Imeds.pl

Letraxon 2,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Letraxon, 2,5 mg, tabletki powlekane

Letrozolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Letraxon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Letraxon

3.    Jak stosować lek Letraxon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Letraxon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Letraxon i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Letraxon i jak działa

Lek Letraxon zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest to lek stosowany w hormonalnym (lub „endokrynologicznym”) leczeniu raka piersi. Rozrost raka piersi jest często pobudzany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Lek Letraxon zmniejsza ilość estrogenu poprzez hamowanie aktywności enzymu (aromatazy) wpływającego na wytwarzanie estrogenów i dlatego może hamować rozrost nowotworów złośliwych piersi, które do swojego wzrostu potrzebują estrogenów. W wyniku takiego działania leku komórki nowotworowe przestają rosnąć lub rosną wolno i (lub) przestają rozprzestrzeniać się do innych części ciała.

W jakim celu stosuje się lek Letraxon

Lek Letraxon jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie, to znaczy kobiet, które przestały miesiączkować.

Lek ten jest stosowany w zapobieganiu nawrotom raka piersi. Może być stosowany jako pierwsze leczenie przed operacją piersi, gdy natychmiastowa operacja nie jest zalecana lub może być stosowany jako pierwsze leczenie po operacji piersi, lub po pięciu latach leczenia tamoksyfenem. Lek Letraxon jest także stosowany w zapobieganiu rozprzestrzeniania się guza piersi do innych części ciała u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania leku Letraxon lub przyczyny, dla której został przepisany, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Letraxon

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Mogą one być inne niż ogólne informacje zawarte w tej ulotce.

Kiedy nie stosować leku Letraxon

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na letrozol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjentka nadal miesiączkuje, tzn. jest jeszcze przed menopauzą

-    jeśli pacjentka jest w ciąży

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Jeśli którykolwiek z tych punktów dotyczy pacjentki, nie należy stosować tego leku i poradzić się lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Letraxon należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    jeśli pacjentka ma ciężką chorobę nerek

-    jeśli pacjentka ma ciężką chorobę wątroby

-    w przypadku osteoporozy lub gdy u pacjentki wystąpiły wcześniej złamania kości (patrz także punkt “Kontrola podczas leczenia lekiem Letraxon w punkcie 3).

Jeśli którykolwiek z tych punktów dotyczy pacjentki, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz weźmie pod uwagę te informacje w czasie leczenia lekiem Letraxon.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży.

Pacjentki w podeszłym wieku (65 lat i starsze)

Pacjentki w wieku 65 lat i starsze mogą stosować lek w takich samych dawkach jak pacjentki młodsze. Inne leki i lek Letraxon

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować, w tym także lekach dostępnych bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

-    Lek Letraxon należy stosować wyłącznie wtedy, kiedy pacjentka jest po menopauzie. Jednak lekarz omówi z pacjentką konieczność stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży, ponieważ pacjentka podczas leczenia lekiem Letraxon może nadal zajść w ciążę.

-    Nie wolno stosować leku Letraxon, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, ponieważ leczenie może mieć szkodliwy wpływ na dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli u pacjentki wystąpią zawroty głowy, uczucie zmęczenia, senność lub ogólnie złe samopoczucie, nie może ona prowadzić samochodu, obsługiwać narzędzi i maszyn, aż do chwili, gdy samopoczucie pacjentki poprawi się.

Lek Letraxon zawiera laktozę

Letraxon zawiera laktozę (cukier mleczny). Jeśli u pacjentki stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Letraxon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka leku Letraxon przyjmowana raz na dobę. Przyjmowanie leku Letraxon o tej samej porze każdego dnia ułatwi pamiętanie o zażyciu tabletki.

Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku i zawsze należy ją połykać w całości

popijając szklanką wody lub innego płynu.

Jak długo stosować lek Letraxon

Należy przyjmować lek Letraxon codziennie tak długo, jak to zalecił lekarz. Może zajść konieczność przyjmowania leku przez kilka miesięcy, a nawet lat. W razie jakichkolwiek pytań o to, jak długo przyjmować lek Letraxon, należy zwrócić się do lekarza.

Kontrola podczas leczenia lekiem Letraxon

Ten lek należy zawsze stosować pod ścisłym nadzorem medycznym. Lekarz będzie regularnie kontrolował stan zdrowia pacjentki, aby sprawdzić czy wynik leczenia jest właściwy.

Lek Letraxon może powodować ścieńczenie lub ubytki w tkance kostnej (osteoporozę) związane ze zmniejszeniem stężenia estrogenów w organizmie. Lekarz może zlecić pomiar gęstości kości pacjentki (badanie kontrolne w kierunku osteoporozy) przed leczeniem, w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Letraxon

Jeśli zastosowano większą niż przepisana dawkę leku Letraxon lub jeśli ktoś przypadkowo zażył tabletki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Należy pokazać opakowanie leku. Może być konieczne leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Letraxon

-    Jeśli zbliża się czas zażycia następnej dawki (np. pozostały 2 do 3 godzin) należy opuścić pominiętą dawkę i zażyć następną dawkę o stałej porze.

-    W innym przypadku należy zażyć dawkę tak szybko, jak pacjentka sobie o tym przypomni, a następnie zażyć następną tabletkę o stałej porze.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Letraxon

Nie należy przerywać stosowania leku Letraxon, o ile nie zdecydował o tym lekarz. Patrz także powyżej, punkt „Jak długo stosować lek Letraxon”.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość działań niepożądanych ma łagodne lub umiarkowane nasilenie i mija po kilku dniach do kilku tygodni po zakończeniu leczenia.

Niektóre z działań niepożądanych, jak uderzenia gorąca, utrata włosów czy krwawienie z pochwy mogą być spowodowane brakiem estrogenów w organizmie.

Nie należy niepokoić się z powodu wszystkich wymienionych poniżej możliwych działań niepożądanych leku. Mogą one w ogóle nie wystąpić.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie:

Rzadko lub niezbyt często występujące działania niepożądane leku (tzn. mogą one wystąpić u 1 do 100 na 10 000 pacjentek):

-    Osłabienie, porażenie, utrata czucia w rękach, nogach lub innych częściach ciała, utrata koordynacji, nudności lub trudności z mówieniem bądź oddychaniem (objawy zaburzeń mózgowych, np. udaru).

-    Nagły uciskający ból w klatce piersiowej (objaw zaburzeń serca).

-    Trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, omdlenie, przyspieszenie akcji serca, niebieskawe zabarwienie skóry lub nagły ból ramienia, nogi lub stopy (objawy świadczące o możliwości powstania zakrzepu krwi). Obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły, niezwykle tkliwe i bolesne przy dotyku.

-    Wysoka gorączka, dreszcze lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakażeniami (zbyt mała

3

ilość białych krwinek).

-    Utrwalone, nasilone, niewyraźne widzenie.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Należy również natychmiast poinformować lekarza, jeśli podczas leczenia lekiem Letraxon u pacjentki wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

-    Obrzęk, szczególnie twarzy i gardła (objawy reakcji alergicznej).

-    Żółte zabarwienie skóry i oczu, nudności, utrata apetytu, ciemne zabarwienie moczu (objawy zapalenia wątroby).

-    Wysypka, zaczerwienienie skóry, powstawanie pęcherzy na wargach, oczach lub w ustach, łuszczenie się skóry, gorączka (objawy zaburzeń skóry).

Niektóre działania niepożądane występują bardzo często. Mogą one wystąpić u ponad 10 na 100 pacjentek.

-    Uderzenia gorąca

-    Zwiększone stężenie cholesterolu (hipercholesterolemia)

-    Uczucie zmęczenia

-    Nasilone pocenie się

-    Ból kości i stawów

Jeśli którykolwiek z tych objawów jest bardzo nasilony, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Niektóre działania niepożądane występują często. Mogą one wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentek.

-    Wysypka skórna

-    Ból głowy

-    Zawroty głowy

-    Ogólnie złe samopoczucie

-    Zaburzenia układu pokarmowego takie, jak nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka

-    Wzmożony apetyt lub utrata apetytu

-    Ból mięśni

-    Ścieńczenie lub utrata tkanki kostnej (osteoporoza), prowadzące w niektórych przypadkach do złamań kości (patrz także punkt „Kontrola podczas leczenia lekiem Letraxon” w punkcie 3)

-    Obrzęk ramion, dłoni, stóp    i kostek (obrzęk)

-    Depresja

-    Zwiększenie masy ciała

-    Łysienie

-    Wzrost ciśnienia krwi (nadciśnienie)

-    Ból brzucha

-    Suchość skóry

-    Krwawienie z dróg rodnych

Jeśli którykolwiek z tych objawów jest bardzo nasilony, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne działania niepożądane występują niezbyt często. Mogą one wystąpić u 1 do 10 na 1 000

pacjentek.

-    Zaburzenia układu nerwowego takie jak lęk, nerwowość, drażliwość, senność, problemy z pamięcią, senność, bezsenność

-    Zaburzenia czucia, zwłaszcza dotyku

-    Zaburzenia oczu takie jak nieostre    widzenie, podrażnienie oczu

-    Kołatania serca, szybkie tętno

-    Zaburzenia skórne takie jak świąd (pokrzywka)

-    Wydzielina z dróg rodnych lub suchość pochwy

-    Sztywność stawów (zapalenie stawów)

-    Ból piersi

-    Gorączka

-    Pragnienie, zaburzenia smaku, suchość jamy ustnej

-    Suchość błon    śluzowych

-    Zmniejszenie    masy ciała

-    Zakażenie dróg moczowych, częstsze oddawanie moczu

-    Kaszel

-    Zwiększenie aktywności enzymów

Jeśli którykolwiek z tych objawów jest bardzo nasilony, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Letraxon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Ten lek nie wymaga żadnych szczególnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Letraxon

-    Substancją czynną leku jest letrozol. Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, talk.

Jak wygląda lek Letraxon i co zawiera opakowanie

-    Letraxon jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Tabletki powlekane są w kolorze ciemnożółtym, okrągłe, lekko obustronnie wypukłe, o ściętych brzegach, średnica 6 mm z wytłoczeniem „5” po jednej stronie i „H” po drugiej stronie.

-    Każdy blister zawiera 10, 14, 28, 30, 90, 98 lub 100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Polska

Wytwórca

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000

Malta

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6