+ iMeds.pl

Latacris 50 mcg/mlUlotka Latacris

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Latacris, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie dorosłej lub dziecku. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Latacris i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latacris

3.    Jak stosować lek Latacris

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Latacris

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Latacris i w jakim celu się go stosuje

Lek Latacris należy do grupy leków znanych jako analogi prostaglandyn. Działa poprzez zwiększenie naturalnego odpływu płynu z wnętrza oka do krwiobiegu.

Lek Latacris stosowany jest w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania oraz w nadciśnieniu śródgałkowym.

Oba schorzenia związane są ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej wpływającym na jakość widzenia.

Lek Latacris może być również stosowany u dzieci w każdym wieku w leczeniu zwiększonego ciśnienia śródgałkowego oraz jaskry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latacris

Lek Latacris można stosować u dorosłych mężczyzn i kobiet (w tym pacjentów w podeszłym wieku) oraz u dzieci w wieku od urodzenia do 18 lat. Leku Latacris nie badano u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży).

Kiedy nie stosować leku Latacris:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na latanoprost lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub zamierza zajść w ciążę;

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli którykolwiek z następujących stanów dotyczy osoby dorosłej lub dziecka, przed zastosowaniem leku Latacris należy powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceucie:

-    jeśli osoba dorosła lub dziecko przebyło operację oczu (w tym operację zaćmy) lub jest ona zaplanowana;

-    jeśli osoba dorosła lub dziecko mają chorobę oczu (jak ból oczu, podrażnienie lub zapalenie, nieostre widzenie);

-    jeśli osoba dorosła lub dziecko mają suchość oczu;

-    jeśli osoba dorosła lub dziecko mają ciężką lub niewyrównaną astmę;

-    jeśli osoba dorosła lub dziecko stosują soczewki kontaktowe. Stosowanie leku Latacris, jest nadal możliwe, pod warunkiem przestrzegania instrukcji dla osób używających soczewek kontaktowych (patrz punkt 3);

-    jeśli pacjent miał lub ma wirusowe zakażenie oczu wywołane przez wirusa opryszczki pospolitej. Latacris a inne leki

Lek Latacris może oddziaływać z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi osoby dorosłej albo dziecka, lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio przez osobę dorosłą albo dziecko lekach (lub kroplach do oczu), również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie należy stosować leku Latacris w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Latacris w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Latacris może wystąpić przez krótki czas niewyraźne widzenie. W takiej sytuacji nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu powrotu ostrości widzenia.

Latacris zawiera substancję konserwującą zwaną benzalkoniowym chlorkiem.

Może ona powodować podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka. Benzalkoniowy chlorek może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe i powodować zmianę barwy miękkich soczewek kontaktowych, dlatego należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Przed podaniem do oka osobie dorosłej lub dziecku leku Latacris, należy zdjąć soczewki kontaktowe. Soczewki kontaktowe mogą być nałożone ponownie po upływie 15 minut od użycia leku Latacris (patrz punkt 3).

3. Jak stosować lek Latacris

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego osoby dorosłej albo dziecka, lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie u osób dorosłych (w tym _pacjentów w _podeszłym wieku) oraz dzieci:

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę, najlepiej wieczorem. Nie zaleca się stosowania leku Latacris częściej niż raz na dobę, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

Latacris należy zawsze stosować tak długo, jak lekarz prowadzący zaleci osobie dorosłej lub dziecku. Stosowanie soczewek kontaktowych:

Przed podaniem leku Latacris do oka osobie dorosłej lub dziecku, należy wyjąć soczewki kontaktowe. Soczewki kontaktowe mogą być założone ponownie po upływie 15 minut od użycia leku Latacris.

Instrukcja użycia1.    Umyć ręce, a następnie wygodnie usiąść lub stanąć.

2.    Odkręcić zakrętkę.


3.    Delikatnie pociągnąć palcem w dół dolną powiekę chorego oka.

4.    Przysunąć koniec zakraplacza jak najbliżej oka, nie dotykając go.

5.    Lekko ścisnąć pojemnik, tak aby tylko jedna kropla dostała się do oka, następnie puścić dolną powiekę.

6.    Palcem ucisnąć wewnętrzny kącik chorego oka znajdujący się blisko nosa. Uciskać przez 1 minutę, ciągle mając zamknięte oko.

7.    Jeśli lekarz zalecił zakraplanie drugiego oka, należy w taki sam sposób wprowadzić kroplę do drugiego oka.

8.    Zamknąć butelkę z lekiem.


Stosowanie leku Latacris z innymi kroplami do oczu

Należy zachować co najmniej 5 minut przerwy między zakropleniem leku Latacris a zastosowaniem innych kropli.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Latacris

W przypadku podania większej ilości kropli może doj ść do umiarkowanego podrażnienia oka z zaczerwienieniem i łzawieniem. Powinno to ustąpić, ale w razie obaw należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym osoby dorosłej lub dziecka.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia przez osobę dorosłą lub dziecko leku Latacris, należy tak szybko, jak tylko jest to możliwe, skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Latacris

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować stosowanie leku o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Latacris

W razie zamiaru zaprzestania stosowania leku Latacris, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego osoby dorosłej albo dziecka, lub farmaceuty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Stopniowa zmiana koloru oczu przez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w kolorowej części oka zwanej tęczówką. Jeśli pacjent ma oczy koloru mieszanego (tj. niebiesko-brązowe, szaro-brązowe, żółto-brązowe i zielono-brązowe), wystąpienie tych zmian jest bardziej prawdopodobne niż w przypadku, gdy pacjent ma oczy jednego koloru (niebieskie, szare, zielone lub brązowe). Zmiany koloru oczu mogą wystąpić po kilku latach stosowania leku, jednak najczęściej występują w ciągu pierwszych 8 miesięcy leczenia. Zmiana koloru może być długotrwała i bardziej dostrzegalna w przypadku stosowania leku Latacris tylko do jednego oka. Zmianie koloru oczu nie towarzyszą inne zmiany chorobowe. Zmiany koloru oczu nie postępują po zaprzestaniu stosowania leku. Zaczerwienienie oka, podrażnienie oka (w tym uczucie pieczenia, piasku w oczach, swędzenia, kłucia lub wrażenie obecności ciała obcego w oku).

Stopniowa zmiana w wyglądzie rzęs leczonego oka i delikatne owłosienie wokół niego, obserwowane przeważnie u osób pochodzenia japońskiego. Zmiany te obejmują ciemnienie, wydłużenie, pogrubienie i zwiększenie liczby rzęs.

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

Podrażnienie lub ubytki na powierzchni oka, zapalenie brzegów powiek i ból oka.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

Obrzęk powiek, suchość oczu, zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (zapalenie rogówki), niewyraźne widzenie i zapalenie spojówek, wysypka skórna.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):

Zapalenie tęczówki - kolorowej części oka (zapalenie tęczówki/zapalenie błony naczyniowej oka); obrzęk plamki, objawy obrzęku lub uszkodzenia powierzchni oka, obrzęk wokół oka (okołooczodołowy); zmiana kierunku wyrastania rzęs lub pojawienie się podwójnego rzędu rzęs, reakcje skórne na powiekach, ciemnienie skóry powiek, astma, zaostrzenie objawów astmy i duszność.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów):

Pogorszenie objawów dusznicy bolesnej u pacjentów z chorobami serca. Ból w klatce piersiowej.

W bardzo rzadkich przypadkach, z powodu odkładania się wapnia w trakcie leczenia, u niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem przezroczystej warstwy przedniej części oka (rogówki) wystąpiły mętne plamki na rogówce.

U pacjentów obserwowano również następujące działania niepożądane: wypełnienie płynem kolorowej część oka (torbiel na tęczówce), bóle głowy, zawroty głowy, kołatanie serca (palpitacje), bóle mięśni i stawów oraz rozwój wirusowego zakażenia oka wywołanego przez wirusa opryszczki pospolitej.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci

Działania niepożądane występujące częściej w populacji dzieci i młodzieży niż w populacji osób dorosłych to katar oraz gorączka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Latacris

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przed pierwszym otwarciem butelkę przechowywać w lodówce (2°C - 8°C), chronić przed światłem.

Po otwarciu butelki nie jest konieczne przechowywanie butelki w lodówce, jednak nie należy przechowywać jej w temperaturze powyżej 25°C. Należy zużyć w ciągu 4 tygodni po otwarciu opakowania. Lek Latacris należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu jego ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Latacris

-    Substancj ą czynną leku jest latanoprost.

1 ml roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu.

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu diwodorofosforan bezwodny, disodu fosforan bezwodny (E339b), benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Latacris i co zawiera opakowanie

Latacris jest przezroczystym, bezbarwnym płynem. Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu. Krople do oczu Latacris dostępne są w opakowaniach zawierających 1, 3 lub 6 butelek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

Wytwórca Bruschettini S.r.l.

Via Isonzo, 6 16147 Genova Włochy

mibe GmbH Arzneimittel Münchener Straße 15 06796 Brehna Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Grecja - LATACRIS 50 MiKpoypa^apio //ifaoozóAnpo OęOak^iKŚę orayóveg, SióAvjua Irlandia - Latacris 50 microgram/ml Eye Drops, solution Niemcy - Latanomed 50 Mikrogramm/ml Augentropfen Polska - Latacris

Wielka Brytania - Latacris 50 microgram/ml Eye Drops, solution

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2014

5

Latacris

Charakterystyka Latacris

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Latacris, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu.

Jedna kropla zawiera w przybliżeniu 1,5 mikrograma latanoprostu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 0,2 mg/ml benzalkoniowego chlorku i fosforany. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Roztwór jest przezroczystym, bezbarwnym płynem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz z nadciśnieniem śródgałkowym.

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem śródgałkowym i jaskrą wieku dziecięcego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku):

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę. Optymalny efekt uzyskuje się, podając produkt leczniczy Latacris wieczorem.

Nie należy podawać produktu leczniczego Latacris częściej niż raz na dobę, ponieważ stwierdzono, że częstsze podawanie zmniejsza działanie obniżające ciśnienie śródgałkowe.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę.

Tak jak w przypadku wszystkich kropli do oczu, w celu ograniczenia wchłaniania substancji czynnej do krwioobiegu, zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części kąta szpary powiekowej (punktowy ucisk) przez minutę. Czynność tę należy wykonać natychmiast po wkropleniu każdej kropli.

Sposób podawania

Przed podaniem kropli do oczu należy zdjąć szkła kontaktowe. Można je założyć ponownie po 15 minutach od zakropienia.

Jeżeli stosuje się więcej niż jeden miejscowy lek okulistyczny, należy je podać, stosując co najmniej pięciominutową przerwę.

Dzieci i młodzież

Można stosować ten schemat dawkowania co u osób dorosłych.

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Latacris u noworodków urodzonych przedwcześnie (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży). Dane na temat stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia są bardzo ograniczone (4 pacjentów) (patrz punkt 5.1).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Taka zmiana obserwowana była przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np.: niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych. Badania nad latanoprostem wykazały, że początek zmiany ma miejsce przeważnie w czasie pierwszych 8 miesięcy leczenia, rzadko występuje w drugim lub trzecim roku leczenia, oraz że nie obserwowano zmiany po czterech latach leczenia. Szybkość postępowania rozwoju zabarwienia tęczówki zmniejsza się z czasem i jest stabilna przez 5 lat. Nie oceniano efektu zwiększania się pigmentacji powyżej 5 lat leczenia. W pięcioletnich badaniach otwartych dotyczących bezpieczeństwa stosowania latanoprostu, u 33% pacjentów wystąpiła zmiana zabarwienia tęczówki (patrz punkt 4.8). Zmiana koloru tęczówki jest w większości przypadków nieznaczna i często niezauważalna klinicznie. Częstość jej występowania wśród pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego wynosi 7% do 85%, przy czym występuje najczęściej u osób z żółto-brązowym zabarwieniem tęczówki. U pacjentów z jednorodnym niebieskim zabarwieniem oczu nie obserwowano żadnych zmian, natomiast u pacjentów o oczach koloru szarego, zielonego lub brązowego zmiany obserwowane były wyjątkowo rzadko.

Zmiana koloru związana jest ze zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki i nie wiąże się ze wzrostem liczby melanocytów. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w objętym procesem chorobowym oku, ale zdarza się, że cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki. Do chwili obecnej, na podstawie przeprowadzonych badań, nie dowiedziono, aby zmianie koloru tęczówki towarzyszyły inne objawy lub zmiany patologiczne.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówce nie ulegają zmianom podczas leczenia. W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania lub innych miej scach komory przedniej oka. Na podstawie pięcioletniego doświadczenia klinicznego nie stwierdzono żadnych negatywnych następstw zwiększonej pigmentacji tęczówki. Leczenie latanoprostem może być kontynuowane w przypadku wystąpienia tego objawu. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani, a jeżeli stan kliniczny tego wymaga, należy przerwać leczenie latanoprostem.

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania latanoprostu w jaskrze przewlekłej zamykającego się kąta, jaskrze z otwartym kątem przesączania u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej jest ograniczone. Brak doświadczenia w stosowaniu latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskularnej, w stanach zapalnych oka lub jaskrze wrodzonej. Latanoprost ma niewielkie lub nie ma działania na źrenicę oka, ale nie ma doświadczenia klinicznego w przypadku ostrego napadu jaskry z zamkniętym kątem przesączania. Dlatego w takich przypadkach zaleca się ostrożne stosowanie latanoprostu do czasu uzyskania większej ilości danych klinicznych.

Dane dotyczące stosowania latanoprostu w okresie okołooperacyjnym chirurgicznego usunięcia zaćmy są ograniczone. Należy zachować ostrożność, stosując latanoprost u tych pacjentów.

Latacris należy stosować z ostrożnością u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie. Należy unikać stosowania produktu leczniczego w przypadku czynnego zapalenia rogówki wywołanego przez wirusa opryszczki oraz u pacjentów z przebytym nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki, szczególnie związanym z analogami prostaglandyn.

Obrzęk plamisty (patrz punkt 4.8) pojawiał się głównie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka lub też u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka wystąpienia torbielowatego obrzęku plamki (pacjenci z retinopatią cukrzycową i niedrożnością żył siatkówki). Należy zachować ostrożność podczas stosowania latanoprostu u pacjentów z afakią, z pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka lub też u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka wystąpienia torbielowatego obrzęku plamki.

Latanoprost powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka wystąpienia zapalenia tęczówki/zapalenia błony naczyniowej oka.

Dotychczasowe doświadczenie w zakresie stosowania latanoprostu u pacjentów z astmą oskrzelową jest ograniczone, ale wystąpiło kilka przypadków nasilenia objawów astmy i (lub) duszności po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek. Należy zatem zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów chorych na astmę do czasu uzyskania wystarczających danych, patrz także punkt 4.8.

Obserwowano zmianę zabarwienia skóry w okolicy oczodołowej, przy czym w większości przypadków objaw ten był zgłaszany przez pacjentów pochodzących z Japonii. Dotychczasowe doświadczenie wykazało, że zmiana zabarwienia skóry w okolicy oczodołowej nie była trwała i w niektórych przypadkach ustępowała w trakcie dalszego leczenia latanoprostem.

Latanoprost może stopniowo spowodować zmiany wyglądu rzęs i włosów mieszkowych leczonego oka i jego okolic. Zmiany te obejmują wydłużenie, pogrubienie, zmiany koloru, zwiększenie liczby rzęs lub owłosienia oraz zmiany kierunku wyrastania rzęs. Zmiany dotyczące rzęs są odwracalne po zakończeniu terapii.

Latacris zawiera benzalkoniowy chlorek, który jest powszechnie używany jako środek konserwujący w preparatach okulistycznych. Zgłaszano, że benzalkoniowy chlorek może powodować punkcikowatą dystrofię rogówki i (lub) toksyczną wrzodziejącą dystrofię rogówki, podrażnienie oka oraz zmianę zabarwienia miękkich soczewek kontaktowych. Pacjenci, u których stwierdzono zespół suchego oka oraz stany z zaburzeniami rogówki, a którzy często lub przez długi okres stosują produkt leczniczy Latacris, powinni być regularnie badani. Soczewki kontaktowe mogą wchłaniać benzalkoniowy chlorek, dlatego należy je zdjąć przed zastosowaniem produktu leczniczego Latacris. Można je ponownie założyć po 15 minutach (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia są bardzo ograniczone (4 pacjentów) (patrz punkt 5.1). Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży).

U dzieci w wieku od 0 do 3 lat z jaskrą pierwotną wrodzoną, leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomia, goniotomia) pozostaje leczeniem pierwszoplanowym.

Nie ustalono profilu bezpieczeństwa długotrwałego stosowania leku u dzieci.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak jednoznacznych danych na temat interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Zgłoszono przypadki wystąpienia paradoksalnego wzrostu ciśnienia śródgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyny. Dlatego nie zaleca się stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów prostaglandyny lub pochodnych prostaglandyny.

Dzieci i młodzież

Badania dotyczące interakcji były prowadzone wyłącznie u dorosłych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Płodność

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost wywierał jakikolwiek wpływ na płodność samców lub samic (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w ciąży nie zostało ustalone. Ma on potencjalnie niebezpieczny farmakologiczny wpływ na przebieg ciąży, płód i noworodka. Dlatego latanoprostu nie należy stosować w ciąży.

Karmienie piersią

Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka matki. Dlatego latanoprostu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią lub należy zaprzestać karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tak jak w przypadku innych kropli do oczu, po zakropleniu może wystąpić przemijające nieostre widzenie.

4.8    Działania niepożądane

Większość działań niepożądanych dotyczy narządu wzroku. W otwartym, pięcioletnim badaniu dotyczącym bezpieczeństwa stosowania latanoprostu wykazano, że u 33% pacjentów wystąpiła zmiana zabarwienia tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące narządu wzroku są zazwyczaj przemijające i pojawiają się po zastosowaniu produktu leczniczego.

Klasyfikacja układów i organów

Działania niepożądane

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt

często

(> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000)

Częstość

nieznana1

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

opryszczkowe

zapalenie

rogówki

Zaburzenia oka

zwiększenie pigmentacji tęczówki; łagodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek, podrażnienie oka (pieczenie, uczucie piasku w oczach, świąd, kłujący ból, uczucie obecności ciała obcego w oku); zmiany wyglądu rzęs i włosków mieszkowych (wydłużenie rzęs, pogrubienie, zmiana koloru, zwiększenie liczby) (obserwowane w większości w populacji japońskiej)

przemijające

punkcikowate

ubytki nabłonka,

najczęściej

bezobjawowe;

zapalenie

powiek; ból oka

obrzęk

powieki;

zespół

suchego oka;

zapalenie

rogówki;

niewyraźne

widzenie;

zapalenie

spojówki

zapalenie tęczówki/ zapalenie błony naczyniowej oka (obserwowane w większości przypadków u pacjentów ze współistniejącymi czynnikami predysponuj ącymi); obrzęk plamki; objawowy obrzęk i ubytek rogówki; obrzęk około-oczodołowy; zmiana kierunku wyrastania rzęs, co czasami może powodować drażnienie oka; pojawienie się podwójnego rzędu rzęs na otworach gruczołów tarczkowych (distichiasis)

zwapnienie

rogówki2

torbiel na tęczówce

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy,

zawroty

głowy

Zaburzenia

serca

pogorszenie dusznicy bolesnej u pacjentów, u których ta choroba już wcześniej

kołatanie

serca

występowała

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

astma; zaostrzenie astmy i duszność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

wysypka

miejscowe reakcje skórne na powiekach, ciemnienie skóry powiek

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

ból w klatce piersiowej

:) Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych. Częstość występowania działań niepożądanych odnotowanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu jest nieznana.

2) Bardzo rzadko zgłaszano przypadki zwapnienia rogówki u niektórych pacjentów ze znacznie uszkodzoną rogówką, w związku ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany.

Dzieci i młodzież

W dwóch krótkich badaniach klinicznych (< 12 tygodni), przeprowadzonych z udziałem 93 (25 i 68) dzieci i młodzieży leczonych latanoprostem, profil bezpieczeństwa był zbliżony do profilu bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych. Nie obserwowano nowych działań niepożądanych. Profile bezpieczeństwa stosowania leku przez krótki okres, w różnych populacjach dzieci i młodzieży, także były zbliżone (patrz punkt 5.1). Działania niepożądane występujące częściej w populacji dzieci i młodzieży w porównaniu z populacją osób dorosłych to zapalenie nosogardła oraz gorączka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Poza podrażnieniem i przekrwieniem spojówki nie obserwowano innych objawów przedawkowania produktu leczniczego Latacris ze strony oka.

Jeśli dojdzie do przypadkowego spożycia produktu leczniczego Latacris, mogą być przydatne następujące informacje:

Jedna butelka zawiera 125 mikrogramów latanoprostu. Ponad 90% leku jest metabolizowane podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Dożylny wlew w dawce 3 mikrogramów/kg u zdrowych ochotników nie wywołał żadnych objawów, natomiast dawka 5,5 - 10 mikrogramów/kg wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i pocenie się. U małp dożylny wlew latanoprostu w dawkach do 500 mikrogramów/kg nie wywołał istotnego wpływu na układ krążenia.

Dożylne podanie latanoprostu u małp było związane z przemijającym skurczem oskrzeli. Jednakże u pacjentów z umiarkowaną astma oskrzelową, latanoprost stosowany miejscowo do oka w dawce siedem razy większej niż dawka lecznicza nie wywołał skurczu oskrzeli.

W przypadku przedawkowania produktu leczniczego Latacris należy zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę, analogi prostaglandyn kod ATC: S 01 EE 01

Substancja czynna, latanoprost jest analogiem prostaglandyny F2a, selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP obniżającym ciśnienie śródgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. U ludzi obniżenie ciśnienia śródgałkowego występuje po około 3 do 4 godzin od podania, a maksymalna skuteczność osiągana jest po 8 do 12 godzin. Obniżone ciśnienie śródgałkowe utrzymuje się przynajmniej przez 24 godziny.

Badania prowadzone na zwierzętach i u ludzi wskazują, że głównym mechanizmem działania jest zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego, jakkolwiek u ludzi obserwowano również pewne ułatwienie odpływu (zmniejszenie oporu odpływu).

Podstawowe badania wykazały skuteczność stosowania produktu leczniczego Latacris w monoterapii. Przeprowadzono również badania kliniczne w zakresie stosowania leczenia skojarzonego. Były to m.in. badania wykazujące skuteczność latanoprostu w połączeniu z agonistami receptorów beta-adrenergicznych (tymolol). Krótkoterminowe badania (1 lub 2 tygodnie) sugerują addytywne działanie latanoprostu w połączeniu z agonistami receptorów adrenergicznych (dipiwefryna), doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej (acetazolamid) oraz przynajmniej częściowo addytywne działanie z agonistami cholinergicznymi (pilokarpina).

Badania kliniczne wykazały, że latanoprost nie wywiera znaczącego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej. Nie wywiera on także wpływu na barierę krew-ciecz wodnista.

W badaniach prowadzonych na małpach latanoprost stosowany w dawce leczniczej nie wywierał lub miał mało znaczący wpływ na śródgałkowe krążenie krwi. Jednakże, podczas stosowania miejscowego może dojść do łagodnego lub umiarkowanego przekrwienia spojówki lub nadtwardówki.

Badania prowadzone metodą angiografii fluorescencyjnej wykazały, że długotrwałe podawanie latanoprostu małpom poddanym pozatorebkowemu usunięciu soczewki nie wywierało wpływu na naczynia krwionośne siatkówki.

Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost nie powodował przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Stosując latanoprost w dawkach leczniczych nie zaobserwowano by wywierał on jakikolwiek istotny wpływ na układ krążenia i oddechowy.

Dzieci i młodzież

Skuteczność latanoprostu u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) wykazano podczas 12-tygodniowego badania klinicznego prowadzonego z podwójnie ślepą próbą, w którym porównano latanoprost z tymololem, w grupie 107 pacjentów z nadciśnieniem śródgałkowym oraz jaskrą wieku dziecięcego. W przypadku noworodków wymagano, aby były one urodzone co najmniej po 36. tygodniu ciąży. Pacjenci otrzymywali latanoprost 0,005% raz na dobę lub tymolol 0,5% (albo opcjonalnie 0,25% u pacjentów poniżej 3. roku życia) dwa razy na dobę. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania w zakresie skuteczności było obniżenie ciśnienia śródgałkowego po 12 tygodniach leczenia, w porównaniu ze stanem wyjściowym. Średnie obniżenie ciśnienia śródgałkowego w grupie leczonej latanoprostem i tymololem było zbliżone. Średnie obniżenie ciśnienia śródgałkowego w 12. tygodniu leczenia było zbliżone w grupach leczonych latanoprostem i tymololem. Dotyczyło to wszystkich badanych grup wiekowych (od 0 do <3 lat, od 3 do <12 lat oraz od 12 do 18 lat). Dane dotyczące skuteczności w grupie wiekowej od 0 do <3 lat oparto na wynikach uzyskanych tylko u 13 pacjentów leczonych latanoprostem. U 4 dzieci, reprezentujących grupę wiekową od 0 do <1 roku życia nie wykazano istotnej skuteczności. Brak danych na temat stosowania u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży).

Obniżenie ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą pierwotną wrodzoną było zbliżone w grupach leczonych latanoprostem i tymololem. W pozostałych podgrupach pacjentów (np. z młodzieńczą jaskrą otwartego kąta przesączania, jaskrą w bezsoczewkowości) uzyskano wyniki podobne do wyników obserwowanych w grupie z jaskrą pierwotną wrodzoną.

Wpływ na ciśnienie śródgałkowe zaobserwowano po pierwszym tygodniu leczenia. Efekt ten utrzymywał się przez 12 tygodni badania, co odpowiada obserwacjom u osób dorosłych.

Tabela: Obniżenie ciśnienia śródgałkowego (mmHg) w 12. tygodniu leczenia oraz rozpoznanie

kliniczne na początku obserwacji

Latanoprost

n=53

Tymolol

n=54

Średnia wartość początkowa ciśnienia śródgałkowego (SE)

27,3 (0,75)

27,8 (0,84)

Zmiana ciśnienia śródgałkowego w stosunku do średniej wartości początkowej, w 12. tygodniu leczenia1' (SE)

-7,18 (0,81)

-5,72 (0,81)

Poziom istotności (p) wzgl.

0,2056

tymololu

Jaskra

pierwotna

wrodzona

n=28

Jaskra innego rodzaju niż pierwotna wrodzona n=25

Jaskra

pierwotna

wrodzona

n=26

Jaskra innego rodzaju niż pierwotna wrodzona n=28

Średnia wartość początkowa ciśnienia śródgałkowego (SE)

26,5 (0,72)

28,2 (1,37)

26,3 (0,95)

29,1 (1,33)

Zmiana ciśnienia śródgałkowego w stosunku do średniej wartości początkowej, w 12. tygodniu leczenia1' (SE)

-5,90 (0,98)

-8,66 (1,25)

-5,34 (1,02)

-6,02 (1,18)

Poziom istotności (p) wzgl. tymololu

0,6957

0,1317

SE - błąd standardowy średniej (ang. standard error)

^Oszacowano na podstawie modelu analizy kowariancji (ang. analysis of covariance - ANCOVA).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost (m. cz. 432,58) jest nieaktywnym estrem izopropylowym kwasu latanoprostowego (prolek), który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego uzyskuje aktywność biologiczną.

Prolek dobrze wchłania się poprzez rogówkę. Cała dawka substancji czynnej, która przenika do cieczy wodnistej jest hydrolizowana podczas przechodzenia przez rogówkę.

Badania przeprowadzone u ludzi wykazują, że maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej jest osiągane po około 2 godzinach po podaniu miejscowym.

Po podaniu produktu leczniczego miejscowo u małp latanoprost jest dystrybuowany głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach. Jedynie minimalne ilości leku docierają do tylnej komory oka.

Kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany w oku. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. Okres półtrwania w surowicy wynosi u ludzi 17 minut. Podstawowe metabolity, 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor są nieznacznie (o ile w ogóle) aktywne biologicznie i są wydalane głównie w moczu.

Dzieci i młodzież

W badaniu otwartym, w którym oceniano właściwości farmakokinetyczne, mierzono stężenie kwasu latanoprostowego w osoczu u 22 pacjentów dorosłych oraz u 25 dzieci i młodzieży (w wieku od 0 do 18 lat) z nadciśnieniem śródgałkowym oraz z jaskrą. We wszystkich grupach wiekowych stosowano latanoprost 0,005%, podając do każdego oka jedną kroplę na dobę przez minimum 2 tygodnie. Ekspozycja układowa na kwas latanoprostowy była przeciętnie 2 razy większa u dzieci w wieku od 3 do <12 lat oraz 6 razy większa u dzieci w wieku poniżej 3 lat, w porównaniu z dorosłymi, zachowując jednakże szeroki margines bezpieczeństwa w odniesieniu do układowych działań niepożądanych (patrz punkt 4.9). Czas (mediana) potrzebny do uzyskania szczytowego stężenia wynosił 5 minut po podaniu, we wszystkich grupach wiekowych. Okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza (mediana) był krótki (poniżej 20 minut), podobny u dzieci i młodzieży oraz u pacjentów dorosłych, dzięki czemu nie dochodziło do gromadzenia się kwasu latanoprostowego w układzie krążenia, w stanie stacjonarnym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Zarówno miejscowa, jak i ogólnoustrojowa toksyczność latanoprostu była badana na wielu gatunkach zwierząt. Latanoprost jest na ogół dobrze tolerowany, a jego współczynnik bezpieczeństwa, czyli różnica między dawką leczniczą stosowaną miejscowo do oka a dawką toksyczną stosowaną układowo wynosi co najmniej 1000. Duże dawki latanoprostu, około 100 razy większe od dawki leczniczej/ kg masy ciała, podawane dożylnie nieznieczulonym małpom, powodowały zwiększenie częstości oddechów, odpowiadające prawdopodobnie krótkotrwałemu skurczowi oskrzeli. W badaniach na zwierzętach nie wykazano alergizującego działania leku.

W badaniach przeprowadzonych na królikach i małpach nie obserwowano miejscowej toksyczności, stosując lek w dawkach do 100 mikrogramów/oko na dobę (dawka lecznicza wynosi około 1,5 mikrograma/oko na dobę). Jednak u małp zaobserwowano wpływ latanoprostu na zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Wydaje się, że zwiększenie pigmentacji jest skutkiem stymulacji wytwarzania melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Nie obserwowano jednak zmian proliferacyjnych. Zmiana koloru tęczówki może być trwała.

W badaniach nad toksycznością przewlekłą w oku stwierdzono, że podawanie latanoprostu w dawkach 6 mikrogramów/oko na dobę wywołuje również poszerzenie szpary powiekowej. Działanie to jest odwracalne i występuje po zastosowaniu dawek większych niż lecznicze. Nie obserwowano dotąd takiego działania u ludzi.

W badaniach laboratoryjnych latanoprostu otrzymano wyniki negatywne w testach odwracania mutacji u bakterii, teście mutacji genowej chłoniaka mysiego i teście mikrojądrowym u myszy. Obserwowano występowanie aberracji chromosomowych w badaniach limfocytów ludzkich in vitro. Podobne działania obserwowane były także po stosowaniu naturalnej prostaglandyny F2a, co świadczy o tym, że są one charakterystyczne dla całej grupy prostaglandyn.

Dodatkowe badania mutagenności, prowadzone nad nieplanowaną syntezą DNA in vitro/in vivo u szczurów, dały wynik negatywny, co świadczy o braku właściwości mutagennych leku. Badania rakotwórczości u myszy i szczurów także dały wynik negatywny.

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost wywierał jakikolwiek wpływ na płodność samców lub samic. Badania u szczurów, którym podawano latanoprost dożylnie w dawkach 5, 50 i 250 mikrogramów/kg na dobę, nie wykazały działania embriotoksycznego. Jednakże latanoprost podawany królikom w dawkach 5 mikrogramów/kg na dobę i większych wywierał działanie letalne na płody.

Dawka 5 mikrogramów/kg na dobę (ok. 100-krotnie większa od dawki leczniczej) wywierała znaczące działanie toksyczne na zarodek i płód, charakteryzujące się zwiększeniem częstości późnej resorpcji i poronień oraz zmniejszeniem masy ciała płodu.

Nie stwierdzono działania teratogennego leku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Sodu diwodorofosforan bezwodny Disodu fosforan bezwodny (E339b)

Benzalkoniowy chlorek Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że na skutek zmieszania kropli zawierających tiomersal z latanoprostem następuje wytrącenie. Jeśli stosuje się jednocześnie krople zawierające tiomersal, należy zachować odstęp co najmniej 5 minut między ich zakropleniem a podaniem produktu leczniczego Latacris.

6.3    Okres ważności

Przed pierwszym otwarciem: 2 lata Po pierwszym otwarciu opakowania: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2oC - 8oC).

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu opakowania: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE/LDPE, z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z PP, w tekturowym pudełku.

Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu kropli do oczu, co odpowiada około 80 kroplom roztworu. Wielkości opakowań: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18946

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

25/11/2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/2014

11

Latacris