+ iMeds.pl

Lanzomyl 30 mgUlotka Lanzomyl

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Lanzomyl, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Lanzomyl, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

(Lansoprazolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lanzomyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lanzomyl

3.    Jak stosować lek Lanzomyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lanzomyl

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lanzomyl i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest lanzoprazol, który jest inhibitorem pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej redukują ilość kwasu wytwarzanego w żołądku.

Lanzomyl jest podawany w celu:

-    Leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka

-    Leczenia refluksowego zapalenia przełyku (reflux oesophagitis)

-    Profilaktyki refluksowego zapalenia przełyku

-    Leczenie zgagi i refluksu (cofanie się kwasu żołądkowego do przełyku)

-    Leczenie zakażeń spowodowanych bakteriami Helicobacter pylori, w połączeniu z odpowiednimi antybiotykami

-    Leczenia i profilaktyki owrzodzeń żołądka i dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ (leczenie NLPZ jest stosowane w leczeniu bólu i zapaleń)

-    Leczenia zespołu Zollingera-Ellisona

Lekarz mógł przepisać lanzoprazol w innym wskazaniu oraz dawce, niż te, które zostały wymienione w ulotce. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza podczas stosowania leku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lanzomyl: Kiedy nie stosować leku Lanzomyl:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lanzoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjent przyjmuje lek przeciwwirusowy atazanawir (stosowany w leczeniu HIV)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lanzomyl należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi o poważnej chorobie wątroby. Lekarz może dostosować schemat dawkowania.

Lekarz może wykonać lub wykonał dodatkowe badania (tzw. endoskopia) w celu określenia stanu zdrowia pacjenta oraz (lub) wykluczenia nowotworu złośliwego.

Ponieważ lanzoprazol w niewielkim stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia biegunki zakaźnej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania tego leku u pacjenta pojawi się biegunka.

Jeśli lanzoprazol został przepisany w ramach terapii skojarzonej z innym lekiem (antybiotykiem), w leczenia zakażenia Helicobacter pylori lub z innym lekiem przeciwzapalnym w leczeniu bólu lub chorób reumatycznych, należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Stosując inhibitory pompy protonowej, takie jak lansoprazol, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden rok, może nieznacznie wzrosnąć ryzyko złamań w obrębie bioder, nadgarstków lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeśli masz pacjent choruje na osteoporozę lub jeśli pacjent stosuje kortykosteroidy (co może zwiększać ryzyko osteoporozy).

Jeśli pacjent przyjmuje lanzoprazol przez długi okres czasu (dłużej niż rok), należy regularnie kontrolować przebieg leczenia. W przypadku wystąpienia nowych i wyjątkowych objawów oraz okoliczności należy za każdym razem informować o tym lekarza.

Inne leki i Lanzomyl

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanychobecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków zawierających następujące substancje czynne, ponieważ lanzoprazol może wpływać na ich działanie. Są to:

-    ketokonazol, itrakonazol, ryfampicyna (leki stosowane w leczeniu infekcji)

-    digoksyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca)

-    teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy)

-    takrolimus (lek stosowany w celu zapobiegania reakcji odrzucenia przeszczepu)

-    fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji i chorób psychicznych)

-    leki zobojętniające kwasy żołądkowe (stosowane w leczenie zgagi i cofania się kwasu żołądkowego do przełyku)

-    sukralfat (lek stosowany w leczeniu chorób wrzodowych)

-    dziurawiec zwyczajny (Hypericumperforatum) (lek stosowny w leczeniu łagodnej depresji) Lanzomyl z jedzeniem i piciem

Dla osiągnięcia najlepszych wyników leczenia, należy przyjmować lanzoprazol przynajmniej 30 min przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U pacjentów przyjmujących Lanzomyl mogą wystąpić działania niepożądane takie jak zawroty głowy, zmęczenie czy zaburzenia widzenia. W takich warunkach zdolność do reagowania może ulec pogorszeniu. Nie należy wtedy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Pacjent musi sam zdecydować, czy jego stan pozwala na prowadzenie pojazdów lub wykonywanie innych czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji. Działanie lub działania niepożądane, jakie towarzyszą przyjmowaniu tego leku mogą być jednym z czynników zmniejszającym zdolność wykonywania tych czynności w bezpieczny sposób. Opis działań niepożądanych znajduje się w innych częściach ulotki.

Należy zapoznać się z wszystkim informacjami zawartymi w ulotce.

Lanzomyl zawiera sacharozę.

W przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów przed zastosowaniem leku Lanzomyl należy skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Lanzomyl

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie lanzoprazolu zależy od stanu pacjenta. Zazwyczaj stosowane schematy dawkowania lanzoprazolu u dorosłych zostały podane poniżej. Lekarz może czasem zalecić inny schemat dawkowania oraz czas leczenia.

Leczenie zgagi i refluksu (cofanie się kwasu żołądkowego do przełyku): jedna kapsułka 15 mg lub 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli objawy utrzymują się należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli w ciągu 4 tygodniu objawy nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy: jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie.

Leczenie choroba wrzodowej żołądka: jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku (reflux oesophagitis): jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Długotrwała profilaktyka refluksowego zapalenia przełyku: jedna kapsułka 15 mg raz na dobę; lekarz może zwiększyć dawkę do 30 mg raz na dobę.

Leczenie zakażenia Helicobacterpylori: zazwyczaj stosowaną dawką leku jest jedna kapsułka 30 mg przyjmowana w połączeniu z dwoma różnymi antybiotykami rano oraz jedna kapsułka 30 mg przyjmowana w połączeniu z dwoma różnymi antybiotykami wieczorem. Zazwyczaj leczenie trwa 7 dni.

Zalecane jest stosowanie następujących połączeń leków:

-    Lanzomyl, 30 mg + klarytromycyna 250-500 mg oraz amoksycylina 1000 mg

-    Lanzomyl, 30 mg + klarytromycyna 250 mg oraz metronidazol 400-500 mg

W przypadku leczenia infekcji spowodowanych chorobą wrzodową, nawrót choroby wrzodowej jest mało prawdopodobny, jeśli infekcja zostanie całkowicie wyleczona. W celu uzyskania optymalnej skuteczności, lek należy przyjmować o odpowiedniej porze i nie należy pomijać dawki.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ: jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Zapobieganie chorobom wrzodowym żołądka lub dwunastnicy, u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ: jedna kapsułka 15 mg raz na dobę; lekarz może zwiększyć dawkę do 30 mg raz na dobę.

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona: zalecana dawka początkowa wynosi 30 mg na dobę, następnie, w zależności od odpowiedzi pacjenta na lanzoprazol, lekarz zadecyduje o dalszym schemacie dawkowania odpowiednim dla danego pacjenta.

Sposób podawania:

Lek należy przyjmować przed posiłkami. Kapsułki należy połykać w całości popijając szklanką wody. Jeśli pacjent ma trudności z połknięciem kapsułki, lekarz może zalecić alternatywne sposoby przyjmowania leku. Kapsułek ani znajdujących się w nich granulek nie należy kruszyć lub żuć, ponieważ może to wpłynąć na prawidłowe działanie leku.

W przypadku stosowania lanzoprazolu raz na dobę, zaleca się przyjmowanie leku o tej samej porze każdego dnia. Lepsze działanie leku można uzyskać, jeśli jest on przyjmowany rano.

W przypadku stosowania lanzoprazolu dwa razy na dobę, pierwszą dawkę należy przyjąć rano, a druga dawkę należy przyjąć wieczorem.

Stosowanie u dzieci:

Lek nie powinien być stosowany u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lanzomyl

W przypadku zażycia większej dawki leku Lanzomyl niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Lanzomyl

Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe, o ile nie zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lanzomyl

Nie należy przerywać stosowania leku Lanzomyl, nawet, jeśli stan pacjenta poprawi się. Dolegliwości mogły nie zostać całkowicie wyleczone i mogą powrócić, jeśli leczenie zostanie przerwane.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lanzomyl kapsułki dojelitowe, twarde może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala, jeśli wystąpią:

•    biegunka (często, może dotyczyć 1 na 10 osób). To działanie niepożądane należy zgłosić się do lekarza, ponieważ stosowanie tego leku jest wiązane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia biegunki zakaźnej.

•    Zapalenie trzustki (rzadko, może dotyczyć 1 na 1000 osób).

•    Zapalenie wątroby, które może objawiać się zażółceniem skóry lub oczu (rzadko, może dotyczyć 1 na 1000 osób).

•    obrzęk naczynioruchowy, z objawami takimi jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z przełykaniem, pokrzywki i trudności w oddychaniu (bardzo rzadko, może dotyczyć 1 na 1000 osób).

•    Ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs. Objawy reakcji nadwrażliwości mogą obejmować gorączkę, wysypkę, obrzęk i czasami spadek ciśnienia krwi (bardzo rzadko, może dotyczyć 1 na 10000 osób).

•    Bardzo ciężkie reakcje skórne z zaczerwienieniem, tworzeniem pęcherzy, ciężkie zapalenie i utrata skóry (bardzo rzadko, może dotyczyć 1 na 10000 osób).

•    Bardzo rzadko lanzoprazol może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza) i zmniejszenie odporności na zakażenia. Jeśli wystąpi zakażenie z objawami takimi jak gorączka i poważne pogorszenie stanu ogólnego pacjenta lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takie jak ból gardła / krtani / jamy ustnej lub układu moczowego należy skontaktować się z lekarzem. Badania krwi zostaną przeprowadzone w celu sprawdzenia ewentualnego obniżenia ilości białych krwinek (agranulocytoza) (bardzo rzadko, może dotyczyć 1 na 10000 osób).

Te działania niepożądane występują rzadko. Mogą one wymagać konsultacji lekarskiej.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma długotrwałą lub ostrą biegunkę. Lekarz może zadecydować o zmianie leku.

Następujące działania niepożądane występują często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    Ból i zawroty głowy

-    Biegunka, zaparcia, bóle brzucha, nudności lub wymioty, oddawanie wiatrów, suchość w gardle lub jamie ustnej.

-    Wysypka skórna, swędzenie

-    Zmiana wyników badań czynności wątroby

-    Zmęczenie

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

-    Depresja

-    Ból mięśni i stawów

-    Złamania biodra, nadgarstka lub kręgosłupa

-    Zatrzymanie płynów w organizmie lub opuchlizna

-    Zmiana liczby krwinek. Należy poinformować lekarza, jeśli zauważy się nietypowe sinienie lub krwawienie skóry.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

-    Gorączka

-    Niepokój, senność, splątanie, omamy, bezsenność, zaburzenia widzenia, zawroty głowy

-    Zaburzenia smaku, utrata apetytu, zapalenie języka

-    Reakcje skórne takie jak uczucie gorąca lub kłucia pod skórą, siniaczenie, zaczerwienienie oraz nadmierna potliwość

-    Nadwrażliwość na światło

-    Utrata owłosienia

-    Uczucie mrowienia skóry (parestezje), drżenia

-    Niedokrwistość (bladość)

-    Zaburzenia nerek; jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu, należy powiedzieć o tym lekarzowi

-    Zapalenie trzustki

-    Zapalenie wątroby (mogą objawiać się żółceniem skóry lub białek ocznych).

-    Obrzęk piersi u mężczyzn, impotencja

-    Kandydoza (infekcja grzybicza, na skórze lub błonach śluzowych)

-    Obrzęk naczynioruchowy; jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z przełykaniem, pokrzywka lub trudności z oddychaniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

-    Ostre reakcje nadwrażliwości, w tym szok. Do objawów reakcji nadwrażliwości można zaliczyć gorączkę, wysypkę, obrzęk oraz czasami spadek ciśnienia krwi

-    Zapalenie jamy ustnej

-    Zapalenie okrężnicy (zapalenie jelita grubego)

-    Zmiana w wynikach badań krwi, tj. zmiana poziomu sodu, cholesterolu lub trój glicerydów

-    Bardzo ostre reakcje skórne, którym towarzyszy zaczerwienienie skóry, powstawanie pęcherzy, ostre zapalenie oraz łuszczenie skóry

-    Bardzo rzadko lanzoprazol może spowodować zmniejszenie ilości białych krwinek (agranulocytoza) oraz odporności organizmu na infekcje. W przypadku wystąpienia infekcji, której towarzyszą objawy takie jak gorączka oraz poważne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia lub gorączka, której towarzyszą objawy lokalnej infekcji, tj. ból gardła/jamy ustnej lub problemy z oddawaniem moczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz zleci wykonanie badania krwi, w celu sprawdzenia możliwego zmniejszenia ilości białych krwinek (agranulocytozy)

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstości występowania nie można określić na podstawie dostępnych danych):

Jeśli pacjent stosuje lansoprazol dłużej niż trzy miesiące możliwe jest, że poziom magnezu we krwi może spaść. Niski poziom magnezu może objawiać się zmęczeniem, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszonym biciem serca. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast powiadomić lekarza. Niski poziom magnezu może również prowadzić do obniżenia poziomu potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zdecydować o wykonywaniu regularnych badań krwi, w celu kontrolowania poziomu magnezu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. załączniku V

5. Jak przechowywać lek Lanzomyl

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, po EXP:.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Blistry: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Butelki: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Należy zużyć w ciągu 30 dni po otwarciu butelki. Butelki po otwarciu należy przechowywać szczelnie zamknięte.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartośc opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lanzomyl

Każda twarda kapsułka dojelitowa zawiera 15 mg lanzoprazolu.

Każda twarda kapsułka dojelitowa zawiera 30 mg lanzoprazolu.

- Ponadto lek zawiera: sacharozę, ziarenka, magnezu węglan ciężki, sacharozę, skrobię kukurydzianą, hydroksypropylocelulozę niskopodstawioną.

Otoczka peletki i otoczka kapsułkowa zawierają: hydroksypropylocelulozę, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, dyspersja 30%, talk, makrogol, tytanu dwutlenek (E 171), polisorbat 80, żelatynę, krzemionkę koloidalną bezwodną.

Kapsułki 30 mg zawierają dodatkowo: błękit brylantowy FCF (E133) oraz erytrozynę (E127).

Tusz zawiera: szelak, amonowy wodorotlenek stężony, żelaza tlenek czarny (E172), potasu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Lanzomyl i co zawiera opakowanie

15 mg: wypełniona granulkami w kolorze białym do białawego twarda kapsułka żelatynowa o rozmiarze 2, z białym, nieprzezroczystym wieczkiem i nieprzezroczystym korpusem barwy białej, z nadrukowanym ukośnie napisem „MYLAN” nad „LN 15” zarówno na wieczku, jak i korpusie czarnym tuszem.

30 mg: wypełniona granulkami w kolorze białym do białawego twarda kapsułka żelatynowa o rozmiarze 0, z różowym, nieprzezroczystym wieczkiem i nieprzezroczystym korpusem barwy różowej, z nadrukowanym ukośnie napisem „MYLAN” nad „LN 30” zarówno na wieczku, jak i korpusie czarnym tuszem.

Lanzomyl jest dostępny w blistrach oraz butelkach zawierających 7, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 lub 500 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics UK Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca/importer

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Mylan Hungary Kft H-2900 Komarom Mylan utca 1 Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa produktu leczniczego:

Państwo Członkowskie:

Lansoprazole 15 mg & 30 mg gastro-resistant capsules

Wielka Brytania, Irlandia

Lansoprazol Mylan 15 mg magensaftresistente Kapseln

Lansoprazol Mylan 30 mg magensaftresistente Kapseln

Austria

Lansomylan 15 mg & 30 mg maagsapresistente capsules

Belgia

Lansoprazol Mylan

Portugalia

Lansoprazol Mylan 15mg/30mg, enterosolventní tvrdé tobolky

Czechy

Lansoprazol Mylan 15 mg, maagsapresistente capsules

Lansoprazol Mylan 30 mg, maagsapresistente capsules

Holandia

Lansoprazol dura 15 mg / 30mg magensaftresistente Hartkapseln

Niemcy

Lansolajen 15 mg & 30 mg

Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja

Lansoprazole Mylan Pharma 15 mg & 30 mg gélule gastro résistante

Francja

Lansoprazole Mylan 15 mg & 30 mg gyomornedv-ellenálló kapszula

Węgry

Lanzomyl

Polska

Lansoprazolo Mylan

Włochy

Lansoprazol MYLAN Pharmaceuticals 15 mg & 30 mg cápsulas gastroresistentes EFG

Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2014

Lanzomyl

Charakterystyka Lanzomyl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lanzomyl, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Lanzomyl, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 15 mg lanzoprazolu (Lansoprazolum).

Każda kapsułka zawiera 30 mg lanzoprazolu (Lansoprazolum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda kapsułka Lanzomyl, 15 mg zawiera 70,5 mg sacharozy.

Każda kapsułka Lanzomyl, 30 mg zawiera 141,0 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułka dojelitowa, twarda.

15 mg: wypełniona granulkami w kolorze białym do białawego twarda kapsułka żelatynowa o rozmiarze 2, z białym, nieprzezroczystym wieczkiem i nieprzezroczystym korpusem barwy białej, z nadrukowanym ukośnie napisem „MYLAN” nad „LN 15” zarówno na wieczku, jak i korpusie czarnym tuszem.

30 mg: wypełniona granulkami w kolorze białym do białawego twarda kapsułka żelatynowa o rozmiarze 0, z różowym nieprzezroczystym wieczkiem i nieprzezroczystym korpusem barwy różowej, z nadrukowanym ukośnie napisem „MYLAN” nad „LN 30” zarówno na wieczku, jak i korpusie czarnym tuszem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka

-    Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

-    Profilaktyka refluksowego zapalenia przełyku

-    Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori (H. pyroli) w połączeniu z odpowiednią antybiotykoterapią w leczeniu owrzodzeń związaną z zakażeniem H. pylori

-    Leczenie łagodnych owrzodzeń żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu NLPZ u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ

-    Profilaktyka wrzodów żołądka i dwunastnicy w trakcie terapii NLPZ u pacjentów z ryzykiem choroby wrzodowej (patrz punkt 4.2), wymagających stałego leczenia NLPZ

-    Objawowa choroba refleksowa przełyku

-    Zespół Zollingera-Ellisona

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

W celu uzyskania efektu optymalnego, lanzoprazol należy przyjmować raz na dobę, rano, z wyjątkiem sytuacji, w której lanzoprazol jest stosowany w eradykacji zakażenia H.pyroli, kiedy to preparat należy przyjmować dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Choroba wrzodowa dwunastnicy:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. U pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym czasie, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne 2 tygodnie.

Choroba wrzodowa żołądka:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Wygojenie wrzodu następuje zwykle w ciągu 4 tygodni, ale u pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym czasie, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Refluksowe zapalenie przełyku:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym czasie, lek można podawać w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Profilaktyka refluksowego zapalenia przełyku:

15 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg na dobę.

Eradykacja Helicobacter pylori:

Przy wyborze odpowiedniej terapii skojarzonej, należy uwzględnić obowiązujące wytyczne lokalne dotyczące oporności bakterii, czasu trwania terapii, (przeważnie 7 dni, w niektórych przypadkach do

14    dni), oraz właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Zalecana dawka lanzoprazolu wynosi 30 mg dwa razy na dobę przez tydzień w skojarzeniu z antybiotykami według jednego z trzech następujących schematów:

a)    klarytromycyna 250-500 mg dwa razy na dobę + amoksycylina 1 g dwa razy na dobę,

b)    klarytromycyna 250 mg dwa razy na dobę + metronidazol 400 - 500 mg dwa razy na dobę.

Odsetek eradykacji H.pyroli wynosi do 90 % po kuracji klarytromycyną skojarzoną z lanzoprazolem oraz amoksycyliną lub metronidazolem.

Po upływie sześciu miesięcy od zakończenia skutecznej eradykacji ryzyko ponownej infekcji jest niewielkie, a zatem podobieństwo nawrotu jest również małe.

Oceniano także stosowanie następującego schematu leczenia: lanzoprazol 30 mg dwa razy na dobę, amoksycylina 1g dwa razy na dobę oraz metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę. Uzyskano mniejsze wskaźniki eradykacji w porównaniu ze schematami zawierającymi klarytromycynę. Ten schemat leczenia może być odpowiedni dla pacjentów, u których istnieją przeciwwskazania do eradykacji przy użyciu klarytromycyny, podczas gdy odsetek oporności na metronidazol jest niski.

Leczenie łagodnych wrzodów żołądka i dwunastnicy powstałych w trakcie leczenia NLPZ:

30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie doszło w tym czasie do pełnego wyleczenia, można kontynuować terapię przez następne 4 tygodnie. U pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem choroby wrzodowej lub w przypadku trudno goj ących się owrzodzeń należy rozważyć przedłużenie terapii i (lub) zwiększenie dawki.

Profilaktyka wrzodów żołądka i dwunastnicy w trakcie terapii NLPZ u pacjentów z ryzykiem choroby wrzodowej (pacjenci powyżej 65 roku życia lub pacjenci z wrzodami żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie), wymagających długiego leczenia NLPZ.

15    mg raz na dobę. W przypadku niepowodzenia terapii należy zwiększyć dawkę do 30 mg raz na dobę.

Leczenie objawów refluksu żoładkowo-przełykowego:

Zalecana dawka to 15 mg lub 30 mg raz na dobę. W krótkim czasie dochodzi do złagodzenia objawów choroby. Należy rozważyć indywidualne dobranie dawki leku. W przypadku utrzymywania się objawów mimo 4-tygodniowej terapii lekiem w dawce 30 mg na dobę zaleca się przeprowadzenie dalszych badań.

Zespół Zollingera-Ellisona:

Zalecana doustna dawka początkowa dla dorosłych wynosi 60 mg raz na dobę. Dawki należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb pacjenta i kontynuować leczenie tak długo, jak długo istnieją wskazania kliniczne. Stosowane były dawki do 180 mg. Dawki dobowe przekraczające 120 mg należy podawać w dawkach podzielonych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

U pacjentów z niewydolnością nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna.

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby zaleca się regularne kontrole oraz zmniejszenie dawki dobowej do 50% (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Osoby w podeszłym wieku:

Ponieważ u osób w podeszłym wieku dochodzi do zmniejszenia klirensu lanzoprazolu, w tej grupie wiekowej konieczny może dobór dawkowania uzależniony od indywidualnych potrzeb pacjenta O ile nie istnieją istotne wskazania kliniczne, w leczeniu osób w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 30 mg na dobę.

Dzieci i młodzież:

Z powodu braku wystarczaj ących danych klinicznych, stosowanie lanzoprazolu u dzieci nie jest wskazane (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania:

Lanzoprazol należy przyjmować przynajmniej na 30 minut przed posiłkiem (patrz punkt 5.2).

Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem.

Jeżeli pacjent ma trudności z przełykaniem, badania i praktyka kliniczna sugerują, że, w celu ułatwienia przyjmowania leku, kapsułki można otworzyć i zmieszać granulki w nich zawarte z niewielką ilością wody, soku jabłkowego/pomidorowego lub posypać na niewielką ilość miękkiej żywności (np. jogurtu lub musu jabłkowego). Kapsułki można również otworzyć i wymieszać granulki z 40 ml soku jabłkowego w celu podania leku przez zgłębnik nosowo-żołądkowy (patrz punkt 5.2). Po przygotowaniu zawiesiny lub mieszaniny, należ niezwłocznie podać lek.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocnicza wymienioną w punkcie 6.1.

Nie należy stosować lanzoprazolu w skojarzeniu z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku innych metod leczenia chorób wrzodowych należy wykluczyć możliwość występowania nowotworu złośliwego przed rozpoczęciem leczenia lanzoprazolem choroby wrzodowej żołądka, ponieważ lek ten może maskować objawy choroby i opóźniać rozpoznanie.

Lanzoprazol powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2).

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego wywołana działaniem lanzoprazolu zwiększa liczbę bakterii normalnie występujących w przewodzie pokarmowym. Leczenie lanzoprazolem może prowadzić do nieznacznego wzrostu ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych drobnoustrojami z rodzaju Salmonella lub Campylobacter.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy należy brać pod uwagę zakażenie H. pylori jako możliwy czynnik etiologiczny.

Jeżeli lanzoprazol jest stosowany w połączeniu z antybiotykami w celu eradykacji H. pylori, należy przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania wspomnianych antybiotyków.

Z uwagi na ograniczoną liczbę danych dotyczących bezpieczeństwa u pacjentów, u których prowadzone jest leczenie podtrzymujące przez okres dłuższy niż 1 rok, należy regularnie oceniać wyniki leczenia i stosunek korzyści do ryzyka w tej populacji.

U pacjentów leczonych lanzoprazolem bardzo rzadko opisywano przypadki zapalenia okrężnicy. Dlatego też, w razie wystąpienia ostrej i (lub) uporczywej biegunki należy rozważyć przerwanie leczenia.

Zapobieganie owrzodzeniom trawiennym u pacjentów wymagających długotrwałego leczenia NLPZ należy stosować wyłącznie u pacjentów z grup wysokiego ryzyka (np. krwawienie z przewodu pokarmowego, perforacja lub owrzodzenie w wywiadzie, zaawansowany wiek, łączne stosowanie leków znanych, jako zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego [np. kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe], współwystępowanie ciężkich chorób lub długotrwałe stosowanie NLPZ w największych zalecanych dawkach).

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie gdy stosowane są długotrwale (>1 rok) w wysokich dawkach, mogą umiarkowanie zwiększać ryzyko złamania biodra, nadgarstka i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub w razie współistnienia innych uznanych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne wskazują, że IPP mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań o 10 - 40%. Część tego wzrostu może być spowodowana innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z grupy ryzyka powinni być obj ęci opieką zgodnie z obowiązuj ącymi wytycznymi klinicznymi oraz otrzymywać odpowiednia dawkę witaminy D i wapnia.

Hipomagnezemia

Odnotowano przypadki ciężkiej hipomagnezemii u pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (IPP), takich jak lanzoprazol, przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić ciężkie objawy hipomagnezemii takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu, ale mogą one mieć podstępny początek i zostać przeoczone. U najbardziej dotkniętych pacjentów, objawy hipomagnezemii ulegały poprawie po uzupełnieniu magnezu i przerwaniu stosowania IPP.

U długotrwale leczonych pacjentów lub którzy stosują IPP z digoksyną lub innymi lekami, które mogą wywoływać hipomagnezemię (np. leki moczopędne), należy rozważyć pomiar poziomu magnezu przed rozpoczęciem leczenia IPP oraz okresowo w czasie leczenia.

Preparat zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami metabolicznymi przebiegającymi z nietolerancją fruktozy, złym wchłanianiem glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni stosować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Działanie lanzoprazolu na. inne leki

Produkty lecznicze, których wchłanianie zależy od pH

Lanzoprazol może zaburzać wchłanianie leków, których dostępność biologiczna zależy od pH soku żołądkowego.

Atazanawir

W jednym z badań wykazano, że łączne stosowanie laznoprazolu w dawce 60 mg raz na dobę i atazanawiru w dawce 400 mg w zdrowych ochotników prowadziło do znaczącego zmniejszenia ogólnoustrojowej ekspozycji na atazanawir (około 90 % zmniejszenie AUC i Cmax). Lanzoprazol nie powinien być stosowany jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.3).

Ketokonazol i itrakonazol

Wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu z przewodu pokarmowego zwiększa się w obecności kwasu żołądkowego. Ponieważ stosowanie lanzoprazolu może prowadzić do zmniejszenia stężenia ketokonazolu i itrakonazolu do wartości mniejszych niż terapeutyczne, dlatego należy unikać skojarzenia stosowania tych leków.

Digoksyna

Jednoczesne podawanie lanzoprazolu i digoksyny może prowadzić do zwiększenia stężenia digoksyny w osoczu. Dlatego też, u pacjentów otrzymujących digoksynę należy monitorować stężenie tego leku w osoczu i w razie konieczności na początku i na końcu leczenia dostosować dawkę.

Produkty lecznicze metabolizowane przez układ P-450

Lanzoprazol może powodować zwiększenie osoczowego stężenia leków metabolizowanych przez izoenzym CYP3A4. Należy zachować ostrożność w przypadku łącznego stosowania lanzoprazolu z lekami o wąskim indeksie terapeutycznym metabolizowanymi przez ten układ.

Teofilina

Lanzoprazol może osłabiać oczekiwaną skuteczność kliniczna teofiliny, ponieważ powoduje zmniejszenie jej stężenia w osoczu. Zaleca się ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania obu leków.

Takrolimus

Jednoczesne stosowanie lanzoprazolu i takrolimusa powoduje wzrost osoczowego stężenia takrolimusa (takrolimus jest substratem izoenzymu CYP3A i glikoproteiny P). Podanie lanzoprazolu zwiększa średnią ekspozycję na takrolimus nawet do 81 %. Zaleca się kontrolę stężenia takrolimusa w osoczu na początku lub pod koniec leczenia lanzoprazolem.

Produkty lecznicze transportowane przez glikoproteinę P

W warunkach in vitro obserwowano zahamowanie przez lanzoprazol aktywności białka transportowego, glikoproteiny P (P-gp). Nie jest znane znaczenie kliniczne tego odkrycia.

Działanie innych leków na lanzoprazol

Leki hamujące aktywność izoenzymu CYP2C19

Fluwoksamina

Można rozważyć zmniejszenie dawki w przypadku łącznego stosowania lanzoprazolu i fluwoksaminy - inhibitora izoenzymu CYP2C19. Stężenie lanzoprazolu w osoczu wzrasta nawet 4-krotnie.

Leki indukujące aktywność izoenzymów CYP2C19 i CYP3A4

Substancje indukujące aktywność izoenzymów CYP2C19 i CYP3A4, np. ryfampicyna oraz preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą znacznie zmniejszać stężenie lanzoprazolu w osoczu.

Inne

Sukralfat/leki zobojętniające kwas żołądkowy

Sukralfat oraz leki zobojętniające kwas żołądkowy mogą zmniejszać dostępność biologiczną lanzoprazolu. Dlatego lanzoprazol należy przyjmować po upływie co najmniej 1 godziny po przyjęciu leków z tej grupy.

Wprawdzie nie przeprowadzono formalnych badań interakcji, jednak brak jest dowodów na istotne klinicznie interakcje z NLPZ.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania lanzoprazolu w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Dlatego też nie zaleca się stosowania lanzoprazolu u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lanzoprazol przenika do mleka karmiących matek. W badaniach na zwierzętach wykazano przenikanie lanzoprazolu do mleka.

Podejmując decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią bądź kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia lanzoprazolem, należy rozważyć korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści ze stosowania lanzorpazolu dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Mogą wystąpić działania niepożądane, np. zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia i senność (patrz punkt 4.8). W takich warunkach zdolność do reagowania może ulec pogorszeniu.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została zdefiniowana w następujący sposób: często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000, łącznie z pojedynczymi przypadkami).

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nie znana

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipomagn

ezemia

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopeni

a,

eozynofilia,

leukopenia

Niedokrwistość

Agranulocytoza,

pancytopenia

Zaburzenia

psychiczne

Depresja

Bezsenność,

omamy,

splątanie

Zaburzenia

Bóle głowy,

Niepokój,

układu

nerwowego

zawroty

głowy

zawroty głowy z

zaburzeniami

równowagi,

parestezje,

senność, drżenia

mięśniowe

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, biegunka, bole brzucha, zaparcia, wymioty, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, suchość w gardle lub jamie ustnej

Zapalenie

języka,

kandydoza

przełyku,

zapalenie

trzustki,

zaburzenia

smaku

Zapalenie okrężnicy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowyc

h

Zapalenie

wątroby,

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka,

swędzenie,

wysypka

Wybroczyny, plamica, utrata owłosienia, rumień

wielopostaciow

y,

nadwrażliwość na światło

Zespół

Stevensa-

Johnsona,

toksyczno-

rozpływna

martwica

naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów, bóle mięśni, złamanie biodra,

nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Obrzęki

Gorączka,

wzmożona

potliwość,

obrzęk

naczynioruchow

Wstrząs

anafilaktyczny

y, jadłowstręt, impotencja

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie stężenia cholesterol i triglicerydów, hiponatremia

4.9 Przedawkowanie

Efekty przedawkowania lanzoprazolu u ludzi nie są znane (chociaż toksyczność ostra jest prawdopodobnie niewielka), dlatego nie można podać wskazówek dotyczących leczenia. W badaniach klinicznych nie obserwowano znaczących objawów niepożądanych po podaniu dobowej dawki do 180 mg lanzoprazolu doustnie oraz 90 mg lanzoprazolu dożylnie.

Możliwe objawy przedawkowania lanzoprazolu są prawdopodobnie zbliżone do działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4.8.

W razie podejrzenia przedawkowania należy monitorować stan pacjenta. Lanzoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany podczas hemodializy. W razie konieczności zaleca się płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02BC03.

Lanzoprazol jest inhibitorem pompy protonowej. Hamuje on końcowy etap wytwarzania kwasu żołądkowego poprzez hamowanie aktywności H+/K+ ATP-azy w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie hamujące jest zależne od dawki i odwracalne; dotyczy ono zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. Lanzoprazol gromadzi się w komórkach okładzinowych żołądka i staje się aktywny w ich kwaśnym środowisku, po czym oddziałuje na grupy sulfhydrylowe H+/K+ ATP-azy, powodując zahamowanie czynności tego enzymu.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego

Lanzoprazol jest swoistym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Pojedyncza dawka doustna 30 mg hamuje wydzielanie kwasu solnego po stymulacji pentagastryną o około 80%. Po zastosowaniu dawek powtarzanych codziennie w ciągu 7 dni uzyskuje się około 90% zahamowanie wydzielania kwasu solnego. Lanzoprazol wywiera analogiczny wpływ na podstawowe wydzielanie kwasu solnego. Pojedyncza dawka doustna 30 mg zmniejsza wydzielanie podstawowe o około 70%, dlatego objawy ulegają złagodzeniu już po zażyciu pierwszej dawki leku. Po ośmiu dniach powtarzanego stosowania leku zmniejszenie wydzielania kwasu solnego wynosi około 85%. Szybkie złagodzenie objawów uzyskuje się za pomocą dawki 30 mg/dobę, a u większości pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy wyleczenie następuje w ciągu 2 tygodni, natomiast w przypadku pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub refluksowym zapaleniem przełyku w ciągu 4 tygodni. Lanzoprazol powoduje zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, w wyniku czego umożliwia skuteczne działanie wybranych antybiotyków przeciwko H. pylori.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lanzoprazol jest mieszaniną recemiczną dwóch aktywnych enancjomerów, które ulegają biotransformacji do postaci aktywnej w kwaśnym środowisku komórek okładzinowych. Ponieważ lanzoprazol jest szybko rozkładany przez kwas solny w żołądku, stosuje się go doustnie w postaci powlekanych preparatów dojelitowych.

Wchłanianie i dystrybucja

Dostępność biologiczna lanzoprazolu po podaniu pojedynczej dawki jest duża (80-90%), a maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 1,5-2 godzin. Pokarm spowalnia tempo wchłaniania lanzoprazolu i zmniejsza dostępność biologiczną o ok. 50 %. Lanzoprazol w 97 % wiąże się z białkami osocza.

Na podstawie badań wykazano zbliżone wartości AUC nienaruszonych kapsułek oraz granulek, z których, po otwarciu kapsułek, sporządzano zawiesinę w niewielkiej ilości soku pomarańczowego, jabłkowego lub pomidorowego, zmieszano z 1 łyżką przecieru z jabłek lub gruszek bądź wysypano na 1 łyżkę jogurtu, budyniu lub twarożku. Wykazano również zbliżone wartości AUC zawiesiny granulek w soku jabłkowym podawanej przez zgłębnik nosowo-żołądkowy.

Biotransformacja i eliminacja

Lanzoprazol jest intensywnie metabolizowany w wątrobie, a produkty przemiany są wydalane prze wątrobę i nerki. Lanzoprazol jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP2C19 oraz częściowo przez izoenzym CYP3A4. U zdrowych osób po podaniu jednej lub wielu dawek okres półtrwania w fazie eliminacji lanzoprazolu z osocza wynosi 1-2 godzin. Brak jest dowodów na gromadzenie leku u zdrowych osób, u których stosowano leczenie wielokrotnymi dawkami. W osoczu pacjentów stwierdzono występowanie sulfonu, siarczku oraz pochodnych 5-hydraksylowych lanzoprazolu. Te metabolity wykazują śladowe lub nie wykazuj ą działania przeciwwydzielniczego.

W jednym z badań po podaniu lanzoprazolu znakowanego izotopem 14C wykazano, że około 1/3 podanej radioaktywnej dawki w moczu, a 2/3 w kale.

Właściwości farmakokinetyczne u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku klirens lanzoprazolu ulega zmniejszeniu, okres półtrwania w fazie eliminacji wydłuża się o około 50-100%, natomiast nie zwiększa się maksymalne stężenie w osoczu.

Właściwości farmakokinetyczne u dzieci i młodzieży

W badaniach parametrów farmakokinetycznych dzieciom w wieku 1-17 lat podawano dawki 15 mg (dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg) i 30 mg (dzieci o masie ciała większej niż 30 kg). Stwierdzono, że wartość ekspozycji ogólnoustrojowej są podobne jak u osób dorosłych. W innym badaniu stwierdzono, że dawki 17 mg/m2 powierzchni ciała lub 1mg/mg mc. powodowały podobną jak u dorosłych ogólnoustrojową ekspozycje na lanzoprazol u dzieci w wieku od 2-3 miesięcy do 1 roku.

Z kolei u niemowląt w wieku poniżej 2-3 miesięcy po podaniu pojedynczej dawki 1,0 mg/kg mc. lub 0,5 mg/kg mc. obserwowano ekspozycje większa niż u osób dorosłych.

Właściwości farmakokinetyczne u pacjentów z niewydolnością wątroby

Ekspozycja na lanzoprazol wzrasta dwukrotnie u osób z lekkimi zaburzeniami czynności wątroby i znacznie wyraźniej u chorych z umiarkowaną lub ciężką niewydolność tego narządu.

Osoby z niedoborem izoenzymu CYP2C19

Izoenzym CYP2C19 wykazuje polimorfizm genetyczny: część (2-6%) populacji o słabym metabolizmie (ang. poor metabolisers, PMs) to homozygoty ze zmutowanym allelem CYP2C19, u których występuje niedobór aktywnego izoenzymu CYP2C19 i, co za tym idzie, powolne tempo metabolizmu. Ogólnoustrojowa ekspozycja na lanzoprazol w tej grupie jest kilkakrotnie większa niż u osób wykazujących intensywny metabolizm (ang. extensive megabilisers EMs).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, toksycznego wpływu na reprodukcję lub genotoksyczności, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W dwóch badaniach dotyczących działania rakotwórczego u szczurów lanzoprazol wywoływał zależny od dawki rozrost komórek ECL żołądka i rakowiaka wywodzącego się z tych komórek. Zmiany te miały związek z hipergastrynemią spowodowaną zahamowaniem wydzielania kwasu żołądkowego. Obserwowano również metaplazję jelitową, a także rozrost komórek Leydiga i łagodne guzy wywodzące się z tych komórek. Po 18 miesiącach leczenia obserwowano zanik siatkówki. Zmian takich nie odnotowano u małp, psów lub myszy.

W badaniach dotyczących działania rakotwórczego u myszy występował rozrost komórek ECL żołądka, a także nowotwory wątroby i gruczolaki sieci j ądra.

Znacznie kliniczne wymienionych zjawisk nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Peletki dojelitowe:

Sacharoza, ziarenka Magnezu węglan, ciężki Sacharoza

Skrobia kukurydziana

Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona

Otoczka peletki:

Hydroksypropyloceluloza

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30 %

Talk (E 553b)

Makrogol

Tytanu dwutlenek (E 171)

Polisorbat 80 (E 433)

Na otoczce peletki:

Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka kapsułkowa:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Błękit brylantowy FCF (E 133) (tylko 30 mg)

Erytrozyna (E 127) (tylko 30 mg)

Tusz:

Szelak

Amonowy wodorotlenek stężony Żelaza tlenek czarny (E 172)

Potasu wodorotlenek

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

36 miesięcy

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 30 dni. Butelki po otwarciu należy przechowywać szczelnie zamknięte.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Blistry: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C . Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Butelki: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C . Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Należy zużyć w ciągu 30 dni po otwarciu butelki. Butelki po otwarciu należy przechowywać szczelnie zamknięte.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowania zawierające butelki HDPE składają się z białej nieprzezroczystej butelki HDPE z białym nieprzezroczystym wieczkiem z PP.

Opakowania zawierające blistry składają się z białej nieprzezroczystej folii PVC powlekanej folią PVDC oraz wzmocnioną folią aluminiową pokrytą termolakierem.

Blistry zawierają: 7, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 lub 500 kapsułek.

Butelki zawierają: 7, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 lub 500 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics UK Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL | Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18768, 18769

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11/10/2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Październik 2012

Lanzomyl