dziurawca, (Hypericumperforatum) mogą wyraźnie zmniejszać stężenia lansoprazolu w osoczu.

Inne

Sukralfat/leki zobojętniające:

Sukralfat i leki zobojętniające mogą zmniejszać biodostępność lansoprazolu. Z tego powodu lansoprazol należy przyjmować co najmniej godzinę po przyj ęciu tych leków.

Nie wykazano żadnych, istotnych klinicznie interakcji lansoprazolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, ale nie przeprowadzono żadnych formalnych badań interakcji.

Wpływ lansoprazolu na inne leki

Produkty lecznicze, których wchłanianie zależy od pH

Lansoprazol może zmieniać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH w żołądku.

Atazanawir:

W jednym badaniu wykazano, że jednoczesne podawanie lansoprazolu (60 mg raz na dobę) i atazanawiru 400 mg u zdrowych ochotników powodowało istotne zmniejszenie ekspozycji na atazanawir (zmniejszenie AUC i Cmax o około 90%). Lansoprazolu nie należy podawać jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.3).

Ketokonazol i itrakonazol:

Wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu z przewodu pokarmowego zwiększa się w obecności kwasu żołądkowego. Stosowanie lansoprazolu może być przyczyną subterapeutycznych stężeń ketokonazolu i itrakonazolu. W związku z tym należy takich połączeń unikać.

Digoksyna:

Jednoczesne stosowanie lansoprazolu i digoksyny może być przyczyną zwiększonych stężeń digoksyny w osoczu. W związku z tym u chorych przyjmujących digoksynę należy kontrolować jej stężenie w osoczu i w razie konieczności odpowiednio zmodyfikować dawkę w momencie włączania lub odstawiania lansoprazolu.

Leki metabolizowane przez izoenzymy układu enzymatycznego P450

Lansoprazol może powodować zwiększenie stężenia leków metabolizowanych przez CYP3A4. Zaleca się ostrożność w razie skojarzenia lansoprazolu z lekami wąskim indeksie terapeutycznym metabolizowanym przez ten enzym.

Takrolimus

Jednoczesne stosowanie lansoprazolu zwiększa stężenia takrolimusu w osoczu (substrat CYP3A i P-gp). Ekspozycja na lansoprazol zwiększała średnią ekspozycję na takrolimus nawet o 81%. Zaleca się kontrolowanie stężenia takrolimusu w osoczu w momencie włączania i odstawiania leczenia lansoprazolem.

Teofilina:

Lansoprazol powoduje zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu, co może osłabić działanie kliniczne podanej dawki. W razie skojarzenia obu tych leków zaleca się ostrożność.

Leki transportowane przez glikoproteinę P

Zaobserwowano, że in vitro lansoprazol hamuje białko transportowe glikoproteinę P (P-gp). Kliniczne znaczenie tej obserwacji nie jest znane.

4.6. Ciąża i laktacja

Ciąża:

Nie ma żadnych danych klinicznych dotyczących ekspozycji na lansoprazol w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na żadne bezpośrednie bądź pośrednie szkodliwe działanie leku na ciążę, rozwój zarodka/płodu, poród czy rozwój postnatalny.

Nie zaleca się stosowania lansoprazolu w czasie ciąży.

Laktacja:

Nie wiadomo, czy lansoprazol przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały, że lansoprazol przenika do mleka. Przy podejmowaniu decyzji o tym, czy kontynuować/przerwać karmienie piersią czy kontynuować/przerwać leczenie lansoprazolem, należy wziąć pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla matki wynikające z terapii lansoprazolem.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Mogą wystąpić takie działania niepożądane, jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia i senność (patrz punkt 4.8). W takiej sytuacji zdolność do szybkiego reagowania może być zaburzona. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych (patrz punkt 4.8).

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono jako: często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10000, <1/1000); bardzo rzadko (<10000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytop

enia,

eozynofilia i leukopenia

Niedokrwisto

ść

Agranulocyt

oza,

pancytopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipomagnez

emia

[Zobacz

Specjalostrze

żenia i środki

ostrożności

dotyczące

stosowania

(4,4)]

Zaburzenia

psychiczne

Depresja

Omamy, bezsenność i splątanie

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle głowy,

zawroty

głowy

Niepokój

ruchowy,

zawroty

głowy,

parestezje,

senność,

drżenie

Zaburzenia

oka

Zaburzenia

widzenia

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, biegunka, bóle brzucha, zaparcia, wymioty, wzdęcia z oddawaniem wiatrów i suchość w jamie ustnej lub gardle

Zapalenie

języka,

kandydoza

przełyku,

zapalenie

trzustki,

zaburzenia

smaku

Zapalenie jelita grubego, zapalenie jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

Zapalenie

wątroby,

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka, świąd skóry, wysypka

Wybroczyny,

plamica,

wypadanie

włosów,

rumień

wielopostaci

owy,

nadwrażliwo ść na światło

Zespół

Stevensa-

Johnsona,

toksyczna

rozpływna

martwica

naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższo we zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomasti

a

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Obrzęki

Gorączka,

nadmierne

poty, obrzęk

naczynioruch

owy, brak

apetytu,

impotencja

Wstrząs

anafilaktyczn

y

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie

stężenia

cholesterolu i trójglicerydó

w,

hiponatremia

4.9. Przedawkowanie

Skutki przedawkowania lansoprazolu u ludzi nie są znane, (choć ostra toksyczność jest prawdopodobnie niewielka) i w związku z tym nie można podać wskazówek odnośnie leczenia przedawkowania. W badaniach klinicznych stosowano jednak lansoprazol w dawkach dobowych do 180 mg doustnie i do 900 mg dożylnie, i nie obserwowano istotnych działań niepożądanych.

Ewentualne objawy przedawkowania lansoprazolu można znaleźć w punkcie 4.8.

W razie podejrzenia przedawkowania pacjenta należy obserwować. Lansoprazol nie jest w istotny sposób usuwany za pomocą hemodializy. W razie konieczności zaleca się płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02BC03. Lansoprazol jest inhibitorem pompy protonowej w żołądku. Poprzez hamowanie aktywności ATP-azy H+/K+ komórek okładzinowych żołądka hamuje końcowy etap tworzenia kwasu żołądkowego. Hamowanie to jest zależne od dawki i odwracalne, i dotyczy zarówno podstawowego jak i stymulowanego wydzielania soku żołądkowego. Lansoprazol gromadzi się w komórkach okładzinowych i uaktywnia się w ich kwaśnym środowisku, pod wpływem którego reaguje z grupą sulfhydrylową ATP-azy H+/K+ powodując zahamowanie aktywności enzymu.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku:

Lansoprazol jest specyficznym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych. Pojedyncza doustna dawka lansoprazolu hamuje wydzielanie kwasu żołądkowego po stymulacji pentagastryną o około 80%. Przy codziennym powtarzaniu dawki leku przez 7 dni uzyskuje się zahamowanie wydzielania kwasu żołądkowego o około 90%. Analogiczne działanie uzyskuje się w przypadku podstawowego wydzielania soku żołądkowego. Pojedyncza dawka doustna 30 mg zmniejsza sekrecję podstawową o około 70% i już pierwsza dawka zapewnia złagodzenie dolegliwości u pacjenta. Po 8 dniach regularnego stosowania leku redukcja wydzielania soku żołądkowego wynosi około 85%. Szybkie złagodzenie objawów uzyskuje się stosując dawkę 30 mg na dobę. U większości pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy wyleczenie następuje w ciągu 2 tygodni zaś u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i refluksowym zapaleniem przełyku wyleczenie następuje w ciągu 4 tygodni. Zmniejszając kwaśność soku żołądkowego lansoprazol wytwarza środowisko, w którym mogą skutecznie działać odpowiednie antybiotyki przeciwko H. pylori.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Lansoprazol jest racematem dwóch aktywnych enancjomerów ulegaj ących biotransformacji do postaci czynnej w kwaśnym środowisku komórek okładzinowych. W związku z tym, że

lansoprazol jest szybko inaktywowany przez sok żołądkowy, doustnie podaje się go w postaci powlekanych preparatów dojelitowych, aby zapewnić jego układowe wchłanianie.

Wchłanianie i dystrybucja:

Lansoprazol wykazuje dużą (80-90%) dostępność biologiczną po podaniu pojedynczej dawki. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga w ciągu 1,5 do 2 godzin. Przyjmowanie pokarmu spowalnia wchłanianie lansoprazolu i zmniejsza jego dostępność biologiczną o około 50%. Wiązanie z białka osocza wynosi 97%.

Badania wykazały, że granulki wyjęte po otwarciu kapsułki zapewniają podobne AUC (pole pod krzywą stężenia leku w czasie), jak całe kapsułki, jeśli granulki te zawiesi się w małej ilości soku pomarańczowego, jabłkowego lub pomidorowego, zmiesza się z łyżką przecieru jabłkowego lub gruszkowego bądź z łyżką jogurtu, budyniu lub twarogu. Równoważne AUC wykazano również w przypadku granulek zawieszonych w soku jabłkowym i podawanych przez sondę nosowo-żołądkową.

Metabolizm i wydalanie:

Lansoprazol jest intensywnie metabolizowany w wątrobie a jego metabolity są wydalane zarówno z moczem jak i z żółcią. Metabolizm lansoprazolu jest katalizowany głównie przez izoenzym CYP2C19. U zdrowych ochotników po dawkach pojedynczych i wielokrotnych okres półtrwania w fazie eliminacji lansoprazolu z osocza waha się od 1,0 do 2,0 godz. Nie ma dowodów na kumulację leku po podawaniu dawek wielokrotnych u osób zdrowych. W osoczu zidentyfikowano następujące metabolity: sulfon, siarczek i pochodną 5-hydroksylową. Metabolity te nie mają żadnego lub mają minimalny wpływ na wydzielanie soku żołądkowego. W badaniu z lansoprazolem znakowanym 14C stwierdzono, że około jedna trzecia znacznika znajduje się w moczu a dwie trzecie w kale.

Farmakokinetyka u osób w podeszłym wieku

U osób w podeszłym_wieku klirens lansoprazolu jest zmniejszony; z okresem półtrwania w fazie eliminacji zwiększonym o około 50% do 100%. Maksymalne stężenia w osoczu u osób w podeszłym wieku nie są zwiększone.

Farmakokinetyka u dzieci

Ocena farmakokinetyki u dzieci w wieku 1-17 lat wykazała podobną ekspozycję, jak w przypadku osób dorosłych przy dawkach: 15 mg dla osób z masą ciała poniżej 30 kg i 30 mg dla osób z masą ciała 30 kg lub więcej. Badania dawki 17 mg/m2 powierzchni ciała lub 1 mg/kg masy ciała również wykazały podobną ekspozycję na lansoprazol u dzieci w wieku od 2-3 miesięcy do jednego roku w porównaniu z osobami dorosłymi.

Dużą ekspozycję na lansoprazol w porównaniu z dorosłymi obserwowano u niemowląt w wieku poniżej 2-3 miesięcy przy stosowaniu dawek zarówno 1,0 mg/kg jak i 0,5 mg/kg masy ciała podawanych w dawce pojedynczej.

Farmakokinetyka w niewydolności wątroby

Ekspozycja na lansoprazol jest dwukrotnie zwiększona w niewielkich zaburzeniach czynności wątroby i dużo większa u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby.

Osoby słabo metabolizujące przez CYP2C19

CYP2C19 podlega polimorfizmowi genetycznemu a 2-6% osób w ogólnej populacji, tzw. osoby słabo metabolizujące, są to homozygoty posiadające zmutowany allel CYP2C19 i tym samym pozbawione czynnego enzymu CYP2C19. Ekspozycja na lansoprazol u tych osób jest kilkakrotnie większa niż u osób intensywnie metabolizujących.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W 2 badaniach rakotwórczości u szczurów lansoprazol powodował zależny od dawki przerost komórek chromochłonnych żołądka oraz występowanie rakowiaków z komórek chromochłonnych, co wiązało się z hipergastrynemią wynikającą z zahamowania sekrecji kwasu solnego w żołądku.

Obserwowano także metaplazję jelitową, jak również hiperplazję komórek Leydiga i łagodne nowotwory z komórek Leydiga. Po 18 miesiącach leczenia opisywano atrofię siatkówki. Nie stwierdzano jej u małp, psów ani myszy.

W badaniach rakotwórczości u myszy obserwowano zależną od dawki hiperplazję komórek chromochłonnych żołądka jak również guzy wątroby i gruczolaki sieci j ądra.

Kliniczne znaczenie tych zmian nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Granulki dojelitowe:

Ziarenka cukru (skrobia kukurydziana, sacharoza, woda oczyszczona)

Sodu laurylosiarczan

Meglumina

Mannitol

Hypromeloza

Makrogol 6000

Talk

Polisorbat 80

Tytanu dwutlenek (E171)

Kwasu metakrylowego i akrylanu etylu kopolimer (1:1) rozproszenie 30%

Kapsułka:

Żelatyna

Dwutlenek tytanu (E171)

Woda oczyszczona

kapsułka 15 mg: żółcień chinolinowa (E104)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności 3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby chronić przed wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry aluminiowe złożone z kształtowanego termicznie blistra aluminiowego z zagłębieniami pokrytego polichlorkiem winylu (PVC) i poliamidem; zdzieralny pasek folii pokryty matowym politereftalanem etylenu (PET)

7, 14, 15, 28, 30, 35, 56, 60 i 98 kapsułek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Kromme Rinn Apotheek B.V Langstraat 4c, 3981 EV Bunnik Holandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

kaps. 15 mg 12478 kaps. 30 mg 12479

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13.10.2005

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 11 z 11

Lanzogen